Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Structura si evolutia activelor imobilizate


Structura si evolutia activelor imobilizate


Active imobilizate

Structura si evolutia activelor imobilizate este prezentata in tabelul de mai sus. In ceea ce priveste imobilizarile corporale, acestea constau in urmatoarele:

-cheltuieli de cercetare dezvoltare in suma de 3.307.274 mii lei, amortizate in proportie de 76%, reprezinta in principal studii pentru interventii in caz de incendii, evaluarea zacamintelor pe zone, restructurarea energiei electrice si termice, perfectionarea tehnologiei de obtinere P-DEB, tehnologie pentru obtinerea cumenului prin alchilarea benzenului cu propilene pe catalizator zeolitic, etc. Aceste cheltuieli sunt amortizabile intr-o perioada de 3-5 ani.

-alte imobilizari in suma de 163.533.554 mii lei , amortizate in proportie de 36.3%, reprezinta in principal concesiuni, brevete, licente, fond comercial rezultat ca urmare a achizitionarii unor elemente de activ al caror cost de achizitie a fost superior valorii juste a acestora, precum si programe informatice. Aceste imobilizari se amortizeaza conform prevederilor Legii 15/1994.-imobilizari necorporale in curs care reprezinta in principal costurile activitatii geologice si geofizice, si ale forajului de explorare, care la momentul determinarii viabilitatii comerciale a cimpurilor petrolifere, sunt clasificate ca active corporale. Aceste sume sunt evidentiate in conturile 2311 si 23131, dar la intocmirea bilantului pentru anul 2001, au fost reclasificate ca imobilizari necorporale, conform politicii contabile.

-imobilizari corporale existente in sold la 31.12.2001, care au fost evaluate, diferentele de valoare influentand capitalurile proprii.

NOTA 2.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

mii lei

Denumirea

Sold la

Transferuri

Sold la

provizionului

1 ianuarie 2001

in cont

din cont

31 decembrie 2001

1.Provizioane pentru

Litigii

2.Alte provizioane

Pentru riscuri si chelt.

TOTAL

Provizioanele pentru litigii (evidentiate in contul 1511), in suma de 57.072.042 mii lei se refera in principal la penalitati pentru neplata la timp a unor impozite si taxe catre bugetul statului.

In categoria "Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli" (evidentiate in contul 1518), sunt cuprinse provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, agricol sau silvic , in suma de 313.662.080 mii lei.

NOTA 3.

Repartizarea profitului

Mii lei

Destinatia

Suma

Profit net de repartizat:

2.717.479.024

rezerva legala

216.243.888

surse finantare din facilitati fiscale

acoperirea pierderii contabile

Dividende

Profit nerepartizat

Pentru suma de 2.327.194.436 mii lei, reprezentind profit nerepartizat, administratia societatii a inaintat spre aprobare AGA urmatoarea propunere:

-participarea salariatilor la profit 232.719.444 mii lei

-dividende 1.372.694.956 mii lei

-surse finantare 721.780.036 mii lei

NOTA 4.

Analiza rezultatului din exploatare

INDICATORUL

EXERCITIUL

EXERCITIUL

PRECEDENT

CURENT

Cifra de afaceri neta

39,353,042,850

55,905,016,283

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)

35,490,453,484

49,815,100,684

Cheltuielile activitatilor de baza

28,693,294,683

38,504,645,117

Cheltuielile activitatilor auxiliare

3,841,573,188

6,388,958,380

Cheltuieli indirecte de productie

2,955,585,613

4,921,497,187

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1-2 )

3,862,589,366

6,089,915,599

Cheltuieli de desfacere

1,056,716,737

1,612,499,832

Cheltuieli generale de administratie

3,399,108,332

5,147,784,025

Alte venituri din exploatare

3,562,282,901

4,852,547,956

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

2,969,047,198

4,182,179,698

Deoarece in anul 2000 din cifra de afaceri neta inscrisa in contul de profit si pierdere in suma de 52.401.418.611 mii lei nu s-au eliminat taxele incluse in venituri ( in valoare de 13.048.375.761 mii lei) pentru a oferi comparabilitate, aceasta a fost recalculata, si prezentata in nota de mai sus.

NOTA 5.


Situatia creantelor si datoriilor


Sume datorate institutiilor de credit

mii lei

2001

Partea din imprumuturile pe termen lung scadenta in mai putin de un an

311.465.953

Descoperiri de cont

2.423.900

Imprumuturi pe termen scurt

2.336.500.657[EP1] 

Total

2.650.390.510

La 31 decembrie 2001, imprumuturile pe termen scurt si descoperirile de cont includ urmatoarele:

(a) Credit pe termen scurt de la CITIBANK (facilitate revolving) in valoare de 20 mil. USD (echivalentul a 631.9 mld. lei la 31 decembrie 2001) din totalul disponibil de 20 mil. USD.

Rata dobanzii aplicabile este LIBOR 2.5% p.a. iar rambursarea se face in 3 luni de la data tragerii.

Destinatia creditului: finantarea nevoilor de capital de lucru.

(b) Credit pe termen scurt de la Raiffeisen Bank in valoare de 5 mil. USD la 31 decembrie 2001 (echivalentul a 158 mld lei la 31 decembrie 2001), disponibil pentru o perioada de 4 luni de la data tragerii.

Rata dobanzii este LIBOR 2.3% p.a.

Destinatie: finantarea nevoilor de capital de lucru, cumparare/import titei etc.

(c) Credit pe termen scurt de la Banca Comerciala Romana in valoare de 300 mld. lei la 31 decembrie 2001, disponibil pentru o perioada de 3 luni. Rata dobanzii este de 45% p.a

Destinatia creditului: finantare temporara.

(d) Credit pe termen scurt de la ROMEXTERRA in valoare de 80 mld. lei la 31 decembrie 2001, disponibil pentru o perioada de 6 luni. Rata dobanzii este de 45% p.a.

Destinatie: finantare temporara.

(e) Credit pe termen scurt de la ING Barings in valoare de 16.53 mil. USD (echivalentul a 522.3 mld. lei la 31 decembrie 2001), din plafonul disponibil de 25 mil. USD. Rata dobanzii aplicabile este LIBOR 0.6 % p.a , iar in ceea ce priveste rambursarea creditului: "facilitate overdraft", maturitatea fiind "until further notice" .

Destinatia creditului: finantarea capitalului de lucru si a importurilor de titei, produse petroliere si importurilor de echipamente.

(f) Credit pe termen scurt de la ABN AMRO in valoare de 19.14 mil. USD (echivalentul a 604.6 mld. lei la 31 decembrie 2001), din plafonul disponibil de 20 mld. USD.

Rata dobanzii aplicabile este LIBOR 2.75 % p.a. iar rambursarea creditului trebuie facuta la fiecare 6 luni.

Destinatia creditului: plati curente.

(g.) Credit pe termen scurt de la ABN AMRO in valoare de 674.8 mii EURO (echivalentul a 18.8 mld. lei).

Destinatie: plati curente.

(h.) Credite pe termen scurt de la BCR (sucursale in teritoriu) in valoare de 20.6 mld. Lei si dobanzile aferente in valoare de 0.16 mld. Lei.

Destinatie: finantare temporara (plati curente salarii).

Datorii pe termen lung

Analiza imprumuturilor pe termen lung se prezinta astfel:

Mii.lei

2001

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (imprumut nr. 3723- in valoare de 36.9 milioane USD pentru finantarea achizitionarii de active necesare modernizarii unitatilor de productie si protectia mediului, rata dobanzii este cel practicat la nivelul Bancii Mondiale , rambursari semianuale, maturitatea creditului: apr. 2014)

1.052.665.556

Banca Comerciala Romana

(imprumut pentru proiectul de investitii Hyundai la rafinaria Petrobrazi in valoare de 5,56 milioane USD, rata dobanzii LIBOR la 6 luni 2% platibila semianual, maturitate: dec. 2006)

175.680.004

KEXIM Coreea (imprumut pentru finantarea investitiei Hyundai la PETROBRAZI, in valoare de 19.4 milioane USD, rata dobanzii: 6.94% p.a , rate semianuale, maturitate: iunie 2007)

501.126.777

Mediocredito Centrale Italia (imprumut pentru investitia Hyundai de la PETROBRAZI in valoare de 10.03 milioane USD, rata dobanzii 6,94%, rate semianuale, maturitate: decembrie 2006)

316.917.910

ING Olanda (imprumut pentru modernizare statie piroliza 2 Arpechim in valoare de 5,1 milioane USD, rata dobanzii LIBOR, rambursare in transe semestriale)

16.114.470

ING Olanda (sucursala din Germania) si Bilbao Spania (imprumuturi pentru modernizari statii piroliza Arpechim, in valoare de 8,5 respectiv 6,54 milioane USD, rambursare in transe semestriale)

47.537.687

Banca Comerciala Romana (acord de imprumut nr.389/18 apr.1996 - Petrobrazi, multivaluta, in valoare de 1,58 milioane USD pentru finantarea a 85% din valoarea echipamentului importat pentru modernizarea rafinariei, rambursari semianuale, maturitate: 2004)

50.014.873

Dobanzi aferente creditelor pe termen lung si mediu

4.151.470[EP2] 

Emisiune internationala de euroobligatiuni in valoare de 125 milioane EURO. Imprumutator: ABN Amro, ING Bank, Alpha Bank, HVB, NBG International, RZB Austria, Caboto. Dobanda este de 11.625% p.a iar rambursarea se va face bullet la 2 octombrie 2006

3.397.055.891

Suma de plata in anul urmator

(311.465.953)

Total - Datorii pe termen lung

5.249.798.685

Garantii

Imprumuturi pe termen lung

Imprumut BIRD - Ministerul Finantelor - iunie 1994

Garantii

Ministerul Finantelor Publice.

Terminarea contractului principal de imprumut este considerat un eveniment de neindeplinire a obligatiilor . In plus, in cazul in care SNP PETROM se privatizeaza, aceasta va face toate eforturile pentru a obtine de la noii actionari o garantie catre Ministerul Finantelor Publice impotriva oricaror pierderi care pot aparea in urma nerambursarii obligatiilor de plata.

Acord de imprumut 75/2000 - BCR - 13 aprilie 2000 - Petrobrazi

Garantii

Ipoteca de rangul I asupra terenului proprietatea rafinariei Petrobrazi in suprafata de 620 mii mp, la valoarea de 17.246 mil. lei si admisa in garantie la valoarea de 13.797 mil.lei;

Gaj fara deposedare asupra unor stocuri de produse petroliere de la Petrobrazi in valoare totala de 280.682,4 mil.lei si admis in garantie la valoare de 168.409,6 mil.lei;

Cesionarea anuala a incasarilor in lei si/sau valuta ale SNP Petrom SA in limita obligatiilor financiare fata de banca, scadente in fiecare an (reinnoibila anual).

Acorduri de imprumut - KEXIM Coreea - 1 iunie 2000 si Mediocredito Centrale - Italia - 29 mai 2000 - Petrobrazi

Garantii

Garantie bancara emisa de BCR. Contragarantii:

Ipoteca de rangul I asupra constructiilor (gr.I clasificare conform HG 964/1998) si terenului aferent in suprafata de 143,4 ha, proprietatea Petrobrazi, valoare admisa 40.704 mii USD;

Garantie mobiliara asupra bunurilor mobile, proprietate Petrobrazi ce se constituie in imobilizari corporale, valoare admisa 25.374 mii USD (stocuri produse petroliere);

Garantie reala mobiliara asupra echipamentelor si instalatiilor ce se vor achizitiona din creditul acordat de BCR, KEXIM si MCC (urmeaza a fi incheiata in momentul darii in functiune a instalatiei (estimat la 31 iulie 2002) si va inlocui garantiile asupra stocurilor si ipoteca asupra cladirilor si terenului);

Cesionarea anuala a incasarilor in lei si/sau valuta ale Petrom in limita obligatiilor financiare fata de banca, scadente in fiecare an (reinnoibila anual).

Acord de imprumut - Banco Bilbao - Spania - 11 aprilie 1995 - Arpechim

Garantii

Garantat de Ministerul Finantelor Publice si cu o polita de asigurare CESCE acoperind principalul si dobanda.

Evenimentele de neindeplinire a obligatiilor includ fuziunea, divizarea. Dizolvarea si lichidarea rafinariei sau modificarea substantiala a obiectului de activitate sau orice alta modificare a formei de inregistrare fara notificarea scrisa in prealabil a imprumutatorului.

Acord de imprumut - ING Bank (Frankfurt si Amsterdam) - 11 aprilie 1995 - Arpechim

Garantii

Garantat de Ministerul Finantelor Publice.

Evenimentele de neindeplinire a obligatiilor includ fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea rafinariei sau modificarea substantiala a obiectului de activitate sau orice alta modificare a formei de inregistrare fara notificarea scrisa in prealabil a imprumutatorului.

Acord de imprumut nr 389 - BCR - 18 aprilie 1996 - Petrobrazi

Garantii

Ipoteca de rang I in favoarea BCR asupra instalatiei Distilare Atmosferica si in Vid 2, retehnologizata si modernizata cu utilaje si echipamente procurate din import. Valoarea totala a garantiilor este de 195.701.102.000 lei, admise in garantie de catre BCR la valoarea de 156.560.881.921 lei.

Cesiunea anuala in favoarea BCR, in limita si pe toata durata plafonului asigurat, dobanzilor si comisioanelor aferente, a incasarilor in devize si in lei rezultate din desfacerea productiei proprii.

Emisiune internationala de euroobligatiuni - octombrie 2001

Garantii

Negarantat

NOTA 6.

Principii, politici si metode contabile

a) Bazele contabile

Bazele contabile

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate ("IAS") denumit in continuare "OMF". Societatea nu a adoptat IAS 29 "Raportatea financiara in economiile hiperinflationiste".

b)      Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu "OMF" cere ca managementul sa faca anumite estimari si ipoteze care afecteaza valoarea activelor si pasivelor, sa prezinte activele si datoriile potentiale la data situatiilor financiare precum si veniturile si cheltuielile din timpul perioadei de raportare. Rezultatele actuale pot diferi de aceste estimari. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, atunci cand ajustarile sunt necesare, ele sunt inregistrate in perioadele in care au aparut.

c)      Contabilitatea combinarii activitatilor

Uniuni de interese

La 1 noiembrie 1997, societatea care a rezultat din fuziunea companiilor mentionate in HG 49/1997 a fost o tranzactie intre entitati aflate sub controlul comun al Guvernului. Datorita acestui fapt, acest tip de tranzactii nu intra sub incidenta IAS 22 (revizuit in 1993) "Combinari de activitati". Totusi, Societatea a ales folosirea metodei "uniunii de interese" deoarece a fost considerata cea mai rezonabila metoda in conditiile in care controlul asupra noii societati este exercitat tot de catre Guvern.

O uniune de interese este o combinare a activitatilor in urma careia actionarii intreprinderilor implicate combina controlul asupra tuturor, sau aproape tuturor, activelor nete si operatiunilor noii entitati, rezultand in continuare o impartire mutuala atat a profiturilor cat si a riscurilor, astfel incat nici una dintre parti nu poate fi identificata ca detinator al ansamblului.

Achizitii

In august 1999, ca urmare a unei licitatii organizate de Guvern in cadrul procesului de lichidare a companiei Doljchim S.A., Societatea a achizitionat activele unei fabrici romanesti de produse petrochimice ("Doljchim") situata in Craiova. Combinarea activitatilor este tratata ca o "achizitie" in situatiile financiare .

O achizitie este o combinare a activitatilor in care una din companii, cumparatorul, obtine controlul asupra activelor nete si activitatii unei alte companii, achizitionatul, in schimbul transferarii de active, preluarea unor obligatii sau emisiunea de actiuni.

Achizitia a fost contabilizata prin metoda cumpararii, ale carei caracteristici principale sunt:

Data achizitiei este data la care controlul asupra activelor nete si operatiunilor achizitionatului sunt efectiv transferate cumparatorului si data la care incepe aplicarea metodei achizitiei.

Rezultatele activitatii achizitionatului sunt incluse in situatiile financiare ale cumparatorului incepand de la data achizitiei, care este data la care controlul asupra achizitionatului a fost efectiv tranferat Societatii.

Achizitia este contabilizata la costul ei.

De la data achizitiei cumparatorul recunoaste in bilantul sau activele si datoriile achizitionatului si orice fond comercial pozitiv sau negativ care rezulta din achizitie, in conformitate cu criteriile enuntate in IAS 22 "Combinarea de intreprinderi".

Valoarea justa a activelor si datoriilor identificabile dobandite printr-o achizitie sunt determinate prin referire la utilizarea lor de catre cumparator.

Fond comercial

Surplusul costului achizitiei peste valorile juste ale activelor nete identificabile achizitionate la data la care tranzactia este inregistrata ca fond comercial si recunoscuta ca activ in bilant. Fondul comercial este inregistrat in contabilitate la cost excluzand amortizarea acumulata si pierderi din depreciere. Fondul comercial este amortizat liniar pe durata sa de viata. Amortizarea inregistrata pentru respectiva perioada este inclusa in contul de profit si pierdere ca si cheltuiala cu amortizarea.

Fond comercial negativ

Surplusul valorilor juste ale activelor identificabile achizionate la data efectuarii tranzactiei de schimb peste costul achizitiei este recunoscut ca fond comercial negativ. Pe baza tratamentului alternativ permis de IAS 22, suma fondului comercial negativ este inregistrata in situatiile financiare anexate ca venit inregistrat in avans. El este recunoscut ca o diminuare a amortizarii, repartizata pe o perioada de cinci ani.

d)      Contabilitatea costurilor de explorare

Costuri de explorare si evaluare

Costurile aferente licentelor si achizitiei de date, activitatii geologice si geofizice si forajului de explorare si evaluare sunt initial capitalizate ca active necorporale pana la determinarea viabilitatii comerciale a campurilor petrolifere.

Daca prospectiunile se dovedesc a fi fara succes la terminarea fazei de evaluare, costurile asociate, conform prevederilor legale, diminueaza sursa de dezvoltare. Daca prospectiunile se dovedesc a fi comercial viabile, costurile aferente sunt transferate la active corporale la inceperea productiei. Situatia acestor prospectiuni este revizuita periodic de catre conducerea operativa a Societatii.

Costuri de dezvoltare si de productie

Cheltuielile de dezvoltare, inclusiv cheltuielile cu forajul si alte investitii legate de pregatirea forajului, precum si cheltuielile de echipare in vederea exploatarii si de construire a amenajarilor aferente sunt capitalizate pe masura aparitiei lor.

Cheltuielile de productie, inclusiv cheltuielile de operare si intretinere a sondelor si echipamentelor (inclusiv cheltuielile cu amortizarea descrise mai jos) ca si alte costuri aferente acestor operatii sunt inregistrate in cheltuieli in momentul aparitiei lor.

e)      Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie, inclusiv cheltuieli de transport, montaj si taxe nerecuperabile. Costul este ajustat periodic, efectuindu-se reevaluarea imobilizarilor corporale, acestea fiind prezentate la valoarea reevaluata, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta si pierderile ulterioare cumulate din depreciere. Surplusul din reevaluare este transferat in rezultatul reportat la casarea, respectiv cedarea activului, in totalitate - daca activul este amortizat integral - sau partial - daca activul nu este amortizat integral.

f)       Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizand metoda liniara de amortizare si duratele de viata utile conform Legii nr. 15/ 1994 (republicata in 1999) si Hotararii de Guvern nr. 964/1998, aplicate la costul conform paragrafului e) de mai sus.

Imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Aceste imobilizari vor incepe sa fie amortizate in momentul cand vor fi transferate in categoria mijloacelor fixe.

Intretinerea si reparatiile, imbunatatirile minore sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care au avut loc. Costul reparatiilor capitale si al modernizarilor care conduc la imbunatatirea performantelor initiale este capitalizat.

g)      Terenuri

Guvernul Romaniei detine terenurile pe care Societatea isi desfasoara activitatile de explorare si de productie. In concordanta cu acordurile petroliere incheiate, Societatea plateste o taxa de exploatare de 3% din productie, precum si anumite redevente pentru fiecare camp petrolifer, sume care sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. In consecinta, acestor terenuri nu li s-a atribuit nici o valoare in aceste situatii financiare.

Terenurile proprii nu se amortizeaza.

h)      Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale includ costurile de explorare (foraj) si alte active necorporale.

Costurile de foraj includ costurile de explorare ale sondelor pentru care nu s-au descoperit inca rezerve si costurile de dezvoltare referitoare la sondele pentru care nu a inceput productia desi rezervele sunt certe.

Alte imobilizari necorporale sunt reprezentate in principal de valoarea neta a aplicatiilor informatice. Acestea sunt amortizate pe o perioada de maxim cinci ani.

i)        Deprecierea activelor

Ori de cate ori evenimente sau anumite modificari indica faptul ca valoarea contabila a unui mijloc fix sau circulant ar putea fi nerecuperabila, este efectuat un test de verificare a diminuarii valorii mijloacelor fixe si circulante. Atunci cand valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea recuperabila, pierderea inregistrata prin depreciere se regaseste in contul de profit si pierdere pentru cladiri, terenuri si echipamente si imobilizari necorporale inregistrate la cost. Valoarea recuperabila a activului este maximul dintre pretul de vanzare net al activului si valoarea de utilizare. Pretul de vanzare net este suma obtinuta din vanzarea unui activ dintr-o tranzactie la valoare de piata, in timp ce valoarea de utilizare este valoarea actualizata a fluxurilor nete de numerar estimate a fi obtinute din uzul continuu al unui activ si din casarea acestuia la sfarsitul duratei sale de viata. Valorile recuperabile sunt estimate pentru active grupate in unitati generatoare de numerar. Acest test este realizat in mod individual pentru fiecare sucursala de extractie, deoarece sucursalele sunt considerate ca fiind unitati generatoare de numerar. Rata de discount folosita in calculul intrarilor si iesirilor de numerar este de x% p.a. (x rata dobanzii pentru imprumuturile in valuta, in principal USD).

j)       Tranzactii in valuta

Tranzactiile in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb din data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate la sfarsitul anului in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului. Diferentele de conversie activ si pasiv si cheltuielile si veniturile din diferente de curs sunt reflectate in contul de profit si pierdere.

k)      Imobilizari financiare

Titlurile de participatii reprezinta participatiile pe termen lung, actiunile in societati afiliate si alte participatii.

Societatea a adoptat IAS 39 pe baza caruia si-a clasificat investitiile drept disponibile pentru vanzare. Investitiile disponibile pentru vanzare sunt pastrate pe o perioada nedefinita si pot fi vandute ca urmare a schimbarilor in mediul economic sau pentru procurarea de lichiditati. Aceste investitii sunt clasificate drept active fixe atat timp cat conducerea nu intentioneaza sa le vanda, in cazul in care se intentioneaza vanzarea, acestea sunt clasificate ca active curente. Conducerea determina clasificarea acestor investitii la data achizitionarii lor si revizuieste periodic aceasta clasificare.

Toate achizitiile si vanzarile de investitii sunt recunoscute la data schimbului, care este data la care Societatea se angajeaza sa vanda sau sa cumpere activul respectiv. Costul de achizitie include costurile tranzactiei. Ulterior investitiile sunt inregistrate la valoare justa. Castigurile sau pierderile realizate din fluctuatiile valorii de piata a investitiilor sunt inregistrate in situatiile financiare aferente perioadei in care se produc.

Societatile in care Societatea are un procent de participare mai mare de 50% sunt inregistrate la cost in situatiile individuale, si consolidate prin metoda integrarii globale in situatiile de grup, daca este posibil.

Societatile in care Societatea are un procent de participare intre 20% si 50%, sau pentru care detine o influenta semnificativa, dar nu poate controla deciziile, sunt inregistrate la cost in situatiile individuale, si consolidate prin metoda punerii in echivalenta in situatiile de grup, daca este posibil. Conform acestei metode, valoarea participatiei este majorata sau micsorata pentru a recunoste partea investitorului din profiturile sau pierderile inregistrate dupa data achizitiei.

Investitiile in care Societatea are un procent de participare mai mic de 20% sunt inregistrate la cost, diminuate cu provizionul pentru diminuarea valorii. Cand participatiile sunt evaluate la cost, dividendele primite si cele care urmeaza a fi primite sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in momentul declararii lor.

l)        Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. Metoda utilizata pentru valorizarea diferitelor tipuri de stocuri de natura materiilor prime si materialelor este metoda primul-intrat primul-iesit (FIFO) iar pentru stocurile de produse se foloseste metoda pretului prestabilit.

m)    Creante

Creantele sunt prezentate la valoarea nominala, diminuata cu provizionul pentru clienti incerti, calculat pe baza factorilor relevanti care afecteaza gradul de incasare a creantelor.

Provizionul specific este constituit de la caz la caz. Pentru constituirea provizionului general, Societatea utilizeaza un factor de actualizare pentru soldurile scadente la data raportului.

Pierderile reale ar putea fi diferite de cele estimate la momentul actual. Datorita lipsei informatiilor necesare despre situatia financiara a clientilor si a lipsei mecanismului legal de colectare, estimarea pierderilor probabile este nesigura. Totusi, conducerea a facut cele mai bune estimari posibile, in conditiile de fata, si crede ca aceste pierderi estimate sunt rezonabile.

n)      Operatiuni de compensare

Datorita lipsei generale de lichiditati din Romania, o parte importanta din vanzarile Societatii sunt decontate prin compensare: Societatea compenseaza creantele asupra clientilor provenite din vanzari primind in schimb materii prime sau servicii in cadrul unui intreg lant de societati care au datorii si creante reciproce. Aceste tranzactii reprezinta un schimb de elemente de natura si valoare similara pentru care nu se inregistreaza un profit sau o pierdere.

o)      Disponibilitati si elemente asimilate

Disponibilitatile includ numerarul din casa, conturile curente si depozitele bancare. Depozitele in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei de raportare. Descoperirea de cont este considerata datorie curenta.

p)      Capital social

Capitalul social este prezentat la valoarea de la data infiintarii societatii, majorata in principal cu diferentele din reevaloarea imobilizarilor corporale, dispusa prin acte normative.Aceste modificari au fost autentificate si inregistrate la organele in drept.

q)      Impozite curente

Impozitul pe profit este determinat conform reglementarilor fiscale din Romania pe baza contului de profit si pierdere intocmit de Societate in conformitate cu OMF si ajustat pentru anumite elemente in functie de legislatia in vigoare.

Cota de impozitare este aplicata profitului conform OMF ajustat pentru anumite elemente in functie de legislatia in vigoare si este de 25% incepand cu anul 2000. Pierderea fiscala poate fi reportata pe o perioada de maxim 5 ani.

Taxele referitoare la activitatea de productie de titei si gaze si alte taxe sunt calculate in concordanta cu legislatia fiscala din Romania si inregistrate in perioada la care se refera. Aceste taxe sunt clasificate ca impozite si taxe in contul de profit si pierdere.

r)      Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute atunci cand este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei vor intra in intreprindere iar valoarea lor poate fi evaluata corect. Vanzarile, care exclud TVA, accizele, alte taxe asupra vanzarilor si discounturile sunt recunoscute cand livrarea bunurilor si prestarea serviciilor a avut loc iar transferul riscurilor si a beneficiilor este definitiv. Accizele si alte taxe aferente vanzarilor sunt excluse din veniturile si cheltuielile cuprinse in contul de profit si pierdere.

Veniturile includ vanzarile de titei si gaze, produse petroliere, alte bunuri si venituri din servicii prestate .

Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajament.

s)       Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea primita mai putin costurile tranzactiei. In perioadele urmatoare imprumuturile se prezinta la cost amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. Orice diferenta intre valoarea primita (mai putin costurile tranzactiei) si valoarea de rascumparare este recunoscuta in situatiile financiare aferente perioadei imprumutului.

Dobanzile si cheltuielile cu diferente de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al perioadei in care apar.

t)       Cheltuielile de mediu si provizionul pentru reconditionarea terenurilor

Cheltuielile de mediu referitoare la activitati curente sau la situatii determinate de activitati din trecut sunt inregistrate pe cheltuieli. Cheltuielile care creeaza beneficii economice viitoare sau contribuie la generarea de venituri viitoare sunt capitalizate.

Societatea recunoaste ca datorie costul remedierii terenului si alte costuri referitoare la activele legate de productia de titei si gaze, cand planul de remediere a fost aprobat si cand costurile asociate pot fi rezonabil calculate. Din acest motiv marimea si perioada de timp pentru aceste angajamente se bazeaza pe decizia Societatii de a initia un plan formal sau de a casa anumite active.

u)      Provizionul pentru costurile de dezafectare

Dezafectarea activelor de productie titei si gaze se refera la procesul de inchidere si abandonare a sondelor de foraj, a demontarii capului de sonda, facilitati de transport si productie si refacerea zonelor de productie in conformitate cu cerintele licentelor si legislatia in vigoare. IAS 37 "Provizioane, Datorii si Active Contingente" prevede realizarea unui provizion pentru o obligatie curenta, daca aceasta obligatie este legala sau contractuala. Acest concept se aplica de asemenea instalatiilor de titei care necesita provizioane pentru dezafectare in masura in care entitatea este obligata sa rectifice cheltuielile de mediu deja produse. Legislatia de mediu in vigoare in Romania cere entitatilor care lucreaza cu resurse minerale sa readuca mediul la conditiile sale initiale la sfarsitul operatiunilor.

In exercitiul financiar urmator, se va numi o comisie de specialisti care sa stabileasca pe baze reale si sa evalueze constituirea provizioanelor pentru costurile de dezafectare . Conform acestei metodologii, valoarea recunoscuta va fi valoarea curenta a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei, determinata pe baza rezultatului evaluarii efectuate de catre comisie. Valoarea determinata a provizionului va fi inclusa in costul initial al mijlocului fix, si va fi ulterior amortizata si inregistrata in contul de profit si pierdere prin includerea in cheltuiala cu amortizarea. Orice modificare a valorii curente a cheltuielilor estimate se reflecta ca o ajustare a provizionului si a mijlocului fix.

Societatea recunoaste ca datorie costul dezafectarii pentru activele din alte segmente ale afacerii, cand planul de dezafectare a fost aprobat si cand costurile asociate pot fi rezonabil calculate. Din acest motiv marimea si perioada de timp pentru aceste angajamente se bazeaza pe decizia Societatii de a initia un plan formal sau de a casa anumite active.

v)      Instrumente financiare

Activele si datoriile financiare inregistrate in bilantul anexat includ disponibilitati si elemente asimilate, creante si datorii comerciale sau de alte natura, imprumuturi si investitii. Politicile contabile privind recunoasterea si evaluarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile specifice din notele precedente. Conducerea este de parere ca valoarea contabila a acestor instrumente este aproximativ egala cu valoarea lor justa.

Instrumentele financiare sunt clasificate drept datorii sau capitaluri proprii, conform cu substanta contractului. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile aferente unui instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate drept cheltuieli sau venituri atunci cand apar. Distribuirile catre detinatorii de instrumente financiare de natura capitalurilor proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii Instrumentele financiare sunt compensate atunci cand Societatea are un drept legal de a le compensa si intentioneaza sa le deconteze fie pe baza neta fie sa realizeze activul si sa deconteze datoria simultan.

w)    Dividende

Dividendele sunt inregistrate in situatiile financiare in momentul in care sunt aprobate de catre actionari.

x)      Datorii si active contingente

Datoriile contingente nu se inregistreaza in situatiile financiare. Acestea sunt doar prezentate, dar numai in situatia in care probabilitatea unor iesiri de resurse reprezentand beneficii economice este ridicata.

Un activ contingent nu este inregistrat in situatiile financiare dar este prezentat atunci cand o intrare de beneficii economice este probabila.

y)      Situatiile fluxurilor de numerar

Tranzactii non-monetare materiale sunt eliminate din situatiile fluxurilor de numerar, intocmite in conformitate cu IAS.

NOTA 7.

Actiuni si obligatiuni

Actiuni

La data de 31 decembrie 2000, capitalul social al SNP PETROM SA consta in 39.295.907.835 actiuni, subscrise si platite in intregime, la valoarea nominala de 1.000 lei. Structura actionariatului era urmatoarea:

Actionar % Valoare -mii lei

Ministerul Industriilor 93.24 36.639.504.465

si Resurselor

Alti actionari-persoane

fizice si juridice 6.76 2.656.403.370

Total  39.295.907.835

La data de 31 decembrie 2001, capitalul social al SNP PETROM SA consta in 39.219.855.895 actiuni, subscrise si platite in intregime, la valoarea nominala de 1.000 lei. Structura actionariatului era urmatoarea:

Actionar % Valoare -mii lei

Ministerul Industriilor 93.22 36.562.123.457

si Resurselor

Alti actionari-persoane

fizice si juridice 6.78 2.657.732.438

Total  39.219.855.895

Diminuarea capitalului social in suma de 76.051.940 mii lei a constat in participatia SNP PETROM SA la CONPET, participatie care a fost preluata de Ministerul Industriilor si Resurselor.

Obigatiuni

Urmare a evolutiei pietelor internationale de capital, in data de 25 septembrie 2001 s-a decis lansarea emisiunii Petrom in urmatorii termeni si conditii, plata emisiunii realizandu-se pe data de 2 octombrie 2001:

Marime - 125 milioane Euro;

Cupon - 11,625% (dobanda fixa - platibila anual);

Discount - 98,29%;

YTM - 12,10% la data emisiunii;

Maturitate - 5 ani;

Data platii - 2 octombrie 2001;

Scadenta - 2 octombrie 2006 (rambursare "bullet");

Listare - Bursa din Luxemburg;

Agent Fiscal - BNP Paribas Luxemburg;

Destinatia fondurilor - scopuri generale ale companiei.

Pretul de emisiune a obligatiunilor a fost de 98.29% din valoarea emisiunii. Valoarea nominala a obligatiunilor este de 1.000 Euro. Obligatiunile sunt emise pe 5 ani, respectiv 2 octombrie 2006, data la care vor fi rascumparate de Petrom de la investitori la valoarea lor nominala (1.000 Euro). De asemenea, investitorii au posibilitatea execitarii dreptului de rascumparare inainte de maturitate, in conditiile specificate in documentatia de emisiune la Sectiunea 5(c) "Termeni si Conditii ale Obligatiunilor", respectiv:

Daca guvernul Romaniei, actionand direct sau prin intermediul unei institutii autorizate, inceteaza sa mai controleze Emitentul sau nu mai detine direct in proprietate actiuni ale Emitentului, care sa reprezinte majoritatea valorii nominale a capitalului emis al Emitentului;

Daca Emitentul inceteaza sa mai produca titei.

Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda incepand cu data de 2 octombrie 2001, la un nivel fix de 11,625% pe an, platibila anual la valoarea emisiunii. Obligatiunile sunt listate la Bursa din Luxemburg.

Valoarea emisiunii: 125.000.000 Euro

Pretul de emisiune (discount - 98,29%) 122.862.500 Euro, din care:

Comision de management (1,75%) 1.187.500 Euro

Cheltuieli out-of-pocket: 200.000 Euro

Suma primita de SNP 'Petrom' SA a fost de 121.475.000 Euro, fiind depusa in mod egal, in conturile deschise la ING Barings si ABN Amro Bank (60.737.500 Euro).

NOTA 8.

Informaii privind salariaii, administratorii =i directorii

Salarizarea directorilor =i administratorilor:

Directorul general al Societ[ii Naionale a Petrolului PETROM S.A. Bucure=ti are salariul stabilit potrivit prevederilor Ordonanei de Urgen[ a Guvernului nr. 79/2001;

Directorii din cadrul Societ[ii Naionale a Petrolului PETROM S.A. Bucure=ti au salariile stabilite prin negociere conform prevederilor Contractului Colectiv de Munc[;

Condiiile de acordare a salariilor directorilor sunt stabilite prin Ordonana de Urgen[ a Guvernului nr. 79/2001;

Administratorii (membrii ai Consiliului de administraie) primesc o remuneraie lunar[ ]n valoare de 20% din salariul directorului general al Societ[ii Naionale a Petrolului PETROM S.A. Bucure=ti;

Nu exist[ obligaii contractuale privind plata pensiilor pentru fo=tii directori =i administratori.

Componena Consiliului de administraie

al Societ[ii Naionale a Petrolului PETROM S.A. Bucure=ti

Nr

Cr.

Numele =i prenumele

Preg[tirea profesional[

Calitatea ]n C.A.

1

Gradistenu Iulian

Inginer

Presedinte

2

Coloja Pascu Mihai

Inginer

Membru

3

Areu Marian

Economist

Membru

4

Radu Adrian

Inginer

Membru

5

Albulescu Mihai

Inginer

Membru

6

Stratulat Maria Iuliana

Geolog

Membru

7

Chiurtu Nicolae Radu

Inginer

Membru

Conform Ordinului 3043/01.02.2002 calitatea de presedinte al Consiliului de administraie este girat[ de c[tre dl. Popa Ion - director general al Societ[ii Naionale a Petrolului PETROM S.A Bucuresti, p`n[ la numirea, ]n condiiile legii, a noului pre=edinte.

Salariaii:

Num[r mediu salariai (2001) 78170 pers;

Num[r mediu salariai pe activit[i:

Extracie

47589

Prelucrare

12950

Distribuie

13757

Transport

1629

Cercetare

1066

Alte activit[i

1179

Cheltuieli privind salariile 7.244.263.705 mii lei

Salarii de platit aferente exercitiului 2001 151.086.936 mii lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale 1.855.549.447 mii lei

Contributii pentru pensiile salariatilor 76.814.059 mii lei

NOTA 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

 


an 2001

an 2000

1. Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichiditatii curente

Active curente

(indicatorul capitalului circulant)

Datorii curente

- Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente - Stocuri

(indicatorul test acid)

Datorii curente

2. Indicatori de risc

Capital imprumutat

x

- Indicatorul gradului de indatorare

Capital propriu

Sau

Capital imprumutat

x

Capital angajat

- Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dob. si imp.pe profit

Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vanzarilor

Stocul mediu

Sau

- Numar de zile de stocare

Stoc mediu

x

Costul vanzarilor

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti

x

Cifra de afaceri

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori

x

Achizitii de bunuri (fara servicii)

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

Total active

4. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dob. si imp.pe profit

Capitalul angajat

Sau

Active totale minus Datorii curente

- Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari

x

Cifra de afaceri

5. Indicatori privind rezultatul pe actiune

- Rezultatul pe actiune

- profit net atribuibil actiunilor comune

- numar de actiuni comune luate in calcul

- Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune

Observatie : In anul 2000 rezultatul pe actiune s-a calculat impartind profitul net atribuibil actiunilor comune la

Numarul de actiuni aflate in circulatie la sfarsitul anului.

In anul 2001 rezultatul pe actiune s-a calculat conform IAS 33 paragraf 14.

NOTA 10.

Alte informatii

a) SCURT{ PREZENTARE A SNP "PETROM" SA

Societatea Naional[ a Petrolului "Petrom"SA cu sediul in Calea Victoriei, nr.109, sector 1 Bucuresti, Romania, a fost infiintata prin Ordonana de Urgen[ nr.49/oct.1997, ratificat[ prin Legea nr.70/aprilie 1998 =i include sectoarele:

-explorare =i producie: fosta regie autonom[ de stat "Petrom"RA;

-rafinare: combinatele petrochimice Petrobrazi =i Arpechim, combinatul de ]ngr[=[minte chimice Doljchim, INCERP;

-transport: infrastructura sistemului de transport al produselor petroliere pe conducte =i calea ferat[ (sucursala Petrotrans Ploie=ti) =i rutier (sucursala Transpeco Bucure=ti);

-distribuie: 41 sucursale PECO, ]n fiecare jude =i ]n municipiul Bucure=ti.

Statul rom`n deine, prin Ministerul Industriilor =i Resurselor, cca.92,4% din capitalul aparin`nd SNP, restul de 7,6% fiind deinut de o gam[ larg[ de acionari privai. Capitalul social la constituire a fost de 6.497.075.034 mii lei.

SNP "Petrom"SA are ca obiect de activitate, ]n principal, explorarea =i exploatarea z[c[mintelor de petrol =i gaze naturale de pe uscat =i din platoul continental al M[rii Negre, rafinarea =i prelucrarea ieiului, transportul =i comercializarea produselor petroliere, comercializarea gazelor, importul =i exportul de iei, produse petroliere, utilaje, echipamente =i tehnologii specifice.

b) Situatia titlurilor de participare

 

mii lei

Denumire societate

Domeniul de activitate

Procent de

Valoare

Participare

investitiei

Filiale (>50)

Tasbulat Oil Corporation

Explorarea si extractia de titei

100%

(InsuleleVirgine Britanice)

In Kazahstan

Petrom Ungaria

Distributia de combustibil in

(Ungaria)

Ungaria

Secon Gaz (Romania)

Imbutelierea si distributia de GPL

Poliflex Romania (Romania)

Productia si distributia de

polietilena expandata

Oztyurk Munai (Kazahstan)

Explorarea si productia zacaminte

I.C.S Petrom Moldova S.A

Import si distributie produse

(rep Moldova)

petroliere

Altele

Total filiale

Societati asociate (20 - 50%)

Congaz (Romania)

Distibutia de gaze naturale

MBH Carpatina (Romania)

Productia si distributia de apa

minerala carbogazoasa

Linde Gaz Brazi (Romania)

Productia si distribirea gazelor

industriale

Fontegas Peco Mehedinti

Distributia de combustibil

(Romania)

M-I Petrogas Services )

Servicii si fluide de forare

(Romania

Shell Gas Romania

Imbutelierea si comercializarea

(Romania)

de GPL

Hydrogas Petrom

Productia si distributia de

(Romania)

dioxid de carbon

S.C Butan Gas S.A

Distributia gazelor

(Romania)

Altele

Total societati asociate

Alte investitii financiare (<20%)

GTI Oil (Romania)

Distributia de combustibil

Prima Petrol S.A (Romania)

Distributia de combustibil

Trans Gas (Romania)

Transport G.P.I pe calea ferata

Altele

Total alte investitii financiare

Total imobilizati financiare

c) SNP PETROM SA detine o sucursala in Kazahstan.Aceasta sucursala conduce evidenta contabila in cursul anului in valuta autohtona, la data de 31 decembrie 2001, soldurile si rulajele cumulate au fost convertite in lei.

d) Impozitul pe profit in suma de 1.601.345.495 mii lei a fost calculat tinind cont de prevederile legislatiei fiscale valabile in exercitiul financiar 2001.

e) Cifra de afaceri pe segmente

1.Explorare extractie 18.193.690.645 mii lei

2.Rafinare 16.676.928.867 mii lei

3.Transport 1.614.086.747 mii lei

4.Distributie 19.420.310.024 mii lei

TOTAL 55.905.016.283 MII LEI

NOTA 11.

Situatia modificarilor capitalului propriu

Evolutia capitalurilor proprii in anul 2001 este redata in formularul "Situatia modificarilor capitalului propriu" - parte integranta a situatiilor financiare anuale. Modificarile in sensul majorarii sau diminuarii acestora au fost generate de urmatoarele:

a)       Pentru capitalul social diminuarea cu suma de 76.051.940 mii lei, a fost determinata de anularea participatiei SNP PETROM SA la capitalul social al SC CONPET SA. Inregistrarea in evidenta contabila a fost efectuata in baza Certificatului de Inscriere Mentiuni emis de ORC la data de 25.05.2001.

b)      Rezervele din reevaluare s-au modificat urmare a evaluarii imobilizarilor corporale existente in sold la 31.12.2001.

c)       Rezervele legale au fost majorate cu suma reprezentind cota de 5% din profitul brut al exercitiului.

d)      Pozitia de "alte rezerve" a suferit modificari in principal datorita inregistrarii conform HG 768/2000, a sumelor reprezentind cota de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze, rafinarii, transportului si distributiei de produse petroliere; precum si a suportarii din aceste rezerve a costului sondelor abandonate.

e)       Rezultatul reportat reprezinta partea nerepartizata a profitului exercitiului.

f)       Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale, reprezinta diferentele care au diminuat imobilizarile corporale la care, cu prilejul evaluarii de la 31.12.2001, s-au constat supraevaluari. Mentionam ca imobilizarile corporale ale societatii au fost evaluate in timp, urmare a actelor normative carea au reglementat acest aspect.

NOTA 12.

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2001


NOTA 13.

Angajamente si datorii contingente

a)      Activitati de exploatare

In baza contractului de explorare/exploatare incheiat intre societatea Oztiurk Munai( in care SNP PETROM SA detine o cota de participare de 95%) si Agentia pentru Investitii din Republica Kazahstan, Societatea trebuie sa investeasca suma de 4.925.000 USD, in vederea executarii si dezvoltarii perimetrului Sinelnikovskoe.

Finantarea de catre SNP PETROM SA a programului minim de lucrari pentru faza II de exploatare a blocului BB-OS/5-India, in valoare totala de 9.593.584 USD.

Conform hotaririi Consiliului de Administratie nr.1/2002, s-a aprobat acordarea unui imprumut in valoare de 1.500.000 USD societatii ICS MOLDOVA SA (detinuta de SNP PETROM SA in procent de 100%), pentru crearea stocului de siguranta.

b)      Litigii

Societatea este si poate deveni, parte in unele procese, in fata diferitelor instante judecatoresti si agentii guvernamentale, implicind aspecte contractuale, impozite si taxe si alte aspecte.Dupa cum s-a prezentat in Nota 2, Societatea a constituit un provizion pentru unele obligatii potentiale ce decurg din litigiile in curs.

NOTA 14.

Evenimente ulterioare

a) Prin H.G. 1218/27.11.2001, s-a hotarit infiintarea Societatii Comerciale "Petrotrans-S.A." prin reorganizarea, prin divizare partiala a Sucursalei "Petrotrans" Ploiesti din cadrul Societatii Nationale a Petrolului "Petrom-S.A. Bucuresti".

Capitalul social initial al S.C. Petrotrans-S.A. Ploiesti la data infiintarii, este de 1.227.432.933 mii lei, si se constituie prin preluarea unei parti din capitalul social al S.N. Petrom S.A. Bucuresti detinut de stat la aceasta societate, aferent activului si pasivului, pe baza bilantului contabil la 30 noiembrie 2001.

La data de 14.03.2002, S.C. Petrotrans-S.A. Ploiesti s-a inregistrat la Registrul Comertului, data desprinderii efective din S.N.P.Petrom S.A.

b) In luna martie 2002, SNP Petrom si-a majorat participatia detinuta la MBH Carpatina SA, de la 48%, la 65%, prin cumpararea de actiuni.

c)      In martie 2002 s-a infiintat S.C. Petromservice S.A., societate cu capital privat al carui obiect de activitate il repezinta activitati de servicii anexe petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile), cu urmatoarele consecinte:

Incepind cu data de 01.03.2002 se transfera in interesul serviciului de la sucursala PETROSERV Bucuresti si sediile sale secundare, catre SC PETROMSERVICE S.A., intreg personalul existent la data de 28.02.2002 (15350 salariati).

Intreg patrimoniul sucursalei PETROSERV ramine in proprietatea S.N.P.PETROM S.A. Bucuresti;

Intre S.N.P. PETROM S.A. si S.C. PETROMSERVICE S.A. s-a incheiat un contract de asociere in participatiune, infiintindu-se o asociatie independenta si fara personalitate juridica al carui obiect de activitate il reprezinta activitati de servicii anexe petrolului si gazelor naturale.

d)     In luna ianuarie 2002 a avut loc externalizarea activitatilor mecano-energetice din cadrul sucursalei Petromar Constanta (785 salariati).

e) In urma discutiilor si analizelor desfasurate in partea a doua a anului 2001, BERD a transmis pe data de 10 decembrie 2001 o propunere de finantare de pina la 150 milioane USD, in scopul pregatirii SNP PETROM SA pentru privatizare prin finantarea unor proiecte de investitii referitoare la reducerea emisiilor poluante si protectia mediului , in sectorul de rafinare.

Avind in vedere specificul structurii tranzactiei propuse de BERD, in cadrul Termenilor si Conditiilor de finantare, sunt stipulate anumite conditii care trebuiesc indeplinite de PETROM inainte de a putea face trageri din imprumut. In afara conditiilor pur comerciale, in documentatii exista conditii legate de respectarea sarcinilor asumate

prin programele convenite cu Banca Mondiala(ex.respectarea planului de privatizare a companiei), parcurgerea intocmai a etapelor prevazute in programul de restructurare al PETROM.

f) In conformitate cu prevederile acordului PSAL II trebuie ca in anul 2002 sa se aprobe planul de privatizare a SNP PETROM SA care sa cuprinda:

angajarea unei banci de investitii in calitate de consultant financiar; in prezent se deruleaza, sub coordonarea OPSPI, procesul de angajare a unei banci de investitii in calitate de consultant financiar.

lansarea procedurilor pentru privatizarea a cel putin 51% din actiunile SNP PETROM SA catre un investitor strategic.

ADMINISTRATOR  INTOCMIT

Numele si prenumele  Numele si prenumele

Semnatura  Semnatura


 [EP1]1.169.925.000+20.651.874+1.145.763.545+160.238

 [EP2]1.015+879+2.256

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate