Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Procedura operationala - aprovizionare


Procedura operationala - aprovizionare
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII -

S.C. MIU S.A.

PROCEDURA OPERATIONALA
APROVIZIONARE

COD PROCEDURA

PO-04

Fisier: Procedura operationala.doc

1. SCOP

Prezenta procedura are drept scop stabilirea si mentinerea unei metodologii scrise prin care sa asigura ca materialele si utilajele achizitionate de S.C. MIU S.A. care nu sunt conforme cu cerintele specificate, sunt identificate si clasificate pentru a preveni achizitionarea in viitor, precum si pentru a preveni eventualele defecte ce pot aparea in cadrul activitatilor de transport, depozitare, predare in vederea consumului in executie.

De asemenea procedura stabileste inregistrarile mentinute, referitoare la natura neconformitatilor, la actiunile ulterioare intreprinse, inclusiv derogarile obtinute, responsabilitatile si autoritatile aferente pentru tratarea produsului/serviciului neconform.

2. DOMENIU DE APLICARE

Instructiunea de lucru se aplica la nivelul compartimentului Gestiune.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

3.1. Definitii

Terminologia utilizata in prezentul document este in conformitate cu definitiile din documentele de referinta.

Definitii specifice instructiunii: nu este cazul.

3.2 Abrevieri

Nc - neconformitate;

Pr - proiectant instalatie;

DG - director general;

NIR - nota de intrare receptie;

PVR - proces verbal de receptie;

SMC - sistem de management al calitatii;

Ac - actiune corectiva;

Ap - actiune preventiva;

CTR - comisia tehnica de receptie;

CAN - comisia de analiza a neconformitatilor;

DDAC - Directorul Departamentului de Asigurarea Calitatii;

SBAC - Seful Biroului de Asigurarea Calitatii;

AS - Auditor sef;

FANc - Fisa serviciu/produs aprovizionat neconform;

4. DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE

4.1. Documente de referinta

- SR EN ISO 9001:2001;

- SR EN ISO 9000:2001;

- MC_SC_MIU_SA;

- Normativul I6.

4.2. Documente conexe

- Actiuni corective si preventive, cod PS-05;

- Controlul inregistrarilor, cod PS-02;

5. DESCRIERE PROCES SI RESPONSABILITATI

5.1. Generalitati

Un produs achizitionat sau serviciu este considerat neconform in momentul in care se constata deficiente in caracteristici, abateri de la documentatie sau fisa tehnica aferente, documente cu date incomplete, care implica o calitate inacceptabila.

Tratarea produsului achizitionat sau a serviciului, neconform se realizeaza prin mai multe metode:

- intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatilor detectate;

- autorizarea utilizarii produsului/serviciului neconform, a acceptarii, cu derogare data de o autoritate relevanta si, daca este aplicabil, de catre client. Atunci cand produsul/serviciul neconform este corectat este supus unei reverificari pentru a demonstra conformitatea cu cerintele;

- intreprinderea unor actiuni care sa impiedice aplicarea sau utilizarea intentionata initial;

- daca produsul/serviciul neconform este detectat dupa achizitionare sau dupa ce utilizarea sa a inceput, se intreprind actiuni corespunzatoare efectelor, sau potentialelor efecte ale neconfomitatii.

Monitorizarea aprovizionarii se realizeaza de catre Directorul economic cu ajutorul necesarurilor de materiale pe lucrari furnizate de catre seful departamentului proiectare, si a FANc inregistrate de catre gestionar sau proiectanti.Responsabili de aprovizionare: Gestionarul si seful departamentului proiectare.

5.2 Descrierea etapelor instructiunii de lucru

Procedura operationala 'Aprovizionare' este prezentata in schema logica din  anexa 1.

5.2.1. Identificarea produselor si serviciilor achizitionate, neconforme

Neconformitatile constatate la inspectia de receptie a produselor aprovizionate se stabilesc de catre comisia de receptie. Tratarea produselor neconforme se va face utilizand datele si informatiile consemnate in 'NIR'. Produsele neconforme sunt izolate si identificate prin aplicarea unei etichete, cod PO-04-Nc.

De asemenea produsele aprovizionate identificate ca neconforme pe parcursul utilizarii lor sunt izolate si li se aplica eticheta cod PO-04-Ncu.

Neconformitatile identificate sunt aduse la cunostinta SBAC, prin intermediul FANc. Acestea sunt inregistrate de SBAC in Registrul de evidenta a FANc.

De neconformitatile constatate sunt instiintate toate compartimentele ale caror activitati pot fi afectate de neconformitatea constatata, inclusiv clientul sau furnizorul, atunci cand este cazul.

5.2.2. Tratarea produselor/serviciilor neconforme pentru receptionare

Tratarea produsului sau serviciului neconform pentru utilizare se face astfel :

- se izoleaza si identifica produsul neconform prin unei etichete pe documentatia aferenta, cod PO-04-Nc;

- se intrerupe utilizarea produsului/serviciului neconform printr-o decizie a sefului compartimentului in cauza;

- se verifica daca neconformitatea identificata nu s-a repetat si la alte lucrari deja executate sau aflate in diferite stadii de executie;

- se determina cauza aparitiei neconformitatii respective(interna sau externa);

- se stabileste decizia asupra produsului sau serviciului neconform;

- se stabilesc masurile si actiunile corective necesare pentru a preveni reaparitia unor neconformitati asemanatoare;

- in cazul serviciilor neconforme se intreprind actiuni corespunzatoare efectelor sau potentialelor efecte ale neconformitatii;

- se verifica implementarea masurilor si actiunilor corective stabilite;

- se reverifica produsul/serviciul neconform corectat, pentru a demonstra conformitatea cu cerintele specificate.

5.2.3. Indicatorii de performanta ai procesului

Indicatorii de performanta ai procesului de aprovizionare sunt:

- numar de produse sau servicii neconforme identificate;

- numar si tipuri de cauze identificate;

- numar de actiuni corective/preventive implementate;

- numar de produse/servicii utilizate ca atare, cu derogare;

5.3. Responsabilitati

5.3.1. Comisia de receptie a produselor aprovizionate:

- identifica, eticheteaza si izoleaza produsele aprovizionate neconforme;

- emite Fisa de serviciu/produs neconform, o transmite SBAC pentru inregistrare si informeaza persoanele avizate;

- Presedintele Comisiei de receptie face parte din comisia de analiza a Nc;

- reinspecteaza produsele remediate.

5.3.2. Sefii compartimentelor:

- stabilesc cauzele Nc si inscrierea acestora in Fisa serviciului/produsului neconform;

- analizeaza cauzele neconformitatilor si iau deciziile privind tratarea serviciului/produsului neconform realizate in cadrul compartimentului, atunci cand neconformitatea se refera la caracteristici minore sau atunci cand o problema asemanatoare a fost tratata in acelasi fel in trecut;

- stabilesc modul de tratare a Nc si inscrierea acestora in Fisa serviciului/produsului neconform;

- fac parte din CAN;

5.3.3. Verificator:

- verifica conformitatea cu cerintele a serviciilor/produselor neconforme.

6. Fise de inregistrare

Inregistrarile privind Nc din activitatea agentiei constau in procesele verbale de avizare, care se pastreaza in dosarele lucrarilor, in Fisele produselor neconforme si in Registru de evidenta pentru fisele de evidenta servicii/produse neconforme. Inregistrarile privind Nc identificate la inspectia de receptie a produselor ce se aprovizioneaza se arhiveaza.

7. Distribuire

Prezenta procedura se distribuie la:

- Responsabilii de proces;

- Sefii de compartimente.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate