Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Analiza eficientei cheltuielilor fixe (dupa caz directe sau indirecte)


Analiza eficientei cheltuielilor fixe (dupa caz directe sau indirecte)


Analiza eficientei cheltuielilor fixe (dupa caz directe sau indirecte)

Cheltuielile fixe sau constante se apreciaza in functie de comportamentul pe care il au fata de modificarea volumului fizic al productiei. Acestea raman aceleasi, indiferent de gradul de folosire a capacitatii de productie a firmei si cuprind urmatoarele elemente:

cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe;cheltuieli cu serviciile telefonice;

cheltuieli cu abonamentele radio-tv;

cheltuieli cu prime de asigurare;

cheltuieli cu impozite si taxe legale.

Aceste cheltuieli sunt legate nemijlocit de existenta firmei si se inregistreaza chiar si atunci cand activitatea este oprita temporar.

O alta categorie de cheltuieli fixe se afla intr-o anumita relatie cu gradul de folosire a capacitatii de productie a firmei. Aici sunt cuprinse salariile personalului de conducere, TESA, cheltuieli de deservire a sectiilor, cheltuieli cu protectia mediului inconjurator, cheltuieli de birou si alte cheltuieli administrativ-gospodaresti.

Pentru realizarea unui nivel scazut al cheltuielilor fixe este necesara eliminarea cheltuielilor care nu se justifica concomitent cu adoptarea unor masuri de crestere a volumului fizic al productiei. Aceasta presupune exploatarea eficienta a masinilor si utilajelor, a capacitatilor de productie.

1 Analiza dinamica si structurala a nivelului

cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare

si respectiv cifra de afaceri

Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor fixe se face in corelatie cu cifra de afaceri, avand in vedere cerinta cresterii cifrei de afaceri in conditiile in care cheltuielile fixe raman aceleasi sau au cresteri reduse. Numai cand intervin modificari importante in structura de exploatare sau operationala se pot modifica si cheltuielile fixe. Bineinteles, intervin si modificari ale cheltuielilor determinate de inflatie. Analiza se poate desfasura dupa modelul:

unde:

-indicele cheltuielilor fixe;

-indicele cifrei de afaceri;

normal este ca sa fie cat mai aproape de 100, iar sa creasca; in aceste conditii creste eficienta cheltuielilor fixe.

Studierea dinamicii cheltuielilor fixe este necesara pentru a cunoaste evolutia lor in raport cu cifra de afaceri sau cu productia fabricata. În functie de situatiile inregistrate fata de evolutia normala si realitatile din alte unitati similare se adopta masurile necesare.

Ca si in cazul cheltuielilor variabile, eficienta cheltuielilor fixe se apreciaza sintetic pe baza nivelului lor la 1000 lei venituri din exploatare si cifra de afaceri dupa urmatoarele modele:

ca dinamica in limita unui prag al volumului activitatii, cerinta din exploatare este urmatoarea:

unde:

- indicele veniturilor din exploatare;

- indicele sumei cheltuielilor fixe aferente veniturilor din

exploatare;

- indicele cifrei de afaceri;

- indicele sumei cheltuielilor fixe aferente cifrei de afaceri.

Referitor la structura cheltuielilor fixe analiza se poate face pe categorii de cheltuieli cum sunt:

cheltuieli generale ale sectiilor;

cheltuieli generale ale firmei;

cheltuieli cu amortizarea;

cheltuieli cu salariile;

cheltuieli cu reparatiile;

cheltuieli materiale etc.

Structural nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare si respectiv cifra de afaceri poate fi analizat din doua puncte de vedere si anume:

1. din punct de vedere al structurii si contributiei cheltuielilor fixe specifice la formarea si totodata abaterea nivelului total al acestora;

2. din punct de vedere al structurii si contributiei centrelor de responsabilitate ce angajeaza cheltuieli fixe cum ar fi:

cheltuieli privind cercetarea-dezvoltarea;

cheltuieli ce privesc activitatile comerciale;

cheltuieli cu privire la conducerea tehnica si administrativa etc.

2 Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor

fixe la 1000 lei venituri din exploatare si

respectiv cifra de afaceri

Pe baza modelelor de calcul si analiza prezentate anterior se procedeaza la diagnosticul de tip factorial al abaterii cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare si cifra de afaceri.

Sistemul de factori care influenteaza nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare este:

Figura 3.2

unde:

T-timpul total;

- productivitatea medie orara;

- cheltuieli fixe pe categorii.

Dupa modelul 1: analiza factoriala a cheltuielilor fixe este urmatoarea:

1. Influenta veniturilor din exploatare:

din care:

1.1 Influenta timpului total de munca:

din care:

1.1.1 Influenta numarului mediu de salariati:

1.1.2 Influenta timpului mediu de munca:

1.2 Influenta productivitatii medii orare:

2. Influenta sumei cheltuielilor fixe:

din care:

2.1 Influenta cheltuielilor fixe pe categorii:

În cazul analizei diagnostic de tip factorial a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri se pot folosi datele din urmatorul tabel:

Tabelul 3.7

Nr.

crt.

Indicatori

Pn-1

Pn

Cifra de afaceri

(productia vanduta) - mii lei

Cheltuieli fixe - mii lei

7.246.135

Cheltuieli fixe la 1000 lei

cifra de afaceri - Cf1000

278,69

295,59

Timpul total de munca

(volumul de munca) - ore

2.076.135

2.315.320

Cifra de afaceri medie orara

(productivitatea muncii) - lei

12.523,27

Cifra de afaceri medie orara

recalculata functie de:

structura productiei din Pn

cifra de afaceri pe unitatea

de timp din Pn-1:

x

Cifra de afaceri medie orara

din Pn cu luarea in considerare a

efectului inflatiei:

x

Cheltuieli administrativ -

gospodaresti

Indicele preturilor

x

Sistemul de factori care influenteaza nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri este:


Figura 3.3

Avand in vedere datele din tabelul 3.7 inseamna ca dupa sistemul factorial prezentat, modificarea cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri de +16,90 se explica astfel:

1. Influenta valorii cifrei de afaceri:

din care:

1.1 Influenta timpului total de munca (volumului de munca):

1.2 Influenta cifrei de afaceri medii orare:

din care:

1.2.1. Influenta structurii cifrei de afaceri (productiei vandute):

1.2.2 Influenta cifrei de afaceri pe unitatea de timp pe produse:

din care:

1.2.2.1 Influenta inflatiei:

1.2.2.2 Influenta cifrei de afaceri pe unitatea de timp pe produse exclusiv efectul inflatiei:

2. Influenta sumei cheltuielilor fixe:

din care:

2.1 Influenta cheltuielilor administrativ - gospodaresti:

Pentru explicarea abaterii cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri se mai poate folosi si urmatorul sistem factorial:

Figura 3.4

Esential in mecanismul de explicitare a abaterii nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri este cresterea cifrei de afaceri ca urmare a:

volumului fizic al bunurilor si serviciilor vandute datorita volumului de munca;

productivitatii e.

Acesta reprezinta calea principala a maririi eficientei cheltuielilor fixe si implicit a contributiei lor la masa profitului si respectiv la ratele profitabilitatii.

Faptul ca suma cheltuielilor a crescut in Pn poate avea drept cauze:

schimbari in sistemul de salarizare (cresterea ponderii salarizarii in regie);

cresterea acestor salarii determinata de cresterea inflatiei;
schimbari in sistemul de amortizare (se opereaza cu amortizare degresiva);

cresterea consumului si preturilor altor factori generatori de cheltuieli fixe.

3 Analiza reflectarii nivelului cheltuielilor

fixe in principalii indicatori ai performantei

economico-financiare a firmei

Principalii indicatori ai performantei economico-financiare a firmei in care se reflecta nivelul costurilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri sunt:

1. rezultatul profitului cifrei de afaceri:

2. eficienta activelor de exploatare:

3. eficienta mijloacelor fixe:

4. eficienta activelor circulante de exploatare:

5. eficienta capitalurilor - prin profit:

6. eficienta muncii caracterizata pe baza profitului pe un salariat:

7. capacitatea de autofinantare si remunerare a capitalurilor prin premisa ei-profitul.

4 Diagnostic strategic al cheltuielilor fixe

la 1000 lei venituri din exploatare sau cifra de afaceri

Dezvoltarea activitatii agentilor economici are in vedere o permanenta dotare si modernizare a productiei in vederea realizarii unor produse de calitate, competitive si rentabile. În aceste conditii se inregistreaza o crestere a cheltuielilor fixe, iar pentru a asigura o eficienta ridicata se impune sporirea randamentului factorilor de productie.

Un diagnostic strategic complex presupune mai mult decat extrapolarea evolutiei nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri sau cifra de afaceri. În general daca nu intervin schimbari importante in activitatea unei firme suma globala a cheltuielilor fixe se mentine constanta de la un an la altul sau chiar pe termen scurt si mediu. Nivelul probabil este cel realizat in perioada precedenta, suma trebuind sa fie corectata cu consecintele procesului inflationist si cu efectele generate de deciziile adoptate pentru perioada care urmeaza cum ar fi:

achizitionarea unor noi masini si utilaje cu efect la nivelul amortizarilor;

majorarea salariilor;

reorganizarea unor activitati privind reclama si prezentarea etc.

În aceste conditii se opereaza cu corelatia dintre:

a) cifra de afaceri ca variabila independenta (x);

b) nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri ca variabila dependenta (y).

Functia care se constituie este hiperbolica si este exprimata prin urmatoarea ecuatie:

, iar pentru exemplificare se opereaza cu valorile din urmatorul tabe

Tabelul 3.8

n

y

Cf/1000

x

CA

mild. lei

x2

375,0

20

400

18,75

370,0

23

529

16,08

368,0

25

625

14,72

360,0

26

676

13,85

362,0

28

784

12,93

360,0

27

729

13,33

324,9

34

9,56

305,8

42

7,26

å

corespunzator unei cifre de afaceri in t = 9 de 45 mild. lei nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei se estimeaza a fi urmatorul:

plus-minus abaterea medie patratica.

Ca un aspect important al eficienta cheltuielilor variabile si fixe corelate cu cifra de afaceri, in analiza diagnostic si evaluare poate servi coeficientul de parghie de exploatare (levier de exploatare) stabilit prin urmatoarea relatie:

unde:

RE-rezultatul  (profitul) din exploatare aferent cifrei de afaceri;

Q-volumul productiei obtinute sau numai cifra de afaceri

(productia vanduta);

Admitem urmatoarele valori:

RE1=140.000 lei

Re0=100.000 lei

Q1=1.200.000 lei

Q0=1.000.000 lei

deci o crestere a productiei cu 1% genereaza un spor al rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri cu 2%.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate