Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
» Cerere de receptie si inscriere - oficiul de cadastru


Cerere de receptie si inscriere - oficiul de cadastru
Anexa nr.2

CATRE

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ………………

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ………………

Nr. de inregistrare…………………../……/……../20

CERERE DE RECEPTIE SI INSCRIERE
            Subsemnatul(a) ………………………………………………cu domiciliul/sediul in localitatea ………………………………str ………………………………nr legitimat(a) cu CI/BIseria . nr. .. , CNP ………………tel./fax ………………adresa de email: ………………prin  mandatarul ………………va rog sa dispuneti:

I.OBIECTUL RECEPTIEI:

 

         prima inscriere (atribuire numar cadastral);

         inscrierea unei constructii noi sau extinderea ei, pe o parcela inscrisa in cartea funciara;

         modificarea limitei de proprietate;

         modificarea suprafetei imobilului;

         descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate;

         reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

II. OBIECTUL INSCRIERII:

 

         intabularea* ………………

         inscrierea provizorie ** ………………

         notarea *** ………………

         radierea**** ………………

 

IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciara nr ………………a comunei/orasului/municipiului

………………………………si numarul cadastral al imobilului ………………,.situat in str ………………………………,nr .,bl …,scara ..,ap .,comuna/oras/municipiu ………………

 

ACTUL JURIDIC care justifica cererea, anexat in original sau in copie legalizata: dubluclick
Solicit comunicarea raspunsului

prin posta

       

la sediul biroului  teritorial

       

Fax

       

            S-a achitat tariful de ………………lei prin chitanta…nr . / ………………cu codul nr ………………

DATA / . /2007                                                                                                    SEMNATURA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drept de proprietate, uz, uzufruct. abitatie, servitute, concesiune, ipoteca, privilegiu etc.

Act sub conditie suspensiva, hotarare judecatoreasca care nu a ramas irevocabila

Incapacitate, act sub conditie rezolutorie sau cu termen, locatiunea, preemtiunea, promisiunea de Instrainare, sechestrul judiciar si.

asigurator, schimbarea rangului ipotecii, actiuni In justitie asupra imobilului In cauza, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

**** Drepturi reale, ipoteca, privilegiu. 'Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Legislatie
COMISIILE DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 SI LEGII NR.1/2000 PROCEDURA STABILIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATӐ ASUPRA TERENURILOR
N.S.S.M. pentru salile de clasa, laboratoarele de fizica, chimie si de biologie
Dificultati practice in aplicarea noutatilor legislative privind garantarea proprietatii
DISPOZITII PROCEDURALE PRIVIND ACTIVITATEA COMISIILOR DE FOND FUNCIAR
Constitutiile Frantei si Belgiei
N.S.S.M. pentru salile de clasa, laboratoarele de fizica, chimie si de biologie
LEGISLATIA PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR
COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI IN LITIGIILE FUNCIARE
Legislatie rutiera 2009 pentru obtinerea permisului de conducere cat. ‘B’
Procedura de infintare a societati comerciale