Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Ca sa traiesti o viata sanatoasa.vindecarea bolilor animalelor, protectia si ingrijirea, cresterea animalelor, bolile animalelor
Alimentatie Asistenta sociala Frumusete Medicina Medicina veterinara Retete

Medicina


Index » sanatate » Medicina
Activitatea de expertizare medicala


Activitatea de expertizare medicala


ACTIVITATEA DE EXPERTIZARE MEDICALA A PERSOANELOR CARE LA DATA SOLICITARII NU AU CALITATEA DE ASIGURAT IN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

a) Scopul si definitia activitatii

Scop:Expertizarea solicitantului unei pensii de invaliditate in vederea stabilirii gradului de invaliditate.

Definitie:

Activitatea prin care medicul expert al asigurarilor sociale constata gradul de pierdere a capacitatii de munca a unui solicitant care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu este asigurat al sistemului public de pensii.

b) Caracteristici

- asigura solicitantului care indeplineste criteriile medicale de incadrare in grad de invaliditate premiza acordarii statutului de pensionar de invaliditate.

b1) Principalele sub-activitati

b1.1) Preluarea dosarului de la solicitant si inregistrarea in evidentele cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

b1.2) Verificarea documentatiilor din dosar si solicitarea, dupa caz, de investigatii medicale suplimentare la unitatile sanitare de specialitate.

b1.3) Convocarea solicitantului la cabinetul de expertiza medicala, sau deplasarea la domiciliul acestuia, dupa caz.

b1.4) Examinarea solicitantului si redactarea concluziilor expertizei.

b1.5) Culegerea datelor in aplicatia informatica.

b1.6) Emiterea deciziei medicale si acordarea numarului de decizie. Redactarea planului de recuperare a capacitatii de munca si stabilirea termenului de revizuire.

b1.7) Intocmirea formelor de expediere a deciziei medicale.

b1.8) Arhivarea dosarelor medicale.

b2) Principiile care guverneaza activitatea de stabilire a pensiei pentru limita de varsta

gratuitate

legalitate

profesionalism

operativitate

confidentialitate

b3) rezultate urmarite:

incadrarea in grad de invaliditate numai daca se constata pierderea totala sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca, in vederea inscrierii la pensie de invaliditate.

c) Locul de desfasurare si dotarea necesara

c1) Locul de desfasurare:

- cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

c2) Dotarea necesara:

mese de lucru si scaune

legislatia din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale

legislatia medicala

rechizite de folosinta curenta

sistem informatic de prelucrare a datelor in retea, calculator, imprimanta, etc.

linie telefonica, orice mijloc de comunicare

mobilier pentru pastrarea legislatiei si a dosarelor de lucru

climat adecvat (temperatura, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil)

d) Personalul implicat in realizarea activitatii

medici experti ai asigurarilor sociale si asistenti medicali si sociali din cabinete de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

e) Modul de lucru

1. Preluarea si inregistrarea dosarului cu documentatia necesara de la solicitant.

2. Verificarea documentatiilor din dosar si solicitarea, dupa caz, de investigatii medicale suplimentare la unitatile sanitare de specialitate

3. Convocarea solicitantului la cabinetul de expertiza medicala sau deplasarea la domiciliul acestuia, dupa caz.

4. Examinarea solicitantului.

5. Redactarea concluziilor expertizei.

6. Culegerea datelor in aplicatia informatica.

7. Emiterea deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate.

8. Acordarea numarului de decizie.

9. Redactarea planului de recuperare a capacitatii de munca si stabilirea termenului de revizuire.

10. Ordonarea si indosarierea actelor si documentelor.

11. Semnarea si stampilarea deciziei de incadrare in grad de invaliditate.

12. Intocmirea formelor de expediere a deciziei medicale.

12. Arhivarea dosarului medical.

f) Sarcini ce trebuie realizate in cadrul activitatii si timpul necesar

Activitatea de expertizare medicala a persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu au calitatea de asigurat in sistemului public de pensii

Nr.

crt.

Descriere operatiune

Timpul necesar

mm    ss

Compartimentul care efectueaza operatiunea

Preluarea de la solicitant a documentelor prevazute de lege pentru operatiunile specifice incadrarii in grad de invaliditate

3 00

Compartimentul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca

Inregistrarea documentelor in evidentele cabinetului

3 00

Analiza documentatiilor specifice si a datelor necesare stabilirii cauzei si datei ivirii invaliditatii

00

Convocarea solicitantului la cabinet sau deplasarea la domiciliul acestuia, dupa caz

3 00

Examinarea solicitantului si redactarea concluziilor expertizei

00

Culegerea datelor si informatiilor in aplicatia informatica

00

Emiterea deciziei de incadrare in grad de invaliditate, acordarea numarului deciziei si inregistrarea acesteia in evidentele cabinetului

5 00

Redactarea planului de recuperare a capacitatii de munca si stabilirea termenului de revizuire

00

Centralizarea evidentei lucrarilor zilnice

2 00

Intocmirea formelor de expediere a deciziilor medicale catre solicitant

2 00

Arhivarea dosarului medical

2 00

Relationarea cu INEMRCM, institutiile medicale, angajatorii sau solicitantii in vederea obtinerii de noi dovezi, precizari sau clarificari, in documentatiile specifice

3 00

Documentarea, studierea si aprofundarea legislatiei primare, secundare si/sau complementare pentru solutionarea problemelor atipice identificate in documentatiile de lucru

5 00

ACTIVITATEA DE EXPERTIZARE MEDICALA A PERSOANELOR CARE LA DATA SOLICITARII PENSIEI DE INVALIDITATE NU AU CALITATEA DE ASIGURATI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate