Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
Proiect de lectie Clasa:a-IX-a, Contabilitate, Structuri patrimoniale de pasiv


Proiect de lectie Clasa:a-IX-a, Contabilitate, Structuri patrimoniale de pasiv


Proiect de lectie

Clasa:a-IX-a

Facultatea:Stiinte agronomice si medicina veterinara

An de studiu:anul 2

Specializare:Facultatea de management si inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala

Obiectul lectiei:Contabilitate

Subiectul lectiei:Structuri patrimoniale de pasivTipul lectiei:transmiterea de noi cunostinte

Durata lectiei:50 minute

Scopul lectiei:transmiterea si asimilarea de noi cunostinte referitoare la structurile patrimoniale de pasiv si la structurile capitalului propriu

Locul desfasurarii lectiei:sala de curs

Obiective operationale:la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :

Obiective cognitive

-sa defineasca pasivul patrimonial;

-sa enumere structurile de pasiv;

-sa prezinte succinct structurile capitalului propriu.

afectiv-atitudinale

-elevii vor fi atenti,se vor implica ,vor participa activ la desfasurarea lectiei si vor fi interesati de tema;

Obiective senzorio-motorii:elevii vor sti sa identifice elementele de baza ale pasivului.

Metode si procedee:

conversatie;

explicatii;

exemplificare.

Mijloace de invatare:

-tabla si creta;

-manual de economie pentru clasa a-IX-a,autori:Ilie Gavrila,Dan Nitescu,editura:Economica;

-fise de lucru individuale.


Continutul informational


Structuri patrimoniale de pasiv


Pasivul patrimonial arata modul de finantare a mijloacelor economice si gradul de exigibibilitate a surselor de finantare.

Exigibilitatea surselor de finantare reprezinta termenul lor de de decontare.

In functie de gradul de exigibilitate,sursele de finantarepot fi:

1.surse curente:atunci cand o datorie este exigibila in termen de 12 luni;

2.surse permanente:atunci cand datoriile sunt exigibile intr-o perioada mai mare de un an.

Structuri de pasiv

1.Capital si reserve(capital propriu).

2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

3.Datorii.

4.Venituri in avans.


1.Capitalul propriu

reprezinta sursa de finantare stabile de care dispune o intreprindere;

este o sursa proprie permanenta,alaturi de creditele pe termen lung;

se constituie la infiintarea societatii comerciale.

Structurile capitalului propriu sunt:

1.Capitalul

2.Primele de capital;

3.Rezervele din reevaluare;

4.Rezervele;

5.Rezultatul reportat;

6.Rezultatul exercitiului in curs.

Capitalul:

-este format din aportul in ntura si bani al proprietarilor si se diferentiaza in:1.capital subscris nevarsat;

2.capital subscris varsat.

-este reprezentat de actiuni,a caror valoare initiala se numeste valoare nominal.


Primele de capital:

-reprezinta surse datorate cresterii capitalului prin emisiunea de noi actiuni,prin fuziune sau prin aporturi in natura.

Rezervele din reevaluare:

sunt plusuri de valoare obtinute in urma reevaluarii activelor imobilizate;

Rezervele:

-sunt surse constituite prin autofinantare,annual,din profitul intreprinderii ,in scopul conservarii capitalului in anii in care exercitiul financiar se incheie cu pierderi.

Rezultatul reportat:

-profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din exercitiul financiar anterior si a carei afectare financiara a fost amanata de adunarea generala a actionarilor.

Rezultatul exercitiului:

-profit sau pierdere ce trebuie acoperita.


CAPITAL PROPRIU=CAPITAL+PRIME DE CAPITAL+REZERVE DIN REEVALUARE+REZERVE+_REZULTAT REPORTAT+_REZULTATUL EXERCITIULUI


Desfasurarea lectiei

Etapele lectiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

1.Momentul organizatoric

Profesorul saluta,anunta scopul prezentei si stabileste ordinea in clasa.Verifica prezenta elevilor si a resurselor orei.

Se pregatesc de inceperea lectiei.

2.Verificarea cunostintelor

Se da o fisa de evaluare a cunostintelor si se cere elevilor sa grupeze elementele date in structurilor carora le apartin.

Elevii rezolva in caiete cerinta si ies pe rand la tabla pentru verificare.

3.Enumerarea subiectului si scopului lectiei

Profesorul comunica titlul lectiei"Costul de productie"si il scrie pe tabla.

Elevii noteaza titlul in caiete.

4.Desfasurarea lectiei

Profesorul realizeaza o verificare a cunostintelor elevilor in domeniul economic iar elevii sunt intrebati definitii ale structurilor patrimoniale de activ.


Profesorul incepe predarea propriu-zisa:definirea pasivului patrimonial,a structurilor de pasiv,clasificarea acestora si explicarea detaliata a termenilor.

Profesorul noteaza formulele pe table, structureaza continutul lectiei si ofera exemple concrete din viata de zi cu zi.

Elevii raspund la intrebarile profesorului si isi noteaza in caiet definitiile si formulele date. Sunt atenti pentru a intelege cat mai bine fenomenul economic.

Elevii sunt atenti,asculta si ofera exemple pe care le discuta cu colegii si cu profesorul.

4.Fixarea cunostintelor


Profesorul face o scurta recapitulare a lectiei si adreseaza intrebari frontal si individual elevilor privitor la lectie.

Elevii definesc,raspund la intrebari,clasifica si recunosc diferite componente ale lectiei.

5.Tema pentru acasa

Profesorul formuleaza intrebari pentru evaluarea din ora urmatoare.

Elevii noteaza tema in caiete.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate