Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
DREPT FISCAL INTREBǍRI Tip GRILA


DREPT FISCAL INTREBǍRI Tip GRILA


DREPT FISCAL INTREB RI Tip GRILA

1. Radu Stancu, Drept financiar si fiscal, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007;2. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata prin Legea nr. 343/2006;

3. O.G. nr. 92/29.12.2003 privind Codul de Procedura Fiscala

1 Cum se imparteau darile dupa principiul asezarii lor, in perioada feudala? 61

darile de repartitie (birurile), care erau stabilite in functie de potentialul fiscal al contribuabililor, adica de ansamblul bunurilor lor;

darile de cotitate (dijmele din cereale, vin, vite mici, stupi), care erau stabilite in functie de materia impozabila. Darile puteau fi in munca, in bani si in natura.

2 Ce erau darile de repartitie? 61

darile de repartitie (birurile), care erau stabilite in functie de potentialul fiscal al contribuabililor, adica de ansamblul bunurilor lor.

3 Ce erau darile de cotitate? 61

b) darile de cotitate (dijmele din cereale, vin, vite mici, stupi), care erau stabilite in functie de materia impozabila. Darile puteau fi in munca, in bani si in natura.

4 Ce cuprindea activitatea fiscala in perioada feudala? 62

constatarea numarului contribuabililor si a averii lor;

impunerea sau asezarea darilor;

perceperea sau strangerea lor;

urmarirea, in cazul neindeplinirii obligatiilor.

5 Din ce fel de slujbasi era alcatuit aparatul fiscal in perioada feudala? 62

in aparatul central erau marele vistier, vtorivistierul si tretivistierul (al doilea si al treilea vistier), mai multi logofeti si dieci de vistierie;

in tara, intr-o prima faza, birarii se ocupau de toate operatiunile.

6 Care erau organele de constatare in perioada feudala? 62

crestatorii numele lor derivand de la raboajele crestate;

pererubnicii si perepisnicii (in slavona napisati = a scrie).

7 Care erau organele de percepere in perioada feudala? 62

birarii (Tara Romaneasca) ;

dabilarii (Moldova).

8 Care erau organele de executare in perioada feudala? 62

aprozii si armasii.

9 Ce obligatii fiscale erau in Transilvania in perioada feudala? 62

fata de stat;

fata de stapanul de mosie;

fata de biserica.

10 Cum era impartita populatia din punct de vedere fiscal in Tara Romaneasca si Moldova in perioada feudala? 63

bresle fiscale;

birnici.

11 Ce bresle fiscale existau in vremea lui Constantin Brancoveanu? 63

velitii boieri - reunea marii dregatori, care aveau un numar de 3-8 dari anuale de repartitia;

mazilii (boierii fosti mari dregatori), care aveau cam acelasi numar de dari anuale,

alesii (boiernasii de tara), cu 1-3 dari anuale,

clerul inalt si manastirile cu 1-3 dari anuale;

preotii de mir formau bresle pe eparhii si contribuiau cu 8-10 dari pe an;

sutasii breasla cea mai instarita dintre slujitori, plateau 4-5 dari anuale.

12 Ce fel de vami existau in perioada feudala? 64

vama principala;

vami mari, vami mici (vami de fiecare centru urban);

vami de hotar ;

vami de straja ;

vami de uscat si vami de apa.

13 Cine avea dreptul de a fixa si incasa taxe vamale si cum putea dispune de acest drept? 63

dreptul de a fixa si incasa taxe vamale a fost un atribut domnesc, care putea fi concedat, in parte, sau arendat marilor proprietari funciari;

unii boieri sau dregatori domnesti aveau dreptul de a fixa puncte vamale sau chiar de a fi proprietari de vami.

14 Ce era vama mica? 64

privea in special comertul intern si se platea de negustori, meseriasi si chiar de tarani la intrarea in orase

15 Ce era vama principala? 64

se platea numai de negustorii straini pentru marfurile importate, exportate sau in tranzit

16 Ce a avut ca obiect recensamantul lui Matei Basarab si cum s-a numit acesta? 64

In anul 1635, Matei Basarab a dispus sa se faca un recensamant fiscal amanuntit, cu numele birnicilor, domiciliul lor fiscal si averea de care dispuneau. Acest recensamant a purtat numele de seama talerului, in urma evaluarii stabilindu-se, in taleri capacitatea financiara a tarii si repartizarea pe judete, sate, categorii sociale si gospodarii. Pe aceste baze s-au stabilit cotele de impunere in toate darile de repartitie.

17 In ce a constat reforma sistemului fiscal realizata de Antioh 64 Cantemir si Constantin Brancoveanu?

au facut o reforma a sistemului, fiscal, care viza simplificarea acestuia. Toate darile de repartitie au fost inglobate intr-una singura, ce urma sa fie achitata in patru rate anuale.

18 In ce a constat prima reforma fiscala a lui Mavrocordat? 65

recensamantul gospodariilor birnice;

consultarea starilor ;

scutirea de dari a manastirilor, clerului si a marilor boieri;

desfiintarea unor dari grele ca vacaritul (cunita) si pogonaritul;

desfiintarea privilegiilor fiscale ale unor bresle administrative ca: armasii, aprozii, vistiernicii s.a.;

fixarea unui domiciliu fiscal al fiecarui contribuabil;

desfiintarea principiului solidaritatii fiscale ce permitea zlotatului sa ia banii birului pentru o persoana de la alta persoana;

contopirea camarii cu vistieria.

19 Ce schimbari a adus Constantin Mavrocordat propriei reforme fiscale si cu participarea cui? 65

In 1761, Constantin Mavrocordat, convocand adunarea starilor, a adus modificari propriei sale reforme.

S-a facut un recensamant amanuntit, alcatuindu-se catastife de vistierie cu unitatile administrative si categoriile fiscale, apoi o foaie de cisla fiecarui sat ce cuprindea toti satenii si care se pastra de preotul si batranii satului. Se mai intocmea un ravasel, dat la mana fiecarui gospodar birnic pe care era inscrisa suma ce o avea de platit, stabilita in functie de puterea sa economica. Pentru a se ajuta la plata darilor, satenii se puteau uni mai multi la un loc, formand unitatile fiscale numite cruci. Intre catastiful de la vistierie, foaia de cisla si ravaselele birnicilor trebuia sa existe o perfecta concordanta. Pentru nepotrivirile intre datele din acestea, dregatorii insarcinati cu alcatuirea lor erau facuti raspunzatori.

20 Ce schimbari in fiscalitate s-au facut prin Regulamentele Organice?65

s-au desfiintat dijmele, iar in materie comerciala, au introdus in locul lor ,,patenta", o dare unica datorata numai statului.

birul a fost redus simtitor, stabilindu-se si o cotitate precis delimitata.

21 Cu ce se ocupa tezaurariatul? 66

organul superior care se ocupa de incasarea veniturilor fiscale;

Tezaurariatul era condus de un tezaurar, ajutat de patru inspectori care se ocupau de urmatoarele domenii:

o       mine (de aur si de sare);

o       domenii fiscale;

o       dijme fiscale;

o       vami.

22 Care este definitia dreptului fiscal? 158

1.Dreptul fiscal este definit ca fiind:

a)acea ramura a dreptului privat care studiaza raporturile juridice care se sting in procesul realizarii veniturilor de natura fiscala ale bugetelor private

b)acea ramura a dreptului public care studiaza raporturile administrative care iau nastere in procesul realizarii veniturilor de natura fiscala ale bugetelor publice

c)acea ramura a dreptului public care studiaza raporturile juridice care iau nastere, se modifica sau se sting in procesul realizarii veniturilor de natura fiscala a bugetelor publice

23 Care este obiectul dreptului fiscal? 158

2.Obiectul dreptului fiscal il constituie:

a)realizarea veniturilor contribuabililor

b)realizarea veniturilor fiscale ale bugetelor publice

c)impozitarea veniturilor contribuabililor

24 Cand si prin ce s-a facut codificarea dreptului fiscal romanesc? 159

Codul fiscal al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 571/2003

Codul de procedura fiscala al Romaniei, adoptat prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003

25 In ce consta administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume, potrivit Codului fiscal? 160

210.Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume in codul de procedura fiscala se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu :

a) inregistrarea fiscala, declansarea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, solutionarea impotriva actelor administrative fiscale

b)inregistrarea fiscala

c)colectarea impozitelor, taxelor, solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale, inregistrarea fiscala

2. In ce consta administrarea impozitelor si taxelor conform codului de procedura fiscala?

a. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor

b. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu inregistrarea fiscala

c. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se intelege declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale

d. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se intelege declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale

26 Clasificarea izvoarelor dreptului fiscal? 160

izvoare specifice - care au ca obiect numai aspectele fiscale;

izvoare comune cu alte ramuri de drept

27 Care sunt etapele parcurse in evolutia impunerii? 161

etapa veche;

etapa liberala;

etapa moderna.

28 Prin ce se caracterizeaza etapa veche a impunerii? 161

stabilirea arbitrara a obligatiilor fiscale;

existenta inegalitatilor decurgand din privilegii;

lipsa regularitatii;

practicarea impozitelor de repartitie si, abia spre sfarsitul perioadei, a impozitelor de tip real;

29 Prin ce se caracterizeaza etapa liberala a impunerii? 161

a fost determinata de patrunderea relatiilor de tip capitalist;

a fost momentul trecerii spre actualele structuri fiscale;

a aparut acciza;

au aparut capitatia graduala, alcatuita din capitatia reala asupra produselor pamantului, si capitatia personala asupra comertului si industriilor in formare;

politica statelor liberale se baza pe preponderenta impozitelor directe, in special prin introducerea impozitului pe venit.

30 Prin ce se caracteriza sistemul fiscal francez de dupa Revolutia de la 1789? 161

impozit cu tarif specific pe obiecte determinate;

impozit funciar pe proprietati construite si proprietati neconstruite;

capitatie graduala, inlocuita in 1791 prin capitatie fixa, sub forma unui impozit personal egal cu valoarea a trei zile de munca a fiecarui locuitor francez si strain, indiferent de sex, drepturi si reputatie;

impozit pe transmiterea proprietatii imobiliare, indiferent de forma transmiterii - vanzare, donatie, mostenire;

impozit asupra profesiunilor (patenta);

impozit pe ferestre

evaluarea materiei impozabile pe semne exterioare;

neimpozitarea anumitor venituri - rentele, salariile functionarilor publici, creante ipotecare, dobanzi, castigurile scriitorilor si artistilor.

31 Ce schimbari a produs in fiscalitate Revolutia de la 1848? 162

Impozitele de cotitate erau considerate democratice, iar cele de repartitie arbitrare, despotice, rudimentare;

Justitia fiscala (in sensul ideii de dreptate, si nu al puterii judecatoresti) nu mai insemna a plati toti sau nu impozite, ci cum acestea sunt platite;

Necesitatea proportionalitatii, certitudinii, excluderii arbitrariului, comoditatii contributiei si costului perceperii a influentat structurile

Fiscale;

Politica statelor liberale se baza pe preponderenta impozitelor directe, in special prin introducerea impozitului pe venit.

32 Ce teorii au stat la baza dezvoltarii sistemului fiscal in etapa moderna? 163

teoria contractului social

teoria solidaritatii

teoria echivalentei impozitelor (teoria schimbului sau teoria intereselor)

33 Care sunt principiile fiscalitatii si in ce constau acestea? 163-164

211.Care sunt principiile fiscalitatii :

a. principiul neutralitatii, irevocabilitatii, certitudinea impunerii

b. neutralitatea, certitudinea impunerii, echitatea financiara, eficienta impunerii

c. echitatea financiara, eficienta impunerii

neutralitatea masurilor fiscale, in raport de diferite categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain.

certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, termenele, modalitatea si termenele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.

echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora.

eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal astfel incat sa nu duca la efecte retroactive defavorabile, pentru persoane fizice sau juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

34 Care sunt acceptiunile notiunii de sistem fiscal? 164

Sistemul fiscal reprezinta:

a. ansamblul legilor stabilite in vederea realizarii veniturilor bugetelor private

b. ansamblul masurilor stabilite, cadrul legal adoptat, in vederea realizarii veniturilor bugetelor publice

c. totalitatea taxelor si impozitelor

46. Ce reprezinta conceptul de sistem fiscal?

a. Sistemul fiscal reprezinta bugetul statului, creditul, operatiunile bancare si de bursa, relatiile cambiale, respectiv resursele, relatiile si operatiunile bancare

b. Conceptul de sistem fiscal reprezinta ansamblul de masuri stabilite in vederea realizarii veniturilor bugetelor publice si impune ideea de ansamblu institutional- administrativ destinat realizarii veniturilor bugetelor publice

c. Conceptul de sistem fiscal are doua aceptiuni: prima reprezinta conceptia ca acesta este ansamblul masurilor stabilite, cadrul legal adoptat in vedera realizarii veniturilor bugetelor publice; cea de a doua impune ideea de ansamblu institutional- administrativ destinat realizarii veniturilor bugetelor publice

35 Care sunt clasificarile sistemelor fiscale? 164-165

8.Dupa intensitatea presiunii fiscale, sistemele fiscale pot fi:

a)sisteme fiscale superioare si inferioare

b)sisteme fiscale mari si mici

c)sisteme fiscale grele si usoare

dupa natura impozitelor predominante:

o       sisteme fiscale in care predomina impozitele directe;

o       sisteme fiscale in care predomina impozitele indirecte;

o       sisteme fiscale cu predominanta complexa;

o       sisteme fiscale in care predomina impozitele generale;

o       sisteme fiscale in care predomina impozitele particulare.

dupa intensitatea presiunii fiscale:

o       sisteme fiscale grele;

o       sisteme fiscale usoare,

36 Care sunt elementele esentiale ale veniturilor si cheltuielilor? 166-171

207. Elementele esentiale ale venitului bugetar sunt :

a. domiciliul fiscal, unitatea de impunere, modul de determinare, incasarea venitului bugetar, termenul de plata

b. impozitul, taxa, contributia, prelevarea

c. denumirea venitului bugetar, subiectul impunerii

denumirea venitului bugetar, care este data de natura sa financiar-economica, putand fi: impozit, taxa, contributie, prelevare s.a.;

subiectul impunerii, denumit in Codul de procedura fiscala contribuabilul, este orice persoana fizica sau juridica sau orice entitate fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii;

unitatea de evaluare este un alt element esential. Sta la baza determinarii veniturilor bugetare;

unitatea de impunere este unitatea de masura a obiectului sau materiei impozabile, in functie de care se determina obligatia fiscala;

modul de determinare a obligatiei fiscale (asieta) reprezinta procedeul prin care se stabileste subiectul impunerii sau taxarii (debitorul), obiectul sau materia impozabila, evaluarea acesteia si determinarea marimii obligatiei fiscale;

incasarea venitului bugetar consta in ajungerea efectiva a acestuia intr-unui din bugetele publice si se poate face prin mai multe metode;

termenul de plata este data pana la care obligatia fiscala trebuie indeplinita;

drepturile, obligatiile si inlesnirile debitorilor sunt stabilite prin lege si ii apara de eventualele abuzuri din partea organelor fiscale;

calificarea veniturilor bugetare priveste natura acestora si bugetul public unde se incaseaza.

37 De ce este data denumirea venitului bugetar? 166

denumirea venitului bugetar, care este data de natura sa financiar-economica, putand fi: impozit, taxa, contributie, prelevare s.a.;

38 Cine este subiectul impunerii? 166

10.Subiectul impunerii este :

a)persoana juridica

b)orice persoana fizica sau juridica , sau orice entitate fara personalitate juridica

c)persoana fizica

subiectul impunerii, denumit in Codul de procedura fiscala contribuabilul, este orice persoana fizica sau juridica sau orice entitate fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii;

39 Cand se numeste un curator fiscal? 167

17.Curatorul fiscal este solicitat pentru :

a)persoana fizica imputernicita prin act autentic

b)orice persoana fizica si juridica

c)contribuabilul cu domiciliul fiscal necunoscut

18.Curatorul fiscal este solicitat pentru:

a)contribuabilul absent

b)persoana apatrida

c)entitatile fara personalitate juridica

organul fiscal trebuie sa solicite instantei de judecata numirea unui curator fiscal pentru:

o       contribuabilul absent

o       contribuabilul cu domiciliul fiscal necunoscut

o       contribuabilul care, din cauza bolii, unei infirmitati, batranetii sau unui handicap de orice fel, nu poate sa-si exercite si sa isi indeplineasca personal drepturile si obligatiile care ii revin potrivit legii

40 Cine raspunde pentru obligatiile fiscale ale asocierii fara personalitate juridica? 167

19.In cazul asociatiilor fara personalitate juridica, pentru obligatiile fiscale ale acestora:

a)raspunde administratorul

b)raspund solidar asociatii

c)raspunde un singur asociat

in cazul asociatiilor fara personalitate juridica, pentru obligatiile fiscale ale acestora raspund solidar asociatii.

41 Care sunt asocierile fara personalitate juridica avute in vedere de Codul fiscal? 167

77.In intelesul Codului fiscal, asocierea fara personalitate juridica reprezinta :

a)orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general

b)orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise in aplicare

c)orice asociere prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva

Sunt asocieri fara personalitate juridica cu obligatii la bugetul public, in sensul Codului fiscal:

orice asociere in participatiune

orice grup de interes economic (GIE)

orice societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta

42 In ce conditii contribuabilul persoana fizica este rezident? 168

21.Persoana fizica rezidenta este aceea care :

a. este cetatean strain

b. are domiciliul in Romania

c. are domiciliul fiscal in alta tara

22.Persoana fizica rezidenta este aceea care:

a. are domiciliul in mediul rural

b. este scutita de plata impozitelor

c. are centrul intereselor vitale in Romania

23.Persoana fizica rezidenta este aceea care :

a. este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 zile, pe parcursul unui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat

b. are domiciliul in alta tara

c. este functionar public

24.Persoana fizica rezidenta este aceea care :

a. are centrul intereselor vitale in alta tara

b. este cetatean strain

c. este cetatean roman care lucreaza in strainatate ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un alt stat strain

43 Care sunt din punct de vedere fiscal persoanele fizice nerezidente? 168

orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta;

cetateanul strain cu statut diplomatic sau consular in Romania;

cetateanul strain care este functionar sau angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania;

cetateanul strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora.

44 Care este domiciliul fiscal? 168

pentru persoanele fizice - adresa unde isi au domiciliul sau adresa unde locuiesc efectiv, cand aceasta este diferita de domiciliu;

pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, atunci cand acestea nu se realizeaza efectiv la sediul social declarat;

pentru asocierile sau entitatile fara personalitate juridica, adresa persoanei care o reprezinta, iar in lipsa acesteia, adresa sau domiciliul fiscal al unuia dintre asociati.

45 Cine are raspunderea solidara pentru debitorul insolvabil? 169

persoanelor fizice sau juridice care, in cei trei ani anteriori deschiderii insolvabilitatii, cu rea-credinta, dobandesc in orice mod active de la debitorii care isi provoaca astfel insolvabilitatea;

administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile sau imobile din proprietatea acesteia;

persoana juridica, care, direct sau indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun, daca este indeplinita, alternativ, una dintre conditiile:

o       desfasoara aceiasi/aceleasi activitate/activitati cu debitorul;

o       utilizeaza cu orice titlu active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila neta a tuturor activelor corporale nete ale utilizatorului;

o       are raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau furnizorii care, in proportii de cel putin jumatate, au avut raporturi contractuale cu debitorul;

o       are raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

46 Ce este unitatea de evaluare? 169

37.Unitatea de evaluare poate fi :

a)o suma fixa care se aplica de regula asupra unor bunuri sau acte juridice

b)o suma variabila care se applica de regula unor acte juridice

c)o suma fixa care se aplica veniturilor

suma fixa care se aplica de regula asupra unor bunuri (autovehicule, animale) sau acte juridice (obtinerea unor autorizatii, avize, vize etc.;

cota procentuala din valoarea masei impozabile sau taxabile, care poate fi:

proportionala, atunci cand marimea procentului ramane neschimbata indiferent de materia impozabila, cum este cazul cotei unice de 16% pe veniturile din Romania;

proportional progresiva, cand procentul creste cu masa impozabila, cum a fost cazul impozitului pe venit inainte de trecerea la cota unica;

proportional regresiva, in care procentul scade pe masura ce masa impozabila creste, cum este cazul taxelor judiciare.

47 Ce este unitatea de impunere? 170

11.Unitatea de impunere este :

a)unitatea de masura a subiectului

b)unitatea de masura a obiectului sau materiei impozabile

c)unitatea de masura a obligatiei fiscale

unitatea de impunere este unitatea de masura a obiectului sau materiei impozabile, in functie de care se determina obligatia fiscala;

48 Ce este asieta? 170

Asieta impozitului este definita ca fiind:

a. modul de asezare a impozitului

b. cota aplicata pentru calculul impozitului

c. dimensiunea materiei impozabile

d. categoria materiei impozabile

modul de determinare a obligatiei fiscale (asieta) reprezinta procedeul prin care se stabileste subiectul impunerii sau taxarii (debitorul), obiectul sau materia impozabila, evaluarea acesteia si determinarea marimii obligatiei fiscale;

Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza

49 Cine stabileste termenele de plata? 170

legea de instituire a impozitului, taxei, contributiei in cauza

se stabileste de Ministerul Economiei si Finantelor.

50 In ce scop se stabilesc prin lege obligatiile si inlesnirile debitorilor? 171

ii apara de eventualele abuzuri din partea organelor fiscale.

51 Ce este clasificarea veniturilor bugetare? 171

priveste natura acestora si bugetul public unde se incaseaza.

in ce priveste natura lor, pot fi impozite, taxe, contributii, prelevari, varsaminte s.a.

in functie de regularitatea lor, pot fi: venituri ordinare, cele care au caracter permanent, se incaseaza cu continuitate sau venituri extraordinare, utilizate atunci cand veniturile ordinare sunt insuficiente - imprumutul public, emisiunea de moneda, instituirea unor obligatii fiscale extraordinare in caz de razboi etc.

52 Clasificarea veniturilor bugetare? 171-173

Ce cuprinde clasificatia bugetara, in general, la venituri ?

a. numai venituri fiscale ;

b. numai impozitele directe ;

c. incasari din imprumuturi;

d. impozitul pe profit.

venituri curente

o       venituri fiscale :

impozite directe care se percep direct de la contribuabili, la termenele prevazute de lege.

impozite directe reale au ca obiect averea, activitatile industriale, comerciale si profesii liberale, pe capitalul mobiliar. Nu au in vedere persoana contribuabilului, ci materia impozabila;

impozite directe personale au in vedere, in principal, persoana contribuabilului. Intra in aceasta categorie impozitul pe venit, impozitul pe salarii, impozitul pe succesiuni, donatii, impozitul pe obiecte de consum.

impozite indirecte care nu vizeaza persoana contribuabilului si nu se stabilesc direct in sarcina acestuia. Ele pot fi taxe de consumatie, monopoluri fiscale, taxe vamale.

contributii

prelevari

taxe

o       venituri nefiscale:

varsaminte din profitul net al regiilor autonome;

varsaminte de la institutiile publice;

venituri de capital sunt venituri ale bugetelor publice rezultate ca urmare a valorificarii unor bunuri din proprietatea statului, unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice, precum si din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat si de mobilizare.

Impozitele sunt definite, in doctrina, ca obligatii de natura baneasca, cu caracter nerambursabil, stabilite prin lege, in sarcina persoanelor fizice sau juridice, pe seama veniturilor pe care le realizeaza, a activitatilor aducatoare de venituri pe care le realizeaza sau pe seama bunurilor pe care le poseda, le dobandesc sau le instraineaza.

Taxele sunt tot obligatii de natura baneasca, stabilite prin lege, cu caracter nerambursabil, platite de persoanele fizice sau juridice, catre stat, unitatile administrativ-teritoriale sau institutiile publice, pentru activitati sau servicii prestate in favoarea platitorilor acestor taxe de catre stat, de catre unitatile administrativ-teritoriale sau de catre institutiile publice sau obligatii banesti pentru circulatia ori consumul anumitor bunuri.

53 Functiile impozitelor si taxelor 173

de formare a fondurilor generale ale societatii, la nivel de stat, unitati administrativ-teritoriale sau institutii publice;

de redistribuire a unor venituri primare sau derivate in scopul satisfacerii atat a trebuintelor individuale, cat si a celor sociale;

de dirijare sau reglare a unor fenomene economice sau sociale, statul poate interveni prin politica fiscala (impozite, taxe) pentru descurajarea unor activitati sau ramuri economice, ori prinajutoare de stat, subventii, transferuri, prime pentru sustinerea unor ramuri sau activitati.

INTREB RI Tip GRILA pt. Sem. II, 2008-2009

Alecu Gh., Drept fiscal roman, Ovidius University Press, Constanta, 2007;

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata prin Legea nr. 343/2006;

O.G. nr. 92/29.12.2003 privind Codul de Procedura Fiscala

54.In ce termen se intocmeste Raportul public anual pe care Curtea de Conturi il prezinta Parlamentului cu observatii asupra conturilor de executie ale bugetelor publice? P. 243-249.

8) In ce termen se intocmeste Raportul public anual pe care Curtea de Conturi il prezinta Parlamentului cu observatii asupra conturilor de executie ale bugetelor publice ?

a. 3 luni de la primirea conturilor de executie;

b. 12 luni de la primirea conturilor de executie;

c. 6 luni de la primirea conturilor de executie;

d. 1 luna de la primirea conturilor de executie.

In ce termen se intocmeste Raportul public anual pe care Curtea de Conturi il prezinta Parlamentului cu observatii asupra conturilor de executie ale bugetelor publice ?

a. 4 luni de la primirea conturilor de executie;

b. 3 luni de la primirea conturilor de executie;

c. 12 luni de la primirea conturilor de executie;

d. 6 luni de la primirea conturilor de executie.

L. 94/1992 ART. 89 (1) In termen de 6 luni de la primirea conturilor prevazute la art. 22 de la organele competente sa le intocmeasca si obligate sa i le transmita, Curtea de Conturi elaboreaza Raportul public anual pe care il inainteaza Parlamentului.

55.Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt: p. 80.

10) Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt :

a. finantarea definitiva a deficitelor din anii precedenti ale bugetelor locale;

b. emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie precum si incasarile si platile pentru bugetul de stat;

c. veniturile societatilor comerciale;

d. veniturile persoanelor fizice.

55.Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt:

a. Finantarea definitiva din anii precedenti ale bugetelor locale

b. Emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie

c. Incasarile si platile numai pentru bugetul de stat

56.Taxele vamale se datoreaza in Romania, ca regula: p.157.

a. Pentru marfurile care tranziteaza tara noastra

b. Pentru produsele care se exporta

c. Pentru produsele care se importa

57.Care dintre persoanele indicate mai jos, nu pot fi subiect distinct al impunerii pentru impozitul pe profit:p.78.

a. persoanele juridice romane

b. persoanele juridice straine care au sediul permanent in Romania

c. persoanele fizice romane, neasociate

58.Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania se face: p. 95.

5. Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania se face :

a. pe baza comisioanelor incasate de reprezentanta

b. pe baza normei de venit stabilita pe tipuri de reprezentante

c. ca echivalent in lei a sumei de 4000 Euro, stabilita pentru un an fiscal

d. ca echivalent in lei a sumei de 1000 EUR

Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania se face:

a. pe baza comisioanelor incasate de reprezentanta

b. pe baza normei de venit stabilita pe tipuri de reprezentante

c. ca echivalent in lei a sumei de 4000 Euro, stabilita pentru un an fiscal

d. pe baza Legii nr. 571/2003

59.Indicati categoriile de produse care nu formeaza obiectul accizelor armonizate: p. 136.

a. cafeaua si articolele de cristal

b. uleiurile minerale si electricitatea

c. produse din tutun

d. produse din petrol

60.In ce situatii datoreaza impozit pe profit in Romania persoanele juridice straine? P.97.

a. Daca obtin dividende de la o persoana juridica romana

b. Daca desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in tara noastra

c. Daca obtin comisioane de la un rezident

61.Sfera de cuprindere a impozitului pe profit in cazul persoanelor juridice romane include: p. 98.

a. numai profitul impozabil obtinut in Romania

b. numai profitul impozabil obtinut din strainatate

c. profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate

In cazul persoanelor juridice romane, impozitul pe profit se aplica :

a. asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate

b. asupra profitului impozabil obtinut din surse din Romania

c. asupra profitului impozabil atribuit sediului permanent

62.Care este termenul de plata a taxei asupra unui mijloc de transport detinut de catre un nerezident? P. 176.

a. Anual, in 4 rate egale

b. Integral, in momentul inregistrarii mijlocului de transport la administratia publica locala

c. La data scoaterii din evidenta a mijlocului de transport

d. Semestrial

63.Cine este platitorul impozitului pe dividende? P. 94.

a. Subiectul impunerii

b. Societatea comerciala distribuitoare de dividende

c. Asociatia familiala

d. Nici una

e. a + b

64.Persoane scutite de plata impozitului pe profit sunt: p. 89.

a. cultele religioase, indiferent de sursa veniturilor

b. persoanele juridice straine

c. fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat

d. nici una - conform legilor noastre

65.Precizati care venituri sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit: p.89.

a. dividendele primite de la o persoana juridica

b. veniturile din anularea tuturor cheltuielilor

c. veniturile din reducerea sau anularea oricaror provizioane

66.Pentru stabilirea impozitului pe profit au deductibilitate nelimitata urmatoarele cheltuieli: p. 90.

a. cheltuielile sociale

b. cheltuielile de protocol

c. cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile :

a. numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile

b. cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura

c. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profitul datorat

67.Ce elemente se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata? P.125.

a. Sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia

b. Valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb fara facturare

c. Impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede astfel, exclusiv taxa pe valoarea adaugata

68.Care este obligatia contribuabililor cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata si termenul in care se face plata? P. 131.

a. Sa achite taxa datorata lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare

b. Sa achite taxa trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului

c. Sa achite taxa semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului

69.Care este scopul instituirii regimului antrepozitarii in regim suspensiv de accize?

a. Utilizarea antrepozitului fiscal pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile

b. Intarirea capacitatii de control a administratiei fiscale

c. Folosirea locului antrepozitului pentru ambalarea produselor accizabile

70.Care sunt criteriile in raport de care sunt evaluate cladirile apartinand persoanelor fizice care datoreaza impozit pe profit? P. 89.

a. Inaltimea cladirilor

b. Sistemul de constructie

c. Felul si destinatia cladirilor

d. Locul amplasarii si felul ei

71.Ce fel de cota de impunere se aplica in cazul impozitului pe teren? P. 173-174.

a. Sume fixe

b. Cota proportionala

c. Cota progresiva

d. Sume variabile

72.Care este termenul de plata a impozitelor pe cladiri si pe teren? 169-173.

a. Lunar, la data de 25

b. Anual, in 4 rate egale

c. Semestrial, in 2 rate egale

d. Trimestrial

73.Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice (locuinta noua sau realizata pe baza de credite) pe urmatorul termen: p. 169.

a. 5 ani de la construire

b. 10 ani de la data dobandirii cladirii

c. 15 ani de la construire

d. 3 ani de la dobandire

74.Valoarea livrarii/prestarii se determina, pentru stabilirea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, in raport de: p. 128.

a. preturile din catalogul emis de stat

b. preturile negociate intre vanzator si cumparator

c. preturile de pe piata dintr-un alt stat

75.Impozitul pe venit este datorat de urmatoarele persoane: p. 101

a. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit

b. persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania

c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decat cele obtinute dintr-o activitate independenta fara existenta unui sediu permanent in Romania

76.Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti: p. 97.

a. venituri din salarii primite pentru activitati efectuate in strainatate

b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate in strainatate

c. redevente de la un rezident

d. reevente de la un nerezident

77.Care sunt operatiuni ce se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata? p. 126.

a. Operatiuni scutite, fara drept de deducere

b. Incarcarea si descarcarea de marfuri

c. Perisabilitatile, in limitele prevazute de lege

d. Operatiuni nescutite de la plata

78.Precizati care este principiul (criteriul) care se aplica in legislatia fiscala romana in ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor? P. 29.

a. Natura impozitului sau taxei

b. Teritorialitatii

c. Obiectul impozitelor si taxelor

d. Teritorialitatii si universalitatii

a. natura impozitului sau taxei

b. teritorialitatea

c. obiectul impozitelor si taxelor

79.Veniturile reprezentand redevente provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale incheiate de Romania sunt impuse: p.98.

a. numai in statul de sursa

b. numai in statul de rezidenta

c. in ambele state contractante, in anumite limite

80.Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent p. 31-33.

a. metoda scutirii progresive

b. metoda creditarii ordinare

c. metoda creditarii totale

d. metoda creditarii proportionale

81.Prin politica fiscala statul urmareste: p. 17.

82. Care dintre urmatoarele categorii sunt contribuabilii platitori de impozit pe profit: p. 78.

a. persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;

b. persoane juridice romane;

c. asociatiile de familie;

d. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine

83. Impozitul pe dividende se calculeaza: p.94.

a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;

b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;

c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.

84.O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulative urmatoarele conditii:p259

a. realizeaza venituri, altele decat cele de consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale, are pana la 9 salariati inclusiv, a realizat venituri care nu depasesc echivalentul in lei a 100000 EUR, capitalul social este detinut de persoane private

b. are de la 1 pana la 9 salariati si veniturile nu depasesc echivalentul in lei a 100000 EUR ;

c. are ca obiect de activitate productia, prestarea de servicii si comertul si are de la 1 pana la 9 salariati.

85. Care dintre urmatoarele venituri sunt impozabile? P. 101-103.

a. veniturile din salarii

b. venituri din prestari de servicii

c. venituri din cedarea folosintei bunurilor

d. venituri din investitii

86.Care dintre urmatoarele sunt metode de determinare a venitului net annual din activitati independente?P.101.

determinarea venitului net pe baza contabilitatii in partida simpla

determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit

determinarea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuala

87. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru: p.171.

a. 5 ani de la construire

b. 10 ani de la data dobandirii cladirii

c. 15 ani de la construire

d. 3 ani de la dobandire

88. Taxa pe valoarea adaugata prezinta urmatoarele particularitati: p. 123.

a. este un impozit indirect si este diferenta intre pretul de iesire si pretul de intrare

b. este un impozit direct deoarece se aplica direct asupra activitatilor economice

c. este fractionara deoarece se calculeaza pe fiecare stadiu care intervine in producerea tuturor bunurilor si serviciilor economice

89. Accizele prezinta urmatoarele particularitati: p. 132.

a)intr-un ansamblu de impozite pe actele de consum sau de circulatie

b)intr-un ansamblu de impozite pe venit

c)intr-un ansamblu de impozite pe profit

90. Care dintre urmatoarele documente reprezinta titlu de creanta bugetara? P.172.

Titlul de creanta bugetara reprezinta actul juridic prin care se stabileste intinderea obligatiei de plata ce revine persoanei fizice sau juridice care are calitatea de contribuabil. Intr-o alta acceptiune, literatura juridica de specialitate retine ca titlurile de creanta financiar-bugetara sunt actele de constatare si individualizare a sumelor de bani datorate ca impozite, taxe sau alte venituri bugetare

Astfel, in acceptiunea pct. 107.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, sunt titluri de creanta fiscala urmatoarele categorii de acte juridice:

o       decizia de impunere emisa de organele competente, potrivit legii;

o       declaratia fiscala, angajamentul de plata sau documentul intocmit de platitor prin care acesta declara obligatiile fiscale, in cazul in care acestea se stabilesc de catre platitor, potrivit legii;

o       decizia prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru creantele fiscale accesorii, reprezentand dobanzi si penalitati de intaziere, stabilite de organele competente;

o       declaratia vamala pentru obligatiile de plata in vama

o       documentul prin care se stabileste si se individualizeaza datoria vamala, inclusiv accesoriile, potrivit legii;

o       procesul-verbal de constatare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

o       ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat, intocmit in baza acestor acte in cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare si al altor creante fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca1

91. Codul fiscal din Romania reprezinta: p. 27.

a. reglementarea privind organizarea autoritatilor fiscale din Romania

b. actul normative de identificare a contribuabililor

c. legea prin care este stabilit cadrul legal privind principalele impozite si taxe din Romania

92. Categorii exceptate de plata impozitului pe profit: p. 89.

Art.15 Cod fiscal

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:

trezoreria statului;

institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel;

persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV;

fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat

cultele religioase, pentru: venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activitati economice, venituri din despagubiri in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare;

asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune;

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii.

Banca Nationala a Romaniei

Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii.

(2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri : . . . . .

93. Plata impozitului pe dividende se face: p. 94.

a. semestrial;

b. anual;

c. trimestrial;

d. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

94. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se face? 259.

a. lunar

b. trimestrial

c. semestrial

d. anual

95. Care dintre urmatoarele reprezinta obligatii ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa? P. 115.

a. sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile

b. numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite

c. sa vireze impozitul retinut la organele fiscale

d. sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele

a.

sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile

b.

numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite

c.

sa vireze impozitul retinut la organele fiscale

d.

sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele

96. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin: p. 182.

a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut

b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut

c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

a. scaderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile

b. scaderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate

c. scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut

d. scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut

97. Pentru a fi cuprinsa in sfera de aplicare a TVA, o livrare de bunuri sau o prestare de servicii trebuie sa indeplineasca cumulative anumite conditii: p.128.

a. operatia sa aiba drept scop exportul;

b. operatia sa aiba drept scop importul;

c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;

d. operatia sa fie efectuata fara plata .

98. Sistemul de supraveghere fiscala in domeniul accizelor private: p. 131.

Prin antrepozitului fiscal

99. Organele fiscale pot utilize modalitati de executare silita a creantelor bugetare, cum ar fi: p.74.

a. prin plata in natura

b. prin confirmarea bunurilor si executarea debitorilor

c. prin poprire, prin urmarirea bunurilor mobile si imobile, prin executarea debitorilor care au conturi bancare

100. Elementele impozitelor sunt : p.22.

a. banii si caracterul juridic

b. taxele si impozitele

c. autonomia si forma pecuniara

d. forma pecuniara, plata fara contraprestatie, stabilirea autoritara unitara, caracterul juridic si utilitatea publica

101.Subiecte impozabile sunt: p. 30.

a. statul si administratiile locale ;

b. regiile autonome si societatilor comerciale ;

c. persoanele fizice sau juridice ;

102.Veniturile sunt impozitate : p. 101.

a. saptamanal

b. trimestial

c. lunar

d. ori de cate ori se obtin.

103.Prin politica fiscala statul urmareste: p. 9.

104. Codul de procedura fiscala din Romania reglementeaza: p. 14.

a.       criteriile de interpretare a Codului fiscal

b.      modul de aplicare a prevederilor Codului fiscal

c.       drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor

105. Clasificarea impozitelor dupa modul de stabilire grupeaza impozitele in: p.25.

a. impozite fixe indiferent de materia impozabila si impozite proportionale

b. impozite progrsive si impozite retroactive

c. impozite proportionale, impozite progresive si impozte regressive

106. Clasificarea impozitelor dupa modul de prelevare grupeaza impozitele in: p.26.

a. impozite directe si indirecte

b. impozite cu autoimpunere si impozite calculate de organelle fiscale

c. impozite permanente si impozite incidentale

d. impozite ale administratiei centrale de stat si impozite ale colectivitatilor locale

107. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe: p.108.

a. impozitul pe venit

b. taxa pe valoarea adaugata

c. impozitul pe profit

d. accizele

a. taxele vamale de import

b. taxele vamale de export

c. taxele vamale de tranzit

d. taxele de consumatie

e. cele reale si cele personale

108. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe: p.108.

impozit funciar

impozit pe cladiri

impozit pe activitati industriale , comerciale si profesii libere

impozit pe capitalul mobiliar

impozit pe venit

impozit pe avere

impozit pe succesiuni

impozit pe donatii

impozit pe suflet(capitatia)

109. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte: p.109.

a. impozitul pe profit

b. taxa pe valoarea adaugata

c. accizele

d. impozitul pe cladiri

a. taxele de consumatie

b. impozitul pe avere, venit si donatii

c. impozitul pe cifre de afaceri, pe bunuri

d. monopolurile fiscale, taxele vamale si alte taxe

110. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte: p.109.

a. impozitul pe venit

b. impozitul pe cladiri

c. accizele

d. impozitul pe profit

111. Subiectul impozitului este definit ca fiind: p.22.

a. materia care se impoziteaza

b. persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului

c. sursa impozitului

112. Asieta impozitului este definita ca fiind: p. 32.

a. modul de asezare a impozitului

b. cota aplicata pentru calculul impozitului

c. dimensiunea materiei impozabile

d. categoria materiei impozabile

113. Cum se determina profitul impozabil: p.89.

a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile;

b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

d. ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora

114. Care dintre urmatorii contribuabili platesc impozitul pe profitul lunar: p. 90.

a. sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine

b. microintreprinderile

c. societatile comerciale cu raspundere limitata

115. Care dintre urmatoarele obligatii revin contribuabililor platitori de impozit pe profit? P. 90.

Plata impozitului (art 34 Cod fiscal : obligatia de a plati impozit pe profit anual

Depunerea declaratiilor de impozit pe profit (art 35 Cod fiscal : Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.)

Declararea si retinerea impozitului pe dividende(art 36 Cod fiscal)

116. O persoana fizica nerezidenta obtine profit dintr-o asociere fara personalitate juridica, cu o persoana juridica romana. Care este situatia din punct de vedere al impozitului pe profit? P. 77-81.

a. persoana fizica nerezidenta nu datoreaza impozit pentru profitul obtinut din activitatea desfasurata in Romania

b. persoana fizica nerezidenta datoreaza impozit pentru profitul obtinut din activitatea desfasurata in Romania, care este calculat si retinut de persoana juridica romana

c. persoana fizica nerezidenta datoreaza impozit pentru profitul obtinut din activitatea desfasurata in Romania, pe care trebuie sa-l plateasca direct autoritatilor fiscale

117. Prin divizare, o parte din patrimonial unei societati se desprinde si se transmite o treime si respective doua treimi catre doua societati noi care se infiinteaza. De la ce data devin cele doua societati noi platitoare de impozit pe profit? P.98.

a. de la data hotararii divizarii patrimoniului

b. de la data inregistrarii in registrul comertului a noilor societati

c. dupa trecerea primului trimestru de functionare a noilor societati

118. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciat, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte? P. 98.

a. cu cota de 40%;

b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;

c. cu cota de 25%;

d. cu cota de 16%.

119.Plata impozitului pe profit de catre societatile comerciale se face: p.99.

trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul

120.Plata impozitului pe profit de Banca Nationala a Romaniei, bancile romanesti si sucursalele din Romania ale bancilor care sunt persoane juridice straine se face: p. 100.

cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate.

au obligatia de a plati impozitul pe profit lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarele celei pentru care se calculeaza impozitul

121. Impozitul pe dividende se calculeaza: p. 94.

a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;

b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;

c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.

122. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au produs situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende: p.94.

a. nu se plateste;

b. se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv;

c. se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv;

d. se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

123.O societate comerciala obtine venituri din dividende, pentru actiunile pe care le detine intr-o companie din Romania. Care este regimul fiscal al acestui venit? P.95.

este un venit neimpozabil la calculul profitului impozabil

124.Care este cota de impunere in cazul impozitului pe venitul microintreprinderilor? P.258.

a. 3% in anul 2007

b. 2% in anul 2007

c. 2,5% in anul 2008 si 3% in anul 2009

d. 2,5% in anul 2007

125. O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romania are obligatia de a plati un impozit:p. 99.

a. egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR

b. egal cu echivalentul in lei 1000 EUR

c. egal cu echivalentul in lei 4000 EUR

d. egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR

126.Plata impozitului pe reprezentante se face: p. 96.

a. trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare

b. in doua transe egale, pana la 20 iunie si 20 decembrie

c. anual, pana la 15 februarie a anului urmator

d. in 4 transe egale, pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru

127.Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta: p.96.

a. este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta

b. este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata

c. este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta

128. Care dintre urmatoarele venituri sunt impozabile? P. P. 101-102.

venituri din activitati independente;

venituri din salarii;

venituri din cedarea folosintei bunurilor;

venituri din investitii;

venituri din pensii,;

venituri din activitati agricole;

venituri din premii si din jocuri de noroc;

venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

venituri din alte surse.

129.Care dintre urmatoarele venituri sunt impozabile? P.101.

130. Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri comerciale? P.102.

veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii

131.Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din activitati independente? P. 102.

veniturile comerciale,

veniturile din profesii libere

veniturile din drepturi de proprietate intelectuala

132. Care dintre urmatoarele reprezinta obligatii ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa?p.115.

a.

sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile

b.

numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite

c.

sa vireze impozitul retinut la organele fiscale

d.

sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele

a. sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile

b. numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite

c. sa vireze impozitul retinut la organele fiscale

d. sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele

133,Care dintre urmatoarele sunt metode de determinare a venitului net anual din activitati independente? P.101.

determinarea venitului net pe baza contabilitatii in partida simpla

determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit

determinarea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuala

134.Persoanele fizice au dreptul la o deducere personala din venitul net, in cazul: p.117.

a. veniturilor din dobanzi

b. veniturilor din salarii pentru fiecare loc de munca

c. veniturilor din salarii la locul unde se afla functia de baza 

135.Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin: p. 109.

a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut

b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut

c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

136.Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile? P.96.

a. veniturile din transferul titlurilor de valoare

b. veniturile din transferul proprietatii imobiliare

c. veniturile din transferul proprietaii intelectuale

a. venituri din dividende

b. venituri din transferurile titlurilor de valoare

c. veniturile din dobanzi la casele de ajutor reciproc

d. veniturile din dobanzi aferente titlurilor de stat

137.Care dintre urmatoarele sunt conditii de acordare a creditului fiscal extern: p. 119.

a. impozitul datorat pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit

b. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ

138.Creditul fiscal extern: p.119.

a. este nelimitat

b. este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate

c. nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania aferenta venitului

impozabil din strainatate

139.In situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal admis se calculeaza: p.120.

a. cumulat pe toate statele din care obtine venituri

b. cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat

c. separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit

140.In vederea calculului creditului fiscal extern, sumele platite in valuta se tansforma in lei: p.120.

In vederea calculului creditului fiscal extern, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului

141.Taxa hoteliera se stabileste. P. 181.

a. prin aplicarea cotei de taxare (intre 0,5% si 5%) stabilita de consiliul local la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare;

b. prin aplicarea unei sume fixe in functie de rangul unitatii de cazare

142. Pentru a fi cuprinsa in sfera de aplicare a TVA, o livrare de bunuri sau o prestare de servicii trebuie sa indeplineasca cumulative anumite conditii: p. 130.

a. operatia sa aiba drept scop exportul;

b. operatia sa aiba drept scop importul;

c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;

d. operatia sa fie efectuata fara plata .

143.Constituie livrari de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: p.165.

predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana

transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite

trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile

transmiterea de bunuri efectuata pe baza unui contract de comision la cumparare sau la vanzare, atunci cand comisionarul actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului

bunurile constatate lipsa din gestiune

144.Locul livrarii bunurilor este locul unde: p. 165.

locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert

locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj

locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate

locul de plecare a transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii

locul unde comerciantul persoana impozabila este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, in absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita.

locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau energia electrica.

145. Locul prestarii de servicii este: p.166.

Locul prestarii de servicii in cazul T.V.A. este:

a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;

b. tara in care prestatorul are sediul permanent unde sunt efectuate serviciile;

c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile;

d. tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

146.Cotele de impozitare a taxei pe valoarea adaugata sunt: p.128.

a. cota standard de 25% si cota redusa de 9%;

b. cota standard de 19% si cota redusa de 9%;

c. cota standard de 19% si cota redusa de 7%;

d. cota standard de 25% si cota redusa de 5%.

147.Cine trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata? P. 131.

a. toate persoanele juridice;

b. toate persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de deducere;

c. toate persoanele fizice.

148. Obligatiile persoanelor inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt: p. 126.

inregistrarea si operarea in evidenta pe platitor a modificarilor aparute in desfasurarea activitatii economice;

intocmirea documentelor prin care se consemneaza livrarea bunurilor si prestarea serviciilor;

evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului;

plata T.V.A. datorate bugetului de stat.

149.Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: p. 39.

a)seria si numarul facturii;

b)data emiterii facturii;

c)numele, adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura;

d)numele, adresa si codul de inregistrare fiscala, dupa caz, al beneficiarului de bunuri sau servicii;

e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;

f)valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere, scutit fara drept de deducere, neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare, dupa caz;

h)valoarea taxei pe valoarea adaugata, pentru operatiunile taxabile.

150.Persoanele juridice au obligatia sa achite taxa pe valoarea adaugata: p. 130.

CONTENCIOS FISCAL

INTREB RI tip GRILA

- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata prin Legea nr. 343/2006;

- O.G. nr. 92/29.12.2003 privind Codul de Procedura Fiscala

Prof.univ.dr. Radu Stancu

1 Care sunt si cum pot fi grupate actele si operatiunile procedurale? 192

acte procedurale prealabile de inregistrare fiscala (atribuirea codului de identificare fiscala, declaratia de inregistrare fiscala, registrul contribuabililor, inregistrarea ca platitor de T.V.A.);

acte procedurale si operatiuni de constatare a obiectelor impozabile si taxabile;

acte procedurale si operatiuni de calcul si individualizare a impozitelor si taxelor datorate de fiecare subiect impozabil sau taxabil;

operatiuni de plata si incasare a impozitelor, taxelor, contributiilor, prelevarilor si altor sume cuvenite bugetelor publice;

acte de constatare si sanctionare a faptelor de incalcare a reglementarilor legale in domeniul fiscal;

acte procedurale de executare silita a creantelor fiscale.

2 Care sunt principiile generale de conduita fiscala si in ce consta fiecare? 192-193

principiul aplicarii unitare a legislatiei Este o obligatie a organului fiscal

principiul exercitarii dreptului de apreciere. Organul fiscal poate, in limitele contributiilor si competentelor sale, sa aprecieze relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege

principiul rolului activ al organului fiscal. Potrivit acestuia, organul fiscal instiinteaza contribuabilul cu privire la drepturile si obligatiile sale

principiul intrebuintarii limbii oficiale in administrarea fiscala. Aceasta este limba romana. Inscrisurile si documentele justificative redactate in alta limba se depun insotite de traduceri in limba romana, certificate de traducatori autorizati. In cazul minoritatilor nationale, se aplica dispozitiile legale privind folosirea limbii materne.

principiul dreptului de a fi ascultat. Organul fiscal are obligatia de a asigura contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei, cu exceptiile prevazute de lege

principiul obligatiei de cooperare. Contribuabilul este obligat sa coopereze cu organul fiscal in stabilirea starii de fapt fiscale

principiul secretului fiscal. Functionarii publici ai organului fiscal, chiar si dupa incetarea acestei calitati, trebuie sa pastreze, cu exceptiile prevazute de lege, secretul asupra informatiilor fiscale privind contribuabilul, informatii de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu

principiul bunei-credinte. Relatiile dintre contribuabili si organul fiscal trebuie sa fie fundamentate pe buna-credinta

3 Codul de identificare fiscala 194

pentru persoanele fizice - codul numeric personal

pentru persoanele juridice, altele decat comerciantii, precum si pentru entitati fara personalitate juridica - codul de inregistrare fiscala atribuit de organul subordonat ANAF

pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele celor care au sediul principal al comertului in strainatate - codul unic de inregistrare

pentru persoanele fizice platitoare de TVA - codul de inregistrare fiscala atribuit de organul subordonat ANAF

se mentioneaza obligatoriu pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise.

4 Declaratia de inregistrare fiscala 194

se depune in termen de 30 zile de la data infiintarii sau eliberarii actului legal de functionare, la organul ANAF

se intocmeste pe formular tipizat, pus la dispozitie de ANAF, care cuprinde: datele de identificare ale contribuabilului, ale imputernicitului, categoriile obligatii de plata, datele privind sediile secundare, datele privind situatia juridica si alte informatii necesare administrarii sumelor cuvenite bugetului consolidat.

5 Certificatul de inregistrare ficala 194

se elibereaza de organul ANAF, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, fiind scutit de taxele de timbru

se afiseaza la locurile unde isi desfasoara activitatea comerciantii care desfasoara acte de comert sau prestari de servicii catre populatie.

6 Registrul contribuabililor 194

se tine de organul fiscal al ANAF

contine datele de identificare ale contribuabilului, categoriile de obligatii, denumire vector fiscal si alte informatii necesare administrarii obligatiilor fiscale.

7 Declaratia fiscala 195

act distinct de declaratia de inregistrare fiscala

se depune de contribuabil la termenele prevazute de lege sau de Ministerul Economiei si Finantelor

se intocmeste pe formular pus la dispozitie de organul fiscal si trebuie insotita de documentatia ceruta de prevederile legale

sta la baza calculului obligatiei fiscale

poate fi corectata de contribuabil din proprie initiativa

poate fi redactata de organul fiscal, daca, din motive independente de vointa contribuabilului, acesta este in imposibilitatea de a scrie

se depune fie direct la registratura organului fiscal, fie prin scrisoare recomandata, prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere, la distanta

8 Ce este, cum se emite si ce trebuie sa contina actul administrativ fiscal? 195

face parte din categoria actelor juridice, fiind o manifestare expresa de vointa, facuta in scopul stabilirii, modificarii sau stingerii drepturilor si obligatiilor fiscale

se emite numai in forma scrisa

trebuie sa contina :

o       denumirea organului fiscal emitent,

o       data emiterii,

o       data la care isi produce efectele,

o       datele de identificare ale contribuabilului,

o       obiectul actului,

o       motivele de fapt,

o       temeiul de drept,

o       numele si semnatura persoanei imputernicite de organul fiscal,

o       calea de atac,

o       termenul de depunere si organul la care se depune contestatia,

o       stampila organului fiscal competent

9 Cum se face comunicarea actului administrativ fiscal? 195-196

direct contribuabilului, la organul fiscal, sub semnatura

prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire

prin fax sau e-mail daca poate fi confirmata primirea

10 Opozabilitatea si nulitatea actului administrativ fiscal 196

Opozabilitatea : actul administrativ fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o data ulterioara, mentionata in acesta

Nulitatea : actul administrativ fiscal este lovit de nulitate pentru lipsa unuia din urmatoarele elemente :

o       numele, prenumele, calitatea si semnatura imputernicitului organului fiscal

o       numele si prenumele contribuabilului

o       obiectul actului administrativ

11 Obligatia fiscala si creanta fiscala 196

Obligatiile fiscale, potrivit Codului fiscal, sunt doar obligatiile contribuabililor, constand in :

obligatia de declarare a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele si alte sume cuvenite bugetului consolidat

obligatia de calculare si inregistrare in evidentele finale si contabile a sumelor cuvenite bugetului consolidat

obligatia de plata a sumelor cuvenite bugetului consolidat

obligatii de plata accesorii constand in dobanzi si penalitati aferente sumelor datorate cu titlu principal bugetului consolidat

obligatiile de virare si varsare ale platitorilor pentru veniturile bugetului consolidat supuse stopajului la sursa

In sens larg, obligatiile fiscale sunt si cele ale organului fiscal

In sens restrans, obligatia fiscala desemneaza si suma de plata (cuantumul acesteia) pentru care Codul fiscal foloseste termenul de creanta fiscala, definita a fi drepturile patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal, atat in continutul cat si in cuantumul lor

Creantele fiscale pot fi :

creante fiscale principale, constand in dreptul de a percepe impozitele, taxele, contributiile si alte sume cuvenite bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea TVA si dreptul de restituire a impozitelor, taxelor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat

creante fiscale accesorii, constand in dreptul de a percepe dobanzi si penalitati de intarziere

12 Titlurile de creanta 197

13 Modificarea si stingerea creantelor fiscale 197-198

14 Evaziunea fiscala 202-204

15 Faptele care constituie evaziune fiscala 202-203

16 Ce sunt paradisurile fiscale? 203

17 Cazierul fiscal 205

18 Clasificarea controlului fiscal 207

19 Inspectia fiscala 208

20 Proceduri de control 208

21 Avizul de inspectie fiscala 209

22 Raportul de inspectie fiscala 209

23 Controlul Garzii fiscale 210-213

24 Raportul juridic fiscal Art.16 Cod pr. fisc.

25 Cine sunt imputernicitii in relatiile cu organul fiscal? 166-167 Art.18 C.pr.fisc

26 Competenta organului fiscal (materiala si teritoriala) si conflictul de competenta Art.32-40 C.pr.fisc.

27 Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale 199 Art. 91 C. proc.fisc.

28 Majorarile de intarziere Art. 119- 123 C.proc.fisc.

29 Masurile asiguratorii Art.129- 130 C.proc.fisc.

30 Prescriptia executarii silite 199 Art. 131-135 C.proc.fisc.

31 Organele de executare silita Art. 136-141 C.proc.fisc.

32 Executarea silita. Executarea silita prin poprire. Executarea silita mobiliara. Executarea silita imobiliara.

Contestatia la executarea silita Art. 142-174 C.proc.fisc.

33 Cesiunea creantelor fiscale administrate de ANAF Art. 175/1 C.proc.fisc.

34 Insolvabilitatea Art.176 C.proc.fisc.

35. Care este legea prin care este reglementat contenciosul administrativ: p. 19.

36. Care sunt subdiviziunile pe care le cunoaste dreptul fiscal in dreptul european: p. 25.

37. Care sunt mijloacele specifice de realizare ale contenciosului fiscal de drept comun: p.57.

38. Natura juridica a contestatiei la executarea silita a creantelor fiscale imbraca forma unei: 69.

39. Care este legea prin care a fost adoptat Codul fiscal: Vezi Codul fiscal.

40. Cererea de reexaminare in materia taxelor judiciare de timbru este: p.68.

41. Contenciosul administrativ fiscal are natura unui: p. 63.

42. Actiunea in contencios administrativ impotriva deciziei de solutionare a acesteia este reglementata de: p. 71.

43. Interesul este legitim atunci cand acesta: p. 72.

44. Interesul este personal atunci cand el: p. 72.

45. Pentru a putea fi valorificat pe calea unui contencios subiectiv, interesul trebuie sa fie: p. 73.

46. Dupa continutul lor, actele administrative de autoritate cu caracter individual se clasifica in: p. 74.

47. Conditiile de valabilitate ale actului administrativ de autoritate sunt: p.74.

48. In cazul contribuabililor care au obligatii de plata la sediile secundare, competenta teritoriala pentru administrarea acestora revine, conform art. 35 C. proc. fisc: Codul fiscal

49. Formalitatile procedurale posterioare emiterii actului administrativ sunt: p. 76.

50. In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) teza finala, actul administrativ fiscal se considera comunicat, fictio iuris, in termen de: p. 77.

51. Somatia este actul administrativ fiscal prin care se declanseaza: p.81.

52. Scopul unui act administrativ fiscal nu poate fi decat concordant cu scopul general al legislatiei fiscale, si anume acela de: p. 73.

53. Care sunt situatiile in care se modifica sau se desfiinteaza actele administrative fiscale in conformitate cu pct. 46.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003: p. 75.

54. In materia executarii silite a creantelor fiscale, conform art. 137 alin. (2) C. proc. fisc, titlul de creanta devine titlu executoriu: p. 79.

55. Potrivit pct. 107.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, sunt titluri de creanta explicite urmatoarele acte: p.81.

56. Ce se intelege prin recurs administrativ: p.82.

57. Ce se intelege prin recurs contencios: p. 85.

58. Care sunt formele recursului administrativ: p. 85.

59. Care este principiul ce fundamenteaza adoptarea sau emiterea actelor administrativ-jurisdictionale: p. 86.

60. In ceea ce priveste natura juridica a venitului bugetar care face obiectul contestatiei, art. 1 alin. (1) C. proc. fisc. statueaza ca acesta: p. 87-88.

61. Cuantumul si modul de stabilire a taxei judiciare de timbru sunt reglementate prin: p. 80.

62. Codul de procedura fiscala dispune in art. 176 alin. (3) teza finala ca pentru exercitarea contestatiei fiscale: vezi C. Pr. Fiscal

63. In conformitate cu prevederile art. 176 C. proc. fisc, contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu: vezi C. Pr. Fiscal

64. Calitatea de titular al dreptului procesual se dovedeste prin: p.87.

65.Care este termenul prin care organele fiscale de solutionare competente vor pune in vedere contestatorului, printr-o adresa, sa precizeze cuantumul sumei contestate, individualizata pe categorii de venituri bugetare.P. 89.

66. Conform art. 133 C. proc. civ., cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al paratului, obiectul ei sau semnatura titularului, va fi declarata: p. 91.

67. Contestatia, potrivit art. 177 C. proc. fisc., se depune sub sanctiunea decaderii in termen de: vezi C. Pr. Fiscal

68. Efectul principal al decaderii, asa cum reiese din definitia acesteia, consta in: p. 99.

69. In conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) C. proc. fisc., introducerea de catre contribuabili a contestatiei pe calea administrativa de atac: vezi C. Pr. Fiscal

70. Conform art. 179 alin. (1) lit. a) C. proc. fisc, "contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 500.000 de lei, se solutioneaza de catre: vezi C. Pr. Fiscal

71. Conform art. 179 alin. (1) lit. c) C. proc. fisc, "contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, al caror cuantum este de 500.000 de lei sau mai mare, precum si cele formulate impotriva actelor emise de organe centrale se solutioneaza de catre: vezi C. Pr. Fiscal

72. Potrivit art. 177 alin. (2) C. proc. fisc, in cazul in care competenta de solutionare nu apartine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestatia va fi inaintata de catre acesta organului competent in termen de: vezi C. Pr. Fiscal

73. Referatul cu propunerile de solutionare a contestatiei trebuie sa fie semnat de catre: p.101.

74. Interventia voluntara reprezinta: p.103.

75. In situatia in care, ulterior formularii si depunerii contestatiei, dar pana la solutionarea acesteia prin decizie sau dispozitie, contestatorul renunta la cererea sa, retragerea acesteia trebuie facuta: p. 104.

76. In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) teza finala C. proc.fisc., cererea de recuzare: p. 100.

77. Asa cum rezulta din interpretarea prevederilor art. 180 coroborate cu cele ale art. 199 alin. (1) C. proc. fisc, contestatiile se solutioneaza prin decizie sau dispozitie motivata in termen de: vezi C. Pr. Fiscal

78. Decizia emisa ca urmare a solutionarii contestatiei este: p.105.

79. Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, litigiile care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora de pana la 500.000 lei se solutioneaza, in fond, de: p.109.

80. Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, litigiile care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora mai mari 500.000 lei se solutioneaza, in fond, de:

p.109.

81. Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, orice persoana care se considera vatamata intrun drept sau interes legitim de catre o autoritate publica printr-un act administrativ fiscal sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri poate deveni: p.110.

82. Daca autoritatea publica nu trimite in termenul stabilit de instanta lucrarile cerute, conducatorul acesteia va fi obligat, prin incheiere interlocutorie, sa plateasca statului, cu titlu de amenda judiciara: p. 111.

83. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, actiunile in contencios administrativ se judeca de urgenta si cu precadere, in sedinta publica, in completul stabilit de lege, hotararile urmand a fi redactate si motivate de urgenta: p.112.

84. In ceea ce priveste momentul procesual pana la care poate fi formulata cererea de suspendare intemeiata pe art. 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, aceasta poate fi intentata: p.112.

85. Instanta de judecata, admitand actiunea in contencios administrativ introdusa, in baza art. 188 alin. (2) C. proc. fisc, impotriva deciziei de solutionare a contestatiei, poate: p.113.

86. Cererea de fixare a unui termen de urgenta, insotita de dovada inregistrarii recursului la instanta de fond, se solutioneaza in termen de: p.114.

87. Potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, motivarea recursului trebuie facuta, sub sanctiunea nulitatii, in termen de: p.115.

88. Executarea silita incepe, conform prevederilor art. 141 alin. (1) C. proc. fisc., prin comunicarea unei somatii in care i se notifica debitorului ca are obligatia sa efectueze plata sumelor datorate: p. 116.

89. Asa cum reiese din interpretarea art. 137 alin. (3) C. proc. fisc., organul de executare este obligat sa transmita contribuabilului o instiintare de plata, care este un act premergator executarii silite si prin care i se notifica acestuia suma de plata datorata si va putea trece la emiterea somatiei de plata abia dupa scurgerea unui termen de: p.117.

90. Executarea silita a creantelor fiscale cunoaste urmatoarele modalitati sau procedee: p.121.

91. Care este termenul prin care tertul poprit este obligat sa instiinteze organul de executare daca datoreaza vreo suma de bani debitorului: p.122.

92. Inainte de a se trece la valorificarea bunurilor mobile ale debitorului, acestea trebuie: p. 118.

93. Bunurilor sechestrate vor fi valorificate daca obligatia bugetara nu este achitata in termen de: p.135.

94. In cazul in care exista un concurs intre creante care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede vreo derogare in acest sens, suma realizata din executare se va repartiza: p. 136.

95. Obligatiile bugetare stabilite de organele competente, prin documente de verificare sau de constatare, se platesc in termen de: p. 136.

96. Contestatia, prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit, poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de: p. 123.

97. Impotriva ordonantei presedintiale se poate exercita calea de atac a recursului in termen de: 147.

98. In cazul cailor de atac, taxa judiciara de timbru se calculeaza la: p.148.

99. Potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, cererea de reexaminare se face in termen de: p.151.

100. Instanta care a primit contestatia trebuie sa remita directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dosarul contestatiei in termen de: p.157.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate