Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
DE LECTIE Automatica si Informatica Industriala - Structuri de date


DE LECTIE Automatica si Informatica Industriala - Structuri de date


PROIECT DE LECTIE

Date generale:

Student:

Facultatea: Automatica si Calculatoare

Anul de studiu: IV

Specialitatea studentului: Automatica si Informatica Industriala

Scoala de aplicatie: Colegiul PTc "Gheorghe Airinei"Anul de studiu(clasa): X K

Specialitatea elevilor: Informatica

Disciplina la care se sustine lectia: Informatica

Subiectul lectiei: Structuri de date

Tipul de lectie: de achizitionare de noi cunostinte

Timp: 90 minute

Locul de desfasurare: sala de clasa

I. PROIECT DE INSTRUIRE

1. Competente specifice

Cod

Continutul competentei specifice

CS1

Definirea conceptului de structura de date

CS2

Utilizarea structurilor de date de tip lista (implementare, acces la elemente, manipulare structura)

2. Obiective pedagogice operationale

CodTip

Continutul obiectivului

Conditii de probare

Criteriul de reusita

O1/

cognitiv

Sa reprezinte colectii de date utilizand conceptul de structura de date.

Se ofera 3 exemple reale de colectii de date care pot fi implementate sub forma unor structuri de date.

Identificare a 2/3 din caracteristicile structurilor de date corespunzatoare colectiilor date.

O2/

cognitiv

Sa utilizeze conceptul de lista liniara alocata secvential pentru implementarea unei structuri de date.

Se ofera un exemplu de colectie de date pentru implementarea sub forma de lista lniara alocata secvential.

Reprezentarea corecta a structurii in proportie de 90%.

O3/

cognitiv

Sa efectueze operatii asupra listelor alocate secvential.

Se ofera un exemplu de lista liniara alocata secvential.

Descrierea corecta a secventei de etape pentru realizarea operatiilor asupra listei in proportie de 72.5%

O4/

cognitiv

Sa opereze cu conceptul de lista alocata simplu si dublu inlantuit.

Se ofera un exemplu de colectie de date pentru implementarea sub forma de lista alocata inlantuit.

Reprezentarea corecta a structurii in proportie de 90%.

O5/

cognitiv

Sa efectueze operatii asupra listelor alocate inlantuit prin utilizarea vectorilor.

Se ofera un exemplu de structura de lista alocata simplu inlantuit.

Descrierea corecta a secventei de etape pentru realizarea operatiilor asupra listei in proportie de 72.5%

3. Organigrama continutului de instruire

Arii de continut

Subarii de continut

Codul obiectivului

1. Conceptul de structura de date

Deducerea utilitatii structurilor de date

Caracteristicile unei structuri de date

Codificarea elementelor

Relatia intre elemente

Operatiile posibile asupra structurii

O1

2. Metode de implementarea a structurilor de date

Prezentarea structurii de lista liniara

Exemple de utilizare

2.3 Trecerea in revista a posibilitatilor de implementare.

Principiul de alocare secventiala

Principiul de alocare simplu inlantuita

Principiul de alocare dublu inlantuita

O2 , O4

3. Liste alocate secvential

Implementarea operatiilor de manipulare a structurii de date in cazul utilizarii principiului alocarii secventiale

Accesul la un nod al listei

Inserarea unui nou element in lista

Stergerea unui element.

3.2 Deducerea avantajelor si dezavantajelor acestui model de implementare.

O3

4. Liste alocate inlantuit

4.1 Implementarea operatiilor de manipulare a structurii de date in cazul implementarii pe principiul alocarii secventiale

Accesul la un nod al listei

Inserarea unui nou element in lista

Stergerea unui element.

4.2 Deducerea avantajelor si dezavantajelor folosirii listelor alocate inlantuit.

O5

4. Diagrama obiective - continut

Codul obiectivului

Succesiunea de parcurgere a continutului de instruire

(coduri)

O1

→ 1.2 → (1.2.1 → 1.2.2 → 1.2.3)

O2

O3

3 → 3.1 → (3.1.1 → 3.1.2 → 3.1.3) → 3.3

O4

O5

5. Setul de probleme, exercitii, aplicatii (situatii de invatare)

Cod

Continutul problemei

P1

Dati exemple de colectii de date.

P2

Analizati elementele comune ale urmatoarelor probleme : gestiunea unei gradini zoologice, pastrarea evidentei unei colectii de CDuri, alcatuirea unui arbore genealogic

P3

Identificati elementele esentiale care definesc un obiect in cadrul unei colectii (un animal de la Zoo, un CD din colectia dvs. de CDuri, o persoana sau un oras)

P4

Enumerati operatiile care ar trebui efectuate in cazul evidentei colectiei de CDuri

P5

La ce foloseste implementarea unei legaturi intre elementele unei colectii de date?

6. Complexul multimedia

6.1 Lista mijloacelor de invatamant componente

Nr.

crt.

Denumire

Cod

Continut

Manual

M

Informatica, Manual pentru clasa a X-a

Cap III "Structuri de date"

Fisa aplicatie

FA

Problemele P1.P5

7. Proiectul de instruire

7.1 Planul actiunii de instruire

Cod

Secventele lectiei

L1

Secventa introductiva

Secventa pentru obiectivul O1

Secventa pentru obiectivul O2

Secventa pentru obiectivul O3

Secventa pentru obiectivul O4

Secventa pentru obiectivul O5

Secventa finala

7.2 Proiectul de instruire al lectiei L1

Timpul

(minutul)

Obiective pedagogice

Etapele

ciclului de invatare

a

obiectivului

Continutul

de instruire

Metodele

de invatamant

Probleme

exercitii,

aplicatii

Formele de organizare

(sarcina/participarea/

desfasurarea activitatii)

Mijloace de invatamant

Secventa introductiva

Conversatie

frontala/colectiva/dirijata

O1

Identificarea

operatiilor

componente

Identificarea situatiilor in care se impune utilizarea structurilor de date si avantajele decurg din adoptarea acestei solutii.

Discutie

frontal/colectiv/dirijat

M

Exersarea

operatiilor

componente si

corectarea lor

Determinarea elementelor ce descriu structura de date.

Instruire

prin

problematizare

P2, P3

frontal/colectiv/dirijat

M, FA

Exersarea

deprinderii

in ansamblul ei

Reprezentarea datelor dintr-o colectie utilizand conecptul de structura de date.

Expunere

Conversatie

P2, P3

frontal/individual/

dirijat

FA

Conexiune inversa

finala

Conceptul de structura de date

Dezbatere

Rezolvare

de probleme

frontal/colectiv/dirijat

O2

Identificarea

operatiilor

componente

Aplicarea conceptului de lista liniara asupra colectiilor de date

Expunere

Conversatie

frontal/colectiv/dirijat

M

Exersarea

operatiilor

componente si

corectarea lor

Identificarea operatiilor ce se pot efectua asupra structurii definite.

Expunere

Conversatie

P2, P3

diferentiat/grupe/dirijat

M, FA

Exersarea

deprinderii

in ansamblul ei

Gasirea de solutii de implementare a operatiilor identificate anterior.

Instruire

prin

problematizare

P4

frontala/ individual/

dirijat

M, FA

Conexiune inversa

finala

Lista liniara

Dezbatere

Rezolvare

de probleme

frontal/colectiv/dirijat

O3

Identificarea

operatiilor

componente

Operatii cu liste alocate secvential

Conversatie

frontal/individual/dirijat

M

Exersarea

operatiilor

componente si

corectarea lor

Operatii cu liste alocate secvential

Dezbatere Prezentare

P4

frontal/colectiv/dirijat

M, FA

Exersarea

deprinderii

in ansamblul ei

Idem

Efectuare

de exercitii

P3 , P4

frontal/individual/

independent

M, FA

Conexiune inversa

finala

Idem

Dezbatere

P 3

frontal/colectiv/dirijat

M, FA

O4

Identificarea

operatiilor

componente

Metode de reprezentare a listelor - principii de alocare

Expunere

Conversatie

frontal/colectiv/dirijat

M

Exersarea

operatiilor

componente si

corectarea lor

Idem

Expunere

Conversatie

frontal/colectiv/dirijat

M

Exersarea

deprinderii

in ansamblul ei

Idem

Expunere

Conversatie

frontal/colectiv/dirijat

M

Conexiune inversa

finala

Metode de reprezentare a listelor

Dezbatere

Rezolvare

de probleme

frontal/colectiv/dirijat

M

O5

Identificarea

operatiilor

componente

Implementarea operatiilor definite, pe modelul de structura simplu inlantuita.

Dezbatere

P4

frontal/colectiv/dirijat

M, FA

Exersarea

operatiilor

componente si

corectarea lor

Idem

Conversatie

Exercitiu

frontal/individual/

dirijat

M

Exersarea

deprinderii

in ansamblul ei

Idem

Instruire

prin

problematizare

P3 , P4

frontal/individual/

independent

M, FA

Conexiune inversa

finala

Idem

Dezbatere Rezolvare

de probleme

P5

frontal/colectiv/dirijat

M, FA

Secventa finala

Revederea

concluziilor

Conversatie

T

frontala/individuala/

independenta

M, FA

7.3 Desfasurarea lectiei L1

Obiectiv operational

Etapele lectiei si evenimentele instruirii

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Strategia didactica

Evaluare

Timp

Metode/procedee de invatamant

Mijloace de invatamant

Forme de organizare a activitatii elevilor

1. Moment organizatoric    0-5

Organizarea clasei pentru desfasurarea activitatii de predare.

Noteaza absentele, face observatii si recomandari daca este cazul.

Preiau sarcinile propuse de profesor

Conversatie

Frontala /colectiva/ dirijata

2. Pregatirea conditiilor de desfasurare a activitatii    5-10

Captarea atentiei

Incearca sa trezeasca curiozitatea elevilor facand referire la situatii reale ce implica lucrul cu colectii de date

Asculta si urmaresc    cele spuse de profesor

Expunere

Conversatie

frontala /colectiva /dirijata

Comunicarea titlului activitatii si a obiectivelor operationale

Enunta titlul lectiei si le comunica elevilor obiectivele lectiei O1-O5

Noteaza titlul lectiei in caiete

Expunere

frontala/colectiva/ dirijata

3. Desfasurarea activitatii de predare- invatare    10 - 75

O1. Sa reprezinte colectii de date utilizand conceptul de structura de date.

Transmiterea de noi cunottinte

Solicita elevilor sa defineasca in cuvinte proprii conceptul de structura si sa exemple de colectii de date.

Directioneaza discutia si ofera informatii suplimentare

Dau exemple, discuta, analizeaza.

Conversatie

Problematizare

M, FA (P1)

frontal/colectiv/dirijat

O2 Sa utilizeze conceptul de lista liniara alocata secvential pentru implementarea unei structuri de date.

Prezinta conceptul de lista alocata secvential.

Solicita elevilor sa transpuna o colectie de date sub forma de lista alocata secvential ; ofera indicatii si sugestii.

Identifica elementele structurii ; realizeaza reprezentarea grafica ; definesc lista

Exercitiul.

Conversatie

M, FA

(P2, P3)

frontal/grupe/dirijat

O3 Sa efectueze operatii asupra listelor alocate secvential.

Solicita elevilor sa identifice operatiile posibile; ofera sugestii si indicatii suplimentare. Discuta impreuna cu elevii modul de implementare.

Identifica operatiile, discuta, problematizeaza, urmaresc indicatiile profesorului.

Conversatie

Dezbatere

Exercitiu

M, FA (P4),

frontal/colectiv/dirijat

O4. Sa opereze cu conceptul de lista alocata simplu si dublu inlantuit

Prezinta conceptul de lista alocata inlantuit.

Solicita elevilor sa transpuna o colectie de date sub forma de lista alocata inlantuit ; ofera indicatii si sugestii.

Identifica elementele structurii ; realizeaza reprezentarea grafica ; definesc lista

Exercitiu

Conversatie.

M, FA

(P2, P3)

frontal/grupe/dirijat

O5 Sa efectueze operatii asupra listelor alocate inlantuit prin utilizarea vectorilor.

Solicita elevilor sa identifice operatiile posibile; ofera sugestii si indicatii suplimentare. Discuta impreuna cu elevii modul de implementare.

Identifica operatiile, discuta, problematizeaza, urmaresc indicatiile profesorului.

Conversatie

Dezbatere

Exercitiu

M, FA (P4),

frontal/colectiv/dirijat

5. Analiza rezultatelor activitatii si elaborarea concluziilor    7

Trage concluzii privind conceptele prezentate. Invita elevii la dialog ; raspunde la intrebari.

Da tema pentru acasa. Ofera indicatii si lamureste eventuale neclaritati.

Discuta, trag concluzii.

Conversatie

Instruire prin problematizare

Explicatia

FA

frontal/colectiv/

independent

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate