Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Premise in elaborarea standardelor


Premise in elaborarea standardelor
Premise in elaborarea standardelor

a. Legile in vigoare

Demersul de elaborare a Standardelor pentru profesia didactica dezvoltat prin actiunile organizate de Consiliul National pentru Pregatirea Profesorilor, de-a lungul proiectului de reforma, a incercat sa valorifice ideile cuprinse in principalele acte normative referitoare la activitatea personalului didactic din Romania.

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic reprezinta, alaturi de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, actele normative de baza de la care s-a pornit in conceperea standardelor profesiei didactice.
Statutul personalului didactic precizeaza in Art.2 [] ca aceasta lege reglementeaza "functiile, competentele, responsabilitatile si obligatiile specifice personalului didactic si didactic auxiliar, precum si ale celui de conducere, de indrumare si control; conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si functiilor didactice, didactice auxiliare, a functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si conditiile si modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii, de incetare a activitatii si de pensionare a personalului didactic si didactic auxiliar; sistemul de perfectionare si de evaluare; criteriile de normare si de salarizare, de acordare a distinctiilor si premiilor, de aplicare a sanctiunilor'.

Personalul didactic este definit in aceeasi lege ca fiind "persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei. [] Incompatibilitatii de ordin medical cu functia didactica sunt stabilite prin protocol intre cele doua ministere (al invatamantului si sanatatii n.n.)'. "Nu pot ocupa posturile []persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. [] Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de indrumare si de control in invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice '.

Sunt de mentionat cateva trimiteri la ideea de standard profesional, care se gasesc in capitolul referitor la Drepturile si obligatiile personalului didactic:

"Art. 95. (2). Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala, materiala si morala, care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.

Art. 96. Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se refera, in principal, la:

a.    conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor instructiv- educative ale disci­plinelor de invatamant, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;

b.    utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului in scopul realizarii obligatiilor profesionale;

Argument

c.    punerea in practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de invatamant;

d.    organizarea, cu elevii sau cu studentii, a unor activitati extrascolare cu scop educativ sau de cercetare stiintifica;

e.    colaborarea cu parintii, prin lectorate si alte actiuni colective cu caracter pedagogic;

f.    evaluarea performantelor la invatatura ale elevilor sau ale studentilor in baza unui sistem validat si potrivit constiintei proprii;

g.    participarea la viata scolara si universitara, in toate compartimentele care vizeaza organizarea si desfasurarea procesului de invatamant []'.

Mai sunt facute referiri la protejarea cadrului didactic in timpul desfasurarii activitatii didactice si, la fel, privitor la incurajarea personalului didactic de a participa "la viata sociala si publica, in beneficiul propriu, in interesul invatamantului si al societatii romanesti. [] Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul scolar sau universitar si poate intre­prinde actiuni in nume propriu, in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educator (Art. 99). Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc in indeplinirea obligatiilor profesionale (Art. 100)'.

Mai important pentru apropierea de specificarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice este art. 42, care stipuleaza urmatoarele:

" (1). Activitatea personalului didactic de predare cuprinde:

a.    activitati didactice de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare, conform planurilor de invatamant;

b.    activitati de pregatire metodico-stiintifica si activitati de educatie, complementare pro­cesului de invatamant;

Activitatile concrete, corespunzatoare prevederilor sunt cuprinse in fisa postului, tipizata la nivel national, elaborata de Ministerul invatamantului impreuna cu federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national si inclusa ca anexa la contractul colectiv de munca, in fisa individuala a postului sunt incluse activitatile concrete cuprinse la alin. (1) a) si sunt selectate acele activitati prevazute la alin. (1) b), care corespund profilului, specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv. Fisa individuala a postului, revizuita anual, constituie anexa la contractul individual de munca.

Atributiile concrete prevazute la alin. (1) b), cuprinse in fisa individuala a postului, se refera la activitati specifice sistemului national de invatamant. '

in prezent sunt in vigoare si sunt functionale in sistem fisele postului si fisele de evaluare a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar aprobate prin OMEN Nr. 3522/30.03.2000.

Studierea Fiselor postului pentru invatator si profesor gimanziulliceu ofera posibilitatea raportarii la inca un reper existent in specificarea competentelor necesare practicarii profesiei didactice.

Exemplificam din Fisa individuala a postului:

INVATATORI:

"Competente / Atributii obligatorii, cu enumerarea elementelor de competenta si indicatorilor

de performanta pentru fiecare dintre acestea:

Comunicarea invatator - elev

Comunicarea intre cadre didactice

Mentinerea relatiei familie - unitate scolara

Implicarea familiei in activitatile formativ-educative

Coordonarea activitatilor extra-curriculare

Programarea activitatii de invatare

Elaborarea schitei / proiect didactic

Asigurarea cu material didactic

Organizarea si amenajarea spatiului de lucru

Dezvoltarea comportamentului socialFormarea instrumentelor fundamentale de comunicare

Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

Dezvoltarea capacitatii de a invata

Dezvoltarea capacitatilor de gandire exacta

Instruirea in stiinte generale

Dezvoltarea conditiei fizice

Dezvoltarea simtului artistic

Formarea deprinderilor practice

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Evaluarea rezultatelor scolare

inregistrarea rezultatelor scolare

Aprecierea rezultatelor scolare

Dezvoltarea profesionala'.

b. Alte experiente privind elaborarea unor documente tip standard profesional

O experienta mai recenta privind descrierea standardului ocupatiilor de invatator, educatoare, profesor, director scoala, inspector, altele, provine de la Consiliul pentru Stan­darde Ocupationale si Atestare (COSA)1V.

Expunem, spre exemplificare, descrierea ocupatiei de invatator. Domeniile de competenta sunt cele de mai jos, cu specificarea activitatilor relevante pentru ocupatie, cu rezultat evaluabil:

Comunicare

Comunicarea interpersonala elev - profesor

Comunicarea intre cadre didactice

Relatia familie - scoala - societate

mentinerea relatiei familie - unitate scolara

implicarea familiei in activitatile formativ-educative

coordonarea activitatilor extrascolare

Curriculum

programarea activitatii de invatare

elaborarea proiectului didactic

asigurarea cu material didactic

Formarea elevilor

organizarea si amenajarea spatiului de invatare pentru ciclul primar

dezvoltarea comportamentului social

formarea instrumentelor fundamentale de comunicare

dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

dezvoltarea capacitatii de invatare

dezvoltarea capacitatii de gandire exacta

dezvoltarea conditiei fizice

instruirea in stiinte generale

dezvoltarea simtului artistic

formarea deprinderilor practice

Evaluare

evaluarea rezultatelor scolare

elaborarea instrumentelor de evaluare

inregistrarea rezultatelor scolare

aprecierea rezultatelor scolare

Dezvoltare profesionala

dezvoltarea profesionala.

Trebuie observat insa ca o lista a operatiilor de munca pe care le ,£xecuta' un profesor nu este suficienta pentru a o utiliza drept standard al unei prestatii didactice de calitate. Fiecare dintre aceste operatii de munca poate fi realizata la un nivel calitativ mai inalt sau mai scazut. Din acest motiv se simte nevoia de a analiza mai in detaliu problema competentelor profesiei didactice si a modului in care ele pot fi evaluate.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate