Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
» Cererea pietei pentru produsul A


Cererea pietei pentru produsul A


Cererea pietei pentru produsul A

1.1. Curba cererii pietei pentru produsul A

Pentru a putea exprima cererea pietei pentru produsul A este nevoie sa fie stabilita curba cererii pietei pentru acest produs. In acest scop se vor considera patru tipuri de curbe ale cererii, denumite curbe de ajustare, si anume:

-curba liniara a cererii, ;

-curba hiperbolica a cererii, ;

-curba hiperbolica (caz particular) a cererii, ;

- curba cererii cu elasticitate constanta, .Pentru a stabili curba cererii pietei pentru produsul A se iau in consideratie urmatoarele perechi de valori de valori (pret de vanzare - cantitate ceruta), caracterisitce pentru intreaga piata a produsului:

C

P

48000+10n

44000+10n

42000+10n

39000+10n

37500+10n

35000+10n

34000+10n

33500+10n

33100+10n

32000+10n

30000+10n

27000+10n

25000+10n

24000+10n

20000+10n

Pentru a determina constantele a si b din relatiile curbelor de ajustare se va utiliza metoda celor mai mici patrate.

a.) Curba cererii pietei exprimata printr-o dreapta

Constantele a si b reprezinta solutia sistemului de ecuatii

Dupa efectuarea calculelor s-a obtinut

b.) Curba cererii pietei exprimata printr-o hiperbola

Ecuatia c2=a+bP reprezinta ecuatia unei drepte

Rezolvand sistemul se ob ine:

.

c.) Curba cererii pietei exprimata printr-o hiperbola (caz particular)

Rezolvand sistemul se ob ine:

.

d.) Curba cererii pietei cu elasticitate constanta

Pentru determinarea parametrilor a i b liniarizam func ia prin logaritmare.

Se face substitu ia:

ln c = ci

ln p = pi

Se ob ine:

Daca se noteaza ln a = A se ob ine

- ecua ia unei drepte ai carei parametrii a i b pot fi determina i cu metoda celor mai mici patrate.

inand cont de substitu iile facute devine:

Se ob ine prin rezolvarea sistemului:

Valorile ob inute pentru cele patru cazuri sunt prezentate in tabel i grafic.

P

C

c1

c2

c3

c4

power

Pentru a vedea care dintre curbele C1, C4 aproximeaza cel mai bine cererea reala se calculeaza eroarea de ajustare pentru fiecare curba, cu ajutorul relației:

Nr. crt

 

Total

Rezulta:

Curba cererii pie ei pentru produsul A este exprimata cel mai exact de catre curba 2:

Pentru o firma care de ine 15 din pia a cererea pentru produsul A va fi:    , adica:

In func ie de pre ul stabilit pentru produsul A firma se a teapta sa vanda:

Pre

Produse A

2 Func ia cererii pie ei pentru produsul A

Daca se iau in consideratie doar factorii traditionali de influenta ai cererii pietei, functia

cererii pietei pentru un anumit produs are forma:

unde:

C - cererea pietei pentru produsul considerat;

p - pretul produsului;

v - veniturile consumatorilor;

px - pretul altor produse;

a, b, c, d - constante.

Se pot introduce i al i factori: numarul poten ial de clien i, moda, schimbarile previzionat ale mpre urilor in viitor etc.

nr

Ci

pi

vi

pxi

Total

Se cunosc urmatoarele date prezentate in urmatorul tabel:

Pentru a calcula constantele a, b, c si d se aplica metoda celor mai mici patrate, care presupune rezolvarea sistemului de ecuatii:

Rezolvand sistemul, rezulta

adica functia cererii pietei pentru produsul A are forma

Elasticitatea cererii pietei in raport cu pretul

Elasticitatea cererii pietei in raport cu pretul reprezinta raportul dintre schimbarea unitara a cantitatii cerute si schimbarea unitara a pretului

inlocuind se ob ine:

pentru    cazul 7 din tabel

nr

Ci

pi

vi

pxi

Elasticitatea cererii pietei in raport cu veniturile consumatorilor

Elasticitatea cererii pietei in raport cu veniturile consumatorilor reprezinta raportul dintre schimbarea unitara a cantitatii cerute si schimbarea unitara a veniturilor consumatorilor.

inlocuind se ob ine:

pentru    cazul 7 din tabel

Elasticitatea cererii pietei in raport cu preturile altor produse

Elasticitatea cererii pietei in raport cu preturile altor produse sau elasticitatea transversala a cererii reprezinta raportul dintre schimbarea unitara a cantitatii cerute si schimbarea unitara a pretului altor produse.

inlocuind se ob ine:

pentru    cazul 7 din tabel

Oferta firmei pentru produsul A

Orice firma are doua categorii de costuri:

  1. Costuri conven ional constante - fixe - categorie in care intra costurile care nu- i schimba marimea sub influen a modificarii volumului activita ii - (amortizari, salarii);
  2. Costuri variabile

Buc

p

 p unitar

3500+20n

3800+20n

4100+20n

4400+20n

4700+20n

4900+20n

5100+20n

5300+20n

5500+20n

5700+20n

5900+20n

6100+20n

6300+20n

6400+20n

6600+20n

Curba ofertei firmei pentru produsul A este o functie de forma

O=a+bp

Parametrii a si b pot fi stabiliti aplicand metoda celor mai mici patrate, care presupune rezolvarea sistemului de ecuatii

Rezulta:

O=667,5+43,35p

  1. Echilibrul pie ei

Echilibrul pie ei poate fi definit ca acea situa ie in care la un anumit pre dominant al pie ei, consumatorii pot cumpara produsele pe care le doresc iar firmele i i pot vinde produsele pe care sunt dispu i sa le puna la dispozo ia pie ei.

Exista un pre de echilibru i o cantitate de echilibru.

Cerere :

Oferta:

Pre

Cerere produse A

Oferta produse A

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate