Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
Cooperarea internationala in domeniul formarii initiale si perfectionarii cadrelor didactice in Republica Moldova


Cooperarea internationala in domeniul formarii initiale si perfectionarii cadrelor didactice in Republica Moldova
Cooperarea internationala in domeniul formarii initiale si perfectionarii cadrelor didactice in Republica Moldova

1. Cooperarea internationala si transfrontaliera intre institutiile incadrate in instruirea profesorilor

Un impact semnificativ in formarea/perfectionarea directorilor de unitati scolare au avut-o activitatile intreprinse in cadrul Proiectului de colaborare a UPS "Ion Creanga" si Universitatea de Stat Montana (SUA), cu privire la managementul educational. Activitatile realizate in anii 2001 2003 au fost orientate spre implementarea unui model democratic participativ de conducere in invatamint prin schimbarea modului de gindire si de actiune a managerilor in domeniu, in contextul noilor orientari si realitati, urmarindu-se scopul renovarii educatiei.

Datorita proiectului, cei implicati in cursurile speciale de formare manageriala (cca 100 de directori de scoli) si in stagiile de formare manageriala pe teren (cca 650 de directori ) au participat la un management de tip nou - managementul transnational al resurselor umane, care pune accentul pe invatarea si valorizarea noilor competente legate de cooperarea in medii culturale eterogene deschise si complexe, ce solicita o permanenta evolutie si autoorganizare.
In cadrul proiectului au fost organizate stagii de perfectionare in managementul educational la Universitatea de Stat Montana a 14 profesori de la Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga", 8 directori de unitati scolare au efectuat stagii de o luna in anul 2001 si 50 de directori in anul 2002. De asemenea, in baza informatiilor obtinute, in Republica Moldova au fost organizate stagii de formare continua pentru toti directorii de institutii preuniversitare, care au avut drept scop insusirea de cunostinte in domeniu, formarea de capacitati si competente manageriale adecvate noilor orientari si realitati, implementarea unui model democratic de conducere.

In baza activitatilor din cadrul proiectului s-a elaborat o noua abordare stiintifica a managementului educational prin cunoasterea mai detaliata a lucrarilor celor mai remarcabili specialisti americani in domeniu si a experientei valoroase acumulate in institutiile de invatamint din Montana. Experienta acumulata a fost larg raspindita in Republica Moldova si publicata in "Buletinul Informativ in Managementul Educational", distribuit tuturor institutiilor de invatamint preuniversitar.

In scopul ameliorarii managementului scolar, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Instruire Continua, in cooperare cu Universitatea Alicante (Spania), Institutul Regal de Tehnologii (Suedia), si Compania Centrinity (Suedia) realizeaza proiectul "Centrul National de Management Educational", care este finantat de Programul TEMPUS. In cadrul proiectului au fost elaborate atit cursuri traditionale, asistate de calculator, cit si cursuri de instruire a managerilor scolari la distanta. Un rol important in modernizarea invatamintului preuniversitar il au programele educationale finantate de Fundatia Soros-Moldova. Aceste programe sunt realizate, in marea lor parte prin intermediul Centrului Educational "Pro Didactica,", Institutul de Politici Publice, Programul Educational "Pas cu Pas" s.a. Impactul acestor programe poate fi evaluat in baza datelor ce urmeaza:

in anii 1996 1998 in cadrul celor 35 de Centre Metodice din Reteaua de scoli 'Pro Didactica' au fost pregatiti cca 250 de profesori;

in anii 1998 1999 au urmat cursurile de perfectionare peste 280 de cadre didactice si psihologi scolari;

in anii 1998 2000 au fost oferite peste 200 de ore de consultanta psihopedagogica individuala si de grup;

in anul 2000 au urmat cursurile de perfectionare cca 550 de profesori scolari;

in anul 2001 au fost incadrati in modulele de perfectionare peste 340 de profesori.

in anul 2002 au beneficiat de activitati de formare 465 de cadre didactice, dintre care 225 sint profesori din scolile de tip internat;in anii 2003 2005 in activitatile de perfectionare au fost incadrati peste 950 de profesori scolari din diferite zone ale tarii, accentul punindu-se pe educatia multiculturala, integrarea minoritatilor lingvistice, studierea limbii de stat s.a.;

au fost organizate numeroase stagieri si vizite de studii in centrele de formare continua a cadrelor didactice din mai multe tari, principalele din ele fiind Centrul International de Limbi moderne (Iasi), Centrul de Dezvoltare Manageriala (Cluj), Centrul International de Studii Pedagogice (Paris), Centrul Liderilor Scolari al Universitatii McGILL Montreal (Canada), Institutul pentru o Societate Deschisa (Budapesta), Centrul IMATON (Sankt-Petersburg, Centrul EIDOS, Centrul de Dezvoltare a Personalitatii (Moscova) s.a.

Un rol important in instituirea cursului scolar Educatia Civica il are Societatea Independenta pentru Educatie si Drepturile Omului, care impreuna cu Open Society Institute (New York), Fundatia Soros (Moldova) si Street Law Inc. (Washington) au demarat un proiect ce prevede elaborarea Curriculumului disciplinar, a manualelor si a ghidurilor destinate profesorilor. In procesul derularii proiectului, Curricula si manualele respective au fost aprobate de Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului si implementate in scoli. Mai mult cadre didactice au beneficiat de stagieri si vizite de studii, au urmat cursuri de perfectionare. Profesorii implicati in predarea cursului de educatie civica au evaluat materialele experimentale, au exersat metodele interactive de instruire, au stabilit caile de formare a unui feedback constructiv (elev-profesor, profesor-elev, profesor-autor), au elaborat instrumente de evaluare a calitatii materialelor didactice.

Proiectul a reprezentat un parteneriat reusit intre o autoritate publica centrala Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului si o organizatie neguvernamentala.

2. Cooperarea internationala si transfrontaliera in scoli

In general, in Republica Moldova colaborarea internationala si transfrontaliera in scoli se realizeaza in principal in cadrul proiectelor finantate de agentiile internationale si organizatiile neguvernamentale.

Astfel, conform Acordului-cadru, incheiat intre Guvernul Republicii Moldova si Reprezentanta UNICEF in Moldova, la ora actuala in tara se implementeaza mai multe proiecte ce vizeaza ocrotirea sanatatii copilului, reducerea mortalitatii infantile, a malnutritiei, promovarea reformelor in ocrotirea sanatatii, elaborarea unor programe de studiu pentru educarea copiilor, realizarea unor studii sociologice privind situatia copiilor. Proiectele sint derulate prin Programul de Asistenta Medicala Primara, Programul de Educatie, Programul Planificare si Statistici Sociale s.a. In continuare prezentam o caracteristica succinta a proiectelor educationale ce includ si componenta cooperare internationala si transfrontaliera.

Proiectul PETI (Program de Educatie Timpurie Individualizata) este orientat catre invatamintul prescolar. La activitatile din cadrul proiectului au participat 45 de gradinite-pilot din toate raioanele republicii cu un contigent de cca 10 mii de copii. Numarul de cadre didactice implicate in proiect constituie 700 persoane. Cadrele didactice au participat la cursuri, seminare si ateliere de lucru cu o durata de 4-5 zile. In total au fost organizate 50 de asemenea cursuri, seminare si ateliere de lucru. In cadrul proiectului au fost create 8 Centre Regionale de Resurse pentru Parinti, menirea carora este de a facilita comunicarea si colaborarea dintre gradinita si familie, accesul parintilor la informatia privind ingrijirea si educatia copiilor.

In cooperare cu Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga", in Chisinau a fost creat Centrul National de Resurse PETI, care a organizat instruirea cadrelor didactice, a elaborat si difuzat materiale informationale cu subiect educativ pentru copii, educatoare si parinti, a monitorizat si coordonat activitatea gradinitelor-pilot si a oferit consultatii privind educatia timpurie a copiilor. Accentuam, ca in cadrul tuturor activitatilor organizate a fost prevazuta si componenta ce vizeaza stabilirea si dezvoltarea parteneriatelor, schimbul de experienta cu colegii din alte tari.Relatii durabile de colaborare internationala si transfrontaliera au fost stabilite si in cadrul programelor si proiectelor derulate cu sprijinul Fondului Natiunilor Unite pentru populatie (UNFPA), care acorda un sprijin permanent in promovarea educatiei pentru sanatate. Astfel, in colaborare cu institutiile similare din alte tari a fost initiata elaborarea unui curs integru de perfectionare la nivel national a profesorilor si psihologilor scolari in Curiculumul de Educatie pentru Sanatate si Pregatirea pentru Viata de Familie. Dupa studierea celor trei module de instruire si formare, participantii au fost pregatiti si ulterior certificati de catre Ministerul Educatiei pentru a preda orele de educatie pentru sanatate si, totodata, pentru a instrui si pregati alti profesori in acest domeniu.

Un alt proiect important care contribuie la extinderea colaborarii internationale si trasnsfrontaliere este Programul National de Educatie pentru Formarea Deprinderilor de Viata, derulat sub patronatul Primului-Ministru al Republicii Moldova. Programul are drept obiectiv principal elaborarea si implementarea curriculumului unei noi discipline obligatorii Deprinderi de Viata, care urmeaza sa fie introdusa in toate institutiile de invatamint.

Proiectul este implementat de Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului, Fondului Global pentru Combaterea SIDA si Tuberculozei, precum si al Bancii Mondiale. Proiectul, preconizeaza elaborarea cursurilor, a materialelor didactice, pregatirea si instruirea profesorilor, implementarea fazei-pilot si, in final, introducerea cursului in calitate de disciplina obligatorie.

In cadrul proiectului au fost stabilite mai multe parteneriate la nivel de institutii scolare, au fost discutate, uneori in contradictoriu, aspectele ce tin de educatia sexuala, morala si convingerile religioase. Mentionam, ca pina in prezent in societate persista optiuni controversate asupra continutului acestui curs, unii parinti considerindu-l ca inoportun pentru educatia copiilor lor.

Un rol important in dezvoltarea cooperarii internationale si transfrontaliere il are Programul Educational "Pas cu Pas", care activeaza in baza de licenta incepind cu anul 1994. In cadrul programului au fost perfectionati circa 900 educatori, 1400 invatatori de clasele primare, 1300 profesori din gimnazii. Programul Pas cu Pas conlucreaza cu 11 institutii de formare initiala a cadrelor didactice din invatamantul prescolar si primar, oferind traininguri pentru cadrele didactice, cursuri noi de educatie centrata pe copil si comunitate si pe metode interactice de predare/invatare. Programul acorda o atentei deosebita organizarii practicii pedagogice in gradinite si scoli.

Un aport considerabil la dezvoltarea cooperarii internationale si transfrontaliere l-a avut proiectul "Noi si Legea/Educatia civica", care s-a desfasurat cu sprijinul financiar al Fundatiei Soros-Moldova si cu asistenta educationala a Street Law Inc. (Washington). In cadrul acestui proiect au fost stabilite relatii de colaborare cu institutiile de invatamint din 15 tari post-comuniste (Romania, Ungaria, Polonia, Uzbekistan, Mongolia etc.). Demersul international al proiectului a constat in promovarea unor strategii interactive de predare a legii in scoala.

Analiza actelor legislative si normative din domeniul educatiei arata, ca in Republica Moldova problemele ce vizeaza cooperarea internationala si transfrontaliera a institutiilor de invatamint nu au o reglamentare detaliata. De asemenea, nu sint reglamentate problemele ce tin de finantarea durabila a acestor activitati, iar in bugetele centrale si cele locale nu se prevad mijloace financiare destinate extinderii     si consolidarii parteneriatelor scolare.

In consecinta, dupa cum arata si datele sondajului efectuat in rindul cadrelor didactice, doar 4,1% din profesori intervievati au o anumita experienta in cooperarea internationala si transfrontaliera, iar alte 7,3% nici nu sint interesate in astfel de activitati. Totusi, majoritatea absoluta a respondentilor (64%) sint dispusi sa coopereze cu profesorii si elevii din scolile din alte tari.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate