Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Drepturile si libertatile fundamentale


Drepturile si libertatile fundamentale
Drepturile si libertatile fundamentale

Sunt prevazute in const romaniei in art de la 22 la 52.

Dr la viata la integritatea fizica si psihica

este garantat prin constitutia romaniei,

pedeapsa cu moartea este interzisa ,
sunt interzise deasemenea tortura, pedepsele si tratamentele inumane sau degradante.

Libertatea individuala si siguranta persoanei

sunt inviolabile,

retinerea nu poate depasi 24 de ore,

arestara si prelungirea arestarii se dispun numai de catre judecator ,

prezenta avocatului la luarea unei masurii preventive de libertate este obligatorie.

Prezumtia de nevinovatie se aplica in toate cazurile,

o persoana este considerata nevinovata pana cand impotriva acesteia instanta de judecata a pronunutat o hotarare de condamnare definitiva si irevocabila.

- Legalitatea pedepselor : pot fi aplicate numai acele pedepse care sunt prevaute de lege.

- Privarea de libertate priveste numai faptele penale.

Dreptul la aprare

- este garantat de constitutie

- Oricine are dreptul la un avocat ales sau daca nu -si permite, are dreptul la un avocat din oficiu al carui onorariu este achitat din fondurile ministerului justitiei.

Inviolabilitatea domiciliului

- presupune libera alegere a domiciliului sau a resedintei care este protejat prin lege si const.

Derogari de la acest drept se pot face in urmatoarele situatii :

cu ocazia executarii unui mandat de retinere sau arestare preventiva

cu ocazia executarii unei hotarari judecatoresti

pt apararea securitatii publice sau a ordinii publice

pt prevenirea raspandirii unor epidemi

perchezitia domiciliara se dispune numai de catre judecator,

efectuarea perchezitilor este interzisa in timpul noptii cu exceptia infractiunilor flagrante.

Dreptul la ocrotirea sanatatii

statul are obligatia sa asigure igiena, si sanatatea publica,

deasemenea sa asigure asistenta medicala si tratamente de specialitatea,

el trebuie sa organizeze sistemul de asigurarii sociale de boala, accidente, maternitate si recuperare

sa controleze exercitarea protectilor medicale si a activitatilor paramedicale.

Dreptul la munca si la protectia sociala a muncii

- libertatea alegerii profesiei , meseriei, ocupatiei si a locului de munca

- Statul este obligat sa asigure masuri de protectie sociala cum sunt :

• securitatea si sanatatea salariatilor,

• salariul minim brut pe tara,

•repausul sapatamanal,

•concediu de odihna platit si formarea profesionala.

- Ziua de munca este in medie de 8 ore

- Salariile dintre barbati si femei trebuie sa fie egale pt aceeasi munca.

- Conventiile colective de munca sunt obligatorii

- Se interzice munca fortata.

Dreptul la greva

- poate fi folosit pt apararea intereselor profesionale, economice si sociale.

- Acest drept apartine salariatilor

- Acest drept rep si o garantie a asigurarii de catre stat a conditilor normale de munca

- Este obligatia celor care desfasoara greva de- a asigura pe parcursul acesteia serviciile esentiale pt societate

Dreptul la proprietatea privata

este garantat indiferent de titularul lui,

acest dr este garantat si asupra creantelor sau debitelor pe care le detine statul.

Strainii si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania numai in conditiile tratatelor internationale, multilaterale sau pe baza de reciprocitate si prin mostenire legala.

Expropierea se poate face numai pt cauze de utilitate publica si cu plata unei juste despagubiri.

Se interzice nationalizarea si orice alta masura de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri avand la baza apartenenta sociala, etnica, religioasa, politica sau de alta natura discriminatorie

Averea dobandita in mod licit nu se poate confisca, aceasta se bucura de prezumtia de buna credinta in sensul ca  nu el trebuie sa dovedeasca faptul ca a dobanit -o legal.

Posibilitatea confisacrii averii se refera numai la ceea dobandita prin comiterea unor contraventii sau infractiuni.

Dreptul la un nivel de trai decent

statul are obligatia de a lua masuri pt ca acest drept sa devina real prin :

acordarea de pensii de boala si pt limita de varsta

concedii de maternitate platite

asistenta medicala in unitatile sanitare de stat

ajutorul de somaj

asigurarea cadrului legal si / sau asigurarilor sociale publice sau private.

Asistenta sociala.

-Libertatea constiintei

este libertatea de a avea si de-a exprima public idei si conceptii,

- dreptul de-a avea o credinta religioasa, aceasta asigura continuitatea spirituala intre parinti si copii si libertatea de a alege orice religie.

- dreptul de functionarea a cultelor religioase

- Raporturile dintre religii trebuie sa se bazeze pe respect reciproc, pe toleranta, interzicandu-se invrajbirea religioasa.

Libertatea de exprimare

libertatea de a creea opere, opinii si orice fel de creatii spirituale, acestea pot fi transmise prin viu grai in scris, in imaginii, prin sunete sau prin orice alte mijloace de comunicare in public.

Cenzura este interzisa , publicatiile nu pot fi oprite.

Constitutia mai prevede ca exista reguli ale exprimarii care daca sunt incalcate pot atrage raspunderea civila si achitarea de daune.

Pot fi comise delictele de presa.

Dreptul la informatie

acesta garanteaza libertatea de receptionare a datelor si informatilor.Se garanteaza accesul la informatii de interes public si in acelasi timp sunt protejate informatiile cu caracter personal.

Pe baza acestui drept functioneaza serviciile de radio si televiziune si dreptul la antena.

Libertatea intrunirilor

- se desfasoara numai pasnic si fara arme.

Dreptul de asociere

pe baza acestui drept se constituie sindicatele , patronatele, si partidele politice, scopul lor trebuie sa fie constitutional .

nu pot face parte din partidele politice : magistratii, avocatul poporului, membri activi ai armatei, politistii, judecatorii si functionarii publici, nominalizati prin legi organice.

Sunt interzise asociatile cu cararcter secret.

Secretul corespndentei

se refera atat la protejarea scrisoriilor, telegrameor sau altor transmiteri postale cat si la convorbirile telefonice si corespondenta electronica.

Acest drept poate fi restrans numai in interesul infaptuirii justitiei.

Dreptul de petitionare

este un dr garantie a autoritatilor publice si institutilor statului acestora le incumba obligatia de a examina si de a raspunde la petitile cetatenilor in termenele si in conditile stabilite prin lege.

Nu se iau in considerare anonimele.

Petitiile sunt scutite de plata oricaror taxe.

Dreptul persoanei vatamate de catre o autoritate publica

vatamarea se produce prin acte administrative,

vatamarea trebuie sa priveasca un drept sau un interes legitim.

De exemplu : nesolutionarea in termenul legal a unei petitii sau cereri este considerata un act administrativ prin care se vatama intersele legitime ale persoanei.

Se poate cere recunoasterea dreptului sau a intersului legitim precum si anularea actului vatamator si repararea pagubei.

Pe baza acestui drept se poate angaja deasemenea raspunderea patrimoniala a statului pt erorile judiciare

Magistratii raspund pt erorii judiciare patrimonial numai daca si- au exercitat functia cu rea credinta sau grava neglijenta.

Indatoririle fundamentale sunt patru si sunt inscrise in const in art de la 54 la 57 aceste sunt :

fidelitatea fata de tara

apararea tarii

contributiile financiare

exercitarea drepturilor si libertatilor cu buna credinta si fara incalcarea drepturilor si libertatilor celorlalti.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
Modalitati de partaj
Neglijenta in pastrarea secretului de stat: continut legal si continut constitutiv
Criteriile si conditiile care au generat sisteme de drept diferite
Conditii referitoare la aparare
ACTELE ADMINISTRATIVE SUSTRASE IN TOTALITATE CONTROLULUI DE LEGALITATE AL INSTANTELOR JUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Proprietatea publica
Garantarea obligatiilor
Alte forme testamentare
DREPT FISCAL INTREBǍRI Tip GRILA
Purtarea abuziva: continut legal, subiecti, continut constitutiv


loading...