Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Functiile sistemului de management - ANALIZA SI PREVIZIUNEA EVOLUTIEI SERVICIILOR DE INVATAMANT


Functiile sistemului de management - ANALIZA SI PREVIZIUNEA EVOLUTIEI SERVICIILOR DE INVATAMANT


UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN

SI INTERNATIONALINTRODUCERE

Activitatea economica, reprezentata de totalitatea actiunilor pe care oamenii le intreprind pentru a-si satisvace trebuintele, se caracterizeaza, in primul rand, prin diversitate. Din activitatea economica provin bunurile economice, atat cele materiale, cat si serviciile sau informatiile.

Activitatile economice au fost grupate in activitati primare, activitati industriale si activitati tertiare. Sfera serviciilor cuprinde cele trei sectoare, ponderea cea mai mare detinand-o sectorul tertiar.

Pentru toate tarile lumii, invatamantul reprezinta unul dintre serviciile cele mai importante. El are rolul de a furniza cadrele calificate necesare ramurilor economiei, de a realiza educarea permanenta a oamenilor, de a stimula si facilita procesul de instruire generala, contribuind astfel la dezvoltarea societatii, precum si la cresterea economica.

Totodata, invatamantului ii revine si sarcina valorificarii superioare a resurselor umane, dezvoltarii capacitatii intelectuale si fizice a indivizilor. Trebuie precizat, insa, ca relatia dintre invatamant si gradul de dezvoltare sociala este reciproca. Nivelul la care a ajuns invatamantul, continutul sau, aria sa de cuprindere, sunt determinate, la randul lor, de gradul de dezvoltare a societatii, de nevoile concrete din fiecare etapa a evolutiei sale.

Prin urmare, serviciile de invatamant trebuie analizate ca un proces dinamic, in continua schimbare, perfectionare si adaptare la nevoia sociala, influentand si fiind influentat de ritmul cresterii economice.

Daca se doreste o analiza cantitativa a importantei si dimensiunilor serviciilor de invatamant, aceasta poate fi pusa in evidenta printr-o serie de indicatori precum: sumele alocate de la buget (proportia in PIB), unitatile scolare, populatia scolara, evolutia si structura acesteia pe forme si trepte de invatamant, personalul didactic si relatia acestuia cu populatia scolara sau evolutia si structura acestuia pe forme si trepte de invatamant sau pe sexe, baza materiala etc. Pentru a putea realiza insa o imagine reala a serviciilor de invatamant, se impune, totusi, si analiza unor aspecte calitative si structurale ale acestui domeniu.

Exista mai multe criterii de clasificare a serviciilor de invatamant, unele dintre cele mai importante fiind:

Clasificarea pe niveluri de educatie:

ivatamant prescolar

invatamant primar si gimnazial

invatamant liceal

invatamant profesional si de ucenici

invatamant postliceal si de maistri

invatamant superior

Clasificarea dupa forma de proprietate

invatamant cu finantare de stat

invatamant privat

Capitolul 1.                                                                                                 
ANALIZA EVOLUTIEI
SERVICIILOR DE INVATAMANT IN PERIOADA 2003-2006

Analiza locului ocupat de serviciilor de invatamant,
in perioada 2003-2006

Urmarind evolutia ponderii detinute de investitiile in serviciile de invatamant din totalul investitiilor facute in economie, precum si ponderea populatiei ocupate in serviciile de invatamant din totalul populatiei ocupate, putem evidentia locul pe care il ocupa serviciile de invatamant in Romania.

Ponderea volumului investitiilor in serviciile de invatamant din investitiile totale

milioane lei (RON) preturi curente

Investitii

Valori absolute

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

Anul  2006

Investitii totale

Investitii in ivatamant

Graficul . Valoarea investitiilor in serviciile de invatamant si a investitiilor totale, in perioada 2003-2006

%

Investitii

Ponderea fata de total

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Investitii totale

Investitii in ivatamant

Graficul . Ponderea detinuta de investitiile in serviciile de invatamant din totalul investitiilor facute in economie, in perioada 2003-2006

Se poate observa ca in perioada 2003-2005, atat valoarea investitiilor in invatamant, cat si ponderea acestora fata de investitiile totale, a scazut, pentru ca in 2006 sa inregistreze o crestere brusca, semnificativa. In perioada 2003-2005 investitiile totale au inregistrat o crestere destul de lina, doar cu o idee mai brusca in 2006

Ponderea populatiei ocupate in serviciile de invatamant din totalul populatiei ocupate

mii persoane

Populatia ocupata

Valori absolute

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Total populatie ocupata

Populatie ocupata in invatamant

Graficul . Populatia ocupata in serviciile de invatamant si totalul populatiei ocupate, in perioada 2003-2006

%

Populatia ocupata

Ponderea fata de total

Anul scolar 2003-2004

Anul scolar 2004-2005

Anul scolar 2005-2006

Anul scolar 2006-2007

Total populatie ocupata

Populatie ocupata in invatamant

Graficul . Ponderea detinuta de populatia ocupata in serviciile de invatamant din totalul populatiei ocupate, in perioada 2003-2006

Se observa ca atat numarul populatiei ocupate in serviciile de invatamant, cat si ponderea acesteia din totalul populatiei ocupate a crescut in 2004 fata de 2003. In 2005, numarul populatiei ocupate in invatamant a ramas constant fata de anul 2004, in timp ce ponderea acesteia fata de totalul populatiei ocupate a suferit o scadere. In 2006, insa, atat numarul populatiei ocupate in invatamant cat si ponderea acesteia din totalul populatiei ocupate a scazut fata de anul 2005.

Corelarea evolutiei serviciilor de transport cu principalii indicatori ai dezvoltarii economico-sociale

Scopul analizei de corelatie este masurarea gradului in care doua variabile, notate cu x si y, sunt dependente, precum si stabilirea intensitatii dintre cele doua variabile.

Pentru a stabili intensitatea legaturii dintre variabilele x si y se utilizeaza doua metode: corelatia parametrica (coeficientul de corelatie statistica) si corelatia neparametrica (coeficientul de corelatie Spearman si coeficientul de corelatie Kendall).

Cu ajutorul metodelor mentionate mai sus, voi stabili in continuare intensitatea legaturii dintre PIB/locuitor si populatia civila ocupata in invatamant inregistrate in perioada 2003-2006, precum si intensitatea legaturii dintre rata somajului si populatia ocupata in invatamant (pe regiuni) in anul 2006.

Corelatia dintre PIB/locuitor si populatia civila ocupata in serviciile de invatamant

Pentru stabilirea intensitatii legaturii dintre PIB/locuitor si populatia civila ocupata in invatamant, voi folosi coeficientul de corelatie statistica. Acesta se determina cu ajutorul relatiei:

Mili

mii

Anii

PIB/locuitor

(lei - RON)

Populatia civila ocupata in invatamant

(persoane)

Graficul . Populatia ocupata in serviciile de invatamant si PIB/locuitor, in perioada 2003-2006

Conform valorii coeficientului de corelatie statistica, intre populatia ocupata in serviciile de invatamant si PIB/locuitor, in perioada 2003-2006, exista o legatura slaba si directa. Astfel, se constata faptul ca dinamica pozitiva a PIB/locuitor determina o crestere a populatiei civile ocupate in serviciile de invatamant.

Corelatia dintre rata somajului si populatia ocupata in serviciile de invatamant

Analiza intensitatii legaturii dintre rata somajului si populatia ocupata in serviciile de invatamant se va realiza cu ajutorul coeficientilor corelatiei neparametrice (coeficientul de corelatie Spearman si coeficientul de corelatie Kendall).

Pentru determinarea coeficientului de corelatie Spearman se aplica formula:

Graficul . Rata somajului, in anul 2006

Algoritmul de calcul pentru coeficientul de corelatie Spearman:

Regiunea

Rata somajului

Populatia civila ocupata in invatamant

N - E

S - E

S

S - V

V

N - V

Centru

Bucuresti

Conform valorii coeficientului de corelatie Spearman, intre rata somajului si populatia civila ocupata in serviciile de invatamant exista o legatura directa si de intensitate medie.

Graficul . Populatia civila ocupata in serviciile de invatamant, in anul 2006

Coeficientul de corelatie Kendall se determina cu relatia:

Algoritmul de calcul pentru coeficientul de corelatie Kendall:

Regiunea

Rata somajului

Populatia civila ocupata in invatamant

S - V

S

N - E

Centru

S - E

V

N - V

Bucuresti

Rezultatul indica o legatura directa si de intensitate medie intre rata somajului si populatia civila ocupata in invatamant, in anul 2006. Aceasta inseamna ca, conform valorii coeficientului de corelatie Kendall, rata somajului influenteaza direct, si cu o intensitate medie, numarul populatiei ocupate in serviciile de invatamant.

Graficul . Rata somajului si populatia civila ocupata in invatamant in anul 2006

Capitolul 2.                                                                                                 
PREVIZIUNEA EVOLUTIEI SERVICIILOR DE INVATAMANT PE UN ORIZONT DE TIMP MEDIU (3 - 5 ANI)

Previziunea implica o prognoza prealabila a operatiunilor. Ea are menirea ca prin instrumente proprii sa asigure acoperirea programelor si sa influenteze pozitiv derularea proceselor unei organizatii.

In acest proiect, voi folosi ca urmatoarele metode de previzionare:

  • Metoda sporului mediu, Metoda indicelui mediu si Metoda trendului liniar pentru previzionarea investitiilor realizate in serviciile de invatamant
  • Metoda lanturilor Markov pentru previzionarea numarului unitatilor de invatamant si previzionarea personalului didactic pe sexe.

In cazul metodelor sporului mediu, indicelui mediu si trendului liniar voi verifica daca acestea ajusteaza bine sau nu seria de date.

Tendinte in evolutia serviciilor de invatamant

Pentru a realiza previziunea investitiilor realizate in serviciile de invatamant in perioada 2007 - 2010, se va aplica ajustarea seriei de date cu metode simple - metoda sporului mediu si metoda indicelui mediu - dar si cu metoda analitica - metoda trendului liniar. De asemenea, se va verifica daca metodele folosite ajusteaza bine sau nu seria de date si se va stabili care dintre acestea o ajusteaza cel mai bine.

Algoritmul de calcul necesar ajustarii prin metoda sporului mediu

Pentru ajustarea seriei de date prin metoda sporului mediu se foloseste urmatoarea formula:

Anii

Investitii in serviciile de invatamant

(milioane lei -RON- preturi curente)

Graficul . Previziuni privind investitiile in serviciile de invatamant, in perioada 2007-2010, realiyate pe baza sporului mediu

In urma previziunilor realizate cu ajutorul metodei sporului mediu, s-au constatat urmatoarele valori in ceea ce priveste investitiile ce se vor face in serviciile de invatamant: in anul 2007 - 1214,57 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2008 - 1469,13 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2009 - 1723,70 milioane lei (RON) preturi curente si in anul 2010 - 1978,27 milioane lei (RON) preturi curente.

Algoritmul de calcul necesar ajustarii prin metoda indicelui mediu

In cazul ajustarii prin metoda indicelui mediu se aplica relatia:

Anii

Investitii in serviciile de invatamant

(milioane lei -RON- preturi curente)

Graficul . Previziunile privind investitiile in serviciile de invatamant, in perioada
2007-2010, realizate pe baza indicelui mediu

Pe baza ajustarii realizate cu ajutorul metodei indicelui mediu, previziunile investitiilor in serviciile de invatamant sunt urmatoarele: in anul 2007 se vor face investitii de 1639,53 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2008 - 2787,20 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2009 - 4738,24 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2010 - 8055,01 milioane lei (RON) preturi curente.

Algoritmul de calcul necesar ajustarii prin metoda trendului liniar

Pentru ajustarea cu metoda trendului liniar se foloseste urmatoarea formula:

Anii

Investitii in serviciile de invatamant

(milioane lei -RON- preturi curente)

Graficul . Previziunile privind investitiile in serviciile de invatamant, in perioada 2007-2010, realizate pe baza metodei trendului liniar

Valorile investitiilor in serviciile de invatamant care au fost previzionate cu ajutorul metodei trendului liniar, pentru perioada 2007-2010, sunt urmatoarele: in anul 2007 - 833,93 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2008 - 985,63 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2009 - 1137,33 milioane lei (RON) preturi curente si in anul 2010 - 1289,03 milioane lei (RON) preturi curente.

Verificarea ajustarilor

Pentru verificarea ajustarilor realizate cu ajutorul metodei sporului mediu, metodei indicelui mediu si metodei trendului linisr, se va folosi formula coeficientului de variatie:

, unde

unde este abaterea medie patratica

Observatie:

Daca metoda aplicata ajusteaza bine seria de date

Daca metoda aplicata nu ajusteaza bine seria de date

Comparand cei 3 de "", cel care va avea valoarea cea mai mica ajusteaza cel mai bine seria de date.

Verificarea ajustarii realizate cu ajutorul metodei sporului mediu:

Anii

Investitii in serviciile de invatamant

(milioane lei -RON- preturi curente)

Verificarea ajustarii realizate cu ajutorul metodei indicelui mediu:

Anii

Investitii in serviciile de invatamant

(milioane lei -RON- preturi curente)

Verificarea ajustarii realizate cu ajutorul metodei trendului liniar:

Anii

Investitii in serviciile de invatamant

(milioane lei -RON- preturi curente)

Prin verificarea ajustarilor se constata ca atat , cat si si au valori mai mari decat 50%, ceea ce inseamna ca nici metoda sporului mediu, nici metoda indicelui mediu si nici metoda trendului liniar nu ajusteaza bine seria de date care previzioneaza valoarea investitiilor in serviciile de invatamant in perioada 2007-2010.

Tendinte in evolutia structurii serviciilor de invatamant

Pentru realizarea evolutiei unitatilor de invatamant si a personalului didactic in anul 2007, se va utiliza metoda lanturilor Markov. In teoria lanturilor Markov se considera ca rezultatul oricarei incercari depinde de rezultatul incercarii care o precede direct.

Previziuni privind unitatile de invatamant

In perioada 2003-2006, in Romania s-au inregistrat urmatoarele valori in ceea ce priveste numarul unitatilor de invatamant:

Anii

Scoli

Licee

Facultati

Total

Graficul . Unitatile de invatamant in perioada 2003-2006

Determinarea previziunilor pe baza lanturilor Markov presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

Pasul 1: Transformarea valorilor absolute in marimi relative (ponderi):

Anii

Scoli

Licee

Facultati

Total

Pasul 2: Determinarea matricilor de tranzitie de la un an la altul:

  • Matricea pentru 2004 fata de 2003:

Scoli

Licee

Facultati

Scoli

Licee

Facultati

In anul 2004, fata de 2003, se constata o scadere a ponderii scolilor cu 3,68%, dar in acelasi timp se inregistreaza o crestere a ponderii liceelor si facultatilor cu 2,54% si respectiv 1,14%, din numarul total al unitatilor de invatamant.

  • Matricea pentru 2005 fata de 2004:

Scoli

Licee

Facultati

Scoli

Licee

Facultati

Fata de 2004, in anul 2005 se inregistreaza o scadere a ponderii scolilor cu 1,89% si o crestere a ponderii liceelor si facultatilor cu 1,01% si respectiv 0,88%, din numarul total al unitatilor de invatamant.

  • Matricea pentru 2006 fata de 2005

Scoli

Licee

Facultati

Scoli

Licee

Facultati

In anul 2006, fata de anul 2005, se poate observa o scadere a ponderii scolilor cu 4,76%, dar si o crestere a ponderii liceelor si facultatilor cu 3,27% si respectiv 1,49%, din numarul total al unitatilor de invatamant.

Pasul 3: Se determina matricea totala de tranzitie:

Scoli

Licee

Facultati

Total

Scoli

Licee

Facultati

Pasul 4: Se determina matricea probabilitatilor de tranzitie:

Pasul 5: Determinarea structurii previzionate:

Conform previziunii realizate cu ajutorul metodei lanturilor Markov, fata de anul 2006, in anul 2007, din totalul numarului unitatilor de invatamant, scolile vor detine 66,75% (ceea ce presupune o scadere cu 3,12%), liceele vor avea 21,74% (ceea ce presupune o crestere cu 2,06%), iar facultatile vor detine 11,52% (inregistrand o crestere cu 1,06%).

Previziuni privind personalului didactic pe sexe

In perioada 2003-2006, in Romania, s-au inregistrat urmatoarele valori in cazul personalului didactic pe sexe:

Anii

Sexul

Total

Masculin

Feminin

Graficul . Ponderea detinuta de personalul didactic, pe sexe, in anul 2006

Pentru previziunea realizata cu metoda lanturilor Markov se parcurg urmatorii pasi:

Pasul 1 Transformarea valorilor absolute in marimi relative:

Anii

Sexul

Total

Masculin

Feminin

Pasul 2: Determinarea matricilor de tranzitie de la un an la altul:

  • Matricea pentru 2004 fata de 2003

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Comparativ cu anul 2003, in anul 2004 se observa o scadere a ponderii personalului didactic feminin cu 0,05% si o crestere a ponderii personalului didactic masculin cu 0,05%.

  • Matricea pentru 2005 fata de 2004

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Fata de 2004, in anul 2005 se inregistreaza o scadere a ponderii personalului didactic masculin cu 0,19%, dar si o crestere cu 0,19% a ponderii personalului didactic feminin.

  • Matricea pentru 2006 fata de 2005

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

In anul 2006, fata de anul 2005, se poate constata o scadere ponderii personalului didactic masculin cu 0,49%, concomitent cu o crestere a ponderii personalului didactic feminin, cu 0,49%.

Pasul 3: Se determina matricea totala de tranzitie:

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Pasul 4: Se determina matricea probabilitatilor de tranzitie:

Pasul 5: Determinarea structurii previzionate:

Conform previziunii realizate cu ajutorul metodei lanturilor Markov, fata de anul 2006, in anul 2007, din totalul personalului didactic, personalul didactic masculin va detine o pondere de 27,15% (inregistrand o scadere cu 0,2%), iar personalul didactic feminin va detine o pondere de 72,85% (ceea ce inseamna o crestere cu 0,2%).

Capitolul 3.                                                                                                  CONCLUZII SI PROPUNERI

Atat valoarea investitiilor in invatamant, cat si ponderea acestora fata de investitiile totale inregistreaza o continua scadere in perioada 2003-2005, pentru ca apoi, in 2006, sa inregistreze o crestere brusca.

In perioada 2003-2006, atat numarul populatiei ocupate in invatamant, cat si ponderea acesteia din totalul populatiei ocupate, inregistreaza oscilatii.

Numarul populatiei ocupate in invatamant creste in anul 2004 fata de anul 2003, apoi se mentine constant in perioada 2004-2005, iar in anul 2006 inregistreaza o scadere fata de anul precedent.

Ponderea populatiei ocupate in invatamant din totalul populatiei ocupate inregistreaza si ea o crestere in anul 2004 fata de anul 2003, dar apoi, in perioada 2004-2006 inregistreaza o continua scadere. Astfel, in anul 2005, desi numarul populatiei ocupate in invatamant ramane constant fata de anul 2004, ponderea acesteia din totalul populatiei ocupate inregistreaza o scadere in anul 2005 fata de anul 2004, lucru care se datoreaza cresterii, in aceiasi ani, a numarului total al populatiei ocupate.

Conform valorii coeficientului de corelatie statistica, intre PIB/locuitor si populatia ocupata in serviciile de invatamant, in perioada 2003-2006, exista o legatura slaba si directa, dinamica pozitiva a PIB/locuitor determinand o crestere a populatiei civile ocupate in serviciile de invatamant. 

In urma analizei corelatiei neparametrice, conform valorii coeficientilor de corelatie neparametrica, Spearman si Kendall, rezulta ca rata somajului influenteaza direct, si cu o intensitate medie, numarul populatiei civile ocupate in serviciile de invatamant.

Pe baza previziunilor realizate cu algoritmul de calcul pentru ajustarea prin metoda sporului mediu, s-au constatat urmatoarele valori in ceea ce priveste investitiile ce se vor face in serviciile de invatamant: in anul 2007 - 1214,57 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2008 - 1469,13 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2009 - 1723,70 milioane lei (RON) preturi curente si in anul 2010 - 1978,27 milioane lei (RON) preturi curente.

In urma ajustarii realizate cu ajutorul metodei indicelui mediu, previziunile investitiilor in serviciile de invatamant sunt urmatoarele: in anul 2007 se vor face investitii de 1639,53 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2008 - 2787,20 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2009 - 4738,24 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2010 - 8055,01 milioane lei (RON) preturi curente.

Valorile investitiilor in serviciile de invatamant care au fost previzionate cu ajutorul metodei trendului liniar, pentru perioada 2007-2010, sunt urmatoarele: in anul 2007 - 833,93 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2008 - 985,63 milioane lei (RON) preturi curente, in anul 2009 - 1137,33 milioane lei (RON) preturi curente si in anul 2010 - 1289,03 milioane lei (RON) preturi curente.

Prin verificarea ajustarilor, insa, se constata ca nici metoda sporului mediu, nici metoda indicelui mediu si nici metoda trendului liniar nu ajusteaza bine seria de date care previzioneaza valoarea investitiilor in serviciile de invatamant in perioada 2007-2010.

Conform previziunii realizate cu ajutorul metodei lanturilor Markov, in anul 2007, din totalul numarului unitatilor de invatamant, scolile vor detine 66,75% (ceea ce presupune o scadere cu 3,12% fata de anul 2006), liceele vor avea 21,74% (ceea ce presupune o crestere cu 2,06% fata de anul 2006), iar facultatile vor detine 11,52% (inregistrand o crestere cu 1,06% fata de anul 2006).

De asemenea, conform previziunii realizate cu ajutorul aceleiasi metode a lanturilor Markov, in anul 2007, din totalul personalului didactic, personalul didactic masculin va detine o pondere de 27,15% (inregistrand o scadere cu 0,2% fata de anul 2006), iar personalul didactic feminin va detine o pondere de 72,85% (ceea ce inseamna o crestere cu 0,2% fata de anul 2006).

BIBLIOGRAFIE

ANUARUL STATISTIC AL ROMANIEI, ISN, 2007;

ECONOMIA SERVICIILOR - APLICATII SI STUDII DE CAZ - Marian Zaharia, Roxana Stan, Cristina Vadineanu si Marian Busuioc, BUCURESTI, Editura Universitara

  • https://www.biblioteca.ase.ro/downres.php?tc=6897
Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate