Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Modelarea economica


Modelarea economica


Intrebari de control 1

Care este obiectul de studiu?

"Modelarea economica" este o disciplina economica care se ocupa de fundamentarea deciziei manageriale in conditii de eficienta pentru organizatie, cu ajutorul unor modele economico-matematice flexibile si cu posibilitatea utilizarii tehnicii de calcul . [1]Prin urmare, modelarea economica ofera managerilor posibilitatea unei rigurozitati in luarea deciziilor in concordanta cu resursele materiale, umane si financiare si cu obiectivele organizationale . Aceste marimi reprezinta elemente ale "vectorului de intrare" in modelele economico-matematice .

Care sunt principalele metode de culegere a datelor

Din punct de vedere al preciziei, marimile (indicatorii) care caracterizeaza procesele economice se clasifica in trei mari categorii: marimi deterministe (riguros stabilite, cu o valoare unica), marimi stochastice/aleatoare (marimi ce au o multime de valori carora li se asociaza o probabilitate) si marimi vagi/fuzzy (nu au o valoare unica, ci o multime de valori carora li se asociaza un grad de apartenenta la o anumita proprietate) .

Care sunt principalele metode de preluare a datelor?

Aceasta grupare a marimilor determina o grupare corespunzatoare a metodelor de prelucrare in vederea adoptarii unor decizii, respectiv

Metode deterministe

Metode stochastice

Metode fuzzy .

Un alt criteriu de clasificare al metodelor de prelucrare este criteriul exactitatii .

Dupa criteriul exactitatii distingem:

Metode exacte;

Metode aproximative

Metode euristice .

In ce consta procesul de trecere de la sistemul real (organizatie) la modelul de simulare

Simularea reprezinta o tehnica de realizare a experimentelor cu ajutorul calculatorului numeric, care presupune construirea unor modele matematice si logice care descriu comportarea unui sistem real intr-o perioada lunga de timp .

Simularea genereaza intrarile in sistem si determina iesirile din sistem prin algoritmi adecvati, in functie de starile interne ale sistemului, descriind in acelasi timp si evolutia in timp a starilor interne ale sistemului .

Simularea este o tehnica de cercetare eficienta, desi nu ofera solutii exacte ci suboptimale, dar probleme complexe ale firmei nu pot fi studiate analitic cu metode economico-matematice de optimizare .

Care sunt principalele modele in functie de structura proceselor reflectate

Dupa structura proceselor reflectate:

Modele cu profil tehnologic;

Modele informational-decizionale;

Modele ale relatiilor;

Modele informatice .

Ce reprezinta modelarea procedurala pentru activitatea economica practica

Modelarea procedurala asistata de calculator tine cont de importanta omului in procesul de conducere, deoarece el este cel care formuleaza ipotezele referitoare la comportamentul sistemului si cel care rationeaza asupra variantelor de solutii rezultate pentru fundamentarea deciziilor . Majoritatea modelelor procedurale se bazeaza pe principiul simularii . Calculatorul simuleaza evolutia obiectului condus in functie de deciziile adoptate, furnizand decidentului consecintele asupra obiectului . Decidentul analizeaza rezultatele obtinute si hotaraste daca le accepta sau formuleaza noi ipoteze care conduc la noi decizii . Aceasta interactiune intre om si calculator conduce la perfectionarea sistemului .

Ce sunt sistemele suport de decizie

sistemele suport de decizie (SSD), ca sisteme de asistare cu calculatorul, avand la baza interactiunea om-calculator, definita in limba engleza cu termenul Decision Support System (DSS), si care atribuie cuvantul support acestei asistari interactive .

Care sunt elementele asentiale ale SSD

Elementele esentiale ale SSD sunt[2]

Domeniul de activitate este luarea unor decizii

Omul este principalul si singurul element in procesul de decizie

Sistemul de calcul este proiectat pentru facilitarea deciziei omului, prin intermediul unui complex de instrumente software .

Care sunt categoriile de SSD, dupa natura problemelor

- Sisteme de informare, care sprijina decizia cu date si asigura efectuarea unor prelucrari reduse (rapoarte)

- Sisteme de evaluare aunor decizii propuse de om, pe baza unor probleme de simulare si a unor criterii de performanta

- Sisteme care propun decizii prin apelarea la calcule (sisteme de optimizare sau sisteme export) .

Ce sunt sistemele expert

Sistemele expert (SE) sunt sisteme de programe bazate pe tehnicile de inteligenta artificiala, care inmagazineaza cunostintele expertilor umani dintr-un domeniu bine definit si apoi le folosesc pentru rezolvarea problemelor dificile din acest domeniu .

Care sunt partile componente ale unui sistem expert

Partile componente ale unui sistem expert sunt, in general, urmatoarele

O baza a cunostintelor care contine fapte si reguli cu privire la obiectul sistemului

Un motor de inferenta dotat cu combinarea faptelor si a regulilor pentru obtinerea unui rezultat

O interfata de dialog cu utilizatotul si cu modul de achizitionare a cunostintelor pentru usurarea introducerii datelor, faptelor si regulilor de exploatare .

Din ce categorie de algoritmi face parte algoritmul general al rezolvatorului de probleme Prezentati pasii algoritmului .

Principalii pasi sunt ai algoritmului general al rezolvatorului de probleme sunt[3]:

Pasul 1 : Se construieste o solutie initiala .

Pasul 2 : Se testeaza conditiile de admisibilitate a solutiei (sistemul de restrictii) . Daca aceste conditii sunt indeplinite se trece la pasul 4 . Daca nu, se calculeaza abaterile ε si se trece la pasul 3 .

Pasul 3 : Se cauta o strategie de reducere a abaterilor ε . In acest scop analistul, pe baza experientei dobandite in practica, stabileste una sau mai multe strategii pentru reducerea abaterilor ε . Testand aceste strategii, se alege strategia care permite, intr-un numar cat mai mic de iteratii, anihilarea abaterilor ε . Daca dupa un numar mare de iteratii (numar rational de iteratii) nu se reuseste anularea abaterilor, problema se considera fara solutie (din punct de vedere al algoritmului euristic folosit) . Daca s-a reusit obtinerea unei solutii admisibile se trece la pasul 4 .

Pasul 4 : Se calculeaza functia de performanta f(x0) a solutiei initiale admisibile (de regula un indicator economic) sau functia globala de optimizat (in cazul folosirii mai multor criterii de natura economica sau sociala, psihologica etc . ) .

Se construieste o solutie initiala (x0)

Test de admisibilitate a solutiei

(sistem de restrictii)

Satisfacut

Nesatisfacut

Se calculeaza functia de performanta f(x0) . Functia globala de optmizat

S-a depasit numarul rational de incercari


Fara solutie

Da

SS

Alegerea unei reguli de transformare a solutiei x0 in x1, de asemenea posibila


Nu

Se calculeaza abaterile ε

Se aplica regula de reducere a lui ε

Se cauta o strategie de reducere a baterilor ε

Stabilirea unei solutii admisibile

Calculul functiei de perfomanta f(x1)

Se compara performanta f(x1)>f(x0)

Da

∆f=|f(x1)-f(x0)|

∆f≥η

Da

x0=x1

Nu

Se tipareste

x1 = solutie suboptimala

Se mareste probabilitatea de aplicare a regulii care a avut mai mult succes

S-a ajuns la numarul rational de iteratii

Da

Nu

Nu


Figura 1 . 3

Pasul 5 : Cu ajutorul unor reguli de transformare, solutia initiala admisibila x0 se transforma intr-o alta solutie x1, de asemenea admisibila . Cele mai bune reguli de transformare se aleg dupa efectuarea pasilor 6 si 7 .

Pasul 6 : Se calculeaza functia de performanta f(x1) a noii solutii .

Pasul 7 : Se compara performantele celor doua solutii f(x0) si f(x1) . Daca performanta f(x1) este superioara performantei f(x0), atunci se evalueaza diferenta |f(x1)-f(x0)| . Daca aceasta diferenta este semnificativa, solutia x1 devine solutia initiala si algoritmul se continua de la pasul 5 . In cazul in care aceasta diferenta este nesemnificativa sau daca performanta f(x1) este inferioara performantei f(x0) se testeaza daca s-a ajuns la un numar rational de iteratii . Cand acest numar a fost atins, algoritmul se opreste, permitand obtinerea unei solutii suboptimale . Daca nu s-a realizat numarul rational de iteratii, atunci se aleg acele reguli care permit un castig cat mai mare pentru functia de performanta, iar algoritmul se reia de la pasul 5 .

Pasii algoritmului pot fi parcursi cu sau fara ajutorul calculatorului .

Intrebari de control cap 2

De ce organizatia poate si trebuie sa fie privita ca un sistem Prezentati categoriile specifice teoriei sistemelor .

Conceptul de sistem se aplica organizatiilor de orice fel, care au ca parti componente oamenii, masinile (tehnologia) si alte resurse materiale, financiare si informationale .

Odata cu aparitia si dezvoltarea/perfectionarea tehnicii de calcul si a ciberneticii a fost fundamentat conceptul de sistem cibernetico-economic, care pune in centrul sau omul in functiile de comanda, decizie, control, reglare si autoreglare .

Cunoasterea intreprinderii ca sistem este determinata de modul in care elementele sistemului si relatiile dintre elemente variaza in timp .

Abordarea intreprinderii ca sistem cibernetic, compus din mai multe subsisteme, cuplate intre ele prin conexiuni directe si inverse, permite explicarea stiintifica a unor fenomene complexe, care au loc in interiorul sistemului .

Ce reprezinta analiza de sistem

Analiza de sistem reprezinta un complex de procedee de perfectionare a activitatii generale a organizatiilor, prin studierea proceselor informationale si decizionale care au loc in organizatiile respective .

In mod practic, analiza de sistem se utilizeaza in elaborarea proiectelor pentru conducerea eficienta a organizatiilor cu ajutorul metodelor economico-matematice si al tehnicii de calcul .

Enumerati principalele subsisteme componente ale unei intreprinderi industriale .

Sistemul cibernetic al unei intreprinderi industriale industriale cuprinde, in principal, urmatoarele subsisteme, care pot fi considerate ele insele sisteme

Sistemul productie, care consta in ansamblul mijloacelor de productie (masini, utilaje, instalatii tehnologice si de fabricatie) si forta de munca

Sistemul informational-decizional, care consta in procesele de culegere, transmitere, prelucrare si stocare a informatiei, procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile

Sistemul structurii umane, care consta in procesele de motivare individuala a activitatii lucratorilor, relatiile complexe dintre acestia, studiul conditiilor fizice si fiziologice ale proceselor de munca .

Prezentati sinaptic legaturile intre cele trei subsisteme ale sistemului de conducere, coordonare si control al intreprinderilor .

Subsistemul de conducere, coordonare si control al intreprinderii, privit ca sistem, cuprinde si el patru subsisteme, si anume

Subsistemul organizatoric

Subsistemul informational-decizional

Subsistemul informatic

Subsistemul metode si tehnici de conducere .

Care sunt caracteristicile unui model descriptiv, dar ale unui model normativ

Modelele economico-matematice utilizate de intreprinderi in procesele economice se impart in doua categorii

Modele descriptive, care urmaresc reproducerea unor proprietati ale sistemului modelat

Modele normative, utilizate pentru aplicarea unor reguli eficiente de decizie in intreprindere cu scopul cresterii performantelor .

In practica, intre modelele descriptive si cele normative exista o intrepatrundere, deoarece majoritatea modelelor economico-matematice construite in intreprinderi au atat trasaturi descriptive, cat si trasaturi normative . Ceea ce le diferentiaza este ca unele sunt dominant descriptive, iar altele sunt dominant normative .

Distingerea intre cele doua aspecte (descriptiv si normativ) prezinta importanta pentru a evita confuzia dintre ceea ce exista si ceea ce dorim sa fie .

In raport de corespondenta dintre problemele economice si modelele economico-matematice, modelele descriptive pot fi grupate in

Modele ce surprind aspecte tehnologice si de productie

Modele informational-decizionale

Modele informatice .

Explicati in ce consta vectorul intrarilor, vectorul iesirilor si vectorul starilor .

Conform teoriei sistemelor, componente unui sistem organizational sunt intrarile de resurse materiale, financiare, informationale si umane necesare pentru a produce bunuri si servicii procesele de transformare, care constau in capacitatile manageriale si tehnologice utilizate pentru transformarea intrarilor in iesiri iesirile care constau in rezultatele obtinute prin procesul de transformare, respectiv, bunurile si serviciile obtinute de organizatie feedback-ul, care consta in informatie primita de organizatie (din exterior) despre rezulatatele ei .

Prin urmare, se poate considera ca

Ansamblul fluxurilor primite din exterior (de la alte sisteme) reprezinta vectorul intrarilor in sistem .

Ansamblul fluxurilor dirijate catre alte sisteme formeaza vectorul iesirilor din sistem .

Multimea caracteristicilor unui sistem, la un moment dat, determina starea sa, respectiv, vectorul variabilelor de stare .

Prezentati si comentati tipurile de probleme in cazul abordarii organizatiei ca sistem .

In ce conditii modelarea economico-matematica este eficienta pentru o organizatie

Pentru atingerea obiectivelor, intreprinderile au nevoie sa gaseasca cele mai adecvate mijloace si metode de conducere, atat pentru activitatile tehnologice, cat si pentru cele economice .

Activitatea de modelare economico-matematica este eficienta doar in masura in care ea se desfasoara in cadrul analizei de sistem, in momentul proiectarii sistemului informational-decizional .

Care sunt metodele utilizate de analistul de sistem pentru activitatile economice dar pentru activitatile tehnologice

Din punct de vedere al metodelor utilizate, pentru activitatile economice, analistul de sistem poate utiliza tehnicile de simulare de tip Monte Carlo, dinamica industriala (Forrester) sau jocurile de intreprindere, in timp ce, pentru activitatile tehnologice se utilizeaza, in principal, metodele bazate pe teoria reglarii automate, pe teoria informatiei si pe teoria generala a sistemelor .

La ce serveste tehnica de calcul in cadrul sistemelor de conducere a activitatilor economice, dar in cazul sistemelor tehnice de productie

In ceea ce priveste mijloacele folosite, in sistemul de conducere a activitatilor economice, se utilizeaza calculatoarele pentru o mai buna fundamentare a deciziilor luate, iar in activitatile de conducere a proceselor tehnologice, se utilizeaza calculatoarele pentru elaborarea automata a deciziilor sub forma de comenzi, care se transmit spre procesul condus .

Astfel, in cadrul sistemelor de conducere utilizarea calculatoarelor electronice in prelucrarea informatiilor asigura legatura dintre cele doua domenii .

In prezent, produsele informatice sunt dotate cu inteligenta artificiala, reprezentand cea mai moderna tehnologie informatica .

Tendinta actuala este ca sistemul informatic din organizatii sa incorporeze sisteme expert pentru diferite categorii de activitati .

Care sunt etapele construirii modelelor economico-matematice

Procesul modelarii cuprinde urmatoarele etape

- Cunoasterea detailata a realitatii sistemului (procesului) care urmeaza a fi modelat

- Construirea propriu-zisa a modelului conomico-matematic

- Experimentarea modelului economico-matematic si evaluarea solutiei

Implementarea modelului economico-matematic si actualizarea solutiei

Care sunt principalele tipuri de modele economico-matematice

- Modele descriptive, care urmaresc reproducerea unor proprietati ale sistemului modelat

Modele normative, utilizate pentru aplicarea unor reguli eficiente de decizie in intreprindere cu scopul cresterii performantelor .

Prezentati principalele modele privind aspectele tehnologice si de productie .

a) Modelul arborescent pentru descrierea structurii produselor si calculul necesarului de resurse materiale .

b) Modele tip grafice GANTT

c) Modele de tip ADC (Analiza Drumului Critic)

d) Modele de ordonantare si lotizare

e) Modele pentru determinarea capacitatilor de productie

f) Modele pentru determinarea structurii de productie pe o perioada data

g) Modele pentru probleme de amestec

h) Modele de croire

i) Modele de transport - repartitie

j) Modele pentru probleme de afectare

k) Modele de flux in retele de transport

l) Modele pentru amplasarea utilajelor

m) Modele pentru descrierea muncii fizice

n) Modele pentru fenomene de asteptare

o) Modele de stocare

p) Modele ale controlului static al calitatii produselor

Prezentati succint modelele informational-decizionale .

Modelele informational-decizionale se impart in doua categorii

Modele pentru descrierea retetei informational-decizionale

Modele care descriu structura procesului decizional .

Din prima categorie fac parte

Modele de tip organigrama a structurii organizatorice

Diagrama de flux a documentelor

Diagrama informational-decizionala

Modelele de tip aval-amonte .

Din cea de-a doua categorie fac parte

a)      Modele logicii formale, si anume

Modelele logicii clasice

Modelele logicii matematice

Modelele axiomatizate

Modelele metateoretice

Modelele semiotice

b)      Metode ale teoriei deciziei, si anume

Modelul general al procesului decizional care expliciteaza elementele acestui proces variante, consecinte, criterii, stari ale naturii

Modelul deciziilor de grup a lui Arrow

Teoria utilitatii

Modele in conditii de risc si incertitudine

Modele multicriteriu .

Prezentati succint modelele relatiilor umane .

Principalele modele de descriere a relatiilor interpersonale si de grup in intreprinderi sunt

Testele sociometrice;

Modele pentru descrierea comunicarii intre indivizi si grupuri

Modele de simulare a relatiilor umane .

Regula responsabilitatii profesionale .

autoritate

Alte modele se refera la stilul de conducere al liderilor formali sau informali .

Pentru relatiile umane din intreprinderi exista o serie de modele pur normative, si anume

Modelul conducerii descentralizate a intreprinderii

Regula stimularii lucratorilor si specialistilor

Prioritatea relatiilor de respect si incredere fata de cele de autoritare;

Regula responsabilitatii profesionale .

Prezentati modelele informatice .

Modelele informatice pot fi grupate in

Modele complexe hardware

Modele de tip software de aplicatii

Modele de organizare a datelor (fisiere, banci, baze de date) .

In ce consta modulul de legatura

Modele tehnologice / Modele informational- decizionale

Modele

Relatiilor

Umane

Modele

Informatice

Modulul

De

LegaturaPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate