Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
CONCEPTUL DE LEASING - DEFINITII CONFORM IAS 17


CONCEPTUL DE LEASING - DEFINITII CONFORM IAS 17


CONCEPTUL DE LEASING - DEFINITII CONFORM IAS 17

O restrictie curenta de echilibru financiar impune intreprinderii ca activele sale imobilizate sa fie finantate prin capitaluri proprii (capital social si beneficii nedistribuite), in scopul asigurarii unui grad suficient de solvabilitate. Resursele permanente - capitalurile proprii- sunt greu de atras, cu toate ca ele sunt sursa ideala a activelor imobilizate.

Prin urmare in situatia in care activul imobilizat nu poate fi finantat prin capitaluri proprii, atunci intreprinderea poate sa apeleze la inchirierea de imobilizari sub diferite forme juridice.

Leasing-ul este o formula de finantare in care inchirierea bunurilor este insotita de optiunea de cumparare a acestora, la o anumita data si la un pret prevazut in contract.Este o tehnica contractuala de credit pe termen mediu (leasing-ul operational) sau termen lung (leasing-ul financiar), in care este implicat un partener nebancar - societatea de leasing.

Conform IAS17[1] urmatorii termeni definesc conceptul de leasing:

"Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.

Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.

Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar:

(a)    daca survine o contingenta a carei producere era putin probabila;

(b)   cu permisiunea locatorului;

(c)    in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent; sau

(d)   in momentul platirii, de catre locatar, a unei sume suplimentare, astfel incat, la inceputul leasingului, continuarea lui este certa, intr-o masura rezonabila.

Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintai data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului.

Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing si orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing, cu sau fara plata suplimentara, optiune a carei exercitare de catre locatar este certa, intr-o masura rezonabila, la inceputul contractului de leasing.

Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze, excluzand chiria contingenta, costurile serviciilor si impozitele pe care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia, impreuna cu:

(a)    in cazul locatarului - orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului; sau

(b)   in cazul locatorului - orice valoare reziduala garantata locatorului fie de catre:

(i)          locatar;

(ii)        o parte afiliata locatarului; sau

(iii)       o terta parte independenta, capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie.

Totusi, daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exigibila, incat, la inceputul contractului de leasing, exista certitudinea rezonabila ca optiunea va fi exercitata, atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare.

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

Durata de viata economica este fie:

(a)    perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori; fie

(b)   numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se estimeaza a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori.

Durata de viata utila este perioada estimata care ramane, de la inceputul duratei contractului de leasing, fara a fi limitata la acesta, pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere.

Valoarea reziduala garantata este:

(a)    in cazul locatarului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila, in orice situatie); si

(b)   in cazul locatorului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locator sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila, din punct de vedere financiar, sa onoreze obligatiile asumate prin garantie.

Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing a carei realizare, de catre locator, nu este singura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului.

Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing  financiar, din punctul de vedere al locatorului, si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului.

Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre:

(a)    suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punct de vedere al locatorului, si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului; si

(b)   valoarea actualizata a sumei de la punctul (a), determinata la rata implicita a dobanzii din contractul de leasing.

Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing, mai putin venitul financiar nerealizat.

Rata implicita a dobanzii din contractul de leasing este rata de actualizare care, la inceputul contractului de leasing, determina ca valoarea actualizata cumulata (a) a platilor minime de leasing si (b) a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing.

Rata dobanzii marginale a locatarului este rata dobanzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau, daca aceasta nu este determinabila, rata pe care, la inceputul contractului de leasing, locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta, pentru aceeasi perioada si cu o garantie similara, fondurile necesare pentru achizitionarea bunului.

Chiria contingenta este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata, dar este stabilita in functie de un factor, altul decat trecerea timpului (de exemplu, un procentaj din vanzari, gradul de utilizare, indici de pret, ratele dobanzilor practicate pe piata).

Definitta leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatorului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditilor convenite. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare."Revizuit a intrat in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor contabile incepand de la

1 ianuarie 1999.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate