Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
DIDACTIC Clasa : a III-a Limba romana - Substantivul - Elemente de constructie a comunicarii


DIDACTIC Clasa : a III-a Limba romana - Substantivul - Elemente de constructie a comunicarii


PROIECT DIDACTIC

Institutor :

Data : 28 I 2006

Unitatea de invatamant : Liceul Teoretic "Matei Basarab" - Ramnicu Valcea

Clasa : a III-a

Obiectul : Limba romana

Subiectul Substantivul - Elemente de constructie a comunicarii

Categoria / Tipul de lectie : bifunctionala / combinata

Obiective cadru : Receptarea mesajului oral,Exprimarea orala,

Receptarea mesajului scris,

Exprimarea scrisa

Obiectiv specific : Cunoasterea numarului substantivelor

Obiective operationale

In timpul si la finalul lectiei, elevii vor fi capabili :

O1 : sa identifice substantivele care sunt la numarul singular dintr-un text;

O2 : sa identifice in mod corect substantivele la numarul plural dintr-un

text ;

O3 : sa grupeze substantivele in functie de numar ;

O4 : sa construiasca enunturi cu substantive la numarul singular ;

O5 : sa construiasca enunturi cu substantive la numarul plural;

O6 : sa argumenteze de ce unele substantive au aceeasi forma pentru

ambele numere ;

Strategia didactica :

Resurse procedurale : conversatia euristica, problematizarea, exercitiul, demonstratia, explicatia, descoperirea dirijata,expunerea, observatia .

Resurse materiale : folii de retroproiector cu texte de analizat, retroproiector, fise de evaluare, manualul ( Mirela Mihaescu, Anita Dulman, Minodora Platcu, Anca Mic, Editura Radical, Craiova, 2002)

Forma de organizare : frontala, individuala, micro-grupala

Evaluare : formativa, sumativa

Bibliografie :

1. Mirela Mihaescu, Anita Dulman, Minodora Platcu, Anca Mic- Manual pentru clasa a III-a, Editura Radical, Craiova, 2002

2. M.E.N. Consiliul National pentru Curriculum, "Curriculum National", programe pentru invatamantul primar, Bucuresti, 1998 .

3. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul primar, Editura Aramis, Bucuresti, 2002

Etapele lectiei

(Scenariul didactic)

Obiecti-ve ope- rationale

Continutul informativ si aplicativ

Activitatea invatatorului

Activitatea elevilor

1.Captarea si pastrarea atentiei

Stabileste ordinea in clasa si verifica prezenta elevilor.

Se pregatesc pentru lectie, asigurandu-si materialele necesare.

2.Informarea elevilor cu privire la obiectivele urmarite

- titlul lectiei

- scopul lecti-

ei

-prezentarea generala a continutului

Anunta titlul si il noteaza pe tabla.

Stimuleaza interesul elevilor pentru noua lectie, subliniind importanta studierii nu- marului substantivelor

Noteaza titlul lectiei in caiete

3.Stimularea si reactualizarea elementelor si capacitatilor invatate anterior

O1

O2

Se prezinta fragmentul

Proiecteaza folia cu fragmentul de analizat : "Iarna geroasa a trecut . De pe coama dealului omatul a inceput sa se topeasca . Langa radacinile unor copaci au aparut primii vestitori ai primaverii . Raze- le soarelui sunt din ce in ce mai calde . Se intorc pasarile calatoare. Oamenii vor iesi curand la munca campului . Prima vara a sosit!"

Formuleaza cerintele, adreseaza intrebari frontal si individual referitoare la substantiv

Noteaza in caiet fragmentul si reactioneaza la solicitarile invatatorului . Definesc, raspund la intrebari, clasifica si recunosc partea de vorbire studiata .

4.Prezentarea materialului stimul

O1

O2

Se prezinta continutul noii lectii :

Numarul substantivelor

Subliniaza importanta ;

Explica si argumenteaza particularitatile de ma- nifestare a numarului substantivelor :

- substantive care au aceeasi forma si la singular si la plural;

- substantive care au numai numarul singular ;

- substantive care au numai numarul plural .

Consemneaza in caiete precizarile facute de invatator ;

Intreaba si cer lamuriri suplimentare pentru a de- pasi dificulta-tile in intele- gerea noii teme .

5.Asigurarea dirijarii invatarii

O3

O4

O5

Se propun exercitii antrenamente pentru stabilirea cunostintelor nou prezentate .

Descompune sarcinile complexe in sarcini de detaliu.

1.Scrieti zece substantive la numarul singular si apoi treceti-le la plural .

2.Scrieti cinci substantive care sa aiba forme numai pentru singular . Alcatuiti cu ele propozitii .

3.Formati pluralul substan- tivelor : fiu, casa, strungar, carte, sora, nora, vara . Alcatuiti propozitii cu pluralul substantivelor de mai jos .

4.Scoateti substantivele din textul urmator si grupati-le in doua coloane in functie de numar. "Pe prispa casei, copilasul, numai in camasuta, cu capul gol, urmareste de mult jocul stolului de pasari, printre care se afla si cei trei pui ai lui, din cuibul de huma de sub streasina . Ii capatase doar de la mamica lui."

(Emil Garleanu-Puisorii)

5.Puneti substantivele din pa- ranteza la forma corespun- zatoare :

"Din umbra deasa a (nor)

Intins pe (tara) straine

Cu aripile (dor)

Voios revin la tine"

(V.Alecsandri -Tara)

Participa activ la indeplinirea sarcinilor stabilite de invatator .

6.Obtinerea performantei

O4

O5

O6

In baza conti- nuturilor pre-zentate in etapa 4, se stabileste un dialog de tip problemati -zant, exem-plele tipice fiind consem- nate pe tabla ; (substantive cu aceeasi forma la nu- marul singu- lar si plural : pui, ochi, nume)

Invatatorul creeaza in mod deliberat obstacole in calea rezolvarii sarcinilor de catre elevi

Demonstrea-za masura in care pot opera cu notiunile nou introduse .

Consemneaza in caiete exemplele de pe tabla

7.Asigurarea conexiunii inverse

O1

O2

O3

O4

O5

Se insista analitic asu- pra exemple- lor scrise pe tabla .

Comenteaza greselile tipice .

Ofera lamuriri suplimentare pentru dispersarea ambi- guitatilor .

Noteaza in caiete preci- zarile invata- torului. Cer lamuriri su- plimentare daca este ca- zul .

8.Evaluarea performantelor

O1

O2

O3

Se aplica o proba scrisa de 15' in care se propun urmatoarele :

Sa defineasca substantivul la numarul singular si plural;

Sa aplice regula de trecere a substantivelor date la plural;

Sa compare substantivele la numarul plural cu cele la numarul singular ;

Sa identifice substantivele potrivite .

Verifica performantele prin numirea aleatorie a unui elev care scrie la tabla, modul in care a rezolvat sarcinile

Se angajeaza activ in rezol- varea probei. Corecteaza pe caiete grese- lile pe care le depisteaza in momentele comentarii sarcinilor de pe tabla .

9.Tema pentru acasa

Ex.6, pag.57 manual

Noteaza tema pentru acasa .

Fisa de evaluare

Numele si prenumele .................

Obiective :Sa defineasca substantivul la numarul singular si plural;.

Sa aplice regula de trecere a substantivelor date la plural ;

Sa compare substantivele la numarul plural cu cele la numarul singular ;

Sa identifice substantivele potrivite.

1. Completeaza spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare:

Substantivele care denumesc o singura......., un singur ........, sau un singur .............. sunt la numarul ............ .

Substantivele care denumesc mai multe ........, .........sau .............. sunt la numarul ............. .

(0,25 x 6 = 1,50 p )

2.Trece urmatoarele substantive la numarul plural : elev, om, iepure, elefant, copil, fiu, vizitiu, vrabie, geamgiu.

( 9 x 2 x 0,25 = 4,25 p )

3.Grupeaza substantivele dupa numarul obiectelor pe care le denumesc, folosind tabelul de mai jos :

Matca este singura albina din stup care depune oua in casutele speciale ale fagurilor . Din ele vor iesi albine lucratoare .

Un singur obiect :

(fiinta, lucru, fenomen al naturii)

Mai multe obiecte :

(fiinte, lucruri, fenomene ale naturii)

(7 x 0,25 =1,75 p )

4. Completeaza versurile de mai jos cu forma potrivita a substantivelor dintre paranteze :

"......... negru........ lung

Dus pe .........de ........

Zguduind ............. tuna ."

( zare, fulgere, pamanturi, trasnete, furtuni, aripa)

(George Toparceanu - Acceleratul)

(6 x 0,25 = 1,50 p )

(1 p din oficiu)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate