Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA


PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
MANAGEMENT EDUCATIONAL EUROPEAN

Managementul proiectelor
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

SCOALA CU CLASELE I - VIII NR.1

BOLDESTI - SCAENI

Durata proiectului 1 an

1. ANALIZA DE NEVOI

1.1 ANALIZA SWOT

Puncte tari

 • In colectivul didactic alcatuit din 24 de profesori si 14 invatatori, 98% sunt calificati si 80% titulari si un profesor consilier calificat;
 • Din 14 invatatori, 11 au gradul didactic I iar din 25 profesori, 10 au gradul didactic I ;
 • Un numar de 19 cadre didactice au urmat cursuri AEL ;
 • In randul cadrelor didactice cazurile de absenteism sunt foarte rare ;
 • 36 de cadre didactice din 38 au ultimul calificativ anual  Foarte bine  ;
 • In situatii de criza profesorii din catedre (arii curriculare) si invatatorii se reunesc, iar problemele sau conflictele se solutioneaza prin implicarea a cel putin 3 cadre didactice ;
 • Cadrele didactice din ariile curriculare limba si comunicare, consiliere si conducerea scolii desfasoara cel putin o activitate extrascolara la doua saptamani ;

Scoala dispune de Cabinet Interscolar de Asistenta Psihopedagogica, dotat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii cu mobilier nou, doua calculatoare si     imprimantǎ performante ;

Rezultate bune la Olimpiadele scolare astfel :

Cultura civica - premiul III la Olimpiada Nationala (in ultimii trei ani)

Matematica - 2 premii II, 3 premii III si 2 mentiuni   

Limba si literatura romana - 1 premiu I, 2 premii II si 3 mentiuni

Limba engleza - 3 premii III si 3 mentiuni

Asezarea scolii intr-un oras industrial cu intreprinderi puternice si profitabile    ( S.P.P. Boldesti, G.E.S. Scaieni, FORADEX Boldesti ) ;

Cladirea scolii dispune de instalatie de incalzire centrala, ceea ce confera institutiei un plus de siguranta si confort ;

Cabinetul de informatica din scoala este dotat cu 30 de calculatoare dintre care 10 in retea si ofera posibilitatea copiilor de a invata informatica mai eficient ;

Dotarea a 5 sali de clasa cu calculatoare la ciclul primar ;

Existenta unui nr de 7 calculatoare disponibile pentru salile de clasa ;

Existenta unui parteneriat intre scoala si Politie in vedere scaderii abandonului scolar

Puncte slabe

Dezinteresul unui numar de familii ( sarace de rromi) pentru participare la sedinte, prezenta elevilor la scoala, asimilarea de cunostinte de catre elevi in educatia copiilor de varsta scolara din zona unitatii de invatamant ;

Profesor de informatica necalificat ;

Posibilitatile economice si culturale modeste ale unei mari parti a familiilor elevilor ;

Firma constructoare a ajuns in situatia de faliment, intrerupand lucrarile ;

Cladirea scolii este neterminata, spatiul de invatare fiind astfel limitat:

v     vestiarele salii de sport neterminate,

v     cancelaria, cabinetul directorului si secretariatul improvizate pe hol,

v     corpul administrativ are spatiu necorespunzator,

v     curtea scolii nu este amenajata, elevii fiind nevoiti sa stea in pauze in salile de clase sau pe hol.

v     cladirea destinata ciclului primar nu este inceputa, elevii fiind nevoiti sa foloseasca mobilier destinat claselor gimnaziale

Oportunitati

 • Posibilitatea implicarii cadrelor didactide din ariile curriculare "Matematica si stiinte", "Arte", "Educatie fizica si sport" in activitatile extrascolare si extracurriculare ;
 • Posibitatea dezvoltarii de parteneriate cu familia ( prin consultatii cu parintii si lectorate) in vederea reducerii cazurilor de absenteism la elevi si de abandon scolar ;
 • Posibilitatea de interventie imediata a consilierului scolar in rezolvarea conflictelor dintre elevi ;
 • Posibilitatea sustinerii finanaciare a Consiliului Parintilor pentru finalizarea constructiei scolii, estetizarea spatiilor, achizitionarea unor materiale didactice ;
 • Posibilitatea de a implica Primaria in finalizarea constructiei scolii ;
 • Posibilitatea realizarii de parteneriate cu societatile comerciale din zona in vederea sponsorizarii unor activitati extrascolare ( Carnavalul toamnei, Carnaval de Hallowen, Serbarea de Craciun, Sarbatorile Primaverii, Targul de martisoare, Ziua Copilului )
 • Posibilitatea desfasurarii orelor la diferite discipline (limba romana, matematica, fizica, chimie, biologie, istorie) in laboratorul de informatica cu ajutorul lectiilor in AEL ;
 • Posibilitatea dotarii unui numar de 7 sali de clasa cu dulapuri pentru pastrarea si asigurarea calculatoarelor disponibile.

Amenintari

Riscul ca elevii sa nu fie scolarizati sau sa abandoneze scoala ;

Riscul aparitiei restrangerii de activitate a unor cadre didactice ;

Riscul ca elevii sa migreze la alte scoli unde toate spatiile scolare sunt functionale ;

Riscul desfasurarii activitatilor didactice in conditii dificile ;

Riscul deteriorarii contructiei nefinalizate ;

Riscul ca Primaria sa nu se implice in timp util in reevaluarea constuctiei si in organizarea licitatiei pentru angajarea unei noi firme de constructii .

1.2. ANALIZA DE TIP CANTITATIV

RESURSE

EXISTENTE IN SCOALA

NECESARE IN SCOALA

RESURSE UMANE

-14 invatatori din care:

- 12 titulari , 2 suplinitori ;

- 11 cu grad did.I

-25 profesori din care:

- 19 titulari, 6 suplinitori ;

- 10 cu grad did I;

- 6 cu grad did.II;

- 9 cu grad did definitiv ;

- 700 elevi din care:

- la ciclul primar 320 ;

- la ciclul gimnazial 380

- consilier scolar calificat ( grad did II )

- personal de ingrijire (6 pers.), fochist, mecanic;

- bibliotecar calificat.

- profesori titulari calificati la informatica, ed. plastica, ed. muzicala, biologie;

- cel putin inca un ingrijitor.

RESURSE MATERIALE

- 12 sali de clasa mobilate ;

- 4 laboratoare mobilate ;

- sala de sport cu material didactic corespunzator ;

- laborator de informatica dotat cu 30 de calculatoare ( din care 10 in retea cu AEL) ;

- laborator de chimie dotat cu materiale didactice specifice ;

- 5 calculatoare pastrate si asigurate in dulapuri in 5 sali de clase ;

- 7 calculatoare disponibile .

- instrumente si materiale didactice pentru laboratoarele de fizica si biologie ;

- vestiarele salii de sport ;

- corpul destinat ciclului primar ;

curtea scolii ;

- intrarea la sala de sport ;

- intrarea elevilor in scoala ;

- corpul administrativ( cancelarie, cabinete directori, biblioteca, cabinet de asistenta psihopedagogica, cabinet medical, toalete profesori ) ;

- 7 dulapuri corespunzatoare pentru calculatoare in sali de clasa ;

- mobilier pentru cancelarie, cabinete directori, biblioteca, cabinet de asistenta psihopedagogica, cabinet medical, toalete profesori .RESURSE INFORMATIONALE

- soft AEL;

- Internet;

- biblioteca cu 10.000 volume;

- abonamente la revista Tribuna invatamantului si Monitorul Oficial

- soft-uri educationale .

2. VIZIUNE

Scoala va oferi conditii materiale ( spatii de invatare, dotare cu mijloace si materiale didactice ) in vederea desfasurarii procesului didactic in conditii corespunzatoare (spatii de desfasurare a orelor de ed. fizica in aer liber, biblioteca).

3. MISIUNE

In luna mai 2000 s-a dat in folosinta localul nou alcatuit din doua nivele cu 12 sali de clasa, laboratoare de fizica, chimie, biologie, informatica (cu anexe pentru fiecare) si cabinet de asistenta psihopedagogica. In prezent, scoala functioneaza, dar NU este terminata. Astfel, trebuie terminate urmatoarele obiective: sala de sport, corpul administrativ, cancelaria, curtea scolii, biblioteca, cabinetul psihopedagogic. Corpul de cladire destinat elevilor de la ciclul primar proiectat initial nici nu este construit.

Laboratoarele sunt mobilate corespunzator, dar nu dispun de material didactic suficient/ modern.

In prezent, scoala functioneaza cu un numar de 28 clase, 14 la ciclul primar si 14 la ciclul gimnazial, fiind scolarizati un numar de 737 elevi.

Activitatea didactica este desfasurata de 14 invatatori titulari si 19 profesori dintre care 19    titulari, 6 suplinitori, 2 institutori, 5 personal nedidactic si 2 personal auxiliar. 20 de cadre didactice au gradul I, 2 au gradul II, iar 10 au gradul definitiv si 5 debutanti. In plus, un consilier scolar titular cu gradul al II-lea.

Posibilitatile familiilor elevilor sunt modeste din punct de vedere economic si social.

Nivelul intelectual si de cunostinte al elevilor care vin in scoala este normal.

Misiunea scolii este :

Continuarea si finalizarea lucrarilor de constructie (vestiarele si intrarea salii de sport, curtea scolii, corpul administrativ, cladirea destinata ciclului primar) si dotarea corespunzatoare a scolii.

Terminarea amenajarii cabinetelor de diferite specialitati din scoala.

Finalizarea localului nou al scolii, inaugurat pe 5 mai 2000 str. Podgoria nr 12

Desfasurarea in conditii optime, in spatii modern amenajate a procesului instructiv educativ din Scoala nr.1 Boldesti- Scaeni.

4. TINTE ( SCOPURI ) STRATEGICE

Continuarea si finalizarea lucrarilor de constructie (vestiarele salii de sport, curtea scolii, corpul administrativ, cladirea destinata ciclului primar) si dotarea corespunzatoare a acestora ;

Scaderea numarului de elevi care abandoneaza scoala de la 40 la 20 ;

Infiintarea unui cabinet multimedia pentru cresterea calitatii invatamantului ;

Infiintarea unui centru de documentare cu ajutorul bibliotecii scolare pentru documentarea si informarea elevilor in dezvoltarea carierei ;

Organizarea de formari continue pentru cadrele didactice in domeniul informaticii, in vederea folosirii calculatorului la orele de predare.

5. OPTIUNI STRATEGICE

Tinta 1. Continuarea si finalizarea lucrarilor de constructie (vestiarele salii de sport, curtea scolii, corpul administrativ, cladirea destinata ciclului primar) si dotarea corespunzatoare a acestora ;

Optiunea curriculara

Optiunea dezvoltarii resurselor umane

Optiunea dezvoltarii resurselor financiare si materiale

Optiunea relatiilor comunitare

Pavoazarea scolii cu panouri

Utilizarea judicioasa a fondurilor primite de la Primarie

Initierea unui parteneriat cu Primaria in vederea finalizarii lucrarilor

Demararea si finalizarea lucrarilor la corpul administrativ

Terminarea gardului

Asfaltarea curtii scolii

Tinta 2. Scaderea numarului de elevi care abandoneaza scoala de la 40 la 20 .

Optiunea curriculara

Optiunea dezvoltarii resurselor umane

Optiunea dezvoltarii resurselor financiare si materiale

Optiunea relatiilor comunitare

Ore de dirigentie pe tema prevenirii abandonului scolar

-Consilier scolar

-Achizitionarea unui microbuz scolar

-Lectorate cu parintii

Realizarea de scheme orare/ programe optionale atractive

-Profesor de sprijin

-Acordarea de burse temporare

-Program  Educatia parintilor 

Achizitionarea de softuri educationale

Cresterea numerica a personalului de ingrijire pt asigurarea conditiilor igienico-sanitare

-Parteneriate cu Politia si Primaria

Angrenarea cadrelor didactice pe arii curriculare in desfasurarea programelor optionale propuse

Informarea parintilor in vederea reducerii abandonului scolar

Tinta 4. Infiintarea unui centru de documentare cu ajutorul bibliotecii scolare pentru documentarea si informarea elevilor in dezvoltarea carierei 

Optiunea curriculara

Optiunea dezvoltarii resurselor umane

Optiunea dezvoltarii resurselor financiare si materiale

Optiunea relatiilor comunitare

Achizitionarea de softuri educationale

Dirijarea cadrelor didactice spre urmarea unor cursuri de TIC

Achizitionarea de CD-uri si suporturi de curs

Parteneriate cu institutii abilitate in formarea cadrelor didactice si achizitionarea de soft-uri6. PLAN    OPERATIONAL

OPTIUNEA

ACTIUNI CONCRETE

RESURSE

UMANE

RESURSE MATERIALE

RESURSE INFORMATIONALE

TIMP

STANDARDE DE PERFORMANTA

Finalizarea constructiei scolii

1.Reevaluarea lucrarilor existente

2.Implicarea in organizarea licitatiei pt angajarea firmelor de constructie in vederea incredintarii finalizarii constructiei

3. Realizarea unui instructaj de P.S.I pe timpul derularii lucrarilor

Primaria

C. Administrativ al scolii, firma de constructii

Directiunea , diriginti, elevi, parinti

ingrijitori

Proiectul corpurilor de cladire existente

Fisele de protectie a muncii

Proiectul initial

Legislatia in vigoare

ROI

Normele PSI

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Incheierea documentelor de reevaluare a constructiei

Contactarea a cel putin 2 firme care sa participe la licitatie

Semnarea fiselor de protectie a muncii realizate in urma instructiunilor

Estetizarea spatiilor de invatamant

1. Realizarea unor panouri pe arii curriculare

2. Contactarea unor firme ce realizeaza materiale didactice

Cadrele didactice

Elevii

Parintii

Cadrele didactice

Suporturi cartografice, din PVC, rame, geamuri, coli, tempera, pensule

Coli, telefon, internet

Internetul, oferte de material didactic, manuale, auxiliare scolare, documente M.Ed.C

Internetul, oferte de material didactic

Ianuarie

Ianuarie

Existenta panourilor

Existenta panourilor

Angrenarea cadrelor didactice pe arii curriculare in desfasurarea programelor optionale propuse

1.Elaborarea si aplicarea ofertei curriculare, inclusiv disciplinele optionale

2.Inregistrarea optiunilor pt anumite pachete optionale

3.Realizarea programelor de optional

Diriginti, elevi, parinti, consiliul pt curriculum, cadre didactice

Coli de scris

dosare

Curriculum la decizia scolii

Propunerile concrete ale elevilor, profesori CDS

Ghiduri metodologice

Luna martie

(an anterior)

Februarie

(an anterior)

Aprilie

(an anterior)

Centralizarea cererilor pentru optionale

Existenta cererilor de optional

Aprobarea programelor de optional de ISJ

Achizitionarea de softuri educationale

Contactarea firmelor ofertante

Consiliul de Administratie al scolii

Profesorul de informatica

Sponsorizare

Internet

Oferte firme

Permanent

Soft-urile

Cresterea numerica a personalului de ingrijire pt asigurarea conditiilor igienico-sanitare

Organizarea concursului de angajare de personal de ingrijire

Consiliul de Administratie

Materiale specifice testarii abilitatilor practice

Legislatia in vigoare

20 aug - 10 sept

Angajarea cel putin a unui ingrijitor

Informarea parintilor privind reducerea abandonului scolar

Lectorate cu parintii

Sedinte cu parintii

Parinti

Diriginti

Consilier educativ

Videoproiector

Pliante

Extrase din situatii statistice zonale privind abandonul scolar

Semestrial

Reducerea abandonului scolar

7. MODALITATI DE DISEMINARE- Dezbateri cu parintii, cadrele didactice, elevii si reprezentanti organismelor locale ( Primaria, Politia, agenti economici )

- articole informative in ziare locale/ judetene si in televiziunea locala.

- afise de informare in scoala si in localitate

8. DIFICULTATI INTAMPINATE

am formulat viziunea prea general;

am realizat confuzii intre amenintari si puncte slabe in momentul formularii amenintarilor;

nu am realizat, initial, corelatia intre tinte strategice - optiuni strategice;

am evitat greu confuzia intre optiuni strategice si actiuni concrete ;

datorita programului profesional foarte incarcat, echipa realizatoare a proiectului a amanat deseori intalnirile de lucru.

9. AUTOEVALUARE

NR.

CRT

CRITERII DE EVALUARE

INDICATORI

PUNCTAJ MAXIM

PUNCTAJUL MEU

PUNCTAJ OBTINUT

Caracterizare generala

Necesitate

Realizabilitate

Accesibilitate

Adresabilitate

Grupuri de interes implicate

Impact

Conceperea manageriala a proiectului

Proceduri si sisteme de proiectare

Proceduri si sisteme de negociere

Proceduri si sisteme de promovare

Proceduri si sisteme de revizuire si optimizare

Structura tehnica

Existenta si formularea misiunii

Existenta si formularea tintelor si a optiunilor strategice

Sistematizarea activitatilor

Existenta si formularea obiectivelor

Existenta si formularea standardelor de performanta

Existenta si claritatea termenelor si responsabilitatilor

Alocarea resurselor

Claritatea bugetelor

Punctaj minim

Punctaj maxim
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate