Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Activitatile de service, intretinere si mentenanta planificata, cat si de remediere a defectiunilor in termen de garantie - RATUC


Activitatile de service, intretinere si mentenanta planificata, cat si de remediere a defectiunilor in termen de garantie - RATUC


Activitatile de service, intretinere si mentenanta planificata, cat si de remediere a defectiunilor in termen de garantie - RATUC

1. Consideratii generale privind garantia

Furnizorul va prezenta o descriere detaliata a modului de realizare a activitatii de asistenta tehnica si service in perioada de garantie.

Furnizorul se va angaja obligatoriu in oferta la urmatoarele garantii :. garantia functionarii fara defectiuni a troleibuzului 180.000 km sau 3 ani de la data punerii in exploatare,care dintre acestea este indeplinita prima , pentru troleibuz in ansamblu si toate componentele acestuia (altele decit cele de mai jos); Furnizorul va lua in calcul un parcurs mediu anual de 60.000 km/troleibuz.

. garantii diferite de cea a troleibuzului in ansamblu:

minim 5 ani pentru IGBT-uri

In mod concret pe perioada de garantie singurele cheltuieli suportate de Autoritatea contractanta vor fi:

Consumul de energie electrica;

Consumabile

Manopera

Piesele si materialele pentru reparatii datorate accidentelor de circulatie, actelor de vandalism, care nu sunt determinate de o vina tehnica imputabila furnizorului;

Salariile soferilor;

Manopera aferenta pentru activitatea de intretinere si mentenanta planificata efectuata de catre personalul R.A.T.U.C.;

Contravaloarea activitatii de curatenie a troleibuzelor;

Principalele subansamble vor avea o durata medie de buna functionare fara reparatii generale pentru:

motor de tractiune c.a.:  500.000 km;

puntea fata: 500.000 km;

puntea motoare:  500.000 km.

fara ca aceasta sa reprezinte o obligatie de garantie.

Service-ul, remedierea defectelor, activitatea de intretinere si mentenanta planificata se vor realiza in depourile R.A.T.U.C.. Personalul si intreaga activitate de service in termen de garantie vor fi autorizate RAR. Furnizorul declarat castigator va furniza asistenta tehnica, training personal cu certificare, si documentatia necesara in vederea obtinerii de catre R.A.T.U.C. a licentierii RAR pentru activitatile de service pentru troleibuzul ofertat (pentru depouri si personalul propriu). Furnizorul declarat castigator va prezenta personalul si dotarea tehnica necesare asigurarii asistentei tehnice in garantie si service-ului in perioada de garantie a autovehiculelor.

Furnizorul va desemna un responsabil pentru activitatea de service in termen de garantie care va raspunde de coordonarea si optimizarea activitatii. Se vor organiza intalniri trimestriale de analiza in comisie mixta R.A.T.U.C. - Furnizor.

Manopera de intretinere planificata si revizii tehnice conform manualului de intretinere al producatorului va fi efectuata de catre personalul R.A.T.U.C., pe costurile R.A.T.U.C. cu asumarea de catre Furnizor a intregii responsabilitati asupra operatiunilor si a calitatii executiei. Pentru aceasta Furnizorul va desemna un Responsabil Sef pentru activitatea de service in termen de garantie, cu program zilnic de 8 ore pentru zilele lucratoare iar in weekend si sarbatorile legale va asigura permanenta in functie de necesitati.

Furnizorul va realiza pe costurile sale, un stoc de materiale si piese, agregate, inclusiv consumabilele (lubrifianti, filtrele aferente, etc.) necesare pentru activitatea de remediere a defectiunilor, pe toata perioada de garantie a troleibuzului inclusiv pentru garantia subansamblelor. 

Furnizorul va garanta realizarea pe costurile sale a tuturor reparatiilor, inlocuirilor si modificarilor necesare pentru remedierea defectiunilor tehnice din vina sa, rezultate in cadrul unei exploatari normale a troleibuzelor.

Modul de consemnare si de rezolvare a defectiunilor tehnice aparute in perioada de garantie este precizat in anexele 1 . 5 la caietul de sarcini.

Producatorul (producatorii) sistemelor de actionare a troleibuzului, a serviciilor auxiliare, trebuie sa aiba service deschis in Cluj.

Furnizorul declarat castigator este obligat sa livreze, la cererea R.A.T.U.C., piese de schimb pentru troleibuze, 15 ani de la livrarea ultimului troleibuz din lotul contractat .

Modul de avizare, procedurile de lucru si modelele de documente vor fi stabilite prin contract respectandu-se prevederile minimale prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul declarat castigator se obliga sa asigure stocul tampon de siguranta de piese, subansamble si echipamente necesare pentru activitatea de remediere a defectiunilor in termen de garantie din vina furnizorului.

1.1. Penalizari si mod de tratare pentru defectiuni in termen de garantie

Modul de consemnare si de rezolvare a defectiunilor tehnice aparute in perioada de garantie este precizat in Anexele 1, 2, 3, 4, la caietul de sarcini.

Furnizorul va prezenta un angajament ferm privind timpul de rezolvare a defectelor reclamate in perioada de garantie conform Formularului 18 din Sectiunea Formulare.

Constatarea defectelor se va face de catre reprezentantul autoritatii contractante in prezenta reprezentantului Furnizorului declarat castigator. In cazul neprezentarii reprezentantului Furnizorului declarat castigator pentru constatare, reprezentantul autoritatii contractante va intocmi unilateral procesul verbal de constatare pe care-l va trimite prin fax la Furnizorul declarat castigator. Notificarea defectiunii se va face imediat dupa constatare prin fax la numarul convenit in contract. Deasemenea va fi avizat telefonic si reprezentantul de service al Furnizorului declarat castigator.

Daca durata imobilizarii in cadrul garantiei depaseste 2 zile calendaristice, garantia troleibuzului va fi prelungita cu numarul zilelor de imobilizare.

Pentru defectiunile aparute in termen de garantie care produc accidente soldate cu pagube materiale si/sau vatamarea corporala a calatorilor sau a personalului de exploatare, Furnizorul declarat castigator va suporta daune directe si indirecte conform prevederilor contractului si a legislatiei in vigoare.Pentru defectiunile aparute in perioada de garantie in urma carora achizitorul nu poate realiza venituri din cauza imobilizarii troleibuzului se vor percepe daune directe si indirecte conform anexei 5 la caietul de sarcini.

Penalizarile pentru perioadele de imobilizare a vehiculelor sunt precizate in Anexele 4 si 5 la caietul de sarcini. Pentru imobilizarile datorate defectiunilor aparute in perioada de garantie in urma carora autoritatea contractanta nu realizeaza venituri se vor percepe daune directe si indirecte conform Anexei 5 la caietul de sarcini.

Remedierea defectiunilor in termen de garantie se va realiza fara penalizari in maxim 24 ore pentru interventiile care nu necesita demontari de agregate/echipamente si in maxim 48 ore pentru interventiile care necesita demontari de agregate/echipamente de la intocmirea notificarii transmise, conform Anexelor 1, 2, 3 si 5 din caietul de sarcini. Furnizorul va prezenta un angajament ferm privind termenul de rezolvare a defectiunilor in termen de garantie, conform Formularului I - troleibuze din Sectiunea Formulare.

In cazul in care troleibuzele livrate nu realizeaza disponibilitatea de 90%, Furnizorul va plati daune calculate conform Angajamentului tip din Sectiunea de Formulare. Disponibilitatea de 90% se calculeaza conform punctului 2.3.2.

Calculul disponibilitatii se realizeaza la nivel de an pentru fiecare troleibuz in parte si pentru intregul lot de 80 de troleibuze. Practic, in fiecare zi trebuie sa existe disponibil un numar de troleibuze de minim 95% din parcul livrat (calculul se face dupa livrarea a 50 de troleibuze). Pe de alta parte, fiecare troleibuz in parte trebuie sa fie disponibil un numar de 347 zile pe an din totalul de 365. Nu intra in calcul defectiunile cauzate de accidentele de circulatie sau actele de vandalism.

2. Activitatea de intretinere si mentenanta zilnica

a - prin activitate de intretinere si mentenanta zilnica se intelege totalitatea lucrarilor executate de R.A.T.U.C. de tipul inspectie tehnica zilnica pentru verificarea starii normale de functionare a troleibuzului si inlocuirea de piese vitale cu valoare mica (becuri, contacte glisante, filtre, benzi electrice la carosabil etc.) sau materiale consumabile (uleiuri, unsori, lichide etc.), conform legislatiei in vigoare in Romania privind circulatia rutiera si transportul public de calatori;

b - activitatea de intretinere si mentenanta zilnica se desfasoara in totalitate in depourile R.A.T.U.C.;

c - manopera va fi executata de personalul R.A.T.U.C., pe cheltuiala R.A.T.U.C.;

Nota :

o      personalul pentru aceasta activitate va fi instruit si autorizat de furnizor;

o      personalul poate inlocui piese  defecte care prin simpla inlocuire nu conduc la imobilizarea troleibuzului cum sunt: becuri, patine de contact etc cit si completarea cu ulei sau alte materiale consumabile;

3. Activitatea de intretinere si mentenanta planificata

Oferta va contine procesul de intretinere planificata din care sa reiasa periodicitatea, operatia efectuata, piesele care trebuie inlocuite preventiv, consumabilele, timpii alocati pentru manopera.

a - prin activitate de intretinere se intelege totalitatea lucrarilor cerute in planul de revizii planificate al troleibuzului in functie de rulajul si de timpul de exploatare al acestuia;

b - activitatea se desfasoara numai in depourile R.A.T.U.C.;

c - lucrarile vor fi executate de personalul R.A.T.U.C. instruit si scolarizat de furnizor si sub supravegherea si raspunderea reprezentantului Furnizorului; costurile manoperei executate de personalul R.A.T.U.C. vor fi suportate de R.A.T.U.C.;

Furnizorul declarat castigator va livra in functie de necesitati, incepind cu prima transa de troleibuze livrate, la sediul autoritatii contractante, piesele si materialele necesare pentru buna desfasurare a activitatii de intretinere si reviziile planificate pentru intreaga perioada de garantie.

4. Activitatea de remediere a defectiunilor usoare (care se pot efectua in depourile R.A.T.U.C. cu dotarile si echipamentele existente) in termen de garantie din vina Furnizorului

a - prin activitate de remediere a defectiunilor usoare in termen de garantie din vina furnizorului se intelege totalitatea lucrarilor necesare pentru aducerea troleibuzului la parametrii normali de functionare;

b - activitatea de remediere a defectiunilor in termen de garantie din vina furnizorului se desfasoara numai in depourile R.A.T.U.C.;

5. Activitatea de remediere a defectiunilor grele (care necesita dotari si echipamente speciale altele decat cele existente in dotarea depourilor) in termen de garantie din vina furnizorului

a - prin activitate de remediere a defectiunilor grele in termen de garantie din vina Furnizorului se intelege totalitatea lucrarilor necesare pentru aducerea  troleibuzului la parametrii normali de functionare si care necesita dotari si echipamente speciale altele decat cele existente in dotarea depourilor;

b - activitatea de remediere a defectiunilor grele in termen de garantie din vina furnizorului se desfasoara in depourile R.A.T.U.C sau in unitatea service a Furnizorului din municipiul Cluj .

c - lucrarile vor fi executate de personalul Furnizorului pe cheltuiala si pe raspunderea Furnizorului;

d - toate reperele si consumabilele necesare activitatii de remediere a defectiunilor grele in termen de garantie sunt in sarcina Furnizorului pe cheltuiala acestuia.

Nota: Remedierea defectiunilor in termen de garantie, indiferent de felul in care doreste sa procedeze Furnizorul pentru remedierea defectiunilor din vina sa, va realiza  conditiile si performantele declarate in oferta

6. Activitatea de remediere a defectiunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponari sau comenzi de lucru ordonate de R.A.T.U.C.

a - prin activitate de remediere a defectiunilor care nu sunt imputabile furnizorului in termen de garantie se intelege totalitatea lucrarilor necesare pentru aducerea troleibuzului la parametrii normali de functionare in cazul accidentelor de circulatie, avarii neimputabile furnizorului si ordonate de R.A.T.U.C.b - activitatea de remediere a defectiunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponari sau comenzi de lucru ordonate de R.A.T.U.C.) se vor desfasura in depourile R.A.T.U.C.

c - lucrarile vor fi executate de personalul Beneficiarului, sub supravegherea si asistenta tehnica a personalului Furnizorului pe raspunderea Furnizorului si pe cheltuiala R.A.T.U.C..

Furnizorul declarat castigator va prezenta o descriere detaliata a modului de realizare ale activitatilor de remediere in cazul unei solicitari de interventie din partea autoritatii contractante (proforma).

Pentru remedierea defectiunilor neimputabile Furnizorului declarat castigator, aparute in perioada de garantie, acesta are obligatia de a furniza autoritatii contractante, la cerere, piesele si subansamblele de schimb necesare.


FURNIZORDirector General


Director Vanzari 

 

 Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate