Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Mobilizarea resurselor necesare : Resurse financiare, materiale, umane


Mobilizarea resurselor necesare : Resurse financiare, materiale, umane
Mobilizarea resurselor necesare

Resurse financiare

Strategia de restructurare a sectorului de fire si fibre sintetice in cazul societatii comerciale Terom SA presupune obtinerea de resurse financiare pentru aplicarea masurilor care sa stopeze starea de dificultate a firmei, declinul economic al acestei unitati.

In ceea ce priveste obiectivul general de activitate al firmei, firele si fibrele sintetice au o cerere mare pe piata prin diversitatea lor si prin faptul ca sunt destinate in mare masura realizarii de bunuri de consum. Din acest motiv se mentine activitatea principala a firmei, prin producerea celor mai profitabile grupe de produse: fire PES de finete mica si cu torsiuni mari, fire PES vopsite in autoclava, fire textile multiplicate, fibra cu piling redus si se renunta la producerea de folie poliesterica pentru scopuri electrotehnice si diverse tipuri de utilaje ssi piese de schimb folosite in aceasta industrie.
Echipamentele si instalatiile ce nu vor mai fi folosite vor fi vandute, de asemenea si halele sectiilor desfiintate (respectiv sectiile Folie, Mecanica si sectia Distilare). Vor fi scoase la licitatie parcul de rezervoare, terenurile de handbal, tenis si cantina Terom. Vanzarea activelor vizeaza atit o valorificare avantajoasa din punct de vedere financiar, cit si preluare unui numar cat mai mare din personalul existent de catre cumparatorii activelor, astfel incat sa nu mai fie nevoie disponibilizarea acestora(societatea nu are posibilitatea de a oferi compensatii financiare personalului disponibilizat).

Cu resursele obtinute din vanzarea acestor active ne propunem modernizarea instalatiilor de productie pentru cresterea competitivitatii prin concentrarea productiei pe capacitatile cele mai performante si incadrarea in normele europene de calitate cu alinierea la preturile internationale.

Prin introducerea tehnologiei de filare rapida cresc productivitatea si calitatea produselor obtinute, iar costurile de productie scad intrucat materiile prime sunt folosite in mod eficient. Se urmareste continuarea activitatii firmei.

Resuse materiale

Resurse umane

Procedura de planificare a resurselor umane are ca scop, stabilirea modului de lucru si a responsabilitatilor referitoare la activitatea de dimensionare a personalului pe locuri de munca si activitati, pe compartimente.

Norma de personal este data de numarul de lucratori cu pregatirea si nivelul de calificare necesar, care isi desfasoara activitatea pe perimetrul unei faze tehnologice, unei instalatii, unui atelier sau are sarcini stabilite in conditii tehnice si organizatorice stabilite conform Regulamentului de Organizare si Functionare.

Structura organizatorica a Societatii Comerciale TEROM S.A. cuprinde compartimente functionale, de conceptie, de productie si intretinere pentru activitatea de industrie, activitatea de proiectare, informatica, cercetare uzinala, constructii montaj, gospodarie si activitate comerciala inglobate in activitatea de industrie.

S.C.TEROM S.A. are o structura organizatorica de tip functional, cu un sistem de comunicare ce se desfasoara atat pe verticala (relatii de subordonare) cat si pe orizontala (relatii de coordonare).

Organisme care functioneaza in cadrul S.C. TEROM S.A.

  • Adunarea Generala a Actionarilor- organul de conducere a societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. Principala sarcina pe linie financiar-contabila este aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierdere, si aprobarea repartizarii profitului. AGA isi exercita prerogativele prevazute de legea nr.31/1990 fiind convocata in sedinte ordinare anuale sau dupa caz in sedinte extrordinare.
  • Consiliul de Administratie-compus dintr-un presedinte si 2 membri, alesi de AGA pe o perioada de 4 ani. Directorul Genaral numit de Cosiliul de Administratie, urmareste realizarea obiectivelor decise de AGA si Consiliul de Administratie
  • Comitetul Director;
  • Comisia Tehnico-Economica;
  • Comisia Tehnica de Incadrare si Promovare pentru Muncitori;
  • Comisia Tehnica de Incadrare si Promovare pentru Personalul T.E.S.A.;
  • Comisia Tehnica de Prevenire si Stingere a Incendiilor;
  • Comitetul pentru Securitate si Sanatate

Activitatea firmei este organizata in 6 compartimente principale conduse de 6 directori:

Director comercial;

Director tehnic-productie;

Director economic;

Director prestari-servicii;

Director energetic si automatizari;

Directorul General trebuie sa asigure indeplinirea obiectivelor, a criteriilor de performanta propuse de firma si sa prezinte trimestrial actionarului situatia economico-financiara a S.C. TEROM S.A. De asemenea urmareste, in mod direct, activitatea unor compartimente ca : Serviciul Administrativ, Serviciul Export-Marketing, Compartiment Productie (Departament Fire, Departament Fibre, Departament Textil, Departament Chimic, Departament Mecanic).

Societatea Comerciala TEROM S.A cuprinde cinci directii care grupeaza serviciile functionale, sectiile de productie si intretinere pentru care s-au stabilit urmatoarele norme de structura:

  1. Pentru serviciile funcionale:

- serviciul este compus din minim 15 salariati;

-biroul si grupul economic este compus din minim 5 salariati.

  1. Pentru sectiile de productie si intretinere:

-formatii de lucru:

-formatie tehnologica de chimie, cu periculozitate ridicata – minim 15 salariati;

-formatie tehnologica textila – minim 30 salariati;

-formatie mecanica – minim 30 salariati;

-formatie deservire service – minim 20 salariati;

-formatie deservire service pentru activitati de inalta precizie si tehnicitate – minim 15 salariati;

-formatie electrica – minim 15 salariati;

-formatie automatizari – minim 15 salariati;

-formatie transport – minim 20 salariati;

-formatie edile – minim 20 salariati;

-formatie paza – minim 20 persoane.

-atelierele sau instalatiile se compun din minim 3 formatii de lucru.

-sectiile se compun din minim 3 ateliere sau 6 formatii conduse direct de seful de sectie;

-laboratorul se compune din minim 5 salariati;

-atelierul de proiectare se compune din minim 20 salariati;

-sectia complex alimentar se compune din minim 20 salariati;

-Ferma TEROM – minim 5 salariati.

Functiile de conducere din Societatea Comerciala TEROM S.A. intervin direct, in afara ierarhiei in virtutea specializarii lor, pentru a da directive sau indrumari. Serviciile si birourile functionale au o ierarhie autonoma, iar in situatiile cand intervin conflicte in urma interventiilor lor, autoritatea ierarhica superioara este cea care ia pozitie pentru aplanarea conflictelor.

Oficiul Juridic are un rol de consultare pentru toate compartimentele societatii comerciale.

In domeniul financiar-contabil, directorul economic al societatii precum si personalul investit cu atributii de exercitare a controlului finnaciar preventiv, are putere de consultare si decizie asupra tuturor activitatilor economice ce compun domeniile de activitate ale S.C.

In domeniul mecano-energetic, de automatizari si utilizari precum si activitatea de constructii de masini din cadrul S.C., directorul MEA are putere de consultare si decizie asupra problemelor specifice acestor sectoare.

Structura oranizatorica a SC TEROM SA cunoaste periodic procese de adaptare in vederea asigurarii unei conduceri cat mai elastice si operative.

Relatii ierarhice si de subordonare.

Managerul general are in subordine directa:

a)    Directorii executivi:

Directorul Tehnic-productie

Director Mecano-energetic

Director Comercial

Director Economic

Director Resurse

b)    Compartimente functionale:

Oficiul Juridic

Serviciul Export-Marketing

Serviciul Calitate ( CTC CH AQ )

Serviciul CFI

Directorul Tehnic-productie are in subordine directa:

a)    Compartimente functionale:

Serviciul Tehnic-productie

Serviciul Tehnologie chimica service

Birou Protectia Muncii si a Mediului

b)    Sectii de productie:

Sectia Policondesare

Sectia Fibra

Sectia Fibra-Folie

Sectia Fire 1

Sectia Fire 2

Atelier Microproductie

Directorul Mecano-energetic are in subordine:

a)    Compartimente functionale:

Birou Investitii

Serviciu MEA

Serviciu L.U.P. CM

Serviciul Proiectari

Birou CTC CH

b)    Sectii de productie:

Sectia Mecanica 1

Sectia Mecanica 2

c)     Sectii de Intretinere:

Sectia Electrica

Sectia Utilitati

Sectia Automatizari

Directorul Comercial are in subordine directa:

a)    Compartimente functionale:

Serviciul Aprovizionare- Depozite

Serviciul Desfacere

Sectia Transporturi

Birou Compensari

Directorul Economic are in subordine directa:

Compartimente functionale:

Serviciul Contabilitate

Serviciul Financiar

Serviciul Analiza Economica

Serviciul Informatica

Grup Economic 1

Grup Economic 2

Grup Economic 3

Directorul Resurse are in subordine directa:

Compartimente functionale:

Serviciul Administrativ

Serviciul Resurse Umane

Sectia Complex Alimentar

Reprezentant Societati Mixte

Birou Psihologic

Dispensar Medical

Relatii functionaleBirourile,sectiile de productie si sefii acestora asigura activitate curenta din intreprindere si activitatea decizionala de la nivelul operational.

Activitate de conducere este sustinuta de un sistem informational care asigura elementele necesare luarii deciziilor.

Ca numar de salariati, societatea comerciala a cunoscut pe parcursul activitatii sale o descrestere dramatica.

Astfel, daca in anii 70-80 unitatea dispunea de aproximativ 12.000 de angajati, in 1994 avea doar 307 ( personal cu studii superioare – 455), iar ca urmare a disponibilizarilor din 1997, 1998, 1999 si 2000 in prezent dispune doar de 2345 de salariati.

1966 app 10 000 de salariati

Instruirea profesionala a personalului din societate se efectueaza in scopul asigurarii unei forte de munca bine pregatite profesional sau a promovarii personalului pe locuri de munca si categorii de functii. Programele privind instruirea profesionala (perfectionare, calificare, recalificare) a personalului cuprind urmatoarele tipuri de instruire:

Instruire interna (in cadrul societatii) :

-prin cursuri cu lectori din societate;

-prin cursuri cu lectori din afara societatii;

-la locul de munca organizat de catre seful direct al locului de munca (sef formatie, sef atelier/instalatie, sef de laborator, sef de sectie/serviciu);

Autoinstruire ;

Instruirea externa, prin cursuri desfasurate la institutii autorizate din localitate, tara sau strainatate.

Seful Serviciului Resurse Umane elaboreaza programe anuale si de perspectiva privind instruirea profesionala a personalului din societate (calificare, recalificare, perfectionare) pe baza solicitarilor sefilor de sectii/servicii si a datelor rezultate din studiile de restructurare, reorganizare sau modernizare si pe baza situatiei rezultate din fisele individuale sau tabelelor privind aprecierea profesionala a personalului si a calificativelor anuale.

Conform Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice in regii autonome si societati comerciale si in baza H.G. nr. 1176/02.11.1990 s-a produs transformarea in societate comerciala sub denumirea S.C. TEROM S.A.

Unitatea a realizat un program de restructurare in perioada 01.03.99-30.04.99. In urma acestui program s-a redus numarul personalului de la 3551 la 2771 de angajati.A avut loc o disponibilizare colectiva conform Orgonantei nr. 52/1998 de 750 persoane.

Fluctuatia personalului

Personal

Angajati

noi

Reangajati

dupa stagiulmilitar

Plecati

Nr efectiv

la sfarsitul

anuluiPolitica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate