Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Gestiunea financiara pe termen scurt


Gestiunea financiara pe termen scurt


Gestiunea financiara pe termen scurt

1 Gestiunea datoriilor de exploatare

(Finantarea pe termen scurt)

1.1 Notiuni generale privind datoriile de exploatareDatoriile de exploatare reprezinta elemente de resursa (pasiv) care finanteaza utilitatile (activele) intreprinderii pe termen scurt, avand o exigibilitate ridicata, mai mica de 1 an.

Acestea rezulta din relatia intreprinderii cu diversi parteneri ai acesteia, respectiv:

Cu furnizorii: furnizori; furnizori de imobilizari;

Cu clientii: clienti creditori;

Cu salariatii: personal - salarii datorate;

Cu statul: contributii aferente salariilor, TVA de plata; impozite si taxe, impozit pe profit/venit;

Cu creditorii: creditori diversi.

1.2 Surse de finantare pe termen scurt

Desi unii autori considera ca facand parte din capitalurile intreprinderii totaliltatea resurselor (pasivelor) acesteia, luand in calcul durata de alocare si exigibilitatea, capitalul intreprinderii cu sursele lui de procurare se refera la finantarea utilitatilor (activelor) acesteia pe o perioada mai mare de 1 an.

PASIV TOTAL

DATORII DE EXPLOATARE

(PE TERMEN SCURT)

CAPITALURII IMPRUMUTATE    (DATORII LA TERMEN)

CAPITALURI PERMANENTE

CAPITALURI PROPRII

Astfel finantarea utilitatilor (activelor) pe termen scurt se realizeaza pe baza altor surse care pot fi de 3 mari categorii:

Surse atrase

Surse proprii

Surse imprumutate.

1.2.1 Surse atrase de finantare pe termen scurt

Sursele atrase reprezinta cea mai importanta categorie de surse de finantare pe termen scurt. Acestea se concretizeaza sub forma datoriilor de exploatare si rezulta din relatiile contractuale ale intreprinderii cu partenerii din afara acesteia: furnizori, salariati, stat, creditori.

Ele poarta denumirea de pasive stabile si se impart in doua mari categorii:

Pasive stabile 1 - PS1, care au termene fixe de plata;

Pasive stabile 2 - PS2, care au termene variabile de plata.

Pasivele stabile 1 - PS1 includ salariile, contributiile aferente salariilor, impozitul pe profit/venit, TVA de plata, prestatiile externe (energie, apa, telecomunicatii) si se pot estima trimestrial pe baza metodei analitice (metoda insumarii soldurilor zilnice), care presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Alegerea trimestrului cu activitate minima;

Determinarea datoriei zilnice pentru fiecare PS1;

Determinarea soldului la inceputul unei luni din trimestrul minim pentru fiecare PS1;

Calculul soldurilor zilnice ale fiecarui PS1 pentru luna luata in calcul;

Insumarea soldurilor zilnice pentru toate PS1;

Alegerea soldului total zilnic cel mai mic pentru luna luata in calcul.

Pasivele stabile 2 - PS2 includ furnizorii si diversi creditori si se pot estima trimestrial pe baza metodei sintetice (metoda vitezei de rotatie), care presupune parcurgerea urmatoarei etape:

Determinarea valorii trimestriale a PS2 pe baza vitezei lor de rotatie:

PS2 =

(Aprovizionari trimestriale

Durata medie a decalajelor de plati

Sursele atrase sunt foarte avantajoase intrucat sunt gratuite. Cu toate acestea insa, in cazul pasivelor stabile 1, neachitarea la termen a obligatiilor atrage dupa sine costuri sub forma de penalitati. In cazul pasivelor stabile 2, este foarte important ca managerii firmelor sa negocieze termene de plata cat mai lejere si in compensatie sa urgenteze incasarile de la clienti, pentru a asigura astfel un echilibru al trezoreriei (lichiditatilor) intreprinderii.

1.2.2 Surse proprii de finantare pe termen scurt

Pe langa sursele atrase de finantare, ciclul de exploatare se mai finanteaza si din surse proprii manifestate ca excedent al capitalurilor permanente dupa finantarea integrala a imobilizarilor. Acest excedent este de dorit fiind o marja de siguranta pentru intreprindere si contribuind in foarte mare masura la asigurarea echilibrului acesteia.

PATRIMONIU

 

UTILIZARI (ACTIVE)

RESURSE (PASIVE)

 

UTILIZARI (ACTIVE)

PE TERMEN LUNG

Imobilizari

RESURSE (PASIVE)

PE TERMEN LUNG

Capitaluri

(surse de finantare

pe termen lung)

Surse proprii

Ciclu

de exploatare

Ciclu

de exploatare

1.2.3 Surse imprumutate de finantare pe termen scurt

In situatia unui deficit drastic de trezorerie (lichiditati) si in absenta sau insuficienta surselor atrase si a celor proprii de finantare pe termen scurt, intreprinderea poate recurge la surse imprumutate de natura creditelor bancare pe termen scurt care pot fi credite de mobilizare sau credite de trezorerie. Acestea sunt insa dezavantajoase intrucat nu se acorda decat intr-un anumit plafon, fiind totodata purtatoare de dobanzi foarte ridicate.

Sursele de finantare pe termen scurt ar putea fi redate schematic astfel:

PATRIMONIU

UTILIZARI (ACTIVE)

RESURSE (PASIVE)

UTILIZARI (ACTIVE)

PE TERMEN SCURT

Stocuri

Creante

Trezorerie

Surse proprii

SURSE DE FINANTARE PE TERMEN SCURT

Surse atrase

Surse imprumutate

Exemplu:

La o intreprindere comerciala, platitoare de impozit pe profit, se fac urmatoarele estimari cu privire la exercitiul financiar N:

Volum total al salariilor 100.000 RON, acestea urmand a fi platite lunar in data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza;

Volum total al datoriilor fata de furnizorii de telecomunicatii (internet) 50.000 RON, acestea urmand a fi platite lunar in data de 30 a lunii pentru care se datoreaza;

Ponderea volumului trimestrial al activitatii in volumul anual al acesteia este urmatoarea: trim I - 20%, trim II - 30%, trim III - 25%, trim IV - 25%.

Aprovizionarile trimestriale cu marfuri: trim I - 300.000 RON, trim II - 500.000 RON, trim III - 400.000 RON, trim IV - 400.000 RON, cu un decalaj de plati mediu de 3 zile.

Estimati pasivele stabile trimestriale pentru exercitiul financiar N.

PS1: salarii, telecomunicatii metoda analitica

PS2: furnizori metoda sintetica

PS1 salarii

Trimestrul cu activitate minima trimestrul I

Datorii zilnice cu salariile = (100.000 20%) 90 = 222,22 RON

Sold datorii cu salariile la inceputul lunii: 222,22 25 = 5.555,50 RON

Solduri zilnice ale datoriilor cu salariile pentru luna luata in calcul:

Ziua

Sold datorii cu salariile

+ 222,22 =

+ 222,22 =

PS1 telecomunicatii

Trimestrul cu activitate minima trimestrul I

Datorii zilnice cu telecomunicatiile = (50.000 20%) 90 = 111,11 RON

Sold datorii cu telecomunicatiile la inceputul lunii: 111,11 30 = 3.333,30 RON

Solduri zilnice ale datoriilor cu telecomunicatiile pentru luna luata in calcul:

Ziua

Sold datorii cu telecomunicatiile

Insumarea soldurilor zilnice pentru toate PS1:

Ziua

Sold datorii

cu salariile

Sold datorii

cu telecomunicatiile

Total

5 minim

Insumarea soldurilor zilnice pentru toate PS1:

PS1 minim     = PS1 trimestrial = Ziua 5 = 555,55 RON

PS2 furnizori

Determinarea valorii trimestriale a PS2 pe baza vitezei lor de rotatie:

PS2 =

(Aprovizionari trimestriale

Durata medie a decalajelor de plati

Trimestrul

Aprovizionari

PS2

I

II

III

IV

PS TOTALE (SURSE ATRASE TOTALE)

Trimestrul

PS1

PS2

PS = PS1 + PS2

I

II

III

IV

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate