Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
FIZICA PLANIFICARE CALENDARISTICA CLASA a VI-a


FIZICA PLANIFICARE CALENDARISTICA CLASA a VI-a
FIZICA

CLASA a VI-a
PLANIFICARE CALENDARISTICA

FIZICA 2007 - 2008

SEMESTRUL I

36 ore

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr.

ore

Data

Intalnire cu fizica

Cum a aparut fizica.

Prima ta intalnire cu fizica.

Clasificare si ordonare.

Proprietati fizice.

Fenomene fizice.

S1

S2

S3

S4

Masurare

Marime fizica.

Comparare si masurare.

Instrument de masura.

Masurarea lungimilor.

Valoare medie.Eroare.

Determinarea ariilor.

Determinarea volumelor.

Determinarea duratelor.

S5

S6

S7

S8

Miscare si repaus

Pozitia unui corp.

Descrierea miscarii.

Viteza medie.

Miscarea rectilinie si uniforma.

Graficul miscarii.

Referiri la practica:exemple de viteze.Secolul vitezei

S9

S10

S11

S12

Inertia.Masa

Inertia.Masa corpurilor.

Determinarea masei unui corp.

Densitatea.

Determinarea densitatii.

Sistematizare.Evaluare.

S13

S14

S15

S16

Evaluare semestriala

Rezolvari de probleme.

Teste de evaluare.

S17

S18

SEMESTRUL II

34 ore

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr.

ore

Data

Interactiunea

Interactiunea.Efectele interactiunii

Forta. Deformarea.

Dependenta dintre deformare si forta.

Greutatea.

Tipuri de forte.

Evaluare.

S1

S2

S3

S4

S5

Fenomene termice

Incalzire, racire.

Dilatarea.

Consecinte ale dilatarii. Aplicatii.

S5

S6

S7

Fenomene electrice si magnetice

Magneti.Interactiuni magnetice.

Circuit electric. Simboluri.

Curentul electric. Conductori,izolatori.

Efectele curentului electric.

Tensiunea electrica.

Intensitatea curentului electric.

Gruparea becurilor.

Norme de protectie.Scurtcircuitul.

Evaluare.

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

Fenomene optice

Surse de lumina.Propagarea luminii.

Formarea umbrei si a penumbrei. Formarea eclipselor.

Reflexia luminii.Oglinzi plane.

Refractia luminii. Lentile.

S14

S15

S16

Evaluare finala

Marimi fizice.

Fenomene fizice.

Legi fizice.

S16

S17

Clasa VI-a - sem.I     (36 ore)

Unitatea de invatare: Intalnire cu fizica

Nr.ore alocate: 8

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Cum a aparut fizica

-identificarea unor repere istorice in aparitia si dezvoltarea fizicii ca stiinta

-identificarea unor aspecte comune fizicii si altor stiinte

-cunoasterea activitatii unor personalitati

-manual

-caietul elevului VI

-surse de informare

-dialog

-observarea

sistematica

17-21 sept.

Prima ta intalnire cu fizica

-observarea unor fenomene fizice(dilatarea,reflexia, dispersia,formarea imaginii intr-o lentila,etc.)

-discutii asupra evolutiei tehnicii in diferite domenii:transporturi, telecomunicatii,medicina

-manuale

-oglinzi

-lantile

-creion

-magneti

-experim.

-investigatia

-observarea sistematica

-dialog cu elevii

17-21 sept.

sept.

Clasificare si ordonare

-exercitii de clasificare a corpurilor dupa anumite criterii

-exercitii de determinare a criteriului de clasificare

-diferite corpuri

-observatii experim.

-investigatia

-observarea sistematica

-dialog cu elevii

24-28 sept.

Proprietati generale ale corpurilor.

Fenomene fizice

-exercitii de caracterizare a corpurilor solide,lichide,gazoase

-observarea si descrierea unor fenomene fizice

-apa

-creta

-diferite corpuri

-investigatia

-observarea sistematica

-dialog cu elevii

1-5 oct.

oct.

Evaluare

-proba scrisa

-teste de evaluare

-dialog

-teste

8-12 oct.

Unitatea de invatare: Masurare

Nr.ore alocate: 8

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Masurare.

Marimi fizice

Masurari de lungimi

-recunoasterea unor instrumente de masura

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici

-rigle,

-echere

-balanta,

-ceasuri,

-clepsidre

-observarea sistematica

-dialog

15-19 oct.

-exersarea individuala a masurarii lungimii

-culegerea datelor,calcularea lungimii medii si a erorilor

-utilizarea unor i.m.pt.lung.

-diferite corpuri

-rigle,

-echere

-observarea sistematica

-tema de lucru in clasa

Masurari de arii

-exersarea individuala a masurarii de arii prin calcul si cu aj.hartiei mm.

-culegerea si ordonarea datelor exp.

-prelucrarea datelor exp.

-diferite corpuri

-foi de matematica

-hartie mm.

-formativa,

prin determinari

experim.si calcule mat.

15-19 oct.

oct.

Masurari de volume

-exersarea individuala a masurarii de volume cu aj.mensurii si prin calcul matematic

- culegerea si ordonarea datelor exp.

-calculul V mediu si a erorilor de masurare

-diferite corpuri

-mensuri

-pipete

-formativa,

prin determinari

experim.si calcule mat.

-tema de lucru in clasa

22-26 oct.

29oct-2nov.

Masurari de durate

- exersarea individuala a masurarii de durate

-recunoasterea unor i.m.pt.timp

-transformari cu diferite u.m. pt.timp

-ceas

-cronometru

-clepsidra

-formativa,

prin determinari

experim.si calcule.

29oct.-2nov.

Sistematizare

Evaluare

-aplicarea cunostintelor dobandite in rezolvarea de ex.si probleme

-calcularea S,V,t

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea f.f.

-manuale

-culegeri

-fise de lucru

-sumativa prin probe orale si teste

-rezolvari de ex.si probleme.

-1 h test .

5 -9 nov.

Unitatea de invatare Miscare si repaus

Nr.ore alocate: 8

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Miscare.Repaus

-intrebari cu raspuns la alegere pt.a distinge intre miscare si repaus fata de diferite S.R.

-manuale

-fise de lucru

-caietul elevului

-formativa

prin probe orale

12-16 nov.

Deplasare.

Viteza

-identificarea notiunilor de deplasare,durata,viteza,

mobil

-stabilirea u.m. si a unor rel. de transform.intre u.m.

-reprezentari

grafice ale deplasarii unor corpuri

-formativa

prin probe orale si reprez.

grafice

12-16 nov.

19-23 nov.

Miscarea rectilinie si uniforma

-recunoasterea tipurilor de miscari si de traiectorii

-completarea unor scheme sau enunturi eliptice.

-manuale

-culegeri

-fise de lucru

- probe orale si rez. de probleme

19-23 nov.

26-30 nov.

Graficul m.r.u.

-realizarea de grafice pe baza unor tabele date sau a rezultatelor obtinute experimental si interpretarea acestora

-utilizarea hartiei milimetrice pentru grafice.

-reprezentari grafice ale unor m.r.u.

-foaie de matematica

-hartie mm.

-formativa

prin probe orale si realizari de grafice

26-30 nov.

3 - 7 dec.

Unitatea de invatare:Inertia.Masa

Nr.ore alocate: 8

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Inertia.Masa corpurilor

-observarea inertiei si a relatiei masa-inertie;

-stabilirea unor relatii de transformare intre u.m.pentru masa.

-caiete,fise de lucru,diferite corpuri pt.evidentierea inertiei

- discutii si analiza exemplelor

dec.

Determinarea masei unui corp

-exersarea individuala a masurarii masei corpurilor,cu ajutorul balantei;

-utilizarea cunostintelor dobandite in rezolvarea de ex.si probleme.

-balante,cutii cu etaloane demasa, diferite corpuri

-fisa de laborator

-experiment de laborator

-rezolvari de probleme

dec.

dec.

Densitatea

-identificarea notiunii de densitate

-deducerea u.m.pt.r in S.I.

-stabilirea unor relatii de transformare intre u.m.

-caiete, manuale, culegeri

-dialog

- rezolvari de probleme

dec.

Determinarea densitatii

-exersarea individuala a masurarii densitatii corpurilor in laborator

-balante, mensuri,

corpuri.

- experim. de laborator

7-11 ian.

Probleme

Evaluare-m,r,V

-aplicarea cunostintelor dobandite in rezolvarea de probleme

-utilizarea corecta a termenilor in descrierea m.f.si a fenomenelor studiate

-manual, culegeri

caietul elevului

-teste de evaluare

-ex.si probleme

-test

ian.

14-18 ian.

Unitatea de invatare: Sistematizare, evaluare semestriala

Nr.ore: 4

Sistematizare

Evaluare semestriala

-aplicarea cunostintelor dobandite in rezolvarea de probleme referitoare la d,t,v,densitate.

-stabilirea unor relatii de transformare intre u.m.

-discutii asupra evolutiei tehnicii in transporturi.

-caietul elevului

-culegeri

-fise de lucru

-fise cu probleme.

-sumativa, prin probe orale si teste scrise.

21-25 ian.

28 ian -1febr.

Clasa a VI-a - sem.II (34 ore)

Unitatea de invatare:Interactiunea

Nr.ore alocate: 9

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Interactiunea.

Efectele interactiunii

-analiza unor interactiuni,stabilirea cauzelor si a efectelor

-diferentierea intre efectele statice si cele dinamice ale interactiunilor

-diferite corpuri

-resorturi, magneti

-rezolvari de probleme

-dialog cu elevii

febr.

Forta

Deformarea

-observarea efectelor fortelor,recunoasterea u.m.si a i.m. pt.forta

-identificarea deform. elastice si plastice

-dinamometre

-burete, plastilina, resorturi, lame din otel

-rezolvari de probleme

-dialog cu elevii

febr.

Dependenta dintre deformare si forta

-studiul dinamometrului

-exersarea individuala a masurarii fortelor cu diinamometrul

-reprezentarea grafica a dependentei defor.-forta

-dinamometre -rigle

-manuale

-caietul elevului

.culegeri

-ex. si probleme,studiul dinamometrului

febr.

Greutatea

-observarea efectelor greutatii

-identificarea u.m.si a i.m. pt.G

-identificarea diferentelor dintre G si m

-manuale,

-caiete

-dinamometre

-fise de lucru

-dialog cu elevii

-observarea sistematica

25-29 febr.

Tipuri de forte

-recunoasterea unor tipuri de forte

-clasificarea fortelor dupa efectele lor

-studiul si exersarea utilizarii dinamometrului

-dinamometre

-diferite corpuri

-resorturi

-dialog cu elevii

-observarea sistematica

3-7 martie

Sistematizare

Evaluare

-aplicarea cunostintelor dobandite in rezolvarea de probleme cu m,G

-stabilirea unor relatii de transformare intre u.m.

-manuale

-culegeri

-fise de lucru

-teste

-rezolvari de probleme

-test

martie

martie

Unitatea de invatare:Fenomene termice

Nr.ore alocate: 4

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Incalzire-racire

-recunoasterea fenomenelor de incalzire,racire

-exersarea individuala a masurarii temperaturii

-vase cu apa calda,rece, fierbinte

-termometre

-caietul el. VI

-dialog cu elevii

-experiment de laborator

martie

Dilatarea

-observarea dilatarii la solide,gaze.

-identificarea tipurilor de dilatare

-studiul pirometrului

dif.corpuri(exp frontal)

-pirometrul cu cadran

-fise de lucru

-exp.de lab.

-dialog cu elevii

martie

Consecinte ale dilatarii.Aplicatii

-observarea unor efecte ale dilatarii

-explicarea unor fenomene cu ajutorul notiunilor studiate

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in explicarea fenomenelor

-manual

-culegeri

-caseta video

-caietul elevului

-dialog cu elevii

martie

Unitatea de invatare:Fenomene electrice si magnetice

Nr.ore alocate: 14

Continuturi

Nr.

Ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Magneti.

Interactiuni magnetice

-observarea interact. magnetice

-identificarea polilor unui magnet

-exersarea individuala a realizarii unui exp. si stab. concluziilor

-magneti,corpuri din fier

-suport cu magneti disc

-ace magnetice

-pilitura de fier

-observare sistematica

-exp.de lab

-dialog cu elevii

martie

Circuitul electric.

Simboluri

-obs.elementelor de circuit

-reprezentari conventionale ale elementelor de circuit si a unui circ.el.simplu

-realizarea practica in lab.a unui circuit electric simplu

-baterii el.noi,uzate

-becuri, intrerupatoare

-caiete,manuale

-caietul elev.

-dialog cu elevii

-exp.de lab.

-reprezentari grafice

31mar-    4 apr.

Curentul electric. Conductori, izolatori

-identificarea conductoarelor si a izolatoarelor el.

-aplicarea cun.dob.in rezolvarea de probleme-explicarea unor f. el.

-caiete,manuale

-diferite conductoare si izolatoare electrice

-observarea sistematica

-rezolvari de probleme

7-11 aprilie

Efectele curentului electric

-observarea efectului termic si magnetic

-explicarea efectelor

-identificarea parametrilor de care depinde efectul termic al c.el.

-fise de lucru

-sigurante fuzibile

-ace magnetice

-bobine

-electromagneti

-uscator de par

-observare sistematica

-dialog cu elevii

aprilie

Tensiunea electrica

-identificarea U ca m.f.si a u.m.pt.U

-studiul voltmetrului

-realizarea de masuratori ale U intr-un circuit el.simplu

-aplicarea cun.dob.in rezolvarea de probl.

-caiete

-manuale

-circuite el.

-voltmetre

-multimetre

-fisa de lucru

-exp.de lab.

-rezolvari de ex.si probleme

aprilie

Intensitatea curentului electric

-observarea si recunoasterea unui ampermetru

-identificarea u.m.pentru I in S.I.

-studiul unui multimetru

-realizarea de masuratori pt.I

-aplicarea cun.dob.in rezolvarea de probl.

-caiete

-manuale

-circuite el.

-ampermetre

-multimetre

-fisa de lucru

-experiment de laborator

-rezolvari de probleme

21-25 apr.

Gruparea becurilor in serie si paralel

-recunoasterea legarii becurilor

-exersarea individuala a legarii becurilor

-reprezentarea grafica a circuitelor serie si paralel

-observarea dezavantajelor legarii serie si a avantajelor legarii paralel

-caiete

-manuale

-becuri, conductoare, intrerupatoare

-fisa de lucru

-experiment de lab.

-rezolvari de probleme

mai

Norme de protectie. Scurtcircuitul

-explicarea fen.el.cu ajutorul cun.dob.

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici

-relatarea verbala a propriilor pareri despre curentul el.

-caiete

-manuale

-culegeri

-dialog

-rezolvare de probleme

mai

Sistematizare. Probleme.Test

-aplicarea cun.dob. in rezolvarea de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fenomenelor studiate

-caietul elevului

-manuale

-culegeri

-teste de evaluare

-formativa prin ex.si probleme

-sumativa prin test de evaluare

mai

mai

Unitatea de invatare:Fenomene optice

Nr.ore alocate: 4

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Surse de lumina

Propagarea luminii

-recunoasterea unor corpuri care produc lumina

-identificarea tipurilor de corpuri luminate

-observarea propagarii rectilinii a luminii

-identificarea tipurilor de fascicule luminoase

-diferite corpuri luminate si surse de lumina

-banc optic, ecran

-formativa prin dialog si analiza fenomenelor

mai

Formarea umbrei si a    penumbrei

Formarea eclipselor

-observarea fenomenelor

-identificarea eclipsei de Soare sau de Luna

-explicarea formarii eclipselor

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fen.studiate

-bancul optic

-caiete

-manuale

-caseta video

-formativa prin dialog si analiza fenomenelor

mai

Reflexia luminii

Oglinzi plane

-observarea fenomenului de reflexie

-identificarea legilor reflexiei

-recunoasterea oglinzilor

-reprezentarea grafica a formarii imaginilor in oglinda plana

-caiete

-manuale

-oglinzi plane

-surse de lumina

-reprezentari grafice

-rezolvari de probleme

26-30 mai

Refractia luminii

Lentile

-observarea fenomenului de refractie

-identificarea legilor refractiei

-distingerea intre reflexie si refractie

-reprezentarea schematica a fenomenelor

-identificarea tipurilor de lentile

-caiete

-manuale

-culegeri

-diferite lentile

-reprezentari grafice

-rezolvari de probleme

iunie

Unitatea de invatare:Sistematizare,evaluare finala

Nr.ore: 3

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Marimi fizice

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici

-aplicarea cun.dob in rezolvarea de probleme

-caiete

-manuale

-culegeri

-teste de evaluare

-dialog

-rezolvari de probleme

iunie

Fenomene fizice

-idem

-explicarea fenomenelor studiate cu ajutorul notiunilor dobandite

-idem

-idem

iunie

Legi fizice

idem

- idem

-idem

-idem

iunie

CLASA a VII-a

PLANIFICARE CALENDARISTICA

FIZICA 2007-2008

SEMESTRUL I

36 ore

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr.

ore

Data

Evaluare initiala

Marimi fizice.

Fenomene fizice.

Legi fizice.

S1

S2

Fenomene optice

Instrumente optice

Surse de lumina.

Propagarea rectilinie a luminii.Umbra.Eclipse.

Reflexia luminii.Legile reflexiei.

Oglinzi.Formarea imaginii in oglinda plana.

Refractia luminii.Legile refractiei.

Reflexia totala.

Lentile.

Imagini in lentile.

Ochiul.

Ochelarii.Lupa.

Dispersia luminii.

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Sunetul

Surse sonore.

Propagarea sunetului.

Perceptia sunetelor.

S9

S10

Forta-marime vectoriala

Efectul static si efectul dinamic al fortei.

Marimi scalare si vectoriale.

Deplasarea si viteza-marimi vectoriale.

Compunerea marimilor vectoriale.

Principiul actiunilor reciproce.

S11

S12

S13

S14

S15

Tipuri de forte

Actiuni la distanta.Greutatea.

Actiuni de contact.Forta de frecare.

Presiunea.

Interactiuni electrostatice si magnetice.

Sistematizare.Evaluare.

S15

S16

S17

Echilibrul mecanic

Echilibrul de translatie.Echilibrul de rotatie.

Momentul fortei.

Centrul de greutate.

S18

SEMESTRUL II

34 ore

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr.

ore

Data

Mecanisme simple

Parghia.

Scripetele.

Planul inclinat.

Sistematizare.

Evaluare.

S1

S2

S3

S4

S5

Lucrul mecanic.Puterea mecanica

Lucrul mecanic.

Puterea mecanica.

Randamentul mecanic.

S6

S7

S8

Energia mecanica

Energia mecanica.

Conservarea energiei mecanice.

Echilibrul mecanic si energia mecanica.

Sistematizare.Evaluare.

S9

S10

S11

S12

Fenomene termice

Difuzia.

Calorimetrie.Coeficienti calorici.

Combustibili.

Motoare termice.Randament.

Sistematizare.Evaluare.

S13

S14

S15

Evaluare finala

Sistematizare.

Evaluare.

Rezolvari de probleme.

S16

S17

Clasa aVII-a    Sem I (36 ore)

Unitatea de invatare: Evaluare initiala

Nr.ore alocate: 4

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Recapitulare

-recunoasterea m.f.si a f.f.studiate

-utilizarea m.f.in rezolvarea de probleme

-folosirea corecta a termenilor stiintifici

-manuale

-culegeri

-dialog

-rezolvari de probleme

17-21 sept.

Evaluare initiala

-recunoasterea m.f.si a f.f.studiate

-utilizarea m.f.in rezolvarea de probleme

-folosirea corecta a termenilor stiintifici

-manuale

-culegeri

-dialog

-rezolvari de probleme

-teste

24-28 sept.

Unitatea de invatare: Fenomene optice.Instrumente optice.

Nr.ore alocate: 12

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Fenomene optice-recapitulare

-reactualizarea cunostintelor privind sursele de lumina,reflexie,legi.

-recunoasterea fenomenelor optice,in desene si exemple.

-manuale

-caiete

-creta colorata

-observare

sistem.

-reprez. grafice

oct.

Refractia luminii

-observarea fen.de refractie

-verificarea legilor refractiei

-recunoasterea fenomenului

-pahar cu apa

-moneda

-creion

-lingurita

-investigatie

-observare

-dialog

oct.

Reflexia totala

-observarea experim.a reflexiei totale

-ex.de diferentiere intre reflexie si refractie

-interpretarea unor fenomene naturale,explicate pe baza reflexiei totale.

-cuva cu apa

-lanterna tip laser

-prisme cu reflexie totala

-investigatia

-observare sistematica

-dialog

8-12 oct.

Lentile

-identificarea elementelor unei lentile

-distingerea intre lentile convergente si divergente

-observarea refractiei prin lentile

-diferite lentile

-sectiuni in lentile

-investigatia

-observare sistematica

-dialog

8-12 oct.

Imagini in lentile

-observarea formarii imaginii in lentile

-reprezentari grafice de imagini in lentile

-lentile

-investigatia

-observare sistematica

-dialog

15-19 oct.

Ochiul

-analiza componentelor ochiului

-identificarea elementelor optice ochi

-descrierea fen.de refractie prin ochi

-manual

-planse

-formativa prin discutii si intrebari

oct.

Ochelarii.Lupa

-descrierea defectelor de vedere si a modului de corectare a lor

-observarea refractiei prin lupa

-diferite lentile si lupe

-formativa,

prin intrebari si

analiza fen.

22-26 oct.

29oct-2 nov.

Dispersia luminii

-observarea fen.de dispersie prin prisma optica

-recunoasterea fen.in natura

-interpretarea unor fen.naturale (curcubeul)

-prisme optice

-rigle transparente

-ecran

-formativa,

prin intrebari si

analiza fen.

29oct-2 nov.

Sistematizare.

Recapitulare

-aplicarea cun.dobandite in rezolvarea de probleme

-utilizarea cun.de la alte discipline pt.a explica fen. fizice studiate

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea f.f.

-manuale

-culegeri

-fise de lucru

-setul de teste de evaluare

-formativa

-sumativa

(test)

5 -9 nov.

Unitatea de invatare: Sunetul

Nr.ore alocate: 4

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Surse sonore

-identificarea unor surse de sunete

-producerea de sunete cu coarde si tuburi sonore

-inregistrari sonore

-diapazon

-lame elastice

-observare sistematica

-dialog

12 -16 nov.

Propagarea sunetelor

-descrierea modului de propagare a sunetelor

-interpretarea producerii ecoului

-inregistrari sonore

-diapazon

-lame elastice

-formativa

(discutii,

probe orale)

12 -16 nov.

Perceptia sunetelor

-identificarea modului de perceptie a sunetelor

-descrierea urechii

-studiul urechii

-planse

-manual

-formativa

(discutii,

probe orale)

19 -23 nov.

Recapitulare

-aplicarea cun.dobandite in rezolvarea de probleme si explicarea f.f.

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fenomenelor din natura

-manual

-culegeri

-fise de lucru

-setul de teste de evaluare

-formativa (discutii)

-sumativa (teste)

19 -23 nov.

Unitatea de invatare: Forta-marime vectoriala

Nr.ore alocate: 9

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Efectele interactiunii.

Marimi scalare si vectoriale

-recunoasterea unor interactiuni

-observarea si descrierea efectelor statice si dinamice ale fortelor

-diferentierea intre m.f.scalare si m.f.vectoriale

-identificarea elementelor unui vector

-dinamometru

-burete

-plastilina

-bile

-magneti

-creta colorata

-formativa

prin observatii,discutii si reprezen-tari grafice

26-30 nov.

Deplasarea.

Viteza.Marimi vectoriale

-identificarea deplasarii si a vitezei ca marimi vectoriale

-reprezentari grafice ale d,v

-caiete

-manuale

-fise de lucru

-formativa

observatiidiscutii si reprezen-tari grafice

26-30 nov.

Compunerea vitezelor

-identificarea modurilor de compunere a vitezelor

-reprezentari grafice

-caiete

-manuale

-fise de lucru

observatiidiscutii si reprezen-tari grafice

3 -7 dec

Compunerea marimilor vectoriale

-identificarea regulilor de compunere a fortelor concurente

-determinarea rezultantei unor forte

-fise de lucru

-culegeri

-teste de evaluare

observatiidiscutii si reprezen-tari grafice

-rezolvari de probl.

3 -7 dec

10-14 dec.

Principiul actiunilor reciproce

-identificarea prin exemple a unor actiuni reciproce

-precizarea caracteristilor actiunii si reactiunii

-reprezentari grafice

-manual

-diferite obiecte

-caiete

observatiidiscutii si reprezen-tari grafice

dec.

Recapitulare

-aplicarea cun.dob.in rezolvarea de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea f.f.

-fise de lucru

-teste de evaluare

-culegeri

-sumativa

(test)

dec.

7-11 ian.Unitatea de invatare: Tipuri de forte

Nr.ore alocate: 5

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Actiuni la distanta.

Greutatea unui corp

-recunoasterea elementelor ca vector

-masurarea unor corpuri cu dinamometrul

-aplicarea cun.dobandite in rezolvarea de probleme

-dinamometre

-corpuri

-caiete

-culegeri

-manuale

-masurari

de G

-rezolvari de probleme

7-11 ian.

Actiuni de contact

Forta de frecare

-reprezentari ale fortei de frecare

-recunoasterea directiei si a sensului Ff

-aplicarea cun.dob.in rezolvari de probleme

-corp paralelipipedic

-dinamometre

-experim.

-rezolvari de probleme

ian

Presiunea

-identificarea m.f.presiune si a u.m. in S.I.

-stabilirea unor relatii de transformare intre u.m.

-caiete

-manuale

-culegeri

-dialog

-rezolvari de probleme

ian.

Interactiuni electrostatice si magnetice

-observarea interactiunilor

-descrierea interactiunilor

-identificarea polilor unui magnet

-recunoasterea tipurilor de magneti

-evidentierea campului magnetic

-rigle,placute de P.C.V

-magneti

-corpuri din fier

-suport pt.magnet disc

-experim.

-dialog cu elevii

ian.

Sistematizare

-utilizarea cun.dob.si a celor de matematica in rezolvarea de probleme

-utilizarea corecta a termenilor in descrierea fenomenelor studiate

-culegeri

-fise de lucru

-teste de evaluare

-dialog

-rezolvari de probleme

ian.

Unitatea de invatare: Echilibrul mecanic

Nr.ore alocate: 2

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Echilibrul de translatie

Echilibrul de rotatie

Momentul fortei

-observarea miscarii de translatie si a celei de rotatie

-identificarea conditiilor de echilibru

-distingerea intre cele doua tipuri de miscari

-diferite corpuri

-dinamometre

-manuale

-dialog

-exp.de lab.

28ian- 1 febr.

-observarea efectului de rotatie al momentului unei forte(deschiderea unei usi)

-identificarea conditiilor de echilibru pt.miscarea de rotatie

-disc perforat

-carlige cu discuri crestate

-manuale

-dialog

-exp.de lab.

Centrul de greutate

-identificarea C.G.la diferite corpuri

-recunoasterea tipurilor de echilibru

-determinarea exp.a C.G.la corpurile suspendate

-manuale

-corpuri suspendate

-diferite corpuri solide

-experim.

-dialog cu elevii

-test

28ian-1 febr.

Clasa a VII-a - Sem.II (34 ore)

Unitatea de invatare: Mecanisme simple

Nr.ore alocate:10

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Parghia

-descrierea unei parghii

-identificarea tipurilor de parghii

-recunoasterea parghiilor in diferite corpuri

-reprezentarea grafica a parghiei

-stabilirea cond.de echilibru

-bara divizata

-carlige cu discuri crestate

-caiete,creta

(exp.frontal pt.det. cond. de echilibru)

-dialog

-experim.

-rezolvari de probleme

febr.

Scripetele

-descrierea scripetilor

-recunoasterea tipurilor de scripeti

-studiul fortelor si a relatiei dintre ele

-aplicarea cunostintelor in rezolvari de probleme

-manuale

-caiete

-scripeti

(exp.frontal pt.det. conditiei de echilibru)

-dialog

-experim.

-rezolvari de probleme

febr.

Planul inclinat

-recunoasterea unui plan inclinat si a utilizarilor lui

-observarea si reprezentarea grafica a fortelor

-identificarea cond.de ech.

-manual

-caiete

-plan inclinat

-diferite corpuri

-reprez. grafice

-experim.

25-29 febr.

martie

Sistematizare

Probleme

Test

-aplicarea cunostintelor dob.in rezolvari de probleme

-utilizarea cun.din alte capitole ale fizicii si din matematica

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici

-caiete

-culegeri

-fise de lucru

-teste de evaluare

-formativa

(rezolvari de probleme)

-sumativa

(test de evaluare)

martie

martie

Unitatea de invatare: Lucrul mecanic.Puterea mecanica

Nr.ore alocate: 6

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Lucrul mecanic

-identificarea notiunii de lucru mecanic si a u.m. pt. L

-distingerea intre Lmotor si

Lrezistent

-calcularea L efectuat de o forta constanta

-utilizarea unui grafic pentru calculul L

-caiete

-manuale

-culegeri

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

martie

Puterea mecanica

-identificarea P ca m.f.si a u.m. pt.P in S.I.

-aplicarea cun.dob.in rezolvari de probleme

-utilizarea rel.dintre u.m.

-caiete

-manuale

-culegeri

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

martie

Randamentul

mecanic

-identificarea notiunii de randament

-aplicarea cun.dob.in rezolvari de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fen.fizice

-discutii asupra modurilor de crestere a randamentului

-caiete

-manuale

-culegeri

fise de lucru

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

martie

31mar-

4apr.

Unitatea de invatare: Energia mecanica

Nr.ore alocate: 8

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Energia mecanica

-identificarea notiunii de energie si a u.m. pt.E

-recunoasterea tipurilor de energie mecanica

-aplicarea cun.dob.in rezolvarea de probleme

-utilizarea cun.de matem.

-manuale

-caiete

-culegeri

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

aprilie

Conservarea energiei mecanice

-observarea tansf.Ep Ec la pendulul Maxwell

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in rezolvarea de probleme

-recunoasterea legii de conservare a energiei si a teoremei de variatie a en.si a conditiilor de aplicare a lor

-caiete

-manuale

-pendulul lui Maxwell

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

aprilie

Echilibrul mecanic si energia potentiala

-identificarea notiunii de echilibru mecanic

-observarea si recunoasterea tipurilor de echilibru

-explicarea tipurilor de echilibru cu ajutorul Ep

-caiete

-manuale

-culegeri

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

apr.

Sistematizare

Evaluare

-aplicarea cun.dob.in rezolvari de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fenomenelor

-culegeri

-teste de evaluare

-sumativa

prin teste de evaluare

apr.

mai

Unitatea de invatare: Fenomene termice

Nr.ore alocate: 6

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Difuzia

-observarea fenomenului (cerneala in apa)

-recunoasterea fenomenului in alte situatii practice

-identificarea factorilor de care depinde difuzia

-vas cu apa

-cerneala

-sursa de caldura

-dialog cu elevii

-obs. experimentale

mai

Calorimetrie

Coeficienti calorici

-identificarea coeficientilor calorici

-deducerea u.m.pt.c si C

-deducerea relatiei dintre c si C

-aplicarea rel.in rezolvari de probleme

-manuale

-caiete

-culegeri

-calorimetru

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

mai

mai

Combustibili

-recunoasterea combustibililor si a clasificarii lor

-identificarea puterii calorice a unui comb.

-exemplificari

-spirtiera

-alcool medicinal

-caiete

-manuale

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

-exp.

mai

Motoare termice

Randament

-studiul motorului termic

-identificarea tipurilor de motoare termice

-analiza transferului energetic si a randamentului

-caiete

-manuale

-caietul elevului

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

mai

Sistematizare

Evaluare

-aplicarea cun.dob.in rezolvari de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fenomenelor

-caiete

-manuale

-caietul elevului

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

mai

Unitatea de invatare: Evaluare finala

Nr.ore alocate: 4

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Evaluare

-fenomene studiate in clasa a VII-a

-marimi fizice studiate in clasa a VII-a

-caiete

-culegeri

-materiale documentare diverse

-referate

-dialog cu elevii

-portofolii

iunie

iunie

CLASA a VIII-a

PLANIFICARE CALENDARISTICA

FIZICA 2007 - 2008

SEMESTRUL I

36 ore

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr.

ore

Data

Evaluare initiala

Marimi fizice.

Fenomene fizice.

Legi fizice.

S1

S2

Mecanica fluidelor

Presiunea.

Presiunea hidrostatica.

Principiul fundam.al hidrostaticii.

Presiunea atmosferica.

Legea lui Pascal si aplicatii.

Legea lui Arhimede. Aplicatii.

Determinarea densitatii unui solid.

Probleme.

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Moleculara.

Termodinamica

Agitatia termica.

Caldura. Propagarea caldurii.

Schimbarea starii de agregare.

Calorimetrie.

Probleme. Sistematizare.

S8

S9

S10

Sarcina electrica

Electrizarea prin frecare.

Sarcina electrica.

Electrizarea prin contact.

Electrizarea prin influenta.

Fenomene electrice in atmosfera.

S11

S12

S13

Curentul electric

Curentul electric.

Intensitatea curentului electric.

Tensiunea electrica.

Rezistenta electrica.

Legea lui OHM.

Probleme. Test de evaluare.

S13

S14

S15

S16

S17

S18

SEMESTRUL II

32 ore

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr.

ore

Data

Efectele curentului electric

Efectul electrotermic electric.

Efectul magnetic al c. el.

Efectul chimic al c. el.

S1

Retele electrice

Tensiunea electromotoare.

Energia si puterea.

Teoremele lui Kirchhoff.

Gruparea rezistoarelor.

Probleme.

Sistematizare. Evaluare.

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Electromagnetism

Forta electromagnetica.

Motorul electric.

Inductia electromagnetica.

Alternatorul.

S8

S9

S10

Instrumente

optice

Aparatul fotografic.

Microscopul optic.

S10

S11

Radiatii si radioprotectie

Radiatii X.

Radiatii α, β, γ.

Reactii nucleare.

Efecte biologice ale radiatiilor.

Radioprotectie.

S11

S12

S13

Energetica nucleara

Centrale nucleare.

Armament nuclear.

Accidente nucleare.

S13

S14

Evaluare finala

Sistematizare.

Evaluare.

Rezolvari de probleme.

S14

S15

S16

Clasa a VIII-a - sem I (36 ore)

Unitatea de invatare: Evaluare initiala

Nr.ore alocate: 4

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Recapitulare

Marimi,

fenomene,legi fizice

-identificarea unor m.f. si f.f. studiate

-aplicarea legilor fizice si a cun.de matem.in rezolvarea de probleme

-caiete

-manuale

-culegeri

-formativa    -discutii si rezolvari de probleme

17-21 sept.

Evaluare initiala

(test)

-aplicarea legilor fizice si a cun.de matem.in rezolvarea de probleme

-teste de evaluare

-sumativa

24-28 sept

Unitatea de invatare: Mecanica fluidelor

Nr.ore alocate: 11

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Presiunea.

Presiunea hidrostatica

-determinarea exp.a parametrilor de care depinde presiunea hidrostatica

-studiul manometrului

-aplicarea definitiei presiunii in rez.de probleme

-vase cu apa si cu alte lichide

-manometru cu capsula

-observare sistematica

-investigatia

-rezolvari de probleme

oct.

Principul fundamental al hidrostaticii

-identificarea conditiei de echilibru pt.un lichid

-aplicarea principiului in rezolvarea de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fenomenelor f.

-manuale

-culegeri

-formativa,prin probe orale si rezolvari de probleme

8-12 oct.

Presiunea atmosferica

-analiza exp.lui Torricelli

-identificarea factorilor de care depinde presiunea atm.

-interpretarea unor experim. care pun in evidenta existenta presiunii atm.

-film video

-pahar cu apa si o foaie de hartie

-observare sistematica

-investigatia

8-12 oct.

Legea lui Pascal.

Aplicatii

-urmarirea unui film didactic

-descrierea unor f.f.pe baza legii lui Pascal

-aplicarea legii lui Pascal in studiul vaselor comunicante si a presei hidraulice.

-film video

-manual

-planse

-culegeri

-formativa,

prin observatii si rezolvari de probleme

15-19 oct.

Legea lui Arhimede

Aplicatii

-studiul comportarii unui corp scufundat intr-un lichid

-identificarea sensului si a directiei fortei arhimedice

-discutii pe baza plutirii corpurilor

-aplicarea legii lui Arhimede in probleme.

-pahar Berzelius

dinamometru

-dif.corpuri

-det.G aparente

-formativa,

prin observatii si rezolvari de probleme

15-19 oct.

22-26 oct.

Determinarea densitatii unui corp solid (lucrare de lab.)

-realizarea unei lucrari de laborator

-intocmirea fisei de laborator

-culegerea si prelucrarea datelor experimentale

-diferite corpuri

-mensuri

-balante

-cutii cu mase marcate

-formativa,

prin experim.de laborator

22-26 oct.

Probleme

Recapitulare

Evaluare

-discutii pe baza comportarii diferitelor sisteme in cadrul f.f.studiate

-aplicarea cun.dob.in rezolvarea de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fen.fizice

-caiete

-manuale

-fise de lucru

-teste de evaluare

-formativa,

prin discutii

-sumativa,

prin teste de evaluare

29oct.-2 nov.

5-9 nov.

Unitatea de invatare: Moleculara.Termodinamica

Nr.ore alocate: 5

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Agitatia termica

Caldura Propagarea caldurii

-observarea si recunoasterea fenomenului de difuzie

-identificarea factorilor de care depinde ag.termica

-studiul legaturii cauza-efect (difuzie-temperatura-agitatie termica)

-caseta video

(difuzie,

miscare browniana)

-formativa

prin discutii si analiza fen.

5-9 nov.

-diferentierea intre caldura si temperatura

-identificarea unitatilor de masura pt.Q si T

-descrierea modurilor de propagare a caldurii

-film video

-planse

-manual

-discutii

-exercitii cu unitati de masura

-intrebari

Schimbarea starii de agregare

-identificarea transformarilor de stare de agregare

-observarea topirii naftalinei

-descrierea topirii cu aj.graficului = f(t)

-recunoasterea aplicatiilor transf.de stare de agregare

-naftalina

-eprubete

-termometre

-spirtiere

-fise de laborator

-formativa

prin experim.si fise de lab.

12-16 nov.

Calorimetrie

-studiul calorimetrului

-aplicarea ecuatiei calorimetrice

-identificarea coeficientilor calorici

-deducerea u.m.pentru c si C

-identificarea cald. latente

-calorimetrul

-discutii

-rezolvari de probleme

nov.

Probleme.

Sistematizare.

Evaluare.

-stabilirea unor relatii intre m.f.studiate

-aplicarea cun.dob.si a celor de matem.in rezolvarea de probleme

-culegeri

-setul de teste de evaluare

-sumativa

(test)

19-23 nov.

Unitatea de invatare: Sarcina electrica

Nr.ore alocate: 5

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Electrizarea prin frecare.Sarcina electrica

-observarea el.prin frecare

-descrierea atomului si explicarea electrizarii pe baza structurii acestuia

-baghete de P.C.V

-bobite de polistiren

-observatii

-dialog

nov.

Electrizarea prin contact si prin influenta

-descrierea starii de electrizare

-observarea si identificarea tipurilor de electrizare

-descrierea unui pendul electrostatic si a unui electroscop

-pendul

electrostatic

-electroscop

-baghete

-rigle

-formativa prin discutii si experim.

de lab.

nov.

Fenomene electrice in atmosfera

-recunoasterea fen.el.din natura

-descrierea paratrasnetului

-identificarea unor norme de protectie

-film video

-plansa

-culegeri

-discutii

-intrebari

3-7 dec.

Probleme.

Evaluare.

-aplicarea cun.dob.in rez.de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici

-culegeri

-fise de lucru

-teste de evaluare

-sumativa

(test)

3-7 dec.

10-14 dec.

Unitatea de invatare: Curentul electric

Nr.ore alocate: 11

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Curentul electric

-recunoasterea elementelor de circuit

-reprezentarea prin semne conventionale a unui circuit el.simplu

-identificarea sensului c.el.

-manuale

-caiete

-circuite el.

-dialog cu elevii

-rezolvare de probleme

10-14 dec.

Intensitatea curentului electric

-observarea modului de conectare si de masurare a I cu ampermetrul si cu multimetrul

-dezvoltarea capacitatilor motorii in inregistrarea de valori pentru I

-rezolvarea de probleme si utilizarea corecta a termenilor

-exemplificari de valori ale I

-circuite electrice

-ampermetre

-multimetre

-manuale

-culegeri

-dialog cu elevii

-rezolvare de probleme

-experim.

dec.

Tensiunea electrica

-observarea modului de conectare a unui voltmetru si de masurare a tensiunii el.

-dezvoltarea deprinderilor de lucru cu aparatura de lab.

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fenomenelor

-rezolvari de probleme

-circuite electrice

-voltmetre

-multimetre

-fise de lab.

-dialog cu elevii

-rezolvare de probleme

-experim.

ian

Rezistenta electrica

-identificarea elementelor de circuit si a rolului acestora

-evaluarea raportului U/I pentru diferite consumatoare

-identificarea dependentei R de natura si dimensiunile conductorului

-ampermetre

-voltmetre

-elemente de circuit

-dialog cu elevii

-rezolvare de probleme

-experim.

ian

Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit

-reprezentarea grafica a dependentei I=I(U)

-verificarea exp.a legii lui Ohm

-aplicarea legii in probleme

-circuite el.

-manuale

-culegeri

-dialog cu elevii

-rez. de probleme

-experim.

21-25 ian

Probleme

Test de evaluare

-aplicarea cun.dob.in rezolvari de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici

-caiete

-manuale

-teste de evaluare

-rezolvari de probleme

-teste

ian.

28ian.-1

febr.

Clasa a VIII-a - Sem.II (32 ore)

Unitatea de invatare: Efecte ale curentului electric

Nr.ore alocate: 2

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Efectul termic al crt.el.

-observarea efectului termic al curentului electric

-identificarea legii lui Joule

-exemplificari de aplicatii ale efectului termic

-elemente de circuit

-manuale

-caiete

-dialog cu elevii

-experim.

-rezolvari probleme

febr.

Efectul magnetic al c.el.

Efectul chimic al c.el.

-observarea devierii unui ac magnetic in apropierea unui conductor parcurs de c.el.

-exemplificari cu aplicatii ale efectelor

-studiul trecerii c.el.prin electroliti

-ac magnetic

-elemente de circuit

-electrolizor

-dialog cu elevii

-experim.

febr.

Unitatea de invatare: Retele electrice

Nr.ore alocate: 12

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Tensiunea electromotoare

Legea lui Ohm pentru intregul circuit

-identificarea t.e.m., U si u

-pe baza bilantului tensiunilor intr-un circuit el.se enunta legea lui Ohm pentru intregul circuit

-studiul scurtcircuitului

-caiete

-manuale

-culegeri

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

febr.

Energia si puterea in circuitul simplu

-identificarea notiunilor de energie si putere el.,a u.m.

-aplicarea cun.dob.in rezolvari de probleme

-analiza definitiei randamentului unui circuit

-caiete

-manuale

-culegeri

-fise cu probleme

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

25-29 febr.

Teoremele lui Kirchhoff

-identificarea elementelor unei retele electrice

-recunoasterea legilor,enuntarea si explicarea lor

-aplicarea legilor in rezolvari de probleme

-manual

-sistematiz. ideilor in discutie frontala

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

martie

Gruparea rezistoarelor

-recunoasterea modurilor de legare a rezistorilor

-stabilirea expresiilor de calcul a R echivalente

-aplicarea rel.in probleme

-rezistori

-montaje cu becuri in serie si in paralel

-observare sistemica

-experim.

-rezolvari de probl.

martie

Probleme

-aplicarea cun.dob.in rezolvarea de probleme

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici in descrierea fenomenelor studiate

-proiectarea retelei electrice a unei locuinte

-manuale

-culegeri

-fise

-teste de evaluare

-prezentare de proiecte

-test de evaluare

-proiect

martie

martie

Unitatea de invatare: Electromagnetism

Nr.ore alocate: 5

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Forta electromagnetica

-observarea interactiunii camp magnetic-curent el.

-analiza parametrilor de care depinde forta electromagnetica

-identificarea m.f.si a u.m.

-exp.frontal pentru observarea fortei electromag.

-aplicarea cun.in rez. de probleme

-dialog cu elevii

-experim.

-rezolvari de probleme

31mar

apr.

Motorul electric

-descrierea alcatuirii motorului

-observarea functionarii

-analiza asupra cresterii randamentului motorului

-exemplificari

-manual

-motor electric

-dialog cu elevii

-experim.

-rezolvari de probleme

apr.

Inductia electromagnetica

-observarea fenomenului

-descrierea fen.pe baza observatiilor

-definirea fluxului magnetic si identificarea u.m.

-magneti

ampermetre

-experim.de evidentiere a ind.elmgn.

-dialog cu elevii

-experim.

-rez. de probleme

apr.

Alternatorul

-descrierea alcatuirii alternatorului

-studierea partilor componente

-analiza principiului de functionare

-discutii asupra utilizarii lui

-model de alternator

-manuale

-planse

-dialog cu elevii

-rezolvare

de probleme

apr.

Unitatea de invatare: Instrumente optice

Nr.ore alocate: 2

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Aparatul fotografic

-studiul partilor componente si a rolului lor

-analiza principiului de functionare

-descrierea utilizarii aparatului fotografic

-aparat de fotografiat

-manuale

-caiete

-dialog

-rezolvari de probleme

-experim.

aprilie

Microscopul optic

-analiza principiului de functionare

-studiul partilor componente si a rolului lor

-experim.de utilizare a microscopului

-microscop

-manuale

-caiete

-dialog

-rezolvari de probleme

-experim.

21-25 apr.

Unitatea de invatare: Radiatiile si radioprotectia

Nr.ore alocate: 4

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Radiatii X

Radiatii a b g

-realizarea unor activitati de documentare privind sursele de radiatii

-analiza caracteristicilor radiatiilor a b g

-prezentarea aplicatiilor lor in medicina si fizica

-expozitie de postere realizate pe grupe,referate

-discutii si intrebari

-Arborele lumii,planse

-planse

-fise

-postere

-proba orala

-observare sistemica

21-25 apr.

5-9 mai

Reactii nucleare

Efecte biologice si radioprotectie

-distingerea intre fisiune si fuziune

-identificarea m.f.nucleare legate de activitatea practica

-prezentarea unor referate care explica utilizarile medicale ale iradierii

-dezbatere cu privire la efectele nocive ale iradierii asupra mediului

-planse

-referate

-suport documentar de orice fel

-discutii

-dialog

-referate

-portofolii

mai

mai

Unitatea de invatare: Energetica nucleara

Nr.ore alocate: 2

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Centrale nucleare

-descrierea schemei de principiu a unei centrale nucleare de tip CANDU

-studiul centralei nucleare

-bibliografie auxiliara

-manuale

-planse

-dialog cu elevii

mai

Armament nuclear

Accidente nucleare

-analiza dezvoltarii armamentului nuclear,precum si preocuparile actuale privind neproliferarea armelor nucleare

-identificarea principalelor accidente nucleare si efectele acestora

-bibliografie auxiliara

-manuale

-planse

-dialog cu elevii

mai

Unitatea de invatare:Evaluare finala

Nr.ore alocate: 5

Continuturi

Nr.

ore

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Data

Surse de energie

-identificarea si compararea eficientei principalelor surse de energie

-analiza modalitatilor de transfer energetic

-portofolii

-proiecte

-dialog cu elevii

19-23 mai

Marimi fizice

-recunoasterea m.f.studiate

-identificarea u.m.

-aplicarea cun.in probleme

-fise de lucru

-teste

-culegeri

-dialog cu elevii

-probleme

mai

Fenomene fizice

-recunoasterea f.f.studiate

-descrierea f.f.

-exemplificari

-utilizarea corecta a termenilor stiintifici

-fise de lucru

-teste de evaluare

-culegeri

-dialog cu elevii

-rezolvari de probleme

mai

2-6 iunie

Legi fizice

-recunoasterea l.f.studiate

-utilizarea legilor in rezolvari de probleme

-fise de lucru

-teste

-culegeri

-dialog cu elevii

-probleme

2-6 iunie
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate