Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca


Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca


ORGANIZAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PE LOCUL DE MUNCA


Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca, are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Prin Legea 307 din 12.06.2006, privind apararea impotriva incendiilor, art 19, lit. a cu referire la "obligativitatea stabilirii responsabilitatilor si a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor", precum si prin Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor, nr. 163 din 28.02.2007, art 5, lit.d, si art.17, lit.b, s-a stabilit, in sarcina administratorului sau conducatorului institutiei, obligatia privind  organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca:.
Prin loc de munca, se intelege:

a) sectie, sector, hala/atelier de productie, filiala, punct de lucru si altele asemenea;

b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

c) atelier de intretinere, reparatii, confectionare, prestari de servicii, proiectare si altele asemenea;

d) utilaj, echipament, instalatie tehnologica, sistem, statie, depozit de distributie carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;

e) laborator;

f) magazin, raion sau stand de vanzare;

g) sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si complex cultural, studio de televiziune, film, radio, inregistrari si altele asemenea;

h) unitate de alimentatie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice si altele asemenea;

i) cladire sau spatiu amenajat in cladire, avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital, policlinica, cabinet medical, sectie medicala, farmacie si altele asemenea;

j) constructie pentru cazare;

k) compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru birouri, cu destinatie financiar-bancara;

l) biblioteca, arhiva;

m) cladire sau spatii amenajate in cladiri, avand ca destinatie invatamantul, supravegherea, ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;

n) lacas de cult, spatiu destinat vietii monahale;

o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou;

p) ferma zootehnica sau agricola;

q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;

r) amenajare temporara, in spatiu inchis sau in aer liber.

Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin intelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca consta in :
a) prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor;

c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducator, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor cuprind:

* prevederile specifice de aparare impotriva incendiilor din reglementarile in vigoare;

* obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor;

* regulile si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, intretinere, oprire si punere in functiune;

* evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;

* prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si masurilor de prevenire a acestora.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de seful sectorului de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor si se aproba de administrator/conducator.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se afiseaza, in intregime sau in sinteza, in functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv.

Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.

d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare, se amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor si standardelor de referinta.

In anumite situatii, indicatoarele pot fi insotite de inscrisuri explicative si in limbi de circulatie internationala.

Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.


La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:

a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;

b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in documentatia tehnica de proiectare;

d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;

e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.


Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:

a)         stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a


conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;

b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie


a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;

c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;

d) organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu.

Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.

Structura-cadru a formularului prevazut mentionat mai sus este prezentata in anexa nr. 1 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor, nr. 163 din 28.02.2007, aceasta putand fi completata, dupa caz, si cu alte date si informatii.


Interventia la locul de munca presupune

a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

b) salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;

c) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate;

d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;

e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei;

f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;

g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.

Pentru efectuarea operatiunilor prevazute mai sus nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si in afara programului de lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.


Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta, de exemplu, noaptea, in zilele nelucratoare, in sarbatorile legale sau in alte situatii, este obligatorie asigurarea masurilor corespunzatoare de aparare impotriva incendiilor.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate