Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Sisteme judiciare contemporane


Sisteme judiciare contemporane
Sisteme judiciare contemporane

Sisteme judiciare = organizarea judecatoreasca

Judecatori

Procurori  personal judiciar

Avocați

Executori judecatorești
Ioan Leș - Instituții judiciare contemporane, edit. C.H. Beck, București, 2007

Jurisdicția: in funcție de conținut pot fi observate 2 accepțiuni principale:

I.        Jurisdicția puterea de a decide asupra conflictelor ivite intre diferite subiecte de drept prin aplicarea legii. Acesta poate fi considerat sensul principal al noțiunii corespunzator sensului etimologic al cuvantului jurisdicție (lat. jurisdictio = puterea de a spune drepturi jus dice;

II.     Jurisdicția desemneaza totalitatea organelor prin care statul distribuie justiția.

Majoritatea formelor de precum și unii autori, folosesc denumirea de jurisdicție ca un termen generic prin care desemneaza instanțele, indiferent de locul pe care il ocupa in ierarhia judiciara.

Jurisdicția ca funcțiune

În societațile moderne, in virtutea principiului separarii puterilor in stat, funcția judiciara se realizeaza prin organe specializate. În principiu, dreptul de a judeca aparține instanțelor judecatorești, dar acest drept nu este exclusiv.

În doctrina se vorbește de un dublu sens al noțiunii de funcție judiciara :

a)     sens restrans funcția judiciara=funcția judecatoreasca;

b)    sens larg prin activitate jurisdicționala se ințelege și complexul de acte realizate de alte organe de stat carora li s-a recunoscut puterea de a soluționa unele categorii de litigii (de materie fiscala, contravenționala, vamala etc.) .

Deosebirile dintre activitatea judiciara și activitatea legislativa, au in vedere organizarea, constituirea și mecanismul de funcționare al acestora, in timp ce organele legislative se constituie in urma unor alegeri pentru un mandat limitat. În timp, organizațiile judiciare sunt numite și ca regula inamovibile.

Activitatea legislativa se concretizeaza in legi, iar activitatea organizațiilor judiciare se finalizeaza intr-o hotarare.Între puterea judecatoreasca și cea legislativa exista și interferențe naturale. Puterea judecatoreasca se exercita pe baza legilor adoptate de puterea legislativa, iar aceasta are in vedere nevoile proprii puterii judecatorești in vederea rezolvarii conflictelor din societate.

Deosebiri / asemanari intre activitatea judiciara activitatea administrativa (executiva) :

Deosebiri

1. - actul jursidicțional presupuen existența unui conflict intre 2 persoane cu interese contrarii

- actul administrativ are in vedere o aplicare generala și impersonala a regulilor de drept in diverse domenii ale vieții sociale;

2. - din punct de vedere formal, judecatorul acționeaza numai la cererea parții interesante

- funcția administrativa acționeaza de regula in mod spontan, fara ca sesizarea sa fie o condiție obligatorie a activitații sale;

3. - in actul jurisdicțional intervin 3 subiecți - statul (judecatorul)

- reclamantul și paratul in procesul civil

- partea vatamata ți reclamantul in procesul penal

- in actul administrativ sunt 2 parți - statul

- cetațeanul;

4. - pentru a asigura obiectivitatea in soluțiile ce urmeaza a fi soluționate, judecatorii sunt independenți și se supun numai legii

- dispozițiile organului adminstrativ sunt obligatorii pentru organele inferioare, iar in caz de nevoie li se pot chiar substitui.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate