Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Functiile intreprinderii


Functiile intreprinderii
FUNCTIILE INTREPRINDERII

Un rol deosebit de important in organizarea unei firme il are organizarea de ansamblu a proceselor de munca fizica si intelectuala, a elementelor componente, analiza acestora in vederea regruparii lor in functie de nivelul obiectivelor, de omogenitatea si/sau complementaritatea lor, de nivelul de pregatire al personalului care le realizeaza si de specificul metodelor, tehnicilor si instrumentelor folosite in vederea realizarii obiectivelor in conditii de eficienta. Tinand cont ca organizare constituie mijlocul prin care se realizeaza obiectivele firmei, continutul si modul de manifestare sunt conditionate de sistemul de obiective ale firmei.
Fiecare perioada de functionare a unei firme este caracterizata prin anumite obiective fundamentale ce pot fi evaluate din punct de vedere economic. Derivand aceste obiective fundamentale se stabilesc obiectivele derivate, adica a conditiilor pentru ca un obiectiv fundamental sa se indeplineasca.

Ca mod de definire a functiei intreprinderii consideram ca ea reprezinta un domeniu in care se exercita un ansamblu de activitati omogene si/sau complementare specializate, prin care se urmareste atingerea unuia sau a mai multor obiective derivate din obiectivele generale ale intreprinderii. Deci, functia reprezinta un ansamblu de activitati omogene si/sau complementare, desfasurate de personal muncitor avand o anumita calificare si specializare, folosind anumite metode si tehnici specific in scopul realizarii obiectivelor firmei.

Functiile fiind inerente continutului definitoriu al intreprinderii se regasesc in toate tipurile de unitati, indiferent de nivelul de organizare si de ramura economiei careia ii apartin: intreprindere, holding, sau grup de intreprinderi apartinatoare industriei, agriculturii, constructiilor, transporturilor, comertului etc. Ceea ce diferentiaza functiile diferitelor tipuri de unitati este numai proportia diferita in care se dezvolta acestea.

Functiile firmei sunt subdiviziuni cuprinzatoare ale sistemului de intreprinderii, reprezentand anumite grupari ale tuturor activitatilor care se desfasoara in cadrul sistemului firmei intr-un anumit domeniu, inclusiv activitatile legate de relatia cu mediul ambiant.

Cu privire la delimitarea domeniilor exista un cvasiconsens ca principalele domenii de activitate, respective de functii din cadrul unei intreprinderi sunt:

1. Functia de cercetare-dezvoltare

Functia de productie sau operational

3. Functia comerciala

4. Functia financiar-contabilaa

5. Functia de personal (resurse umane)

Functiile unei unitati economice sunt,in general,aceleasi,in sensul ca ele nu difera de la o ramura a economiei la alta ramura in functie de obiectul activitatii desfasurate. Ceea ce difera intre intreprinderi este gradul de dezvoltare al acestor domenii de activitate, aria lor de cuprindere.In anumite tipuri de intreprinderi sunt mai dezvoltate unele functii, pe cand in intreprinderi din alte ramuri de activitate ale functiei sunt mai dezvoltate .

Fiecare functie a intreprinderi este compusa din activitati. Activitatea poate fi definita ca totalitate atributiilor omogene de o anumita natura (tehnica, economica, juridica) pentru a caror efectuare sunt necesare cunostinte de specialitate dintr-un anumit domeniu prin care se realizeaza o parte din functia intreprinderii, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv al functiei sau un obiectiv specific activitatii respective. Obiectivele functiei sunt derivate din obiectivele generale ale firmei. La randul ei,fiecare activitate este compusa din mai multe atributii.

Atributia are doua intelesuri:

in primul rand atributia reprezinta ansamblul de sarcini de munca identice necesare pentru realizarea unei parti dintr-o activitate atunci cand se refera la intreprindere sau partile componente ale acestora. Ca atare,atributia reprezinta ansamblul sarcinilor exesutate periodic de catre personal muncitor specializat pe un domeniu restrans si care urmareste realizarea unui obiectiv specific activitatii respective.

in al doilea rand, atributia reprezinta ansamblul de obligatii si imputerniciri, conferite unei persoane in virtutea functiei pe care o ocupa daca ne referim la persoane cu functii de conducere sau de executie .

Fiecare atributie cuprinde mai multe sarcini. Sarcina reprezinta o actiune de o anumita natura care se realizeaza dupa o anumita procedura cu scopul indeplinirii unui obiectiv individual. Ea reprezinta cea mai mica unitate de munca individuala sau de grup care are un caracter complet.In calitatea ei de actiune, sarcina are un caracter concret. Sarcina reprezinta elementul de baza al activitatii umane, caramida structurii procesuale a firmei,o grupare de operatii ale procesului de munca simplu sau complex care se desfasoara in scopul realizarii unui obiectiv individual.

De obicei o sarcina se atribuie unei singure persoane. O sarcina reprezinta tot ceea ce o persoana poate executa singura pe baza cunostintelor de care dispune precum si a altor elemente primite de la o alta persoana.Sarcina presupune o anumita autonomie operationala. Fiecare sarcina poate fi descompusa in operatii si miscari. Operatia reprezinta o actiune indivizibila care nu poate fi realizata decat in acelasi moment, la acelasi loc de munca si de catre acelasi executant individual sau colectiv. Intre functia intreprinderii si notiunile anterioare activitatea, atributia, sarcina exista o interndependenta si un grad de subordonare.

Functia → Activitatea → Sarcina → Operatia

Figura nr. 1. Organizarea procesuala si structurala a intreprinderii

FUNCTIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Functia de dezvoltare-cercetare este una din functiile importante ale intreprinderi a carei importanta creste in mod continuu. De modul in care se realizeaza activitatile in acest domeniu depinde viitorul unitatii economice, sub aspectul innoirii permanente a portofoliului de produse si servicii, a tehnologiilor folosite, precum si al cresterii prin investitii.

In cadrul functiei de cercetare dezvoltare se elaboreaza strategiile de dezvoltare a produselor, a tehnologiilor si devoltarea in ansamblu a activitatii intreprinderii. Functia de cercetare-dezvoltare se regaseste in activitatile de elaborare a planului strategic, activitati de conceptie (proiectare si cercetare a produselor, inclusiv punerea la punct a tehnologiei pentru produsele noi, verificarea in laborator a comportarii lor si experimentarea diverselor solutii constructive in atelierele de prototipuri sau in statiile pilot).

Din acelasi domeniu fac parte si activitatile care se refera la controlul tehnic de calitate al produselor care poate si trebuie sa aiba o influenta activa asupra conceptiei de viitor privitoare la produse. Tot din domeniul acestei functii fac parte si actiunile privind organizarea productiei si a muncii, dezvoltarea de ansamblu a intreprinderii, cresterea capacitatii de productie, utilarea intreprinderii corespunzator necesitatilor de fabricatie a noilor produse etc.

Activitatile care se desfasoara in cadrul functiei de cercetare- dezvoltare au un profund caracter inovator, asigurand adaptarea firmei la evolutia necesitatilor consumatorilor, clientilor, dar si la evolutia stiintei, tehnicii. Neglijarea acestei functii de catre manageri duce la stagnarea, reducerea sau chiar pierderea pozitiei pe piata a firmei respective.

Activitatile de baza ale acestei functii sunt urmatoarele:

a)     conceperea si asimilarea de produse si servicii noi si modernizarea celor existente;

b)     cercetarea si asimilarea de tehnologii noi;

c)     activitatea de organizare asistemului intreprinderii si a subsistemelor sale componente, respectiv procesul de elaborare, implementare si adaptare de noi concepte, tehnici cu caracter organizatoric;

d)     elaborarea,stabilirea normelor si normativelor de consumuri specifice de materii prime, material, energie, combustibili si partial pentru resurse umane;

e)     dezvoltarea capacitatilor de productie, elaborarea prognozelor, planurilor strategice si tactice;

f)      documentarea;

In concluzie alaturi de tehnologie, sunt incluse si activitati de organizare de previzionare a functionarii si dezvoltarii firmei, de investitii.

FUNCTIA DE PRODUCTIE (OPERATIONALA)

Functia de productie cuprinde activitatea de baza a intreprinderii/organizatiei prin care se realizeaza transformarea obiectelor muncii in produse, servicii finite destinate vanzarii catre client.In cadrul domeniului, se realizeaza activitati auxiliare si de deservire necesare pentru ca activitatile de baza sa poata avea loc. Ea cuprinde ansamblul activitatiilor prin care se realizeaza obiectivele firmei in domeniul productiei, fabricatiei produselor,prestarii de servicii.

Activitatile principale sunt:

programarea si lansarea productiei;

fabricatia sau exploatarea, care consta in transformarea obiectelor muncii in produse, servicii, lucrari care fac obiectul de baza al activitatii intreprinderii;

controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor, subansamblelor pe intregul flux de fabricatie, precum si al produselor finite, potrivit metodelor, frecventei si cu mijloacele prevazute in documentatia tehnica;

intretinerea si repararea utilajelor in vederea mentinerii acestora in stare de functionare, a preintampinarii si evitarii pe cat posibil a efectelor uzurii fizice si morale a acestora;

exploatarea instalatiilor si agregatelor energetice;

aplicarea normelor de protectie si igiena a muncii, precum si pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator;

organizarea si controlul productiei sub toate aspectele: realizarea ritmica a productiei, realizarea de produse de calitate superioara, reducerea consumurilor specifice de materiale, optimizarea stocurilor etc.;

transportul si manipularea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, produselor, pe parcursul fabricatiei si in depozit in vederea livrarii produselor;

urmarirea realizarii productiei si a celorlalte activitati auxiliare.

3. FUNCTIA COMERCIALA

Functia comerciala cuprinde majoritatea activitatilor, prin care unitatea economica realizeaza legatura cu mediul ambiant atat pentru procurarea resurselor materiale si enegetice precum si pentru desfacerea produselor, lucrarilor si serviciilor rezultate din activitatea proprie.

Activitatile din acest domeniu sunt:

a)     aprovizionarea tehnico-materiala, care include atributiile aferente procurarii rapide si complete, la termenele necesare si in conditii de eficenta, a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de productie si a altor factori materiali ai productiei necesari;

b)     depozitarea, conservarea si gospodarirea stocurilor de materii prime, materiale si combustibili;
c)     desfacerea produselor, lucrarilor si servicilor;

d)     transportul in afara unitatii economice;

e)     marketing, respectiv publicitate, reclama, cercetare a pietei, distribuire a produselor si servicilor finite. Scopul marketingului este de a identifica cat mai corect necesitatile clientilor, ale consumatorilor, de a orienta produsele, serviciile firmei catre satisfacerea cat mai deplina a acestor necesitati.

4. FUNCTIA FINANCIAR-CONTABILA

Functia financiar contabila cuprinde un ansamblu de activitati prin care se asigura resursele financiare necesare atingerii obiectivelor, evidentierea valorica a fenomenelor economice in cadrul intreprinderii, analiza modului de utilizare a resurselor si de obtinere a rezultatelor. Aceste activitati au un pronuntat caracter de sinteza,evidentiind in expresie monetara, aspectele economice ale activitatii intregii intreprinderi.

Activitatile care apartin acestei functii sunt:

a)     planificare financiara, respectiv previzionarea mijloacelor financiare necesare activitatii firmei;

b)     executia financiara, prin care se asigura distribuirea acestor resurse in cadrul firmei, urmarirea utilizarii lor eficiente;

c)     contabilitate, ansamblul atributiilor prin care se inregistreaza si se evidentiaza valoric resursele materiale, umane si financiare, precum rezultatele activitatii firmei;

d)     calcularea costurilor si a preturilor;

e)     analiza economico-financiara.

5. FUNCTIA DE PERSONAL (RESURSE UMANE)

Functia de personal cuprinde activitatile prin care se asigura resursele umane necesare desfasurarii activitatilor intreprinderii, se realizeaza ridicarea nivelului calitativ al acestora si se asigura utilizarea eficienta a fortei de munca.

Ea cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor firmei in domeniul asigurarii resurselor umane necesare,precum si in domeniul utilizarii si dezvoltarii, al motivarii angajatilor firmei respective.

Cele mai importe activitati sunt:

a)     determinarea necesarului de personal, cantitativ si in structura;

b)     recrutarea, selectionarea si incadrarea personalului;

c)     evidenta sa;

d)     aprecierea, promovarea;

e)     recompensarea si sanctionarea angajatilor;

f)      pregatirea, perfectionarea, ridicarea nivelului pregatirii profesionale a personalului;

g)     protectia si igiena muncii;

h)     incheierea calitati de angajat al firmei;

i)      activitatea administrativa.

Aceste activitati sunt foarte complexe pentru ca fiecare om este unic. Managerii trebuie sa armonizeze interesele angajatilor cu cele ale organizatiei.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate