Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Marketing


Index » business » Marketing
» MARKETINGUL MICILOR AFACERI


MARKETINGUL MICILOR AFACERI


 MARKETINGUL

MICILOR AFACERI

PLAN DE AFACERI

S.C. "AFRICOM" S.R.L. Secuieni

Introducere

Tipul de societate

S.C. "AFRICOM" Secuieni este o Societate Comerciala constituita in baza legilor 31/1990, 36/1991, Legii 18/1991.

In prezent, societatea are un capital de 125.750 mii lei si un numar de 3 asociati.

Forma de proprietate

S.C.AFRICOM" Secuieni este o societate avand capital integral privat.

Tipul activitatilor desfasurate

Societatea Comerciala AFRICOM" S.R.L. Secuieni are ca obiect principal de activitate, organizarea si efectuarea de lucrari agricole pe terenurile societatii, prestarea de servicii agricole de catre terti si valorificarea produselor agricole.

Data inregistrarii

S.C. "AFRICOM" Secuieni a fost inregistrata in registru rezervat societatilor agricole de la Judecatoria Judetului Bacau cu dosarul nr. 11/A/1991, in data de 20 octombrie 1991.

Deschiderea sumara a proiectului propus

Societatea isi propune dezvoltarea si retehnologizarea bazei proprii de mecanizare in vederea maririi rentabilitatii societatii printr-o exploatare eficienta a suprafetelor de teren detinute pentru efectuarea de prestari servicii catre terti.

Scopul investitiei si costul ei in valuta

Scopul investitiei este executarea lucrarilor de recoltat si pregatit teren la un nivel superior de calitate prin dotarea cu utilaje performante.

Valoarea proiectului este de 486.547 USD si consta din: doua combine pentru recoltat paioase, cu echipamente pentru recoltat porumb si floarea soarelui (274.435 USD), un tractor de mare capacitate dotat cu plumb reversibil si combinator pentru pregatirea patului germinativ (133.188 USD) si depozit pentru pastrarea a 1.000 tone de cereale si 800 tone cartofi (78.925 USD).

1.7 Sursele de finantare

- Fonduri proprii (in natura) 2.632.148 RON (78.925 USD)

- Credit BIRD 407.622 USD

Pentru achizitionarea utilajelor agricole se solicita un imprumut din surse BIRD pentru sectorul agricol privat in valoare de 407.622 USD, cu dobanda anuala de 5 %, pe o perioada de 5 ani, din care un an de gratie, predominant in USD si rambursibil in lei la cursul leu/USD din ziua efectuarii platii.

Participarea societati la proiect consta in asigurarea spatiilor de depozitare a produselor agricole rezultate din productia vegetala proprie, spatii evaluate de catre expertii BIRD la 4680 ron.

Ipoteze de lucru

Cursul de schimb utilizat in efectuarea calculelor este: 1USD = 33.390 lei.

Modalitatea de achizitionare a echipamentelor

Alegerea echipamentelor ce se intentioneaza a fi achizitionate s-a facut pe baza analizei a cate trei oferte pentru fiecare contract in parte, conform procedurii BIRD.

2.Descrierea si caracteristicile societatii

2.1 Istoricul societatii

Societatea a luat fiinta la data de 20 octombrie 1991, fiind constituita in baza Legii 36/1991, cu un capital social initial in valoare de 2620 RON.In baza Legii nr. 18/1991 (art.28), prin desfiintarea C.A.P. Secuieni Bacau, o parte din patrimoniul acesteia constituita din constructii agrozootehnice (silozuri, magazii, grajduri, padocuri animale, depozit de carburanti), ateliere de mica industrie, masini, utilaje precum si terenurile de sub acestea au devenit proprietatea membrilor societatii "AFRICOM"Secuieni. Protocolul de predare - primire mijloace fixe incheiat cu C.A.P. Secuieni precum si extrasul de Carte Funciara autentificat de Notariatul de Stat Judetean Bacau sunt anexate la proiect.

In prezent societatea are 3 asociati si un capital social de 105450 ron.

2.2 Statul legal

Documentele legale privind existenta si formarea societatii si anume: actul de constituire autentificat sub nr. 00 din 20Octombrie1991 si statutul autentificat sub nr. din 20 octombrie 1991 la Notariatul de Stat Judetean BACAU, precum si sentinta judecatoreasca de inscriere a societatii in registrul rezervat societatilor agricole cu dosarul nr. /A/2002 din 20 Octombrie 1991.

2.3 Stuctura, experienta si reputatia conducerii societatii:

a. Conducerea

In baza statului, S.C. "AGROCOM' Secuieni este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 persoane.

De rezolvarea problemelor curente ale societatii raspunde Comitetul de Directie format din 3 persoane, si anume:

Popescu George - director general

Alexandru Ion - director tehnic

Apostol Maria - director economic

b. Personalul societatii

Numarul total de angajati: 

Numarul de angajati din sfera productiei:

Numarul de angajati din sfera administrativa: 10

2.4 Descrierea tehnica a activitatii societatii:

a.Activitati generale, produse/servicii

Societatea efectueaza toate lucrarile agricole necesare infiintarii, intretinerii si recoltarii culturilor de grau, orzoaica, cartofi, sfecla de zahar si porumb pe terenurile proprii sau la terti sau sub forma de prestari servicii. Produsele agricole obtinute sunt valorificate pe piata interna. Pe langa activitatea agricola, societatea presteaza si diferite alte servicii: (capacitate de 10000 kg paine pe zi), tamplarie, zidarie, zugraveli etc.

b. Principali furnizori de materii prime:

Tipuri de materii

prime

Numele furnizorului

Pondere din total

aprovizionare

Samanta:

grau

cartofi

porumb

sfecla de zahar

orzoaica

Semrom Odorheiu-Secuiesc

productie proprie

Unisem Bisericani

Fabrica de Zahar Bod

Productie proprie

23%

Ingrasaminte

chimice

Azomures Targu Mures

S.C. Nitramonia S.A. Fagaras

Combinatul Chimic Turnu Magurele

Erbicide si

Insecto -

fungicide

Protectia Plantelor Odorheiu-Secuiesc

Ciba Geigz Ltd Elvetia - filiala Brasov

c. Principalele surse de energie

Societatea dispune de un grup electrogen propriu si racordare la reteaua de apa si canalizare. Combustibilul necesar masinilor agricole se achizitioneaza de la Bacau.

d. Descrierea sumara a activitatii actuale

Societatea Comerciala "AFRICOM" Bacau executa lucrari agricole cu mijloace mecanice proprii pe suprafete de teren detinute, precum si sub forma de prestari servicii catre terti.

Societatea dispune de o suprafata de teren de 830 hectare, din care 75 hectare arabil si 80 de hectare fanete. Terenurile agricole sunt aduse in folosinta societatii de catre membrii acesteia.

Din cele 750 hectare teren agricol, societatea executa lucrari mecanizate numai pe 660 hectare, restul fiind lucrate de proprietari cu mijloace proprii.

Societatea detine 6 tractoare U650, 1 tractor U445, 4 pluguri cu trei brazdare, 4 grape cu discuri tip GD3,4, o combina de recoltat C12, o masina de semanat cereale SUP 29 si alte masini si utilaje mici necesare lucrarilor de combatere, fertilizare etc.

De asemenea, societatea detine spatii adecvate de reparare, intretinere si depozitare pentru utilajele mentionate, precum si spatii de depozitare pentru cereale, cartofi, ingrasaminte chimice, carburanti.

2.5 Mijloace fixe existente

Contructii administrative si agrozootehnice, dotari - date in folosinta in perioada 1983 - 1988:

cladire administrativa (demisol, parter), cu o suprafata construita de 366,96 mp;

grup social - dormitoare, garaj si ateliere (subsol, parter, etaj), cu o suprafata constuita de 510,67 mp;

magazie si depozit pentru 1000 tone de cereale si 800 tone de cartofi (demisol, parter, etaj), cu utilaje pentru ridicat si sortat;

depozit pentru ingrasaminte chimice (1000 tone);

depozit carburanti (15 tone);

cantar bascula 30 tone;

4 fanare pentru depozitat furaje (suprafata utila: 640 mp);

bazin de apa cu pompa;

grup electrogen de 125 KVA;

8 grajduri pentru taurine, cu o capacitate de 800 capete;

bucatarie furajera cu utilaje aferente (suprafasa utila: 300 mp);

alte dotari: brutarie, statie de muls, etc.

Masini si utilaje agricole (anul achizitionarii):

tractor U 650, 5 buc. (1995);

tractor U 650, 1 buc. (1998);

tractor U 445, 1 buc. (1998);

disc gd 3,4, 4 BUC. (1996);

camion 5 tone SAVIEM, 2 buc. (1989);

masina administrat ingrasaminte, 1 buc. (199

masina aplicat insecto - fuginice, 1 buc. (199

cultivatoare, 2 buc.(1998)

combina C 12, 1 buc. (1998

plug PP 5-3, 4 buc. (1997);

masina plantat cartofi 4-R, 2 buc. (1996);

masina semanat cereale, 1 buc. (199

masina semanat si prasitoare, 1 buc. (19

Teren:

teren arabil 5460 mp;

livada 3262 mp;

teren aferent constructiilor 57617 mp.

2.6 Contacte cu alte societati

Pentru recolta anului 2004, societatea a incheiat contracte de vanzare - cumparare in vederea achizitionarii semintei de grau de la Complex Agrosem S.A. Brasov si pentru ingrasaminte chimice cu Nitramonia Fagaras S.A. si Romcereal Brasov.

3. Informatii referitoare la proiectul propus

3.1 Descrierea proiectului

3.1.1 Scopul proiectului

S.C. "AFRICOM" Secuieni isi propune sa faca noi investitii in vederea dezvoltarii si retehnologizarii sectorului de mecanizare al societatii, prin dotarea cu utilaje agricole de mare capacitate, cu un nivel tehnic ridicat, caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior. Se urmareste ridicarea nivelului calitativ si cantitativ al lucrarilor agricole executate ceea ce va conduce in final la rezultate economico - financiare superioare. S-a optat pentru utilajele oferite de firma New Holland si anume: doua combine model New Holland TC 56 M cu echipamente pentru recoltarea porumbului si floarea soarelui, un tractor de mare capacitate tip New Holland Fiat 180-90 DT, un plug reversibil cu cinci brazdare model Vogel & Noot ST 5 si un combinator Dutzi KR 3600 pentru pregatirea patului germinativ.

3.1.2 Avantajele noilor utilaje

Implementarea acestui proiect va conduce la:

cresterea productivitatii datorita randamentului sportiv al noilor utilaje;

executarea de lucrari de recoltare si pregatire a terenului de buna calitate si in timp optim;

reducerea substantiala a pierderilor de cereale la recoltare;

prestarea unui volum mai mare de lucrari agricole catre terti activitate pe baza careia se obtin venituri importante cu cheltuieli relativ scazute.

3.1.3 Volumul productiei, costuri si venituri directe

Societatea are in culta 600 ha cu urmatoarele structura de culturi pentru anul agricol 2002:

- grau de toamna 300 ha

- orzoaica de primavara 150 ha

- porumb boabe 100 ha

- sfecla de zahar 60 ha

- cartofi 50 ha

Pe aceste suprafete s-a prevazut a se realiza urmatoarele productii:

- grau de toamna 1050 tone

- orzoaica de primavara 450 tone

- porumb boabe 500 tone

- sfecla de zahar 1000 tone

- cartofi 1200 tone

Societatea va presta servicii agricole, din care se vor realiza venituri, pe suprafetele de teren, pe care s-au prestat servicii in anul agricol 2002.

3.1.4 Prezentarea echipamentelor, procesului de productie si a investitiei propuse

Avand in vedere deficitul mare de masini agricole, uzura fizica si morala a celor existente in raza de activitate, modernizarea si extinderea sectorului de mecanizare au devenit imperios necesare pentru societatea agricola Agrocom Secuieni, in vederea satisfacerii cererii in crestere in timp optim. Noile utilaje ce se intentioneaza a fi achizitionate se remarca printr-un nivel technic ridicat si caracteristici agrotehnice foarte bune.

Combina New Holland TC 56 M

Combina are o productivitate mare (12 tone/ora) si pierderi mici de boabe la recoltare (max.1%). Transmisia hidraulica a acesteia asigura o buna manevrabilitate si un efort minim din partea operatorului. Un sistem de compensare hidro- pneumatic determina permanenta adaptare a headerului la conturul solului, fiind exclusa posibilitatea blocarii acestuia in ridicaturile de pamant. In cabina exista un indicator al inaltimii de taiere, de mare utilitate in cazul lucrului pe timp de noapte. Montarea si demontarea headerului se fac rapid prin manevrarea unei singure manivele.

Caisorii cu o suprafata de 5 mp sunt in sase trepte, lungimea mare asigurand o buna separare pe o suprafata de pana la 6,19 mp. Un monitor de performanta indica si controleaza pierderile in zona caisorilor si a sitelor.

Cabina combinei este climatizata, izolata fonic si asigura operatorului o vizibilitate buna si comenzi egronomice.

Consumul de carburant al combinei este foarte redus, rezervorul de combustibil fiind dimensionat pentru acoperirea necesarului unei zile intregi de lucru.

Combina este prevazuta cu echipement de recoltare a porumbului, cu tocator si echipament pentru recoltarea florii soarelui. Echipamentul pentru recoltarea porumbului este conceput sa actioneze pe sase randuri, asemanator masinilor de semanat folosite in Romania.

Tractor New Holland Fiat 180 -90 DT si atasamente:

Plug Vogel & Noot ST5 si combinator Dutzi KR 3600

Tractorul, dotat cu motor FIAT tip8365.25 dezvolta o putere de 180 CP, cu un consum specific de combustibil redus (169 g/CPf). Priza de putere cu care este dotat tractorul disponibilizeaza 90% din puterea motorului la 1000rmp, asigurandu-i maximum de performanta. Instalatia hidraulica permite o ridicare rapida a unei greutati de pina la 3500 kg. Cabina este prevazuta cu aer conditionat si post de conducere egronomic. Tractorul va fi folosit pentru actionarea si tractarea accesorilor pentru prelucrarea pamantului: plug si combinator, care se vor achizitiona tot de la firma New Holland.

Plugul este reversibil si poate lucra pana la o adancime de max. 45 cm. Plugul este prevazut si cu sfaramator de brazda. Capacitatea de lucru a tractorului la arat este de 2,2 Ha/ora.

Combinatorul Dutzi poate fi folosit pentru o prelucrare complexa a terenului si anume:

- pregatirea terenului prin operatii de maruntire superficiala si afanare;

- pregatirea complexa prin afanare simultana cu formarea staturilor si insamantare;

- prelucrarea terenului in combinatie cu instalatii hidraulice de ridicat, masina de insamantat bob sau alte tipuri de semanatori in randuri.

Latimea de lucru a masinii este de 18 metri. Brazdarele in numar de cinci, realizeaza afanarea pamantului pe o adancime de 40 cm.

Productivitatea combinatorului este de 2 ha/ora, cand se realizeaza si afanarea pamantului si de 1,9 ha/h fara afanare.

Pentru depozitarea si intretinerea utilajelor pe perioada cand nu sunt solicitate la lucrari agricole, se va amenaja prezentul depozit de ingrasaminte (din resurse proprii).

Transportul productiei recoltate de pe terenurile proprii va fi asigurat cu mijloace existente (doua camioane de 5 tone, tractoare si cinci remorci agricole RM 2);

3.1.5. Sursele de materii prime; disponibilitatea; contracte de aprovizionare

Materiile prime necesare pentru desfasurarea lucrarilor agricole se vor achizitiona si in continuare de la aceasi furnizori, prezentati anterior.

Pentru achizitionarea porumbului samanta, se va contracta un credit pe termen scurt subventionat.

De asemenea, pentru 2002 s-au achizitionat partial ingrasaminte.

3.1.6. Modificarile necesare in structura organizatorica si/sau numarul de angajati

Nu sunt necesare modificari in structura organizatorica sau a personalului. Pentru operarea noilor utilaje vor fi desemnati si instruiti 3 combineri, 1 mecanic si 2 tractoristi din personalul existent.

3.1.7. Considerente ecologice

Datorita nivelului tehnic ridicat (consum de combustibil redus), volumul noxelor eliminate de noile masini agricole va fi redus.

3.2. Fundamentarea optiunii de achizitionare

In scopul achizitionarii celor mai competitive utilaje, s-au obtinut si analizat cate trei oferte, pentru fiecare tip de utilaj in parte, de la urmatoarele firme: New Holland (Romania), Massey Ferguson (Franta) si Agri Holding Impex Company SRL (Romania).

Tinand cont de faptul ca echipamentele oferite de firma New Holland raspund cel mai bine necesitatilor si in plus firma asigura service in orasul Brasov, societatea a ales ofertele acestei firme.

Combine

S-a optat pentru combinele New Holland oferite de firma Gerro SRL din urmatoarele motive:

- performantele tehnice si tehnologice sunt superioare celor prezentate de celelalte oferte;

- productivitatea mare (12 tone/ora, fata de 11,5 tone/ora a combinei MF 34 si 10,8 tone/ora a combinei Z 2058);

- procent de pierderi redus (max. 1%) ceea ce contribuie la reducerea cheltuielilor cu lucrarile mecanice;

- ofera sistem monitorizat pentru controlul functionarii combinei;

- inaltimea masei de taiere se regleaza electronic, evitandu-se astfel contractul acesteia cu pamantul sau alte obstacole;

- consum de combustibil mai redus comparativ cu al celorlalte doua tipuri de combine, capacitatea rezervorului fiind dimensionata pentru acoperirea unei zile intregi de lucru;

- ofera pretul cel mai scazut pe utilaj;

- echipamentele pentru recoltarea porumbului si a florii soarelui sunt prevazute cu tocator de tulpini ce permite eliminarea unor lucrari suplimentare de eliberare a terenului de resturi vegetale dupa recoltare si conduce implicit la economie de timp si resurse financiare pe toata perioada de utilizare. Avantajul fata de oferta Massey Ferguson este acela al pretului mai redus.

Tractor si atasamente: plug reversibil si combinator

S-a optat pentru echipamentele oferite de firma New Holland din urmatoarele considerente:

- tractorul New Holland FIAT are un consum de conbustibil mai redus comparativ cu tractorul John Deer (13,8 litri/ha fata de 18,09 litri/ha pentru JD 8100 - la arat) si o productivitate de lucru mai mare (2,2 ha/h fata de 2,0 ha/h - la arat). In raport de oferta Massey Ferguson, are avantajul unui pret mai redus.

- plugul oferit de firma New Holland este dotat si cu sfaramator de brazda si prezinta posibilitatea executarii unor araturi de adancime mare (pana la 45 cm).In plus, are pretul cel mai redus.

- combinatorul Dutzi KR 3600 oferit de firma New Holland permite executarea unei game mai largi de lucrari de pregatire a terenului in raport cu oferta firmei Agri Holding Company si consumuri optime. Fata de oferta primita de la firma Massey Ferguson exista avantajul unui pret mai mic.

3.3 Implementarea proiectului

Programul de implementare a proiectului:

- 1 iunie - Semnarea contractului de creditare;

- 15 iunie - Deschiderea acreditivului;

- 20 iulie - Livrarea echipamentelor;

- 20-25 iulie - Pregatirea personalului care va deservi utilajele.

4. Informatii despre piata

4.1. Volumul pietei la nivel national

Implementarea proiectului S.C. "Agrocom" -Secuieni se justifica si daca ne raportam la dotarea agriculturii din intreaga tara.

Cele 3,5 mil.ha cultivate in tara noasta cu grau, orz, orzoaica si ovaz - a caror maturitate este esalonata pe parcursul a 2-4 saptamani, ca urmare a soiurilor cu perioada de vegetatie diferita, a speciilor cultivate si a zonelor de cultura - pot fi recoltate in perioada optima daca se dispune de cca. 48.000 combine in stare de functionare. In vara anului 2002 s-a dispus de cca. 36.000 combine, care insa, ca urmare a gradului de uzura foarte avansata, au intarziat recoltarea peste perioada optima. In ultimi cinci ani, agricultura a fost dotata cu mai putini de 5500 combine, (peste 30.000) avand peste cinci ani vechime, iar o buna parte au peste 10-15 ani de exploatare. Totodata, fondurile financiare pentru procurarea pieselor de schimb in vedere repararii combinelor au fost si ele superficiale. In aceasta siuatie, in anul agricol 2001 recoltarea s-a prelungit mult peste epoca optima, iar pierderile de boabe, ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a combinelor, cat si a ajungerii la supracoacere, au fost foarte mari.

Pentru executarea lucrarilor de pregatire a terenului, agentii economici au un capital de stat si privat in prezent de: 156 mii tractoare /din care 38,6% sunt detinute de producatori privati), 91 mii pluguri si 11 mii combinatoare, majoritatea avand un grad ridicat de uzura. Conform unei statistici intocmite de Federatia Agricultorilor Privatizati din Romania, necesarul de masini si utilaje numai in agricultura privata pentru prelucrarea terenului, se cifreaza la: 4.970 tractoare, 4.370 pluguri, 3.343 grape cu discuri, 721 cultivatoare, 1.324 semanatori pentru prasitoare etc.

Deci, la nivel national se impune o retehnologizare si o largire a parcului de masini agricole care sa poate asigura relansarea agriculturii romanesti.

Sursa de informatii: Ministerul Agriculturii si Alimentatiei

4.2. Volumul pietei locale

La nivelul judetului Harghita, parcul de masini agricole existent in prezent cuprinde:

- combine: 496 buc.

- tractoare: 3647 buc.

- pluguri: 1910 buc.

- combinatoare: 262 buc.

Planul de culturi pentru anul agricol 2003 conform propunerilor facute de producatorii agricol include:

- grau: 16.138 ha

- orz: 4.400 ha

- ovaz 8.937 ha

- sfecla de zahar: 3.438 ha

- porumb: 12.152 ha

- cartofi: 11.859 ha

Pentru recoltarea suprafetei de 52 mii ha din judetul Harghita sunt necesare 710 combine, dispunandu-se insa, doar de 496 buc., dintre care 467 sunt de productie romaneasca, cu mai mult de cinci ani vechime.

Rezulta deci utilitatea si necesitatea implementarii proiectului "Agrocom" Secuieni.

Sursa de informatii: Ministerul Agriculturii si Alimentatiei

4.3. Principali clienti

In judetul Bacau, S.C. "Agrocom" S.R.L. efectueaza prestari servicii pe urmatoarele suprafete:

recoltare cereale:

Numele beneficiarului

Suprafata (ha)

S.C. Agricola S.A. Bacau

S.C.Alfa S.R.L. Secuieni

S.C. Sera-Leg S.R.L. Lupeni

S.C. Miklos S.R.L. Bisericani

TOTAL

araturi:

Numele beneficiarului

Suprafata (ha)

S.C. Agricola S.A. Bacau

S.C.Alfa S.R.L. Secuieni

S.C. Sera-Leg S.R.L. Traian

S.C. Miklos S.R.L. Bisericani

S.C. Crisand Secuieni

S.C. Flora S.R.L Rosiori

TOTAL

Societatea intentioneaza sa presteze servicii de recoltat in zona de sud a tarii, lucru favorizat de decalajul pedoclimatic dintre cele doua zone. Din sondajele facute in judetele Vrancea si Constanta exista posibilitatea recoltarii a aproximativ 2000 ha cultivate atat cu cereale cat si floarea soarelui - plante care in judetul Bacau nu se cultiva. Societatea duce in prezent tratative in vederea semnarii unor contracte de prestari servicii pentru aceste suprafete.

4.4 Evaluarea concurentei

4.4.1. Principali concurenti

Principalul concurent al firmei este S.C. "Agros" S.R.L. din comuna Rosiori aflata la 5 km de Secuieni . Aceasta societate dispune de trei combine de cereale si noua tractoare Massey Ferguson dotate cu pluguri, masini de semanat cereale si plantat cartofi. Societatea efectueaza lucrari agricole in perimetrul judetului Bacau, atat pe suprafete de teren luate in arenda, cat si in regim de prestari servicii catre terti, insa datorita deficitului de masini agricole din zona, cererea foarte mare a proprietarilor de teren agricol pentru lucrari mecanizate nu poate fi satisfacuta.

Celelalte Agromec-uri din zona au utilaje cu un grad ridicat de uzura, astfel incat nu pot face fata cerintelor din zona. Se intampina astfel greutati in efectuarea lucrarilor la timp si de calitate, iar tarifele practicate de acestea sunt foarte mari ca urmare a uzurii avansate a utilajelor care necesita cheltuieli mari pentru mentinerea in functiune.

4.4.2. Comparatii generale intre serviciile clientului si cele ale concurentei

S.C."Agrocom" Secuieni va putea face fata concurentei din zona printr-o calitate foarte buna a lucrarilor agricole prestate, determinata de folosirea unei tehnologii avansate si prin tarife inferioare celor practicate de concurenta.

5. Comercializarea productiei

5.1. Comercializarea produselor

Valorificarea produselor agricole cerealiere se face prin unitatile specializate ale statului (Romcereal) in proportie de 40% si pe piata libera. In anexa 6.1.3. este inclus contractul incheiat de societate cu Romcereal pentru predarea 40% din productia de grau obtinuta pe cele 300 ha in schimbul livrarii de ingrasaminte chimice sub forma de alocatie. Intreaga productie de sfecla de zahar se contracteaza cu Fabrica de zahar Bod, care asigura in aceasta situatie atat necesarul de seminte cat si o parte din ingrasaminte. Cartofii se comercializeaza in proportie de 100% pe piata libera.

5.2. Preturi

In proiect au fost prevazute preturi constante pe toata perioada de analiza, atat pentru produsele agricole, respectiv:

- grau. 3200 lei/kg

- orzoaica: 3200 lei/kg

- porumb: 3200 lei/kg

- cartofi: 3200 lei/kg

- sfecla de zahar: 320 lei/kg,

cat si prestari de servici:

- recoltare: 1080000 lei/ha

- araturi 60.000 lei/ha

- alte lucrari de prelucrare a terenului: 660.000 lei/ha

Pentru a se putea obtine date comparative de analiza in proiectia veniturilor si cheltuielilor, s-au mentinut, pe toate perioada implementarii proiectului, aceleasi nivele de productie, venituri din prestari servicii, preturi si costuri.

Planuri de finantare

Planul de finantare

Participrea proprie a S.C. "Agrocom" Secuieni la acest proiect este in natura, constand dintr-un depozit de cereale si cartofi a carui valoare actualizata este de 146.800.830 lei.

Evaluarea activelor fixe care constituie participarea si garantia necesara pentru obtinerea imprumutului a fost efectuata de catre expertii BRD Bacau.

Analiza financiara si economica

7.2. Documentele financiare

Bilantul si anexele sale din ultimii trei ani.

Documentele financiare de sfarsit de an de la data infintarii societatii pana in prezent se vor anexa la acest studiu.

7.2.1. Relatiile cu bancile si imprumuturi existente

S.C. "Agrcom" Secuieni are cont deschis la Banca Agricola - Filiala Bacau

Pentru productia anului 2003, societatea a contractat un credit pe termen scurt in valoare de 54 milioane lei de la Romcereal Miercurea-Ciuc in vederea efectuarii lucrarilor de insamantare a culturii de grau. Un alt credit pe termen scurt in valoare de 67,5 milioane lei a fost contractat pentru achizitionarea de seminte. Dobanda perceputa pentru aceste doua credite este de 25%. La finele anului 2001 obligatiile societatii din imprumuturile pe termen scurt se ridicau la 75 milioane lei.

7.2.2. Obligatiile suplimentare care ar putea afecta unui nou credit societatii

Societatea nu are obligatii suplimentare care ar putea impiedica acordarea unui nou credit.

7.3 Prognoza situatiilor financiare

7.3.1. Prognoza bilantului contabil pe durata imprumutului

Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat liniar pe o perioada de 10 ani pentru utilaje si de 15 ani pentru cladire existente.

7.3.2. Prognoza contului de profit si pierderi pe durata imprumutului

Pentru anul 2002, s-a inclus la "alte cheltuieli" comisionul bancar de 1 % din valoarea imprumutului.

La aceasta pozitie s-a inclus si un procent de 1% din totalul cheltuielilor reprezentand cheltuieli generale (energie, apa, administrative) ale societatii.

7.3.3 Schema de rambursare a imprumutului

Schema de rambursare a imprumutului BIRD s-a calculat tinand cont de o rata anuala a dobanzii de 5 %, perioada de creditare de 5 ani incluzand 12 luni perioada de gratie cu plata lunara a dobanzii.

7.3.4. Analiza indicatorilor financiari si evaluarea financiara pe durata imprumutului

Indicatorii financiari pe durata imprumutului se incadreaza in conditiile generale ale acordului de imprumut incheiat cu Banca Mondiala.

7.4. Riscuri posibile

7.4.1. Descrierea riscurilor ce pot apare decursului implementarii proiectului propus

Pentru acest proiect exista urmatoarele riscuri potentiale:

neasigurarea ritmica cu suprafetele de recoltat si pregatit teren, conducand la nefolosirea combinelor si a tractorului la capacitatile proiectate si nerealizarea veniturilor care au intrat in calculul realizarii surselor necesare rambursarii creditului si a dobanzilor aferente acestuia;

piata de prestare a serviciilor de recoltat mecanic si pregatit teren, in cazul unor calamitati naturale poate fi sub nivelul scontat

7.4.2. Descrierea masurilor posibile pentru a se elimina sau diminua impactul acestor riscuri asupra proiectului de investitii si societatii in ansamblu

In ambele cazuri, riscul poate fi eliminat prin contractarea unor suprafete de teren in zonele cerealiere din sudul tarii, lucrul posibil datorita dotarii insuficiente cu utilaje agricole a intregii agriculturi romanesti, a decalajului pedoclimatic dintre zona Harghitei si sudul tarii cat si a tarifelor practicate si a profesionalismului salariatilor societatii.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate