Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Interacțiunea intre etica organizaționala, conducerea și dezvoltarea durabila, in douazeci de intreprinderi canadiene de mari dimensiuni (1997-2005)


Interacțiunea intre etica organizaționala, conducerea și dezvoltarea durabila, in douazeci de intreprinderi canadiene de mari dimensiuni (1997-2005)


Interacțiunea intre etica organizaționala, conducerea și dezvoltarea durabila, in douazeci de intreprinderi canadiene de mari dimensiuni (1997-2005)

Auzim deseori vorbindu-se de dezvoltarea durabila ca despre un discurs organizational specific, sau de o miza organizaționala specifica. Dezvoltarea durabila devine atunci un siloz pe care il consideram separat de celelalte componente comunicaționale ale intreprinderii. Am incercat din contra, sa ținem cont de discursul și de practicile legate de dezvoltarea durabila, in interiorul eticii organizaționale și a structurilor de conducere. Etica organizaționala este prin excelența locul in care dezvoltarea durabila ar trebui sa fie prezentata, in masura in care este vorba de o miza sociala sau morala pentru intreprindere, pentru comunitațile locale și pentru mediu.Secțiunea 1 Misiuni, viziuni, valori ale intreprinderii și coduri de etica

Secțiunea 2 Conducerea intreprinderii și dezvoltarea durabila

Secțiunea 3 Misiuni, viziuni, valori, coduri de etica și conducerea intreprinderii

Secțiunea 4 Conducerea intreprinderii și dezvoltarea durabila: rezultatele studiului

Secțiunea 5 Diverse modele de interacțiune etica organizaționala - guvernare și intreprindere - dezvoltare durabila

De altfel, o concepție extinsa a conducerii intreprinderii, așa cum o putem intalni exprimata in diferitele rapoarte naționale și internaționale care trateaza conducerea intreprinderii, așa cum o putem vedea exprimata in diferitele rapoarte naționale și internaționale care trateaza conducerea intreprinderii, presupune incercarea de a imubatați echitatea sociala și egalitatea fundamentala dintre toate ființele umane: (de exemplu: proporția femeilor in consiliul de administrație), luarea in considerare a intereselor acționarilor (ex: reprezentativitatea membrilor comunitaților in consiliul de administrare) și o instituționalizare a ecologiei chiar in structurile intreprinderii (ex: existența unui comitet de mediu in consiliul de administrație). Pe acest drum nefolosit vom merge pentru a ajunge la dezvoltarea durabila in cadrul intreprinderii. Acest mod de acțiune presupune ca nu vom analiza conținutul rapoartelor de dezvoltare durabila, deoarece ceea ce cautam sunt exact componentele organizaționale nespecifice, cu alte cuvinte care nu sunt neaparat legate sau unic legate de subiectul dezvoltarii durabile. Doar in acest mod putem testa profunzimea influenței dezvoltarii durabile in cultura organizaționala.

In acest studiu explorator, am incercat sa descoperim legaturile care se puteau stabili intre conținutul misiunilor, viziunilor, valorilor, conținutul codului de etica și structurile de conducere, in ce privește obiectivele minime de dezvoltare durabila. Aceste obiective minime sunt in numar de patru: protecția mediului, sanatatea și securitatea la locul de munca, relațiile cu comunitațile locale și diversitatea culturala. Eșantionul nostru cuprinde 20 de intreprinderi dintre cele mai mari 300 de firme din Canada. Fiecare dintre sectoarele urmatoare sunt reprezentate prin doua intreprinderi: banci, transport, sectorul de producție, vanzari cu amanuntul, energie, construcții și echipament greu, componente pentru automobile, mine și produse forestiere, alimentație, comunicații.

Vom analiza conținutul misiunilor/viziunilor/valorilor, așa cum le-au facut disponibile intreprinderile in cauza: fie prin intermediul site-ului lor web, fie chiar in cadrul raportului anual sau a codului de etica al intreprinderii. In plus, vom analiza codurile de etica ale intreprinderii care le-au facut disponibile pe site-ul lor de Internet. In sfarșit, pentru perioada 1997-2005, vom analiza evoluția anumitor aspecte ale conducerii in intreprinderile canadiene ale eșantionului nostru. Am ales anul 1997 deoarece normele de conducere ale TSX (bursa din Toronto) au intrat in vigoare in 1995. Am lasat deci firmelor un interval de un an pentru a se putea familiariza mai bine cu normele și a se conforma acestora. Am luat in calcul anul 2005 ca limita de timp, deoarece reglementarile canadiene privind conducerea intreprinderii au intrat in vigoare in 2004 in anumite provincii canadiene și in 2005 in Quebec.

1. Organizația pentru cooperare economica și Dezvoltare (2004) Principles of corporate governance (<<Principiile OECD>>), Paris, OECD: Asian Development Bank (2003), Corporate Governance Principles for Business Enterprises-Private Sector Development (<<ADB Principles>>), Manila ADB: The King Committee on Corporate Governance (2002), Report (<<The King Report>>), Parktown, Institute of Directors in Southern Africa.

Dezvoltarea durabila: un concept socio-economica

Secțiunea 1 Misiuni, viziuni, valori ale intreprinderii și coduri de etica1 Natura documentelor firmei cu <<conținut etic>>

Misiunile intreprinderii folosesc stiluri literare foarte variate. Le vom analiza in funcție de tipurile de preocupari pe care le abordeaza. Vom defini principalele preocupari ale intreprinderii, dupa cum ele privesc rentabilitatea, partenerii de afaceri, angajații, consumatorii, protecția mediului. Vom vedea deci aparand imediat un conținut care abordeaza toate temele legate de responsabilitatea sociala a intreprinderii. Bart (1998) afirma ca misiunile vizeaza realizarea unui echilibru mai bun intre interesele parților implicate (angajații, acționarii, distribuitorii, furnizorii, consumatorii, comunitațile). Din acest unghi vom aborda aici formularea misiunilor, viziunii și valorilor intreprinderii. Abordarea care ia in calcul interesele parților implicate este fondata, spune Weiss (2003), pe conceptul unui contract social implicit intre intreprindere și parțile participante; acest contract nu exista fara increderea reciproca (ceea ce exclude din start posibilitatea ca mediul sa fie un factor de interes, chiar și prin analogie). Acest contract presupune ca societatea sa identifice toate parțile interesate și interesele specifice ale fiecareia, și drept consecința, masura in care ele sunt fiecare afectate de operațiunile intreprinderii. De aici rezulta faimosul <<bilanț triplu>> (financiar, social și de mediu).

Bart (1998) face distincția intre misiune și viziune, in sensul ca prima este axata pe satisfacerea nevoilor parților interesate, in timp ce ce-a de-a doua, e interesata de viitorul organizației, (a deveni cea mai buna companie din domeniul ei), ca urmare a satisfacerii nevoilor anterior menționate. In acest sens, vom putea spune ca misiunea pune accent pe prezent (pe ceea ce intreprinderea susține ca este), in timp ce viziunea este din start concentrata asupra viitorului (ceea ce intreprinderea dorește sa devina). Vom analiza misiunile, viziunile și valorile intreprinderii in ceea ce privește preocuparile pe care le conțin. Facand asta, vom putea vedea in ce masura reflecta ele responsabilitatea sociala a intreprinderii.

2. Orientarea acestor diferite documente

Tipurile de documente analizate presupun interacțiunea intre trei orientari diferite in cadrul organizației: ceea ce organizația afirma ca este, ceea ce vrea sa devina și ceea ce prețuiește.

Misiunea intreprinderii, este ceea ce organizația <<afirma>> ca este

Documentele care prezinta ceea ce organizația spune ca este, reprezinta percepția de sine a organizației, o autoințelegere care poate fi puternic influențata de ideologii sau de credințe. Dar este imaginea pe care intreprinderea vrea sa o afișeze in prezent. Intreprinderea nu se imagineaza pe sine in viitor, ci se mulțumește sa reflecte ceea ce o caracterizeaza așa cum este ea la momentul respectiv, de multe ori in raport cu "trecutul sau glorios" (acela al fondatorilor). Termenul "misiunea intreprinderii" se refera la justificarea existenței sale ca organizație, cu alte cuvinte misiunea pe care și-a dat-o, la scopul fundamental pe care il urmarește. In acest context apar preocuparile privind angajații, consumatorii sau protecția mediului.

Viziunea intreprinderii, este ceea ce organizația <<vrea>> sa devina

Documentele care declara ceea ce organizația vrea sa devina exprima capacitatea organizației de a se proiecta in viitor și de a anticipa imaginea pe care ar vrea s-o reflecte de-a lungul unui orizont temporal mai scurt sau mai lung. De fapt, viziunea intreprinderii ințelege sa realizeze legatura intre prezentul intreprinderii și viitorul pe care il anticipeaza (și il dorește).Enunțul valorilor organizaționale, este ceea ce intreprinderea prețuiește

Valorile organizaționale prezinta fundamentele comportamentului etic in cadrul intreprinderii. Daca exista norme de conduita clar explicate, este din cauza ca ele se bazeaza pe valori care le dau tot sensul. Valorile impulsioneaza creșterea bunastarii individuale (accentuand drepturile, interesele și nevoile persoanelor, auto-actualizarea lor) și a binelui comun (punand accentul pe drepturile, interesele și nevoile colectivitații). In aceasta interacțiune dinamica intre individual și colectiv, valorile organizaționale sunt deci intr-o poziție favorabila pentru a incadra orice angajament corporativ asumat, in termeni ai responsabilitații sociale a intreprinderii.

Exemplu: Misiune, viziune și valori la Domtar (Quebec)

Misiunea intreprinderii:

A prevedea și a satisface nevoile schimbatoare ale clienților

A oferi acționarilor randamente interesante

Viziunea intreprinderii:

A se dezvolta și a deveni un lider mondial in domeniul gestiunii forestiere și in cel al produselor de hartie, celuloza și lemn.

Valorile intreprinderii

Creativitate și inovație

Angajament

Spirit antreprenorial și de inițiativa

Judecata și disciplina

Perseverența și hotarare

Profesionalism și integritate

Respectul acordat celorlalți

LeadershipPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate