Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Ca sa traiesti o viata sanatoasa.vindecarea bolilor animalelor, protectia si ingrijirea, cresterea animalelor, bolile animalelor
Alimentatie Asistenta sociala Frumusete Medicina Medicina veterinara Retete

Alimentatie


Index » sanatate » Alimentatie
Atributii si Responsabilitati ale Serviciului de Siguranta Alimentelor


Atributii si Responsabilitati ale Serviciului de Siguranta Alimentelor


Atributii si Responsabilitati ale Serviciului de Siguranta Alimentelor:

aplica si verifica daca este respectata legislatia in domeniul sigurantei alimentelor de origine non-animala si a normelor unitare elaborate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

participa la intocmirea planului cifric al actiunilor in baza Programului supraveghere si control privind siguranta alimentelor raspunde de realizarea Programului supraveghere si control privind siguranta alimentelor;participa la activitati Codex Alimentarius;

coordoneaza si indruma personalul pentru siguranta alimentelor care activeaza in sectorul de expertiza a alimentelor de origine non-animala si asigura instruirea periodica a acestuia;

coordoneaza si inspecteaza respectarea normelor privind siguranta alimentelor de origine non-animala in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produse alimentare de origine non-animala si dispune masuri pentru remedierea deficientelor conform legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare;

dispune masuri pentru aplicarea prevederilor normelor privind siguranta alimentelor de origine non-animala, a directivelor si altor reglementari si instructiuni in domeniu, in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non-animala;

propune directorului executiv al Directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, suspendarea, dupa caz, a activitatii unitatilor care nu mai indeplinesc cerintele privind siguranta alimentelor de origine non-animala in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

inregistreaza, prelucreaza si interpreteaza datele tehnice transmise din teritoriu privind rezultatele activitatilor de supraveghere si control, intocmesc situatiile periodice oficiale si le inainteaza Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si raspund de realitatea celor inscrise;

informeaza, in cel mai scurt timp posibil, asupra oricarui risc sau risc posibil constatat care pot afecta direct sau indirect sanatatea consumatorilor;

constata si sanctioneaza contraventiile la normele pentru siguranta alimentelor pe teritoriul judetului si respectiv al municipiului Bucuresti conform legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare;

identifica specialistii in vederea participarii la actiunile Codex Alimentarius;

reprezinta punctul de contact al S.R.A. la nivel judetean

receptioneaza, transmite, integreaza local si national (cand are calitatea de initiator al unei alerte), arhiveaza intreaga informatie transmisa prin S.R.A care il priveste;

coordoneaza la nivel judetean intreaga activitate a S.R.A., inclusiv in ceea ce priveste celelalte organisme guvernamentale membre ale sistemului.

mentine comunicarea cu celelalte judete implicate in cadrul alertelor in desfasurare

implemeneteaza masurile necesare pentru a elimina sau reduce la un nivel acceptabil pericolele notificate in cadrul S.R.A. prin controlul la unitatile incriminate, prelevare de probe, recontrolul, urmarirea trasabilitatii, dispunerea retragerii, retinerea, denaturarea sau distrugerea produselor incriminate, in conformitate cu normele legale sau nivelul riscului, pana la solutionarea problemei notificate, in termenele impuse.mentine serviciul de permanenta al S.R.A.

creaza si actualizeaza permanent baza de date privind unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produse de origine non-animala;

evalueaza si controleaza modul de respectare a cerintelor de functionare al unitatilor care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produse alimentare de origine non-animala.

urmareste stadiul implementarii si respectarii sistemului HACCP in unitatile care produc si comercializeaza produse alimentare de origine non-animala

intocmeste referatul tehnic pentru suspendarea temporara sau interzicerea activitatii unitatii care produce, proceseaza, depoziteaza produse de origine non-animala si transmite la serviciul/compartimentul inspectii si control pentru intocmirea Ordonantei de Suspendare Temporara sau a Ordonantei de Interzicere a activitatii; remedierea deficientelor constatate in cazul solicitarii reluarii activitatii;

verifica documentatia inaintata de societatile comerciale pentru acordarea avizului de principiu privind amplasarea, proiectarea, unitatilor ce urmeaza a fi construite si aprobate pe domeniul procesarii produselor de origine non-animala, conform legislatiei in vigoare;

analizeaza in vederea propunerii spre avizare, cererile de constituire si inscriere a asociatiilor si fundatiilor, ale caror activitati intra in sfera de competenta a sigurantei alimentelor;

indeplineste orice alte activitati dispuse de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

Compartiment Standarde Marci si Calitatea Alimentelor:

coordoneaza activitatea de standarde si marci, participa la comitetele tehnice de standardizare si identifica specialistii in domeniu, in vederea implementarii in teritoriu a standardelor romanesti prin care se adopta standardele europene si internationale;integreaza, si transmite la nivel local informatiile privind aplicarea si respectarea standardelor si marcilor, inclusiv cadrul legislativ in domeniul calitatii sigurantei alimentelor; urmareste incadrarea alimentelor in standardele specifice.

participa la activitatile Codex Alimentarius;

participa la activitatile de standardizare, clasificare si gradare a produselor agroalimentare la nivel local si central dupa caz;

participa la activitati de testare si expertizare a alimentelor privind calitatea produselor, de la producerea materiilor prime pana la consumator;

6. monitorizeaza impreuna cu laboratorul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judeteana si a municipiului Bucuresti, buletinele de analiza transmise din teritoriu - prelevari probe alimente - referitor la rezultatul actiunilor de supraveghere, in domeniul calitatii si expertizei alimentelor de origine non-animala si animala si aplica prin Sistemul Rapid de Alerta, impreuna cu Compartimentul Siguranta Alimentelor, masurile legale ce se impun; In functie de rezultatele analizelor de laborator controleaza la unitatile producatoare de produse alimentare de origine animala si non-animala, respectarea si incadrarea in standardele de produs de firma declarate si dispune masurile legale ce se impun;

7. participa direct la actiunile organismelor si organizatiilor interne si internationale in domeniul standardizarii si calitatii alimentelor;

8. monitorizeaza, prelucreaza si interpreteaza rezultatul actiunilor de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat in domeniul calitatii alimentelor;

9. colaboreaza cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci la nivel local, la solicitarea acestuia, prin furnizarea de informatii, conform legislatiei in vigoare;

10. raspunde, in termenele legale, la petitiile, scrisorile si memoriile adresate Autoritatii referitoare la standardele si calitatea alimentelor;

11. solicita si monitorizeaza standardele de fabricare ale produselor alimentare de origine animala si non-animala la unitati ce sunt supuse aprobarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, nefiind acordata aprobarea sanitara veterinara fara prezentarea acestor standarde de firma;

12. urmareste stadiul implmentarii si respectarii sistemului HACCP la unitatile care produc, porceseaza si comercializeaza produse alimentare de origine non-animala impreuna cu specialistii C.S.V.S.A.

13. participa la activitatile de inspectie si control al produselor alimentare supuse tehnicilor biotehnologiei moderne, inclusiv pentru verificarea implementarii legislatiei in domeniul organismelor modificate genetic.

14. indeplineste orice alte activitati dispuse de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate