Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PROIECT AL UNITATII DE INVATAMANT Drept civil - Conventia CMR-referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele


PROIECT AL UNITATII DE INVATAMANT Drept civil - Conventia CMR-referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele


PROIECT AL UNITATII DE INVATAMANT

Obiectul ;Drept civil

Tema; Conventia CMR-referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele

Data;

Seria;

A Partea introductive

1 Scopul lectiei;urmareste insusuirea cunostintelor teoretice in vederea aplicarii in practica

si instruirea persoanelor in domeniu

2 Obiectivele operationale. La finele cursului cursantii vor fi aplica in practica prevederile Conventiei si vor recunoaste documentele folosite pentru transportul international de marfa si responsabilitatea transportului;

- scrisoare de trasura

- domeniu de aplicare a CMR

persoanele pentru care raspunde transportatorul

- raspunderea transportatorului

- reclamatii si actiuni

3 Metode didactice;

- conversatia, exemplificarea, discutia colectiva, problematizarea

4 Mijloace de invatamant;

- legislatie

5 Locul desfasurarii lectiei

- sala de curs

B Agenda de lucru.

1 Moment organizatoric    5min

- se face prezenta cursantilor,se comunica obligatiile cursantilor

2 Verificarea cunostintelor anterioare 10min

- lectorul pune intrebari referitoare la tema anterioare

- se face o apreciere asupra cunostintelor, se fac recomandari, se noteaza

cursantii, se comunica calificativele

Comunicarea noilor cunostinte 30min

se anunta tema;

se dezvolta obiectivele operationale propuse;

Scrisoarea de trasura constituie proba contractului de transport.

Pierderea scrisorii nu afecteaza existenta si nici valabilitatea contractului de transport, care ramane supus dispozitiilor prezentei conventii.

Scrisoarea de trasura se intocmeste in 3 exemplare originale, semnate de expeditor si transportator.

primul exemplar-expeditor

exemplarul 2 - insoteste marfa

,, ,, 3 - retine de transportator

Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele date;

a locul si data intocmirii

b numele adresa expeditorului

c , ,, transportatorului

d locul si data primirii marfiisi locul pentru eliberarea acesteia

e numele si adresa destinatorului

f denumirea curenta a marfii, felul ambalajului

g numarul coletelor, marcajele speciale si nimerele lor

h greutatea marfii

i documente anexate

j instructiuni ale expeditorului(cu privire la birourile vamale de export sau import, persoana de contact la destinatar)

k conditii de livrar

Aceste rubrici sunt obligatorii de completat pe documentul de transport

Mai exista si mentiunile facultative referitoare la cheltuielile de transport,

rambursare

Completarea incorecta a scrisorii de transport poate duce la aparitia

de daune pentru transportator, ex greutatea incorect completata, in acest caz

cel care suporta amenzile este transportatorul care nu a verificat/asistat la cantarire marfii si nu a facut mentiuni in CMR,in acest sens

De asemenea ,comform articolului 11 pct 2, pagubele survenite datorita lipsei unor documente insotitoare sau completate gresite a acestora vor fi

suportate de catre expeditor,atat timp cat culpa nu este a transportatorului

Conform art 8, pct 3, expeditorul are dreptul sa solicite verificarea masei brute a marfii si a continutului coletelor

In cazul in care constata diferente ,transportatorul poate solicita despagubirpentru cheltuielile ocazionate de aceasta situatie

In cazul transportului de marfuri periculoase expeditorul are obligatia sa

atentioneze transportatorul asupra naturii speciale a marfii, sis a-I furnizeze

acestuia toate documentele de insotire; certificate de analiza, instructiuni pentru cazul de urgenta traduse in toate limbile tarilor tranzitate sis a mentioneze in scrisoarea de transport clasa ADR.

Conventia CMR, la art 22 ,pct 3 prevede ca transportatorul,, daca nu a fost informat asupra naturii periculoase a marfii, in caz de incident, poate distruge marfa fara sa datoreze despagubiri. De asemenea orice cheltuiala suplimentara aparuta datorita transportului de marfuri periculoase se va recupera de la expeditor

Art 8 pct 1al Conventiei CMR-prevede;

la primirea marfurilor transportatorul este obligat sa verifice;

exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport

starea aparentaa marfii si a ambalajului ei

Pct 2 Daca transportatorul nu are mijloace rezonabile de a verifica exactitatea mentiunilor de la pct 1,al prezentului articol, va inscrie in scrisoarea de trasura rezervele sale, motivand acestea.

Pct 3 Expeditorul poate cere transportatorului verificarea greutatii brute a marfii precum si a coletelor, continutul acestora, iar transportatorul poate cere plata verificarii

Orice constatare a transportatorului, la incarcare, va fi mentionata in scrisoarea CMR -pe toate exemplarele, pentru ca ele sa existe si pe exemplarul expeditorului

Din momentul preluarii marfii ,transportatorul trebuie sa respecte toate instructiunile expeditorului mentionate in scrisoarea de transport .

Orice situatie neprevazuta sau impediment care poate influienta neancadrarea in termenii contractului trebuie imediat aduse la cunostinta beneficiarului transportului oentru a se lua masurile necesare

Dupa sosirea la destinatie, transportatorul este obligat sa avizeze destintarul

Si sa solicite informatii referitoare la efectuarea formalitatilor vamale- numele comisionarului vamal unde se inregistreaza documentele

Receptia marfii se face la locul prevazut in scrisoarea de transport, orice modificare dand dreptul transportatorului sa solicite o plata suplimentra

Conform art 12 al Conventiei CMR,expeditorul are drept de dispozitie asupra marfii

Acest drept se stinge in momentul in care cel de al 2 lea exemplar al scrisorii de transport a fost remis destinatarului si daca aceta isi exercita dreptul prevazut de Conventie. Din acel moment transportatorul se comformeaza ordinelor destinatarului cu conditia ca acesta sa prezinte primul exemplar al scrisorii de transport pe care sa fie inscrise noile instructiuni date transportatorului si s a despagubeasca pe transportator pentru cheltuielile si prejudiciul antrenate de noile instructiuni.

instructiunile nu trebuie sa aiba ca effect divizarea transportului

in cazul in care transportatorul nu poate executa noile instructiuni, el trebuie imediat sa informeze persoana care a dat instructiunile

Raspunderea transportatorului

Transportatorul este raspunzator pentru pierderea partiala sau totala sau pentru avarie, produse intre momentul preluarii marfii sic el al eliberarii, cat si pentru intarziera la eliberare

Transportatorul este exonerate de aceasta raspundere daca pierderea sau avaria s-a produs din culpa persoanei care are dreptul sa dispuna asupra marfii, un ordin al acestuia, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni

Defectiunea autovehiculului si nici culpa persoanei de la care a inchiriat mijlocul de transport nu il exonereaza pe transportator de raspundere

Transportatorul este exonerate de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare uneia din urmatoarele fapte;

folosirea de vehicule descoperite, fara prelate daca asa s- convenit si a fost mentionat in scrisoarea de transport

lipsa sau defectozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avarie

manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar, sau de personae care actioneaza in contul acestora

natura unor marfuri expuse,fie la avariere prin spargere, curgere, ruginere sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor

insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor

transportul de animale vii

5Transportatorul are insa sarcina probei nevinovatiei sale

INTARZIEREA LA ELIBERAREA MARFURRILOR

Se considera intarziere la eliberare atunci cand marfa nu a fost eliberata

in termenul convenit, sau daca nu a fost convenit un termen, atunci cand durata efectiva a transportului depasesta timpul rezonabil pentru un transport

Cel in drept poate considera marfa pieduta , fara a prezenta alte dovezi, cand aceasta nu a fost eliberata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit. Daca nu a fost convenit un termen, in termen de 60 zile de la preluarea marfii de catre transportator

Cand in comformitate cu prevederile Conventiei CMR, transportatorul plateste o despagubire pentru marfa deteriorate sau pierduta,despagubireaesta calcaulata dupa valoarea marfii la locul si momentul incarcarii

Valoarea marfii este calculate pe baza cursului bursei sau, in lipsa acesteia, pretul pietei

Cel in drept poate percepe dobanzi pentru pagubele suferite.Aceste dobanzi de 5% pe an, curg din ziua reclamatiei scrise adresate transportatorului sau din ziua introducerii actiunii in justitie

RECLAMATII SI ACTIUNI

Daca la primirea marfii destinatarul nu a constatat in prezenta transportatorului avaria partiala sau totala, acesta are oblogatia ca in termen de 7 zile lucratoare sa reserve transportatorului, indicand natura generala a pierderii sau avariei

Rezervele se fac in scris

O depasire a termenului de eliberare a marfii poate da loc la despagubiri numai daca a aceasta rezerva a fost facuta in scris , in termen de 21 zile de la data punerii marfii la dispozitia destinatarului

Pentru toate litigiile decurgand din transporturil supuse prezentei conventii feclamantul poate sa sesizeze, in afara organelor de juristdictie ale tarilor contractante,desemnate de comun accord sip e tertoriul careia :

se afla resedinta obisnuita a paratului, sediul sau principal sau agentia prin intermediul careia a fost incheiat contractul

este situate locul preluarii marfii

Actiunile derivand din transporturile supuse acestei conventii se prescriu in termen de 1 an . Totusi in caz de dol sau in cazul in care organul de jurisdictie a sesizat echivalenta cu dolul , termenul de prescriptie este de 3 ani

Termenul de prescriptie curge :

in caz de pierdere partiala , de avarie sau intarziere, din ziua in care marfa a fost eliberata

in caz de pierdere totala, incepand de la a 30 zi dupa expirarea termenului convenit sau daca nu a fost convenit u termen de la a60 zi de la primirea marfii de catre transportator

in toate celelalte cazuri de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport

Contractul de transport poate contine o clauza atribuind competenta unui tribunal arbitrar, cu conditia ca aceasta cluza sa prevada ca tribunalul arbitral va aplica dispozitiile prezentei conventii

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate