Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
IMPORTANTA STABILIRII CORECTE $I LEGALE A TIPULUI SI FORMEI DE CONTRACT DE LEASING


IMPORTANTA STABILIRII CORECTE $I LEGALE A TIPULUI SI FORMEI DE CONTRACT DE LEASING


IMPORTANTA STABILIRII CORECTE $I LEGALE A TIPULUI SI FORMEI DE CONTRACT DE LEASING

Contraetul de leasing fiind considerat de literatura de specialitate un contract atipic si ,,sui generis', prezinta unele greutati in aprecierea lui din multe puncte de vedere Si din aceasta cauza necesita o analiza atenta incadrarea lui in grupe si categorii de uniFormitate. Complexitatea si varietatea contractelor de leasing in probleme de apreciere juridica economica, financiara si l-iscala neeesita cunostinte calificate si temeinice din partea tuturor celor care sunt implicati in astfel de afaceri, aproape indiferent de calitatea pe care o au. Dintre acestea se vor mentiona cateva, care sunt caracteristice pentru stabilirea acestor coordonate. Cu caracter exemplificativ se pot enumera urmatoarele:

a)      Caracterul bunului imobiliar sau mobiliar, care reprezinta obieetul contractului de leasing;b)      Durata de baza a cantractului de leasing;

c)      Raportul intre durata de baza a contractului de leasing si durata de amortizare ob*uita, conventionala a obiectului de leasing;

d)      Contractul de leasing este reziliabil sau nereziliabil;

e)      Daca contractul de leasing este reziliabil, atunci care sunt termenele si modalitatile de reziliere;

f)        Care sunt drepturile de optiune dupa expirarea duratei de contractare;

- Fara drepturi de optiune;

- Cu optiune de cumparare;

- Cu optiune de prelungire a contractului de leasing;

g)      Cum sunt stabilite conditiile privind calcularea valorii reziduale a obiectului de leasing la incheierea duratei de contractare;

h)      Cota de impartire a venitului suplirnentar, rezulta din diferenta in plus dintre valoarea reziduala a obiectului de leasing si pretul de valorificare a acestuia;

i)        Cui i se atribuie dreptul de propritar economic in perioada derularii contractului de leasing, Iocatorului sau utilizatorului de leasing;

j)        Care parte contractuala, locatorul sau utilizatorul de leasing, este obligat de a inregistra obiectul de leasing in activul bilantului,

Sunt si alte criterii secundare ce pot sa influenteze clasificarea si aprecierea tipului si formei de contract de leasing si pot contribui la clarificarea modului de tratare al acestuia din punct de vedere juridic, economic, financiar si fiscaI. Reglementarile internationale si statale contin o serie de prevederi cu privire la incadrarea si tratarea contractelor de leasing din punct de vedere bugetar si fiscal, care au o importanta deosebita in privinta volumului costurilor si avantajelor ce trebuie asigurate de afacerile de leas'rng.

Tratarea bilantiera fiiscala se bazeaza pe legislatia iiscala si pe normele rnetodologice ale autoritatilor fiscale, ce contin criterii, din cele amintite in aliniatele precedente si care determina atribuirea obligatiuniilor fiscale cu privire la impozitarea obiectului de leasing uneia din partile contractuale, deci locatorului sau utilizatorului de leasing. Aceste prevederi cu caracter fiscal dau posibilitatea partenerilor contractuali sa poata stabili cu anticipatie, in timpul negocieriiproiectului, consecinte de impozitare a unui contract de leasing, in special cu privire la continutul si durata de baza a acestuia. Principii similare se refera si la tratarea contractelor de leasing in Iegatura cu obligatia contabila si bilantiera a obiectului de leasing. In Germania, spre exemplu, unde exista un dualism de prezentare a bilantului in privinta operatiunilor de leasing sunt reglementari comune, si

in unele cazuri si diferite, care de altfel accentueaza diferenta intre e1e. In aceasta ordine de idei sa ne gandim numai la modul diferit de apreciere a provizionelor din domeniul afacerilor de leasing. Bilantul comercial in aceasta tara se intocmeste conform prevederilor Codului comercial german, iar bilantul fiscal in baza prevederilor din legislatia fzscala.

Legislatia economica si fiscala din tara noastra in privinta Ieasingului cuprinde acte normative care reglementeaza relativ clar si in mod concis operatiunile de leasing, care deocamdata se refera la un numar mai restrans de tipuri si forme de contracte de Ieasing din paleta bogata si diversificsta a acestora de pe piata mondiala. In viitor prin extinderea si perfectionarea afacerilor de leasing in tara noastra si prin cuprinderea in fluxul econorniei de piata a unui numar mare de tipuri si forme de contracte de leasing, extinderea acestui instrument modern de investitii si Finantare va necesita si unele reglementari, eventual mergandu-se pana la ideea codificarii acestora in sistelnul nostru legislativ Si juridic.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate