Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
» Infiintare si dotare ferma de cultivare, recoltare si valorificare ciuperci


Infiintare si dotare ferma de cultivare, recoltare si valorificare ciuperci
MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare si dotare ferma

de cultivare, recoltare si valorificare ciuperci

A. SECTIUNEA GENERALA

I. SITUATIA PREZENTA A SOLICITANTULUI

1.1 Scurt istoric

Beneficiarul proiectului dl. Filimon Nicolae nascut la data de 15.07.1953 in comuna Rapoltu Mare, judetul Hunedoara. A lucrat ca otelar la Combinatul Siderurgic Hd, dar in anul 2000 s-a restructurat postul detinut, intorcandu-se la casa parinteasca unde a mostenit o hruba cu suprafata de 216 m2 situata pe versantul dealului din spatele casei care servea la depozitarea vinului de pe suprafata de 1,5 HA vita de vie detinuta de parintii lui, vie care a fost defrisata de fostul C.A.P. Rapolt.
Deoarece veniturile obtinute din pensie si lucrarea pamantului nu-i asigura o situatie financiara buna lui si celor trei membri din familie, s-a hotarat sa infiinteze o ciupercarie.

Domnul Filimon Nicolae mai detine in gospodarie o camioneta frigorifica de 3 tone. La inceputul acestui an (2005) s-a constituit in PFA, din dorinta de a putea accesa fondurile Sapard.

1.2 Obiect de activitate

Domnul Filimon Nicolae s-a autorizat pentru cod CAEN: 0112 cultivarea si valorificarea ciupercilor, dorind sa realizeze o activitate in acest domeniu.

1.3 Date de identificare

denumire: Filimon Nicolae

adresa: Rapoltu Mare, nr. 165, jud. Hunedoara

cod unic de inregistrare:

cod CAEN: 0113- cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera.

nr. cont bancar: RO45RZBR0000561114625874

banca: Raiffaisen Hd – Deva, str. George Enescu, nr. 7

1.4 Resurse umane existente

Exploatatia Filimon Nicolae este o exploatatie agricola condusa de Filimon Nicolae – reprezentant legal care este ajutat de familie (sotia, fiica si fiu)

1.5 Resurse financiare

Beneficiarul detine un extras cont bancar la banca Raiffaisen, in valoare de 10 000 €.

1.6 Situatia financiara si fiscala

Beneficiarul nu are pierderi financiare (PFA nou infiintata), nu are datorii sociale si fiscale si nici nu are obligatii catre institutii finantatoare.

1.7 Regim juridic ( baza legala ) de functionare si organizare

Domnul Filimon Nicolae s-a constituit in PFA in baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale Care desfasoara activitati economice in mod independent si a H.G. nr. 1706 din 21.10.2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

1.8 Proiecte de investitii similare realizate

Domnul Filimon Nicolae nu a beneficiat de nici un alt proiect similar.

II. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI PROPUSE

2.1 Denumirea investitei

Denumirea proiectului propus este „Infiintare si dotare ferma de cultivare, recoltare si valorificare ciuperci”, apartinand PFA Filimon Nicolae, din localitatea Rapoltu Mare, judetul Hunedoara.

2.2 Amplasament investitie: judet, localitate, strada, numar

Localitate Rapoltu Mare, nr. 165, judetul Hunedoara

2.3 Descrierea succinta a investitiei

Investitia consta in echipamente si dispozitive noi pentru cultivarea, recoltarea si depozitarea ciupercilor:

camera frigorifica, capacitate 8 tone

stelaje din cornier

aparat masurat CO2

ventilatoare

termometre

hidrofor

baterie umidificare

lampi neon

lampi de control

para de udat

aparat Vermorell

galeti

ladite

cutite de inox

cantar de capacitate mare

cantare de capacitate mica

sorturi de cauciuc

manusi de cauciuc

Valoarea totala a proiectului este de 21.361,53 Euro, valoarea eligibila 19.508,25 Euro, din care valoare nerambursabila SAPARD 9754,13 Euro si 11.607,41 Euro autofinantare.

Durata de executie a proiectului este de 7 – 8 luni, incepand cu luna august si finalizat in luna martie a anului urmator.

Echipamentele si materialele achizitionate prin prezentul instrument financiar sunt noi, provin din Romania si respecta standardele Uniunii Europene .

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Necesitate:

• Investitia propusa ofera oportunitati de munca pentru persoanele din mediul rural, facilitandu-le posibilitatea de a obtine venituri alternative.

Oportunitati:

• Piata de desfacere in orasele mari din judet (Deva, Orastie, Hunedoara, Calan, etc.)

Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare, se va preciza modul de realizare

Fiind o investitie noua, reprezinta o diversificare fata de veniturile inregistrare pana in prezent.

Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si potentialii clienti.

In urma cultivarii si valorificarii ciupercilor se obtine o productie de 8 tone / ciclu x 4 cicluri /an = 32 tone.

Randamentul mediu = 20 kg ciuperci / m2 / ciclu de 3 luni, 400 m2 x 20 kg / m2 = 8 tone

-ROL-

Produse

Prod. medie/an

Cant. totala/an

Pret unitar

Valoare/an

Ciuperci

8 000 kg /ciclu

32 000 kg

60 000/Kg

TOTAL

Productia obtinuta se va vinde vrac la depozite en-gross si magazine universale din judet.

2.7 Resurse umane implicate in proiect

In cadrul acestui proiect vor fi implicati doar membrii familiei.

Persoana implicata in proiect va urma cursuri de specializare in domeniu, in urma carora va obtine un certificat de calificare profesionala in meseria de ciupercar.

Durata si graficul de realizare a investitiei (luni)

Grafic de implementare fizica a proiectului (foaia suplimentara 1)

Activitati

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

ianuarie

februarie

martie

Depunerea dosarului de proiect la BRIPS

XXX

Evaluare si selectare

XXX

XXX

Contractare

XXXProcedura de achizitie (cerere de oferta, selectie oferta castigatoare

XXX

Depunerea dosarului de achizitii la BRIPS

XXX

Contractare imprumut bancar

XXX

Investitia propriu-zisa (materiale si echipamente tehnologice)

XXX

Depunere cerere de plata la BRIPS

XXX

Ajutor nerambursabil SAPARD

XXX

2.9 Esalonarea investitiei din punct de vedere financiar (achizitie, plati catre furnizori, incasare ajutor financiar nerambursabil SAPARD )

Grafic de implementare financiara (euro) - foaia suplimentara 1

Rata de schimb: 1 euro = 36.178 ROL

Activitati

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

ianuarie

februarie

martie

Depunerea dosarului de proiect la BRIPS

XXX

Evaluare si selectare

XXX

XXX

Contractare

XXX

Procedura de achizitie (cerere de oferta, selectie oferta castigatoare

XXX

Depunerea dosarului de achizitii la BRIPS

XXXContractare imprumut bancar

Investitia propriu-zisa (materiale si echipamente tehnologice)

Depunere cerere de plata la BRIPS

XXX

Ajutor nerambursabil SAPARD

Finantarea proiectului

Valoarea totala (lei/euro), din care valoarea eligibila (lei/euro)

1 euro = 36.178 ROL

ROL

Euro

Valoarea totala

Valoarea eligibila totala

Valoarea neeligibila totala

Valoarea neeligibila reprezinta cota TVA de 9,5%.

Surse de finantare a valorii eligibile a proiectului:

ROL

Euro

Contributie privata (credit )

Fonduri publice nerambursabile, din care:

Contributie comunitara

Guvernul Romaniei

S-a prevazut un imprumut bancar in luna ianuarie, pentru achizitionarea integrala a echipamentelor tehnologice in vederea rambursarii fondurilor SAPARD intr-o singura transa.

Rambursarea imprumutului bancar se realizeaza conform Graficului de rambursare prezentat in Foaia suplimentara 1.

Data realizarii prezentului memoriu justificativ este 07/06/2005, data la care cursul de schimb a fost de 1 euro=36.178 ROL, conform cursului Bancii Centrale Europene, afisat pe site https://www.ecb.int/stats/eurofixref/eurofixref-xml.html.

Indicatori de viabilitate economico-financiara:

Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului = 19.508 euro (fara TVA);

Venituri din exploatare (Ve) = venituri obtinute din activitatea actuala, in functie de obiectul de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la cantitate (cantitate de produse, volumul productiei, servicii), luandu-se in considerare preturile / tarifele pentru fiecare unitate de masura, in mod diferit pentru fiecare obiect de activitate (masura/submasura)=53.071 euro in fiecare an.

Cheltuielile de exploatare (Ce) = cheltuielile aferente activitatii actuale. Acestea sunt cheltuieli aferente veniturilor din functionare si se calculeaza in functie de domeniul de activitate, consumurile specifice pentru fiecare submasura = 23.625 euro in fiecare an.

Rezultatul din exploatare (Re) = rezultatul activitatii actuale . Se calculeaza ca Re = Ve – Ce. = 29.446 euro in fiecare an.

Profitul net (Pn) = rezultatul final al anului financiar din care a fost dedus impozitul pe profit: anul 1 = 24.080 euro; anul 2 = 24.119 euro; anul 3 = 24.410; euro; anul 4 = 24.620 euro; anul 5 = 24.734 euro;

Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani) = 9,7 luni. Se calculeaza ca: Dr = media Vi/Pn mediu sau Pr = (Vi – 5 x Pn)/Pn, unde Pn mediu = profitul net mediu pe orizontul de prognoza. Dr-exprimat in ani: maximum 7 ani.

Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%), Pn – profitul net pentru fiecare an al previziunii. Trebuie sa fie de minimum 5% pentru fiecare an al previziunii si este de: 124% in anul 1; 125% in anul 2; 126% in anul 3; 127% in anul 4; 128% in anul 5.

Cheltuielile financiare (Cf) = cheltuieli reprezentand dobanda pentru creditele angajate in perioada previziunii: in anul 1 = 779 euro, in anul 2 = 638 euro; in anul 3 = 387 euro; in anul 4 = 136 euro; in anul 5 = 0 euro.

Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = modul in care cheltuielile financiare (dobanzi bancare la creditele contractate) pot fi acordate din rezultatul activitatii curente. Ga = Re/Cf. Trebuie sa fie supraunitar pewntru fiecare an al orizontului de timp, dupa incheierea investitiei. 38 in anul 1; 46 in anul 2; 76 in anul 3; 217 in anul 4; nu e cazul in anul 5.

Rata indatoririi (Ri) = total datorii / total active, maxim 60% = 53,7% in anul 1; 41,38% in anul 2; 24,49% in anul 3,0,00% in anul 4; 0,00% in anul 5.

Rata acoperirii fluxului de numerar (RAFN) = total intrari de numerar / (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor), RAFN > sau = 1,2 (pentru fiecare an al previziunii) = 13,55 in anul 1; 8,60 in anul 2; 9,28 in anul 3; 10,06 in anul 4; nu e cazul in anul 5.

Rata de actualizare

Valuarea actualizata neta (VAN) = 307.432 ; VAN > 0.

B. SECTIUNEA SPECIFICA

III. ALTE ACTIVITATI

3.1 Cultivarea si procesarea ciupercilor.

3.1.1. Achizitionarea de echipamente si dispozitive noi pentru cultivarea, recoltarea si depozitarea ciupercilor.

Structura si valoare
Elemente investitionale

Valoare

Mii ROL

euro

1. instalatii pentru utilitati

- ventilator x 6

- hidrofor x 1

- lampi neon x 15

2. Utilaje pentru procesare si marketing- camera frigorifica 8 t x 1

3. Utilaje si echipamente pentru recoltare

- ladite x 2000

4. Utilaje si echipamente pentru procesare si marketing

- cantar 500 kg. x 1

- cantar 5 kg. x 4

5. Dotari PSI

- sort cauciuc x 16

- manusi cauciuc x 16

6. Mobilier si echipamente de birou

- stelaje fier cornier

7. Instrumentar de analiza si control

- lampi de control x 4

- baterie umidificare x 1

- termometre x 20

- aparat masurat CO2 x 1

8. Unelte

- cutite inox x 16

- galeti x 8

- aparat Vermorel x 2

- para udat x 4

TOTAL

Parametri tehnici

Elemente investitionale

Parametri tehnici

Camera frigorifica

Capacitate de 8 t. Este compusa din 3 componente: depozit de refrigerare care asigura o temperatura in interior de +2; +4 grade celsius, o camera de refrigerare rapida de la temperatura de recoltare la temperatura de pastrare (0 grade celsius) pentru a nu se schimba caracteristicile de culoare ale ciupercilor si o sala de incarcare in ladite, cu temperatura de +10; +12 grade celsius, ideal conform cerintelor U.E.

Stelaje din fier cornier.

In stanga intrarii se va amplasa un stelaj pe latimea camerei cu lAtime de 0,8 m, urmat de alee de acces de 0,85 m. Pe latura lunga de 18 m de o parte si de alta a peretilor se va amplasa cate un stelaj simplu cu latimea de 0,8 m cu alee de acces de 0,8 m. Spre centrul camerei vor fi instalate 4 stelaje cu lungimea de 16,5 m    (18 –(0,7m + 0,8 m) si latimea de 1,5 m. Suprafata de cultura de 401,4 m.p. rezulta din 8,4 m.p. (0,7 m x 12 m) + 26,4 m.p. (0,8 + 0,8 m = 1,6 m x 16,5 m) + 99 m.p. (4 stelaje duble cu latimea de 1,5 m = 6 m x 16,5 m) = 133,8 m.p. x 3 nivele = 401,4 m.p. Stelajele se confectioneaza din fier cornier, protejat anticoroziv.Prin sudura se aplica tevi subtiri metalice din 20 in 20 cm pentru a sustine sacii cu compost insamantat.Stelajele insumeaza 2448 m lungime, cu greutatea de 0,62 kg/m

Aparat masurat CO2

Se incadreaza in parametrii tehnici necesari pentru a se pastra in camera de cultura concentratia de 0,03-0,1 % CO2.

Ventilator

Sistemul de ventilatie este compus din: admisie de aer proaspat, filtrat, climatizat, reciclare si omogenizare si evacuarea aerului incarcat cu CO2 prin suprapresiune. Asigura 12 metri cubi de aer / metru patrat de cultura, o capacitate de 1000 metri cubi aer / ora, si o viteza de patrundere a aerului in ciupercarie de 0,2-0,3 m./ secunda. Determina de asemenea incalzirea si racirea spatiului de cultura. Pentru admisia aerului din exterior sunt prevazute cu filtre.

Termometrul

Sunt aparate de masura a temperaturii in spatiul de cultura.

Hidrofor

Asigura necesarul de apa de pana la 211 litri    / metru patrat de cultura si de 100 l /t de ciuperci de spalat.

Bateria de umidificare

Asigura umiditatea optima de 63%-65% in timpul culturii si 80%-95% in timpul recoltarii.Se cupleaza la ventilator.

Lampa de neon

Asigura un iluminat obisnuit in spatiul de cultura, intrucat este interzisa expunerea ciupercilor la razele solare patrunse direct in ciupercarie.

Lampa de control

Este prevazuta cu becuri de 24 W si se agata de stelaj in timpul lucrului.

Para de udat

Are capacitatea de 2-3 l si este prevazuta cu un dispozitiv de pulverizare foarte fina a particulelor de apa.

Aparat Vermorel

Este compus dintr-un rezervor de 15 litri la care este atasata o tija-tip Vermorel pentru dispersarea cat mai fina a apei. Se foloseste atat pentru udat cat si pentru efectuarea tratamentelor chimice preventive sau curative.

Galeata

Are capacitatea de 10 litri si se foloseste pentru transportarea ciupercilor din camera de cultura in camera frigorifica

Ladita

Are capacitatea de 5 kg, dimensiuni de gabarit (milimetri) 600 x 400 x 169 si greutatea de 1500 grame. Este din plastic si este inscriptionata cu datele de provenienta ale producatorului.

Cutitul de inox

Este prevazut cu lama foarte fina pentru a se executa o buna operatie de desprindere (taiere) a ciupercilor de pe substrat.

Cantarul de capacitate 5 kg.

Se foloseste pentru cantarirea continutului pentru o ladita

Cantarul de capacitate 500 kg.

Se foloseste pentru cantarirea simultana a mai multor ladite cu ciuperci.

Sort de cauciuc

Face parte din echipamentul de protectie al cultivatorului de ciuperci.

Manusile de cauciuc

Fac parte din echipamentul de protectie al cultivatorului de ciuperci.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate