Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Precizari metodologice privind cercetarea - STUDIUL CANTITATIV AL CERCETARII


Precizari metodologice privind cercetarea - STUDIUL CANTITATIV AL CERCETARII


PREZENTAREA GENERALA A CERCETARII

1.1. Precizari metodologice privind cercetarea

1.) Definirea scopului cercetarii

Scopul cercetarii de marketing este acela de a determina daca absolventii proprii Facultatii de Stiinte Economice si Administrative din Resita prefera sa-si continue studiile postuniversitare masterale  in cadrul aceleiasi facultati.

2.) Elaborarea obiectivelor si ipotezelor cercetarii

Obiectivul principal al cercetarii este acela de a ne informa daca viitorii absolventi doresc un anumit tip de masterat din urmatoarele propuse:

masterat stiintific (putand sa profeseze doar in invatamant);masterat profesional (pentru o promovare pe linie profesionala).

In ceea ce priveste ipotezele cercetarii putem presupune ca ponderea majoritara va fi doar pentru un anumit tip de masterat

Pentru a contura atitudinea consumatorilor resiteni de serviciu de invatamant post universitare am apelat la metode de studiere directa a acestora, metode care sunt bazate pe informatii obtinute direct de la proprii studentii, intrucat acest studiu vizeaza viitorul facultatii noastre.

3. Estimarea valorii informatiilor obtinute prin cercetare

Informatiile obtinute prin cercetare sunt informatii colectate prin studii cantitative, directe realizate printr-o ancheta ocazionala de tip sondaj, bazat pe un chestionar ce contine un set de intrebari despre sau in legatura cu serviciul oferit de Facultatea de Stiinte Economice si Administrative.

Sondajul este o ancheta efectuata in vederea cunoasterii caracteristicilor, opiniilor unei populatii date, interogand un numar limitat din membrii sai, adica un esantion.

Ca si metoda de comunicare cu subiectii sondajul nostru se bazeaza pe anchete personale directe cu subiectii (fata in fata), ceea ce ne ofera ca si avantaj, posibilitatea convingerii subiectilor de a participa la interviu (ancheta) si de a raspunde la intrebarile care ar ramane altfel fara raspuns, asigurandu-se astfel o rata ridicata de participare a subiectilor la desfasurarea anchetei.

Ca si dezavantaj pentru acest tip de ancheta putem sublinia ca, completarea chestionarelor necesita o perioada de timp mai indelungata ceea ce duce la costuri deosebit de ridicate.

Putem spune ca informatiile (raspunsurile) obtinute de la subiecti sunt de calitate daca operatorul de interviu nu influenteaza raspunsurile subiectului

4.) Alegerea surselor de informatii

In cadrul cercetarii noastre informatiile sunt obtinute de la persoane fizice, adica indivizi (anchete individuale) alesi pe baza structurii esantionului din numarul total de studenti existenti la FSEA, specializarile economice: ECTS + Mk + CIG.

In acest sens trebuie sa:

alegem metoda de esantionare, in cazul nostru vom alege metoda cotelor;

determinam marimea esantionului, in cazul nostru fiind vorba de un sondaj exahustiv in care rata de sondaj R > 14,3% din N (1/7 din N);

calculam structura esantionului exahustiv pe baza unui algoritm de calcul.

Astfel vom stabili cati subiecti trebuie sa chestionam pentru a obtine informatiile necesare.

Factorii care garanteaza validitatea rezultatelor sondajului pot fi grupati in doua categorii si anume:

Din punct de vedere statistic, corectitudinea rezultatelor depinde de:

reprezentativitatea esantionului - este data de metoda de esantionare utilizata;

marimea esantionului - determina pozitia rezultatelor.

Factori materiali si umani:

calitatea redactarii chestionarului;

profesionalismul anchetatorului;

calitatea prelucrarii statistice;

competenta si obiectivitatea analistilor, adica a celor care analizeaza datele obtinute.

5.) Selectarea modalitatii de culegere si sistematizare a informatiilor

Avand in vedere ca sondajul nostru se desfasoara pe baza interviului personal, culegerea datelor se poate face in incinta Facultatii de Stiinte Economice si Administrative in salile de curs si de seminar.

Pe baza structurii esantionului informatiile vor fi sistematizate functie de criteriile de selectie ale subiectilor adica:

criteriul de sexe - 2 nivele: masculin: M; feminin: F.

criteriul de an de studiu - 4 nivele: anul I; anul II; anul III; anul IV.

criteriul de specializare - 3 nivele: marketing - Mk; economia comertului, turismului si serviciilor - ECTS; contabilitate si informatica de gestiune - CIG.

6.) Recoltarea informatiilor (activitatea de teren)

Recoltarea informatiilor se realizeaza de catre operatorii de interviu care trebuie sa fie bine instruiti la activitatea de seminar.

Operatorul de interviu trebuie sa-l faca pe subiect interesat de ceea ce el cerceteaza, sa-l convinga ca prin cooperarea sa aduce un aport important la rezolvarea problemei care face obiectul cercetarii.

Dupa cum am mai spus recoltarea informatiilor se realizeaza in incinta Facultatii de Stiinte Economice si Administrative in salile de curs si de seminar.

7.) Prelucrarea informatiilor

8.) Analiza si interpretarea rezultatelor (informatiilor)

9.) Redactarea studiului si elaborarea concluziilor

Prelucrarea informatiilor, analiza si interpretarea rezultatelor precum si redactarea studiului si elaborarea concluziilor se realizeaza de catre o unitate de cercetare care este formata din 3 grupe de studenti, mai exact studentii de la specializarea Economia comertului, turismului si serviciilor din anul III. Acestia vor chestiona toti studentii de la specializarile economice din toti anii de studii.

Prezenta tema de cercetare reprezinta pentru studentii mentionati mai sus activitate de seminar.

1.2. Prezentarea generala a structurii studiului cantitativ

Structura studiului cantitativ presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Stabilirea populatiei cercetate si a metodei de esantionare;

Determinarea marimii esantionului;

Determinarea structurii de baza a esantionului;

Proiectarea si redactarea chestionarului;

Administrarea chestionarului;

Prelucrarea si analiza datelor obtinute

Capitolul 2

ANALIZA STUDIULUI CANTITATIV AL CERCETARII

2.1. Stabilirea populatiei cercetate si a metodei de esantionare

Stabilirea populatiei cercetate se va face in functie de scopul si obiectivele cercetarii noastre, asigurandu-se reprezentarea mai multor categorii de studentii din totalul studentilor de la specializarile economice.

Alegerea metodei de esantionare a fost realizata tinandu-se seama de urmatorii factori:

costul si termenul esantionarii sa fie cat mai reduse;

sa existe posibilitatea procurarii unei baze de sondaj, adica a unei liste cu toti indivizii care compun populatia cercetata;

posibilitatea identificarii unitatilor din baza de sondaj, adica a indivizilor chestionati.

Luand in considerare aspectele enuntate mai sus se considera oportuna alegerea unei metode de esantionare empirice, metoda ce se bazeaza pe o alegerea rationala a indivizilor din populatia cercetata, in cazul nostru fiind vorba de persoane fizice s-a considerat oportuna ca metoda de esantionare, metoda cotelor.

Aceasta metoda (a cotelor) presupune:

constituirea unei machete reduse a populatiei cercetate dupa caracteristicile care vor servi la fixarea cotelor, in cazul nostru fiind vorba de: sexe, anul de studiu si specializarea;

Alegerea persoanelor chestionate trebuie facuta riguros respectandu-se cotele fixate dupa urmatoarele criterii de selectie:

criteriul de sexe - 2 nivele:

masculin: M;

feminin: F.

criteriul de an de studiu - 4 nivele:

anul I;

anul II;

anul III;

anul IV.

criteriul de specializare - 3 nivele:

marketing - Mk;

economia comertului, turismului si serviciilor - ECTS;

contabilitate si informatica de gestiune - CIG.

elaborarea planului sondajului: pentru aceasta sunt luate in considerare structura populatiei mama, marimea esantionului si numarul anchetatorilor.

Principiul acestei metode consta in constituirea unei machete reduse a populatiei cercetate dupa caracteristici cunoscute ale acestuia.

Esantionarea de acest tip implica necesitatea existentei unor date statistice referitoare la populatia studiata, prezentata in Tabelul nr. 1.

Ca forma de cercetare s-a optat pentru anchete individuale structurate pe baza unui chestionar compus din 7 intrebari inchise, 2 intrebari mixte si 3 intrebari de identificare, referindu-se la sexe, anul de studiu si specializarea pe care o urmeaza studentii in cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative.

2.2. Determinarea marimii esantionului

Pentru a determina marimea esantionului trebuie luate date statistice de la secretariatul FSEA, care sa cuprinda toti studentii de la specializarile economice functie de criteriile de selectie. Aceste date trebuie sa fie actualizate recent pentru ca cercetarea noastra sa fie cat mai exacta.

Determinarea marimii esantionului se face in functie de rata de sondaj

R = care este aleasa in functie de tipul sondajului pe care-l dorim

Adica:

Rata de sondaj este mai mica de 14,3% din N (adica mai mica de 1 / 7 din marimea populatiei mama = N) este situatia unui sondaj non-exhaustiv;

Rata de sondaj este mai mica de 14,3% din N este situatia unui sondaj non-exhaustiv.

In cazul cercetarii noastre s-a fixat un sondaj exhaustiv, in cazul caruia marimea minima a esantionului se calculeaza dupa relatia:

n =

n = marimea minima a esantionului cota parte;

t = coeficientul statistic a carui valoare depinde de pragul de incredere folosit (in cazul studiului t = 1,96 corespunzator unui nivel de incredere de i = 0,95); sunt gata calculate in tabele statistice;

p = frecventa de aparitie a fenomenului studiat in esantion (in cazul studiului p = 0,50 pentru a face ca dispersia sa aiba valoarea maxima posibila); proportia celor care au ales un raspuns pozitiv (DA);

q = 1 - p (q = 0,50) - dispersia fenomenului studiat va avea valoarea maxim posibila; proportia celor care au ales un raspuns negativ (NU);

p = q = 0,50

e = marja de eroare (abaterea admisa) care se poate tolera in estimare, in cazul nostru e =

Marimea minima a esantionul exhaustiv va fi:

n = studenti

Marimea esantionului COTA PARTE poate fi gasita in manuale statistice pe mai multe nivele de incredere, probabilitatea garantarii rezultatelor si marja de eroare.

Marimea esantionului poate fi luata asa cum o gasim in statistici pentru ca ea a fost calculata de specialistii in domeniu.

In cazul pretestarii  chestionarului pe care noi il proiectam, putem utiliza un esantion pilot care se determina in functie de nivelele existente pentru fiecare criteriu de selectie, astfel:

sexe = 2 nivele; an de studiu = 4 nivele; specializare = 3 nivele

np = 2 x 4 x 3 = 24 studenti

Deci 1 persoana pentru fiecare subesantion. In total vom avea un numar de nk = 24 subesantioane.

2.3. Determinarea structurii esantionului cota parte

Algoritmul de calcul al structurii esantionului se realizeaza pe baza criteriilor de selectie a studentilor chestionati.

Din datele statistice existente in Tabelul nr. 2 rezulta in Tabelul nr. 1, adica ponderea studentilor pe criterii de selectie, adica numarul total de studenti de la specializarile economice este de 831, reprezentand 100%, din care 293 masculin, reprezentand 35,26 % si 538 feminin, reprezentand 64,74 %.

PREZENTAREA GENERALA A POPULATIEI MUNICIPIULUI RESITA

LA 01.01.2006

Tabelul nr. 1

Criteriile de selectare

a subiectilor

Numarul efectiv

de persoane

Ponderea persoanelor in total

Total populatie Resita

I. Criteriul de sexe

masculin

feminin

II. Criteriul de varsta

- sub 20 ani

masculin

feminin

- 20-29 ani

masculin

feminin

- 30-39 ani

masculin

feminin

- 40-49 ani

masculin

feminin

- 50-59 ani

masculin

feminin

- peste 60 ani

masculin

feminin

Calcularea structurii esantionului non-exhaustiv (n=384 persoane)

Algoritmul de calcul al marimii esantionului non-exhaustiv (n=384 persoane)

Structura esantionului dupa criteriul de sexe:  n = 384 persoane:

M = 384*48,58% = 187 barbati

F = 384*51,42% = 197 femei

Structura esantionului dupa criteriul de varsta:

Sub 20 ani: 384*24,03% = 92 persoane

92*51,43% = 47 barbati

92*48,57& = 45 femei

20-29 ani: 384*16,53% = 63 persoane

63*50,3% = 32 barbati

63*43,7% = 31 femei

30-39 ani: 384*16,42% = 64 persoane

64*48,06% = 31 barbati

64*51,94% = 33 femei

40-49 ani: 384*16,95% = 65 persoane

65*48,97% = 32 barbati

65*51,03% = 33 femei

50-59 ani: 384*11,63% = 45 persoane

45*47,45% = 21 barbati

45*52,55% = 24 femei

Peste 60 ani: 384*14,44% = 55 persoane

55*42,91% = 24 barbati

55*57,09% = 31 femei

Structura esantionului dupa criteriul de ocupatii:

Sub 20 ani: 92 persoane - elevi/studenti - M = 47 barbati; F = 45 femei

20-29 ani: 63 persoane - M = 32 barbati; F = 31 femei

muncitori: 16 persoane - M = 8 barbati; F = 8 femei

intelectuali: 16 persoane - M = 8 barbati; F = 8 femei

functionari: 16 persoane - M = 8 barbati; F = 8 femei

alte ocupatii: 15 persoane - M = 8 barbati; F = 7 femei

30-39 ani: 64 persoane - M = 31 barbati; F = 33 femei

muncitori: 15 persoane - M = 8 barbati; F = 7 femei

intelectuali: 16 persoane - M = 8 barbati; F = 8 femei

functionari: 17 persoane - M = 8 barbati; F = 9 femei

alte ocupatii: 16 persoane - M = 7 barbati; F = 9 femei

40-49 ani: 65 persoane - M = 32 barbati; F = 33 femei

muncitori: 17 persoane - M = 8 barbati; F = 9 femei

intelectuali: 16 persoane - M = 8 barbati; F = 8 femei

functionari: 16 persoane - M = 8 barbati; F = 8 femei

alte ocupatii: 16 persoane - M = 8 barbati; F = 8 femei

50-59 ani: 45 persoane - M = 21 barbati; F = 24 femei

muncitori: 11 persoane - M = 5 barbati; F = 6 femei

intelectuali: 12 persoane - M = 6 barbati; F = 6 femei

functionari: 11 persoane - M = 5 barbati; F = 6 femei

alte ocupatii: 11 persoane - M = 5 barbati; F = 6 femei

Peste 60 ani: 55 persoane - pensionari - M = 24 barbati; F = 31 femei

PREZENTAREA DUPA CRITERIUL DE SEXE SI VARSTA A STRUCTURII

ESANTIONULUI NON-EXHAUSTIV (n = 384 persoane)

Tabelul nr. 2

Criteriile de selectare a subiectilor

Numarul efectiv

de persoane

Ponderea persoanelor in total

Total esantion

I. Criteriul de sexe
 • masculin
 • feminin
II. Criteriul de varsta

- Sub 20 ani

 • masculin
 • feminin

- 20-29 ani

 • masculin
 • feminin

- 30-39 ani

 • masculin
 • feminin

- 40-49 ani

 • masculin
 • feminin

- 50-59 ani

 • masculin
 • feminin

- Peste 60 ani

 • masculin
 • feminin

PREZENTAREA DUPA CRITERIUL DE OCUPATIE A STRUCTURII

ESANTIONULUI NON-EXHAUSTIV (n = 384 persoane)

Tabelul nr. 3

Criteriile de selectare a subiectilor

Numarul efectiv de persoane

Ponderea persoanelor in total %

Total esantion

Elevi/studenti

 • masculin
 • feminin

Muncitori

 • masculin
 • feminin

Intelectuali

 • masculin
 • feminin

Functionari

 • masculin
 • feminin

Alte ocupatii

 • masculin
 • feminin

Pensionari

 • masculin
 • feminin

Determinarea structurii de baza a esantionului COTA PARTE

b) Dupa an de studiu , specializare si sexe

Tabelul nr. 4

I. Cota parte / an de studiu

II. Cota parte/an de studiu/specializare

III. Cota parte/ sexe / an de studiu/specializare

Denumire nivel an de studiu

Cota parte/an

[pers]

Denumire nivel specializare

Nr. nivele specia-lizare

Cota parte/an/3 specializari[pers]

Cota parte/an/1 specializare

Denumire nivele sexe

Nr. nivele sexe

Cota parte/sexe/an de studiu [pers]

Cota parte / sexe /specializare, din care:

3 specializari Cota parte/sexe

Cota parte = 24 subesantioane (nr. total subesantioane)

Anul I

MK

M

M=17  F=22

ECTS

M=17  F=22

F

CIG

M=16  F=22

Anul II

MK

M

M=11  F=20

ECTS

M=12  F=19

F

CIG

M=11  F=20

Anul III

MK

M

M=10  F=21

ECTS

M=11  F=20

F

CIG

M=10  F=21

Anul IV

MK

M

M=7  F=20

ECTS

M=7  F=21

F

M=6  F=21

CIG

PAGINA GOALA

Redactarea chestionarului

Vom redacta un chestionar alcatuit din 12 intrebari, din care: 7 intrebari inchise, 2 intrebari mixte si 3 intrebari de identificare, referindu-se la sexe, anul de studiu si specializarea pe care o urmeaza studentii in cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative.

Toate intrebarile inchise trebuie sa aiba un raspuns unic, adica persoana chestionata va face o singura alegere din 2 sau mai multe variante de raspuns.

La redactarea chestionarului trebuie sa se tina seama de ordinea intrebarilor astfel incat primele intrebari sa fie intrebari filtru si de deschidere, urmate de intrebari de incalzire, dupa care se intra in tipuri de intrebari mai reprezentative pentru cercetarea noastra, iar la sfarsit vom pune intrebarile de reprezentare ale subiectilor (sexe, an de studiu si specializare). Chestionarul proiectat si redactat se gaseste in Anexa nr. 1.

Administrarea chestionarului

Administrarea chestionarului se realizeaza de un numar de anchetatori functie de marimea esantionului, orarul studentilor chestionati si bugetul de timp acordat pentru aceasta ancheta.

In cazul nostru s-a recurs la o administrare a chestionarului in incinta Facultatii de Stiinte Economice si Administrative, in salile de curs si seminar, deoarece toti subiectii sunt studentii acestei facultati. Nu ne-au interesat alte grupe de ocupatii chiar daca multi din subiecti au un loc de munca sau nu.

Grupele de anchetatori au fost impartite pe specializari, anul de studiu si sexe, ei urmand sa chestioneze subiectii functie de orarul scolar pe care-l au acestia saptamanal. Astfel ca administrarea chestionarului s-a intins pe o perioada de 2 saptamani pentru a-i putea gasi la scoala pe subiecti functie de structura esantionului cota parte.

Prelucrarea si analiza datelor obtinute

Prelucrarea si analiza datelor obtinute s-a realizat pe baza tabelelor completate inca de la inceputul cercetarii si cele de pe parcursul cercetarii pe baza chestionarelor.

S-a realizat centralizatorul general din care s-au extras numeric subiectii chestionati functie de intrebari si variante de raspuns, dupa care s-a realizat prezentarea rezultatelor cercetarii dupa criteriile stabilite, calculandu-se si stabilindu-se astfel ponderile, conform Tabelelor nr. 5, 6, 7 si 8.

In Anexa nr. 2 se gaseste prezentarea grafica a rezultatelor cercetarii esantionului cota parte.

Centralizator general pe specializare, an studiu si sexe

Tabelul nr. 5

Specializ.

/an studii

COTA PARTE

studeenti/

Specializ.

/an studiu

Nivele sexe

COTA PARTE

Stud/

sexe

I 1

I 2

I 3

I 4

I 5

I 6

I 7

I 8

I 9

a

b

c

a

b

c

d

a

b

a

b

c

a

b

c

a

b

c

d

a

b

c

a

b

a

b

Marketing

M

F

Anul I

M

F

Anul II

M

F

Anul III

M

F

Anul IV

M

F

ECTS

M

F

Anul I

M

F

Anul II

M

F

Anul III

M

F

Anul IV

M

F

CIG

M

F

Anul I

M

F

Anul II

M

F

Anul III

M

F

Anul IV

M

F

Total / sexe

M

F

Anul I

M

F

Anul II

M

F

Anul III

M

F

Anul IV

M

F

Total general

M+F

1] PREZENTAREA REZULTATELOR CERCETARII DUPA

CRITERIUL DE SEXE

Tabelul nr. 6

Nr. intrebarilor si a var. de raspuns

Nr. efectiv de pers. pe total esantion

M+F

[pers.]

Ponderea totala a persoanelor pe total esantion [%]

Nr. efectiv de persoane masculine

[pers.]

Ponderea totala a persoanelor masculine

Nr. efectiv de persoane feminine

[pers.]

Ponderea totala a persoanelor feminine

Intr. Nr. 1

a

b

c

Intr. Nr. 2

a

b

c

d

Intr. Nr. 3

a

b

Intr. Nr. 4

a

b

c

Intr. Nr. 5

a

b

c

Intr. Nr. 6

a

b

c

d

Intr. Nr 7

a

b

c

Intr. Nr. 8

a

b

Intr. Nr. 9

a

b

2] PREZENTAREA REZULTATELOR CERCETARII DUPA

CRITERIUL AN DE STUDIU

Tabelul nr. 7

Nr. intreb.

si a

variantelor

de raspuns

Nr. efectiv de persoane pe total esantion

[pers]

Ponderea totala a pers. pe total esantion

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Nr. efectiv pers.

Nr. efectiv pers.

Nr. efectiv pers.

Nr

efectiv pers.

Intreb. nr.1

a

b

c

Intreb. nr. 2

a

b

c

d

Intreb. nr. 3

a

b

Intreb . nr. 4

a

b

c

Intreb. nr 5

a

b

c

Intreb. nr. 6

a

b

c

d

Intreb. nr .7

a

b

c

Intreb. nr. 8

a

b

Intreb. nr. 9

a

b

3] PREZENTAREA REZULTATELOR CERCETARII DUPA

CRITERIUL SPECIALIZARE

Tabelul nr. 8

Nr. intreb. si a variantelor de raspuns

Nr. efectiv de pers.pe total esantion

[pers]

Ponderea totala a pers. Pe total esantion

Marketing

ECTS

CIG

Nr. efectiv de pers.

Nr. efectiv de pers.

Nr. efectiv de pers.

Intr. nr. 1

a

b

c

Intr. nr. 2

a

b

c

d

Intr. nr. 3

a

b

Intr. nr. 4

a

b

c

Intr. nr.  5

a

b

c

Intr. nr. 6

a

b

c

d

Intr. nr. 7

a

b

c

Intr. nr. 8

a

b

Intr. nr. 9

a

b

Capitolul 3

INTERPRETAREA REZUTATELOR

In urma realizarii cercetarii noastre s-a ajuns la urmatoarele rezultate:

CAPITOLUL 4

CONCLUZII

Anexa nr. 1

Model de chestionar utilizat in cercetare

Profesia de economist pentru care ati opta va multumeste?

Anexa nr. 2

PREZENTAREA GRAFICA A REZULTATELOR CERCETARII ESANTIONULUI COTA PARTE

n = 384 studenti

1. Profesia de economist pentru care ati opta va multumeste?

a) Pe deplin

b) Deloc

c) Nu stiu, poate pe viitor

2. Ce calitati considerati ca sunt necesare pentru a dobandi statutul de economist?

a) Competenta

b) Responsabilitatea

c) Profesionalismul

d) Altele

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate