Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Determinarea profitului


Determinarea profitului


Determinarea profitului (Sichigea N., Giurca Vasilescu L.- Gestiunea financiara a intreprinderii.Teorie si aplicatii, Ed. Universitaria, Craiova, 2007, pag. 265-270)

Rezultatul brut al exercitiului (profit sau pierdere) se determina ca diferenta intre veniturile totale realizate si cheltuielile totale efectuate in cursul exercitiului financiar.

In veniturile totale se includ:

a) veniturile din exploatare cuprind productia vanduta; venituri din vanzarea marfurilor; venituri din subventii de exploatare; variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie; productia realizata de firma pentru scopurile sale proprii si capitalizata si alte venituri de exploatare (venituri din despagubiri, amenzi si penalitati, venituri din donatii si subventii primite; venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital; venituri din subventii pentru investitii, alte venituri din exploatare);b) veniturile financiare, adica veniturile din interese de participare; venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate; venituri din dobanzi; alte venituri financiare;

c) veniturile extraordinare, respectiv din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare.

In cheltuielile totale, aferente veniturilor realizate, se includ:

a) cheltuielile de exploatare cuprind cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile; alte cheltuieli externe (cu energia si apa); cheltuieli privind marfurile; cheltuielile cu personalul; cheltuieli privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere; alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu lucrarile si serviciile prestate de terti; cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate; etc.)

b) cheltuielile financiare cuprind ajustarile de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante; cheltuieli privind dobanzile; alte cheltuieli financiare (pierderi din creante legate de participatiuni; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; cheltuieli din diferente de curs valutar; cheltuieli privind sconturile acordate; alte cheltuieli financiare);

c) cheltuielile extraordinare cuprind cheltuielile privind calamitatile si alte evenimente extraordinare.

Deci, rezultatul exercitiului se determina pe tipuri de activitati (exploatare, financiare, extraordinare), astfel:

1) se determina rezultatul din exploatare (Re) - profit sau pierdere din exploatare:

Re = Ve - Ce

in care:

Re = rezultatul din exploatare;

Ve = venituri din exploatare;

Ce = cheltuieli din exploatare.

Veniturile din exploatare se determina astfel:

Ve = CA SPS + PI + Se AVe

in care:

CA  = cifra de afaceri;

SPS = soldul productiei stocate (daca este creditor se ia in calcul cu semnul +, daca este debitor cu semnul -);

PI = productia imobilizata (productia realizata de firma pentru scopurile sale proprii si capitalizata);

Se = subventii din exploatare;

AVe = alte venituri din exploatare;

CA = PV + VVM

in care:

PV  = productia vanduta;

VVM = venituri din vanzarea marfurilor;

In functie de destinatiile productiei, se poate calcula productia exercitiului (PE) astfel:

PE = PV SPS + PI

Cheltuielile din exploatare se determina astfel:

Ce = CMV + CPE

in care:

CMV = costul marfurilor vandute;

CPE = costul total al productiei exercitiului;

CPE = CM + CP + A + ACe

in care:

CM = cheltuielile materiale (materii prime si materiale  consumabile; combustibil, energie, apa; alte cheltuieli materiale);

CP = cheltuieli cu personalul (salarii; asigurari si protectie sociala);

A = cheltuieli privind amortizarile, provizioanele, ajustarile pentru depreciere;

ACe = alte cheltuieli de exploatare.

2) Se determina rezultatul financiar (profit sau pierdere financiara):

Rf = Vf - Cf

in care:

Rf = rezultatul financiar;

Vf  = venituri financiare;

Cf  = cheltuieli financiare.

Prin insumarea rezultatului din exploatare si al rezultatului financiar se obtine rezultatul curent al exercitiului:

Rc = Re + Rf

3) Se determina rezultatul extraordinar al exercitiului (profit sau pierdere extraordinara):

Rex = Vex + Cex

in care:

Rex  = rezultatul extraordinar;

Vex  = venituri extraordinare;

Cex  = cheltuieli extraordinare.

4) Se determina rezultatul brut al exercitiului (RBE):

RBE = Re + Rf + Rex

sau: RBE = VT - CT

in care:

VT = venituri totale:

VT = Ve + Vf + Vex

CT = cheltuieli totale, exceptand impozitul pe profit :

CT = Ce + Cf + Cex

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate