Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Intocmirea situatiilor financiare anuale


Intocmirea situatiilor financiare anuale


Intocmirea situatiilor financiare anuale

Lucrari pregatitoare elaborarii Situatiilor financiare anuale

Lucrarile pregatitoare au rolul:

de a verifica inregistrarile efectuate in cursul exercitiului

de a efectua inventarierea

de a realiza inregistrari aferente sfarsitului de exercitiude a centraliza datele necesare.

Etapele lucrarilor pregatitoare (premergatoare, preliminare) sunt:

intocmirea balantei conturilor inainte de inventariere

efectuarea inventarierii

inregistrarea operatiilor de regularizare

realizarea balantei de verificare dupa inventariere

determinarea rezultatului, repartizarea profitului sau acoperirea pierderii.

Intocmirea balantei conturilor inainte de inventariere

La sfarsitul exercitiului se verifica daca toate evenimentele si tranzactiile au fost inregistrate in contabilitate si se aduc la zi toate inregistrarile din contabilitate.

Caracterul real al situatiilor financiare depinde de reflectarea corecta si completa in contabilitate a tuturor operatiilor economico - financiare desfasurate.

Corecta intocmire presupune verificarea corelatiei dintre:

- evidenta contabila si cea operativa

- evidenta cronologica si sistematica

- conturile sintetice si analitice dezvoltatoare

In cazul aparitiei unor neconcordante, ele se corecteaza in aceasta etapa.

Informatiile necesare intocmirii situatiilor financiare anuale se preiau din balanta de verificare care face legatura intre contabilitatea curenta si documentele de sinteza.

Legea 82/1991 prevede ca pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor efectuate se intocmeste balanta de verificare:

- cel putin anual

- la incheierea exercitiului financiar

- sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare anuale.

De regula, la o anumita data se intocmeste o balanta sintetica si mai multe balante analitice in functie de numarul conturilor sintetice care necesita detalierea.

La incheierea exercitiului se intocmesc cel putin 2 variante de balante de verificare :

- balanta preliminara (prima balanta inainte de efectuarea operatiilor de inventariere)

- balanta definitiva (a doua balanta), intocmita dupa efectuarea inventarierii, operatiilor de regularizare si de inchidere a exercitiului.

Scopul principal al elaborarii balantei de verificare preliminara este de a prezenta datele scriptice care se vor compara cu existentele faptice stabilite la inventariere.

Se inregistreaza apoi in contabilitate diferentele rezultate la inventariere si toate operatiile de sfarsit de an.

Se realizeaza apoi balanta definitiva.

Cu datele din balanta definitiva se intocmesc Situatiile financiare anuale.

Balanta de verificare:

- are o forma tabelara, cu egalitati sau corelatii, in care sunt transpuse conturile cu sumele aferente la un moment dat (sfarsitul unei perioade )

- ofera date necesare efectuarii analizei economico-financiare si a controlului privind situatia patrimoniului.

Dupa numarul de egalitati (corelatii), balantele de verificare (sintetice) pot fi:

- cu o serie de egalitati

- cu doua serii de egalitati

- cu trei serii de egalitati

- cu patru serii de egalitati

- cu cinci serii de egalitati

Exemplu de Balanta de verificare sintetica (preliminara) cu 5 serii de egalitati

Simbol

Solduri initiale

Rulaje luna curenta

Rulaje cumulate

Total sume

Solduri finale

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

Alaturi de balanta sintetica se intocmesc balantele analitice, care detaliaza si verifica datele din conturile sintetice.

Balantele analitice pot fi elaborate pentru:

- conturi monofunctionale

- conturi bifunctionale.

Ele se exprima in etalon cantitativ valoric sau numai valoric.

Cu ajutorul balantei se pot identifica doua tipuri de erori:

- erori care afecteaza egalitatile

- erori care nu afecteaza egalitatile: omisiuni, inregistrarea de 2 ori a unei formule contabile, trecerea gresita a conturilor sau a sumelor in formula contabila.

Inventarierea

Concordanta intre informatiile scriptice din contabilitate si cele faptice existente in mod concret se verifica cu ajutorul operatiilor de inventariere.

a.      Notiuni generale

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata la un moment dat existenta elementelor de activ si de pasiv, cu exprimare in etalonul cantitativ-valoric sau numai valoric.

Scopul principal al inventarierii este stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasivcare apartin entitatii cat si cele care apartin altor persoane juridice sau fizice dar se folosesc in cadrul unitatii. Prin inventariere se constata marimea fizica a elementelor patrimniale cat si evaluarea la nivelul valorii actuale.

Fac obiectul inventarierii elemente patrimoniale: imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti si alte alte valori, datorii, elemente extrabilantiere etc. In conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, toate entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului.

Inventarierea se clasifica dupa mai multe criterii, ceea ce determina felurile inventarierii:

a)      Dupa gradul de cuprindere:

- Inventarierea generala cuprinde toate elementele de activ si de pasiv

- Inventarierea partiala cuprinde numai anumite elemente patrimoniale.

Inventarierea generala se efectueaza cel putin o data pe an, este obligatorie si se desfasoara in situatii prevazute de normele legislative. Inventarierea la inceputul anului cuprinde elementele de activ ce constituie aport la capitalul unitatii. Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice.

b)      Dupa intervalul de timp la care se efectueaza:

- Inventarierea periodica se realizeaza in cursul anului, la anumite intervale de timp, in functie de particularitatile valorilor inventariate. (exemple: mijloace banesti, marfuei etc.)

- Inventarierea anuala se face de regula la sfarsitul anului, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar si elaborarea Situatiilor financiare anuale.

In cadrul entitatilor cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de inchidere a exercitiului financiar. In acest caz, datele inscrise in Registrul-inventar vor fi actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri cuprinse in perioada de la data inventarierii si data incheierii exercitiului.

c)      Dupa conditiile in care se desfasoara:

- Inventarierea ordinara, cu caracter obisnuit si la termenele planificate.

In mod obisnuit, entitatile efectueaza inventarierea la inceputul activitatii pentru estimarea aportului la capital si cel putin odata pe an pe parcursul functionarii. La aceste situatii se adauga si cazurile de fuzionare sau incetare a activitatii.

- Inventarierea extraordinara este impusa de anumite situatii deosebite sau speciale.

Inventariere generala: - la inceputul activitatii

- in timpul functionarii activitatii (cel putin o data pe an)

- fuziune sau incetarea activitatii

- situatii speciale:- la cererea Organelor de control

(deosebite - indicii de plusuri sau minusuri

- predare-primire de gestiune

- reorganizarea gestiunilor

- calamitati naturale

- alte situatii prevazute de lege

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine administratorului de credite (la institutii) sau altei persoane care are obligatia gestionarii elementelor de activ si de pasiv.

Activitatea de inventariere se efectueaza de catre o comisie de inventariere care raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, in conformitate cu reglementarile legale. Comisia de inventariere este numita prin decizie scrisa si este formata din cel putin doua persoane. Din comisie nu pot face parte gestionarul si nici ocntabilul care tine evidenta gestiunii inventariate. Prin exceptie, la gestiunile mici inventarierea se poate efectua si de catre o singura persoana. In anumite conditii, daca situatia o impune, in comisii pot fi numite si persoane cu pregatire economica si tehnica care sa asigure pe langa lucrarile obisnuite si efectuarea evaluarii competente a elementelor. Lucrarile de inventariere pot fi efectuate cu salariatii proprii si/saucooptarea unor persoane cu pregatire corespunzatoere si incadrate in acest scop pe baza de contracte de prestari de servicii. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de cei care i-au numit.

b.      Pregatirea inventarierii

Pregatirea inventarierii presupune pregatirea conditiilor de desfasurare. Administratorul sau persoana care realizeaza gestionarea elementelor patrimoniale au obligatia de a emite Decizia de inventariere si de a asigura conditii corespunzatoare de lucru pentru membrii comisiei de inventariere.

CREAREA CONDITIILOR DE LUCRU

la pregatirea inventarierii

- organizarea corespunzatoare a evidentei operative si contabile privind gestiunea inventariata.

- pariciparea intregii comisii la inventariere.

- organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sortimente, dimensiuni, codificarea bunurilor si intocmirea etichetelor de raft.

- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor, sortare, cantarire, masurare, numarare etc.

- asigurarea de specialisti pentru efectuarea identificarii unor bunuri inventariate.

- dotarea gestiunii cu aparate si instrumente de masurare, cantarire si identificare.

- dotarea gestiunii cu mijloace tehnice de calcul, cu formulare si rechizite.

- asigurarea mijloacelor necesare sigilarii spatiilor de depozitare a bunurilor inventariate atat la inceputul inventarierii cat si pe parcursul desfasurarii ei.

- asigurarea securitatii usilor, ferestrelor, portilor, spatiilor aferente bunurilor inventariate.

- asigurarea protectiei membrilor comisiei de inventariere in conformitate cu normele de protectie a muncii.

De asemenea comisia de inventariere are obligatia de a asigura masurile organizatorice corespunzatoare desfasurarii in bune conditii si in conformitate cu reglementarile legale a lucrarilor de inventariere:

- inainte de inceperea lucrarilor de inventariere, comisia trebuie sa puna la dispozitia gestionarului documentul Declaratie de inventar pe care urmeaza sa-l intocmeasca acesta si sa verifice corectitudinea si realitatea intocmirii lui.

Daca gestinarul lipseste, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta altei persoane numita prin decizie scrisa, care sa il reprezinte pe gerstionar.

- sa verifice numerarul din casierie, sa solicite intocmirea Monetarului, a Registrului de casa si predarea lor la contabilitate pentru inregistrare.

Unitatea Gama SA

Cluj Napoca

DECLARATIE DE INVENTARIERE

Subsemnatul Radu Alina gestionar al magazinului ABC munit prin decizia nr. 750 din data de 30.04.2007 declar:

1. Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea subse,matului se gasesc in incaperile (locurile) sala de vanzare si doua magazii de depozitare a mzarfurilor.

2. Posed (nu posed) valori materiale si banesti apartinand tertilor. Nu posed.

3. Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri in valoare (cantitate) de Nu

4. Am (nu am) eliberat valori materiale si banesti fara documente legale. Beneficiar. Nu.

5. Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au intocmit documentele aferente in cantitate de. Nu

6. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta operativa sau nu au fost predate la contabilitate. Nu

7. Detin (nu detin) numerar din vanzarea marfurilor aflate in gestiune, de lei.

Detin numerar in valoare de 2.000 lei, reprezentand vanzarea zilei

8. Ultimele documente de intrare sunt:

fel Factura nr.375 din data de 18.12.N

fel Factura nr.953 din data de 20.12.N.

9. Ultimele documente de iesire sunt:

fel Factura nr.459 din data de 19.12.N

fel Monetar nr.352 din data de 20.12.N

10. Ultimul raport de gestiune a fost incheiat la data de 20.12.N pentru perioada 19-20.12.N

11. Daca mai aveti ceva de adaugat Detin marfuri depreciate sub aspect calitativ in valoare de 750 lei din cauza unei inundatii datorata instalatiilor de apa din cladire.

Anexez in acest caz Procesul-verbal de constatare a pagubei nr.7 din 15.12.N.

Data in fata noastra Semnaturi Gestionar

Pop Ioan Pop Radu Alina

Ban Grigore Ban Data. 20.12.N Ora 9

Popescu Iancu Popescu Radu

- sa bareze si sa semneze ultimele documente de evidenta privitoare la gestiune. In cazul in care se constata ca exista documente neinregistrate in contabilitate, comisia trebuie sa dispuna inregistrarea lor pentru a asigura realitatea situatiei scriptice a gestiunii.

- sa ientifice toate locurile (incaperile) in care exista bunuri care urmeaza sa fie inventariate.

- sa verifice toate instrumentele si aparatele de masura si cantarire.

- sa sigileze toate locurile si incaperile din gestiune inafara locului unde a inceput inventarierea.

c. Desfasurarea inventarierii

Inventarierea propriu-zisa se realizeaza prin constatarea faptica a elementelor de activ si de pasiv si inscrierea lor in documentul Lista de inventariere.

Intr-o prima etapa, realizarea inventarierii presupune respectarea de catre comisia de inventariere a unor reglementari legale privind conditiile de lucru in desfasurarea operatiilor de inventariere.

REALIZAREA CONDITIILOR DE LUCRU

In edsfasurarea inventarierii

- programul si perioada inventarierii vor fi afisate in mod vizibil.

- sigilarea tuturor locurilor si cailor de acces inafara locului unde se efectueaza operatiile de inventariere in acea zi.

- sigiliul se pastreaza, pe toata durata inventarierii, de catre responsabilul comisiei de inventariere.

- la reluarea lucrarilor de inventariere din fiecare zi se verifica daca sigiliul este intact. In caz contrar se iau masurile corespunzatoare.

- inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, in prezenta gestionarului, ori de cate ori se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste incaperea.

- documentele intocmite de catre comisia de inventariere pentru fiecare zi raman in cadrul gestiunii inventariate si se depoziteaza in spatii special amenajate (fisete,casete,dulapuri etc) care vor fi incuiate si sigilate.

- pe durata inventarierii este recomandabil sa se sisteze operatiile de intrare-iesire a bunurilor inventariate. Prin exceptie daca acest lucru nu este posibil, in cadrul gestiunii se va institui o ,,zona tampon" in care sa se desfasoare operatii de aprovizionare si vanzare.

- listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre toti membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.

Constatarea faptica a elementelor de activ si de pasiv se faec prin identificarea lor individuala. Identificarea bunurilor si valorile inventariate se face diferit in functie de particularitatile lor.

CATEGORII DE ELEMENTE REGULI DE IDENTIFICARE SI DE

INVENTARIATE INVENTARIERE

1 2

- brevete,licente,marci de fabrica, Identificarea pe baza titlurilor de proprietate

know-how,terenuri,constructii si a dosarului tehnic

- echipamente tehnologice,aparate Identificarea pe baza nr. de inventar si a

si instalatii,mijloace de transport, caracteristicilor tehnice

alte imobilizari corporale

- imobilizari corporale si necorpo- Identificarea pe fiecare obiect in parte si

rale in curs de executie descrierea stadiului de realizare

- stocuri Identificarea prin numarare,cantarire,masu-

rare,calcule tehnice,probe de laborator etc.

Bunurile aflate in ambalaje originale nu se

desfac si se inventariaza prin sondaj.

- productie in curs de executie Identificarea in functie de gradul de prelu-

crare si de executie

- creante de primit de la terti si Verificarea si confirmarea pe baza Extrasu-

obligatii fata de terti lui de cont (document specific) sau pe baza

efectuarii punctajelor reciproce intre entitati

- disponibilitati aflate in conturile Confruntarea soldurilor din Extrasele de

bancare cont emise de banci cu soldurile din conta-

bilitatea entitatii

- bunuri care apartin tertilor Identificarea pe baza documentelor de

predare-primire si documente de confirma-

re adresate tertilor

- bunuri ale entitatii care se afla Identificarea prin cereri de confirmare

la terti catre terti

- bunuri depreciate,inutilizabile, Identificarea directa prin numarare,masu-

deteriorate,fara miscare,greu vandabile, rare,cantarire si prin confirmari de la terti

abandonate sau sistate,creante si obli- Se inscriu in Liste de inventariere separate.

gatii incerte ori in litigiu

- bunuri aflate in expeditie Inventarierea se face de catre unitatile

furnizoare. Se inscriu in liste separate.

- bunuri aflate in curs de aprovizionare Inventarierea se face de catre unitatile

cumparatoare. Se inscriu in liste separate.

Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand comparabiltatea in timp a informatiei contabile. Evaluarea activelor imobilizate si a stocurilor se face la valoarea actuala a fiecarui element numita valoare de inventar.

VALOAREA DE INVENTAR - Utilitatea bunului

(valoare actuala) - Starea bunului

- Pretul pietei

La stabilirea valorii de inventar a buunrilor se va aplica principiul prudentei, potrivit caruia se va tine cont de toate ajustarile de valoare datorate eprecerilor. Valoarea care se inscrie in listele de inventariere rezulta din compararea valorii de inventar cu valoarea inregistrata in contabilitate, din care se alege valoarea cea mai mica:

Valoarea de inventar > Valoarea contabila => Valoarea inscrisa in listele de inventariere

este valoarea contabila

Valoarea de inventar < Valoarea contabila => Valoarea inscrisa in listele de inventariere

este valoarea de inventar

Evaluarea creantelor si datoriilor exprimate in lei se face la valoarea lor probabila de incasat sau de plata. Evaluarea datoriilor si creantelor exprimate in valuta se face la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil pentru data incheierii exercitiului financiar.

Toate elementele de activ si de pasiv se inscriu pe masura inventarierii lor, in liste de inventariere si situtii analitice anexe. Lista de inventariere este documentul folosit pentru urmatoarele destinatii:

- document pentru inventarierea bunurilor si valorilor inventariate

- document pentru stabilirea plusurilor si minusurilor constatate

- document pentru intocmirea Registrului-inventar

- document pentru stabilirea provizioanelor si a ajustarilor de valoare

- document centralizator al operatiunilor de inventariere

Lista de inventariere are modele diferite in functie de etalonul de evidenta al bunurilor inventariate: global-valoric sau cantitativ-valoric.

Unitatea Gama SA

LISTÃ DE INVENTARIERE Data 30.12.N

Gestiune Magazin ABC

Pagina

Magazia marfuri

Loc de depozitare Sala vanzare

Nr.

crt

Denumirea

Bunurilor

inventariate

Cod

U/M

Can-

tita-

tea

Pretul de in-

registrare in

contabilitate

Valoarea

contabila

Valoarea

de inventar

Deprecierea

Valoarea

Motivul

1.

Fuste

183

buc.

800

100

80.000

80.000

-

-

2.

Pantaloni

281

buc.

500

150

75.000

75.000

-

-

3.

Bluze

176

buc.

400

70

28.000

30.000

-

-

Total pagina

x

x

x

183.000

185.000

-

x

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Numele si prenumele

Pop

Ban

Popescu.I

Radu Alina

Mihaila Naomi

Semnatura

Pop

Ban

Popescu

Radu

Mihaila

Pe ultima lista de inventariere, gestionarul trebuie sa faca o mentiune prin care declara ca toate bunurile si valorile au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are sau nu obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. Daca sunt obiectii, acestea trebuie analizate de catre comisia de inventariere si solutionate. Pentru inventarierea elementelor de activ si de pasiv care nu reprezinta bunuri este suficienta prezentarea lor in Situatii analitice distincte care sa fie totalizate si sa justifice soldul conturilor respectiv in care acestea sunt cuprinse si care se preiau in Registrul-jurnal.

a.       Rezultatele inventarierii

Rezultatele inventarierii (diferentele de inventar) se stabilesc prin compararea cantitatilor si valorilor consemnate in listele de inventariere si in situatiile analitice anexe (faptic) cu valorile si cantitatile inregistrate in contabilitate (scriptic).

Ca si regula generala, in urma inventarierii pot rezulta egalitati, plusuri sau minusuri de inventar:

FAPTIC = SCRIPTIC nu sunt diferente de inventar

FAPTIC > SCRIPTIC => PLUS de inventar

FAPTIC < SCRIPTIC => MINUS de inventar

Dupa natura lor, rezultatele (plusuri sau minusuri) pot fi cantitative sau valorice. Structura lor complexa. Diferentele cantitative sub forma de plusuri sau minusuri de inventar se inregistreaza in contabiitate pentru a aduce nivelul scriptic din contabiitate la nivelul inventarului faptic, adica la nivelul situatiei reale din patrimoniu. Se calculeaza dupa formula:

Plus sau minus de inventar = (Stoc faptic - Stoc scriptic) x Pretul de inregistrare in contabilitate

Diferentele valorice sub forma de plusuri nu se inregistreaza in contabilitate in conformitate cu principiul prudentei. Diferentele valorice sub forma de minusuri se inregistreaza In contabilitate sub forma ajustarilor pentru depreciere si pierderea de valoare sau se inregistreaza sub forma amortizarilor suplimentare. Se calculeaza dupa formula:

Diferente valorice = (Stoc faptic x Valoarea actuala) - (Stoc faptic x Valoarea contabila)

In situatia unor plusuri in gestiune, bunurile respective vor fi evaluate la valoarea justa, de inregistrare. Minusurile de inventar pot fi neimputabile sau imputabile, in functie de gradul de vinovatie al persoanelor responsabile cu administrarea gestiunii. Minusurile neimputabile se datoreaza unor riscuri de confuzie intre sortimente, perisabilitati, risc de vanazre, furturi prin efractie, calamitati etc. evaluarea se face la valoarea de inregistrare sau de inlocuire. In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune imputabile, evaluarea se face la valoarea de inlocuire.

REZULTATELE INVENTARIERII

= PLUS

-CANTITATIV - se inregistreaza in contabilitate

- VALORIC - nu se inregistreaza in contabilitate

= MINUS

- CANTITATIV - se inegistreaza in contabilitate sub forma de

minusuri neimputabile sau imputabile

- VALORIC - se inregistreaza in contabilitate sub forma

de ajustari sau amortizare suplimentara

Valoarea de inlocuire este echivalenta costului de achizitie a unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei. Valoarea de inlocuire cuprinde pretul practicat pe piata la care se adauga: TVA, cheltuieli de transport-aprovizionare, taxe nerecuperabile si alte cheltuieli.

Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere in Proces-verbal de inventariere. Documentul Proces-verbal de inventariere cuprinde in principal urmatoarele elemente: data intocmirii, gestiunea inventariata, perioada inventarierii, numele membrilor comisiei de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile comisiei cu privire la cauzele plusurilor, minusurile si deprecierile constatate, persoanele vinovate (daca este cazul), propuneri de masuri pentru solutionarea situatiilor create.

Rezultatele operatiei de inventariere sunt grupate pe conturi sau grupe de conturi, in ordinea posturilor de bilant si se consemneaza in Registrul-inventar care este un document obligatoriu. Se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, pe baza datelor din listele de inventariere, situatii analitice si procesul-verbal de inventariere. Registrul-inventar cuprinde elemente cu privire la recapitulatia elementelor inventariate, valoarea contabila (de inregistrare), valoarea de inventar (actuala), diferentele de reevaluare si cauzele diferentelor din deprecieri, dezasortari etc. Diferentele din evaluare se calculeaza ca si diferente intre valoarea de inventar si valoarea contabila

Prelucrarea datelor inventarierii respecta prevederile Legii contabilitatii de a asigura obligativitatea corelarii datelor din Bilant cu datele din contabilitate puse de acord cu situatia reala a patrimoniului stabilita prin inventar.

REGISTRUL - INVENTAR

SC Gama SA Data 31.12.N

Nr.

Crt.

Recapitulatia

elementelor

inventariate

Valoarea

Diferente din evaluare

(de inregistrat)

contabila

de inventar

Valoarea

Cauze diferente

1.

Stofa confectii

18.000

17.500

500

depreciere

2.

Truse laborator

20.000

19.300

700

depreciere

.

.

..

.

..

..

Laborator tehnologic. Agentul economic ,,Gama" SA inregistreaza la sfarsitul exercitiului N urmatoarele diferente de inventar:

  1. Diferente cantitative sub forma de plusuri sau minusuri de inventar neimputabile la stocuri, evaluare la valoarea de inregistrare.

Denumirea

bunurilor

Cantitatea

Diterente

cantitative

Pret

unitar

Valoare

diferente

Formule contabile

diferente inventar

Scriptic

Faptic

Materii prime

2.000

1.800

-200

10

-2.000

601=301 2.000

Materiale

Consumabile

700

730

+30

2

+60

302=602 60 sau

602=302 -60

Semifabricate

500

490

-10

30

-300

711=341 300 sau

341=711 -300

Produse finite

8.000

8.100

+100

60

+6.000

345=711 6.000

Marfuri la cost

de achizitie

4.000

3.700

-300

70

-21.000

607=371 21.000

  1. Diferente cantitative sub forma minusuri de inventar la materii prime imputabile sau neimputabile, evaluate la valoarea de inlocuire.

Natura diferentelor

De inventar

Materii prime lipsa

Valoarea

de

inlocuire

Formule contabile

diferente de

inventar

Canti-

tatea

Pret

unitar

Valoare

contabila

Minus inventar imputat

gestionarului

10

-2.000

2.600

601=301 2.000

4282=% 3.094

7581 2.600

4427 494

Minus inventar din vinau unor debitori dinafara

entitatii

-400

10

-4.000

4.300

601=301 4.000

461=% 5.117

4.300

4427 817

Minus inventar datorat

calamitatilor naturale

-100

10

-1.000

1.000

601=301 1.000

Minus inventar din cauze

necunoscute neimputabile

-300

10

-3.000

3.000

601=301 3.000

635=4427 570

  1. Diferente cantitative sub forma de plusuri sau minusuri de inventar la imobilizari corporale.
    1. Plus de inventar la un utilaj evaluat la valoarea justa de 4.000 lei

- Inregistrarea plusului de inventar 2131 = 131 4.000

    1. Minus de inventar neimputabil la un calculator cu valoarea contabila de

intrare 1.800 lei. Calculatorul este amortizat complet.

- Inregistrarea minusului de inventar prin scoaterea din evidenta

2814 = 214 1.800

    1. Minus de inventar neimputabil la un aparat birotic multifunctional cu

valoarea contabila de intrare 2.000 lei. Aparatul are o amortizare

inregistrata de 1.800 lei.

- Inregistrarea minusului de inventar prin scoaterea din evidenta

% = 214 2.000

1.800

200

- Inregistrarea TVA aferenta valorii ramase (200 x 19% = 38)

635 = 4427 38

  1. Diferente valorice sub forma plusurilor sau minusurilor de valoare la stocuri, creante, investitii pe termen scurt, imobilizari financiare.

Denumirea

bunurilor

Valoarea

contabila

Valoarea

actuala

Diferente

valorice

Formule contabile

Diferente inventar

Materii prime

6814 = 391

Marfuri la cost de achizitie

Nu se inregistreaza

Materiale obiecte inventar

6814 = 3922

Produse finite

Nu se inregistreaza

Ambalaje

6814 = 398

Clienti incerti

6814 = 491

Alte titluri de plasament

6864 = 598

Titluri de participare

6863 = 296

Observatii: Toate operatiile de inregistrare a diferentelor de inventar (plusuri sau minusuri) se consemneaza in Registrul-jurnal al lunii decembrie ca si rulaje ale lunii decembrie astfel situatiile anterioare din conturile aferente.

Operatii de regularizare

Ca si o consecinta contabila a aplicarii principiului independentei exercitiului, se identifica operatiile de delimitare in timp a cheltuielilor si veniturilor astfel incat fiecarui exercitiu sa i se atribuie cheltuielile si veniturile aferente lui. Din categoria operatiilor de regularizare exemplificam:

a. Cheltuieli si venituri in avans. Ele reprezintacheltuieli si venituri efectuate in exercitiul N dar cere se refera la exercitiul N+1.

b. Diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta. La sfarsitul anului, inainte de intocmirea Situatiilor financiare anuale, se inregistreaza castigurile sau pierderile latente aferente disponibilitatilor, creantelor sau datoriilor in valuta. Aceste castiguri sau pierderi se trec pe venituri sau cheltuieli financiare. Se stabilesc prin compararea valorii contabile de inregistrare la momentul inregistrarii disponibilitatilor, creantei sau datoriei cu valoarea actuala stabilita pe baza cursurilor valutare de schimb din ultima zi a anului, comunicate de BNR.

Din comparareavalorii contabile cu valoarea actuala pot rezulta:

- Diferentele favorabile de curs valutar, in situatia cresteri cursului valutar pentru

disponibilitati si creante si scaderii cursului valutar pentru datorii.

- Diferente nefavorabile de curs valutar, in situatia cresterii cursului valutar

pentru disponibilitati si creante si cresterii cursului valutar pentru datorii.

Laborator tehnologic. Entitatea ,Gama" SA efectueaza in luna decembrie N

Urmatoarele operatii:

Operatia 1. Efectuarea de abonamente la mai multe publicatii economice in valoare de

2.400 lei pe un an Plata se va face prin virament bancar.

Inregistrare abonamente 471 = 5121 2400

In exercitiul urmator, in fiecare luna se va face trecerea pe cheltuieli a cheltuielilor inregistrate in avans 612 = 471 200

Operatia 2. in baza unui contract de inchiriere se emite factura de inchiriere a unui spatiu comercial aferent anului N+1 in suma de 6000 lei, TVA 19%

4111 = % 7140

472 6000

4427 1140

In exercitiul urmator in fiecare luna veniturile inregistrate in avans se trec pe 706

472 = 706 500

Operatia 3. In cursul anului la data de 15.10.N s-a incasat la banca o creanta externa ed 2000 euro la cursul de 3 lei. La sfarsitul anului cursul de schimb al monedei euro este de 3 lei

Inregistrare diferenta favorabila de curs valutar la 31.12.N

5124 = 765 400

2000 (3 -3,30)=2000x0,20=400

Operatiunea 4. In cursul anului la data de 30.09.N s-a inregistrat o creanta fata de un client extern la 4000 USD la cursul de 2 lei. Creanta nu este incasata in cursul anului, iar la sfarsitul anului cursul de schimb al dolarului este 2 lei.

Inregistrare diferenta favorabila de curs valutar la 31.12.N

4111 = 765 1400

4000 (2 -2,40)=4000x0,35=1400 lei

Operatiunea 5. In cursul anului in data de 12.10.N s-a inregistrat o datorie fata de un furnizor extern de 5000 de euro la cursul de 3,20 lei. Datoria nu este platita in cursul anului, iar la sfarsitul anului cursul euro este de 3 lei.

Inregistrare diferenta nefavorabila de curs valutar la 31.12.N.

665 = 401 1500

5000 (3 -3,20)=5000x0,30=1500 lei

Balanta d verificare dupa inventariere

Dupa efectuarea inventarierii, inregistrarii plusurilor si minusurilor de inventar precum si a operatiunilor de regularizare se intocmeste balanta de verificare finala (dupa inventariere) care sta la baza intocmirii bilantului contabil si al situatiilor financiare anuale.

1.1.5. Determinarea rezultatului, repartizarea profitului sau finantarea (acoperirea) pierderii

a. Reguli generale.

Cheltuielile si veniturile inregistrate pe parcursul lunii se inchid la sfarsitul lunii prin contul 121. la sfarsitul anului prin intermediul contului 121 se calculeaza rezultatul exercitiului dupa formula:

Venituri totale-Cheltuiali totale=+rezultat, unde + rezultat inseamna profit brut, iar minus rezultat inseamna pierdere.

Apoi se calculeaza si se inregistreaza impozitul pe profit prin formula contabila 691=4411, inchizandu-se apoi contul 691 prin 121 dupa formula 121=691.

Profitul net = cu profit brut - impozit pe profit.

Repartizarea profitului se inregistreaza cu ajutorul contului 129 repartizarea profitului.

Profitul ramas dupa aceasta repartizare se transfera in contul 117.

Daca in contul 121 exista pierdere si acesta se trece pe contul 117.

In conformitate cu normele legislative prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si Ordinul nr.1752/2005, rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului 121 Profit sau pierdere. Profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul anului.

D ) 121 Profit sau pierdere ( + ) C

- Deontarea cheltuielilor | - Incorporarea veniturilor

Clasa 6 Cheltuieli | Clasa 7 Venituri

| SpC = Rezultat brut (profit brut,

| Profit impozabil)

- Decontarea cheltuielilor cu |

Impozit pe profit (121 = 691) |

| SfC = Rezultat net (profit net)

D ) 121 Profit sau pierdere ( + ) C

- Decontarea cheltuielilor | - Incorporarea veniturilor

Clasa 6 Cheltuieli | Clasa 7 Venituri

SfD = Pierdere |

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea Situatiilor financiare anuale. Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul curent se inregistreaza prin formula contabila

129 Repartizarea profitului = 106 Rezerve

Profitul ramas dupa aceasta repartizare se preia in contul 117 Rezultatul reportat, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerva si capital social, potrivit hotararii Adunarii generale a actionarilor sau asociatiilor.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate