Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Proiectarea didactica


Proiectarea didactica
PROIECTAREA DIDACTICA


Unitati de continut

Delimitari conceptuale. Specificul proiectarii didactice.
Locul si rolul proiectarii in ansamblul procesului de invatamant

Niveluri ale proiectarii activitatii instructiv-educative

Etapele proiectarii

Proiectarea lectiei: structura si continut

Argument

Aceasta tema va ilustra rolul si importanta organizarii componentelor procesului de invatamant intr-un program instructiv-educativ coerent, realizat printr-o actiune complexa de „design al instruirii” numita „proiectare”.

Obiective

Dupa parcurgerea acestui capitol cursantii vor fi capabili:

sa argumenteze rolul si importanta proiectarii in procesul de invatamant;

sa analizeze nivelurile proiectarii in procesul de invatamant , realizand pentru fiecare nivel o schema grafica;

sa identifice algoritmul proiectarii didactice, analizand operatiile corespunzatoare fiecarei etape;

sa determine structura si continutul unui proiect de lectie, analizand diverse modele;

sa elaboreze proiecte de lectie, respectand algoritmul proiectarii;

sa manifeste activism, interes, spirit de echipa si de competitie printr-o cooperare interumana eficienta.

Concepte cheie

Proiectarea presupune un ansamblu de operatii de anticipare a activitatii instructiv-educative, ce-i confera acesteia un caracter rational, sistematic, constituind o premisa a eficientei.

A proiecta inseamna a planifica, a anticipa, a prevedea cat mai exact desfasurarea unei activitati educationale prin organizarea si combinarea optima a obiectivelor, resurselor, strategiilor de predare-invatare, a modalitatilor de evaluare si a relatiilor dintre acestea.

Aplicatii – scheme, grafice, teme

Modul de integrare a proiectarii in procesul de invatamant este ilustrat in schema „Timpii procesului de invatamant” (I. Cerghit , 4 ):

T0Analiza diagnostica a resurselor utilizate in procesul de invatamant

T1Proiectarea pedagogica elaborarea proiectelor activitatii instructiv educative

T2Realizarea activitatii proiectate

T3Evaluarea activitatii proiectate si realizate

Sarcina de lucru:

Interpretati schema prezentata, punand in evidenta locul si importanta proiectarii pedagogice in procesul de invatamant.

Etapele si operatiile proiectarii pedagogice: (I. Neacsu, „Prelegeri pedagogice”, 2001)


I.

Ce voi face?

I.

Inainte de a face orice altceva, precizati in mod clar obiectivele educationale ale activitatii didactice pe care intentionati s-o realizati!

II.

Cu ce voi face?

II.

Analizati atent resursele educationale de care dispuneti pentru a realiza activitatea!

III.

Cum voi face?

III.

Elaborati strategii educationale potrivite pentru a realiza obiectivele.

IV.

Cum voi sti daca s-a

realizat ceea ce trebuia?

IV.

Stabiliti un sistem de evaluare (control) a eficientei activitatii pe care o veti realiza!

 

Sarcini de lucru:

I. Analizati operatiile si conditiile corespunzatoare uneia dintre etapele proiectarii conform urmatoarelor fise „expert” de lucru in grup (activitate organizata pe patru grupe):

GRUPA nr.1 – ETAPA I: „PRECIZAREA OBIECTIVELOR”

Operatiile utilizate

Tipul obiectivelor precizate

Criterii de raportare in stabilirea obiectivelor

Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica

GRUPA nr.2 – ETAPA II: „DETERMINAREA CONTINUTURILOR SI A RESURSELOR”

Operatiile utilizate

Tipuri de resurse

Criterii de raportare in stabilirea continuturilor si a altor resurse

Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica

GRUPA nr. 3 – ETAPA III: „ELABORAREA STRATEGIILOR DE PREDARE-INVATARE”

Operatiile utilizate

Componentele strategiei didactice

Criterii de raportare in elaborarea strategiei didactice

Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica

GRUPA nr. 4 – ETAPA IV: „STABILIREA MODALITATILOR DE EVALUARE”

Operatiile utilizate

Criterii de raportare in stabilirea modalitatilor de evaluare

Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica

II. Reorganizati grupul de studenti realizand un „mozaic” astfel incat fiecare noua grupa va avea „experti” in toate cele patru etape ale proiectarii.

III. Fiecare student va prezenta grupului, timp de cateva minute, in sinteza, specificul etapei analizata anterior.

Sarcina de lucru:

Analizand schema prezentata mai jos, argumentati urmatoarea afirmatie:

„Lectia reprezinta un microsistem pedagogic”.(4)

3.3. Schema detaliata a intregului demers pedagogic realizat de cadrul didactic

in conceperea si desfasurarea unei lectii (I. Neacsu, „Prelegeri pedagogice”, 2001)


Nivelurile proiectarii pedagogice

I. „Macroproiectare” sau „Proiectare globala” realizata de organismele oficiale specializate, la nivelul sistemului de invatamant.

II. „Microproiectare” sau „Proiectare esalonata” realizata de fiecare cadru didactic.

La acest nivel se diferentiaza doua perspective corespunzatoare didacticii clasice si didacticii moderne .

A.    Didactica clasica prevedea o proiectare realizata de cadrul didactic la alte patru nivele :

Proiectarea anuala concretizata in realizare unui proiect cu urmatoarea structura:

Semestrul

Obiective cadru

Obiective referinta

Succesiunea capitolelor

Nr. total ore/ capitol

Distributia orelor alocate pe tipuri de activitate (predare-invatare-evaluare)Proiectarea semestriala

Proiectarea sistemului de lectii

Proiectul de lectie

B.     Didactica moderna restructureaza proiectarea realizata de cadrele didactice pe trei nivele fundamentale corespunzatoare noilor principii instructiv – educative :

Proiectarea anuala presupune o planificare calendaristica a resurselor educationale (obiective, continuturi, timp scolar) si poate avea urmatoarea rubricatie:

Scoala . . . . . . . . .    Invatator/Profesor . . . . . . . . . .

Disciplina . . . . . . .     Clasa/Nr. ore pe sapt /Tip de curriculum/Anul . . . .

Planificare calendaristica

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Numar ore alocate

Saptamana

Observatii

unitatile de invatare se indica prin titluri (teme)stabilite de catre profesor

obiectivele de referinta se trec cu numerele lor din programa scolara

continuturile sunt cele extrase din lista de continuturi a programei scolare

numarul de ore alocate se stabileste de fiecare cadru didactic

Proiectarea pe unitati de invatare poate fi realizata pornind de la urmatoarea rubricatie :

Scoala . . . . . . ..    Invatator/Profesor . . . . . . . .

Disciplina . . . . .     Saptamana/Anul . . . . . . . . .

Clasa . . . . . .

Proiectul unitatii de invatare

Unitatea de invatare . . . . . . . .

Nr. de ore alocate . . . . . . . . .

Continuturi (detalieri)

Obiective de referinta

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Proiectul de lectie presupune o anticipare detaliata a demersului didactic pentru un timp scolar delimitat (50 minute).

Proiectul de lectie – structura, continut, operatii

Proiectul de lectie cuprinde in general doua segmente:

A.          Date introductive numite si date de identitate si intentie ale lectiei

B.           Prezentarea scenariului didactic pentru fiecare moment al activitatii instructiv-educative.

A.     Data:

Clasa:

Disciplina:

Tema:

Durata:

Tipul lectiei:

Obiective de referinta:

Obiective operationale:

* cognitive:

* afective

* psiho – motrice (numai daca domeniul prevede si astfel de finalitati )

Resurse

a. procedurale metode si procedee

forme de organizare

b. materiale

Bibliografie si anexe

B.Scenariul didactic poate fi elaborat dupa urmatoarea structura:

Evenimentele instruirii/Dozare

Obiective

operationale

Continuturile activitatii instructiv- educative

Resurse procedurale si materiale

Activitatea cadrului didactic

Activitatea elevilor

Sarcini de lucru:

Evidentiati corelatiile dintre diferitele niveluri ale proiectarii si rolul cadrului didactic in acest demers pedagogic.

Realizati o corespondenta intre etapele proiectarii pedagogice si suita de operatii, identificate de pedagogul C. Cucos (8), utilizate in proiectarea lectiei:

a.       analiza generala a lectiei, prin consultarea programei, manualului sau a altor materiale bibliografice;

b. determinarea obiectivului general si a obiectivelor operationale, prin decelarea capacitatilor umane ce pot fi identificate, masurate, exprimate;

c.       selectarea si organizarea continutului invatarii in unitati si teme principale, care sa fie convergente si sa slujeasca obiectivele fixate;

d. alegerea si combinarea metodelor si procedeelor didactice pentru situatiile concrete, in acord cu secventele de continut, particularitatile elevilor, obiectivele lectiei;

e.       selectarea unor mijloace de invatamant sau proiectarea unor materiale cerute de fiecare eveniment al instruirii;

f.       stabilirea modalitatilor de activitate cu elevii (activitate frontala, abordare individualizata, lucrul in grupuri sau pe grupe de nivel, activitate combinata);

g. alegerea metodelor si instrumentelor de evaluare corespunzatoare pentru a constata nivelul realizarii obiectivelor propuse.

Proiect model pentru ora de dirigentie

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VIII-a

DISCIPLINA: Dirigentie

TEMA: 'Legea - temeiul democratiei”

DURATA LECTIEI: 50 minute

TIPUL LECTIEI: mixt

OBIECTIVE DE REFERINTA

1. sa respecte legile si institutiile societatii si ale statului democratic

2. sa identifice si sa se implice in rezolvarea problemelor vietii comunitare

3. sa actioneze pentru eliminarea discriminarii politice, rasiale, sociale, religioase, economice, etc.

4. sa-si asume roluri si responsabilitati in viata comunitatii

OBIECTIVE OPERATIONALE

Obiective operationale cognitive:

Pe parcursul lectiei elevii vor fi capabili:

I. sa defineasca conceptele de lege si democratie, identificand aspectele esentiale;

II. sa analizeze succint corelatia lege - democratie, subliniind interdependenta acestor doua realitati sociale;

III. sa compare sistemul democratic romanesc cu cel de tip occidental, identificand asemanari si deosebiri, conform informatiilor detinute;

IV. sa ilustreze esenta temei „Legea - temeiul democratiei” prin comentarea unui studiu de caz provenit din experienta personala sau din alte surse: mass-media, prieteni etc.

Obiective operationale socio-afective :

V. sa compare propriul sistem de valori cu cel promovat de societate, oferind opinia personala argumentata.

VI. sa manifeste spirit civic si o atitudine interesata, cooperanta, constructiva si toleranta in dezbaterea temei „Legea - temeiul democratiei”

RESURSE EDUCATIONALE

a) Procedurale

metode si procedee: conversatie euristica, expunere, studiu de caz, demonstratie, problematizare, „Mozaic”, turul galeriei, dezbatere, eseul liber.

forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, mixt

b) Materiale extrase din Constitutia Romaniei, dictionare, documentar pe caseta video, coli albe, flip-chart, markere.

BIBLIOGRAFIE:

„Curs de pedagogie” - A. Bama & G. Antohe, Ed. Logos, Galati, 2003

„Noi repere privind activitatea educativa” – din Curriculum National' – M.E.C.,2002

„ABC-ul drepturilor omului”, LADO, 1995

„Dictionarul drepturilor omului”, SIRDO, 1997

„Educatia pentru drepturile omului, o provocare”, coord. Hugh Starkey, SIRDO,1997

Evenimentele instruirii/ dozare

OB.

Oper.

Continuturile activitatii instructiv-educative

Resurse procedurale si materiale

Activitatea cadrului didactic

Activitatea elevilor

Moment organizatoric

2min.

Saluta elevii, solicita numele elevilor absenti, asigura ordinea , linistea, si un climat favorabil in clasa.

Raspund la salutul profesorului, nominalizeaza absentii si pregatesc materialele necesare pentru desfasurarea lectiei

conversatia

frontal

Captarea si orientarea atentiei

5 min.

O6

Propune elevilor o competitie : timp de 3 min. sa lucreze individual fisa de lucru primita completand rebusul din ea.( vezi anexa 1)Solicita elevilor sa comenteze legatura dintre cuvintele descoperite; modereaza discutia.

Completeaza rebusul conform indicatiilor din fisa si descopera cuvantul cheie LEGE prin intermediul cuvintelor : libertate, republica, reguli si drepturi.

Realizeaza corelatia dintre cele cinci cuvinte subliniind semnificatia si importanta lor in domeniul civic al unei societati

problematizarea

individual

fisa de lucru

conversatia

frontal

Anuntarea subiectului si a obiectivelor operationale

3 min.

Enunta tema „ Legea – temeiul democratiei” si performantele la care vor ajunge elevii in urma participarii active la lectie ( vezi obiectivele operationale )

Retin tema noii lectii si constientizeaza performantele la care vor ajunge daca vor avea o prestatie buna

expunerea

frontal

Dirijarea invatarii

30 min

O1

O2

O5

O6

O1

O2

O2

O3

O6

O4

O4

O5

Imparte clasa de elevi in 4 grupe omogene de lucru, numite” Expert”

Solicita grupelor 1 si 3 studierea conceptului de lege iar grupelor 2 si 4 studierea conceptului democratie pe baza textului indicat.

Solicita fiecarei grupe sa realizeze un poster cu cele mai importante elemente care ar trebui retinute din materialul studiat si apoi sa realizeze o prezentare frontala in echipa.

Precizez ca dupa fiecare prezentare asteptam interventiile , comentariile si evaluarea din partea celorlalte trei grupe

Conduce dezbaterea spre sinteza urmarind evidentierea clara a relatiei dintre lege si democratie : respectarea legii asigura statutul de democratie

Propune elevilor urmarirea unui scurt documentar realizat de specialisti pe tema democratiilor in lume , precizand ca vor trebui sa identifice asemanarile si deosebirile dintre democratia romaneasca si cele occidentale

Solicita elevilor sa noteze individual pe caiete cateva deosebiri si asemanari identificate, valorificand informatiile primite.

Listeaza cateva raspunsuri pe tabla si calculeaza frecventa lor la nivelul clasei; apreciaza verbal nivelul de indeplinire a sarcinii de catre elevi.

Mentioneaza ca in orice societate se intampla ca legile , normele drepturile oamenilor sa fie incalcate

Propune spre analiza un caz mediatizat in tara noastra :” La o inspectie inopinanta a Comisiei pentru Protectia Minorilor la o casa de copii din Bacau , s-a constatat ca majoritatea copiilor institutionalizati de peste 7 ani erau trimisi la cersit de catre personalul centrului pentru a-si asigura hrana zilnica. Fondurile alocate erau astfel insusite in mod ilegal de supraveghetori”

Solicita elevilor sa relateze si alte cazuri cunoscute de ei ilustrand respectarea sau nerespectarea legilor si a drepturilor oamenilor

Alcatuiesc grupele solicitate si studiaza in grup textul oferit surprinzand esenta a ceea ce inseamna lege si democratie. Fiecare elev isi face insemnarile de rigoare stabilite la nivelul grupului „ expert”.

Fiecare grupa isi concepe in scris propriul material

Fiecare grupa prezinta in echipa, frontal, ceea ce-au lucrat.

Intervin cu intrebari , comentarii, aprecieri dupa fiecare prezentare

Formuleaza urmatoarele concluzii

Legea = act juridic normativ elaborat de puterea legislativa ,care reglementeaza cele mai importante relatii sociale

Democratia = forma de organizare politica a societatii in care puterea este exercitata de masele largi ale poporului.

Vizioneaza timp de 5 minute documentarul prezentat si compara diferite democratii existente in lume

Lucreaza individual identificand cateva asemanari- egalitatea in drepturi, forta coercitiva a legii, libertate de exprimare, dreptul la justitie, separatia puterilor in stat, s.a. – si cateva deosebiri – birocratie excesiva, economie monopolista, nivel de trai scazut, nepromovarea competentei , incalcarea normelor si a drepturilor, s.a.

Asculta cazul prezentat si dezbat implicatiile sale asupra vietii sociale din perspectiva aspectelor studiate legate de lege si democratie

Enunta cateva cauze si solutii pentru un asemenea caz

Dau exemple si de alte cazuri cunoscute de ei de incalcare dar si de respectare a legii si valorilor democratiei

lucru pe grupe

metoda „Mozaic”

suport de curs si extrase din Constitutia Romaniei

lucru in grup

foi, markere

turul galeriei

frontal

dezbatere

flip-chart,

postere

dezbaterea

frontal

demonstratia

frontal

caseta video

problematizarea

individual

conversatie

frontal

expunerea

frontal

studiul de caz

frontal

conversatia

frontal

Concluzii,

aprecieri, recomandari pentru studiul individual

10 min.

O2

O3

O5

O6

Solicita elevilor sa redacteze un „eseu de 5 minute” prin care sa ilustreze importanta legii si a democratiei pentru societate in general si pentru sine in particular

Se citesc cateva eseuri si se fac aprecieri evaluative pornind de la urmatoarele criterii:

respectarea temei eseului

surprinderea aspectelor relevante pentru tema discutata

corelarea planului social cu cel personaloriginalitate in exprimare

incadrarea in timp

Se fac recomandari pentru continuarea studiului individual

Realizeaza sarcina de lucru valorificand continuturile dobandite pe parcursul derularii lectiei

Prezentare individuala si evaluare reciproca in baza criteriilor enuntate si afisate pe flip-chart

Noteaza recomandarile facute de profesor

eseul liber

individual

expunere

conversatie

frontal

flip-chart

conversatie

frontal

Anexa 1

FISA DE LUCRU

 

Valoarea cea mai de pret pentru care lupta orice individ sau popor este . . . . . . .. .

  1. Forma de organizare si de guvernare in tara noastra este . . . . . . . . .
  2. In orice societate civilizata exista norme si . . . . . ce trebuie respectate.
  3. De asemenea in orice societate democratica oamenii au si.. . . . . .. ce trebuie respectate .

Sarcini de lucru:

Analizati proiectul model prezentat si identificati elementele de structura si continut dezirabile ale unui proiect de lectie;

Studiati si alte proiecte de lectii evidentiind punctele tari si punctele slabe; optimizati proiectele analizate aplicand cunostintele dobandite in acest capitol;

Elaborati un proiect de lectie la dirigentie pe o tema / clasa la alegere.

4. Sinteza

Complexitatea, multitudinea si varietatea componentelor pe care le implica activitatea instructiv-educativa presupune o temeinica organizare a acesteia printr-o actiune de proiectare.

Nivelurile proiectarii pedagogice: macroproiectare – realizata pentru un intreg sistem de invatamant – si microproiectare – realizata de cadrul didactic, pun in evidenta tipurile de proiectare vehiculate la nivelul concret al clasei de elevi:

proiectarea anuala;

proiectarea unitatii de invatare;

proiectarea lectiei.

Toate aceste proiecte pedagogice trebuie sa organizeze, sa adapteze, sa combine optim obiectivele, continuturile, strategiile de predare invatare si modalitatile de evaluare, astfel incat sa se asigure activitatii didactice un caracter coerent, sistematic, rational si eficient.

Teme de reflectie

Care este rolul si ponderea proiectarii pedagogice in ansamblul activitatii unui cadru didactic?

Realizati un exercitiu de autoevaluare din problematica proiectarii didactice prin comentarea urmatoarei afirmatii: „Proiectarea lectiei este un act de creatie si nu un sir se operatii sablon”.

Bibliografie

Ausubel, D.,

Invatarea in scoala, E.D.P., 1981

Barna, A., Antohe, G.

Curs de pedagogie, Vol. I-II, Ed. Logos, Galati, 2002

Cerghit, I. s.a.,

Didactica, Manual pentru clasa a X-a ,Scoli normale, E.D.P., 1999

Cerghit, I. s.a.,

Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iasi, 2001

Cretu, C.,

Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iasi, 1997.

Cretu, D.,

Psihopedagogie, Ed. Imago, Sibiu 1999

Cristea, S.,

Dictionar de pedagogie, Ed. Litera-International, 2000

Cucos, C.,

Pedagogie, Ed. Polirom, 1996

Ionescu, M., Radu, I.,

Didactica moderna, Ed. Dacia, 2001

Potolea, D.,

Scopuri si obiective ale procesului didactic in “Sinteze pe teme de didactica moderna” supliment la “Tribuna scolii” 1986

Curriculum National- cadru de referinta, M.E.C., 2000
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate

Didactica


Gradinita
Poezii cantece


Docimologie specifica pentru activitatile motrice din timpul liber al scolarilor
Proiect de lectie - Clasa: VIII - Cunostinte practice de anatomie si igiena omului - Igiena digestiei si alimentatiei
Strategii si tehnici de evaluare in consiliere
LIMBA SI COMUNICARE
Proiect didactic Clasa: a VIII-a Dirigentie Rolul familiei in societate- schimbari survenite de-a lungul timpului
Studiu privind violența in școala - experiment
Proiect de tehnologie didactica Corectarea toracelui deformat
PLANIFICAREA ANUALA A ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARA A CLASEI a-XI-a
PROIECT DE LECTIE Clasa a IV-a Omul si mediul - Om cunoaste, foloseste si ocroteste mediul inconjurator
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA clasa a 3-a - La biblioteca-Pasi in lumea minunata a cartilor din biblioteca”