Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Suspendarea cursului prescriptiei extinctive


Suspendarea cursului prescriptiei extinctive


Suspendarea cursului prescriptiei extinctive

Prin suspendarea cursului prescriptiei extinctive intelegem modificarea acestui curs, respectiv oprirea, de drept, a scurgerii prescriptiei pe timpul cat dureaza anumite situatii limitativ prevazute de lege, care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului, urmand ca termenul sa se reia[1] de unde a ramas, dupa incetarea cauzei care a determinat suspendarea.

Suspendarea prescriptiei isi gaseste ratiunea in posibilitatea efectiva pe care trebuie s-o aiba creditorul de a-si valorifica drepturile sale pe calea actiunii.

De aceea, legea prevede ca mersul prescriptiei se suspenda atunci cand creditorul se afla in anumite situatii legal prevazute, de imposibilitate fizica, juridica ori morala de a actiona.Tot in scopul ocrotirii titularului dreptului la actiune s-a stabilit (art. 15 al. 2 Decretul 167/1958) ca prescriptia nu se va implini totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni socotit din momentul incetarii cauzei de suspendare sau, in cazul prescriptiilor mai scurte de 6 luni, inainte de expirarea unui termen de o luna de la suspendare.

Tinand seama de importanta institutiei prescriptiei extinctive, legiuitorul a prevazut, in art. 13 si 14 din Decretul 167/1958, in mod expres si limitativ, cauzele avand drept consecinta suspendarea curgerii prescriptiei:

a) Cauzele de suspendare a cursului prescriptiei extinctive prevazute de art. 13 din Decretul 167/1958 au in vedere:

- cat timp cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere;

(Forta majora constituie o cauza de suspendare a prescriptiei atunci cand se dovedeste a fi o piedica imprevizibila si de neinlaturat in calea exercitarii dreptului la actiune[2]. Pentru ca forta majora sa suspende prescriptia, trebuie ca titularul dreptului la actiune sa fie in totala imposibilitate de a-l exercita. Deoarece legea nu defineste notiunea de "forta majora", judecatorul este cel care, pe baza probelor administrate de cel impotriva caruia curge prescriptia, va hotari daca situatia prezentata constituie sau nu caz de forta majora in spiritul Decretului 167/1958).

- pe timpul cat creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi;

(Cele doua conditii prezentate trebuie implinite cumulativ).

- pana la rezolvarea reclamatiei administrative, facuta de cel indreptatit, cu privire la despagubiri sau restituiri, in temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de posta si telecomunicatii, insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de 3 luni, socotit de la inregistrarea reclamatiei;

(Practic, aceasta cauza nu suspenda prescriptia, ci impiedica inceputul curgerii ei pana la data rezolvarii ori implinirii a 3 luni de la inregistrarea reclamatiei.)

Aceasta cauza de suspendare constituie o imposibilitate de ordin juridic in calea exercitarii dreptului la actiune in fata unui organ jurisdictional. In doctrina[3] s-a retinut ca pentru identitate de ratiune trebuie admis ca aceasta cauza de suspendare se aplica si in cazul reclamatiei administrative reglementata de legea contenciosului administrativ (art. 5 al. 1 Legea 29/1990, cu precizarea ca, in acest caz, suspendarea dureaza pana la rezolvarea reclamatiei administrative, insa cel mai tarziu 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei).

b) Cauzele de suspendare a cursului prescriptiei extinctive prevazute de art. 14 din Decretul 167/1958 au in vedere:
- cat timp socotelile nu au fost descarcate si aprobate intre parinti sau tutore si cei aflati sub ocrotirea lor, intre curator si acei pe care ii reprezinta, precum si intre orice alta persoana care, in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti, administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate;

(Conform art. 14 al. 1 din Decretul 167/1958, in cazul acestor raporturi prescriptia nu curge cat timp "socotelile nu au fost date si aprobate", ceea ce presupune ca prescriptia nu curge fie pana la incetarea ocrotirii, fie pana la incetarea administrarii bunurilor altuia. Considerentele care au stat la baza acestei reglementari au avut in vedere nevoia deplinei ocrotiri a celor aflati sub protectie, dar si presupusa contrarietate de interese ce ar putea exista intre subiectii acestor raporturi).

- cat timp cel lipsit de capacitate nu are reprezentant legal sau cel cu capacitate restransa nu are desemnat un ocrotitor legal care sa-i incuviinteze actele (art. 14 al. 2 Decretul 167/1958);

- pe timpul casatoriei, intre soti, indiferent daca acestia convietuiesc in comun sau sunt despartiti in fapt;

(Atunci cand dreptul la actiune apartine unui sot, impotriva celuilalt sot, exista o piedica de ordin moral in calea exercitarii dreptului la actiune, care justifica suspendarea cursului prescriptiei extinctive).Conform art. 15 din Decretul 167/1958, dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, luandu-se in calcul si timpul scurs inainte de suspendare.

"Contra non valentem agere non currit praescriptio".

A. Pop, Gh. Beleiu - Curs de drept civil, Bucuresti, 1973, p. 551.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate