Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
MONEDA - TEST GRILA


MONEDA - TEST GRILA


MONEDA - TEST GRILA

1. Multiplicatorul monetar exprima raportul dintre masa monetara si masa mijloacelor de plata.

R: F2. Obiectul esential al analizei monetare il constituie analiza agregatelor monetare.

R: F

3. Teoria neoclasica asupra monedei afirma deplina neutralitate a monedei asupra activitatii economice.

R: T

4. Printre canalele de transmitere a impulsurilor politicii monetare asupra cresterii P.I.B. se distinge canalul ratei dobanzii, care prezinta urmatoarea secventa de transfer a impulsurilor: cresterea masei monetare determina cresterea inflatiei anticipate, aceasta implica reducerea ratei reale a dobanzii, care determina cresterea creditelor bancare,ceea ce stimuleaza cresterea P.I.B.

R: F

5. Constituirea unei noi ordini monetare internationale promoveaza regionalizarea schimburilor, in conditiile unor cursuri valutare reglementate.

R: F

6. Norma lui Cooke reprezinta o inovatie la nivel international in domeniul reglementarilor prudentiale , fiind exprimata prin raportul minimal dintre fondurile propii ale bancii si activele financiare ale acesteia.

R: F

7. Monetarismul global, expresie a neomonetarismului, considera cantitatea de moneda ca fiind egala cu creditul intern plus rezervele externe, afirmand ca cererea de moneda este relativ stabila.

R: T

8. Canalul de transmitere a impulsurilor monetare prin credit se caracterizeaza prin urmatoarea secventa:

Cresterea masei monetare determina expansiunea depozitelor, care implica cresterea creditului, stimuland cresterea investitiilor care conduce la cresterea PIB.

R: T

9. Aprecierea sau deprecierea monedei nationale reprezinta modificarea legala, de catre stat, a valorii monedei.

R: F

10. Politica monetara repreziunta un instrument de interventie globala asupra evolutiei economiei.

R: T

11. Intermedierea financiara reprezinta o forma de finantare a economiei pe pietele financiare.

R: F

12. Caracteristica care diferentiaza moneda-hartie si hartia-moneda este convertibilitatea in aur.

R: T

13. Paritatea monetara si cursul de scimb reprezinta raportul valoric dintre doua monede, considerand ca etalon puterile de cuparare ale monedelor.

R: F

14. Punctul la care exportatorul solicita incasarea datoriei in aur reprezenta punctual superior al aurului.

R: F

15. Economisirea se transforma in investitii prin cumpararea de active financiare.

R: T

16. Creatia de active financiare se realizeaza prin fluxuri primare, reprezentind contrapartea cererii de lichiditate.

R: T

17. Certificatul de depozit reprezinta un instrument de economisire bancara.

R: T

18. Problema principala a pietelor financiare o reprezinta informatiile imperfecte.

R: T

19. Deosebirea dintre arbitraj si speculatie consta in modul de rezolvare a asimetriei informationale.

R: F

20. Expansiunea depozitelor nu poate avea loc si prin cumpararea de titluri de stat de catre Banca centrala.

R: F

21. Daca subiectii economici doresc sa detina mai putin numerar in raport cu detinerile lor de depozite tranzactionabile ( la vedere) multiplicatorul monetar scade.

R: F

22. Depozitele in eurodolari trebuie facute in banci din afara Germaniei.

R: F

23. Banca X coteaza spot cursul valutar al dolarului fata de euro: 1,3155/75 dolari, euro fiind in acest caz valuta de baza iar spreadul este de 25 de puncte.

R: F

24. In cazul acceptelor bancare, care reprezinta instrumente monetare cu cupon, scadenta variaza intre 1 zi si 1 an.

R: F

25. Operatiunile in alb pe piata interbancara presupune titrizarea transferului de moneda si inscrierea sumelor in conturi, fara utilizarea instrumentelor monetare.

R: F

26. Activul financiar detinut de catre o banca apare de doua ori in bilant.

R: F

27. Pe ansamblul economiei economisirea trebuie sa fie egala cu investitia.

R: F

28. Cresterea ratei rezervelor obligatorii determina diminuarea potentialului de creditare al sistemului bancar.

R: T

29. Baza monetara are efect asupra multiplicatorului monetar.

R: T

30. Viteza de circulatie a monedei influenteaza oferta de moneda.

R: F

31. In ecuatia finala a lui Keynes masa monetara depinde economisirea subiectilor economici in functie de rata dobanzii.

R: F

32. Sistemul Monetar European a fost lansat in 1979, obiectivul prioritar al acestuia fiind stabilitatea ratelor dobanzii.

R: F

33. Zona monetara optimala reprezinta spatiu economic in care factorii de productie (capital, munca) sunt suficient de mobili pentru a realiza o adaptare in caz de soc inflationist.

R: F

34. Cantitatea de moneda, definita prin conceptul de agregat monetar reprezina o marime eterogena, constand din totalitatea formelor de moneda care pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor precum si serviciilor si pentru plata datoriilor.

R: F

35. Ca centru valutar, Banca centrala aplica politica valutara a statului prin restrictii valutare si prin echilibrarea balantei de plati.

R: F

36. Scopul principal al normelor prudentiale il reprezinta protejarea deponentilor si asigurarea lichiditatii bancilor.

R: T

37. Mijlocul de plata reprezinta procedeul de realizare a transferului de moneda.

R: F

38. Evolutia obiectivul intermediar al politicii monetare trebuie sa fie corelata cu evolutia unei alte variabile nominale.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa, in calitate de conditie a obiectivului intermediar.

R: F

1.

Caracteristici ale activelor financiare sunt:

a) disponibilitatea;

b) convertibilitatea;

c) lichiditatea;

d) acceptabilitatea;

e) scadenta;

f) trasferabilitatea;

g) reversibilitatea;

h) divizibilitatea;

i) volatilitatea

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos este adevarata:

a.

a, b, d, e, f;

b.

a, c, f, g, i;

c.

b, c, e, g, h;

d.

a, d, g, h, i.

R: C

2. Moneda este constituita din ansamblul ....

a.

instrumentelor de transfer;

b.

etaloanelor de plata;

c.

titlurilor financiare ;

d.

mijloacelor de plata.

Alegeti atributul definitoriu, adecvat spatiului punctat din afirmatia de mai sus.

R: D

3. Elementele definitorii ale unitatilor monetare sunt:

a) etalonul monetar;

b) paritatea monetara;

c) puterea de cumparare;

d) legalitatea;

e) valoarea paritara.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, e;

b.

b, e

c.

a, c;

d.

b, d.

R: B

4. Delimitarea monedei de alte active financiare se face conform urmatoarelor criterii:

a)  randamentul;

b) operativitatea;

c) divizibilitatea;

d) lichiditatea;

e) convertibilitatea.

a.

a, d;

b.

b, e;

c.

d, e;

d.

a, c.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

R: A

5.

Formele inflatiei sunt:

a) prin costuri;

b) prin preturi;

c) indusa;

d) importata;

e) structurala;

f) prin cerere;

g) prin credite.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, d, e, f,;

b.

b, d, e, g;

c.

b, c, f, g;

d.

c, d, e, f.

R: A

6. Normele prudentiale reglementeaza....

a.

corelatiile dintre bilant si contul de rezultate;

b.

capacitatea de finantare;

c.

structura bilantiera;

d.

raportul dintre riscuri si ratele dobanzii.

Alegeti varianta corecta de raspuns care corespunde spatiului punctat.

R: C

7.

Instrumente tranzactionate pe pietele de capital sunt:

a) ipoteci;

b) bonuri de tezaur;

c) cambii;

d) actiuni;

e) derivative;

f) certificate bancare de depozit;

g) obligatiuni;

h) titluri guvernamentale.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b, d, e, f;

b.

a, d, g, h

c.

a, b, e, g ;

d.

b, c, f, h .

R: B

8.

Functiile Bancii centrale sunt:

a) functia de creditare a economiei;

b) functia de centru valutar;

c) funtia de supraveghere a inflatiei;

d) functia de instrument al statului;

e) functia de gestionare a cantitatii de moneda;

f) functia economica;

g) functia de reglementare a ratei dobanzii.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b, d, f ;

b.

a, c, g ;

c.

a, b, e ;

d.

b, c, e .

R: A

9. Agregatele monetare delimitate in Sistemul conturilor nationale sunt:

a al datoriei;

b al valorilor mobiliare;

c al monedei centrale;

d al lichiditatii;

e al valutei;

f) al rezervelor ;

g) al creditului.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, d, f, g ;

b.

b, c, d, f ;

c.

a, c, d, e ;

d.

b, c, f, g .

R: A

10. Conceptul preferintei pentru lichiditate, introdus de catre Keynes, evidentiaza urmatoarele mobiluri (motive) ale subiectilor economici pentru detinerea de moneda:

a al tranzactiilor;

b al speculatiei;

c al precautiei;

d al castigului;

e al reputatiei;

f) al veniturilor;

g) al investitiilor.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b, d, e, g ;

b.

a, c, d, f ;

c.

a, b, c, f ;

d.

c, d, e, f .

R: C

11. Obiectivul politicii monetare, preferat de catre teoria monetarista, il reprezinta....

a.

rata dobanzii;

b.

cantitatea de moneda;

c.

volumul creditului;

d.

rezervele minime obligatorii.

Alegeti varianta corecta de raspuns corespunzatoare spatiului punctat.

R: B

12. Analiza monetara a Scolii de la Chicago considera ca variabila esentiala :

a.

cantitatea de moneda ;

b.

rata dobanzii ;

c.

averea (activele) ;

d.

baza monetara .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai sus.

R: C

13. Obiectivul agregat al politici monetare vizeaza urmatoarele:

Obiectivul agregat al politici monetare vizeaza urmatoarele:

a) diminuarea inflatiei ;

b) optimizarea cantitatii de moneda;

c) echilibrarea balantei de plati ;

d) nivel stimulativ al ratei dobanzii ;

e) adecvarea cursului valutar ;

f) stimularea creditarii ;

g) diminuarea datoriei externe .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, c, d ;

b.

a, b, f ;

c.

a, d, g ;

d.

b, d, e .

R: D

14.

Principalele instrumente ale politicii monetare sunt :

a) ratele dobanzii ;

b) taxa scontului ;

c) rezervele minime obligatorii ;

d) cantitatea de moneda ;

e) operatiuni pe piata ;

f) cursul de schimb .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos :

a.

a, d, e ;

b.

a, c, f ;

c.

b, c, e ;

d.

b, d, f .

R: C

15.

Criterii de convergenta impuse tarilor care vor sa adere la U.E., sunt:

a) cresterea economica ;

b) ratele dobanzii ;

c) datoria publica ;

d) masa monetara ;

e) deficitul balantei de plati ;

f) deficitul bugetar .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b, c, f ;

b.

a, d, f ;

c.

b, c, e ;

d.

a, d, e .

R: A

16. Coordonarea politicilor economice in cadrul U.E. se caracterizeaza prin:

a.

dependenta politicii monetare de politica preturilor;

b.

primatul politicii monetare asupra politicii bugetare;

c.

dependenta politicii monetare de politica bugetara;

d.

primatul politicii bugetare asupra politicii valutare.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai sus.

R: B

17. In functie de etalon, au existat urmatoarele sisteme de convertibilitate monetara :

a.

sistemul etalonului putere de cumparare ;

b.

sistemul etalonului aur centrat pe dolar ;

c.

sistemul etalonului aur ;

d.

sistemul etalonului centrat pe moneda cos .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai sus.

R: D

18. In perioada 2001 - 2005 indicele puterii de cumparare a monedei a fost de 85%, in conditiile in care nivelul general al preturilor a fost de 2500 u.m. in anul 2001.

Determinati care a fost nivelul general al preturilor in anul 2005 si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

2925 u.m.;

b.

2941 u.m.;

c.

2364 u.m.;

d.

2745 u.m..

R: B

19. In anul 2000 pretul produsului x in Germania a fost de 200 marci si acelasi prosus in SUA avea un pret de 120 dolari, in conditiile in care cursul valutar a fost de 1 dolar = 1,9 marci.

Sa se determine paritatea puterii de cumparare a marcii comparativ cu dolarul, exprimata procentual.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b.

c.

d.

R: B

20. Intr-o perioada data viteza de circulatie a monedei a inregistrat o crestere de la 2 la 3,10 rotatii, in conditiile in care PIB a crescut, in aceiasi perioada, cu 25%.

Cunoscand ca PIB initial a fost de 50.000 mld. u.m, sa se determine rata de crestere a masei monetare, in aceasta perioada, exprimata procentual.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b.

c.

d.

e.

%.

R: D

21. Se dau urmatoarele valori ale unor variabile monetare: numerarul in circulatie = 20 mld. lei; depozite = 350 mld. lei; rata rezervelor minime obligatorii = 14%; excesul de rezerve al bancilor 10 mld. lei.

Determinati masa monetara din sistem si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

369 mld. lei;

b.

378 mld lei;

c.

345 mld lei;

d.

353 mld. lei.

R: A

22. In sistemul bancar se inregistreaza cresterea depozitelor, prin inprumuturi externe, in valoare de 400 mld. lei. In conditiile in care rata rezervelor minime obligatorii este de 15%, sa se determine nivelul maxim de crestere a creditelor care se va realiza in sistem.

Alegeti varianta coretca de raspuns de mai jos:

a.

2195 mld lei;

b.

2266 mld lei;

c.

2455 mld lei;

d.

2326 mld lei.

R: B

23. In anul 2003 rata inflatiei a fost de 22%, iar rata nominala a dobanzii a fost de 16%.

Determinati care a fost valoarea reala a sumei rambursate la sfarsitul anului, pentru un amprumut de 3 mld lei, angajat la inceputul anului.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

3095 mil lei;

b.

3127 mil lei;

c.

2852 mil lei;

d.

2916 mil lei;

e.

3165 mil. lei.

R: C

24. Banca comerciala X acorda credite la doi clienti, in urmatoarele conditii:

primului client 150 mil lei, pentru 180 de zile, cu rata dobanzii de 25%;

celui de al doilea client 350 mil lei, pentru 300 de zile, cu rata dobanzii de 30%.

Sa se determine dobanda totala incasata de catre banca.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

114.340 mii lei;

b.

110.200 mii lei;

c.

108320 mii lei;

d.

106250 mii lei.

R: D

25. Banca centrala vinde 50.000 bonuri de tezaur cu valoarea nominala a titlului de 40.000 lei si scadenta peste 90 de zile, pretul de vanzare a titlului fiind de 38.000 lei.

Sa se determine taxa scontului suportata de catre debitor, anul avand 360 de zile.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b.

c.

d.

%.

R: C

26. Functiile activelor financiare sunt :

a) diseminarea informatiilor ;

b) crearea de stimulente ;

c) tansferarea fondurilor intre subiectii economici ;

d) redistribuirea riscurilor ;

e) agregarea fondurilor ;

f) transferul temporal si spatial al fondurilor

Alegeti raspunsul care cuprinde functii principale din variantele de mai jos :

a.

a, c ; 

b.

c, d ;

c.

b, f ;

d.

e, f .

R: B

27. Moneda participa la urmatoarele circuite :

a.

al finantarii ;

b.

al marfurilor ;

c.

al acumularii ;

d.

public ;

e.

international .

Precizati care circuit duntre cele precizate mai sus este fals (F) .

R: C

28. Circulatia monetara indeplineste doua functii , care se regasesc permanent in miscarea banilor:

a) de acumulare ;

b) de substitutie ;

c) de transformare ;

d) de institutionalizare ;

e) de redistribuire .

Precizati raspunsul corect dintre variantele de mai jos:

a.

a, c ;

b.

c, e ;

c.

b, d ;

d.

b, e .

R: C

29. Masurarea cantitatii de moneda (a ofertei de moneda ) se realizeaza prin doua abordari :

a) prin lichiditate ;

b) prin transformare ;

c) prin motivatie ;

d) prin patrimoniu ;

e) prin tranzactii .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos :

a.

b, d ;

b.

a, d ;

c.

b, e ;

d.

a, e .

R: D

30. Agregatele monetare se delimiteaza, dupa caracteristicile comune, in trei grupe :

a) moneda primara ;

b) moneda mijloc de plata ;

c) moneda bancara ;

d) moneda fiduciara ;

e) moneda mijloc de detinere a averii .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos :

a.

a, c, d ;

b.

a, b, e ;

c.

c, d, e ;

d.

a, d, e .

R: B

31. Masa monetara exprima ....de plata ale sistemului bancar, fiind cuprinse in bilantul bancilor.

Alegeti termenul adecvat spatiului punctat din afirmatia de mai sus:

a.

angajamentele ;

b.

mijloacele ;

c.

activele ;

d.

instrumentele .

R: A

32. Sistemul financiar se caracterizeaza prinr-un ansablu de relatii intre componentele institutionale principale (blocuri), delimitate functional, implicate in circulatia monetara,si anume :

a) Banca centrala ;

b) piata monetara ;

c) banci de depozit ;

d) Trezoreria statului ;

e) institutii financiare nebancare .

Alegeti, din raspunsurile de mai sus, blocurile institutionale si indicati varianta corecta de mai jos :

a.

a, d, e ;

b.

a, b, c ;

c.

b, d, e ;

d.

a, c, d .

R: C

33.

Din punct de vedere al maturitatii titlurilor, pietele financiare sunt urmatoarele :

a) primare ;

b) de capital ;

c) monetare ;

d) necotate ;

e) derivate .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, e ;

b.

b, d ;

c.

b, c ;

d.

c, e .

R: C

34.

Scopul principal al normelor prudentiale institutionalizate pe plan mondial, pentru reglementarea structurilor bilantiere bancare, vizeaza:

a) consolidarea bilanturilor ;

b) cresterea eficiemtei bancare ;

c) protejarea deponentilor ;

d) corelarea lichiditatii cu exigibilitatea ;

e) asigurarea lichiditatii bancare .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos :

a.

a, d ;

b.

c,e ;

c.

b, d ;

d.

b, c .

R: B

35. Sa se stabileasca valoare monedei cos X, exprimata in moneda de referinta W, stiind ca la cos participa trei monede: A, B, D, ale caror contributii concrete (C) la valoarea monedei cos sunt: C(A) = 0,35; C(B) = 0,25; C(D) = 0,4, iar cursurile valutare ale acestor monede, exprimate in moneda de referinta, au fost: 1W = 1,2 A = 0,9 B = 1,8 D.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos :

a.

b.

c.

d.

R: D

36. Tarile A, B, C, D constituie o moneda comuna (cos), in conditiile in care situatiile monetare ale acestor tari se caaracterizau astfel:

Tara

Rata dobanzii active (%)

Ponderea in cos a monedelor (%)

Rata inflatiei (%)

A

B

C

D

Sa se determine rata nominala a dobanzii la moneda cos si nivelul ratei reale a dobanzii in tara in caare imprumuturile sunt cele mai avantajoase pentru banci.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos :

a.

2,05%;

b.

1,87%;

c.

1,75%;

d.

1,94%;

e.

1 %.

R: B

37. Un european detine un capital de 5 milioane euro si doreste sa-l plaseze pe termen de un an pe una din urmatoarele piete: A, B, C. Sa se determine ordinea optiunilor investitorului european, in functie din suma obtinuta de catre acesta la scadenta, in fiecare tara, exprimata in euro, cunoscand urmatoarele:

Piata

Rata dobanzilor pe piata (%)

Cursul valutar in momentul rambursarii

Cursul valutar in momentul plasarii

A

B

C

Cursurile valutare sunt exprimate prin cotatia directa.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos :

a.

B, C, A;

b.

A, C, B;

c.

A, B, C;

d.

C, A, B.

R: A

38.

Cele trei grupe de operatiumi pasive ale Bancii centrale sunt:

operatiuni de emisiune monetara;

a) operatiuni de decontare;

b) operatiuni de consolidare a rezervei;

c) operatiuni cu capitalul propriu;

d) operatiuni de deposit.

Alegeti varianta de raspuns corect:

a.

a, d, e;

b.

a, b, d;

c.

b, c, e;

d.

c, d, e;

e.

b, d,e.

R: A

39. Banca centrala creeaza moneda centrala prin urmatoarele operatiuni:

a.

refinantarea institutiilor financiare;

b.

cesiunea sau recuperarea titlurilor;

c.

emisiunea monetara;

d.

comercializarea de aur si de devize.

Alegeti varianta falsa (F) de mai sus.

R: B

40. Modelele monetare, utilizate in analiza monetara, sunt grupate dupa structura acestora, in trei clase:

a modele ale fluxurilor monetare;

b modele teoretice cu o singura ecuatie;

c modele multiecuationale ale programarii monetare;

d modele ale echilibrului monetar;

e modele ale creatiei monetare.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b, d, e;

b.

a, c, e;

c.

a, d, e;

d.

a, b, c;

e.

b, c, d.

R: D

41. Teorii clasice asupra monedei sunt:

a.

teoria banilor ca instrument al schimbului;

b.

teoria cererii de bani;

c.

teoria metalista a banilor;

d.

teoria nominalista a banilor.

Alegeti varianta incorecta (F) de raspuns.

R: B

42. Teoria moderna asupra monedei, a modelului soldurilor monetare accentueaza rolul exprimat(a) in termeni reali, evidentiind mecanismul de crestere a disponibilitatilor banesti.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos pentru completarea spatiului punctat din afirmatia de mai sus.

a.

ofertei de moneda;

b.

echilibrului dintre cererea si oferta de moneda;

c.

cererii de moneda;

d.

impactului ratei dobanzii asupra cererii de moneda;

R: C

43. Cresterea sau scaderea ratei rezervelor minime obligatorii determina nemijlocit modificarea .....:

a.

ratei dobanzii la depozite;

b.

cantitatii de moneda;

c.

costului creditului;

d.

cererii de moneda.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

R: C

44. Inconveniente ale monedei unice sunt:

a.

accentuarea operatiunilor speculative;

b.

pierderea independentei politicilor bugetare;

c.

dependenta politicilor monetare nationale;

d.

pierderea posibilitatilor de amortizare a socurilor prin cursul de schimb.

Precizati varianta incorecta (F) de raspuns.

R: A

45. Constituirea zonei monetare optime reclama ajustarea dezechilibrelor prin factori pe urmatoarele cai:

a) descentralizarea bugetara;

b) buget federal puternic;

c) regionalizarea bugetara;

d) autonomia bugetelor nationale;

e) redistribuirea bugetara federala;

f)  deconectarea bugetara.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, c, e;

b.

a, c, f;

c.

b, c, f;

d.

b, d, e;

e.

b, c, d.

R: D

46. Conferinta de la Bretton Woods a promovat un sistem de ......, cursurile fluctuand intr-o marja de ......

Alegeti varianta corecta de raspuns adecvata spatiilor punctate:

a.

cursuri flotante, 1%;

b.

cursuri fixe, 1%;

c.

cursuri de piata, 2,5%;

d.

cursuri fixe, 2,5%;

R: B

47. Instaurarea unei noi ordini monetare internationale promoveaza cai de actiune precum:

a) regionalizarea schimburilor in cadrul unor piete comune;

b) instaurarea unui etalon monetar pe baza unui cos de monede;

c) liberalizarea controlata a schimburilor valutare;

d) reconstruirea unui sistem bazat pe dolar, euro, yen;

e) gestionarea comuna a balantelor de plati;

f) consolidarea institutionala a politicilor monetare comune.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, c, d;

b.

a, b, d;

c.

c, e, f;

d.

b, e, f;

e.

b, c, e.

R: B

48. La sfarsitul zilei intra in procesul de compensare urmatoarele banci: A, B, C, D, conform debitelor si creditelor din tabelul de mai jos:

Credit

Debit

A

B

C

D

Total

A

B

C

D

Total

La casa de compensatie soldurile initiale ale bancilor au fost : A=4; B=1; C=1; D=0.

Sa se stabileasca soldurile finale ale bancilor la casa de compensatie considerand ca acoperirea nevoilor de lichiditati ale bancilor debitoare pe piata interbancara se realizeaza de catre o singura banca cu sold creditor.

a.

b.

c.

d.

5, 0, 1, 3.

R: C

49. Situatia monetara a tarii prezinta urmatoarele variabile: baza monetara = 5600 u.m., numerarul in circulatie = 3600 u.m., masa monetara in sens restrans = 11000 u.m., ecomoniile populatiei = 9200 u.m.; cvasimoneda = 16800 u.m. si PIB = 110000 u.m.

Determinati gradul de monetizare largita a economiei.

a.

b.

c.

d.

e.

%.

R: B

50. Se dau urmatoarele variabile monetare: numerarul in circulaatie = 3600 u.m., depozite la vedere = 7400 u.m., numerarul in casieriile bancilor 400 u.m., depozite ale bancilor la banca centrala = 1600 u.m., cvasimoneda = 16800 u.m., depozite la vedere = 7400 u.m., economiile populatiei = 9200 u.m

Sa se determine multiplicatorul bazei monetare.

a.

b.

c.

d.

e.

R: D

51. La sfarsitul unui an o economie prezinta urmatoarele variabile monetare: depozite la vedere = 7400, baza monetara = 5600, economiile populatiei = 9200, numerarul in circulatie = 3600, cvasimoneda = 16800, depozitele bancilor la banca centrala = 1600.

Sa se determine gradul de lichiditate primara a economiei.

a.

b.

c.

d.

e.

%.

R: A

52. Banca X prezinta urmatorul bilant, in cadrul caruia posturilor de bilant le sunt atasate riscurile (in procente):

Activ

Pasiv

Casa (0%)

Capital

Banci corespondente (15%)

Fond de rezerva

Credite economie (85%)

Depozite in cont curent

Credite de consum (80%)

Depozite la vedere

Credite ipotecare (70%)

Depozite la termen

Active fixe (0%)

Total activ

Total pasiv

Determinati nivelul coeficientului de solvabilitate ( de adecvare a capitalului)

a.

b.

c.

d.

e.

%.

R: C

53. Legislatia bancara din tara X stipuleaza obligatia bancilor de a-si constitui rezerve minime obligatorii din volumul depozitelor, in urmatoarele procente (rate): depozite la vedere = 18%, depozite pe termen scurt = 15%, depozite pe termen lung = 12%.

Determinati diferenta, in puncte procentuale dintre rata medie a rezervei minime obligatorie normata, conform datelor de mai sus, si rata rezervei minime obligatorii inregistrata de catre banca, pe baza datelor de bilant de mai jos:

Activ

Pasiv

Casa

Depozite la vedere

Rezerve minime obligatorii

Depozite pe termen scurt

Credite

Depozite pe termen lung

Imobilizari

Capital

Total activ

Total pasiv

a.

-3 puncte procentuale;

b.

+ 2 puncte procentuale;

c.

- 3,5 puncte procentuale;

d.

- 5 puncte procentuale;

e.

+ 4 puncte procentuale.

R: B

54. In momentul 1 elementele de bilant ale bancii X au fost urmatoarele: credite = 40000, capital = 3000, depozite = 45000, rezerve minime obligatorii = 4500, bonuri de trezorerie = 3500. In momentul 2 rata rezervelor minime obligatorii se majoreaza cu 2 puncte procentuale, banca cumparand totodata bonuri de trezorerie in valoare de 1500, capitalul si valoarea depozitelor ramanand neschimbate.

Determinati cu cat se modifica valoarea creditelor si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos;

a.

b.

c.

d.

R: C

55. Factorii de rigiditate care limiteaza eficacitatea politicii monetare sunt:

a.

dezechilibrele balantei de plati;

b.

structurile patrimoniului si ale indatorarii;

c.

protectia sociala;

d.

finantarea sectorului public;

e.

ilichiditatea masei monetare.

Precizati varianta incorecta (F) de raspuns.

R: D

56. Problema fundamentala, cea mai complexa, a teoriei monetare o constituie explicarea ........:

a.

realizarii echilibrului dintre oferta si cererea de moneda;

b.

mecanismelor de creatie monetara;

c.

modalitatilor de ajustare a cantitatilor de moneda;

d.

impactului ratelor dobanzii asupra cererii de moneda,

e.

formarea cursurilor de schimb.

Alegeti varianta adecvata completarii spatiului punctat din afirmatia de mai sus.

R: A

57. Rescontul, ca relatie financiara intre banca centrala si bancile comerciale, se caracterizeaza prin urmatoarele :

a) se desfasoara pe baza unei rate a dobanzii;

b) initiativa operatiunilor apartine bancii centrale;

c) furnizeaza la nevoie lichiditati bancilor comerciale;

d) rata scontului este stabilita de piata;

e) operatiunile de rescont au un dublu sens.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b, d;

b.

a, c;

c.

c, e;

d.

b, e;

e.

a, b.

R: B

58. Componentele principale ale bazei monetare sunt:

a) rezervele minime obligatorii;

b) moneda de cont;

c) depozitele la vedere;

d) numerarul in circulatie;

e) moneda centrala.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, b;

b.

d, e;

c.

c, d;

d.

a, d;

e.

b, e.

R: C

59. Creatia monetara se realizeaza pe urmatoarele canale:

a) credite comerciale;

b) emisiunea monetara;

c) depozite la vedere;

d) emisiunea de obligatiuni comerciale;

e) intrarea de valuta din exterior;

f)  creditarea trezoreriei publice.

a.

b, e, f;

b.

a, b, e;

c.

a, c, f;

d.

a, b, d.

R: A

60. Certificatul de depozit este:

a.

un mijloc de plata;

b.

o creanta;

c.

un titlu financiar;

d.

un efect de comert;

e.

o valoare mobiliara.

Alegeti variantele corecte de raspuns de mai sus.

R: C

61. Aratati care dintre caracteristicile de mai jos apartin monedei:

a divizibilitatea,

b. convertibilitatea,

c. lichiditatea,

d. raritatea,

e. identificarea.

Alegeti varianta de raspuns corecta

a.

b, c, d;

b.

a, b, d;

c.

b, d, e;

d.

a, d, e;

e.

a, c, d.

R: D

62. Circuite ale monedei sunt:

a.

Circuitul finantari,

b.

Circuitul marfar;

c.

Circuitul international;

d.

Circuitul bursier;

e.

Circuitul public.

Precizati care dintre circuitele de mai sus nu este adevarat.

R: D

63. Forme de moneda bancara sunt urmatoarele:

a.

moneda electronica;

b.

moneda metalica;

c.

moneda de hartie;

d.

moneda de cont;

e.

moneda titrizata.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu sunt corecte.

R: B

64. Precizati care dintre elementele enumerate mai jos nu sunt componente reprezentative ale sistemului monetar:

a.

creatia monetara;

b.

etalonul monetar;

c.

valoarea monetara;

d.

emisiunea si circulatia monetara;

e.

paritatea monetara.

R: A

65. Aratati care dintre termenii enumerati mai jos un constituie obiectiv al sistemului monetar:

a.

organizarea monetara,

b.

baza monetara a sistemului,

c.

creatia monetara,

d.

stabilitatea monetara,

e.

masa monetara.

R: E

66. Diferentele dintre depreciere si devalorizare monetara constau in urmatoarele:

a.

devalorizarea un genereaza inflatie;

b.

deprecierea este o masura oficiala;

c.

devalorizarea este determinata de depreciere;

d.

deprecierea afecteaza puterea de cumparare;

e.

deprecierea genereaza  cresterea preturilor.

Precizati care dintre variantele de raspuns nu sunt corecte. 

R: B

67. Utilizand datele prezentate in continuare, calculati numerarul in circulatie si agregatul monetar M1: baza monetara=1.000; rezerve ale bancilor=250; depozite la vedere=700; cecuri de calatorie=30; depozite operabile prin cecuri=850.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai jos este corecta:

a.

b.

c.

d.

e.

R: B

68. Un nou mijloc de folosire electronica a conturilor operabile prin cecuri pentru a efectua plati prin Internet, a determinat rezidentii din Germania sa transfere 200 miliarde de euro din numerar in aceste conturi. Aceasta va avea efect asupra:

a.

bazei monetare;

b.

masei monetare M1;

c.

bazei monetare si masei monetare M1;

d.

masei monetare M2;

e.

masei monetare M1 si M2.

Precizati varianta corecta de raspuns.

R: C

69. Cecurile la purtator fac parte din urmatoarele agregate:

a.

M0;

b.

M0 si baza monetara;

c.

M1 si M2;

d.

Baza monetara si M1;

e.

M0, M1.

Precizati variantele corecte de raspuns

R: C

70. Determinati valoarea multiplicatorului monetar stiind ca: numerarul in circulatie=450; depozitele de referinta pentru constituirea rezervelor=1. 800; rezervele bancare excedentere=35; rata rezervelor obligatorii=0 .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

b.

c.

d.

e.

R: A

71. Diferentele dintre economia indatorarii si economia pietelor financiare constau in urmatoarele:

a.

modul de finantare a economiei;

b.

caile de acoperire a riscurilor;

c.

caracterul intermedierii;

d.

modalitatile de formare a ratei dobabnzii;

e.

legatura cauzala dintre masa monetara si baza monetara.

Precizati care element de diferentiere nu este corect.

R: B

72. Circuitul economic integreaza urmatoarele componente:

a.

dinamica;

b.

tranzactionala;

c.

spatiala;

d.

macroeconomica;

e.

cauzala

Precizati care dintre raspunsuri nu sunt corecte.

R: E

73. Diferentele dintre creditele bancare si plasamentele financiare constau in urmatoarele:

a.

modul de intermediere;

b.

formarea ratei dobanzii;

c.

transformarea scadentelor;

d.

gradul de lichiditate;

e.

gestiunea riscurilor.

Precizati care din variantele de raspuns nu e corecta.

R: D

74. Intre tabloul operatiunilor financiare de flux si cel de stoc exista diferente referitoare la urmatoarele aspecte

a). evidentierea creantelor si datoriilor;

b). determinarea masei monetare;

c). echilibrarea creantelor si datotiilor;

d). reflectarea patrimoniului;

e). structura activelor financiare.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai jos este corecta.

a.

b, c, d.

b.

a, b, c, e.

c.

a, b, d.

d.

b, c, d, e.

R: C

75. Principalele derivative utilizate pe piata financiara sunt:

a) contractul futures;

b) contractul leasing;

c) contractul swap;

d) contractul forward;

e) contractul hedge.

Pecizati care din variantele de raspuns de mai jos sunt corecte.

a.

a, c, d;

b.

b, d, e;

c.

a, b, d, e;

d.

a, b, c, d;

e.

a, b, d.

R: A

76. Diferentele dintre actiunile ordinare si cele preferentiale constau in urmatoarele:

a.

implicarea in gestiunea firmei;

b.

plata dividendelor;

c.

dreptul de vot;

d.

tranzactionarea pe piata;

e.

participarea la venituri din lichidarea firmei .

Precizati care raspuns este incorect.

R: E

77. Precizati care dintre urmatoarele active este considerat mijloc de plata:

a.

depozitul la vedere;

b.

biletul de trezorerie;

c.

depozitul pe termen scurt;

d.

cambia;

e.

biletul la ordin.

R: A

78. Care dintre urmatoarele institutii sunt institutii de credit:

a) casele de economisire,

b) fondurile mutuale,

c) bancile de investitii,

d) cooperativele de credit,

e) bancile ipotecare .

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, b, d;

b.

b, d, e;

c.

a, b, c, d;

d.

a, d, e.

e.

b, c, e.

R: D

79. Presupunem ca o economie ipotetica in care exista noua bunuri. Precizati in cate moduri poate fi exprimat, la un moment dat, pretul unui bun individual.

a.

b.

c.

d.

R: B

80. Se considera o economie bazata pe barter in care sunt produse si schimbate 1.200 bunuri. Precizati cate rate de schimb (preturi) exista in aceasta economie.

a.

b.

c.

d.

e.

R: B

81. Se presupune ca depozitele totale ale unei banci sunt de 100 milioane euro, aceasta avand 85 milioane euro in credite si titluri financiare, iar rata rezervelor obligatorii est de 12%. Precizati care dintre variantele de mai jos reprezinta valoarea rezervelor excedentare.

a.

b.

c.

d.

e.

R: B

82. Se considera situatia in care nu exista numerar, iar bancile emit numai depozite tranzactionabile si nu detin rezerve excedentare. Daca valoarea multiplicatorului monetar, pentru agregatul M1, este egala cu 4, determinati care este rata rezervelor obligatorii, si precizati varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

b.

c.

d.

R: A

83. Tipuri de fonduri muruale sunt urmatoarele:

a) necomercializabile;

b) deschise;

c) participative;

d) de acoperire;

e) de economisire.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai jos este corecta:

a.

a, c;

b.

a, b;

c.

b, e;

d.

c, e;

e.

b, d.

R: B

84. Care dintre urmatoarele functii ale Bancii centrale este prioritara pentru diminuarea falimentelor bancare:

a.

politica monetara;

b.

prudentiala;

c.

banca a bancilor;

d.

centru valutar;

e.

banca a statului.

R: B

85. Multiplicatorul monetar se determina in functie de urmatoarele variabile monetare:

a.

depozite;

b.

rezerve obligatorii;

c.

excedentul de rezerve;

d.

credite interbancare,

e.

numerarul

Precizati care este variabila incorecta.

R: D

86. Criterii pentru aprecierea independentei Bancii centrale sunt urmatoarele:

a.

mecanismul elaborarii politicii monetare;

b.

modul de operare pe piata;

c.

constrangeri privind finantarea statului;

d.

alegerea conducerii bancii;

e.

obiectivele urmarite.

Precizati care dintre criteriile enumerate nu est adevarat.

R: B

87. Normele prudentiale nou instituite pentru supravegherea sistemului bancar sunt urmatoarele:

a.

coeficientul de lichiditate;

b.

norma Cooke;

c.

acoperirea cresterii creditelor cu resurse stabile;

d.

coeficientul fondurilor proprii si al resurselor permanente;

e.

coeficientul de solvabilitate globala.

Precizati care din variantele de raspuns de mai sus nu est corecta.

R: E

88. Precizati care dintre urmatoarele mijloace de plata sunt titluri de credit :

a.

trata;

b.

ordinul de plata;

c.

cardul;

d.

cecul;

e.

contul bancar.

R: A

89. Precizati care dintre tipurile de carduri prezentate mai jos functioneaza ca un portofel electronic.

a.

de debit;

b.

cu microprocesor;

c.

cu plata pe loc;

d.

optic;

e.

bancar

R: B

90. 111. La sfarsitul zilei creantele si datoriile reciproce a trei bancii, A,B,C, aratau astfel:

Creante

Datorii

A

B

C

A

B

C

Determinati gradul de compensare reciprocai la Casa de compensatii, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

b.

c.

d.

e.

%.

R: C

91. Precizati care dintre urmatoarele riscuri afecteza direct pozitia monetara a unei banci:

a.

riscul de credit;

b.

riscul de lichiditate;

c.

riscul de reglementare;

d.

riscul de piata;

e.

riscul de capital.

R: D

92. Precizati care dintre instrumentele de mai jos sunt instrumente cu cupon tranzactionate pe piata monetara:

a) certificate de depozit;

b) bilete la ordin;

c) depozite;

d) accepte bancare;

e) aranjamente de rascumparare.

a.

a, b, d;

b.

b, d, e;

c.

a, c, e;

d.

c, d, e.

R: C

93. Precizati in care dintre urmatoarele limite de scadente se regasesc, de regula, instrumentele pietele monetere:

a.

o saptamana - un an;

b.

o noapte - un an;

c.

un an - trei ani;

d.

o noapte - o luna;

e.

o saptamana - o luna.

R: B

94. Ratele dobanzii pe piata euro sunt majorate. Precizati care va fi cel mai probabil efect asupra cursului euro:

a.

va creste;

b.

va descreste;

c.

va fluctua;

d.

fara efect.

R: B

95. Precizati care dintre urmatoarele categorii de variabile monetare pot fi controlate direct de catre Banca centrala:

a.

rata scontului;

b.

lichiditatea sistemului bancar;

c.

cursurile valutare;

d.

ratele dobanzii;

e.

moneda scripturala.

R: A

96. Precizati care dintre urmatoarele instrumente nu sunt tranzactionate pe piata monetara:

a.

euroobligatiune pe trei ani emisa de firma Electrofarul;

b.

bon al Trezoreriei publice;

c.

obligatiune de stat franceza la 10 ani;

d.

billet la ordin negociabil.

R: C

97. Precizati care dintre urmatoarele instrumente de piata monetara nu sunt negociabile:

a.

acceptele bancare;

b.

certificatele de depozit;

c.

depozitele monetare;

d.

biletele de trezorerie

R: C

98. Swap-ul valutar se caracterizeaza prin:

a.

este o tranzactie futures;

b.

vanzarea si cumpararea valutelor sunt simultane;

c.

datele valutei sunt diferite.

Precizati care caracteristica nu este corecta.

R: A

99. Tranzactii cu produse derivate pe piata valutara sunt:

a.

optiuni pe valute;

b.

futures pe valute;

c.

forward direct;

d.

swaps-uri valutare;

e.

aranjamente sintetice.

Precizati tranzactia  incorecta.

R: C

100. Reflectarea economisirii in bilant are urmatoarele caracteristici:

a.

ca venit, se refera la devansarea platilor de catre incasari;

b.

ca venit, se refera la modificarea in averea neta;

c.

ca excedent de venit implica o reducere a pasivelor;

d.

este egala cu diferenta dintre modificarea activelor si cea a pasivelor totale;

e.

reprezinta o utilizare a fondurilor curente.

Precizati care dintre caracteristici est incorecta.

R: D

101. Consideram doua economii A si B , care produc si tranzactioneaza 5 produse comparabile din punct de vedere al utilitatii si calitatii. Notam cu Pi, preturile produselor, unde i = 1,,5, iar cu Tj, ponderile produselor in tranzactii, evident similare in cele doua tari, stiind ca , in tabelul de mai jos fiind date valorile celor doua variabile in cele doua tari.

Tara

Variabila

U.M

Produsul

A

P

dolari

T

B

P

euro

T

%

Sa se determine cursul de schimb real, (c.r.), si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

b.

c.

d.

e.

R: C

102. Fie cosul de produse reprezentetive, format din 5 produse, ale caror preturi (p) si ponderi in cos (a) sunt prezentate in tabel:

Variabila

U.M

Produse

P

Lei

a

%

Sase detemine etalonul putere de cumparare al monedei nationale N, si sa se precizeze varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

b.

c.

d.

e.

R: A

103. Sa se determine evolutia puterii de cumparare a monedei N, adica indicele puterii de cumparare, in anul 2005 comparativ cu 2002, stiind ca evolutia preturilor, folosind indicele cu baza fixa, a fost urmatoarea.

Datele sunt sintetizate in tabelul de mai jos:

2001

Ipr

Fixa -Ipr(f)

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b.

c.

d.

e.

%.

R: B

104. Diferenta dintre modelul tranzaciiilor si modelul de la Cambridge consta in:

a.

forma;

b.

numarul de variabile;

c.

numarul de ecuatii;

d.

natura variabilelor;

e.

nu exista diferenta.

Alsegeti varianta corecta de raspuns de mai sus.

R: A

105. 133. Modelul IS-LM evidentiaza relatia dintre urmatoarele variabile:

a) masa monetara;

b) preturi;

c) PIB;

d) soldul financiar;

e) rata dobinzii;

f) volumul creditelor.

a.

a, c, d;

b.

b, c, e;

c.

c, e, f;

d.

a, c, e.

Precizati care variabile sunt adevarate si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

R: D

106. In ecuatia monetaristilor functia averii depinde de urmatoarele variabile:

a.

venit permanent;

b.

preturi;

c.

preferinte;

d.

randamente;

e.

avere

Precizati care variabila de mai sus nu este corecta.

R: D

107. Interpretari statistice asupra cursului de schimb sunt urmatoarele:

a.

teoria paritatii ratei dobanzii;

b.

abordarea prin balonul speculativ;

c.

abordarea prin balanta de plati;

d.

teoria optiunilor de portofoliu;

e.

abordarea prin masa monetara.

Precizati care varianta de raspuns nu este corecta.

R: B

108. Cresterea taxei scontului de catre Banca centrala are urmatoarele efecte conjuncturale:

a.

reducerea volumului creditelor in economie;

b.

excedent al balantei de plati;

c.

cresterea ratelor dobinzii;

d.

reducerea profiturilor;

e.

cresterea lichiditatii in economie.

Precizati care varianta de raspuns nu este corecta.

R: E

109. Cea mai frecventa creanta utilizata, in tarile dezvoltate, pentru interventia Bancii centrale pe piata monetara este:

a.

certificatul de depozit;

b.

biletul de trezorerie;

c.

titlul de credit;

d.

bonul de tezaur;

e.

obligatiunea publica.

Precizati care varianta de raspuns de mai sus este corecta.

R: D

110. Canalul bilantier de transmitere a efectelor politicii monetere se realizeaza in urmatoarele moduri:

a.

valoarea actiunilor prin economisire;

b.

trezoreria firmei;

c.

valoarea activului net;

d.

lichiditatea polulatiei;

e.

modificarea neprevazuta a preturilor.

Precizati varianta de raspuns care nu este corecta.

R: A

111. Daca o banca detine depozite in valoare de 650 milioane lei, rezerve la Banca centrala de 80 milioane lei, iar rata rezervelor obligatorii trebuie sa fie de 11%, determinati excesul de rezerve al bancii, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

b.

c.

d.

e.

R: C

112. Principalele axe ale Sistemului monetar promovat la Bretton Woods au fost:

a.

marje de fluctuatie ale monedelor;

b.

stabilirea de catre fiecare tara a valorii monedei sale in aur;

c.

un sistem al cursurilor ajustabile;

d.

constituie drepturile speciale de tragere(DST);

e.

efectuarea de realinieri ale cursurilor.

Precizati varianta de raspuns incorecta.

R: D

113. Tratatul de la Maastricht prevedea urmatoarele faze pentru crearea UEM:

a.

indeplinira criteriilor de convergenta de catre tarile componente;

b.

crearea Institutului Monetar European;

c.

introducerea monedei unice;

d.

coordonarea politicilor economice,

e.

crearea Bancii Centrale Europene,

Precizati care faza nu a fost prevazuta in acst tratat.

R: D

114. Precizati care dintre caracteristicile urmatoare nu apartin pietelor financiare globale:

a.

omniprezenta;

b.

convergenta;

c.

stratificarea;

d.

intensitatea;

e.

velocitatea

R: B

115. Efecte principale ale globalizarii financiare asupra economiilor nationale sunt:

1. asupra gestionarii cursului de schimb;

2. asupra ratelor dobanzii;

3. institutionale;

4. asupra preturilor;

5. asupra politicilor economice;

6. structurale;

7. distributive.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

a, c, d, f;

b.

b, e, f;

c.

a, c, e, f;

d.

c, e, f;

e.

b, c, e, f.

R: C

116. Sa se determine diferenta in masurarea evolutiei puterii de cumparare, prin indicele puterii de cumparare, a monedei euro in anul 2005, utilizand comparative indicii preturilor de consum si ai defltorului PIB, pe baza datelor din tabelul de mai jos:

Indicele preturilor de consum

99,9

PIB an in preturi curente (mld lei)

1925

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

b.

c.

d.

e.

R: D

117. In anul 2001 pretul produsului X in Franta a fost de 125 euro si pretul aceluiasi produs in SUA a fost de 180 dolari, in conditiile in care cursul valutar a fost de 1 euro=1 dolari. Indicele preturilor de consum a fost in anul 2005 fata de 2001, de 1 in Franta si de 1,18 in SUA. Sa se determine:

a) Paritatea puterii de cumparare a dolarului fata de euro in 2001;

b) Evolutia (indicele) paritatii puterii de cumparare a celor doua monede in perioada 2001-2005.

Alegeti varianta corecta de raspuns dintre cele de mai jos:

a.

1,05;

b.

0,93;

c.

0,88;

d.

1,12;

e.

; 1,24.

R: B

118. Un importator englez importa din Germania marfuri, in conditiile in care valorile paritare ale celor doua monede sunt:

1 lira = 10 grame aur ; 1 marca = 4,4 grame aur

Cheltuielile de transport, asigurare, etc. ale aurului reprezinta 3% din valoarea tranzactiei.

Sa se stabileasca optiunile importatorului (plata) si exportatorului (incasarea) pentru aur sau valuta stiind ca:

o pe piata engleza cursul valutar este: 1 lira = 2,5 marci;

o pe piata germana cursul valutar este: 1 marca = 0,47 lire.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

importator: valuta, exportator: aur;

b.

exportator: aur, importator: aur;

c.

importator: valuta, exportator: valuta;

d.

exportator: valuta, importator: aur.

R: D

119. In conditiile flotarii libere a monedelor, la momentul initial, M0, intre tarile A si B se utilizeaza urmatoarele cursuri:

1a = 3b ceea ce implica 1b = 0,33a

In momentul 1 cele doua tari realizeaza urmatoarele schimburi comerciale:

o tara A exporta in tara B marfuri in valoare de 2.400 b;

o tara B exporta in tara A marfuri in valoare de 600a.

Sa se determine care vor fi noile cursuri valutare pe pietele valutare ale tarilor A si B, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

piata A: 1b = 0,25a, piata B: 1a = 4 b;

b.

piata A: 1b = 0,40a, piata B: 1a = 2,5 b;

c.

piata A: 1b = 0,30a, piata B: 1a = 3,33 b;

d.

piata A: 1b = 0,35a, piata B: 1a = 2,85b;

e.

piata A: 1b = 0,27a, piata B: 1a = 3,7 b.

R: A

120.

Fie moneda cos H constituita din 4 monede, A, B, C, D.

In momentul initial, 0, al constituirii monedei cos, avem:

o participarea procentuala, P, a monedelor la cos:

PA = 25%; PB = 15%; PC = 40%; PD = 20%.

o raportul valoric, RV, intre monede in momentul M(0), raport stabilit pe baza cursurilor valutare initiale, dar si a altor factori determinativi, sunt:

0 A = 0,9 B = 1,8 C = 2,4 D .

Sa se determine cursul monedei cos H in momentul 1, fata de moneda de referinta si fata de moneda din cos, B, avand in vedere cursurile valutare ale monedelor constitutive, A, B, C, D fata de moneda de referinta R

1 R = 2 A = 7 B = 14 C = 25 D.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos.

a.

0,29;

b.

; 0,90;

c.

; 0,84;

d.

0,33;

e.

; 0,96.

R: B

121. La sfarsitul zilei intra in procesul de compensare 5 banci, (1 ), pe baza creantelor, C, si datoriilor, D, reciproce, prezentate mai jos:

C(1) = 4(2), 6(3), 7(5);

C(2) = 3(1), 5(3), 4(4); 2(5);

C(3) = 8(2), 7(4), 5(5);

C(4) = 6(1), 3(2), 7(3), 4(5);

C(5) = 2(1), 6(2), 5(3).

Soldurile initiale,SIC, la casa de compensare au fost urmatoarele:

SIC(1) = 6, SIC(2) = 0, SIC(3) = 1, SIC(4) = 3, SIC(5) = 5.

Sa se determine soldurile finale ale compensarii, adica soldurile finale ale bancilor la casa de compensare (SFC), si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

SFC = 4, 2, 5, 0, 8;

b.

SFC = 3, 5, 2, 9, 3;

c.

SFC = 0, 5, 4, 0, 12;

d.

SFC = 3, 0, 0, 12, 0;

e.

SFC = 5, 3, 12, 0, 5.

R: D

122. Pe ansamblul sistemului bancar se cunosc urmatoarele valori ale unor variabile monetare:

N = 25mld. lei; D = 225 mld.lei; ro = 15% ; RE = 5 mld.lei.

Sa se determine:

a) baza monetara;

b) multiplicatorul monetar, al bazei monetare;

c) masa monetara.

Legeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

b.

4,125; 295,66;

c.

d.

65,70; 3,926; 250,28;

e.

; 3,926; 270,38.

R: C

123. Un german a exportat in SUA marfuri in valoare de 100.000 dolari, valorile paritare ale monedelor celor doua tari au fost:

1 dolar = 15 grame aur, 1 marca = 7,5 grame aur.

Cheltuielile de transport ale aurului au reprezentat 4% din valoarea unitara a tranzactiei, deci din cursul paritar.

Sa se stabileasca optiunile favorabile incasarii de valuta sau de aur ale exportatorului german, stiind ca pe piata germana erau urmatoarele alternative de curs valutar: 1 dolar = 1,90 marci, 1 dolar = 1,95 marci, si sa se aleaga varianta corecta de rispuns de mai jos:

a.

192.000 marci si 195.000 marci;

b.

190.000 marci si 192.000 marci;

c.

195.000 marci si 200.000 marci;

d.

190.000 marci si 195.000 marci.

R: A

124. Fie tarile A si B, ale caror unitati monetare au urmatoarele valori paritare, VP:

VP(a) = 0,90 grame aur, VP(b) = 0,30 grame aur.

Tara A exporta in tara B marfuri in valoare, E(A), de 2.400 b.

Sa se determine care va trebui sa fie valoarea exportului tarii B in A, E(B), exprimat in moneda tarii A, pentru echilibrarea relatiilor comerciale dintre cele doua tari, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

720 a;

b.

800 b;

c.

720 b,

d.

800 a.

R: D

125. Avem doua tari, A si B, ale caror unitati monetare au urmatoarele valori paritare:

VP(a) = 0,80 grame aur,

VP(b) = 0,20 grame aur.

Schimbul de marfuri dintre cele doua tari are urmatoarele valori :

Tara A exporta in tara B marfuri in valoare de 400.000 b.

Tara B exporta in tara A marfuri in valoare de 150.000 a.

Sa se dertermine modul de echilibrare a platilor in conditiile etalonului aur, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

Export A = Export B + aur;

b.

Export A = Export B - aur ;

c.

Export A = Export B ;

d.

Export B = Export a - aur.

R: B

126. In conditiile interventiei statului pentru mentinerea cursurilor paritare constante in relatiile comerciale externe, tarile A si B prezinta urmatoarea situatie:

Cursurile valutare ale celor monede: 1a = 3b, 1b = 0,33a

Valoarea schimbului comercial : tara A livreaza marfuri in B , obtinand 5.000.000 b, iar tara B livreaza marfuri in A, obtinand 1.550.000 a.

Determinati valoarea si sensul interventiei statului pe piata valutara din tara B pentru mentinerea cursului valutar, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

diminueaza cererea de moneda b cu 100.000 b;

b.

majoreaza cererea de moneda a cu 100.000 a;

c.

diminueaza oferta de moneda b cu 100.000 b;

d.

majoreaza oferta de moneda a cu 100.000 a.

R: D

127. Relatiile comerciale dintre tarile A si B au evoluat astfel:

In momentul initial, 0:

o Tara A a exportat in tara B marfuri in valoare de : E(Ab) = 600.000 b;

o Tara B a exportat in tara A marfuri in valoare de : E(Ba) = 200.000 a.

In momentul 1:

o Tara A isi diminueaza valoarea exportului in tara B, fata de momentul 0, cu 25.000 b;

o Tara B isi majoreaza valoarea exportului catre tara A cu 15.000 a.

Determinati cursurile valutare ale celor doua monede, in momentul 1, ca efect al modificarilor in valoarea schimburilor comerciale dintre cele doua tari, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

1a = 2, 88 b, ceea ce implica, 1b = 0,37 a,

b.

1a = 3,12 b, ceea ce implica, 1b = 0,32 a ;

c.

1a = 2,75 b, ceea ce implica, 1b = 0,36 a ;

d.

1a = 2,67 b, ceea ce implica, 1b = 0,37 a.

R: D

128. Un german detine 50.000 euro si doreste sa-i investeasca in active britanice, exprimate in lire sterline, cu o rata anuala a dobanzii de 8%, in timp ce rata dobanzii la activele exprimate in euro este de 6,5%.

Sa se determine rezultatul investitiei in active americane, comparativ cu investitia in active europene, dup 1 an, stiind ca in momentul realizarii investitiei cursul euro exprimat in lire sterline pe piata britanica a fost 1 euro = 0,60 lire sterline, iar dupa 1 an a fost de 1 euro = 0, 64 lire sterline.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

cistig de 1.850 euro ;

b.

pierdere de 3515 euro ;

c.

pierdere de 2.625 euro ;

d.

castig de 2.150 euro.

R: C

129. Utilizand rata reala a dobanzii, determinati, pe baza datelor din tabelul de mai jos, ordinea de favorabilitate a tarilor pentru plasamentele unei sume, neluand in considerare cursurile valutare, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

Tara

Rata nominala a dobanzii (%)

Rata inflatiei (%)

A

B

C

a.

A, C, B;

b.

B, C, A;

c.

C, A, B;

d.

B, A, C.

R: C

130. O banca acorda un credit de 150.000 lei pe un interval de 5 ani si 270 de zile, la o rata anuala a dobanzii de 7%. Determinti valoarea dobanzii aferenta creditului acordat, platita pana la scadenta, in conditiile dobanzii compuse, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

65.575 lei;

b.

69.715 lei;

c.

70.820 lei;

d.

68.325 lei.

R: B

131. La inceputul anului 2004 Vasilica depune la banca, intr-un depozit la termen suma de 50.000 lei pentru o perioada de 5 ani, rata anuala a dobanzii fiind de 6%. Determinati care vor fi sumele disponibile in cont la scadenta, peste 5 ani, daca rata dobinzii se aplica anual, A, sau trimestrial, T, prin capitalizarea dobanzii, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos:

a.

A = 66.910 lei; T = 68.550 lei.

b.

A = 65.820 lei; T = 68.550 lei.

c.

A = 66.910 lei; T = 67.340 lei.

d.

A = 66.910 lei; T = 67.860 lei.

R: C

132. In evolutia istorica tendinta definitorie a monedei este de :

a.

bancarizare;

b.

dematerializare;

c.

informatizare;

d.

dezaurizare;

e.

devalorizare

Alegeti varianta corectade raspuns dintre cele enumerate mai sus.

R: B

133. Moneda scripturala are urmatoarele caracteristici:

a.

circulatia acesteia se realizeza prin viramente;

b.

se poate transfera prin cecuri;

c.

este emisa de catre banca centrala;

d.

este moneda de cont.

Precizati care dintre variantele enumerate nu este corecta.

R: C

134. Despre moneda bancara se poate afirma urmatoarele:

a.

este o moneda fictiva;

b.

este un semn arbitrar;

c.

constituie un etalon metric;

d.

are un curs fortat;

e.

poate fi o moneda cos.

Alegeti varianta incorecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus.

R: C

135. 168. Circuitul marfar al monedei are urmatoarele caracteristici:

a.

este asociat actelor de vanzare cumparare;

b.

are la origine o creatie monetara;

c.

prin rambursarea datoriilor se distuge moneda;

d.

asigura conjuctia dintre economisire si investitie.

Precizati care dintre variantele enumerate nu este adevarata.

R: D

136. Elementele definitionale ale sistemului monetar sunt:

a.

relatiile de dependenta fata de economia reala;

b.

instrumentele si tehnicile de plata;

c.

institutiile si modalitatile;

d.

ansamblul de norme;

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este adevarata.

R: A

137. Componentele sistemului monetar trebuie sa asigure realizarea urmatoarelor obiective:

a.

baza monetara a sistemului;

b.

dimensiomarea cantitatii de moneda;

c.

stabilitatea monetara;

d.

emisiunea si circulatia monedei;

e.

creatia monetara.

Precizati care dintre elementele enumerate nu reprezinta un obiectiv.

R: D

138. Referitor la punctele aurului se pot face urmatoarele afirmatii:

a.

reprezenta mecanismul extern de reglare a circulatiei monetare;

b.

importatorul lua in considerare punctul inferior al aurului, de iesire;

c.

alegerea exportatorului se baza pe venitul maxim;

d.

platile intre agentii economici utilizau aurul si devizele;

e.

cele doua puncte reprezentau limitele de fluctuatie a cursurilor valutare.

Precizati care dintre afirmatiile de mai sus este falsa.

R: B

139. Mecanismul de emisiune a monedei scripturale se caracterizeza prin:

a.

se circumscrie procesului de creatie prin credite bancare;

b.

este corelat cu soldurile debitoare ale bancilor la Banca centrala;

c.

se bazeaza pe moneda centrala;

d.

este o concretizare a principiului generarii reciproce a creditelor si depozitelor;

e.

se circumscrie principiului multiplicatorului.

Alegeti dintre variantele de mai sus varianta care nu este adevarata.

R: B

140. Pentru a fi acceptata de catre toti moneda trebuie sa se bazeze primordial pe:

a.

stabilitate;

b.

autoritate;

c.

incredere;

d.

transferabilitate

Alegeti varianta corecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus.

R: C

141. Lichiditatea unui activ se caracterizeza prin gradul de certitudine al detinatorului de a obtine, in orice moment, o suma de moneda cel putin egala cu .............a acestuia.

Precizati care dintre variantele de mai jos este corespunzatoare spatiului punctat.

a.

valoarea de piata;

b.

valoarea nominala;

c.

valoarea intrinseca;

d.

valoarea de transfer;

e.

valoarea reala.

R: B

142. In functia de forma de existenta moneda se clasifica astfel:

a.

moneda scripturala;

b.

moneda de hartie;

c.

moneda financiara;

d.

moneda metalica.

Precizati care dintre variantele de mai sus nu este adevarata.

R: C

143. Dupa capacitatea liberatorie monedele pot fi grupate astfel:

a.

moneda facultativa;

b.

moneda legala;

c.

moneda fractionara;

d.

moneda fiduciara.

Alegeti varianta incorecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus.

R: D

144. Valoarea paritara are in urmatoarele caracteristici:

a.

reprezinta cantitatea de etalon monetar;

b.

este definita prin lege;

c.

este un element al unitatii monetare;

d.

serveste la stabilirea paritatii;

e.

exprima valorile reale ale monedelor.

Precizati care dintre variantele enumerate este falsa.

R: E

145. Forme ale paritatii monetare sunt:

a.

paritatea DST;

b.

paritatea aur;

c.

paritatea valutara;

d.

paritatea putere de cumparare,

Alegeti varianta incorecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus.

R: D

146. Referitor la valoarea unei monede, etalonata prin putere de cumparare, se pot face urmatoarele afirmatii:

a.

este o abstractie sinergica;

b.

decurge din nivelul preturilor;

c.

se poate determina in functie de un cos de produse;

d.

este utilizata pentru stabilirea cursului de schimb reale;

e.

cursul real se fundamenteaza pe teoria cursurilor flexibile.

Precizati care dintre afirmatiile de mai sus este falsa.

R: E

147. Moneda de hartie in perioada sistemelor monetare aur avea urmatoarele caracteristici:

a.

legatura cu metalul monetar era intrinseca;

b.

convertbilitatea se facea la valoarea paritara;

c.

reprezenta un activ in bilantul bancii;

d.

covertibilitatea era libera;

e.

convertibilitatea se facea la valoarea nominala.

Alegeti, dintre caracteristicile enumerate, caracteristica falsa.

R: C

148. Din punct de vedere al convertibilitatii, monedele pot fi:

a.

neconvertibile;

b.

convertbile intern;

c.

convertibile;

d.

liber convertibile.

Alegeti varianta falsa, dintre cele enumerate mai sus.

R: B

149. Potrivit statutului FMI, pentru a fi converibila, o moneda trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a.

echilibrul balantei de plati;

b.

existenta unor rezerve de lichiditate internationala;

c.

stabilirea unui curs real, fundamentat economic;

d.

un nivel redus al deficitului bugetar;

e.

flexibilitatea sistemelor economice.

Precizati care dintre conditiile enumerate nu este adevarata.

R: D

150. Regimuri de curs de schimb sunt:

a.

legat;

b.

programat,

c.

plafonat;

d.

fix;

e.

monitorizat

Alegeti varianta incorecta, dintre variantele enumerate mai sus.

R: C

151. Referitor la agregatul monetar se pot face urmatoarele afirmatii:

a.

este o masura a cantitatii de moneda;

b.

se pot constitui in indicatori monetari;

c.

pot reprezenta obiective ale politicii monetare;

d.

agregatul de baza este baza monetara;

e.

moneda primara face parte din agregatul baza monetara.

Precizati care dintre afirmatiile de mai sus este falsa.

R: E

152. Conform standardelor FMI agregatul monetar M2 cuprinde urmatoarele componente:

a.

numerarul in circulatie;

b.

depozite la vedere ale statului;

c.

rezervele bancilor la Banca centrala;

d.

cecurile bancare;

e.

depozitele in valuta ale rezidentilor.

Precizati care dintre componentele enumerate nu este corect inclus in M2.

R: B

153. In cadrul functiei Bancii centrale de banca a bancilor, se regasesc urmatoarele activitati:

a.

compensari si viramente interbancare;

b.

interventii pe piata monetarta;

c.

administrare a datoriei publice;

d.

refinantarea bancilor.

Alegeti varianta falsa dintre cele enumerate.

R: C

154. Ca forma a interventiei directe a autoritatii monetare in desfasurarea activitatii bancilor, reglementarea bancara isi are originea:

a.

dupa Conferinta de la Bretton Woods;

b.

dupa demonetizarea aurului;

c.

in timpul crizei din 1929-1933;

d.

dupa eliminarea dolarului ca etalon, in 1971;

e.

dupa Acordul de la Washington, de realizare a sarpelui monetar.

Alegeti varianta corecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus.

R: C

155. Reglementerea bancara a capatat forme specifice, in diverse tari, precum:

a.

coeficientul de retinere;

b.

plafonarea creditelor;

c.

plafonul efectelor publice;

d.

normarea lichiditatii bancare.

Precizati care dintre variantele enumerate nu este adevarata.

R: D

156. Principalele obiective urmarite prin supravegherea bancara, sunt:

a.

asigurarea unor rate stimulative ale ale dobanzii;

b.

mentinerea increderii publicului in sistemul bancar;

c.

respectarea legilor si reglementarilor bancare;

d.

protejarea fondurilor deponentilor;

e.

dezvoltarea unui sistem bancar viabil si stabil.

Precizati care dintre variantele de mai sus este falsa.

R: A

157. Scrisoarea de garantie bancara are urmatoarele caracteristici:

a.

este o tehnica de plata prin virament;

b.

valoarea garantiei este variabila;

c.

o forma de garantie este cautiunea;

d.

este un instrument de garantare;

e.

reprezinta o obligatie irevocabila de plata.

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este adevarata.

R: B

158. Intre trata si bilet la ordin exista urmatoarele asemanari referitoare la:

a.

numarul de participanti;

b.

participantul care semneaza instrumentul de plata;

c.

obligatia poate fi asumata printr-un mandatar;

d.

transferul anticipat al valorilor;

e.

posibilitatea tragerii pentru un tert.

Precizati care dintre variantele prezentate este adevarata.

R: D

159. Caracteristici ale cardului sunt:

a.

permite obtinerea de lichiditati de la banca emitenta;

b.

este un instrument de plata fara numerar;

c.

presupune trei participanti;

d.

in functie de sursa de acoperire pot fi carduri emise de banci;

e.

este utilizat in relatie cu comerciantii care au acceptat cardul.

Precizati care dintre variantele enumerate nu este adevarata.

R: D

160. Abordarea agregatelor monetare ca obiective cantitative ale politicii monetare vizeza urmatoarele aspecte:

a.

lichiditatea;

b.

indicatorii monetari;

c.

diversificarea agregatelor;

d.

structura agregatelor.

Precizati care dintre aspectele enumerate este fals.

R: C

161. In cadrul agregatelor finantarii si indatorarii pot fi delimitate urmatoarele tipuri de agregate:

a.

agregate ale indatorarii publice;

b.

agregate ale masei monetare;

c.

agregate ale creditului global;

d.

agregate ale datoriei interne totale;

e.

agregate ale creditului intern net.

Precizati care dintre agregatele enumerate este fals.

R: A

162. Operational, instrumentele politicii monetare se structureaza astfel:

a.

instrumente cu actiune asupra monedei centrale;

b.

instrumente de control al riscurilor bancare;

c.

instrumente de control al operatiunilor cu strainatatea;

d.

instrumente care afecteaza direct activele si pasivele bancilor.

Alegeti, dintre variantele de mai sus, varianta falsa.

R: B

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate