Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
ABORDAREA PRIN COMPARATIE


ABORDAREA PRIN COMPARATIE
ABORDAREA PRIN COMPARATIE
Abordarea prin piata presupune un proces logic in care valoarea de piata se obtine prin analiza tran zactiilor cu intreprinderi similare si relevante si compararea acestora cu intreprinderea evaluata.

La baza abordarii prin piata sta folosirea unui multiplicator sau rata de valoare calculat ca raport intre pretul actiunii sau valoarea de piata a capitalulu i si parametrul economic relevant.

Valoarea in treprinderii tinta se determina astfel:

Va loareaT P e r T x VPKC P e r C unde

T- intreprinderea tin ta, de evaluat

PerT parametru economic relevan t al intreprinderii tinta VPKC valoarea de piata a capitalului comparabilei selectate P e r c parametru economic relevan t al comparabilei selectate

Abordarea prin piata se bazeaza pe principiul substitutiei care spune ca in cazul existentei unor alternative, investitorul va prefera cel mai mic pret la riscuri egale. Intreprinderea luata ca baza de comparatie trebuie sa fie similara si relevanta. Relevanta se refera la gradul de risc preluat p rin investitia in intreprinderea respectiva, lichiditatea investitiei, performantele probabile ale intreprinderii.

In aplicarea acestei abordari se folosesc preturile si indicatorii de piata alaturi de alti factori cum ar fi: profiturile, fluxurile de lichiditati, valoarea contabila a cap italurilor proprii. Se retin indicatori de piata, iar apoi se aplica ajustari corespunzatoare diferentelor intre intreprinderile cotate si cele necotate dimensiune, lichid itate, acces la finantare .

Procesul de evaluare prin comparatie presupune parcurgerea urmatoarelor

etape :

alegerea multiplicatorilor ;

 
detectarea intreprinderilor similare si relevante care au parametrii economico-financiari publici si accesibili in mod rezonabil si acele intreprinderi care au rentabilitate, risc, flux de lich iditati si potential de crestere similare cu intreprinderea evaluata;

realizarea comparabilitatii datelor normalizarea) prin considerarea

politicilor contabile, rate de indatorare, active pentru exploatare, etc ;

calculul unei valori pentru fiecare multiplicator utilizat prin folosirea

analizei de regresie sau localizare statistica ;

corectarea multiplicatorului pentru diferenta de risc de tara, adica diferenta de conditii economice in care opereaza intreprinderile si eventual

diferente de perceptii ale investitorilor. Se folosesc coeficienti de corectie, regresia multipla;

corectarea pentru variabile intertemporale ;

corectarea pentru riscul nesistematic- se tine seama de cele doua variabile importante in estimarea valorii actiunilor : controlul si lichiditatea;

Multiplicatorii profitului :

pretul actiunii profitul net pe actiune PERpretul actiunii profit brut pe actiune

valoarea de piata a capitalului investit/profit inainte de impo zit si dobanzi

Multiplicatorii c ifre i de afaceri :

pretul actiunii cifra de afaceri pe actiune

valoarea de piata a capitalului investit CA

Elementele de comparatie - sunt acele caracteristiciale intreprinderii evaluate care stau la baza diferentelor dintre preturile de tran zactionare. Dintre elementele de comparatie importante in evaluare retinem :

dimensiunea intreprinderii

data tran zactiilor

motivatia partilor sau conditiile de van zare

pretul

cantitatea tran zactionata

tipul tran zactiei

Criteriile de comparabilitate acele criterii in functie de care se ret in

intreprinderile pentru a asigura cerintele de similaritate si relevanta sunt :

domeniul de activitate si variabile economice piata de aprovizionare, piata

de desfacere)

caracteristicile cantitative volumul activelor, dimensiunea capitalurilor proprii, CA, numar de salariati

caracteristici calitative parametrii calitativi tehnici, economico-financiari

Cele mai importante variabile care reprezinta criterii de comparatie :

ramura si profilul ofertei de produse servicii

profilul clien tilor

situatia concurentei pe piata

situatia si structura furnizorilor si costurile operationale ale intreprinderilor din ramura

structura de finantare si rata de indatorare a capitalului propriu

evolutia si situatia actuala a performantelor, evolutia asteptata a acestora

Sursele de informatii pe care se bazeaza abordarea prin piata in evalu area

intreprinderii sunt :

pietele financiare de valori mobiliare unde sunt tran zactionate participatii la intreprinderi similare

- piata pe care sunt cumparate si vandute intreprinderi

tran zactii anterioare cu actiuni ale intreprinderii evaluate

In evaluarea prin comparatie un rol important revine alegerii valorii adecvate a multiplicatorului. Este indicat a se parcurge pasii urmatori :

normalizarea informatiei contabile- eliminarea elementelor exceptionale din contul de rezultate, corectarea diferentelor de practici contabile referitoare la stocuri, depreciere, corectii ale activelor din afara exploatarii

utilizarea aceleiasi definitii a multip licatorului

utilizarea aceleiasi perioade de calculare

corectarea datelor atipice

calcu lul multiplicatorilor sintetici prin utilizarea unor marimi statistice d e localizare ( valoarea mediana si media armonica ce reflecta adevarata medie a rentabilitatii unui portofoliu de companii cu multip licatori diferiti) sau prin utilizarea analizei de regresie multipla.Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate