Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Pregatirea cadrelor didactice pentru definitivarea in invatamant prin raportare la standarde


Pregatirea cadrelor didactice pentru definitivarea in invatamant prin raportare la standarde
Pregatirea cadrelor didactice pentru definitivarea in invatamant prin raportare la standarde

Proiect de metodologie

Preambul

Proiectele de metodologie prezentate in continuare au fost elaborate de un grup de lucru, in ateliere succesive, desfasurate in perioada mai-septembrie 2001. Scopul este de a crea un cadru de desfasurare a evaluarii competentelor profesionale si a performantei didactice a cadrului didactic in vederea acordarii gradului didactic ,definitiv', adica a dreptului de a practica aceasta profesie in Romania. Elaborarea metodologiei propuse are la baza conceptia existentei unui sistem de standarde pentru predare si a evaluarii bazate pe astfel de standarde. De asemenea, se acorda atentie speciala si este tratata si perioada de pregatire si asistare a cadrului didactic, anterior certificarii, prin:
asigurarea pregatirii speciale a mentorilor care indruma practica studentilor;

asistarea stagiarului de catre scoala si de catre un mentor pentru stagiatura, pregatit in acest scop;

stabilirea unui parteneriat real universitate - scoala de aplicatie pentru asigurarea calitatii in formarea initiala pentru profesia didactica;

descrierea componentelor si modului de concepere a unui portofoliu profesional al candida­tului la definitivare, cu propuneri pentru modul de evaluare a componentelor acestuia;

conceperea inspectiei speciale si a probei scrise in asa fel incat sa aiba relevanta pentru determinarea calitatilor profesionale ale candidatului si pentru dezvoltarea profesionala a acestuia in anii de formare initiala si in stagiatura;

alcatuirea comisiilor de inspectie speciala, de elaborare a subiectelor si de evaluare a probelor scrise din reprezentanti ai inspectoratului scolar si ai universitatii / colegiului / liceului pedagogic;

incredintarea responsabilitatii si organizarii examenului de certificare pentru profesia didac­tica / de definitivare in invatamant inspectoratelor scolare, care sunt institutiile angajatoare.

Metodologia semnaleaza probleme sau dificultati pe care le poate ridica acest parcurs de mare complexitate si importanta si in acelasi timp propune solutii, care se constituie in baza de dezbatere pentru optimizarea lor.

Aceasta metodologie este un document menit sa sprijine reforma invatamantului romanesc prin asigurarea calitatii resurselor umane direct implicate - corpul profesoral. Metodologia este conceputa sub forma unui set de repere pentru asistarea in stagiatura si certificarea educatorilor, invatatorilor si profesorilor.

Documentul propune o viziune coerenta a formarii profesionale prin desavarsirea pregatirii initiale a profesorului, direct in comunitatea scolara, in acelasi timp metodologia de fata face parte dintr-un set de documente de politica educationala care urmaresc asigurarea calitatii procesului educativ si articularea cu standardele nationale ale profesiei didactice.

Asistarea in stagiatura

Stagiatura este intervalul de doi ani de activitate desfasurata direct in scoala, timp in care cadrul didactic incepator exercita profesia didactica si se dezvolta profesional, sub asistenta si indrumare.

Factorii implicati in stagiatura:

stagiarul

mentorul

directorul scolii

personalul din scoala

inspectorul de specialitate / metodistul de specialitate

consiliul consultativ al specialitatii

universitatea, colegiul universitar de institutori, liceul pedagogic

casa corpului didactic

inspectoratul scolar

centrul de asistenta psihopedagogica

comunitatea locala

Stagiarul - partener activ in procesul dezvoltarii sale profesionale

Stagiarul si principiile formarii sale profesionale

Stagiarul este cadrul didactic incepator care este angajat intr-o scoala dupa absolvirea formarii initiale si care beneficiaza de indrumare si asistenta in primii doi ani de activitate pentru a se dezvolta profesional in practicarea profesiei didactice.

Perioada de stagiatura este o oportunitate pentru stagiar sa se familiarizeze cu sarcinile si specificul activitatii didactice de calitate, in vederea obtinerii certificarii pentru profesia didac­tica, adica a definitivarii in invatamant.

Pe intreaga durata a stagiului, stagiarului i se va asigura asistenta si sprijin in dezvoltarea profesionala (vezi "Responsabilitatile mentorului' II.2.1). Stagiarul isi construieste un profil ideal de profesionist al domeniului, pe care isi propune sa il atinga prin receptivitate, efort constient, continuu si implicare activa in propria formare, fiind in acelasi timp sprijinit si indrumat de mentorul pentru stagiatura.

La inceputul celor doi ani de activitate didactica, mentorul si stagiarul vor realiza impreuna o analiza de nevoi pentru dezvoltarea profesionala a stagiarului, in raport cu care se va contura programul de stagiatura. Programul va tine cont de urmatoarele principii, care definesc profesia didactica:

Un cadru didactic bun profesionist

>    dovedeste cunoasterea temeinica a specialitatii si a domeniilor inrudite, stapaneste didactica disciplinei, cunoaste si aplica creativ metode moderne de predare si invatare;

>    isi focalizeaza strategia didactica de predare pe ideea ca elevul, cu nevoile si interesele sale, este participantul principal in propriul proces de invatare;

>    utilizeaza tehnici de lucru variate si individualizate cu elevii sai, pe baza unui proces constant de reflectie asupra rezultatelor propriei munci si a performantelor atinse de elevii sai;>    este un membru activ si eficient in comunitatea scolara, profesionala si locala;

>    este un model pentru elevii sai, este promotor si creator de valori in concordanta cu idealul educational al societatii.

Responsabilitatile stagiarului

Pentru a obtine definitivarea / certificarea in invatamant, stagiarul va depune un efort continuu pentru a atinge standardele de acordare a certificarii pentru profesia didactica, efort care se va concretiza in urmatoarele:

>    va dezvolta impreuna cu mentorul un plan de actiune, cu un set de obiective pe termen lung si scurt, in vederea dezvoltarii competentelor si abilitatilor cerute de standardele profesionale;

>    se va informa despre contextul educational al scolii, documentele curriculare privitoare la disciplina predata, nivelul elevilor, legislatia si reglementarile scolare;

>    se va informa despre responsabilitatile sale cuprinse in fisa postului si in formularul de evaluare anuala a cadrului didactic;

>    va elabora, sub consilierea mentorului, propriul program de dezvoltare profesionala care va include studiul teoretic menit sa fundamenteze stiintific procesul de predare - invatare;

>    va participa la programele si activitatile de formare care il pot ajuta sa progreseze profesional; va participa la intalniri cu alti stagiari pentru a face schimb de idei si experienta si pentru a invata unul de la altul;

>    va colabora cu colegii profesori in vederea rezolvarii problemelor educationale care apar in activitatea curriculara si extracurriculara.

3. Programe de formare pentru stagiari

Institutia responsabila cu acreditarea programelor de formare pentru stagiari este Centrul National pentru Formarea Personalului din invatamantul Preuniversitar (C.N.F.P.) prin filialele sale judetene.

C.N.F.P. concepe si propune spre aprobare M.E.C., programe modulare complexe pentru nevoile de formare ale stagiarilor, care, alaturi de asistarea profesionala din scoala, vor completa posibilitatile de pregatire ale candidatilor in vederea obtinerii certificarii profesionale.

C.N.F.P. identifica institutiile care sunt posibili furnizori de programe de formare (univer­sitati, CCD-uri si alte institutii guvernamentale sau non-guvernamentale). Criteriile de acredi­tare ale acestor programe vor fi construite corespunzator

>    cu standardele pentru acordarea certificarii / definitivarii in invatamant,

>    cu nevoile de dezvoltare profesionala ale stagiarului si

>    cu specificul metodelor de evaluare a competentelor profesionale ale candidatilor, respectiv portofoliul, inspectia speciala, proba scrisa.

Programele vor cuprinde:

a)    Cursuri / Module organizate pe niveluri de educatie sau pe discipline si arii curriculare, pe teme cum ar fi:

tehnici de selectare si utilizare a manualelor

construirea unui curriculum la decizia scolii

management de proiect

management al clasei

tehnici de construire a portofoliului

rezolvarea conflictelor

didactica disciplinei, adaptata si actualizata

eficienta in proiectare, planificare, aplicare, evaluare, corectare a demersului didactic

dezvoltarea abilitatilor creative

dezvoltarea abilitatilor de comunicare intre parteneri educationali

tehnologia informatiei

initiere in cercetarea pedagogica

dezvoltarea gandirii economice.

b)    Ateliere de dezbateri, demonstratii, activitati concepute pentru a aplica in practica infor­matia acumulata in cursurile teoretice.

Mentorul

indrumarea viitoarelor cadre didactice, precum si a celor aflate la inceput de cariera, se realizeaza de catre cadre didactice cu experienta care indeplinesc rolul de mentori.

Mentorul pentru stagiatura - MSMentorul pentru practica pedagogica a studentilor - MP

Mentorul pentru stagiatura stabileste o relatie profesionala cu stagiarul si colaboreaza cu toti factorii implicati in asistarea acestuia.

Rolul MS:

MS este un modelpentm stagiar in procesul formarii competentelor didactice ale acestuia in primii ani de activitate in scoala. Mentorul primeste stagiarul ca observator la lectiile si activitatile sale, lucreaza in echipa cu acesta in vederea proiectarii didactice, a predarii si a evaluarii. De asemenea, stagiarul asista si lucreaza in echipa cu mentorul in activitatile extrascolare conduse de acesta.

MS este resursa de invatare pentru stagiar. Prin asistenta la ore si prin analiza activitatii stagiarului, mentorul ii ofera acestuia feedback referitor la calitatea proiectarii, a com­portamentului din timpul predarii si evaluarii, a celorlalte activitati din fisa postului. Mentorul sprijina stagiarul in selectarea si procurarea bibliografiei de specialitate si il indruma in exploatarea acesteia in activitatea didactica.

MS este consilier pentru managementul activitatii didactice, pentru dezvoltarea profesionala si personala, pentru optiunile de evolutie in cariera, pentru integrarea in cultura organizationala a scolii, pentru dezvoltarea capacitatii de relationare interpersonala, pentru modalitatile de me­diere a eventualelor conflicte, pentru dezvoltarea capacitatii de documentare, de autoevaluare etc.

MS este animator pentru stagiar. Mentorul il motiveaza pe stagiar pentru profesie, ii insufla incredere in fortele proprii si optimism pedagogic.

MS este evaluator al prestatiei didactice a stagiarului. Mentorul evalueaza progresul stagiarului in planul competentelor profesionale, prin raportare la standardele pentru definitivare in invatamant.

1. Responsabilitatile MS

MS identifica impreuna cu stagiarul nevoile profesionale ale acestuia si, pe baza lor, stabilesc de comun acord obiectivele si strategia generala de actiune, in relatie cu standardele pentru definitivare. MS este raspunzator pentru activitatea sa de mentorat fata de consiliul de administratie si directorul scolii, precum si fata de inspectorul de specialitate.

Responsabilitatile MS sunt:

A.    MS stabileste obiectivele si strategia generala de dezvoltare profesionala a stagiarului, in acord cu standardele pentru obtinerea definitivarii si pe baza nevoilor stagiarului identi­ficate impreuna cu acesta. MS informeaza apoi pe stagiar despre forma finala a strategiei si obiectivelor stabilite.

B.    in aceasta strategie de actiune, MS:

B. l. ofera modele practice si eficiente pentru activitatea didactica si extradidactica;

B. 2. observa activitatea didactica si extradidactica a stagiarului;

B. 3. realizeaza activitati didactice si extradidactice in echipa cu stagiarul;

B. 4. asigura asistenta pedagogica pentru proiectarea activitatii profesionale;

B. 5. asigura feedback constructiv pentru toate aspectele activitatii profesionale ale stagiarului;

B. 6. ofera consiliere atunci cand e nevoie si dupa un orar stabilit de comun acord, referitor

la: aspecte ale managementului claselor de elevi, autoevaluare si celelalte roluri care ii revin in calitate de consilier al stagiarului.

C. in vederea aplicarii planului de actiune, MS va avea in atentie urmatoarele responsabilitati

ale sale:

C.    l. sa faciliteze integrarea stagiarului in cultura organizatienala a scolii respective; C. 2. sa sprijine stagiarul in demersurile sale de cunoastere a profesiei;

C. 3. sa contribuie la punerea in lumina a calitatilor stagiarului; C. 4. sa se constituie in model de profesor entuziast pentru stagiar.

D.    MS va urmari permanent rezultatele actiunilor si progresului stagiarului in raport cu obiectivele propuse si cu standardele pentru definitivare.

MS completeaza o fisa de progres a stagiarului, in care va include evaluarea periodica realizata de director, de seful de catedra, de formator, de inspector. Fisa contine de asemenea nota propusa de MS pentru portofoliul stagiarului, sustinuta cu argumente, precum si concluziile despre activitatea profesionala de ansamblu a stagiarului.

E.    Mentorul sprijina stagiarul in selectarea pieselor pe care sa le includa in portofoliul sau si care vor fi luate in considerare in procesul de evaluare a portofoliului in vederea certificarii. MS evalueaza elementele din portofoliu, pe baza criteriilor specifice, propune o nota si o inregistreaza in raportul final pe care il elaboreaza asupra intregii activitati a stagiarului.

2. Conditii de eligibilitate a mentorilor

a)    Mentorii pentru practica pedagogica a studentilor

Ar fi de preferat ca mentorii pentru practica pedagogica a studentilor sa fie alesi si pregatiti de institutia furnizoare de formare initiala, in colaborare cu inspectoratele scolare si conducerile unitatii de invatamant unde urmeaza sa se desfasoare practica pedagogica.

MP vor fi recrutati de preferinta dintre cadrele didactice care:

>    doresc sa indrume studenti in devenirea lor profesionala;>    au vechime de predare de minimum 5 ani si au mai mult de 4 ani pana la pensionare;

Mentorul   

>    au cel putin jumatate de norma de predare;

>    au urmat cursuri de formare de mentori acreditate de MEC;

>    cadre didactice cu cel putin gradul didactic II sau, in cazuri exceptionale, la disciplinele cu deficit de personal calificat, cadre didactice definitive.

Constituie un avantaj o pregatire anterioara ca formator si experienta acumulata in activitatea cu adultii.

b)    Mentorii pentru stagiatura

MS vor fi recrutati din scolile unde sunt angajati stagiarii.

Daca in scoala respectiva se gasesc mai multe cadre didactice care indeplinesc conditiile cerute, desemnarea celui care urmeaza sa indeplineasca rolul de MS si care va urma cursul de pregatire se va face de catre directorul scolii prin consultare cu Consiliul de Administratie si acordul celui in cauza.

in mod exceptional, atunci cand nu exista un cadru didactic de aceeasi specialitate cu stagiarul, in aceeasi scoala, solutia va fi de a gasi un mentor de aceeasi specialitate intr-o scoala invecinata sau, tot in propria scoala, un mentor cu o specialitate inrudita, din aceeasi arie curricularta (de exemplu, situatii frecvent intalnite la disciplinele tehnice).

Decizia in astfel de cazuri va fi luata de inspectorul de specialitate si de directorul scolii, cu acordul stagiarului. Calendarul de lucru in acest caz va fi detaliat la inceputul activitatii de mentorat si va fi aprobat de inspectorul de specialitate si de directorul scolii.

Daca exista incompatibilitati sau conflicte intre MS si stagiar, astfel de situatii vor fi solutionate, in cel mult doua saptamani de la sesizarea lor, de Consiliul Consultativ al disciplinei respective, care va consulta pe directorul scolii si partile in conflict.

Formarea mentorilor pentru stagiatura

MS vor fi formati la inceputul fiecarui an scolar, in cursul lunii septembrie, in functie de necesitatile locale. Formarea va fi organizata de inspectoratul scolar prin casa corpului didactic sub forma unui curs compact de 6 zile sau in doua weekend-uri succesive, in total 48 de ore. Cursurile de formare vor fi coordonate de un mentor-formator. Cursul se finalizeaza cu adeverinta de participare.

Calitatea de mentor se dobandeste numai dupa incheierea unui stagiu complet de asistare a unui cadru didactic stagiar si se certifica printr-un document-tip emis de MEC.

Formarea mentorului pentru practica pedagogica a studentilor

Organizarea pregatirii MP este in responsabilitatea institutiilor de formare initiala a personalului didactic, care vor colabora cu Asociatia Mentorilor din Romania - ASMERO - si cu inspectoratele scolare.

Este recomandabil sa fie valorizate si utilizate elemente care sunt deja. prezente in sistem:

standardele pentru mentor, elaborate de Asociatia Mentorilor si COSA

corpul de mentori-formatori al ASMERO

mentorii formati prin Consiliul National pentru Pregatirea Profesorilor - CNPP

cadre didactice cu indelungata experienta in indrumarea practicii pedagogice a studentilor

titularii cursurilor de metodica din universitati

metodicieni din universitati pregatiti in cadrul unor programe internationale.

Pregatirea MP se va face sub forma unui stagiu de formare organizat in 2 parti, dupa cum urmeaza:

un curs de 60 de ore, din care 48 sunt dedicate activitatilor sub forma atelierelor de lucru, pentru dezbaterea problemelor practice de indrumare a unui student practicant, iar 12 ore vor fi acordate studierii bibliografiei recomandate;

un modul practic, de 100 de ore, dintre care 80 de ore sunt acordate practicii pedagogice (activitati practice cu implicarea studentilor) si 20 de ore dedicate pregatirii portofoliului mentorului.

Cursurile vor fi organizate de universitatea l colegiul! liceul pedagogic care urmeaza sa-si trimita studentii la practica pedagogica in scolile din care provin cursantii, respectiv viitorii MP.

Calitatea de mentor pentru practica pedagogica a studentilor se certifica printr-un act oficial tip, emis de M.E.C. si eliberat de institutia de formare initiala care a organizat stagiul.

Pentru a asigura personal format pentru indrumarea practicii pedagogice a studentilor, cursurile de formare a mentorilor, precum si numarul, respectiv specialitatile profesorilor care vor fi formati ca MP vor fi decise pe baza unei analize de nevoi. Vor fi luate in considerare numarul si specialitatea studentilor care vin in scoala - laborator / scoala de aplicatie'.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate