Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor




Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» CONTRACTUL COMERCIAL INTERNATIONAL


CONTRACTUL COMERCIAL INTERNATIONAL


CONTRACTUL COMERCIAL INTERNATIONAL

Rolul contractelor in comertul international

un contract un simplu acord care defineste o relatie intre doua sau mai multe parti

un contract comercial un acord incheiat in scopul realizarii unei afaceri.



Un contract international

partile nu se intalnesc de regula fata in fata

au valori sociale si practici diferite

legile carora li se supun sunt impuse de administratii distincte, cu sisteme juridice diferite

neintelegeri

acord scris

Contractul extern de vanzare-cumparare

printre cele mai importante intelegeri juridice utilizate in comertul international

este un acord de vointa bilateral prin care una din parti, denumita vanzator, dintr-o anumita tara, se angajeaza sa livreze celeilalte parti, denumita cumparator, dintr-o alta tara, un bun material al sau, determinat cantitativ si calitativ, intr-un anumit loc si la o anumita data, in conditiile convenite, contra unui pret

Particularitate: elementul de extraneitate

ofera partilor dreptul de a stabilii legea care sa le carmuiasca contractul

raporturile juridice civile de comert exterior depasesc sfera dreptului civil intern si ies de sub carmuirea exclusiva a acestui drept, spre a cadea sub influenta principiilor de drept international privat.

unul sau mai multe elemente de extraneitate, printre care:

partenerul este strain

obiectul contractului poate fi strain

locul unde se executa contractul este strain

Contracte auxiliare:

aranjamentul de garantare a creditului extern

contractul de transport al marfurilor

aranjamentul bancar pentru transferul si plata documentelor

contractul de asigurare a marfurilor etc.

Principalele aspecte juridice:

legea de carmuire a contractului

uzantele internationale si normele uniforme

dreptul partilor de a determina elementele contractului

conditiile de fond ale contractului

conditiile de forma ale contractului

Doua tipuri de contracte

contractul lung

specific dreptului anglo-saxon

contine cat mai multe elemente de natura sa evite interpretari nefavorabile si dubiile de exprimare

contractul scurt

specific dreptului european

este interpretat strict in spiritul sau

contract-tip

model standard de contract

poate suporta modificari in functie de aspectele specifice tranzactiei respective

Balanta puterii se inclina

in favoarea partii care redacteaza contractul scris, chiar daca clauzele esentiale au fost deja negociate si acceptate de catre ambele parti,

in favoarea partii celei mai familiarizate cu forma scrisa a contractelor si a carei tara are un sistem mai evoluat de executare contractuala.

in defavoarea partii mai puternice in negocierea contractului, daca se ajunge la executare silita

in defavoarea partii care a redactat contractul

Elementele contractului de vanzare internationala

Structura standardizata

Titlul

Preambulul

Obiectul contractului

Clauzele contractuale

Anexele

Titlul

este insasi denumirea de Contract

data intocmirii si de un numar de identificare

Preambulul

reprezinta o expunere, in care se precizeaza partile contractuale intre care se incheie contractul

elementele care creeaza premisele de validitate necesare existentei juridic valabile a contractului:

sunt capacitatea si consimtamantul semnatarilor

obiectul contractului

motivul acestuia.

cuprinde

denumirea si adresa persoanelor juridice contractante

numele si pozitia in firma sau fata de aceasta a persoanelor imputernicite sa semneze contractul.

Conditia de capacitate se refera la anumite prevederi din diverse sisteme de drept

astfel, nu au capacitatea semnarii unui contract comercial anumite categorii sociale, cum ar fi: minorii, unii angajati ai statului, persoane cu interdictie judecatoreasca etc.

Validitatea unui contract este data de incheierea acestuia sub forma scrisa, libera de vicii ca eroarea, interpretabilitatea, neonestitatea etc.

Motivul contractului subliniaza consimtamantul semnatarilor.

Obiectul contractului

bunurile materiale (marfurile) sau serviciile solicitate de un cumparator si posibil de transferat de catre un vanzator acestuia, cu indeplinirea unor conditii ca:

sa fie permisa circulatia marfurilor respective in circuitul comercial de catre ambele legislatii nationale

marfurile sa existe in momentul semnarii contractului sau intr-un moment viitor, bine precizat prin contract;

marfurile sa se incadreze in obiectul de activitate al furnizorului

marfurile sa poata fi denumite si descrise fara posibilitatea de intelegere gresita

marfurile sa poata fi determinate cantitativ prin masurare, cantarire sau numarare

Obiectul contractului :

trebuie sa fie legal si moral

va contine descrierea marfii ce se tranzactioneaza intre vanzator si cumparator, sub toate aspectele: denumire, cantitate, calitate, parti si subansamble, ambalare, etichetare, specificatii tehnice

Cantitatea

in contract, marfa trebuie sa fie determinata sau determinabila cantitativ

contractul trebuie sa prevada:

unitatea de masura;

locul determinarii cantitatii (in general este locul de unde se face expedierea marfii)

modul de stabilire a cantitatii;

documentele care atesta cantitatea marfii expediate.

Calitatea si parametrii fizico-chimici ai marfii

trebuie precizati clar si in detaliu pentru a se specifica ce anume se obliga vanzatorul sa livreze, in concordanta cu dorintele cumparatorului.

in practica internationala se utilizeaza mai multe metode de determinare a calitatii prin contract, si anume:

Metoda descrierii marfii

cea mai utilizata

se aplica unei game largi de marfuri, de la materii prime pana la echipamentele industriale complexe

metoda se bazeaza pe descrierea marfii prin documentatii tehnice, descrieri amanuntite (in anexele la contract) sau caiete de sarcini.

Metoda mostrei

-Mostra este o parte reprezentativa s marfii sau a unui exemplar din acesta, fara valoare comerciala pe care vanzatorul o pune la dispozitia cumparatorului pentru acceptarea marfii.

Metoda standardelor

-In tranzactii comerciale de marfuri de baza- produse agricole, metale sau minereuri - determinarea

calitatii marfii se realizeaza prin referirea la o notiune consacrata

Marcarea si etichetarea

sa fie clare si rezistente la transport

sa respecte cerintele cumparatorului

sa asigure o manipulare facila a coletelor

sa asigure publicitatea comerciala a cumparatorului.

In contract se va realiza o descriere amanuntita a marcajelor ce va cuprinde:

numarul contractului;

numarul coletului ;

numele si adresa vanzatorului-expeditorului;

numele si adresa cumparatorului/destinatarului;

greutatea netto/brut;

informatii despre continutul coletelor;

modul de manipulare pentru asigurarea securitatii marfurilor;

seria echipamentelor (daca e cazul);

inscriptia "made in - tara de origine a marfii".

In unele cazuri, prin specificare in contract, cumparatorul va trimite vanzatorului propriile etichete si/sau ambalaje individuale ale marfii.

Clauzele contractuale

Clauzele contractuale permit exprimarea clara si exacta a dorintelor partilor si asigura baza juridica a derularii contractului.

Ele cuprind

clauze generale, prezente in majoritatea contractelor comerciale internationale

clauze specifice, in functie de dorintele specifice ale partenerilor.



Clauzele contractuale generale

a) Conditiile de livrare

stabilesc locul si momentul in care marfa trece de la vanzator la cumparator, atat ca drept de proprietate, cat si ca posesiune fizica

totodata se transfera si cheltuielile si riscurile pe care le implica transportul si livrarea

influenteaza direct pretul marfii plecand de la pretul minim de baza, in cazul in care vanzatorul livreaza marfa "la poarta fabricii" pana la pretul maxim, care include transportul intern si extern, taxele vamale si asigurarea marfii, atunci cand cumparatorul primeste marfa in propriul depozit.

Conditiile de livrare se specifica fie efectiv prin contract, fie prin referire la una dintre culegerile de reguli internationale:

RAFTD (Revised American Foreign Trade Definition), folosita in comertul exterior al SUA.

INCOTERMS   (nu specifica momentul transferului dreptului de proprietate asupra marfii, aspect care trebuie specificat separat in contract, folosindu-se in general una dintre variantele:

in momentul semnarii contractului;

in momentul trecerii fizice a marfii in posesia cumparatorului;

in momentul achitarii marfii integral.

Data livrarii termenul de livrare

poate sa fie fixata clar prin contract

poate fi determinata in functie de un anumit eveniment ca: sosirea navei, primirea avansului sau garantiei bancare, primirea acreditivului etc.

Modalitatea de livrare

reprezinta specificarea cantitatii livrate la un transport, respectiv livrarea completa sau in transe.

Proba livrarii

se realizeaza prin inscrierea datei pe documentul de transport:

data conosamentului, pentru transporturi maritime sau fluviale;

data stampilei de pe scrisoarea de trasura, aplicata la frontiera, pentru transportul feroviar, sau la preluarea marfii, pentru transportul auto.

b) Pretul

element de baza al contractului

reprezinta contravaloarea marfii livrate de catre furnizor si totodata obligatia cumparatorului de plata catre furnizor.

in contract se inscriu atat pretul unitar, per unitate de marfa, cat si pretul total, pentru intreaga cantitate de marfa contractata.

preturile pot fi

preturi determinate (fixe sau variabile)

determinabile.

clauze asiguratorii fata de riscul de pret

Preturile fixe

se folosesc pentru marfuri cu ciclu scurt de fabricatie si cu termen scurt de livrare

Preturile variabile

se utilizeaza pentru marfuri ai caror parametri calitativi variaza sau preturile pietei fluctueaza intre incheierea contractului si livrare.

Preturile determinabile

se folosesc in general pentru marfurile care sunt cotate la bursele de marfuri. Pretul marfii este stabilit relativ la pretul de bursa la o anumita data, de exemplu, data de incarcare a marfii.

c) Conditiile de plata

se refera la mijloacele, instrumentele si modalitatile de plata.

Mijloacele de plata

sunt devizele prin care se va realiza plata marfii.

Instrumentele de plata

sunt titluri de valoare provenite din raporturile de credit ce pot fi utilizate, fie pentru procurarea de fonduri prin scontarea acestora, fie pentru acoperirea unor datorii comerciale:

Modalitatile de plata

mecanisme de plata - printre cele mai utilizate sunt acreditivul documentar si scrisoarea de garantie bancara.

d) Expeditie si transport

depinde de modalitatea de transport, conditia de livrare stabilita, cantitatea marfii, modul de ambalare etc.

se precizeaza, in functie de modalitatea de transport aleasa, data expedierii, locul de descarcare, termenele de livrare, frecventa livrarilor, eventuale penalitati etc.

e) Asigurarea marfii

se realizeaza prin societati specializate de asigurari pe baza unei prime de asigurare, societatile in cauza preluand riscurile asiguratului.

Clauzele de asigurare cele mai folosite sunt:

FPA (free from particular average) - acopera numai riscul pierderii sau avarierii totale sau partiale a marfii);

WA (with particular average) - acopera si avaria particulara, care nu este rezultatul unei avarii generale;

AR (all risks) - acopera toate riscurile, mai putin pierderile sau avariile cauzate de neglijenta, vicii ascunse ale marfii, sabotaj. 

f) Receptia marfii

se refera atat la obligatia cumparatorului de a prelua marfa, cat si la obligatia vanzatorului de a-i preda marfa la locul si termenele stabilite prin contract

cumparatorul trebuie sa aiba dreptul de control asupra marfii, receptia nefiind considerata realizabila automat.

In negocierea clauzei de receptie, trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele aspecte:

obligativitatea efectuarii receptiei;

locul si data efectuarii receptiei;

participantii la receptie;

documentele ce trebuie sa insoteasca marfa;

metoda si documentatia de control;

suportarea cheltuielilor de receptie;

consecintele controlului de receptie.

g) Penalitati

se refera la plata unor sume de bani, in general procentuale, ce nu pot depasi valoarea contractului, in cazul nerespectarii unor clauze contractuale ca termenele de livrare a marfii, parametrii calitativi ai marfii etc.

h) Forta majora si cazul fortuit

Forta majora reprezinta un eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care sunt provocat de fenomene ale naturii, care exonereaza de raspundere partea care o invoca (inundatii, cutremure etc.).

Cazul fortuit reprezinta un eveniment imprevizibile provocat de interventia omului depasind vointa partilor contractante (conflicte armate, greve, revolte, acte ale guvernului etc.)

Clauza de forta majora

include si cazul fortuit

aparitia si incetarea situatiei de forta majora sau de caz fortuit trebuie notificate partenerului de contract

se stabilesc prin contract anumite perioade de durata a acestor situatii, dupa care intervine dreptul la rezilierea contractului.

i) Nulitatea, rezilierea

precizeaza cazurile in care contractul va fi lovit de nulitate, fie din partea vanzatorului, fie din partea cumparatorului, prin nerespectarea unor conditii si/sau clauze specificate in contract.

Nulitatea determina un efect retroactiv, restituindu-se prestatiile deja realizate.

Rezilierea contractului este dreptul unei parti de incetare a contractului in conditiile in care cealalta parte incalca una sau mai multe clauze contractuale specifice in contract.

j) Arbitrajul

partile trebuie sa precizeze legislatia aplicabila si jurisdictia competenta

in general, se prevede ca eventualele neintelegeri se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar recurgandu-se la arbitraj

Clauza contractuala privind arbitrajul va trebui sa cuprinda:

definirea eventualelor diferende;

alegerea instantei de arbitraj (Comisia de Arbitraj din cadrul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Comisia de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie de la Paris etc.);

stabilirea legislatiei careia i se supune contractul;

obligatia partilor de a executa imediat hotararea instantei de arbitraj.

clauze contractuale specifice

a) Reclamatii

se precizeaza in general dreptul cumparatorului de a reclama vanzatorului anumite deficiente ale executarii contractului, ca, de exemplu:

lipsuri cantitative;

deficiente calitative;

deficiente de ambalare, etichetare sau marcare;

deficiente aparute in perioada de garantie.

Modalitatile concrete de transmitere si rezolvare a reclamatiilor

se vor stabili prin contract

pot fi:

transmiterea in scris a reclamatiilor;

stabilirea documentelor probatorii ce se vor anexa;

transmiterea de esantioane din marfa reclamata;

termenul in care pot fi trimise reclamatii;

modul de rezolvare a reclamatiilor;

termenele de rezolvare a reclamatiilor.

b) Garantii

clauza se refera la garantii asupra marfii, oferite de catre vanzator contra anumitor evenimente ca:



eventuale pretentii ale tertilor asupra marfii sau asupra dreptului de proprietate a marcii;

vicii ascunse de fabricatie sau calitate.

Prin contract se stabilesc:

perioada de garantie acordata de vanzator

modalitatea de rezolvare a eventualelor evenimente ce pot aparea in aceasta perioada.

c) Documente

clauza precizeaza ce documente se obliga vanzatorul sa puna la dispozitia cumparatorului sau bancii specificate de aceasta

principalele documente sunt:

factura comerciala;

documente de transport;

documente de asigurare a marfii;

certificate de origine a marfii;

documente vamale.

d) Obligatiile vanzatorului/cumparatorului

Obligatiile vanzatorului si ale cumparatorului pot fi stipulate  si expres

obligatiile specificate ale vanzatorului pot fi:

livrarea marfurilor in conditiile stabilite prin contract;

furnizarea documentelor necesare;

transferul proprietatii marfii asupra cumparatorului;

transportul si asigurarea marfurilor;

depozitarea marfurilor in locul stabilit de cumparator;

obligatiile specificate ale cumparatorului pot fi :

plata pretului marfii in conditiile stabilite prin contract;

efectuarea receptiei si preluarea marfii;

transmiterea intr-un anumit timp a eventualelor reclamatii catre vanzator;

e) Reclama

Prin contract se poate prevedea obligatia cumparatorului de a vinde produsul sub marca exportatorului, asigurand, pe cheltuiala proprie, reclama si promovarea produsului pe piata.

f) Alte clauze

- Clauze de cesiune a contractului in favoarea unui tert

Clauze de modificari si completari ulterioare ce acorda partilor dreptul la alte negocieri cu privire

la contract pe parcursul derularii acestuia etc.

g) Anexe

- Contractul poate contine anumite anexe, parte integranta a contractului

- Anexele la contract reprezinta anumite documentatii tehnice, detalii financiare sau/ si juridice,

Brevete, marci etc.

una din clauzele esentiale ce se convin intre partenerii unui contract comercial international

reglementeaza transferul marfurilor si al riscurilor de la vanzator la cumparator, inclusiv consecintele juridice si economice generate

inscrierea acestora in contract necesita precizari:

t       cine  plateste

t       ce plateste,

orice omisiune sau neprecizare din acest punct de vedere putand diminua sau chiar anula avantajele scontate de vanzator sau cumparator la incheierea tranzactiei

reguli de interpretare uniforma a principiilor din domeniul vanzarii internationale, mai ales in ceea ce acestea aveau mai nesigur si contradictoriu

a elaborat sase conditii de livrare sau termeni comerciali

interpretarea uniforma a obligatiilor a fost acceptata de marea majoritate a comerciantilor

Camerei Internationale de Comert de la Paris, a publicat primele reguli INCOTERMS

(IN-ternational CO-mercíal TERMS)

11 termeni comerciali internationali, cunoscuti sub numele de "clauze de livrare".

regulile INCOTERMS 1936 au fost revizuite in 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 si 2000.

stabilesc interpretarea clauzelor comerciale principale folosite in contractele de comert exterior

au un caracter facultativ

sunt folosite de catre comercianti pentru siguranta pe care acestea o confera in tranzactiile internationale

odata convenite in contract drept conditii de livrare, regulile INCOTERMS produc toate efectele juridice si comerciale in conformitate cu interpretarile Camerei Internationale de Comert de la Paris.

se extind asupra tuturor etapelor parcurse de-a lungul transferarii marfii de la vanzator la cumparator

Se refera clar la urmatoarele aspecte:

t       Obligatia vanzatorului de livrare a marfii - vanzatorul se obliga sa livreze marfa in conditiile contractului cu privire la cantitate, calitate, locul si termenul de livrare, documentele de livrare

t       Obligatia cumparatorului de preluare si plata a marfii - Cumparatorul se obliga sa receptioneze si sa preia marfa la termenele stabilite in contract si sa plateasca pretul marfii in conditiile contractului

t       Acoperirea cheltuielilor de ambalare, marcare si etichetare

t       Obligatia vanzatorului/cumparatorului de a suporta cheltuielile legate de transportul si asigurarea marfii, in functie de prevederile contractului

t       Stabilirea momentului (locului) in care cheltuielile si riscurile trec de la vanzator la cumparator

t       Obligatia vanzatorului de a instiinta cumparatorul ca marfa fa fost pusa la dispozitia sa (sau a transportatorului), in cazul in care transportul cade in sarcina vanzatorului

t       Obligatia cumparatorului de a instiinta vanzatorul asupra conditiilor in care acesta va preda marfa transportatorului, in cazul in care transportul cade in sarcina cumparatorului

t       Incheierea contractului de transport

t       Obtinerea documentelor aferente livrarii si operatiunilor de export/import.

t       Efectuarea vamuirii si plata taxelor vamale aferente.

Aceste conditii de livrare au o dubla functie:

t       functia de procedeu de identificare a obligatiilor partilor contractante;

t       functia de aplicare automata a obligatiilor tipizate.

partile pot stipula in contract obligatiile particulare care sa completeze sau chiar sa modifice regulile INCOTERMS

contine 13 termeni grupati in patru categorii

fiecare termen este codificat pe trei litere: prima desemneaza categoria din care face parte

pentru fiecare termen au fost stabilite cate 10 subtitluri referitoare la gruparea obligatiilor partilor:

t       obligatiile vanzatorului sunt notate de la A1 la A 10

t       obligatiile cumparatorului sunt notate de la B1 la B10

prevede ca vanzatorul sa puna marfa in propriile sale depozite, la dispozitia cumparatorului.

EXW - Ex Works sau Franco fabrica, Franco depozit (locul convenit)

t       vanzatorul va pune marfa la dispozitia cumparatorului in depozitele proprii

t       cumparatorul va prelua toate riscurile, precum si cheltuielile legate de incarcarea si transportul marfii, vamuirea si asigurarea marfii, pana la descarcarea la locul final de destinatie.

este conditia cea mai avantajoasa pentru vanzator

in general, vanzatorul nu-si asuma nici riscul si nici costurile pentru transportul principal, insa este obligat sa incredinteze marfurile unui caraus (transportator) desemnat de cumparator

din aceasta conditie de livrare fac parte urmatorii termeni: FCA, FAS si FOB.

Free Carrier sau Franco transportator (locul convenit)

t       inseamna ca vanzatorul livreaza marfa vamuita pentru export carausului desemnat de cumparator, la locul convenit.

t       daca livrarea are loc la sediul vanzatorului, acesta este raspunzator pentru efectuarea incarcarii

t       daca livrarea se va efectua in alt loc (terminal de transport), vanzatorul nu este raspunzator pentru descarcare-incarcare.

Aceasta clauza poate fi folosita indiferent de modalitatea de transport.

Free Alongside Ship sau Franco de-a lungul vasului (portul de incarcare convenit)

t       vanzatorul are obligatia sa livreze marfa in punctul convenit, prin plasarea acesteia pe chei langa nava sau in barje aduse langa nava.

t       din acest moment, toate costurile si riscurile de pierdere sau avariere a marfii se suporta de cumparator

t       cumparatorul trebuie sa informeze vanzatorul din timp despre numele navei, portul si dana de incarcare si data la care marfa trebuie livrata

t       vanzatorul il va aviza in cel mai scurt timp pe cumparator despre livrarea marfii, pentru ca acesta sa poata asigura marfa impotriva riscurilor de pierdere si/sau deteriorare

t       clauza FAS cere vanzatorului sa vamuiasca marfa pentru export. Aceasta obligatie este contrara versiunilor anterioare ale regulilor INCOTERMS si il obliga pe vanzator sa indeplineasca toate aranjamentele necesare vamuirii marfii la export

poate fi utilizata numai pentru un transport maritim sau fluvial si pe ape interiore.

(Free on Board) sau Franco liber la bord (port de incarcare convenit)

t       vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare a marfii in momentul in care aceasta a trecut balustrada navei (copastia) in portul de incarcare convenit

t       toate costurile si riscurile de pierdere sau de avariere a marfii, din acest moment, se suporta de cumparator

obliga vanzatorul sa indeplineasca formalitatile vamale de export



poate fi folosita numai in transportul maritim si pe ape navigabile interne

(Cost and Freight) cost si navlu (port de destinatie convenit)

t       vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare in momentul  in care marfa a trecut balustrada navei in portul de incarcare

t       vanzatorul plateste costurile si navlul necesar aducerii marfii in portul de destinatie stabilit

t       riscurile pierderii sau avarierii marfii, precum si orice alte costuri suplimentare cauzate de evenimente ce au aparut dupa ce marfa a fost livrata (a trecut balustrada, la bordul navei) se transfera de la vanzator la cumparator.

(Cost and Freight) cost si navlu (port de destinatie convenit)

t       vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare in momentul  in care marfa a trecut balustrada navei in portul de incarcare

t       vanzatorul plateste costurile si navlul necesar aducerii marfii in portul de destinatie stabilit

t       riscurile pierderii sau avarierii marfii, precum si orice alte costuri suplimentare cauzate de evenimente ce au aparut dupa ce marfa a fost livrata (a trecut balustrada, la bordul navei) se transfera de la vanzator la cumparator.

Contractul va prevedea destinatia convenita (portul de descarcare) pentru care vanzatorul va navlosi o nava sau numai spatiul necesar pe o nava, pentru transportul pe apa al marfii

portul de expediere (de incarcare), de regula, acesta este lasat la optiunea vanzatorului, de altfel ca si ruta pe care va circula nava, acceptandu-se ideea ca aceasta alegere se va face in interesul marfii, pentru a o expune cat mai putin unor riscuri.

vanzatorul trebuie sa vamuiasca marfa pentru export.

poate fi utilizata numai pentru transportul maritim sau pe ape interioare.

(Cost, Insurance and Freight), cost, asigurare si navlu platite pana la portul de destinatie convenit

t       vanzatorul livreaza (incredinteaza) marfa navei navlosite de el, achitand navlul pana la portul de destinatie convenit, inclusiv costul asigurarii riscului de pierdere si avarie a marfii pe timpul transportului maritim.

marfa se considera livrata (data livrarii) in momentul in care trece balustrada navei, in portul de expediere

vanzatorul este obligat sa suporte costurile asigurarii si navlul, aferente aducerii marfii in portul de destinatie convenit

riscurile si costurile aditionale provocate de incidentele ivite dupa data livrarii sunt transferate pe seama cumparatorului

t       vanzatorul va contracta asigurarea si va plati prima de asigurare, fiind obligat in mod uzual sa contracteze o polita de asigurare cu acoperire minima

t       cand cumparatorul va dori sa se incheie o asigurare cu o protectie mai extinsa decat cea minimala, el va trebui sa convina aceasta cu vanzatorul sau sa incheie singur, pe costurile sale, aceasta asigurare suplimentara

t       riscul de pierdere sau avariere a marfii trece de la vanzator la cumparator odata cu livrarea marfii primului transportator, la trecerea balustradei navei in portul de expediere, cumparatorul fiind acela care va recupera daunele produse de la asigurator.

aceasta clauza poate fi utilizata numai pentru transportul maritim sau pe ape interioare

(Carriage Paid to . ), transport platit pana la locul de destinatie convenit

t       vanzatorul plateste costul transportului marfii pana la o destinatie convenita.

t       riscul de pierdere sau avariere a marfii, cat si orice costuri suplimentare datorate unor evenimente ivite dupa ce marfa a fost livrata sunt transferate de la vanzator la cumparator din momentul in care marfa a fost predata in custodia (incredintata) primului transportator.

vanzatorul trebuie sa vamuiasca marfa pentru export

poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport, inclusiv multimodal.

(Carriage and Insurance Paid to . ), transport si asigurare platite pana la locul de destinatie convenit

t       vanzatorul livreaza marfa transportatorului angajat de el, achitand costul transportului pana la destinatia convenita, inclusiv costul asigurarii riscului de pierdere sau avarie a marfurilor pe timpul transportului.

Contractul de asigurare se va incheia de vanzator, care va plati si prima de asigurare pentru acoperirea unor riscuri minime

t       riscul de pierdere sau avariere a marfii trece de la vanzator la cumparator, dupa ce marfa a fost predata (incredintata) primului transportator

vanzatorul  trebuie sa vamuiasca marfa pentru export.

Aceasta clauza poate fi utilizata pentru orice modalitate de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

obligatia vanzatorului de a-si asuma riscul si tarifele (costurile) transportului principal

Categoria D cuprinde urmatorii termeni: DF, DES, DEQ, DDU si DDP.

(Delivered at Frontier), livrat la frontiera (locul convenit

t       vanzatorul si-a indeplinit obligatia de a livra, atunci cand marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, la frontiera, vamuita pentru export si nedescarcata de pe mijlocul de transport utilizat, inainte de frontiera vamala cu tara invecinata, in locul si punctul convenit.

t       Termenul "frontiera" poate fi folosit pentru orice frontiera, inclusiv pentru frontiera tarii exportatoare.

(Delívered Ex Ship sau Franco nava descarcata), livrat pe bordul navei in portul de destinatie convenit

t       vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare a marfii in momentul in care a pus-o la dispozitia cumparatorului, pe bordul navei, nevamuita pentru import, in portul de destinatie convenit.

t       vanzatorul suporta toate costurile si riscurile aferente marfii pana la descarcarea acesteia (aducerea acesteia) in portul de destinatie convenit.

poate fi utilizata pentru transportul maritim sau pe ape interioare, inclusiv pentru transportul multimodal

(Delivered Ex Quay sau Franco chei), livrat pe chei la portul de destinatie convenit

t       vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare in momentul in care a pus marfa la dispozitia cumparatorului, nevamuita la import, pe chei (debarcader) in portul de destinatie convenit.

t       vanzatorul suporta toate costurile si riscurile aferente, pentru a duce marfa in locul convenit, inclusiv costurile si riscurile de descarcare a acesteia (wharf) pe chei.

obliga cumparatorul sa efectueze formalitatile de import ale marfii si sa achite toate taxele pentru aceste formalitati, taxele vamale si alte speze oficiale in legatura cu importul

poate fi utilizata numai in transporturile maritime sau pe cai navigabile interne sau in cazul transportului multimodal

daca nu s-a convenit precis in contract, cheiul (locul de descarcare) din portul de destinatie, vanzatorul este in drept sa-si aleaga singur acest loc (chei), in portul de destinatie convenit, dupa cum ii convine.

(Delivered Duty Unpaid sau Franco destinatie nevamuit), livrat, vama neplatita la locul de destinatie convenit

t       vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, nedescarcata de pe mijlocul de transport si nevamuita la import, in locul de destinatie convenit (in tara de import).

t       vanzatorul suporta costurile si riscurile legate de aducerea marfii in locul convenit (mai putin taxele vamale, taxele si alte speze oficiale necesare realizarii importului propriu-zis), precum si cheltuielile si riscurile in legatura cu indeplinirea formalitatilor vamale de export

cumparatorul va suporta costurile suplimentare si riscurile ivite din cauza neinde-plinirii la timp de catre el a operatiunii de vamuire pentru import si de preluare a marfii

poate fi utilizat in orice modalitate de transport

EXW -nemodificata;

FCA - nemodificata, insa momentul predarii marfii este mai precis stabilit;

FAS - stabileste obligatia vanzatorului de a efectua vamuirea marfii pentru export;

FOB - nemodificata;

CFR - nemodificata;

CIF - nemodificata;

CPT - nemodificata;

DAF - nemodificata, dar interpretarea acestei conditii este mai bine precizata. Termenul este aplicabil numai pentru frontierele terestre;

DES - nemodificata, insa interpretarea momentului predarii marfii este mai clar precizata

DEQ -stabileste numai obligatia vanzatorului de a suporta riscurile si cheltuielile legate de descarcarea marfii de pe vas, formalitatile de import si plata taxelor vamale fiind in sarcina cumparatorului;

DDU - nemodificata, insa livrarea marfii este mai bine precizata

DDP - nemodificata, insa livrarea marfii este mai bine precizata.

statul doreste sa economiseasca valuta si sa stimuleze dezvoltarea propriilor companii de transport maritim sau aerian;

exportatorul si importatorul au posibilitatea sa incheie contracte de lunga durata si de volum mare cu diversi prestatori de servicii de transport si asigurari;

comerciantul trebuie sa urmareasca alegerea conditiei in functie de minimizarea costurilor si asigurarea celei mai bune calitati a serviciilor prestate;

alegerea conditiei trebuie sa contribuie la stabilirea unei conlucrari bune pe termen lung cu partenerul.

EXW, FAC, CPT, CIP, DAF, DDU si DDP pot fi utilizate pentru orice mod de transport;

FCA, CPT si CIP se folosesc pentru transportul aerian si feroviar;

FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ se folosesc pentru transportul maritim, indeosebi pentru marfurile in vrac;

FCA, CPT si CIP se folosesc la transportul containerizat si de tip Ro-Ro.

Grupele E, F si C - vanzatorul se achita de obligatia de livrare a marfii in tara sa.

Grupa D cu exceptia conditiei DAF - vanzatorul se achita de obligatia de livrare a marfii in tara de destinatie.

transportul combinat (multimodal)

t       exportatorul care doreste sa optimizeze costul global al transportului si sa controleze tranzitul multimodal trebuie sa foloseasca con-ditia CIP, DAF, DDU sau DDP

t       importatorul care, in mod normal, doreste sa minimizeze costurile si riscurile pe intregul lant al distributiei, va alege conditiile EXW sau FCA;

transportul conventional (din port in port)

t       exportatorul va alege conditia CIF, care ii da posibilitatea sa expedieze incarcatura cu o nava sau cu un avion sub pavilion national, beneficiind de anumite avantaje din partea statului, si sa aranjeze asigurarea cu brokerii proprii

t       importatorul va alege conditia FOB din motive similare.







Politica de confidentialitate





Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate