Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Managementul imobiliar - atributii manageriale


Managementul imobiliar - atributii manageriale
CURS

MANAGEMENTUL

IMOBILIAR

ATRIBUTII MANAGERIALE

Realizarea obiectivelor pe care si le propune agentia imobiliara presupune exercitarea eficienta de catre managerii agentiei a unor atributii manageriale specifice .
Atributiile manageriale in cadrul agentiei se refera la proiectare, decizie, organizare, coordonare, evaluare in raport cu resursele, activitatile procesele organizationale din cadrul agentiei .

Aceste atributii care sunt exercitate asupra tuturor resurselor de care dispune agentia imobiliara, influenteaza in mod direct sau indirect intregul personal al agentiei in cauza .

PROIECTAREA

Proiectarea, ca atributie manageriala, concretizata in proiecte, planuri, programe, asigura continuitatea in activitatea agentiei imobiliare, in contextul schimbarilor care survin continuu la nivelul pietei .

Proiectele agentiei pe termen lung, mediu si scurt reprezinta instrumente obligatorii pentru realizarea obiectivelor si dezvoltarea agentiei ca organizatie.

Pentru a indeplini acest rol, fiecare proiect, plan, program al agentiei trebuie sa includa atat obiective, actiuni, resurse, cat si strategii concrete prin care urmeaza sa fie pus in practica .

Obiectivele reprezinta conditiile viitoare pe care agentia isi propune sa le realizeze intr-un anumit interval de timp .

Pornind de la premiza ca obiectivele constituie elementul esential al unui proiect, este necesar ca managerii agentiei (Training Trust,1992) sa asigure in cadrul proiectarii: clarificarea obiectivelor, stabilirea standardelor, fixarea termenelor, stabilirea coerentei, definirea prioritatilor .

Resursele reprezinta elementele necesare pentru realizarea obiectivelor proiectate. Proiectarea resurselor necesare si disponibile se face pornind de la obiectivele fixate in proiect .

Actiunile reprezinta calea efectiva prin care se poate ajunge la realizarea obiectivelor folosind resursele proiectate .

Ca si in cazul resurselor, planificarea actiunilor trebuie sa porneasca de la obiectivele stabilite in proiect .

Pentru a permite evaluarea pe parcurs ca si evaluarea finala, proiectul trebuie sa prevada si actiunile care vor fi intreprinse in acest sens.

Dat fiind ca in virtutea atributiilor pe care trebuie sa si le asume in cadrul agentiei, agentul imobiliar are un contact nemijlocit cu termenul si dispune de un evantai larg de informatii, el poate oferii managerilor agentiei date semnificative pentru fundamentarea proiectului .

DECIZIA 

Pentru realizarea obiectivelor propuse si pentru situarea agentiei pe coordonatele unor performante ridicate, managerii sai trebuie sa adopte decizii programate sau neprogramate (Ivancevich,1989). Adoptarea oricarei decizii de catre managerii societatii imobiliare presupune parcurgerea unor etape obligatorii:

identificarea problemei cu care se confrunta agentia;

definirea clara a problemei si a contextului in care ea se manifesta;

analiza fiecarui element si a problemei in ansamblu;

culegerea informatiilor necesare pentru solutionarea problemei;

elaborarea variantelor de rezolvare;

analiza fiecarei variante;

selectia variantei optime;

fixarea termenului de aplicare a deciziei adoptate;

aplicarea deciziei;

evaluarea rezultatelor aplicarii deciziei.

Avand in vedere ca elaborarea solutiilor alternative, adoptarea unor corective In cursul implementarii deciziei presupun o informare complexa si completa, agentul imobiliar poate constitui un “om cheie” pentru eficienta procesului decizional in cadrul agentiei.

ORGANIZAREA

Organizarea ca atributie exercitata de catre managerii agentiei imobiliare se refera la elaborarea structurilor in cadrul carora se desfasoara activitatile care duc la realizarea obiectivelor societatii.

In cadrul demersului de organizare, managerii agentiei, pornind de la obiectivele propuse stabilesc:

activitatile necesare pentru realizarea obiectivelor;

posturile necesare pentru prestarea activitatile prevazute;

modul in care posturile trebuie unite in departamentele specializate;

legaturile dintre departamente si dintre posturi in cadrul fiecarui departament;

pozitiile de conducere, liniile de autoritate, liniile de delegare a autoritatii.

Demersul organizatoric indreptat spre elaborarea structurilor agentiei se concretizeaza in organigrama, care reprezinta grafic, posturile, departamentele, legaturile dintre componentele structurii.

Fiecare pozitie din organigrama este definita prin intermediul fisei de post care prevede: atributiile, competentele, legaturile cu late pozitii din organigrama.

Organigrama este insotita de documente interne cu caracter normativ care dau detalii asupra structurii si asupra functionarii sale.

In acest context, angajatii agentiei si, in particular, agentul imobiliar trebuie sa cunoasca structurile societatii din care face parte, fisa postului sau normele de functionare ale agentiei.

COORDONAREA

In cadrul unei societati si, in particular, in cadrul agentiei imobiliare managerii trebuie sa acorde o atentie deosebita coordonarii resurselor umane.

Prin intermediul coordonarii, persoanele investite cu atributii de conducere isi exercita influenta asupra angajatilor in scopul implicarii lor in sensul realizarii obiectivelor societatii.

Petru a exercita atributia de coordonare in raport cu resursele umane, managerii agentiei trebuie sa dispuna de calitati specifice.

Desi constituie cerinte obligatorii la nivelul managerilor agentiei, calitatile personale nu garanteaza prin simpla lor prezenta reusita coordonarii resurselor umane.

Succesul coordonarii angajatilor depinde de felul in care calitatile sunt puse in valoare prin alegerea stilului de conducere adecvat si prin adaptare la o situatie data.

In cadrul unei agentii imobiliare pot fi adoptate variate stiluri de conducere de la extrema autoritara la extrema democratica sau de la concentrarea excesiva asupra obiectivelor, pana la focalizarea excesiva asupra satisfactiei personalului.

Coordonarea reusita a resurselor umane din cadrul agentiei nu poate fi obtinuta prin adoptarea unui stil unic valabil in orice situatie, ci prin folosirea flexibila a unor variate stiluri de conducere in functie de situatia concreta.

Pentru a realiza o coordonare flexibila, managerii agentiei trebuie sa identifice, sa evalueze si sa interpretezi precis si oportun variantele situationale (Vroom, 1964) care sunt determinate de obiectivele urmarite, particularitatile grupului si ale membrilor sai, trasaturile mediului exterior.

EVALUAREA

Pentru a asigura coerenta si continuitatea in activitatea agentiei imobiliare proiectele, deciziile si aplicarea lor concreta trebuie sa fie urmate de activitati specifice in domeniul evaluarii.Evaluarea reprezinta un mijloc pentru a masura rezultatul actiunilor care au fost proiectate si, in acelasi timp, un punct de plecare pentru proiectarea etapei urmatoare din existenta agentiei imobiliare ca societate.

In scopul evaluarii activitatii managerii agentiei trebuie sa elaboreze un set de criterii precise, care reprezinta elemente concrete cu care se pot masura rezultatele care au fost obtinute, comparativ cu cele prevazute in proiect.

Pentru a constitui un instrument eficient de masurare si un mijloc pentru imbunatatirea activitatii agentiei in viitor, aceste criterii trebuie sa respecte anumite cerinte: relevanta, claritate, adecvare, precizie, obiectivitate, orientarea catre un scop bine determinat; exprimarea prin elemente masurabile, flexibilitatea fata de schimbare.

Dat fiind evaluarea se aplica in raport cu proiectele elaborate, managerii agentiei trebuie sa defineasca criterii de evaluare pentru toate elementele cuprinse in proiect: obiective, resurse, actiuni, strategii de aplicare. Setul de criterii este un instrument care permite evaluarea fiecarui element al proiectului, cat si proiectul in ansamblul sau.

STRATEGII SI RESURSE

Pentru a realiza obiectivele propuse, agentia imobiliara identifica, atrage, aloca, foloseste

o varietate de resurse : materiale ,financiare, umane, informationale si de timp.

Dat fiind ca rezultatele pe care le obtine   o societate depinde in mod direct de rezultatele obtinute de catre angajatii care activeaza in cadrul sau, orice societate care vrea sa se mentina si sa se dezvolte, elaboreaza si aplica strategii specifice in domeniul resurselor umane.

Pornind de la aceste principii, o agentie care isi propune performante ridicate:

Recruteaza, selectioneaza, angajeaza persoane competente si bine motivate;

Asigura mentinerea angajatilor capabili in cadrul agentiei;

Plaseaza fiecare angajat pe pozitia care asigura valorificarea potentialului profesional in acord cu obiectivele agentiei;

Se orienteaza catre formarea angajatilor conform exigentelor agentiei;

Demite angajatii care nu respecta prevederile contractuale.

Pentru valorificarea resurselor umane de care dispune, agentia imobiliara elaboreaza si aplica strategii organizationale orientate catre:

Cunoasterea caracteristicilor individuale;

Stabilirea acordului intre caracteristicile individuale si postul ocupat;

Motivarea individuala si de grup;

Stabilirea unui sistem de recompense;

Evaluarea performantelor fiecarui angajat;

Identificarea unor factori de stres;

Integrarea tuturor angajatilor conform normelor si regulilor agentiei.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate