Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
» OPERATORI AI PIETEI DE CAPITAL


OPERATORI AI PIETEI DE CAPITAL
OPERATORI AI PIETEI DE CAPITAL

1. Emitenti de valori mobiliare
1.1. Categorii de emitenti

Emitentii – entitati economice care se confrunta cu un deficit de resurse pentru acoperirea caruia emit pe piata de capital instrumente financiare.

Principalele categorii de emitenti sunt:
n     Institutii internationale

n     Organe ale administratiei publice de stat centrale si locale

n     Societati comerciale, ce emit actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare; sunt cei mai activi emitenti.

n     Banci si alte institutii de credit, ce emit titluri atractive, influentand piata deoarece emit un volum important de valori mobiliare.

1.2. Piata primara. Societati deschise

Societatile comerciale recurg la emisiuni de valori mobiliare in diverse situatii:

n     infiintarea prin subscriptie publica;

n     majorarea capitalului social;

n     plata dividendelor in actiuni;

n     obtinerea de capital suplimentar de imprumut prin emisiunea de obligatiuni;

n     obtinerea capitalului necesar preluarii, fuziunii sau achizitiilor de societati;

n     conversia actiunilor unei societati achizitionate sau cu care s-a fuzionat

Societatea deschisa este o S.A. constituita prin subscriptie publica sau o S A. emitenta de valori mobiliare din care cel putin o categorie face sau a facut obiectul unei oferte publice regulat promovate.

Modalitatile prin care o societate pe actiuni poate deveni societate deschisa sunt:

la infiintare, daca aceasta se realizeaza prin subscriptie publica;

ulterior infiintarii, prin oferta publica de vanzare a actiunilor ordinare reprezentand de fapt o majorare a capitalului social;

prin emiterea de obligatiuni convertibile in actiuni, devenind societate deschisa la momentul conversiei respectivelor obligatiuni in actiuni;

prin programul de privatizare in masa, ca situatie particulara specifica Romaniei in procesul de tranzitie.

n     Exista trei proceduri de introducere la bursa :

procedura ordinara: se utilizeaza rar, deoarece incertitudinea privind riscul operatiunii este mare.

punerea in vanzare: este metoda celei mai bune executii posibile si consta in vanzarea la licitatie a actiunilor la prima cotatie prin intermediul unui S.S.I.F. ce face tranzactii in numele vanzatorilor de titluri;

- oferta publica de vanzare: porneste de la un pret de vanzare al actiunilor in momentul introducerii la bursa.

n     Pentru ca o societate sa obtina admiterea la tranzactionare a actiunilor sale pe o piata reglementata, este nevoie de publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. si trebuie sa aiba durata de functionare a societatii de min. 3 ani, o capitalizare bursiera anticipata de cel putin 1.000.000 Euro, sau valoarea capitalurilor proprii sa fie cel putin 1.000.000 lei

Conditiile ce trebuie indeplinite de actiunile unei societati, pentru a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata:

- actiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzactionare sunt distribuite publicului intr-o proportie de cel putin 25% din capitalul subscris;

este asigurata functionarea normala a pietei, cu un procent mai mic de actiuni 25% datorita numarului mare de actiuni existente in circulatie si a dispersiei acestora in randul publicului.

O societate este inchisa daca un nr. limitat de actionari care sunt cunoscuti detin capitalul acesteia.

O societate este deschisa daca exista un numar mare de actionari care sunt necunoscuti si detin capitalul ei.

Avantajele deschiderii unei societati constau in:

n     suplimentarea capitalului;

n     realizarea unei oferte publice ulterioare daca oferta publica initiala a fost reusita;

n     mobilitatea capitalului divizat pe actiuni si cresterea ratelor de rentabilitate ale capitalului;

n     cresterea numarului de actionari si a capitalurilor proprii, care au un efect de parghie asupra valorii societatii respective;

n     achizitionarea unor alte societati utilizand ca mijloc de plata noile actiuni emise;

n     motivarea personalului in munca depusa prin oferirea de stimulente in actiuni;

n     cresterea prestigiului societatii;

n     actiunile societatii capata o valoare de piata

Dezavantajele deschiderii unei societati sunt:

n     limitarea libertatii de actiune a conducerii;

n     costurile deschiderii societatii si cele ulterioare deschiderii: comisionul platit intermediarului onorarii pentru consultanta juridica sau contabila, traducerea, taxa de listare si comisionul de procesare care se platesc bursei;

n     necesitatea divulgarii unor informatii secrete: planuri si strategii ale companiei, informatii care influenteaza decisiv procesul decizional al investitorilor;

n     schimbarea raportului de forte intre actionari, in sensul pierderii controlului de catre actionarii fondatori, initiali.

Decizia de deschidere a unei societati trebuie sa stabileasca volumul de capital de care are nevoie societatea, scopul utilizarii capitalului, precum si momentul cel mai potrivit pentru a face oferta publica

n     O societate comerciala trebuie sa fie suficient de pregatita pentru a avea la indemana mijloacele de prevenire a eventualelor surprize, inerente intrarii pe piata.

n     Pregatirea necesita o perioada mare de timp si vizeaza atat imbunatatirea performantelor sale economico-financiare, cat si structurarea capitalului potrivit reglementarilor bursiere.

n     Astfel, unele societati emitente solicita mai intai inscrierea la cerere in afara cotei.

n     In anul 2008, 10 emitenti au derulat operatiuni de majorare de capital sub pretul de piata al actiunilor, fata de 16 in 2007, 13 in 2006 si 14 in 2005.

1. Oferta publica

n     Oferta publica de valori mobiliare reprezinta comunicarea adresata unor persoane care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobilare oferite, permitandu-i investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare.

n     Oferta publica este de doua tipuri: de vanzare si de cumparare.

n     Orice persoana care initiaza o oferta publica elaboreaza si supune aprobarii autoritatii pietei de capital un prospect, in cazul ofertei publice de vanzare, sau un  document de oferta, in cazul ofertei publice de cumparare.

n     Prospectul sau documentul de oferta este publicat in mai multe cotidiane cu difuzare nationala, precum si pe website-ul ofertantului, al intermediarului ofertei.

n     Oferta publica este intermediata de o S.S.I.F. autorizata sau de catre un sindicat de intermediere.

1. Oferta publica de vanzare

Este precedata de publicarea unui prospect de emisiune aprobat de C.N.V.M, cu exceptia situatiei in care se adreseaza doar investitorilor calificati, sau valoarea totala a ofertei  este cel putin egala cu 50.000 euro.

Nu este obligatorie oferta publica de vanzare in cazul unei fuziuni si in cazul actiunilor alocate in mod gratuit actionarilor existenti sau a dividendelor platite prin emisiunea de noi actiuni.

In functie de natura juridica a ofertei publice de vanzare, deosebim mai multe tipuri:

n     oferta publica initiala de vanzare – reprezinta prima varsare a actiunilor unei societati inchise, prin care aceasta devine societate deschisa;

n     oferta publica primara – reprezinta vanzarea de noi valori mobiliare de catre emitent si este modalitatea de realizare a emisiunilor de valori mobiliare primare;

n     oferta publica secundara – are ca obiect valori mobiliare emise in prealabil si este realizata de catre proprietarii de valori mobiliare care exista deja pe piata;

Etapele derularii unei oferte publice de vanzare, ce dureaza cca. 180 zile dar nu mai mult de 12 luni, sunt:

n     1. Pregatirea emisiunii presupune intocmirea calculelor de eficienta referitoare la volumul si costul capitalului obtinut prin oferta publica;

n     2. Intocmirea prospectului de emisiune care trebuie sa cuprinda informatii despre emitent, despre activitatea sa, precum si informatii despre oferta publica;

n     Incheierea contractului de plasament cu intermediarul (S.S.I.F.), avand in vedere obligativitatea derularii ofertei publice printr-un intermediar autorizat. Metoda de intermediere, prin care se realizeaza oferta publica de vanzare se precizeaza explicit in cadrul prospectului de oferta.

n     Intermedierea poate fi efectuata prin urmatoarele modalitati:

n     1) metoda plasamentului garantat- presupune de intermediarul sa cumpere de la emitent in nume propriu intreaga oferta, pe care o vinde ulterior catre investitori.

n     2) Metoda cea mai bune executie- intermediarul actioneaza ca agent al ofertantului in regim de comision.

n     3) Metoda totul sau nimic- contractul de plasament cu S.S.I.F. prevede vanzarea intregii emisiuni.

n     4) Metoda plasamentului asigurat – recomandata pentru emisiunea de obligatiuni, cand emitentul vrea sa obtina fonduri intr-un interval de timp f. scurt.

n     5)Metoda licitatiei olandeze- se realizeaza prin reducerea succesiva a pretului de vanzare pana cand intreaga oferta este subscrisa.

n     6) Metoda licitatiei competitive- recomandata pentru emisiunile de obligatiuni. Se bazeaza pe tehnica licitatiei publice in plic inchis si consta in specificarea pretului si conditiilor oferite de S.S.I.F pentru cumpararea intregii emisiuni.

n     4. Avizarea prospectului de catre C.N.V.M., cu scopul de a proteja investitorii contra practicilor neloiale, abuzive sau frauduloase.

n     5. Publicitatea reprezinta etapa prin care publicul este informat asupra ofertei de vanzare, prospectul de emisiune este publicat si pus la dispozitia publicului investitor.

n     6. Derularea ofertei publice de vanzare reprezinta etapa de subsriere, alocare si distribuire a valorilor mobiliare, conform procedurii prevazute in prospect.

n     Perioada de derulare nu poate fi mai mica de 5 zile lucratoare.

n     7. Inchiderea ofertei si raportarea la CNVM a rezultatelor ofertei de vanzare, care se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii ofertei. Oferta publica se considera inchisa la expirarea termenului pentru care a fost autorizata.

2. Oferta publica de cumparare

n     Oferta publica de cumparare – intentia unei persoane de a cumpara valori mobiliare, adresata tuturor detinatorilor acestora si difuzata prin mijloacele de informare in masa.

n     Obligativitatea lansarii unei oferte publice de preluare este instituita pentru orice persoana care detine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale.

n     Pana la derularea ofertei publice, drepturile aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate.

n     Pretul oferit va fi cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant in ultimele12 luni anterioare ofertei.

n     Daca o persoana care nu are obligatia de a face oferta publica de preluare, dar lanseaza catre toti actionarii o astfel de oferta, vorbim de oferta publica de preluare voluntara.

n     Procedura pentru oferta publica de cumparare este mult mai simplificata decat cea pentru vanzare, dar orice persoana fizica sau juridica ce face o astfel de oferta trebuie sa obtina avizul C.N.V.M.

n     Etapele derularii ofertei publice de cumparare, care dureaza intre 20 si 60 de zile, sunt:

1. intocmirea si aprobarea documentului de oferta publica de cumparare de catre C.N.V.M. si distribuirea acestuia fie direct persoanelor carora le este adresata oferta, fie prin publicarea intr-un ziar de circulatie nationala;

2. desfasurarea ofertei, adica cei care doresc sa vanda actiuni vor depune actiunile sau extrasul de cont ;

plata actiunilor depuse in termen de 3 zile lucratoare de la data decontarii;

4. inchiderea ofertei publice de cumparare si raportarea rezultatelor la C.N.V.M. in termen de 7 zile lucratoare de la inchidere;

n     Un caz particular al ofertei publice de cumparare este oferta facuta de societatea emitenta, care printr-o hotarare a A.G.A. decide sa devina societate inchisa si sa-si retraga actiunile care se tranzactioneaza pe piata secundara.

n     Societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa puna la dispozitia publicului in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale auditate.

2. Investitori pe piata de capital

A. In functie de importanta lor:

n     1. Investitori institutionali care prin marimea fondurilor pe care le colecteaza, respectiv le plaseaza, domina de cele mai multe ori pietele de capital. Acestia sunt:

n     societatile bancare, care apeleaza la piata de capital in vederea dispersiei riscului, dar si al asigurarii unei lichiditati mai ridicate a activelor;

n     bancile centrale, care participa atat in nume propriu, cat si in calitate de reprezentanti ai guvernelor;

n     societatile de asigurare, casele de pensii si alte institutii de asigurare, care investesc pe piata financiara pentru a obtine o fructificare superioara a fondurilor colectate de la asigurati.

n     societatile de investitii financiare care ofera clientilor servicii de gestiune a conturilor de valori mobiliare,

n     organismele colective de plasament, prin care micii investitori se asociaza si administreaza in comun fondurile, obtinand profituri mai mari comparativ cu gestionarea individuala a fondurilor;

n     institutii si organisme multinationale, care in situatia in care inregistreaza surplus de fonduri pot sa apara in calitate de investitori.

n     2. Investitori individuali care gestioneaza propriul portofoliu de titluri si care pot fi: societati comerciale si persoanele fizice “micii investitori”, ce isi investesc economiile personale in cantitati relativ reduse de actiuni si obligatiuni.

n     In Romania, cadrul legal defineste asa-numitii investitori calificati:

n     - entitati legale care depasesc anumite criterii de marime privind AT, CA,nr. de angajati;

n     - valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor persoana fizica depaseste 500.000 euro; investitorul a efectuat tranzactii de o marime semnificativa pe o piata reglementata cu o frecventa medie de cel putin 10 tranzactii pe trimestru in ultimele patru trimestre calendaristice; investitorul a lucrat sau lucreaza in sectorul financiar cel putin de un an.B. Din punct de vedere al strategiei investitorilor, deosebim:

n     1. Investitori strategici, ce cumpara un pachet semnificativ de actiuni ale unei societati, cu scopul de a le pastra o perioada indelungata si cu dorinta de a se implica in managementul societatii; 51%

n     2. Investitori de portofoliu, ce cumpara actiuni ale unei societati din considerente de performanta a companiei emitente si compatibilitate a acestor actiuni cu celelalte active din portofoliul lor; 33%

n     Investitori speculativi, ce urmaresc obtinerea unui profit din vanzarea actiunilor mai scump decat pretul de cumparare; nu sunt interesati de societate ci doar de evolutia cursului actiunilor respective.

n     4. Hedgerii, investitori care doresc sa se protejeze impotriva evolutiei nedorite a cursului pe piata, a ratei dobanzii, a cursului de schimb, etc.;

C. Din punct de vedere al nationalitatii, avem:

n     1. Investitori autohtoni

n     2. Investitori straini

D Din punct de vedere al realizarii, avem:

n     1. Investitii directe, adica participari cu aport in numerar sau in natura la constituirea capitalului social al unei societati comerciale persoana juridica romana, participarea la majorarea capitalului social, reinvestirea profiturilor obtinute.

n     2. Investitii de portofoliu, care constau in achizitionarea de valori mobiliare, inclusiv titluri de stat de pe pietele organizate ale valorilor mobiliare sau cumparari prin oferta publica.

E. Dupa modul de organizare a investitiilor, distingem:

n     1. Investitii active sau directe, prin care investitorul are posibilitatea sa se angajeze intr-un plasament de capital pe riscul si raspunderea proprie sau prin institutii financiare acreditate, dar fara delegarea sau mandatarea acestora, investitorul rezervandu-si dreptul de a hotari asupra plasamentelor sale.

n     2. Investitiile pasive sau administrate, prin care investitorii isi unesc capitalul si incredinteaza decizia de plasament unor persoane juridice, institutii specializate, acreditate, care vor utiliza sumele de bani cat mai eficient .

n     Piata de capital a Romaniei ofera detinatorilor de disponibilitati banesti posibilitatea efectuarii de plasamente in fonduri de investitii si alte O.P.C.

In conformitate cu standardele si practica europeana, functioneaza in Romania ca investitori institutionali:

n     organisme de plasament colectiv in valori mobiliare care cuprind fondurile deschise de investitii si societatile de investitii;

n     alte organisme de plasament colectiv (decumite abreviat A.O.P.C) si care includ atat fondurile inchise de investitii cat si societatile de investitii de tip inchis.

n     Societatile de investitii si fondurile deschise de investitii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 2 conditii:

- au ca unic scop efectuarea de investitii colective, operand pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale;

- titlurile de participare sunt, la cererea detinatorilor, rascumparabile continuu din activele respectivelor organisme, fiind deci societati deschise.

n     Societatile de investitii sunt societati comerciale pe actiuni, ce emit actiuni nominative, platibile integral la momentul subscrierii, avand ca obiect de activitate mobilizarea resurselor financiare de la persoane fizice si juridice si plasarea lor in valori mobiliare.

n     Aceste societati pot sa sa fie autorizate in a-si administra singure fondurile constituite sau pot incheia in acest scop un contract de administrare cu o societate autorizata in administrarea investitiilor.

n     Capitalul initial al unei societati de investitii care se autoadministreaza este de cel putin echivalentul a 300.000 euro.

n     Actiunile unei societati de investitii pot fi rascumparate in orice zi lucratoare, iar pretul de rascumparare se stabileste pe baza valorii activului net al societatii.

n     Fondurile deschise de investitii, numite si fonduri mutuale, sunt constituite ca societati civile ce nu au personalitate juridica.

n     Fondurile deschise de investitii trebuie sa incheie un contract de administrare a fondului cu o societate autorizata de administrare a investitiilor.

n     Un fond deschis de investitii isi orienteaza investitiile cu precadere spre depozite bancare, certificate de trezorerie, certificate de depozit, obligatiuni municipale, limitand plasamentele in instrumente financiare cu risc crescut sau cu lichiditate.

n     Titlurile de participare la fondurile deschise de investitii se numesc unitati de fond si confera detinatorilor drepturi egale.

n     Unitatile de fond se cumpara la pretul de emisiune stabilit pentru fiecare zi pe baza valorii activului net si pot fi rascumparate la un pret stabilit pe baza valorii activului net.

n     Performantele fondurilor deschise de investitii sunt determinate nu numai de randamentul plasamentului in diferite tipuri de instrumente financiare, ci si de managementul investitional al societatii de administrare a fondului.

n     Numarul fondurilor mutuale a ajuns la 41 la sfarsitul anului 2007, fata de 32 la sfarsitul anului 2006 si 23 la sfarsitul lui 2005.

n     Anul 2007, cele mai performante fonduri mutuale au fost: Bancpost Plus la categoria fonduri monetare (+6,3%), Stabilo la categoria fonduri de obligatiuni (+8,7%), Fortuna Classic la categoria fonduri diversificate (+14,4%) si KD Maximus (+29,7%) la categoria fonduri de actiuni.

n     Societatile de administrare a investitiilor sunt societati pe actiuni, autorizate de C.N.V.M, ce presteaza in principal activitati de administrare a portofoliului pentru O.P.C.V.M.

n     Capitalul initial al unei S.A.I. este de cel putin echivalentul in lei a 125.000 euro

n     S.A.I. are obligatia de a transmite depozitarului toate informatiile cu privire la operatiunile O.P.C.V.M., cel mai tarziu pana la ora 24:00 a zilei lucratoare, urmatoare celei in care acestea au fost incheiate.

n     Fondurile deschise si societatile de investitii, pentru a functiona, au nevoie si de un depozitar, ce actioneaza independent de S.A.I.

n     Depozitarul este o institutie de credit din Romania, sau sucursala a unei institutii de credit, dintr-un stat membru, avizata de CNVM pentru activitatea de depozitare si care indeplineste instructiunile S.A.I. sau ale societatilor de investitii si trebuie sa se asigure ca vanzarea, emiterea, rascumpararea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate legal.

n     Depozitarul este avizat de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, in conditii de siguranta, a tuturor activelor unui O.P.C.V.M.

n     In Romania, mai pot sa functioneze ca investitori pe piata de capital in Romania si alte organisme de plasament colectiv, de tipul societatilor sau fondurilor inchise de investitii.

n     Societatile de investitii de tip inchis emit un numar limitat de actiuni si pot fi administrate de o S.A.I sau de un consiliu de administratie.

n     Cele cinci societati inchise de investitii financiare sunt: SIF Banat-Crisana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia si SIF Oltenia.

n     Actiunile SIF trebuie tranzactionate pe o piata reglementata.

n     La sfarsitul anului 2000, BVB a introdus indicele BET-FI, care reflecta tendinta de ansamblu a preturilor actiunilor SIF-urilor; indicele a avut o tendinta crescatoare, chiar daca in ritm diferit, ceea ce demonstreaza siguranta investitiei in aceste titluri.

n     Fondurile inchise de investitii sunt administrate de o societate de administrare a investitiilor si pot emite numai unitati de fond de un singur tip, dematerializate, ce confera detinatorilor drepturi egale. Unitatile de fond sunt disponibile la tranzactionare din 22 septembrie 2008 in sectorul OPC al pietei reglementate la vedere administrata de catre B.V.B.

Intermediari pe piata de capitalIn Romania, intermediarii pe piata de capital sunt

*     societatile de servicii de investitii financiare (SSIF), societati pe actiuni care pot sa desfasoare activitati de broker, activitati de dealer sau chiar activitati de garantare a plasamentului de valori mobiliare si acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor.

*     institutiile de credit autorizate de B.N.R si entitatile de natura acestora autorizate sa presteze servicii de investitii financiare in statele membre ale UE.

*     Mentionez inregistrarea in anul 2007 de catre CNVM, pe baza pasaportului unic, a 358 de firme de investitii si institutii de credit din statele membre ale U E in calitate de intermediari.

*     Scaderea numarului intermediarilor de la maximul atins in 1998, 204 intermediari, la 7 in 200 s-a datorat reglementarilor legale care au impus majorari succesive de capital social.

*     Serviciile de investitii financiare sunt:

*     servicii principale: preluarea, transmiterea si executarea ordinelor primite de la investitori; tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor

*     servicii conexe: custodia si administrarea de instrumente financiare; inchirierea de casete de siguranta; acordarea de credite sau imprumuturi, precum si servicii de consultanta.

*     S.S.I.F. sunt societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, ce trebuie autorizate de C.N.V.M., cu conditia indeplinirii criteriilor urmatoare:

- sa aiba ca obiect de activitate exclusiv prestarea de servicii de investitii financiare;

- sa faca dovada existentei unui minim de capital  initial subscris si integral varsat (min. 125.000 euro respectiv min 730.000 euro);

- valoarea totala de piata a instrumentelor financiare detinute in cont propriu sa reprezinte maximum 15% din capitalul initial;

- dovada dobandirii calitatii de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor;

- cerinte privind calificarea, experienta profesionala si integritatea administratorilor, conducatorilor, auditorilor si persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.

*     Intermediarii trebuie sa respecte regulile de conduita si sa prezinte situatiile lor financiare.

*     C.N.V.M autorizeaza ca agenti pentru servicii de investitii financiare persoanele cu studii superioare, care au urmat cursuri de pregatire organizate de organismele profesionale si de bursa.

Etapele derularii relatiei de reprezentare pe piata secundara intre o SSIF si clientii sai sunt urmatoarele:

*     contactarea de catre client a SSIF;

*     incheierea contractului de reprezentare intre societate si client;

*     completarea si aprobarea cererii de deschidere de cont;

*     stabilirea ordinului de catre client;

*     realizarea tranzactiei de catre SSIF si transmiterea catre client a confirmarii;

*     eliberarea extrasului de cont de catre SSIF la sfarsitul lunii.

*     Asociatia brokerilor reuneste 50 de societati de servicii de investitii financiare din cele 75 autorizate de C.N.V.M avand drept scop principal promovarea unui mediu favorabil dezvoltarii pietei de capital, precum si sustinerea intereselor legitime ale membrilor sai.

*     Pe piata de capital din Romania pot fi autorizati de C.N.V.M sa efectueze tranzactii cu instrumente financiare derivate si traderii, persoane juridice care actioneaza exclusiv in nume si pe cont propriu.

4. Auxiliari pe piata de capital

Consultantii de investitii

presteaza servicii de consultanta de investitii, cu privire la instrumentele financiare;

Agentiile de rating

au drept scop evaluarea si notarea emitentii admisi la tranzactionare si a instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele reglementate.

Piata mondiala este dominata de 3 mari agentii: Standard&poor, Moody si Fitch.

Principalele avantaje ale obtinerii unui rating sunt optimizarea finantarilor, cresterea vizibilitatii companiei, un acces mai larg la pietele de capital internationale.

Depozitarul central

*     Depozitarul Central a preluat, din 3 ianuarie 2007, serviciile de depozitare si registru si, respectiv, de efectuare a oricaror operatiuni conexe, de la S.N.C.D.D. pentru Valori Mobiliare, B.V.B si societatile de registru independente.

*     Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, in numele intermediarilor, sunt evidentiate astfel incat sa se asigure separarea valorilor mobiliare detinute in nume propriu, de cele detinute in contul investitorilor.

*     Depozitarul central asigura compensarea si decontarea tranzactiilor bursiere, precum si evidenta registrelor societatilor emitente.

Casa de compensare Bucuresti efectueaza operatiunile de compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumentele financiare derivate listate la B.V.B., avand ca sarcina calcularea pozitiilor nete ale intermediarilor.

Casa Romana de Compensatie realizeaza decontarea tranzactiilor cu derivate financiare la bursa sibiana.

Institutul de Guvernanta  Corporativa vizeaza:

- promovarea si perfectionarea cuantumului international de cunostinte profesionale catre personalul societatilor detinute public din Romania;

-derularea de programe de instruire, proiecte, seminarii, conferinte in domeniul pietei de capital.

Fondul de Compensare a Investitorilor are ca scop protectia si compensarea investitorilor, in limita unui plafon anual stabilit de C.N.V.M., in situatia incapacitatii membrilor sai de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor.

*     Actionari Fondului sunt intermediarii si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

*     In prezent, numarul membrilor este de 97 fata de 73 (2005), din care 64 de societati de servicii de investitii financiare, 18 de societati de administrare a investitiilor si 15 intermediari institutii de credit.

*     Resurse financiare ale fondului sunt formate din contributia initiala si anuala a membrilor, venituri din investirea resurselor fondului, donatii, sponsorizari.

*     Contributia initiala a fiecarui intermediar autorizat si a fiecarei societati de administrare a investitiilor reprezinta 1% din valoarea capitalului initial minim,dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000 euro.

*     Fondul ii compenseaza pe investitori in mod egal si nediscriminatoriu, in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 11.000 EUR/investitor pentru anul 2010.Acest plafon va creste gradual ajungand la 20.000 euro/investitor pentru anul 2012.
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate