Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor


Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Marketing


Index » business » Marketing
» STUDIU DE CAZ - PLAN DE MARKETING LA S.C. COZIA FOREST S.A.


STUDIU DE CAZ - PLAN DE MARKETING LA S.C. COZIA FOREST S.A.
STUDIU DE CAZ - PLAN DE MARKETING LA S.C. COZIA FOREST S.A.

In anul 1873, pe VALEA OLTULUI , la BREZOI se construieste o mica fabrica pentru  producerea cherestelei, mult solicitata pe piata interna si externa.

            La 1 mai 1950, in localitatea BABENI, se infiinteaza unitatea  IPEIL BABENI cu numai doua gatere, iar in 1955 se formeaza o hala gatere cu 5 gatere, astfel ca dupa anul 1970 unitatea economica functioneza cu mai multe sectii.
            Inceputul  secolului  XX  marcheaza o noua etapa in evolutia industriei forestiere locale prin construirea in 1901 de catre 'Societatea anonima pentru exploatarea de paduri-LOTRU'  a  unei fabrici moderne cu instalatii de forta electrica.

            La data de 1 aprilie 1973 in baza Decretului Consiliului de Stat nr.162/1973 privind aplicarea normelor unitate de structura pentru unitatile economice,se infiinteaza Intreprinderea Forestiera de Exploatare si Transport Rm.Valcea.

Societatea  Comerciala 'Cozia Forest  S.A.' Rm.Valcea , ca succesoare a Intreprinderii Forestiere de Exploatare si Transport Forestier,a luat fiinta in luna martie 1992 in termenul Hotararii Guvernului Romaniei nr.7992 de organizare si functionare a Ministerului Industriilor si Hotararii Parlamentului nr.11/1992 sub forma de sucursala de Exploatare, Transport si Prelucrare a Materialului lemnos.

            Prin hotararea Guvernului Romaniei nr.15 din 11.01.1994 Sucursala de Exploatare, Transport si Prelucrare a materialului lemnos s-a trnsformat in Societate Comerciala pe actiuni fiind inmatriculata la Oficiul Registrului  Comertului Judetului Valcea sub 38/313 ca persoana juridica avand forma juridica de societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate legile romane si cu prezentul statut.

Functioneaza cu un capital social  in valoare de 56.960.000.000 lei si este sustinut de 56.960.000.000 actiuni  a 1000 lei fiecare actiune.

Societatea Comerciala Cozia Forest Rm. Valcea a devenit societate privata, in baza Legii nr. 55/1996 si  H.G.  887/1995, pe data de 22 Februarie 1996  prin contractul de vanzare - cumparare nr. 51 incheiat intre Fondul Proprietatii de Stat (FPS)  si Asociatia  salriatilor  si membrilor  societatii comerciale.

Cifra de afaceri in anul 2004 6.864.575.142 lei realizand un profit net in valoare de  2.849.859.687 lei.

Societatea continua o activitate de peste 120 de ani in domeniul exploatarii si prelucrarii lemunlui in judetul Valcea. Are traditie in exportul produselor  realizate in tarile  Europei Occidentale, Asiei  si Africii  exportand peste  50%  din productia obtinuta  ca urmare a prelucrarii  masei lemnoase  achizitionata prin licitatie  de la Directiile Silvice  Valcea,  Tg. Jiu si alti furnizori.

Pe piata   interna societatea are beneficiari traditionali  carora le vinde produse prin contracte directe  de peste 30 de ani.

Misiunea (scopul) noua  sau curenta

Profilul societatii  il constituie exploatarea, transportul si prelucrarea  primara a lemnului, precum si comercializarea  produselor obtinute. In completarea obiectului  de activitate  ca efect al mutatiilor  produse pe piata cererii  si al ofertei, s-a  asimilat prelucrarea  industriala (productia de semifabricate si prefabricate, mic mobilier), precum si executia de prestari servicii  catre populatie legat   de obiectul de activitate.

Obiective pe termen  apropiat si pe termen lung

Obiectivele pe termen  apropiat si lung  pe care le-a propus  societatea sunt urmatoarele:

Ø      corelarea capacitatilor   de productie cu resursele  de materie prima (masa lemnoasa);

Ø      alinierea produselor realizate  la cerintele tehnice   si calitative  stabilite prin normele   si standardele internationale;

Ø      cresterea ponderii exportului   concomitent cu acoperirea nevoilor pietei interne  de produse din nomenclatorul   ramurii;

Ø      reducerea consumurilor specifice  de materii prime   si resurse energetice , pana la nivelul consumurilor europene;

Ø      imbunatatirea conditiilor de munca pentru salariati;

Ø      promovarea masurilor  pentru preotejarea mediului;

Ø      atragerea de capital   intern si extern   pentru realizarea     obiectivelor propuse.

Pentru realizarea  obiectivelor propuse   se vor  uni masurile restructurarii cu masuri de evaluare a investitiilor astfel:

a)      Pentru sectia de industrializare  a lemnului Brezoi

Retehnologizarea  fabricii de cherestea  cu doua linii de fabricatie   cherestea cu ferastraie  panglica pentru cresterea randamentului de  prelucrare a masei lemnoase  si a calitatii cherestelei.

Realizarea  cu prioritate a unui grup  de uscare  cherestea pentru care   exista piata de desfacere  si valorificare a resurselor lemnoase  secun dare in energie   termica pentru uscare.

b)      Pentru sectia de industrializare a lemnului Babeni

 Retehnologizarea fabricii de cherestea cu doua linii de fabricatie  cherestea cu ferasttraie panglica  pentru cresterea randamentului  de prelucrare a masei lemnoase   si a calitatii cherestelei.

Realizarea  cu prioritatete a unui grup   de uscare  pentru care exista   piata de defacere  si valorificarea resurselor  lemnoase secundare   in energie termica pentru uscare.

 Sistemul informatic la S.C. COZIA FOREST S.A.

Obiectivele unui sistem informatic s-a definit in urma unei investigatii complexe  a starii si comportarii sistemului economic al unitatii efectuata  impreuna cu cadrele de conducere  de la toate nivelurile ierarhice. Dupa investigatie s-au cunoscut:

      - evolutia situatiei economice si financiare a unitatii;

      - eficacitatea cu care sunt utilizate resursele financiare;

      - eficienta economica a utilizarii mijloacelor fixe;

      - rentabilitatea produselor (serviciilor).

    Dupa stabilirea obiectivelor s-a stabilit modelul de ansamblu al sistemului informatic.

     La structurarea sistemului informatic s-au avut in vedere urmatoarele cerinte:

       - pe fiecare nivel al structurii trebuie sa se asigure unicitatea criteriului de  descompunere a sistemului;

       - structura realizata sa permita constituirea sistemului prin asamblarea modulelor;

        - structura nu trebuie sa contina suprapuneri  ale modulelor;

        - structura trebuie sa fie pe cat posibil naturala,ceea ce inseamna sa fie obtinuta  pe baza unui criteriu semnificativ si esential.(fig. 1)                               

Subsistem pentru

cercet.-dezvolt.

 

Subsistem financiar-contab.

 


                                           

Oval:        Sistem
    Informatic
                                          


                                                Fig. 1

 

        

     Utilitatea si viabilitatea sistemului informatic este determinata de tipul, continutul si  operativitatea cu care se transmit situatiile de iesire la factorii de decizie.

      Determinarea intrarilor subsistemului pornind de la iesirile acestora se face utilizand tehnica concordantei iesiri -intrari.(fig. 2)  


                                                          Fig.2       

       La S.C. COZIA FOREST S.A activitatea  informatica este coordonata de Statia de Calcul ,care are in dotare calculatoare PC 486,PC 586 repartizate in sectoare si sectii,unde se culeg datele primare astfel:

       SIL BREZOI - FACTURI, SALARII, FACTURI FURNIZORI, INTRARI -IESIRI  DE  MATERIALE DIN MAGAZIE;

       SIL BABENI - FACTURI, SALARII ,FACTURI FURNIZORI, INTRARI - IESIRI DE MATERIALE DIN MAGAZIE;

        ATELIER CENTRAL DE REPARATII RM.VALCEA- SALARII, FACTURI  DE LA FURNIZORI, INTRARI - IESIRI DE MATERIALE DIN MAGAZIE,CONSUMURILE DE CARBURANTI ALE MIJLOACELOR DE TRANSPORT DIN FIRMA.

         Serviciul financiar-contabilitate primeste pe diskete datele primare si  le centralizeaza  pentru intocmirea balantei de verificare. De asemenea, primeste datele  datele primare de la salarii si obtine centralizarea fondului de salari, retinerile si, conform situatiei obtinute, se completeaza ordinele de plata.

          Serviciul personal intocmeste centralizarea fodului de salarii repartizat pe  activitati.

          Serviciul mecano- energetic, prin MODEM, preia consumul de energie  electrica din sectoare si centralizeaza la nivel de unitate, urmarind la nivelul productiei  consumul de energie electrica.

           La cumpararea masei lemnoase se primesc pe suport extern si APV parchetelor  cumparate la biroul masa lemnoasa care folosind calculatorul din dotare repartizeaza  pe sectoare parchetele, intocmesc devizele si urmaresc plata.

        


SFE BABENI BABENI

 

BIROUL MASA LEMNOASA

 
         

    

                                                             Fig.3 .

     Salariatii statiei de calcul intretin baza de date prin copierea disketelor sosite de  la sectoare, ei sunt preocupati de exactitatea si legalitatea informatiilor editate  de calculatoare, de imbunatatirea permanenta a  programelor.

    Se are in vedere utilizarea de metode moderne, tehnici, instrumente, solutii tipizate si tehnologii in vederea cresterii productivitatii muncii si ridicarii calitatii produselor informatice.

Echipa de management  - structura organizatorica    a societatii

Structura organizatorica  a societatiieste de tip piramidal, S.C. COZI FOREST S.A.  fiind in prezent organizata  astfel:

-         Adunarea Generala a Actionarilor

-         Consiliul de Administratie

-         Director General

-         Directori  - diretor pentru exploatare si transport;

                       - directori comerciali  si pentru industrializarea lemnului;

                       - director economic.

-         Consilieri  - pentru probleme tehnice;

                       - pentru probleme economice.

-         Servici si birouri  functionale (in numar de 4);

-         Sectii  si sectoare de productie    

                       - trei sectoare de exploatare si transport (Brezoi, Babeni, Jiblea);

                       - doua sectii de industrializare a lemnului (Babeni, Brezoi);

                       - 1 atelier mecano-energetic (Rm. Valcea).

 Pentru eliminarea suprapunerilor  de sarciini si a disfunctionalitatilor  in circuitul informatiei, societatea si-a restructurat  aparatul de conducere, a optimizat  subordonarile  compartimentelor  functionale programului director. Prin  aceasta s-a simplificat real  si eficient  transferul de autoritate   si responsabilitate   pentru fiecare salariat  in parte, de la factorul de decizie  pana la ultimul executant.

Consultanti - Profesionisti

Institutul National al Lemnului  - Bucuresti - pentru studii de fezabilitate  si elaborare proiecte tehnologice.

Produsele si serviciile

Descrieri . Pregatire pentru piata

Avand in vedere  profitul societatii, activitatea prezentata  se incadreaza atat in sfera vanzarii produselor  din lemn  cu cerere actuala  pe piata interna  si externa, cat si asimilarea unor produse noi de perspectiva.

Cererea actuala  de produse a pietei interne si externe este corelata cu resursa  de materii prime  si cu capacitatea de productie a societatii  si se estimeaza astfel (realizari ale anului 2004):

-lemn pentru celuloza     10.869 m³;

- lemn foc                        15.531 to;

- cherestele                      38.973 m³;

- parchet                          75.000 m³;

si alte produse solicitate prin comenzi   ferme de diversi beneficiari.

Materia prima  pentru S.C. COZIA FOREST S.A.  o constituie lemnul  rotund de rasinoase, fag, stejar si diverse specii  pentru industrializare.

Transformarea bustenilor  in cherestea se face prin debitare   pe plan sau pe prisma  in gatere verticale, dupa debitare toate piesele se prelucreaza  in functie   de specificatia de productie:

-         cherestea intern si export;

-         frize pentru fabricare parchet;

-         deseuri pentru alimentarea centralelor  termice, furnizoare de abur  tehnologic.

Cherestea de fag (23.904 realizate in anul 2004) se trateaza hidrotermic (aburire) pentru uniformizarea  culorii  si ameliorarea  proprietatilor  si se antiseptizeaza  pentru imbunatatirea  rezistentei la atacul ciupercilor si insectelor.

O parte  din cheresteaua fabricata  se foloseste pentru realizarea  de semifabricate,  prefabricate si mic mobilier. Din  prelucrare rezulta  de asemenea frizele necesare  productiei de parchet.

Controlul de calitate  este asigurat la nivel  de fabrici, desfasurandu-se  pe baza respectarii  cerintelor actuale: STAS, S.R., ISO. Verificarea  calsitatii loturilor  de produse se face prin metoda  nivelului de calitate acceptabil (AQL). Produsele societatii sunt  competitive pe piata in comparatie cu concurenta.

Piata si competitorii

Descriere clienti

Principalii clienti ai S.C. COZIA FOREST S.A.   pe piata interna sunt:

Ø      S.C. CARPATINA S.A. Rm. Valcea, S.C. MOBILUX S.A.Bucuresti, S.C. ANTECO S.A. Ploiesti pentru cherestea si semifabricate, volumul absorbit de aceste societati este de  circa 5400 mc. in anul 2004.

Ø      pentru lemnul de celuloza  - S.C. SOMES S.A. Dej cu un volum de 1360 mc., S.C. CELROM  S.A. Turnu Severin  pentru un volum de 16000 mc.

Ø      diversi utilizatori  de lemn din sectorul privat  care reprezinta 20% din volumul vanzarilor la intern.

Principalii clienti  ai societatii pe piata  externa sunt:

Ø      S.C. SAM - WOOD Bucuresti  pentru u n volum de 8056 mc. cherestea  fag;

Ø      M.C.M. EGYIPT  pentru un volum de  4229 mc. cherestea de fag;

Ø      94 BITEX  Bucuresti  pentru un volum  de 1513 mc. cherestea fag;

Ø      S.C. GEROMIM  Sibiu pentru un volum  de 600mp. parchet.

Si alti clienti care au cumparat cantitate sub 1000 mc. cherestea de fag , cherestea de rasinoase, elemente  de lazi (ambalaje).

Perspectivele pietei

Pentru piata interna

Piata interna este in curs de formare  si reasezare avand o dinamica   strans legata de procesul  accelerat al privatizarii.

Din studiile  de marketing efectuate de institute specializate  in domeniu rezulta  ca cererile  din produse din lemn vor inregistra  o crestere de peste  2% annual. Aceasta estimare este sustinuta de urmatoarele realitati:

Ø      cererea de lemn  a industriei prelucratoare  si a celorlalti mari beneficiari  ca urmare a relansarii investitiilor;

Ø      cresterea serviciilor in turism, cresterea numarului  caselor de vacanta, solicitarea sporita a mobilierului rustic si a mobilierului de odihna;

Ø      dezvoltarea sectorului privat  si infiintarea de noi firme  va detremina cresterea  corespunzatoare  a cererii de parchet,  lemn constructii, mic mobilier, etc.

Ø      in perspectiva cresterii  nivelului de trai va creste  si consumul intern de mobila, semifabricate si prefabricate din lemn.

Se poate aprecia ca in Romania  exista o piata instabila a produselor din lemn  cu o tendinta de crestere pana in 2010.

Masuri neceare pentru cresterea  competitivitatii pe piata.

Cresterea costului materiei prime de la an la an  limitaza nivelul de competitivitate  a produselor pe piata interna. Pentru contracararea  acestei tendinte, societatea isi prpune urmatoarele:

Ø      adancirea prelucrarii  industriale pentru obtinerea  de produse  cu grad de finisare  superior  si in concordanta cu exigentele pietei;

Ø      identificarea   de noi segmente ale pietei pentru produse  cu valoare inglobata mare,

Ø      mobilitate si flexibilitate la  cererea pietei;

Ø      formarea profesionala  permanenta a specialistilor;

Ø      implementarea conceptului  - pret- cantitate - calitate.

Pentru piata externa

Conjuctura de piata

Prin  traditia indelungata in exploatarea  si prelucrarea lemnului, Romania  prin societatile comerciale  specializate, si-a castigat un loc important in piata externa  a produselor din lemn   fiind clasificata in primele 10 tari exportatoare  de produse din lemn  in Europa.

Din analiza studiilor de piata   privind comertul cu produse din lemn  (statisticile  FAO si alte publicatii de specialitate) se desprind urmatoarele aspecte  relevante  si pentru industria  lemnului din Romania:

-         volumul de masa lemnoasa ce s-a exploatat in Europa   in ultimii 15 ani  a fost in continua crestere, estimandu-se in continuare o crestere  de 12-15%;

-         piata cherestelei  are disponibilitati mari  de absortie si stabilitate  relativ  ridicata;

-         marii exportatori  de cherestea (Austria 4 mil. mc/an; Finlanda 4,5 mil. mc./an; Suedia 6,7 mil. mc./an) isi  pregatesc strategii  de largire a pietei  in vederea  valorificarii mai bune a acestei resurse materiale;

-         pe plan mondial consumul de cherestea  va creste cu 1,5% anual.

Principalii concurenti

Principalii concurenti  ai S.C. COZIA FOREST S.A. Rm Valcea sunt:

-         societatile  comerciale de acelasi profil aparute prin H.G. 15/1994;

-         societatile private cu raspundere limitata   care au acelasi profil de activitate.

Strategia firmei de competitie

Politica de determinare a preturilor

In Romania datorita  trecerii de la o economie centralizata la o economie de piata, evolutia preturilor  a avut si are in continuare  pe perioada tranzitiei  o dinamica ascendenta.

Aceasta este determinata pe de o parte de instabilitatea raportului cerere - oferta si pe de alta parte  de tendinta  de aliniere a preturilor  interene la preturile internationale, opinie justificata, avand  in vedere intentia  Romaniei integrare in Uniunea Europeana.

O influenta deosebita  asupra pretului produselor   o au materiile prime, in special lemnul pe picior care  este stabilit de Regia Autonoma Romsilva  si de rezultatul licitatiilor organizate   de catre acestea  pentru exploatarea masei lemnoase.

Pretul pentru masa lemnoasa  licitata la Directia Silvica Rm Valcea a atins valoarea  de 14,4 USD/mc. Ponderea valorica a materiei prime  in pretul de vanzare   a cherestelei  la intern este de 48%  iar la export  este de circa 28,8% cu tendinte de crstere  datorita concurentei.

Politica preturilor  in viitor va fi stabilita in corelatie cu potentialul productiv al societatii si in concordanta cu:

-         cerintele pietei  de vanzare  la intern si  export;

-         ponderea pe piata;

-         gradul de saturare al pietei;

-         gradul de penetrare  pe piata;

-         previziunea  potentialului  de vanzari.
Planul de reclama  (promovare)

S.C. COZIA FOREST S.A. va aduce o politica activa de publicitate  prin mijloace traditionale  si moderne (Europage, Internet) pentru a se face cunoscuta   pe piata mondiala.

Alegerea amplasarii si sediile - Reteaua  de distributie.

Sediul societatii este in Rm. Valcea, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 17, unde  se gaseste serviciul de vanzari   si directorul comercial. In localitatile Babeni si Brezoi, la fabricile de cherestea  este organizata vanzarea  prin magazine proprii. In general  se fac pe baza   de contract, atat la intern cat si la export.

Estimari de cresteri anticipate (pentru preturi)

Preturile  de vanzare   se aliniaza lunar  in functie de rata inflatiei  si a cursului Leu/USD.

Factorii legali, social - politici, economici care afecteaza strategia

Activitatea  S.C. COZIA FOREST S.A.Rm. Valcea inca de la infiintare  a fost profitabila, indiferent de corectarea  legislatiei care a fost influentata de factorul politic. Profitul obtinut a fost reinvestit pentru  mentinerea unei activitati productive  corespunzatoare. Societatea  nu a inregistrat  conflicte de munca  majore (grele) chiar daca  restructurarea   a dus la disponibilizari  succesive de personal, gasindu-se   solutii pentru ambele parti  (patronat-sindicat).

Vanzari

Metode de vanzare curenta

Metodele de vanzare  practicate de societate  sunt en-gross si en-detail, vanzarea en-gross se realizeaza prin:

-         note de comanda;

-         contracte economice directe  prin comisioane.

Vanzarea en-detail se realizeaza prin:

-         magazinele proprii.

Canalele de distributie  folosite de serviciul vanzari  din societate sunt:

-         direct de beneficiar  pri mijloace de transport  proprii sau ale beneficiarului;

-         pri intermediere de catre comisionari;

-         prin retea de magazine proprii.

Productia

Consideratii de cumparare sau fabricare

S.C. COZIA FOREST S.A Rm. Valcea  are o capacitate de exploatare forestiera  de peste 100.000 mc. de masa lemnoasa/an  de diferite specii forestiere, ceea ce confera   posibilitatea obtinerii unei game importante si totodata  variata de produse din lemn.

Sursa de masa lemnoasa  o constituie Regia Autonoma  ROMSILVA  prin filialele si ocoalele silvice  din zona, contractarea masei lemnoase  facandu-se prin licitatii  sau negocieri.

Principalele operatii tehnologice  existente in cadrul societatii  comerciale sunt:

-         exploatarea si transportul  masei lemnoase;

-         industrializarea lemnului.

Procesele tehnologice existente, care  se desfasoara in cadrul sectiei de industrializare a lemnului Brezoi  sunt urmatoarele:

-         fabricarea cherestelei cu gatere verticale;

-         prelucrarea cherestelei in semifabricate;

-         mic mobilier.

 Procesele tehnologice existente, care  se desfasoara in cadrul sectiei de industrializare a lemnului Babeni  sunt urmatoarele:

-         - fabricarea cherestelei cu gatere verticale;

-         prelucrarea cherestelei in semifabricate;

-         mic mobilier.

Principalele produse realizate  in ultimii trei ani sunt:

Sectia de industralizare a lemnului Brezoi a realizat:

-         cherestea de rasinoase;

-         cherestea foioase (inclusiv fag aburit);

-         semifabricate foioase  si rasinoase;

-         mic mobilier.

Sectia de industrializare  a lemnului Babeni a realizat:

-  cherestea de rasinoase;

-         cherestea foioase (inclusiv fag aburit);

-         semifabricate foioase;

-         parchet clasic;

-         mic mobilier.

Procesul de fabricatie

Scurta descriere tehnologica  a procesului de productie.

Sectia de industrializare a lemnului   Brezoi (apartine S.C. COZIA FOREST S.A. Rm. Valcea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Masa lemnoasa exploatata  de sectoarele de exploatare  forestiera ale societatii  comerciale este transportata in depozitul de busteni, unde este prelucrata,  sortata pe domenii si consrvata in vederea  debitarii in cherestea.

Bustenii sunt preluati din depozit  si transportati in fabrica de cherestea, unde, utilizand tehnologia  de debitare pe gatere  se realizeaza  randamente de prelucrare  mai reduse datorita grosimii  panzelor si imposibilitatii selectarii materiei prime in procesul  de debitare pentru  eliminarea   defectelor lemnului cu pierderi tehnologice minime.

Cheresteaua este prelucrata mecanic  dupa debitare, iar cheresteaua de fag este supusa procesului de aburire - pentru uniformizarea culorii  si reducerea tensiunilor intrene prin tratarea  lemnului in camere de aburire.

Fabrica de semifabricate din cherestea

Cheresteaua rezulta, in functie  de cererea pietei , este prelucrata  in semifabricate  prin eliminarea  defectelor din lemn  si obtinerea unor dimensiuni standard.

Micul mobilier  la aceasta sectie  se realizeaza pe aceleasi linii  de fabricatie  functie de caomenzile care sunt  cerute de clienti.

Sectia de industrializare a lemnului Babeni

Fabrica de cherestea

Bustenii sunt prelucrati  din depozit cu motostivuitoare, cu furci frontale si transportoare cu lant  si racheti in hala de fabricatie,unde, utilizand debitarea cherestelei  pe gatere verticale, se realizeaza  randamente de prelucrare reduse  datorita grosimii mari  a panzelor si imposibilitatii   selectarii lemnului  corespunzator  calitatii busteanului.

Cheresteaua rezultata  este prelucrata mecanic  dupa debitare  unde rezulta   cherestea si frize pentru parchet  -  cheresteaua de fag  este tratata prin aburire  in camere  speciale "aburitori".

Dupa operatiile de prelucrare  mecanica (tivire, netezire) si aburire  cheresteaua  este sortata, stivuita  la sipca  si  transportata in depozitul  pentru zvantare naturala.

Fabrica de semifabricate din cherestea

Cheresteaua  rezultata, in functie de solicitarile  beneficiarilor, este transformata in semifabricate de cherestea la dimensiuni standard.

Operatiunile tehnologice   care se executa  in aceasta sectie  sunt retezarea si  spintecarea cherestelei pentru obtinerea  dimensiunilor de semifabricate  si eliminarea defectelor cherestelei.

Fabrica de mobilier

Tehnologia  de fabricatie se bazeaza  pe masinile universale  de prelucrare manuala  cum sunt:

-         ferastrau circular d eretezat;

-         masini de indreptat  pe o fata si un cant;

-         masini de rindeluit la grosime;

-         masini de frezat cu ax superior;

-         masina de gaurit multiplu;

-         masina de slefuit cu bande orizontale;

-         cabina d efinisaj cu instalatie de pulverizare.

Produsele realizate in cadrul  sectiei sunt mic mobilier de serie mica, care prezinta o diversitate foarte mare, ceea ce  nu permite, in situatia  existenta organizarea  unui flux tehnologic.

Fabrica de parchet clasic 

Materia prima  pentru realizarea productiei de parchet calsic  o constituie   frizele rezultate  de la ambele fabrici  d echerestea - Babeni, Brezoi.

Tehnologia de fabricatie presupune:

-         uscarea frizelor  de parchet pana la o umiditate  de 10 K2%;

-         sortrea frizelor dupa uscare pentru:

·        prelucrarea mecanica pe lungime   a frizelor in lamba si uluc;

·        prelucrarea mecanica  la capete a frizelor  in lamba si uluc;

·        ambalare, depozitare si expeditie.

Aceasta fabrica  este singura din cadrul  celor doua sectii  care a fost retehnologizata in ultima perioada  si care realizeaza produse de calitate, dovada fiind stocurile reduse d emarfa.

Instalatii, necesitate

Pentru realizarea  productiei de cherestea, de prefabricate si de frize  de calitate superioara  si pentru penetrarea pietei Uniunii Europene, Chinei si mentinerii pietei actualela export si pentru  a indeplini  pretentiile pietei intrne,  societatea noastra trebuie  ca in urmatorii ani sa procedeze la retehnologizare nationala.

Suport de proiectare si inginerie 

Activitatea de productie  este sustinuta de echipa de specialisti    ai societatii in anumite cazuri  pentru proiecte mai complexe si analize speciale suportul este  asigurat prin Institutul National  al Lemnului Bucuresti firma cu traditie in acest sector.

Planul de control al calitatii

Controlul de calitate se realizeaza in prezent  pe linia de productie si in  punctul final - rampa verde - unde in functie d ecomenzile de intern  si export  se realizeaza controlul de calitate final, inainte de ambalare si  incarcare in mijlocul  de transport  pentru a fi livrate.

Societatea are preocupari deosebite pe aceasta linie  avand   teme de crecetare si implementare  cu Institutul National  al Lemnului Bucuresti si Universitatea Iasi - privind sortarea  pe calitate prin tehnica ultrasunetelor. Participarea societatii  este materializata prin punerea  la dispozitie  a materialelor , ampalsamente si personal cuantificate in dolari la valoare de 30.000 $ SUA.

Cerinte de angajare personal

In prezent Societatea Comerciala Cozia Forest  S.A. Rm. Valcea are personal calificat pentru desrvirea  utilajelor ce vor  inlocui actualele linii tehnologice.

Avand pregatirea necesara  se va proceda la instruire de scurta durata pentru acomodarea cu noile utilaje.

Inlocuirea liniilor tehnologice  cu utilaje noi performante  va produce o  reducere de personal, 76 salariati, datorita  automatizarii si mecanizarii  operatiunilor de fabricatie  si manipulare.

Sursele de aprovizionare  pentru materiale de baza.

Societatea comerciala Cozia Forest  S.A. Rm. Valcea, utilizeaza in totalitate materii prime din tara. Nu se utilizeaza  materii prime din import, iar relatiile cu furnizorii sunt relativ bune, facandu-se o selectie a acestora  conditionata de prmptitudinea livrarilor.

Principalele surse de materii prime sunt preyentate in tabelul anexat:

Nr. Crt.

Specificatie

Sursa de aprovizionare

1.

Busteni din specii de rasinoase  si foioase

Regia Autonoma Romsilva cu filialele D.S. Valcea, D.S. Tg. Jiu, D.S. Sibiu, D.S. Slatina

2.

Cherestea de rasinoase

Surse proprii

Fabricile de cherestea Brezoi, Babeni

3.

Accesorii materiale

Societatea comerciala Feroneria S.A. Arad

4.

Lacuri diluanti

Societatea comerciala Posicolor  S.A. Bucuresti,

Societatea comerciala Posicolor  S.A. Timisoara

5.

Scule si dispozitive

Societatea comerciala Asco S.A. Codlea

6.

Rulmenti si piese de schimb

Societatea comerciala Rulmentul S.A. Alexandria,

Societatea comerciala Tractorul S.A. Brasov,

Societatea comerciala Autocamionul S.A.

Resursele energetice pentru desfasurarea preocesului  de productie pentru sectiile  de industrializare Babeni si Brezoi sunt:

-         energia electrica - de le Regia Autonoma RENEL;

-         energia termica - de la centrala termica care functioneaza  pe fiecare platforma   cu resursele lemnoase secundare  rezultate de la fabricile de cherestea;

-         apa industriala din reteaua  de alimentare proprie a fiecarei    sectii in parte;

-         carburantii si lubrifiantii  pentru mijloacele d etransport  si utilaje  de colectare a lemnului  (benzina si motorina) de la societatile d eprofil.

Preturile de achizitie  si cantitatile se aliniaza   preturilor de piata  si volumului de masa  lemnoasa achizitionat  prin licitatie anual.Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Marketing


Comunicare


CODIFICAREA MARFURILOR - CONDITIE PENTRU TRECEREA DE LA VANZAREA TRADITIONALA LA TELEVANZARE
Proiect atestat marketing - Publicitate si promovare S.C. Avon S.R.L
Relatiile dintre logistica si marketing
STUDIU DE CAZ - PLAN DE MARKETING LA S.C. COZIA FOREST S.A.
POLITICA DE DISTRIBUTIE
PROMOVAREA VANZARILOR (PV)
PROCESE DE COMUNICARE IN NEGOCIERE
CERCETARI DE MARKETING
Proiectarea si realizarea unei cercetari in vederea stabilirii atitudinii studentilor din Bucuresti fata de publicitatea TV
BUGETUL ACTIVITATII PROMOTIONALE