Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Gruparea cheltuielilor si veniturilor (legea bugetului)


Gruparea cheltuielilor si veniturilor (legea bugetului)


Gruparea cheltuielilor si veniturilor (legea bugetului)

Criteriile de grupare pe baza carora se inscriu veniturile si cheltuielile in Legea bugetului sunt cele definite in clasificatia bugetara. Veniturile sunt grupate dupa criterii economice, iar cheltuielile dupa criterii economice, functionale si administrative.

Astfel, in cazul veniturilor avem:

Ê    Venituri curente:

venituri fiscale:   ð     impozite directe, cu: impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe venit, alte impozite directe

ð     impozite indirecte, cu: contributii, accize si impozitul pe circulatie, taxa pe valoarea adaugata, taxe vamale, alte impozite indirecte

venituri nefiscale:

ð     varsaminte din profitul net al regiilor autonome

ð     varsaminte de la institutiile publice

ð     diverse venituri

Ê    Venituri din capital

venituri din valorificarea unor bunuri ale statului

Ê    Donatii si sponsorizari

Ê    Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

In cazul cheltuielilor, pentru gruparea economica avem:

Ê Cheltuieli curente:

cheltuieli de personal

cheltuieli materiale si de servicii

subventii si transferuri

dobanzi la datoria publica

rezerve

Ê Cheltuieli de capital

cheltuieli pentru investitii

rezerve materiale nationale si de mobilizare

Ê Imprumuturi de acordat

Ê Rambursarea de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora

Gruparea functionala include gruparea cheltuielilor pe domenii de activitate, astfel:

Ê    Servicii publice generale (autoritati publice)

Ê    Aparare, ordine publica si siguranta nationala

Ê    Cheltuieli social-culturale, cu: invatamant, sanatate, cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii

Ê    Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape

Ê    Actiuni economice, cu: industrie, agricultura si silvicultura, transporturi si comunicatii, alte actiuni economice

Ê    Alte actiuni, cu: cercetare stiintifica, alte actiuni

Ê    Transferuri

Ê    Imprumuturi acordate

Ê    Plati de dobanzi si alte cheltuieli    aferente datoriei publice

Ê    Fonduri de rezerva

In cazul gruparii administrative sau institutionale, avem repartizarea fondurilor publice in cadrul clasificatiei functionale, la nivelul ordonatorilor de credite principali, adica la nivelul institutiilor publice autornome, care nu sunt subordonate altor institutii. Este de competenta acestora sa asigure repartizarea cheltuieli publice in cadrul clasificatiei functionale si economice la ordonatorii secundari de credite bugetare iar acestia, la randul lor, la ordonatorii de credite bugetare tertiari.

In cadrul executiei cheltuielilor publice sunt necesare cateva etape de parcurs. Astfel vom avea, in ordine cronologica

angajarea cheltuielilor

lichidarea

ordonantarea

plata efectiva

Angajarea este actul care genereaza obligatia unei institutii publice de a plati o suma de bani uniu tert pe baza unui act juridic(lege, contract, decizie ministeriala, hotarare judecatoreasca). Angajarea este, deci, consecinta deciziei luate in mod deliberat de un organ al administratiei de stat; exista si cazuri in care angajarea se produce datorita unor decizii ale Parlamentului (sau ale Guvernului): majorarea salariilor unor categorii de functionare publici sau indexarea periodica si acordarea compensatiilor banesti la salarii, pensii si alte venituri banesti primite de populatie de la bugetul statului.

Compententa in angajarea cheltuieli revine, de regula, conducatorilor institutiilor publice, in calitate de ordonatori de credite.

Angajarea este etapa cea mai importatnta in executia cheltuieli , de care depinde incadrarea lor in limitele creditelor bugetare aprobate.

Lichidarea este operatia prin care se constata serviciul facut in favoarea institutiei publice si se determina suma de plata. Aceasta operatie se bazeaza pe act justificative si efectuarea reala a livrarilor de marfuri si prestarea de servicii pentru institutiile publice.

Ordonantarea inseamna emitera ordinului de plata (a dispozitiei) a sumei de bani in favoarea unui tert.

Plata este operatia de achitare a sumei de bani datorata de institutia publica.

Primele trei operatii - angajarea, lichidarea si ordonantarea - sunt efectuate de conducatorii institutiilor publice (ordonatorii de credite bugetare) sau de catre imputernicitii acestora.

A patra operatie - plata - se efectueaza de catre gestionarii de bani publici (casieri sau contabili platitori).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate