Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Analiza competitivitatii firmei


Analiza competitivitatii firmei


Analiza competitivitatii firmei

1-Competitivitatea firmei-problema esentiala a managementului performant.

Termenul de competitivitate asociat unei firme sugereaza siguranta, eficienta, calitate, productivitate ridicata, adaptabilitate, reusita, management modern, produse superioare, costuri optime. Pentru a considera o firma drept competitiva este insa necesar sa se efectueze o analiza cat mai riguroasa atat a firmei respective cat si a mediului de activitate a acesteia.Competitivitatea este o notiune complexa care poate fi definita drept "caracteristica unei firme de a face fata concurentei altor firme similare pe o anumita piata". Competitivitatea unei firme este influentata in mare masura, de capacitatea de a intelege si de a se adapta cat mai corect la lumea care o inconjoara.

Principalele notiuni ale aprecierii nivelului de performanta al unei firme care se refera la eficienta globala a activitatii economice sunt:

1.eficienta economica

performanta realizata sau planificata

3.competitivitatea produselor sau firmei

4.excelenta 

Eficienta economica reprezinta insusirea unei resurse, actiuni, activitati sau a unui proces de a produce efecte economice pozitive pe unitatea de efort, realizate pe piata prin intermediul raportului dintre cerere si oferta. Sub aspect cantitativ aceasta proprietate se exprima pe piata prin raportul dintre marimea efectelor si cea a efortului sau invers.

Eficacitatea economica se refera la nivelul sau gradul de indeplinire a obiectivelor de natura economica stabilita pentru o perioada spre a fi realizate de o firma. In cazul in care obiectivul a fost atins 100%, se poate vorbi de eficacitate maxima, iar in restul cazurilor de anumite grade partiale de eficacitate.

Competitivitatea este calitatea unui agent economic, produs sau serviciu, individ sau activitate de a fi susceptibili sa suporte concurenta cu altii. La nivelul firmei se pot identifica urmatoarele categorii de competitivitate: globala; financiara;comerciala; umana; manageriala; tehnica; organizationala.

Competitivitatea globala a unei firme reprezinta potentialul ei si presupune efectuarea unui diagnostic sau a unui inventar critic al capacitatii de care dispune, adica al fortelor de care dispune si a slabiciunilor tuturor componentelor firmei, cu referire speciala la factorii cheie de succes si la concurenta. Ea depinde de buna functionare a ansamblului componentelor sale.

Conform opiniei lui Peter Drucker, "un conducator eficient consacra jumatate din timpul sau problemelor de diagnosticare a activitatii "chiar daca diagnosticul este unul restrans, (la o singura problema) sau unul global (de ansamblu). Diagnoza presupune cercetarea starii sistemului (intreprinderii) sub raport structural si functional. Orice sistem este dirijat in mod constant spre realizarea unor obiective caracterizate in timp si spatiu. In acest sens sunt mobilizate toate resursele interne prin adaptare permanenta la variabilele mediului. Realizarea faptica a diagnosticului presupune:

*identificarea elementelor componente ale fenomenului cercetat si a factorilor ce-l genereaza (interni si externi);

*stabilirea relatiilor de cauzalitate dintre fenomen, elemente si factori;

*cuantificarea, in masura in care este posibil, a actiunii factorilor asupra fenomenului cercetat;

*separarea factorilor cu actiune pozitiva de cei negativi;

*stabilirea rezervelor concrete de imbunatatire a performantelor obtinute;

*stabilirea masurilor ce se impun pentru mobilizarea faptica a acestor rezerve.

Diagnosticul sau auditul potentialului firmei se va concretiza , in final, in lista factorilor sau bazelor de competitivitate, compusa in general din sase pozitii, dupa cum rezulta din tabelul nr.1:

Tabel nr.1 Factori de competitivitate la nivelul firmei

Baza de comparatie

Indicatori

1.Competitivitate financiara

*marimea profitului

*capacitatea de autofinantare,suma si scadenta imprumuturilor

*potential de randament financiar: rentabilitatea capitalurilor proprii

*potential de solvabilitate: aptitudinea de a face fata la rambursari

Competitivitate comerciala

*partea de piata, evolutia cifrei de afaceri, pragul de rentabilitate, pozitia in ciclul de viata pentru fiecare produs

*notorietatea comerciala: imaginea de marca, fidelitatea clientilor, coerenta gamei de produse, nivelul bugetului publicitar

3.Competitivitate umana

*indemanarea mainii de lucru, nivelul de calificare, rata absenteismului, rata incadrarii

4.Competitivitatea tehnica

*natura echipamentului:vechime, performanta

*avans tehnic, importanta cercetarii-dezvoltarii, nivelul de automatizare

*aprovizionarea, relatiile cu furnizorii, rotatia stocurilor

5.Competitivitate manageriala

*profilul conducatorilor: varsta, experienta, studii, formare

*capacitatea de conducere:aptitudinea comandamentului, a delegarii,  a negocierii, a spiritului de sinteza

*valoarea colaboratorilor, gradul de coeziune al echipei

6.Competitivitatea organizationala

*forma structurii organizatorice, numarul nivelurilor ierarhice

*natura delegarii deciziilor, gradul de descentralizare, circulatia informatiilor

*gradul de integrare al indivizilor si serviciilor la obiectivele firmei, modalitatea finalizarii obiectivelor, modul de realizare al controlului,

starea climatului social

Sursa:Russu ,Corneliu-Management si competitivitate, Tribuna economica nr.1/1998,pag.9 si 23,nr.2/1998 pag.7-8

Studiul si analiza firmei competitive au pus in evidenta caracteristici comune, insa fiecare dintre ele si-au intemeiat reusita pe baza unor competente particulare. Dintre criteriile de performanta care asigura un nivel ridicat de competitivitate fac parte urmatorii:

*productivitatea muncii

*costul muncii

*gradul de satisfacere a cerintelor beneficiarilor

*calitatea produselor si serviciilor, etc.

Obtinerea performantei economice si inglobarea acestui tel in spiritul organizatiei este o sarcina dificila dar esentiala . De fapt, o firma are un program propriu-zis pentru obtinerea performantelor. Rezultatele economice nu sunt produse de fortele economice, ele sunt o realizare a oamenilor.

Daca firma doreste sa se concentreze asupra performantelor economice, ea va trebui sa-i promoveze in aceste pozitii esentiale pe oamenii care si-au adus o contributie distincta la atingerea obiectivelor si performantelor firmei, care au demonstrat aptitudini speciale in indeplinirea sarcinilor economice si care au dovedit dorinta de a lucra pentru firma in ansamblu, si nu doar ca un simplu specialist intr-o anumita functie sau intr-un anumit domeniu tehnic.

Pentru managerul unei firme, capacitatea de a conduce firma spre obtinerea performantelor economice constituie cerinta esentiala.

2 Diagnosticul economico-financiar al firmei

In evaluarea potentialului intern al firmei, o importanta deosebita o prezinta analiza performantelor economico-financiare cu scopul de a determina oportunitatea si sensul schimbarilor ce trebuie realizate.

Diagnosticul economico-financiar este un instrument care se afla la indemana managerilor si care permite formularea unor judecati de valoare calitative si/sau cantitative privind starea, dinamica si perspectivele unei organizatii. In orice sistem economic exista insa o dualitate a oricarui fenomen (si implicit a diagnosticului acestuia), el fiind in acelasi timp efectul unui anumit numar de cauze, cat si cauza finala a unui alt fenomen.

Diagnosticul nu inseamna "a descrie", ci mai degraba "a identifica" variabilele cheie ale starii si dinamicii fenomenelor, a studia interactiunea lor in vederea determinarii obiectivelor de progres ale organizatiei.

Sursele de avantaj concurential la nivelul unei firme sunt greu de identificat daca analiza se efectueaza la nivelul global de activitate al acesteia. De aceea, se impune o investigare sistematica a tuturor activitatilor exersate de catre o firma, precum si a interconexiunilor dintre acestea.

La nivelul structurii manageriale, obiectivele diagnosticului financiar urmaresc, in principal, cresterea economica, cresterea rentabilitatii, asigurarea echilibrului financiar si a lichiditatii financiare.

Punctele forte urmarite prin intermediul diagnosticului financiar se refera la: abundenta de resurse si lichiditati; calitatea portofoliului de creante; calitatea relatiilor firmei cu mediul financiar.

Punctele slabe se refera la: fragilitatea echilibrului financiar; gradul mai redus de lichiditati al activelor; insuficienta fondurilor pentru finantare; structura financiara instabila caracterizata printr-un nivel prea ridicat al indatorarii.

Principiile care stau la baza analizei performantei agentului economic sunt ilustrate in schema urmatoare:

(Figura 1)

Principii de analiza a performantelor

Masurarea rezultatelor contabile si financiare, aprecierea nivelului si volatilitatii lor

Comparatie intre:

-Rezultate

-Flux de activitate

(vanzari, productie)

Comparatie intre:

-Rezultate

-Mijloace reale si

financiare utilizate

Aprecieri relative la:

-Profitabilitate (capacitatea de a obtine beneficii)

-Randamentul activelor

-Randamentul capitalurilor proprii

-Randamentul actiunilor


Sursa:M..Gust, Analiza economico-financiara, Editura Independenta Economica, 2003, Pitesti pag.251

Evaluarea performantei financiare a agentilor economici se poate

realiza pe baza unui sistem de indicatori care sa ia in calcul atat factori calitativi cat si factori cantitativi. Astfel, printre factorii calitativi putem enumera:

*nivelul de calificare;

*vechimea in domeniu a echipei manageriale;

*marimea capitalului social;

*relatiile dintre actionari;

*numarul de clienti pentru principalul produs comercializat;

*ponderea operatiunilor derulate prin CEC;

*dependenta de unul sau mai multi furnizori.

Acesti factori calitativi se pot incadra in diferite clase, in functie de valorile pe care le au si pot fi astfel cuantificati (Tabelul nr. 2)

Desigur, aceasta cuantificare are si un factor subiectiv care poate fi diminuat cu rezultatele obtinute de categoria factorilor cantitativi.

(Tabel nr.2)

Aprecierea performantei in raport cu factorii calitativi

Nr.

crt.

Factori calitativi

Foarte bine

Bine

Satisfacator

Necorespunzator

Evaluarea nivelului de calificare a echipei manageriale

Studii superioare in domeniu

Studii superioare in alte domenii

Studii medii in domeniu

Studii medii in alte domenii

Vechimea in domeniul de specialitate a echipei manageriale

Peste 5 ani

Intre 4 si 5

ani

Intre 2 si 4

ani

Sub 2 ani

Marimea capitalului social

Peste 10.000 ron

Intre 500

si 10.000 ron

Intre 1.000 si 500 ron

Sub 1000 ron

Relatiile dintre actionari

Foarte bune

Bune

Satisfacatoare

Nesatisfacatoare

Numar de clienti pentru principalul produs comercializat

Peste 4 clienti

4 clienti

2 sau 3 clienti

1 client

Ponderea operatiunilor derulate prin CEC

Sub 25%

Dependenta de unul sau mai multi furnizori

Peste 3 furnizori

3 furnizori

2 furnizori

1 furnizor

Sursa:Russu,C.Management si competitivitate,Tribuna Economica nr.1/1998,pag.9,23.

In ceea ce priveste insa factorii cantitativi , influenta acestora este cuantificata cu ajutorul unui sistem cuprinzator de indicatori economico-financiari, indicatori pe baza carora se realizeaza analiza diagnostic a firmei. (tabelul 3)

Indicatori economico-financiari

(Tabel nr.3)

Denumire

Formula de calcul

Interpretare

1.Indicatori de profitabilitate

a. Profit brut

Total venituri-Total cheltuieli

Exprima capacitatea firmei de a obtine profit

b.Profit net

Profit brut-Impozit pe profit

Arata nivelul profitului ce poate fi folosit pentru dezvoltarea firmei si stimularea actionarilor si salariatilor

c. Pragul de rentabilitate

Costuri fixe/pret de vz.unitar-costuri variabile unitare

Reflecta nivelul CA la care profitul este nul sau peste care vanzarile devin profitabile

d. Rezerva de profit brut

Vanzari-Costul bunurilor vandute*100/vanzari

Indica eficienta activitatii si a stabilirii pretului produsului.

e. Rezerva de profit net

Profit net*100/Vanzari

Indica eficienta activitatii dupa luarea in considerare a tuturor cheltuielilor.

f. Rata profitului

Profit brut*100/Cifra de afaceri

Reflecta rentabilitatea activitatii firmei si ofera informatiile necesare pentru alegerea structurii portofoliului de activitati

g. Randamentul activelor totale

Profit brut*100/Total active

Reflecta performanta economica globala a firmei, respectiv eficienta utilizarii mijloacelor materiale si financiare alocate pentru desfasurarea activitatii

h. Rentabilitatea economica

Profit net*100/Total active

Masoara eficienta utilizarii activelor intreprinderii

i. Rentabilitatea financiara  a capitalului propriu

Profit net*100/ Capital propriu

Reflecta eficienta cu care este utilizat capitalul propriu

j. Rata rentabilitatii capitalului social

Profit net*100/Capital social

Reflecta eficienta cu care este utilizat capitalul social

k. Randamentul actiunilor

Dividende pe actiune*100/ Valoarea unei actiuni

Ofera posibilitatea de a aprecia tendintele posibile privind evolutia valorii actiunilor.

Sursa:M.Nanes,Managementul strategic al intreprinderii si provocarile tranzitiei, Ed.All Beck, Bucuresti, 2000, pag.64

Denumire

Formula de calcul

Interpretare

l.Rentabilitatea  plasamentului in actiuni

Dividende*100/Suma investita in actiuni

Evalueaza modul in care sunt satisfacute interesele actionarilor

Indicatori si indici de lichiditate si solvabilitate

a. Rata lichiditatii generale

Active circulante/datorii pe termen scurt

Reflecta posibilitatea intreprinderii de a transforma activele circulante in lichiditati necesare pentru plata obligatiilor exigibile pe termen scurt. Raportul este favorabil cand valoarea sa este cuprinsa intre 2-5

b. Rata lichiditatii imediate

Disponibilitati/ Datorii pe termen scurt

Reflecta capacitatea firmei de a-si onora datoriile pe termen scurt din disponibilitati

c. Rata lichiditatii partiale

Active circulante - Stocuri/Datorii pe termen scurt

Reflecta capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt exigibile din creante si disponibilitati

d. Rata autonomiei financiare globale

Capital propriu*100/Total pasive

Capital propriu*100/Capital atras

Reflecta autonomia financiara a firmei, respectiv capacitatea sa de autofinantare (care este cu atat mai ridicata cu cat valoarea acestui indicator este mai mare), precum si masura in care creditorii sunt aparati de risc prin capitalul propriu al acesteia.

3.Indicatori privind creantele si datoriile

a. Perioada de recuperare a creantelor

Creante*365/Cifra de afaceri

Exprima timpul necesar recuperarii creantelor (debitori plus facturi emise si neincasate de la clienti).

b. Gradul de indatorare

Datorii totale*100/Total active

Arata proportia in care firma este finantata din alte surse decat din fondurile proprii.

c. Perioada de rambursare a datoriilor

Obligatii de plata*365/Cifra de afaceri

Indica timpul necesar pentru plata furnizorilor firmei.

d.Rata de acoperire a creditelor

Pr.net+Amortiz.-Dividende*100/Credite scadente+Dobanzi aferente

Exprima proportia in care profitul firmei ramas dupa deducerea dividendelor asigura plata ratelor scadente la creditele acordate si a dobanzilor aferente.

Sursa:M.Nanes, Managementul strategic al intreprinderii si provocarile tranzitiei, Ed.All Beck, Bucuresti, 2000, pag.64

Denumire

Formula de calcul

Interpretare

e. Rata de indatorare globala

Datorii totale *100/Total pasive

Masoara ponderea datoriilor in patrimoniul firmei

f. Capacitatea de indatorare a firmei

Capital propriu*100/Capitaluri imprumutate pe termen mediu si lung

Exprima limitele de indatorare pe care le suporta firma. Intrucat bancile apreciaza ca indatorarea pe termen mediu si lung nu poate sa depaseasca volumul capitalurilor proprii, valoarea acestui indicator trebuie sa fie mai mare ca 1.

4.Indicatori privind activitatea

a. Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ Nr.total de salariati

Exprima eficienta cu care este cheltuit factorul munca

b.Eficienta utilizarii activelor

Cifra de afaceri*100/Total active

Reflecta eficienta cu care sunt folosite activele firmei

c. Potentialul de dezvoltare al firmei

Prelev.din profit pt.fd.de dezv*100/Fondul de rulment

Exprima posibilitatile pe care le are firma de a-si asigura dezvoltarea in perspectiva

d.Rata de eficienta a stocurilor

Costul bunurilor vandute*100/Stocul mediu

Releva capacitatea conducerii firmei de a controla investitiile in stocuri.

e. Rotatia stocurilor

Cifra de afaceri*365/Total stocuri-Facturi neincasate

Exprima de cate ori se reinnoiesc stocurile in decursul unei perioade de timp.

f.Perioada de colectare a veniturilor

Incasari zilnice*365/Vanzari pe credit anuale

Reflecta eficienta colectarii veniturilor si a politicii de credit.

.Indicatori privind imobilizarile de capital

a. Rata activelor imobilizate

Active imobilizate*100/Total active

Masoara gradul de investire a capitalului in cadrul firmei.

b.Rata imobilizarilor corporale

Imobilizari corporale*100/Total active

Reflecta capacitatea firmei de a se adapta la schimbare.

c. Rata activelor circulante

Active circulante*100/Total active

Exprima ponderea activelor circulante in total active

d. Rata stocurilor

Stocuri*100/Total active

Exprima ponderea stocurilor in totalul activelor firmei

e. Rata creantelor

Creante*100/Total active

Exprima ponderea creantelor in totalul activelor firmei.

Sursa:M.Nanes, Managementul strategic al intreprinderii si provocarile tranzitiei, Ed.All Beck, Bucuresti,2000, pag.64

Evolutia cifrei de afaceri, a lichiditatii , solvabilitatii si a altor indicatori economico-financiari ofera o imagine de ansamblu in ceea ce priveste potentialul firmei si implicit posibilitatile de dezvoltare. Din punct de vedere strategic solvabilitatea este cea care garanteaza autonomia firmei iar rentabilitatea este cea care garanteaza solvabilitatea si existenta firmei. De asemenea, se acorda o atentie deosebita flexibilitatii financiare, generata prin lichiditate si rentabilitate precum si prin capacitatea de indatorare.

In diagnosticul activitatii intreprinderii, de mare utilitate sunt corelatiile si respectiv ratele de echilibru si eficienta. Dintre acestea mentionam:

a)Corelatia dintre indicele de crestere a productiei exercitiului si indicele de crestere a valorii adaugate:

IPa>IPe in care IPa -reprezinta indicele valorii adaugate;

Ipe- indicele productiei exercitiului.

Aceasta inegalitate reflecta o reducere a consumurilor intermediare, ceea ce inseamna o crestere a eficientei acestora.

b)Corelatia dintre indicele productivitatii muncii (Iw) si indicele salariului mediu (Ism). Se pot intalni urmatoarele situatii:

Iw>Ism sau Iw<Ism

Folosita in diagnosticare, corelatia mentionata permite evidentierea consecintelor economico-financiare privind utilizarea factorului munca:

- relatia Iw>Ism inseamna consecinte favorabile pentru intreprindere;

- relatia Iw<Ism semnifica consecinte nefavorabile.

c)Rata activelor circulante fata de datoriile pe termen scurt.

Rac=Active circulante/Datorii pe termen scurt>0.

O asemenea relatie confirma existenta fondului de rulment in intreprindere.

Asadar, analiza diagnostic are un rol esential in evaluarea, reglarea si ameliorarea performantelor economico-financiare ale intreprinderii. De aceea, ea sta la baza studiilor de fezabilitate si a celor de evaluare economica a intreprinderilor.

Cap.3 Analiza mediului si competitivitatii firmei. Studiu de caz la S.C. Comert Scularie SA Topoloveni.

3.1.Prezentarea firmei

SC Comert Scularie SA, cu sediul in orasul Topoloveni, strada Maximilian Popovici numarul 60, judetul Arges, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J03/174/2001, cod unic de inregistrare fiscala 13785797, cod CAEN 2862-Fabricarea uneltelor de mana, este o firma ce face parte dintr-un grup de societati, grup in care are statut de filiala.

Societatea a fost infiintata in data de 01.04.2001 sub aceasta denumire, prin transferul unor activitati de la SC Componente Auto SA (societatea mama) cum ar fi:activitatea de scularie, comert cu piese auto, comert produse alimentare, transport marfa, transport calatori.

Are un capital social de 1.02725 lei, compus din 409.090 actiuni cu o valoare nominala de 5 lei/actiune, capital subscris si varsat in totalitate de actionari . Actionarul majoritar este SC Componente Auto SA Topoloveni, cu un procent de 98,49%, diferenta fiind detinuta de persoane fizice . Firma are in prezent 120 salariati, este condusa de un administrator unic, iar conducerea executiva este asigurata de un director si un contabil sef.

Fiind supradimensionata din punct de vedere al numarului de personal, cat si datorita faptului ca unele activitati erau nerentabile, firma a intrat intr-un proces de restructurare.

De-a lungul celor cinci ani, firma a fost intr-o permanenta schimbare, adaptandu-se continuu datorita schimbarilor din mediul extern, astfel ca, in prezent, activitatile principale sunt:

*executie si reconditionare de sdv-uri (dupa documentatia tehnica) de tipul: scule aschietoare, stante, matrite, dispozitive de control, dispozitive de lucru, piese de schimb pentru masini-unelte.

*executie si reconditionare piese schimb utilaje-roti dintate, sanii, ghidaje, cat si alte piese din componenta utilajelor.

*intretinere si reparatii utilaje: efectuarea de reparatii de tipul RC1,RC2

reparatii capitale si modernizari de utilaje.

De asemenea, prin personalul sau, firma acorda asistenta tehnica, intretinere si service la toate utilajele de pe platforma.

O latura importanta a activitatii de reparatii utilaje o constituie activitatea de modernizare a masinilor unelte existente in patrimoniul societatilor din grup.

Pentru cresterea fiabilitatii, productivitatii si in acelasi timp a performantelor prelucrarilor, dar si pentru ca utilajele uzate fizic si moral sa reintre in procesul de fabricatie, realizam dotare lor cu sisteme de alimentare automata, variatii continue de turatie cu convertizoare de frecventa, franari, schimbari de turatii a arborelui principal al masinii unelte in timpul procesului de fabricatie.

*executie piese pentru autovehicule mari;

*prestari servicii (service utilaje si statie conexiuni)

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare privind aspectele de mediu. In anul 2005 societatea a fost certificata pentru sistemul de management de mediu ISO 14001-97, iar in anul 2006 a fost auditata pentru trecerea la standardul 14001-2005. In conformitate cu reglementarile din legislatia privind protectia mediului, firma deruleaza actiuni concrete privind investitiile de mediu pe termen scurt si de perspectiva. De asemenea societatea este certificata din punct de vedere al calitatii conform standardului ISO 9001

3.2 Mediul extern si intern al firmei

In ceea ce priveste micromediul firmei, putem spune ca este destul de diversificat, dat fiind faptul ca firma are in derularea obiectului sau de activitate mai multe activitati.

Astfel, in privinta furnizorilor: societatea are o diversitate de furnizori, pentru activitatea de aprovizionare existand o intreaga evaluare a acestora, procesul desfasurandu-se pe baza de selectii de oferte de la cel putin trei furnizori, iar decizia de cumparare se ia in urma analizei ofertelor respective.

Sunt insa si furnizori de servicii la nivelul intregii platforme cu care sunt stabilite relatii de la inceputul existentei societatii, relatii care an de an, prin volumul prestarilor efectuate la nivelul grupului, au fost imbunatatite, cu rezultate favorabile de ambele parti. Cu aceasta categorie de furnizori societatea-mama este cea care negociaza nivelul preturilor prestarilor de servicii si tot ea stabileste s politica la nivel de grup.

Daca pana anul trecut ponderea cea mai mare o detinea aprovizionarea pentru activitatea de reparatii si modernizari masini-unelte, in anul 2006 si in prezent, ca urmare a dezvoltarii activitatii de executie de sdv-uri noi si reconditionate s-a pus un accent deosebit pe imbunatatirea relatiilor cu furnizorii de materie prima si prestari servicii pentru aceasta activitate.

Dintre furnizorii de materii prime si materiale din acest domeniu mentionam:

SC Oteluri pentru Scule Cristuru Secuiesc; Bohler SRL Bucuresti; Alcan SRL Bucuresti; Maxim SRL Bucuresti; Miras SRL Bucuresti; Delcam SRL Iasi; Comat Electro SRL Bucuresti; Laromet SA Bucuresti; Arva SRL Bucuresti; Elemente Comanda Auto SA Topoloveni; Clemans SRL Pitesti; Carbochim SA Muntenia ;Grup Invest SA Pitesti etc.

Activitatea de tratament termic si debitare pentru executia de sdv-uri este efectuata in principal de catre furnizori specializati, ca de exemplu   SC Componente Auto SA Topoloveni, SC Imuc SA Pitesti sau SC Montana SRL Campulung.

Relatiile societatii cu furnizorii mentionati sunt relatii contractuale bine definite, cu stabilirea conditiilor de calitate si de livrare, precum si reduceri comerciale sau modalitati de plata la un anumit termen.

Pentru activitatea de reparatii masini unelte si service putem spune ca aprovizionarea nu mai reprezinta ponderea cea mai mare, ca urmare a reducerii comenzilor de reparatii de la principalii clienti, cat si datorita faptului ca prin fondurile accesate in perioada acestor ani , firmele au investit in tehnica si tehnologie de varf, nemaifiind nevoite sa-si modernizeze utilajele vechi ci dimpotriva, avand posibilitatea sa achizitioneze altele noi, de ultima generatie, mult mai performante, beneficiind si de subventii importante .

Furnizorii de la care societatea achizitioneaza piese pentru reparatiile pe care le mai efectueaza ( reparatii de tip RC1,RC2,R.K.) si cu care a intretinut o perioada mare de timp relatii datorita volumului important de piese achizitionate in trecut,sunt, in principal urmatorii:

*SC Martin Electric SRL Pitesti; Tehnology Promotion SRL Pitesti; Romania Hidroservice SRL Targu-Jiu; General Industry SRL Pitesti; Electro H&P SRL Sibiu; Romradiatoare SA Brasov; Alcadibo Trading SA Pitesti etc.

In privinta materiilor prime pentru productia reperelor auto paleta furnizorilor este mai restransa , intrucat nici ponderea acestei activitati nu este mare in totalul cifrei de afaceri, iar furnizorii sunt specializati sau chiar unici in domeniu. Dintre acestia mentionam: SC Mefin SA Sinaia si SC Vulcan Ocna Sugatag in privinta semifabricatului necesar productiei de nuca cardan.

Furnizorii de servicii la nivelul societatii sunt aceeasi la nivel de platforma, fiecare firma din grup beneficiind de servicii prompte si de calitate.

Acestia sunt reprezentati de firmele urmatoare: SC Finex Impex SRL Pitesti- care este principalul furnizor pentru activitatea de investitii ; SC Geli Star Trading SRL Pitesti - furnizor de servicii de la centrala termica si instalatii; Total Electric Oltenia - furnizor de energie electrica; Leu Grup SRL Pitesti-furnizor de consumabile si asistenta tehnica in domeniul calculatoarelor, Unosoft SRL Pitesti - asistenta software la nivel de societate, etc.

Datorita cantitatilor comandate si a paletei destul de largi de furnizori, firma detine o pozitie si relatii avantajoase in raport cu acesti parteneri de mediu.

Clientii firmei sunt diferiti pentru fiecare activitate desfasurata de aceasta.

Fiind o societate de grup, infiintata ca o filiala care sa asigure in principal produse si servicii pentru societatea mama si celelalte filiale ale acesteia, la inceputurile existentei sale firma si-a desfacut produsele si a efectuat servicii cu preponderenta in acest mediu restrans.

Astfel ca, atat pentru executia de sdv-uri noi si reconditionate cat si pentru reparatiile si modernizarile de masini-unelte si service-ul aferent, clientii principali erau reprezentati de societatea mama-SC Componente Auto SA Topoloveni si pentru celelalte doua filiale ale acesteia, respectiv Elemente Comanda Auto SA Topoloveni si Indagroservcom SRL Topoloveni.

De-a lungul timpului insa, pe masura ce o parte din activitati nu si-au pastrat eficienta in acest mediu, firma a fost nevoita sa-si intensifice eforturile pentru a gasi si alti beneficiari ai produselor si serviciilor sale.

Dintre clientii cei mai importanti ai firmei pentru produsele sale rezultate din derularea activitatii principale si anume executia de sdv-uri , mentionam :

*SC ABB SRL Bucuresti-pentru piese uzinate , mecano-sudura si montaj;

*NUM.R.S. Franta -client cu care firma si-a dezvoltat colaborarea foarte mult in ultima perioada, devenind client principal al acesteia;

*YRY SRL Mioveni- client de pe platforma Dacia Renault;

*SC Emersson SRL Stefanesti- pentru executia de sdv-uri si piese schimb;

*SC Semas Industry SA Pitesti - pentru executie de stante si matrite;

*Dyamond SRL Pitesti - pentru executia matritelor pe centrul de frezat cu comanda numerica;

Referitor la serviciile de reparatii masini unelte si service, pe langa clientii de pe platforma pentru care se executa in continuare un volum de reparatii planificate, firma si-a dezvoltat colaborarea cu SC Cor.Tubi Timisoara, firma ce are sediul pe platforma Dacia Renault si pentru care executa diferite repere.

De asemenea, in domeniul prestarilor de servicii, service si reparatii masini-unelte, s-a incheiat un contract cu firma Cinetic Franta, firma care colaboreaza tot cu Dacia Renault.

Firma SC Comert Scularie executa produse si servicii din domeniul sau de activitate pe baza de comanda si pentru diferiti clienti ocazionali.

In acest fel, firma nu a mai depins de unul sau doi beneficiari, reusind prin eforturile depuse si produsele de calitate executate sa-si diversifice numarul clientilor, valorificand capacitatea acestora de cumparare si dezvoltandu-si activitatea continuu.

Datorita specificului activitatii societatii (executia de unicate), produsele se executa la termenul stabilit cu clientul iar marfa executata se livreaza imediat.

Pentru satisfactia clientilor sai, firma are permanent in vedere ca obiectiv principal realizarea de produse de calitate, la termenele solicitate si cu costuri cat mai reduse.

In conditiile unei economii de piata, firmele trebuie sa faca fata unei concurente din ce in ce mai puternice .

Dintre toate fortele micromediului sau, concurenta este componenta micromediului asupra careia SC Comert Scularie si-a concentrat eforturile, alocand in acest sens o serie de resurse pentru identificarea principalilor concurenti .

Concurenta in domeniul sau de activitate este dezvoltata in privinta executiei de sdv-uri, aceasta amplificandu-se in ultima perioada prin aparitia in zona a unor societati care s-au format prin externalizarea activitatilor de scularie din cadrul societatilor mari.

Principalii concurenti ai firmei sunt: SC Ana Mep SDV SRL Stefanesti- firma ce a luat fiinta din grupul ANA IMEP; SC Montana Campulung- firma desprinsa din Fabrica de Scule si Matrite Campulung; S.C.P&G SRL Pitesti; SC.Setro Metal Campulung , SC Tygma Industry Topoloveni si altii.

Avantajele firmei Comert Scularie fata de concurenti sunt produsele de calitate, personalul calificat si servirea prompta a clientilor sai.

Un alt avantaj pentru firma este desfiintarea sectiei de scularie de pe platforma Dacia Renault, ocazie cu care o parte din produsele necesare sunt executate de catre Comert Scularie SA Topoloveni.

Toate aceste firme, pentru a face fata concurentei puternice au facut investitii in domeniul tehnic, dotandu-se cu utilaje cu comanda numerica performante cu care se obtin produse fiabile , cu un grad ridicat de utilitate si de o calitate superioara. De asemenea, a devenit posibila cresterea productivitatii muncii si a performantelor obtinute.

Sindicatul si actionariatul firmei Comert Scularie SA Topoloveni sunt forte ale micromediului care influenteaza activitatea firmei.

In cadrul societatii exista un sindicat foarte puternic, intrucat gradul de sindicalizare al fortei de munca este de peste 90%. Acesta functioneaza inca de la infiintarea societatii si este in permanenta interesat de cresterea salariilor personalului direct productiv si de siguranta locului de munca .

Actionariatul, prin structura sa (societatea mama fiind principalul actionar) este interesat prin politica pe care o stabileste si aplica la nivelul intregului grup, de maximizarea profitului si de cresterea patrimoniului firmei.

In relatiile sale cu mediul din care face parte, firma intra in contact cu institutii financiare, deruland activitati specifice cum ar fi obtinerea unor credite pentru activitatea de investitii, precum si cu organisme de control sau de protectie a consumatorului.

Pe langa aceste influente, firma este marcata de incidenta climatului general in care-si desfasoara activitatea.

In calitate de beneficiar, mediul de afaceri intern inca nu asigura manifestarea si sustinerea, in acelasi ritm cu exigentele clientilor, a nivelului preturilor si a calitatii materialelor cumparate.

Riscurile ridicate de creditele bancare s-au mai diminuat in ultimul timp, ca urmare a scaderii ratei dobanzii de catre bancile comerciale.

Riscul de lichiditate si de cash flow creste in conditiile alocarii unui volum ridicat de investitii necesare pentru a face fata concurentei puternice din domeniu, scaderii rentabilitatii productiei, nivelul inca ridicat al fiscalitatii, cresterea necesarului de fond de rulment.

Incertitudinile legate de mediul politic, juridic, fiscal sau legislativ, incluzand posibilitatea schimbarilor nefavorabile legate de oricare dintre acesti factori, ar putea afecta semnificativ capacitatea firmei de a opera in mod profitabil.

Mediul fiscal intern, precum si implementarea reglementarilor aferente, cunosc frecvente schimbari si sunt subiect al interpretarilor de catre agentii economici.

O data cu integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, firma va avea acces la tehnologii noi, la fonduri substantiale pentru care va avea in vedere intocmirea unor proiecte concrete pentru dezvoltarea bazei tehnico materiale, dotarea tehnica superioara.

Mediul intern al firmei Comert Scularie este alcatuit din elemente asupra carora are o influenta determinanta. Resursele de care dispune firma genereaza prosperitatea acesteia.

Resursele financiare :la momentul actual firma dispune de resurse financiare rezultate din veniturile proprii, precum si de o subventie pentru investitii primita in anul 2005 prin programul de crestere a competitivitatii produselor, program derulat de Ministerul Economiei si Comertului, in urma caruia, pe baza proiectului sustinut, a obtinut o subventie in suma de 120.000 lei.

Resursele fizice de care dispune Comert Scularie Topoloveni sunt formate din : cladiri, constructii, echipamente, instalatii, aparatura birotica si mobilier.

O buna parte din acestea au fost aduse ca aport in natura la infiintarea societatii de catre principalul actionar, respectiv Componente Auto Topoloveni.

In privinta resurselor umane, firma are ca avantajul ca dispune de personal calificat care a reusit sa se adapteze rapid puternicelor schimbari din mediul sau .

Firma Comert Scularie Topoloveni are resursele umane structurate astfel:

Categorie de personal

Numar de persoane

Pondere in total (%)

Muncitori direct productivi

Muncitori indirect productivi

Personal TESA

Total

In ceea ce priveste activitatea de productie, aceasta este organizata in unitati efective de lucru (U.E.L), dupa cum urmeaza:

Denumire U.E.L.

Numar personal direct productiv

Scularie-matriterie piese schimb

Reparatii masini-unelte si service

Productie repere auto

Statie conexiuni

Numarul mediu de personal in anul 2006 a fost de 123 salariati fata de anul 2005 cand acesta a fost de 143 salariati.

Structura personalului dupa nivelul de pregatire se prezinta astfel:

Pregatire profesionala

Numar persoane

Studii superioare

Scoala de maistri

Scoala post-liceala

Liceu de specialitate

Scoala profesionala

Relatiile intre conducerea societatii si angajati sunt bune, fiecare salariat este implicat prin activitatea pe care o desfasoara, in depunerea eforturilor pentru realizarea obiectivelor societatii ; managementul la nivelul firmei este de tip participativ, pune accent pe rezultate si mai putin pe metode, creandu-se astfel o echipa de oameni siguri pe ei si competenti , avand in vedere motivarea acestora si recompensand creativitatea.

Structura organizatorica a societatii reflecta resursele organizationale si arata gradul de centralizare, sistemul informational , coordonarea si controlul la nivelul firmei si este prezentata in Anexa nr.1

Firma Comert Scularie SA Topoloveni, prin insasi modul in care a fost infiintata, functionand la inceput mai mult ca o societate inchisa, cu desfacerea produselor pe o piata destinata, respectiv societatile din grup, nu a avut o marca proprie sub care sa-si vanda produsele. Societatea mama insa are o marca proprie si este recunoscuta pe piata prin produsele de origine pe care le executa in domeniul pieselor pentru industria de automobile si autovehicule rutiere.

Cu toate acestea, din momentul deschiderii firmei spre exterior, prin clientii pe care aceasta a reusit sa-i atraga nu numai de pe piata interna cat si din piata externa, s-a dovedit faptul ca, prin produsele si serviciile pe care le executa intr-o piata atat de diversificata in domeniul sau de activitate, s-a adaptat continuu si chiar a prevazut anumite schimbari din mediul sau extern.

3.3. Analiza diagnostic a firmei Comert Scularie SA Topoloveni.

Pentru realizarea unei analize diagnostic a firmei este necesara determinarea unor indicatori economico-financiari pe baza datelor din situatiile financiare ale firmei, respectiv bilantul si contul de profit si pierderi al firmei .

Astfel, la 31.12006 situatia principalilor indicatori economico-financiari ai societatii este prezentata in Anexa nr.2 si din analiza datelor rezulta urmatoarele:

Valoarea patrimoniala a firmei este de 444.061 lei, iar capitalurile proprii sunt in suma de 1.618.423 lei.

La sfarsitul exercitiului financiar prezentat, firma a realizat o cifra de afaceri de 4.993.801 lei si a obtinut un profit brut in suma de 74.388 lei la un nivel al veniturilor totale de 5.236.911 lei si al cheltuielilor totale de 5.16523 lei.

De remarcat este faptul ca nivelul stocurilor este totusi ridicat in comparatie cu cifra de afaceri realizata, ceea ce inseamna ca firma a imobilizat resurse financiare in stocuri si nu a reusit sa valorifice eficient mijloacele circulante de care dispune. Totusi, in comparatie cu perioada de inceput a exercitiului financiar se constata o reducere a acestora.

In cadrul activelor circulante, creantele detin o pondere majoritara ceea ce inseamna ca firma se confrunta cu greutati in incasarea acestora.

In privinta datoriilor, societatea are datorii curente (pe termen scurt) in suma de 681.320 lei reprezentand in principal datorii catre furnizori, personalul societatii si datorii catre bugetul consolidat.

De asemenea datoriile financiare ale firmei la data raportarii sunt in valoare de 188.828 lei datorii ce reprezinta credit de investitii pe termen scurt.

Pentru acesta firma a inregistrat cheltuieli financiare in suma de 44.160 lei reprezentand dobanda la credit.

Analizand contul de profit si pierderi al firmei, ne putem da seama de rezultatul obtinut in urma desfasurarii activitatii pe perioada exercitiului financiar:rezultatul exploatarii in suma de 121.640 lei pune in evidenta performantele comerciale ale firmei, independent de politica financiara si fiscala, insa tinand cont de politica de amortizare si de constituire a provizioanelor.

Se poate observa ca, in comparatie cu anul 2005, la o productie vanduta care a inregistrat o descrestere cu 16,2%, rezultatul exploatarii a crescut cu 2,77% ceea ce inseamna ca firma a gestionat resursele mai eficient in anul 2006 fata de 2005.

Rezultatul net al exercitiului, respectiv profitul in suma de 44.595 lei exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiare.

Acesta este in crestere comparativ cu exercitiul precedent, in care atat nivelul productiei vandute cat si al cifrei de afaceri a fost mai mare decat in perioada curenta.

Avand in vedere datele din situatiile financiare ale firmei, calculam indicatorii de lichiditate si solvabilitate precum si gradul de indatorare, in vederea aprecierii performantei in raport cu factorii cantitativi.

In opinia specialistilor din domeniu, valorile optime sau necorespunzatoare ale acestor indicatori sunt prezentate in Anexa nr.3.

Raportat la rezultatele obtinute de firma Comert Scularie SA Topoloveni, valorile inregistrate si diagnosticarea activitatii sunt prezentate in Anexa nr.4.

Astfel, factorii cantitativi care situeaza firma intr-o situatie favorabila sunt concretizati in indicatori ca: lichiditatea curenta, lichiditatea imediata, gradul de indatorare, solvabilitatea. Valorile acestor indicatori sunt incadrate ca fiind optime, drept pentru care putem aprecia activitatea firmei ca fiind una care-i asigura o solvabilitate si lichiditate buna.

In schimb, la un nivel satisfacator se situeaza indicatori ca rentabilitatea cifrei de afaceri si rentabilitatea generala, ceea ce inseamna ca rezultatul obtinut nu reflecta o folosire eficienta a resurselor firmei si se impune o mai buna gestionare a acestora.

In ceea ce priveste factorii calitativi, valorile acestora incadreaza firma intr-o clasa de performanta ridicata si sunt prevazute de asemenea in Anexa nr.4.

Pe baza punctajului totalizat, se incadreaza firma in una din urmatoarele clase de performanta:

Nr.crt.

Punctaj obtinut

Clasa de performanta

A

B

C

D

Sub 14

E

In urma diagnosticarii activitatii firmei constatam ca aceasta se incadreaza in clasa de performanta financiara A , ponderea punctajului celor doua categorii de factori fiind foarte apropiata. Cu toate acestea este necesara cresterea rentabilitatii generale si a cifrei de afaceri, prin masuri care sa duca la maximizarea profitului net si totodata o mai buna gospodarire a cheltuielilor societatii , urmarindu-se reducerea acestora.

Pe langa indicatorii de solvabilitate si lichiditate determinati mai sus, pentru o imagine mai detaliata asupra firmei si activitatii acesteia, am analizat si alti indicatori economico-financiari prezentati in Anexa nr.5.

In urma analizei tuturor acestor indicatori se poate aprecia ca firma a desfasurat pe perioada exercitiului financiar incheiat o activitate profitabila dar trebuie sa actioneze in continuare pe linia cresterii rentabilitatii prin o mai buna gestionare a cheltuielilor si implicit a resurselor de care dispune.

3.4.Analiza S.W.O.T. a firmei Comert Scularie SA Topoloveni

Analiza S.W.O.T. este considerata analiza cu un pronuntat caracter calitativ, care tine cont de evolutia trecuta a firmei si anticipeaza pe cea viitoare.

Acest model presupune ca, la un moment dat, situatia unei firme poate fi cunoscuta , atat din punct de vedere intern cat si extern.

Utilizarea acestei analize este considerata, dupa unii autori, un indicator al atitudinii si actiunii manageriale. Ideal pentru o firma ar fi sa existe oportunitati majore si amenintari reduse, in timp ce situatia cea mai nefavorabila este aceea in care oportunitatile sunt putine, in schimb amenintarile sunt numeroase.

Este necesar ca aceasta metoda de analiza strategica sa fie aplicata continuu, nu numai atunci cand firma are probleme sau cand evenimentele sunt total nefavorabile pentru ea, astfel incat sa avem permanent o buna cunoastere a acesteia si a tendintelor existente in mediul de afaceri.

Asa cum am aratat in capitolele anterioare, firma este influentata in desfasurarea activitatii ei de o multitudine de factori, interni si externi. Este bine de stiut faptul ca, la randul sau , o firma, poate influenta o serie de factori, dar ca intre marimea acesteia si puterea de influenta exista o relatie directa si anume: o firma mare poate influenta mediul inconjurator al acesteia, comparativ cu una mijlocie sau mica.

Pentru realizarea analizei S.W.O.T la firma Comert Scularie Topoloveni am efectuat "un inventar"al calitatilor si slabiciunilor interne din cadrul organizatiei si totodata am luat in calcul oportunitatile si amenintarile externe care pot afecta organizatia, tinand seama de piata pe care actioneaza firma si de mediul inconjurator. Fac precizarea ca firma analizata nu este una de marime considerabila, asa cum de altfel rezulta si din datele prezentate.

In cazul firmei Comert Scularie SA Topoloveni, acest tip de analiza se prezinta astfel:(tabelul 3.1)

Analiza S.W.O.T.

Tabelul nr.3.1

Puncte forte

Puncte slabe

1.forta de munca calificata,cu costuri relativ reduse  ;

cultura organizationala puternica;

3.competente pe plan managerial si organizational;

4.existenta unui sistem de planificare strategica atat la nivel de grup cat si la nivelul firmei;

5.pozitia firmei pe piata;

6.canale de distributie existente;

7.clienti stabili;

8.executia de unicate;

9.abilitati comerciale;

10.implicarea salariatilor in problemele firmei;

11.existenta unor capacitati de productie ce pot fi utilizate;

1costuri relativ ridicate;

resurse financiare insuficiente;

3.echipamente consumatoare de energie;

4.nivel redus al cercetarii-dezvoltarii;

5.concentrare in sectoare cu valoare adaugata scazuta /strategii bazate pe costuri reduse;

6.grad de innoire si inovare relativ redus;

7.sindicalizarea foarte puternica a fortei de munca;

8.uzura fizica si morala a unor echipamente tehnice;

9.neritmicitatea procesului de instruire a personalului; 

Oportunitati potentiale

Amenintari potentiale

1.posibilitatea incheierii unor acorduri avantajoase;

integrarea in Uniunea Europeana;

3.noi surse de investitii-accesul la fondurile structurale;

4.investitiile straine directe;

5.cerere de produse si servicii noi;

6.liberalizarea pietelor;

7.cresterea pietei;

8.aparitia de noi piete;

9.accesul la tehnologii performante;

1.expunere mai mare la competitia pe piete globalizate;

migratia unor sectoare industriale catre locatii externe cu costuri mai reduse;

3.intarirea pozitiei/imaginii Romaniei ca o economie axata pe sectoare cu o valoare adaugata redusa;

4.migratia externa a lucratorilor cu un nivel educational ridicat;

5.concurenta puternica intr-o arie geografica restransa;

6.putere ridicata de negociere a clientilor;

7.cresterea preturilor de catre furnizorii de materii prime;

8.nivel de trai scazut;

9.legislatie nesigura si continuu in schimbare;

Fiind o societate de grup unde managementul de varf are si calitatea de actionar al firmei, si tinand seama de faptul ca in ultima perioada de timp s-a acordat o atentie deosebita deschiderii firmei spre exterior si atragerii de noi clienti potentiali, se poate spune ca strategiile folosite la nivelul firmei sunt strategii de tip "ST", adica acele strategii de diversificare ce folosesc fortele firmei pentru a diminua efectele amenintarilor din mediu.

Matricea S.W.O.T. devine astfel o sinteza a diagnosticului intern si extern, oferind managerului sansa de a cunoaste perspectivele de evolutie ale organizatiei pe care o conduce si sansele de a-si spori semnificativ rezistenta la faliment in fata concurentei.

Ea ofera raspunsuri la problemele pe care le intampina firma printr-un demers creativ care incearca sa analizeze fiecare aspect de importanta cruciala pentru viitorul firmei .

Analiza strategica a competentelor organizationale poate fi realizata deci, dintr-o perspectiva mult mai larga decat cea oferita de rapoartele financiare obligatorii, de informatiile furnizate partilor de interese implicate intr-o afacere sau de controalele de rutina ale activitatilor, larg aplicate in organizatii.

Acest tip de analiza are ca avantaj faptul ca prezinta subsistemele componente ale organizatiei si modul in care fiecare isi aduce contributia la performantele generale.

In plus, prin aplicarea acestui model de analiza se poate realiza o foarte buna cunoastere a afacerilor firmei si concurentei.

Concluzii:

Fiecare firma isi planifica de o maniera sau alta utilizarea surselor existente si atragerea de noi resurse, fie ca o face in sens strategic pe un orizont mai larg de timp, fie ca incearca doar sa evite supraconsumul de resurse in activitati riscante.

Deosebit de important insa este faptul ca aceasta sa functioneze intr-un mediu cat mai putin turbulent care sa nu reclame modificari bruste si dese ale planurilor de alocari.

Cu cat mediul este mai turbulent, cu atat creste riscul afacerilor care se deruleaza, dar dinamismul accentuat poate insemna in acelasi timp aparitia unor oportunitati interesante.

Cu cat mediul este mai stabil, cu atat gradul de amenintare scade dar si oportunitatile sunt mai rare si mai putin fructuoase, inertia mediului afectand apetitul de risc al participantilor.

Pe de alta parte, acelasi eveniment poate constitui o amenintare pentru firma, fiind in acelasi timp o oportunitate pentru competitori, capacitatea de a o valorifica fiind direct dependenta de resursele interne si de capabilitatea acestora.

Capacitatea unei organizatii de a integra presiunile de mediu, resursele interne si presiunile investitorilor astfel incat sa reuseasca la finalul fiecarui exercitiu financiar sa creeze valoare, este determinanta pentru succesul si perenitatea sa.

Raspunsul firmei la presiunile mediului sau extern sunt limitate de resursele interne disponibile si de deciziile manageriale, ceea ce poate imprima un comportament adaptabil, flexibil din partea firmei sau dimpotriva, marcat de rezistenta la schimbare.

In acelasi mod, transformarea competentelor firmei in avantaje competitive este realizabila numai in masura in care sunt identificate sau pot fi construite oportunitati in mediul de afaceri.

Cu cat mediul extern al firmei este marcat mai mult de combinatia complexitate-turbulenta, cu atat strategul incearca sa anticipeze si sa includa in calcul impactul cel mai probabil al configuratiilor viitoare de mediu asupra performantelor firmei.

Este evident esentiala determinarea influentelor generale ale factorilor de macro si micromediu, insa este de asemenea interesant de evaluat impactul specific al acestora asupra unui sector sau organizatie data, in incercarea de a detalia tendintele generale de mediu la nivelul firmei.

Mediul extern al firmei, cu componentele sale macro si micro este purtatorul unui anumit grad de dinamism, complexitate sau turbulenta, caracteristici capabile sa genereze pentru firma oportunitati sau amenintari.

Este recunoscut din ce in ce mai frecvent ca una dintre resursele esentiale ale organizatiei este reprezentata de potentialul uman, in speta de fiecare angajat in parte, dar si de modul in care acestia relationeaza in exercitarea actiunilor strategice.

Diagnosticul strategic presupune analiza impactului mediului ambiant combinat cu analiza resurselor interne ale firmei, in vederea armonizarii acestora cu intentiile si asteptarile participantilor la viata organizatiei si a detinatorilor de interese.

Probabilitatea de conflict de interese intre actori este cu atat mai redusa cu cat capitalul se concentreaza in mainile unui grup restrans de entitati, caz in care acestea negociaza si stabilesc de comun acord linia strategica oportuna pentru anumite faze de dezvoltare .

Obiectivul principal al diagnosticului strategic este identificarea influentelor interne si externe susceptibile de a determina succesul firmei respective.

Diagnosticul strategic trebuie abordat ca o modalitate pentru atingerea a trei obiective manageriale:

suport al deciziei manageriale;

factor de coordonare/comunicare la nivelul la nivelul firmei;

factor de creionare a viziunii companiei privind propria dezvoltare in viitor.

Analiza strategica ne permite sa intelegem ce se intampla in mediul extern al firmei si, combinata cu analiza interna, se constituie intr-un ghid de management fundamentat si superior in practica simplei intuitii a managerului.

Strategul este singurul in masura sa gestioneze situatiile imprevizibile si

ambiguitatile care pot interveni sub actiunea factorilor de mediu, interventia sa putand sa solutioneze problemele induse de acest tip de evenimente la nivel operational.

Tocmai de aceea un adevarat strateg se afla deasupra problemelor operationale, acestea gasindu-se la randul lor in competenta nivelurilor ierarhice respective: comercial, financiar, personal, productie, calitate etc. Aceste atributii reclama calitati deosebite ale managerului precum viziune de ansamblu, rapiditate decizionala, clarviziune, stapanire de sine si rigurozitate.

Presiunea mediului si impactul uneori nefavorabil, alteori avantajos al modificarii parametrilor sai, sunt realitati carora firma trebuie sa le faca fata nu din postura de victima ci din aceea de unitate sau promotor al schimbarii .

Capacitatea de adaptare, reactiile rapide si mai ales atitudinea anticipativa au incetat de a mai fi atuuri devenind necesitati in trendul mediului actual.

De aceea, o abordare riguroasa a caracteristicilor, a componentelor mediului firmei precum si a raspunsurilor posibile ale acesteia la presiunile combinate ale factorilor de influenta, apare ca un demers util menit a da suport si coerenta teoretica unor componente practice adesea intuitive si non-formalizate.

Bibliografie :

1.Bacanu,B. - Management strategic, Editura Teora, Bucuresti, 1999.

Barbulescu, C- Sisteme strategice ale intreprinderii, Editura  Economica, Bucuresti, 1999.

3.Belu,N. - Management strategic, Editura Independenta Economica ,  Pitesti, 2006.

4.Burdus,E. - Managementul schimbarii, Editura Economica, Bucuresti, 2000.

Androniceanu A.

5.Ciobanu ,I - Management strategic, Editura Polirom, Iasi, 1998.

6.Dan, Vasile - Strategii si structuri industriale competitive, Editura All 

Educational, Bucuresti, 1997.

7.Deac,V.- Strategia firmei, Editura Eficient, Bucuresti, 2000

Bargu, C.

8.Gust, M.- Analiza economica financiara, Editura Independenta Economica

Pitesti, 2003.

9.Jaba,Octavian - Analiza strategica a intreprinderii, Editura Sedcom Libris

Iasi, 1999.

10.Kotler,Ph .- Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1990.

11.Nanes,M. -Managementul strategic al intreprinderii si provocarile tranzitiei, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.

1Nicolescu, O.- Strategii manageriale de firma, Editura Economica, 

(coord.) Bucuresti, 1996.

13.Niculescu, M .- Diagnostic global strategic, Editura Economica, Bucuresti, 1997.

14.Nicolescu,O .- Management, Editura Economica, Bucuresti , 1999.

Verboncu,I.

15.Nicolescu,O.- Profitul si decizia manageriala, Editura Tribuna

Verboncu,I. Economica, Bucuresti, 1998.

16.Niculescu,O.- Fundamentele managementului organizatiei Editura Tribuna

Verboncu, I. Economica, Bucuresti, 200

17. Oprean,C.- Managementul strategic, Editura Universitatii Lucian

(coord.) Blaga, Sibiu, 200

18.Popa,I.- Management strategic, Editura economica, Bucuresti, 2004.

19.Porter,M.- Avantajul concurential, Editura Teora, Bucuresti, 2001.

20.Puiu,Al.- Management. Analize si studii comparative, Editura Independenta Economica, Pitesti, 2003.

21.Russu,C.- Management strategic,Editura All Beck, Bucuresti,1999.

2Russu,C.- Management si competitivitate, Tribuna Economica nr.1/1998,

pag.9 si 23,nr.2/1998 pag.7-8.

23.Tantau,A.D.- Management strategic, Editura Economica,Bucuresti,2003.

24.Verboncu,I.- Manageri & management, Editura Economica, Bucuresti, 2000.

25.Verboncu,I.- Diagnosticarea firmei. Teorie si aplicatii, Editura Tehnica,

Popa,I. Bucuresti, 2001.

26.Zorlentan,T. -Managementul organizatiei, Editura Economica, Bucuresti, Burdus, E.Caprarescu . 1998.

27.Revista Tribuna Economica nr.44/2006 pag.78.

28.Revista Tribuna Economica, nr.46/2006, pag.80-8

29.Revista Tribuna Economica, nr.13/2005,pag.52-55.

Anexa nr.2

Indicatorii economico-financiari ai SC Comert Scularie SA Topoloveni la 31.12006

-Ron-

Nr.

Crt.

Specificatie

Valoare la 31.12006

Nr.crt.

Specificatie

Valoare la 31.12006

I.

BILANT

II.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

I.1.

Active fixe

II.

Cifra de afaceri

I.

Active circulante

II.

Productia exercitiului

I.3.

Stocuri

II.

Cheltuieli cu personalul

I.4.

Creante

II.

Excedent brut de exploatare

I.5.

Disponibil

II.

Valoarea adaugata

I.6.

Datorii curente

(termen scurt)

II.

Cheltuieli financiare

I.7.

Datorii financiare

II.

Profit brut

I.8.

Capitaluri proprii

II.

Profit net

I.9.

Conturi de regularizare

II.

Total venituri

I.10

Total datorii

II.

Total cheltuieli

I.11.

Furnizori

I.1

Total activ/pasiv

Sursa:Realizat de autor

Anexa nr.3

Aprecierea performantei in raport cu factorii cantitativi

Nr.crt.

Factori cantitativi

Foarte bine

Bine

Satisfacator

Necores

punzator

 

Lichiditatea curenta

>150%

120%<Lc<150%

100%<Lc<120%

Lc<100%

 

Lichiditatea imediata

>100%

80%<Li<100%

60%<Li<80%

Li<60%

 

Grad de indatorare general

0%<Gi<50%

50%<Gi<60%

60%<Gi<100%

Gi>100%

 

Grad de indatorare financiara

0%<Gif<30%

30%Gif<50%

50%<Gif<70%

Gif>70%

 

Solvabilitate

>200%

150%<S<200%

100%<S<150%

S<100%

 

Rentabili

tatea cifrei de

afaceri

>10%

5%<Rca<10%

0%<Rca<5%

Rca<0%

 

Rentabilitate generala

>17%

8%<RG<17%

0%<RG<8%

RG<0%

Sursa:Tribuna Economica, nr.46/2006, pag.81

Anexa nr.4

Evaluarea factorilor si diagnosticarea activitatii firmei Comert Scularie 

Nr.

Crt.

Specificatie

Valoare

inregistrata

Foarte

bine

Bine

Satisfacator

Necorespunzator

I.

Factori cantitativi

Lichiditate curenta

4 puncte

Lichiditatea imediata

4 puncte

Grad de indatorare general

4 puncte

Grad de indatorare financiara

4 puncte

Solvabilitate

4 puncte

Rentabilitatea cifrei de afaceri

2 puncte

Rentabilitatea generala

2 puncte

II

Factori calitativi

Eval.niv.de calificare al echipei manageriale

Studii superioare in domeniu

4 puncte

Vechimea in domeniul de specialitate a echip.manag.

5 ani

3 puncte

Marimea capitalului social

ron

4 puncte

Relatiile dintre actionari

Foarte bune

(nu au fost modificari in structura echipei)

4 puncte

Numarul de clienti pentru principalul produs comercializat

4 puncte

Ponderea operat.derulate prin CEC

2 puncte

Dependenta de unul sau mai multi furnizori cu ponderea valorica cea mai mare

4 puncte

Total I  24 puncte

Total II 25 puncte

TOTAL GENERAL  49 puncte

Sursa: Realizat de autor

Anexa nr.5- Indicatori economico-financiari la nivelul firmei Comert Scularie SA

Indicatori

Formula de calcul

Valoare inregistrata

Interpretare

Rentabilitatea economica

Profit net*100/Total active

Masoara eficienta utilizarii activelor firmei

Rata rentabilit.profitului din exploatare

Profitul exploatarii*100/Active totale

Exprima capacitatea firmei de a produce profit din activitatea de exploatare

Rata profitului brut

Profit brut*100/Cifra de afaceri neta

Reflecta rentabilitatea activitatii firmei

Rata activelor imobilizate

Active imob.*100/Total active

Masoara gradul de investire a capitalului in cadrul firmei

Rata imobilizarilor corporale

Imob.corporale*100/Total active

Reflecta capacitatea firmei de a se adapta la schimbare

Rata stocurilor

Stocuri*100/Total active

Exprima ponderea stocurilor in totalul activelor firmei

Rata creantelor

Creante*100/Total active

Exprima ponderea creantelor in totalul activelor firmei

Viteza de rotatie a stocurilor in raport cu CA neta

CA neta/stoc mediu global

8,9 ori

Aproximeaza de cate ori a fost rulat stocul de-a lungul exercitiului financiar

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

CA neta/Active imobilizate

5,7 ori

Evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate

Sursa: Realizat de autor

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate