Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
» PROCEDURI VAMALE


PROCEDURI VAMALE


PROCEDURI VAMALE

Procedura vamala reprezinta ansamblul formalitatilor necesare pentru vamuirea marfurilor, indiferent daca aceasta se face pentru export sau import.

1. Declararea marfurilor

Persoanele abilitate sa declare marfurile sunt detinatorul marfii (exportatorul sau importatorul)sau comisionarul vamal.Expeditorul – la export

Destinatarul real – la import

Declarantul vamal – comisionarul vamal

Detinatorul marfii poate fi, dupa caz, la export – expeditorul, iar la import – destinatarul real. Acesta poate abilita si alte persoane: - angajatii sai

- transportatori rutieri

- comisionari vamali dintr-un alt

stat la UE

Comisionarul vamal – mandatar care indeplineste pentru clientul sau formalitatile de vamuire a marfurilor;

este imputernicit printr-un singur document;

este obligat sa remita clientului un formular din declaratia vamala;

- este responsabil de operatiunile vamale executate, fiind obligat sa atentioneze clientul asupra taxelor inutile;

- modalitati de reprezentare conform art. 5 al Codului Vamal al UE introdus in dreptul intern al statelor membre incepand cu 01.01.1998:

- directa – comisionarul vamal actioneaza in numele si contul clientului, iar acesta este unicul debitor de taxe;

- indirecta – comisionarul este declarant vamal si este solidar cu clientul in plata datoriei vamale;

Onorariul comisionarului vamal – se calculeaza de regula pe baza valorii marfurilor, a pozitiei tarifare a acestora si a taxelor vamale. Acesta cuprinde:

cheltuieli fixe (de dosar);

creditul de ridicare a marfurilor;

angajamente cautionate pentru toate operatiunile cautionate;

provizionul pentru taxele vamale;

plata pentru ore suplimentare prestate de lucratorii vamali;

costul aferent procedurii de vamuire electronica;

eventuale penalitati vamale;

2. Indrumarea marfurilor in vama consta in: sosirea marfurilor pe teritoriul vamal si prezentarea acestora biroului vamal.

Modalitati de indrumare:

- transport maritim: navele nu pot acosta decat in porturile cu birou vamal (exceptie- cazurile de forta majora);

- transport aerian: pe ruta impusa si aterizarea pe aeroport cu birou vamal;

- transport terestru: marfurile transportate trebuie sa fie indrumate spre cel mai apropiat birou vamal;

b. Indrumarea in vama a marfurilor la export

Prezentarea marfii in vama – inregistrarea declaratiei sumare la biroul vamal.

Situatii de prezentare a marfii la export: - la biroul vamal

- la domiciliu

In cadrul UE, marfa poate fi prezentata la un birou situat la frontiera comunitatii sau la un birou vamal situat in interiorul UE.

Fazele prezentarii marfii la vamuire pentru import:

depunerea unei declaratii sumare;

descarcarea marfii;

preluarea marfii de catre biroul vamal;

acceptarea declaratiei;

Transportul maritim

Declaratia sumara – manifestul este depus de catre capitanul navei, armator, sau un reprezentant al acestuia, la biroul vamal. Se depun si: conosamentul sau contractul de navlosire, actele de nationalitate a navei.

Descarcarea marfurilor – pentru a putea descarca marfurile, declaratia sumara va fi depusa inainte de sosirea navei la chei;

Obligatiile autoritatii vamale – inregistrarea declaratiei sumare de catre autoritatea vamala declanseaza operatiunea de vamuire a marfurilor;

Acceptarea (recunoasterea) – acceptarea manifestului se face pe baza documentelor care atribuie marfurilor un regim vamal (definitiv sau suspensiv)

Transportul aerianDeclaratia sumara = manifestul privind marfurile

Descarcarea marfurilor – marfurile descarcate sunt depuse in spatiile destinate operatiunilor de vamuire

Obligatiile autoritatii vamale – inregistrarea declaratiei vamale are ca efect inceperea operatiunilor de vamuire. Inregistrarea poate fi facuta de catre compania aeriana prin obtinerea, in avans, din partea autoritatii vamale a unui numar de ordine.

Acceptarea (recunoasterea) – declaratiile sunt acceptate pe baza documentelor prezentate la ridicarea marfurilor si a informatiilor furnizate de sistemul de gestiune informatica;

Transportul terestru

Declaratia sumara – o foaie de parcurs, care indica marfurile transportate ( scrisoare de trasura). In cazul transportului rutier aceasta va fi documentul de tranzit comunitar sau un exemplar din carnetul TIR; Este depusa la biroul vamal de frontiera de catre conducatorul mijlocului de transport , de un prepus al firmei de transport sau de catre un mandatar al acesteia.

Descarcarea marfurilor – poate avea loc la remiterea declaratiei sumare biroului vamal sau inaintea acestui moment, in cazul in care marfurile sosesc in afara programului de functionare a biroului vamal; Descarcarea se va face sub supravegherea autoritatilor vamale, in locuri special amenajate pentru vamuire.

Obligatiile autoritatii vamale – inregistrarea declaratiei vamale de catre autoritatile vamale are ca efect declansarea procesului de vamuire a marfurilor; In cazul in care marfurile sunt prezentate in vederea vamuirii in mijlocul de transport, declaratia sumara si declaratia in detaliu sunt depuse in acelasi timp. Atunci cand un document de tranzit se refera la mai multe declaratii in detaliu, acestea trebuie depuse impreuna. Marfurile trebuie ridicate impreuna, iar eliberarea mijlocului de transport si incarcarea acestuia se pot face doar dupa eliberarea ultimului bon de ridicare. In cazul in care marfurile vor fi descarcate in spatii special amenajate in vederea vamuirii, o copie a declaratiei sumare va fi depusa la biroul vamal.

Acceptarea (recunoasterea) – in cazul in care declaratia sumara este depusa impreuna cu declaratia in detaliu, ea este acceptata imediat; In alte situatii, acceptarea este obtinuta pe baza bonurilor de ridicare a marfurilor, a buletinelor de depozit.

Prezentarea marfurilor in vederea vamuirii la export presupune depunerea si inregistrarea declaratiei vamale detaliate sau simplificate de export odata cu sosirea marfii la biroul vamal.

Plasarea marfurilor in magazii si spatii vamale (marfurile intra in stare de asteptare pe baza de autorizatie emisa de organul vamal)

„regimul magaziilor si spatiilor de vamuire”

- categorii de marfuri – sosite in vama, dar nevamuite definitiv;

- sosite in vama si destinate reexportului;

- marfuri in tranzit;

- regimul magaziilor si spatiilor de export – marfuri vamuite si pe cale de a fi incarcate in mijlocul de transport;

- intrarea marfurilor in magaziile si spatiile de vamuire – cel tarziu la o zi lucratoare de la sosirea marfurilor la biroul vamal pe baza declaratiei sumare si prezentarii marfurilor;

- perioada de asteptare a marfurilor in magaziile sau spatiile de vamuire de la data depunerii declaratiei sumare:

- 45 zile – la transportul maritim

- 20 zile – pentru celelalte categorii de transport

- 60 zile in cazul exporturilor (perioada de asteptare a marfurilor in MAD = fr. magasins et aires de dedouannement)

- la expirarea termenului de asteptare in MAD autoritatea vamala poate dispune trecerea in depozit public;

- marfurile pot parasi MAD in urmatoarele situatii:

- la import = dupa depunerea declaratiei prin care marfurile primesc un regim vamal;

- la export =pe baza manifestului sau documentului de tranzit pentru a fi transformat in alt spatiu pentru vamuire;

- pentru a fi transferate in alta magazie sau in alt spatiu in vederea vamuirii;

Indrumarea marfurilor spre depozitul vamal (constituirea depozitului vamal se face pentru marfurile carora nu li s-a atribuit un regim vamal, in termenul prevazut de MAD)

se face din oficiu in urmatoarele situatii:

- marfurile nedeclarate la import in amanunt sau in termenul legal;

- marfurile destinate exportului care nu au parasit MAD in termenul legal;

- marfurile declarate in amanunt si a caror ridicare nu a fost permisa in termenul legal de 15 zile;

- marfurile detinute de turisti, care au facut obiectul unei declaratii verbale, dar nu pot fi „puse in consum” (exportate) din lipsa documentelor sau neplata taxelor vamale);

- marfurile pot fi pastrate in depozitul vamal cel mult 4 saptamani de la data inscrierii in registrul de depozit;

- marfurile se depoziteaza pe riscul proprietarului care poate solicita sa efectueze operatiuni pentru conservare;

- regimul de depozit se anuleaza in urmatoarele situatii:

- atribuirea unui regim vamal inaintea expirarii celor 4 saptamani;

- vanzarea marfurilor perisabile sau deteriorate;

- vanzarea marfurilor neridicate, prin licitatie, la expirarea termenului de 4 saptamani;

- donatiile facute spitalelor si altor institutii de binefacere pentru marfurile care nu depasesc 160 €;

Declaratia vamala - se intocmeste cand o marfa trece frontiera UE si se arata: provenienta marfii (comunitara sau extracomunitara)Elementele declaratiei vamale:

- pozitia tarifara – codul atribuit fiecarei marfi de codul vamal; Ea determina: taxa vamala, masurile aplicabile in vama si TVA;

- valoarea in vama – valoarea marfurilor la import (intrarea in UE) si la export (parasirea teritoriului national) permite calcularea datoriei vamale;

- originea marfurilor poate fi:

- dintr-o singura tara unde sunt produse in intregime;

- tara in care are loc ultima transformare (cand marfa este produsa in mai multe tari);

- certificatul de origine = Documentul Euro 1

- ajuta la aplicarea taxelor vamale;

- ofera marfurilor un statut vamal;

Vamuirea – ansamblul operatiunilor care contribuie la intocmirea declaratiei vamale;

Vamuirea presupune mai multe etape:

- prezentarea marfurilor la biroul vamal si depunerea unui document justificativ;

- inregistrarea documentului justificativ si vamuirea propriu-zisa (depunerea unei declaratii, controlul vamal si eliberarea liberului la vama);

Evaluarea si plata datoriei vamale

Datoria vamala reprezinta totalul sumelor percepute de autoritatile vamale la importul marfurilor si in mod exceptional la export

- se calculeaza in urmatoarele cazuri:

- punerea marfurilor in libera practica pe teritoriul UE;

- plasarea marfurilor in regim de admitere temporara cu exonerarea temporara de la plata taxelor vamale;

- devine exigibila din momentul inregistrarii declaratiei vamale

Calculul datoriei vamale

- taxele vamale se determina in functie de pozitia tarifara, originea marfurilor si valoarea in vama (de regula se calculeaza ad valorem = procent la valoarea in vama);

- taxe parafiscale – sunt aplicate in unele tari (de exemplu, la produsele din pescuit, forestiere, textile) – calculate la locul de intrare pe teritoriul national;

- TVA (taxa fiscala nationala) – se aplica la valoarea in vama, majorata cu toate impozitele legate de import si cheltuieli accesorii ale marfurilor pana la locul de destinatie pe teritoriul national

- taxe antidumping – taxe mai mari decat taxele obisnuite pentru contracararea concurentei neloiale prin preturile exportatorilor;

- taxe compensatorii – urmaresc contracararea subventiilor la export;

- accize (pentru anumite produse: alcool, tutun, etc.);

Plata datoriei vamale (lichidarea vamala)

- de regula se face imediat;

- in unele tari sunt si facilitati vamale (de exemplu, Franta unde se acorda: - credit vamal = amanarea platii pentru cel mult 4 luni cu o dobanda la scadenta;

- creditul de ridicare a marfii = permite ridicarea marfii pe masura ce se face verificarea in vama

PROCEDURA

Declaratia vamala detaliata

- se depune: la import in 3 zile de la data sosirii, iar la export in momentul prezentarii marfii la biroul vamal;

- se completeaza si semneaza de declarantul vamal;

- declarantul vamal precizeaza regimul vamal al marfii;

- se face prin Documentul Administrativ unic pentru toate tarile membre insotit de alte documente justificative, care impreuna alcatuiesc dosarul de vamuire;

- pentru a fi inregistrata, declaratia trebuie recunoscuta de agentii vamali ca fiind primita;

Inregistrarea declaratiei vamale – declaratiile recunoscute ca primite sunt automat inregistrate

- in procedura manuala = agentul vamal inscrie un numar de ordine si data inregistrarii pe declaratia vamala;

- in procedura SOFI = declaratia vamala este validata prin trimiterea unui mesaj echivalent cu cel din document – declaratii complementare cu data, ora si numarul de inregistrare;

Verificarea declaratiilor vamale- verificarea documentelor si marfurilor declarate;

- se efectueaza in depozitul vamii sau spatiile destinate in acest scop in prezenta declarantului (reprezentantului sau);

- poate fi o verificare superficiala sau una de fond;

- costurile determinate de desfacerea coletelor si reconditionarea lor se suporta de catre declarant;

- observatiile autoritatii vamale contin 2 parti: recunoasterea serviciului de vamuire si certificarea propriu-zisa a verificarii (pentru declarant poate fi simpla mentionare a inregistrarii);

- contestatiile declarantului pot viza:

- o noua verificare: in locul verificarii partiale sa se execute verificarea integrala;

- apelarea la Comisia de conciliere si expertiza vamala in cazul unui dezacord privind pozitia tarifara, originea si valoarea marfurilor;

- verificarea greutatii, dimensiunilor, suprafetei si volumului;

Prelevarea de esantioane se executa pentru:

- determinarea pozitiei tarifare a marfurilor necesita o verificare mai atenta;

- cautarea unor produse periculoase, toxice, stupefiante;

- verificarea respectarii normelor europene de productie;

- controlul restituirilor pentru marfurile de sub incidenta PAC;

- realizarea expertizelor ca urmare a contestatiilor;

Biroul vamal este obligat sa informeze declarantul, iar acesta accepta sau refuza; La import, taxele sunt percepute pe baza esantioanelor pentru toate marfurile.

Liberul de vama se da dupa constatarea autenticitatii declaratiei detaliate prin mentiunea „liber la vama” pe exemplarul declarantului (in cazul transportului maritim exemplarul se da declarantului dupa incarcarea efectiva a marfurilor, iar in cazul tranzitului comunitar la terminarea controlului);

Anularea declaratiei vamale

- declarantul o solicita atunci cand declara marfurile gresit din punct de vedere al regimului vamal;

- la export se solicita inainte de parasirea teritoriului UE, iar la import, inainte de punerea mentiunii „bun pentru ridicare”;

Modificarile aduse declaratiei vamale pot viza datele declarate, cu exceptia regimului vamal declarat. In situatia vamuirii la domiciliu, nu pot fi modificate decat cele simplificate.

- cererile de rectificare la import se pot face inainte ca autoritatea vamala sa autorizeze ridicarea marfurilor, iar la import inainte ca marfurile sa paraseasca locul de vamuire;

Ridicarea marfurilor

- la import: pe baza bonului de ridicare a marfurilor datat si semnat, care este obtinut dupa verificarea si achitarea taxelor vamale sau pe baza unui formular D48 garantat in cazul obligatiei de obtinere a unui document ulterior;

In procedura electronica de vamuire (SOFI), ridicarea marfurilor se face pe baza unui bon de ridicare a marfurilor automatizat.

- la export: pe baza mentiunii „bun pentru export” pe exemplarul 3 al DAU;

Procedura electronica de vamuire: Sistemul SOFI

Utilizarea sistemului SOFI (le system ordinateur pour le fret international) permite accelerarea operatiunilor de vamuire. Majoritatea birourilor vamale utilizeaza acest sistem.

Pentru a putea utiliza acest sistem, trebuie parcurse anumite etape:

- asumarea unui angajament de respectare a tuturor obligatiilor sistemului, angajament ce trebuie depus la biroul vamal regional;

- prezentarea dovezii de plata a taxelor si a drepturilor exigibile;

- racordarea la reteaua Transpac sau accesul la retea prin intermediul unui terminal care apartine altei societati;

Procedura de stabilire a declaratiei vamale cu ajutorul sistemului SOFI:

- stabilirea unui sistem de codificare pentru introducerea datelor sub forma de coduri;

- introducerea datelor in sistemul SOFI succesiv, in ordinea afisarii lor pe ecran;

- sistemul verifica daca declaratia este completa, face conversiile devizelor, calculeaza suma eventualelor taxe si drepturi si semnaleaza documentele exigibile;

- validarea declaratiei prin apasarea tastei validare; de regula, declaratia nu poate fi rectificata sau anulata;

- tiparirea declaratiei, precizand regimul marfurilor:

- CIR 3: BAE (bon pentru ridicarea marfurilor) – situatie in care declarantul poate dispune de marfa;

- CIR 1: inspectarea marfii;

- CIR 3.2: BAE + controlul documentelor

- CIR 1.2: inspectarea marfii + controlul documentelor;

Declaratia trebuie semnata si completata cu documentele exigibile si prezentata serviciilor vamale pana la termenul limita.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate