Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
» CE TIP DE ORGANIZARE LEGALA SE POTRIVESTE AFACERII TALE


CE TIP DE ORGANIZARE LEGALA SE POTRIVESTE AFACERII TALE
CE TIP    DE ORGANIZARE LEGALA SE POTRIVESTE AFACERII TALE

PATRU TIPURI DE ORGANIZARE LEGALA A UNEI AFACERI

1.PERSOANA FIZICA AUTORIZATA(P.F.A)

Aceasta forma de organizare legala este recomandata celor care au o mica afacere.Se tine contabilitatea in partida simpla,respective un borderou in care se trec toate veniturile si cheltuielile lunare,deci nu este nevoie de contabil,acesta fiind unul dintre avantaje.Impozitarea se face anual ,impozitul de 16%fiind aplicat la profitul estimat pentru intregul an sau pe baza normelor de venit.Estimarea este facuta de catre cei care detin astfel de autorizatii.
2.INTREPRINDERE INDIVIDUALA (I.I)

INTREPRINDEREA INDIVIDUALA este o interprindere economica,fara personalitate juridica ,organiza de un intreprinzator persona fizica.Pentru infiintarea unei intreprinderi individuale in anumite activitati    economice este necesara o anumita pregatire profesionala sau un atestat al regatirii profesionale.I.I poate desfasura orice fel de activitate,,cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale (precum medicina,avocatura,notariat,arhitectura si contabilitate).

I.I nu plateste impozitul forfetar,poate opta pentru impozitare la norma de venit,se administreaza prin contabilitate simpla,poate avea mai multe domenii de activitate,poate angaja salariati,iar detinatorul I.I poate figura,la randul sau,ca angajat al unei persoane juridice.In acelasi timp,Intreprinderea este inregistrata fiscal si poate emite facturi.

3.INTREPRINDERE FAMILIARA (I.F.)

Intreprinderea familiara se constituie printr-un accord incheiat de membrii familiei,obligatoriu in forma scrisa.Reprezentantul acesteia trebuie sa aiba minim 18 ani,iar ceilalti membrii sa aiba cel putin 16 ani.I.F. poate angaja numai persoane din cadrul aceleiasi familii,indifferent de numarul acestora,nu si terte personale.Nr.minim de membri este 2,iar familia este considerata a fi reprezentata de sot,sotie,copiii care au implinit 16 ani,rude si afinii pana la gradul al 4 lea inclusiv.Membrii I.F.pot fi simultan Persoana Fizica Autorizata (PFA)si titulari ai unor Intreprinderi Individuale.

Nu se pot constitui in I.F.profesiile liberale ,activitatile economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale si activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special,anumite restrictii de desfasurare sau alte tipuri de interdictii.

4.SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA (S.R.L)

Se pot asocia si forma o S.R.L. atat persoane fizice,cetateni romani sau straini,cat si persoane juridice romane sau straine.Capitalul social minim este

de 200 RON.Societatile cu raspundere limitata sunt cea mai des intalnita forma de organizare a activitatilor economice.

Societatile comerciale cu raspundere limitata-cunoscute si ca S.R.L.-includ mai multe tipuri de firme,care se diferentiaza in functie de numarul de angajati,cifra de afaceri si activele pe care le au.Aceste tipuri sunt:microintreprinderile,intreprinderile mici,intreprinderile mijlocii si intreprinderile mari.In cazul in care iti vei infiinta un S.R.L.,cel mai probabil vei porni prin a fi microintreprindere.

TABELUL

Cum sa alegi tipul de organizare a afacerii

Atunci cand alegi tipul de organizare juridica a afacerii tale este bine sa ti cont urmatoarele:

-ce activitate vei face

unele tipuri organizarea afacerilor se potrivesc mai bine pentru anumite feluri de activitati,in timp ce nu se potrivesc pentru altele.Spre exemplu,daca vrei sa iti deschizi un restaurant/local,este mai recomandata o firma decat o P.F.A. daca vrei sa iti deschizi o pensiune cu familia,ai putea sa ai o intreprindere familiala.

-cine va presta munca

Daca pentru ceea ce vrei sa faci este indeajuns munca ta(ex.sa ai un atelier de cizmarie sau croitorie),atunci este recomandata infiintarea unei P.F.A.Din contra,daca activitatea aleasa implica mai multe persoane(ex.sa deschizi un restaurant sau o pensiune),te poti gandi sa deschizi o firma,o I.I. sau I.F.

-ce tip de clienti vei avea

Daca majoritatea clientilor tai sunt persoane fizice(adica oameni.nu firme)atunci este recomandat sa alegi o forma de organizare care are obtiunea de a fi neplatitoare de T.V.A. sub o anumita cifra.Daca vei vinde catre firme,atunci este mai avantajos sa fii platitor de TVA.In privinta T.V.A.exista mai multe cazuri,in functie de tipul clientilor si furnizorilor tai.Incearca sa discuti cu un contabil sau cineva de la Administratia Financiaraninainte,daca ai pozibilitatea.

Pasii necesari pentru a-ti inregistra legal afacerea

In continuare iti vom prezenta seturi de documente necesare pentru infiintarea diverselor forme legale de organizare a afacerii.Aceste seturi pot suferi modificari,astfel ca iti recomandam saintrebi la Oficiul Registrului Comertului si la Administratia Financiara din judetul tau atunci cand decizi sa inregistrezi legal afacerea ta.

Daca infiintezi o firma(societate comerciala)

Actele pe care trebuie sa le contina dosarul de infiintare(acestea sunt actele de baza in functie de situatiile specifice mai pot fi cerute si alte acte suplimentare):

-Dovada disponibilitatii numelui de firma-se obtine de la Oficiul Registrului Comertului din judetul tau;

-Actul constitutiv al societatii;

-Declaratii pe propria raspundere al asociatiilor/administratelor ce indeplinesc conditiile pentru exercitarea respectivei calitati;

-Dovada dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului ca va urma sa devina sediul afacerii-act de proprietate,contract de inchiriere,de comodat etc.

-Cazierele fiscale ale asociatilor;

-Dovada depunerii capitalului social-se obtine de la banca in momentul depunerii capitalului social;-Imputernicire avocatiala,mandat etc.pentru persoana ce depune actele la Registrul Comertului(daca plateste un avocat sau o firma specializata sa infiinteze firma in numele tau);

-Dovada disponibilitatii emblemei(siglei)firmei-daca este cazul;

-Taxe registru;

-Copii ale cartilor de identitate/pasapoartelor asociatilor(sau doar a ta daca vei fi asociat unic);

-Anexa cu privire la inregistrarea fiscala;

-Anexa cu privire la investitia straina-daca este cazul.

VA TREBUI SA FACI URMATORII PASI:

Pasul 1-Sa ai actele de identitate ale viitorilor asociati in original si 3 copii.

Pasul 2-Sa stabilesti detalii despre cum va fi organizata societatea:

-sa alegi forma societatii(in cazul nostru S.R.L);

-sa alegi obiectului de activitate al firmei,potrivit clasificarii CAEN(Clasificarea activitatilor din economia nationala);stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate;

-sa ai un act care sa arate drepturile de folosinta sau de proprietate asupra spatiului unde se va infiinta firma(ex.titlul de proprietate sau contract de inchiriere ori de comodat,daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietatea ta)-este necesara o copie a actului de folosinta sau de proprietate al imobilului in care se declara sediul social al afacerii;

-sa alegi denumirea societatii(se dau cel putin trei denumiri);

-sa decizi cat va fi capitalul social.Capitalul social minim este de 200 lei pentru S.R.L.

-sa decizi cine va fi administratorul societatii(poti fi chiar tu);

-sa alegi daca firma o sa fie platitoare de TVA sau nu.

Pasul 3

-Sa rezervi denumirea societatii.Verificarea disponibilitatii numelui de firma o poti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului https://recom.onrc.ro,user:guest,parola:guest.Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului;

-Sa intocmesti actul constitutiv(modele de astfel de acte gasesti pe Internet)

-Sa obtii declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori;

-Sa obtii cazierele fiscale ale viitorilor asociati-se elibereaza de Directia Finantelor Publice in cateva zile;

-Sa deschzi un cont curent in banca si sa depui capitalul social.Acesta se depune la banca intr-un cont special,nefiind percepute comisioane lunare de administrare.Capital minim pentru S.R.L.:200 RON;

-Sa ai specimenul de semnatura al administratorului legalizat notarial;

-Sa obtii acordul Asociatiei de Proprietari si al vecinilor pentru spatiul care va fi sediul social al firmei-daca este cazul(modelul unui astfel de acord se gaseste pe site-ul www.onrc.ro).

Pasul 4

Se depun la Oficiul Registrului Comertiului din judetul tau;

-Cerere de inregistrare a societatii(formulare tip:cerere,declaratie pe proprie raspundere,anexa vector fiscal etc.-pe care le poti obtine de pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului www.onrc.ro);

-Toata documentatia de mai sus(cu exceptia acelor acte si documente care nu au fost solicitate de catre personalul Registrului Comertului).

Pasul 5

Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea firmei:

-Certificatul de Inregistrare a firmei

-Hotararea Tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului;

-Certificatul contastator.

Pasul 6-Etape ulterioare

Realizarea stampilei societatii:vei avea nevoie de copii dupa actele societatii,respective o copie dupa actul tau de identitate;

Deschiderea contului bancar:la dosarul ce a fost depus la Oficiul Registrului Comertului a fost atasata o copie de pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social.

Dupa inregisrarea firmei este necesara deschiderea efectiva a contului societatii,prezentand chitanta originala;

-Cumpararea documentelor contabile:facturier,chitantier etc.Daca infiintezi o Persoana Fizica Autorizata(P.F.A.)

Vei avea nevoie de urmatoarele documente:

Carte de identitate sau pasaport al titularului-fotocopie certificata olograf(pe care se scrie de mana’’Conform cu originalul’’)de catre titular privind conformitatea cu originalul;

-Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional,precum contract de inchiriere,comodat,certificate de mostenitor,contract de vanzare-cumparare,declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc.-copie legalizata;

-Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala in domeniul sanitary,sanitar-veterinar,protectiei mediului si protectiei muncii;

-Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala,daca aceasta este ceruta,potrivit unor prevederi legale speciale;

-Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala,daca este cazul;

-Dovezile privind plata taxelor si tarifelor de registru(chitante)-platle se fac la casieriile Registrului Comertului.

Documentele privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta,dupa caz,cu unul dintre urmatoarele documente:

-diploma de studii;

-certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;

-certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala,organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;

-certificatul de competenta profesionala(cartea de mestesug,carnetul de munca,declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea,eliberata de primarl localitatii tale in mod gratuity,in cazul meseriilor traditionale artizanale);

-atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;

-atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate,in afara sistemuluide invatamant;

-orice alte dovezi care sa ateste experienta professional.

Daca infiintezi o Interprindere Individuala(I.I.)

Vei avea nevoie de urmatoarele acte:

formularul de inregistrare si cazierul fiscal al titularului,in original,care se obtin chiar de la Oficiul din judetul tau;

-dovada disponibilitatii si rezervarii denumirii(original)

-cartea de identitate sau pasaportul membrului Intreprinderii Individuale(copii atestate olograf)

-documente care atesta drepturile de folosinta(contractul de inchiriere,cel de comodat,certificatul de mostenitor,contractul de vanzare-cumparare,declarare de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta)asupra sediului social sau punctelor de lucru(copie legalizata sau original)

-specimenul de semnatura a titularului I.I.(original)

-declaratia-tip,pe propria raspundere,din care sa rezulte sa I.I. ndeplineste toate conditiile legale de functionare prevazute de legislatia speciala in domeniul sanitar,sanitar-veterinar,protectia mediului si protectia muncii,in original,care se obtine de la Oficiul Registrului Comertului.

Daca infiintezi o Intreprindere Familiara(i.F.)

Vei avea nevoe de urmatoarele acte,pe care trebuie sa le depui la Registrul Comertului:

-cerere tip,se obtine de la Oficiul Registrului Comertului,

-rezervarea de denumire

-cazierul fiscal pentru toti membrii familiei care vor face parte di I.F.(in format electronic)

-declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica I domeniul sanitar,sanitar-veterinar,protectia mediului si al protectiei muncii,se obtine de la Registrul Comertului

-cate o copie dupa actul de identitate al fiecarui membru,

-documentele aferente sediului(contract de inchiriere si/sau titlul de proprietate),

-specimenul de semnatura al reprezentantului IF,

-acordul de constituire incheiat de membrii familiei,

-procura speciala pentru reprezentatul intreprinderii desemnat prin acordul de constituire(sub semnatura private)prin care acesta este imputernicit sa o reprezinte

-dovezile privind achitarea taxelor legale

-documentele care atesta pregatirea profesionala si cele care atesta experienta profesionala a membrilor,daca este cazul.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate