Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Sisteme informatice de gestiune


Sisteme informatice de gestiune


Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti

Specializarea Contabilitate si informatica de gestiuneAnul III, sem. 1, 2008-2009

INFORMATICA DE GESTIUNE

SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE

SUBIECTE-INTREBARI PENTRU EXAMEN

Manual: Maria Andronie, Analiza si proiectarea sistemelor informatice de gestiune

Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007, pag. 11-120

Intrebari pentru autoevaluare

Definiti conceptele de informatie, cunostinta si data

Informatia==Exprima elementtale din realitatea inconjuratoare in momentul in care sunt percepute pentru prima ata de utilizator;

Cunostinta==exprima informatia ,dupa aflarea ei;

Data==Exprima informatia sau cunostinta inregistrata in vederea evidentei si/sau prelucrarii.

Definiti conceptul de organism economic.

un sistem economic este format dintr-un ansamblu de subsisteme economice,care pot fi considerate sisteme economice de sine statatoare,motiv ptr. care,[u]conceptul de sistem economic[u]se atribuie atata intregului(organism economic)cat si componentelor acestuia de sine statatoare.

Aratati ca organismul economic este sistem.

Deoarece=este compus din mai multe componente de sine statatoare care interactioneaza intre ele si formeaza un intreg sistem.

Indicati legatura dintre subsistemele componente ale sistemului economic

Este compus ==din unitati care:actioneaza impreuna,pentru realizarea produselor sau serviviilor,specifice fiecarui domeniu de cativitate.

5. Cum se efectueaza schimbul de resurse intre un organism economic si exteriorul sau

sau intre componentele aceluiasi organism economic?

rasp:1 prin subsistemul informational care asigura:comunicarea intre celelalte doua subsisteme ale OE;legatura organismului economic cu mediul exterior acestuia(economic,financiar-bancar)

rasp : 2 Schimbul de resurse intre un sistem economic si alte sisteme economice, care formeaza mediul exterior acestuia se realizeaza in fluxuri, pentru fiecare tip de resursa fluxul fiind inteles ca 'raportul dintre cantitatesi timpul in care ea este transmisa';

Dati exemple de fluxuri informationale

informational

- material

- financiar

- uman

Ce este domeniul de activitate? Dar domeniul de gestiune?

Activitatea==complexa specifica,desfasurata de OE pt.realizarea produselor si/sau serviciilor pe care trebuie sa le ofere clientilor cu scopul de a obtine venituri defineste domeniul de actiune,care impreuna cu totalitatea produselor si/sau serviciilor realizate si cu totalitatea materiilor prime,materialelor si serviciilor consumate pt.realizarea acestora formeaza domeniul de gestiune.

Ce relatie exista intre cele doua

- scopul atingerii obiectivului propus.

8. Dati exemple de domenii de activitate ale sistemului economic.

- productie

- servicii

- comert

- financiar-contabil

9. Cum se clasifica activitatile desfasurate de un sistem economic, in functie de modul de

participare a resurselor disponibile la desfasurarea lor?

In functie de modul de participare a resurselor disponibile la desfasurarea lor, activitatile unui sistem economic pot fi:activitati de transfer,de transformare, de consum , de evidenta;

10.Definiti sistemul informational .

Totalitatea==metodelor,tehnicilor,mijloacelor privite ca ansamblu integrat,care asigura inregist-

trarea,culegerea transmiterea,prelucrarea si clasificarea informatiilor de orice natura definesc sis-

temul informational;

si aratati care este relatia lui cu celelalte componente ale sistemului economic.

Le==prelucreaza si le trimite la un nivel superior.

11.Definiti sistemul informatic

Partea==automatizata a sistemului informazional,prelucreaza datele automat,obtine informatii

necesare procesului de conducere

si precizati locul lui in cadrul sistemului economic.

12.Ce este structura sistemului informatic?

Modul==de organizare interna a acestuia ,exprima principiile de organizare a sa,pe baza elemen-

telor fundamentale,care definesc domeniul de activitate si particularitatea sist.economic pt.care aces-

ta indeplineste functia de prelucrate automata a datelor.

13.Descrieti componentele structurale ale sistemului informatic

Intrari==totalitatea datelor supuse prelucrarii;

Prelucrari==totalitatea operatiilor efectuate asupra datelor pt.obtinerea informatiilor care stau la

baza deciziilor;

Iesiri==rezuktatele prelucrarilor efectuate asupra datelor.

si aratati care este relatia dintre ele.

Relatia dintre componentele structurale ale sistemului informatic:intrarile (de date)asupra carora se aplica prelucrarile (de date), rezultand iesirile (de date);

14.Motivati de ce structura unui sistem informatic realizat pentru un anumit domeniu de

activitate si un anumit sistem economic este unica

Deoarece==este determinata de particularitatile functiomale ,de reguli de gestiune specifice

si de legislatia in vigoare ,aferente acestora.

Rasp.roadiro : Structura unui sistem informatic este unica deoarece reprezinta modelul principial al domeniului economic pentru care se realizeaza;

15.Definiti arhitectura sistemului informatic.

Reprezinta==modelul sau constructiv,nu este unica,deoarece exista mai multe solutii tehnice de

realizare a sistemului informatic pt.un anumit domeniu de activitate si un anumit sist.economic.

16.Care sunt componentele arhitecturale majore ale unui sistem informatic?

Sistem==de calcul si de comunicatie

de resurse umane si cadru organizatoric

17.Definiti sistemul de calcul

Reprezinta==calculatorul,prin unitatea de calcul a sist.informatic.

si descrieti principalele sale componente.

-Hardware==sistem de calcul(calculator si elemente periferice);

-Software== -de sistem: - Sistem de operare(SO);

- Windows(98,ME,2000,XP);

- Apple,MAC,Unix.

-pentru dezvoltarea de aplicatii:- sistem de gestiune a BD-SGBD-uri(Access,Fox);

-de aplicatii sau de utilizator: CielMentar,MSWord,MSExel;

-limbaj de programe:Visual Basic' C++ ;

-Colectii organiz.de date==Baza de date- BD ;

-Sistem de comunicatii==intranet,internet,telecomunicatii ;

-Resurse umane==personal tehnic,de exploatare,utilizatori ;

-Cadru organizatoric.

18.Ce rol are sistemul de calcul in cadrul sistemului informatic?

Pe sistem==de calcul se bazeaza realizarea fiecarui sistem informatic.

Argumentati raspunsul dat.

In afara==de aplicatia cu baza e date (singura componenta,dependenta de mediul de informat)

care trebuie realizata,restul componentelor putand fi considerate realizate deja,deoarece

tin de sistemul de calcul.

19.Definiti componenta hardware a sistemului informatic.

Totalitatea==sistemelor de calcul folosite pentru prelucrarea si/sau evidenta datelor.

.si descrieti componenta hardware a sistemului informatic.

Un sistem digital==de calcul,numit calculator este format din:

- Unitatea centrala de prelucrare :

- unitate de control:care executa instructiunile programului de manipulare a

datelor;

- unitate de stocare:care memoreaza programul si datele de manipulare;

- Elementele periferica de intrare si/sau iesire(conectate la initatea centrala de

prelucrare prin interfate specializate):

- de intrare(INput);

- de stocare(Input,OUTput);

- de iesire(OUTput);

- de comunicatie.

20.Care sunt componentele hardware minim necesare pentru ca un calculator sa si

indeplineasca rolul de masina de calcul programabila

unitate centrala ;

elemente periferice de intrare/iesire.

21. Definiti componenta software a sistemului informatic.

Totalitatea ==programelor folosite pt.prelucrare si/sau evidenta datelor.

.si descrieti componenta software a sistemului informatic.

Se folosesc==4 tipuri majore de software:

-de sistem: - Sistem de operare(SO);

- Windows(98,ME,2000,XP);

- Apple,MAC,Unix.

-pentru dezvoltarea de aplicatii:- sistem de gestiune a BD-SGBD-uri(Access,Fox);

-de aplicatii sau de utilizator: CielMentar,MSWord,MSExel;

-limbaj de programe:Visual Basic' C++ ;

22.Ce este software-ul de utilizator?

Se mai numeste si de aplicatie==reprez.pachete de programe cu sarcini de prelucrare si evidenta specifice fiecarui tip de activitati.

Dar software-ul de limbaj?

Se foloseste ==la scrierea de programe.

Care este relatia dintre ele?

23.Ce este software-ul de aplicatie?

Pachete==de programe folosite in dezvoltarea de aplicatii specializate pt.informatizarea diferitelor tipuri de activitati

Argumentati raspunsul dat.

si dati exemple reprezentative.

Sistemul ==de gestiune a bazelor de date -SGBD(Access,FoxPro,Delphi)este folosit in activitatea economica care genereaza volume mari de date.

24.De cate feluri pot fi datele utilizatorilor, in functie de modul lor de organizare?

Sunt 2 feluri==:

- independent : de activitatea de baza a unui OE.

- dependent : de activitatea de baza a OE.

25.Definiti conceptul de baza de date.

prelucrarea propriu-zisa a datelor, exploatarea BD; este etapa realizata
complet automat, de sistemul de calcul si de programul de aplicatie, la comanda
operatorului sistemului de calcul;

Conceptual sistemul baza de date se defineste ca fiind ansamblul de colectii organizate de date, impreuna cu descrierea datelor si a relatiilor dintre ele.

26.Ce este modelul de date?

Modelul de date defineste nu numai o cale(un mod) de organizare a
datelor in memoria calculatorului,ci si un set de operatii care se pot
efectua asupra acestora.Modelul de date determina limbajele de
interogare disponibile pentru accesarea bazelor de date.

27.Ce modele abstracte de reprezentare a datelor cunoasteti?

- caracteristicile multivaloare ale documentelor primare de evidenta si control

- documente primare de evidenta si control compuse.

Prin ce se caracterizeaza fiecare?

Caracteristicile ==multivaloare ale documentelor primare de evidenta si control composite din realitatea de modelatse transforma indocumente primare de evidenta si control simple de sine statatoare;

Documente== primare de evidenta si control compuse din realitatea de modelat se decompun in documente primare de evidenta si control simple din care se compun.

28.Motivati de ce arhitectura unui sistem informatic realizat pentru un anumit domeniu de activitate si un anumit sistem economic nu este unica

Deoarece==exista mai multe solutii tehnice de realizare a sistemului informatic pentru un anumit domeniu de activitate si un anumit sistem economic.

29.Definiti sistemul informatic de gestiune a bazelor de date.

Prelucreaza==automat datele de evidenta si control vehiculat in cadrul unui OE.

30.Ce caracteristici prezinta o aplicatie cu baza de date.

- caracteristicile: ale domeniului de activitate;

- se informatizeaza : si de particularitatile sistemului economic pentru care se realizeaza.

Dati exemple de aplicatii cu baza de date.

31.Clasificati sistemele informatice in functie de obiectivele urmarite.

SIG==- integrat/neintegrat

- global

-conducerea activitatilor economice(sisteme informatice economice)
-conducerea proceselor tehnologice(sisteme informatice tehnologice)
-cercetare stiintifica,modelare si proiectare tehnologica(sisteme informatice tehnice)
-dedicate unui domeniu de activitate(sisteme informatice dedicate)

32.Care sunt obiectivele sistemelor informatice de gestiune?

Informarea==necesara procesului de conducere si pentru informarea propriu -zisa

33.Din ce categorie de sisteme informatice fac parte sistemele informatice de gestiune.

SIG fac parte din sisteme informatice economicedeoarece sunt utilizate pentru administrarea si controlul resurselor unui sistem economic.

De ce?

34.Care sunt caracteristicile reprezentative ale unui sistem informatic de gestiune?

35.Precizati componentele functionale ale sistemului informatic de gestiune.

- domeniul de activitate

- modele de gestiune

- date gestionate

- reguli de gestiune

..si descrieti componentele functionale ale sistemului informatic de gestiune.

- Domeniul de activitate== - se identifica unul cate unul;

- pt.fiecare tip de activitate al unui OE.

- Modele de gestiune== - totalitatea tehnicilor si procedurilor utilizate in proiectarea si reali-

zarea SIG;

-propriu fiecarui domeniu de gestiune.

- Date gestionate== - materia prima a oricarui SIG;

- toate datele vehiculate si prelucrate in cadrul domeniului de gestiune

supus informatizarii.

- Reguli de gestiune== -totalitatea regulilor folosite in;

-prelucrare date,utilizarea informatii;

-obtinute prin interpretare date;

- cu scopul realiz.obiectiv propus;

-proprii fiecarui domeniu de gestiune.

36.Clasificati sistemele informatice de gestiune in functie de rolul lor in cadrul sistemului

economic.

- orepativ

- de sinteza

- de asistare a deciziei

- de control al productiei.

37.Clasificati sistemele informatice de gestiune in functie de domeniul de gestiune

-sisteme informatice pentru productia/prestarea de servicii speciale
-sisteme informatice comerciale
-sisteme informatice de cercetare-dezvoltare
-sisteme informatice financiar-contabile
-sisteme informatice de evidenta personal-salarizare

.si de natura prelucrarilor efectuate asupra datelor pe care le gestioneaza

-sisteme informatice pentru prelucrarea tranzactiilor
-sisteme informatice de birotica
-sisteme informatice de conducere
-sisteme informatice pentru cercetare-proiectare-dezvoltare

38.Prezentati conceptul de sistem informatic global al unui sistem economic.

- este format generic

- din patru tipuri de SIG

- cate unul pentru fiecare functie de comunicare a sisitemului informational.

39.Indicati subsistemele componente ale sistemului informatic global stabilite pe baza functiilor pe care le indeplinesc in cadrul sistemului informational.

- operativ

- de sinteza

- de asistare a deciziei

- de control al productiei/executiei

Descrieti :

- Operativ : care preia datele de la Sistemul economic operativ;

- De sinteza : care sintetizeaza datele pe baza unor reguli prestabilite si transmite rezultatele catre

sistemul economic decizional si la intrarea sistemului informatic de asistare a deciziei;

- De asistare a deciziei : care furnizeaza sistemului decizional date de evaluare a deciziilor

manageriale;

- De control al productiei(executiei):care preia deciziile de la sistemul economic decizional,le

descompune in odine si le transmite sistemului economic operativ.

si argumentati relatia dintre ele:

Subsistemul inf. de sinteza prin agregarea datelor primite de la subsist.inf.operativ,rezulta fundamentarea deciziilor(fise de cont,balanta,bilant,anexe,indicatori),iar subsist.inf.de asistare a deciziei utilizeaza tehnici de stimulare care pe baza informatiilor furnizate de subsist inf.de sinteza si a informatilot interne ale OE ,rezulta evolutia efectului deciziilor sist.de conducere al OE,asupra sistemului productiv,real al acestuia.

SI operativ preia datele, le organizeaza si le transmite catre SI de sinteza care le prelucreaza si le transmit catre SI de asistare a deciziei care stabilesc decizii, cele mai corecte fiind transmise SI de control si executie care le descompune in ordine.

40.Indicati subsistemele componente ale sistemului informatic global ale sistemului economic stabilite in functie de domeniul de gestiune.

Descrieti :

si argumentati relatia:

2. REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE

(Maria Andronie, Analiza si proiectarea sistemelor informatice de gestiune

Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007, pag. 121-180)

Intrebari pentru autoevaluare

1. Definiti ciclul de viata al sistemului informatic.

Incepe==cu decizia de realizare a SI si se termina cu decizia de inlocuire a acestuia cu unul  mai performant.

Prezentati principalele etape ale ciclului de viata al sistemului informatic.

analiza sistemului economic

proiectarea generala

proiectarea in detaliu

realizarea

instalarea sistemelor informatice la beneficiar

exploatarea si intretinerea curenta a SI

dezvoltarea SI.

2. Definiti ciclul de realizare al sistemului informatic.

-cuprinde etapele==analiza-proiectare-implementare.

3. Ce intelegeti prin analiza de sistem?

-cerintele==-utilizatorului

-sistemului informatic

- produsului software.

4. In ce consta intocmirea specificatiilor utilizatorului?

Exprima==ce asteapta utilizatorul de la viitorul SI.

Dar intocmirea specificatiilor sistemului informatic?

Prezentarea==-in detaliu a rezultatului

-stabileste ce trebuie sa faca SI,nu cum va face.

5. In ce consta proiectarea sistemului informatic?

Se realizeaza==proiectul viitorului SI, atat la nivel de arhitectura generala, cat si la nivel de detalui.

Dar implementarea?

-se elaboreaza programele se testeaza componenta cu componenta si apoi in sistem

-se instaleaza in modul real de utilizare unde se efectueaza ultimile verificari.

6. Prezentati principiile de realizare a sistemelor informatice.

-de realizare -componente SI

-de testare-componente SI

-de intregrare-componente in SI si testare finala.

7. Ce conditii trebuie indeplinite pentru realizarea unui sistem informatic performant?

Realizarea== si integrarea de noi componente imbunatatesc SI si performantele lui.

8. Definiti metoda de realizare a sistemelor informatice.

Un mod ==(sistemic)de concentrare,cunoastere si transformare a realitatii,ptr. Realizarea uui anumit obiectiv.

9. Definiti tehnica de realizare a sistemelor informatice.

10. Clasificati metodele de proiectare a sistemelor informatice in functie de tehnica de

modelare folosita

-ierarhice

-sistemice

-pe obiect(obiecturale).

11. Prin ce se caracterizeaza metodele de proiectare sistemice?

-analiza si modelare independenta a datelor, a prelucrarii datelor .

-modelarea separata a datelor

-modelarea realitatii

-utilizarea unui model.

Dar cele obiecturale?

-conceperea SI ca fiind un ansamblu de obiecte.

-se organizeaza si coopereaza intre ele

-modeleaza realitatea de informatizat

-utilizeaza un model obiectoral de reprezentare abstracta a datelor.

12. Ce este modelul?

Reprezinta==elemente reale selectate prin simboluri grafice.

13. Definiti conceptul de modelare a sistemelor informatice.

-cea mai complexa parte,iar introducerea acestore in SIG ,culegerea datelor,este cea mai laborioasa.

In ce consta modelarea structurala

-bazata p modelul de organizare al OE, care se informatizeaza (metode sistemice).

-sau modelarea comportamentala bazata pe dinamica sistemuli respectiv(metode obicturale).

Dar cea obiecturala

14. Ce intelegeti prin modelare vizuala

Prin ce se caracterizeaza ea?

15. Ce intelegeti prin modelare a realitatii de informatizat?

-utilizeaza obiecte software

-incapsuleaza fiecare o categorie de tate

-impreuna cu toate prelucrarile ce se efectueaza asupra acestora.

16. Ce este modelul abstract de reprezentare a realitatii de informatizat?

-OE sau compartimentul specializat acestuia supuse formatizarii.

Cum se construieste?

- pe baza unui model de reprezentare a realitatii de informatizat care,

-indentifica elementele reale necesare realizarii SI si organizarea acestora pe criterii functionale ptr. a pune in avidenta tipul lor si relatiile dintre ele.

17. Ce simboluri se folosesc pentru construirea modelului de reprezentare a realitatii de

informatizat?

Dar pentru construirea modelului abstract de reprezentare?

-simboluri grafice cat mai reperezentative.

18. Ce rol are modelul de reprezentare a realitatii de informatizat in realizarea sistemului

informatic?

-fiecarei metode de proiectare ii corespunde un tip de model de reprezentare a realitatii de informatizare.

19. Ce elemente contine modelul de reprezentare a realitatii de informatizat?

20. Ce rol are documentul primar de evidenta si control in proiectarea sistemului informatic?

-sunt intocmite la locul de desfasurare a activitatilor si reprezinta dovada ca aceste activitati au avut loc.

Care sunt caracteristicile lui? -cele necesare ptr. evidente si calcule impuse de conducerea OE si de organele financiare si legislative care controleaza activitatea acestora

De cate feluri este?

-simple  -compozite -compuse

1. Prin ce se caracterizeaza metodele de proiectare sistemica

se caracterizeaza prin:

. analizarea si modelarea independenta a datelor si a prelucrarilor effectuate asupra acestora, la nivelul domeniului de informatizat;

. modelarea separata a datelor si a prelucrarilor efectuate asupra acestora, pe cele 3 nivele de abstractizare introduse in raportul ANSI/SPARC de definire a bazelor de date: conceptual: identificarea regulilor de gestiune specifice realitatii de modelat; logic (organizational-extern): identificarea particularitatilor de

organizare proprii realitatii de modelat; fizic (intern): stabilirea definitiva a solutiei tehnice de implementare a sistemului informatic;

. modelarea realitatii de informatizat prin intermediul unor tabele bidirectionale si a relatiilor dintre ele;

. utilizarea unui model relational de reprezentare abstracta a datelor: baze de date relationale;

2. Indicati particularitatile modelului Merise.

In cadrul modelului Merise, fiecarui nivel de abstractizare ii corespund doua modele abstracte ale realitatii de informatizat: unul pentru date si unul pentru prelucrarile care se aplica asupra acestora

3. Prezentati modelul conceptual al datelor din cadrul modelului Merise.

-reprezentarea, fara redudante si ambiguitati a tipurilor de date, a tipurilor de legaturi dintre aceste date, a dinamicii acestora - a comportarii lor in timp prin utilizarea unor concept specific:entitate si Entitate Tip (ET), atribut si Atribut Tip (AT), asociere si Asociere Tip (AST), cardinalitati, Restrictii de Integritate (RI).

4. Prezentati modelul conceptual al prelucrarilor din cadrul modelului Merise.

- reprezentarea, fara ambiguitati a tipurilor de activitati desfasurate pentru realizarea obiectivelor propuse, a inlantuirii acestor activitati , a operatiilor pe care le presupune fiecare tip de activitate prin utilizarea unor concept specific: eveniment si Eveniment tip, operatie si Operatie Tip, sincronizare Tip, process si definirea algoritmilor de calcul, operatiilor elementare, operatiilor complexe, formate din operatii elementare.

5. Care este componenta modelului Merise?

Elementele realitatii de informatizat, date si prelucrari efectuate asupra acestora, sunt reprezentate pe trei nivele separate de abstractizare: conceptual, logic si fizic.

6. Indicati caracteristicile modelului Entitate-Asociere.

Modelul EA (Entitate-Asociere) este modelul semantic realizat prin reprezentarea abstracta a elementelor lumii reale pornind de la semantica lor si de la legaturile sau relatiile dintre ele.

7. Care sunt conceptele fundamentale folosite pentru realizarea modelului Entitate- Asociere?

Concepte fundamentale sau conceptele de baza: Entitate Tip - ET; Atribut Tip - AT; Asociere tip - AST; Cardinalitate - (X,Y).

8. Definiti entitatea si entitatea tip. Prin ce parte de vorbire se exprima si de ce?

Entitatea: element real, particular, care apartine unei ET; se mai numeste inregistrarea sau realizarea unei ET;

Entitatea Tip - ET: concept generic care desemneaza multimea tuturor entitatilor cu aceleasi caracteristici esentiale; se exprima printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeste lucruri, fiinte sau notiuni abstracte, generic spus, elemente din lumea reala (realitatea de modelat);

9. Definiti atributul si atributul tip. Prin ce parte de vorbire se exprima si de ce?

Atribut: proprietate sau caracteristica distincta a unei entitati; se mai numeste realizarea sau valoarea unui AT;

Atribut Tip - AT: concept generic care desemneaza multimea tuturor atributelor ce descriu complet proprietatea esentiala pe care o exprima; are semnificatie numai daca apartine unei ET sau unei AST; se exprima printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeste insusiri ale elementelor din lumea reala (realitatea de modelat);

10. Ce este asocierea tip? Ce legatura exista intre asociere si asociere tip? Prin ce parte de vorbire se exprima si de ce?

Asociere: exprima legatura concreta dintre doua entitati (care, de regula, apartin la doua ET diferite) participante la o actiune si rolurile acestora in actiunea respectiva; se mai numeste realizarea sau instanta unei AST;

Asociere tip - AST: concept generic care desemneaza multimea tuturor legaturilor (relatiilor) cu aceeasi semnificatie dintre doua ET care participa la o actiune; poate avea AT proprii, care caracterizeaza actiunea respectiva; se exprima printr-un verb, deoarece verbul exprima o actiune sau o stare care sta la baza unei legaturi intre doua elemente;

11. Definiti cardinalitatea.

Cardinalitatea - (X,Y): o pereche de numere intregi, care descrie complet legatura unei ET cu o alta ET, printr-o AST, in perioada de timp analizata; exprima complet legatura dintre elementele lumii reale implicate intr-o anumita actiune;

Dati un exemplu pentru fiecare caz.

12. Ce rol are identificatorul?

Identificatorul (ID) determina functional orice alt atribut tip din multimea de atribute tip aferente unei entitati tip.

13. Clasificati atributele tip. Dati exemple pentru fiecare categorie specificata

Atributele tip pot fi:elementare/atomice( CNP, CodFiscal) , complexe/decompozabile (data calendaristica - zi, luna an), calculate (Varsta=DataCurenta-DataNasterii) , necalculate (CodFiscal, NrChitanta), permanente in timp(CodFiscal), variabile in timp (Varsta), istorice/de stare (Functia), obligatorii (CodFiscal), optionale (Telefon), monovaloare/simple (CNP), multivaloare/multiple/repetitive (Studii)

14. Dati un exemplu de atribut tip care poate fi atomic sau decompozabil, in functie de contextual specific realitatii de modelat.

Adresa

15. Aratati prin ce se deosebesc atributele tip multivaloare de atributele tip monovaloare. Dati

exemple din fiecare categorie.

Atributele tip monovaloare au o singura valoare in cadrul unei ET - Denumire, CNP

Atributele tip multivaloare au mai multe valori in cadrul aceleiasi ET - Studii, Autor

16. Ce particularitate prezinta atributele tip istorice. Dati un exemplu.

Isi modifica valoarea la interval de timp cunoscute - TVA, SalariuTarifar

17. Definiti cardinalitatea maximala si cardinalitatea minimala

Cardinalitatea minimala - X: reprezinta numarul minim de corespondente ce pot exista pentru o ET in raport cu alta ET, printr-o AST; exprima participarea entitatilor care apartin unei ET la asocierea acesteia (AST) cu o alta ET.

Cardinalitatea maximala - Y: reprezinta numarul maxim de entitati corespondente pe care le poate avea o entitate a unei ET intr-o alta ET, in raport cu o AST; exprima faptul ca fiecare entitate din multimea de entitati ET1 care participa la o actiune poate avea una sau mai multe entitati corespondente in cealalta multime de entitati ET2 participanta.

Dati exemple si argumentati-le.

18. Definiti participarea optionala la asociere.

X=0 (numarul minim de corespondente = 0): printr-o asociere AST, in multimea de entitati ET1, pot exista unele care nu au corespondent in cealalta multime de entitati ET2 (participare optionala la actiune);

Dati un exemplu si argumentati-l.

19. Definiti participarea obligatorie la asociere.

X=1 (numarul minim de corespondente = 1): printr-o asociere AST, toate entitatile multimii ET1 au cel putin un corespondent in cealalta multime de entitati ET2 (participare obligatorie la actiune).

Dati un exemplu si argumentati-l.

20. Aratati semnificatia asocierilor tip unu la unu, unu la multi si multi la multi.

Asociere tip unu la unu - Unei entitati de tipul ET1 ii corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET2 si, reciproc, unei entitati de tipul ET2 ii corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET1

Asociere tip unu la multi - Unei entitati de tipul ET1 ii corespund, prin AST, zero, una sau mai multe

entitati de tipul ET2, dar unei entitati de tipul ET2 ii corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET1

Asociere multi la multi - Unei entitati de tipul ET1 ii corespund, prin asocierea AST, zero, una sau mai

multe entitati de tipul ET2 si reciproc; in practica, acestea se descompun in asocieri de tipul unu la multi prin introducerea unei entitati intermediare

Dati un exemplu pentru fiecare caz si argumentati-l.

21. Cum se reprezinta grafic conceptele fundamentale ale MCD?

Doua cupluri ET - AST, formate din doua ET diferite care participa la aceeasi AST, definesc un bloc conceptual elementar, care se noteaza sub forma ET - AST - ET. MCD-ul construit pentru un domeniu de gestiune al unui organism economic este practic format dintr-o succesiune de blocuri conceptuale elementare.

22. Indicati componentele blocului conceptual elementar dintr-un model conceptual de date.

Blocul conceptual elementar se noteaza sub forma ET - AST - ET.

23. Reprezentati grafic componentele blocului conceptual elementar dintr-un model conceptual de date, caz general si exemplu.

24. Indicati corespondenta intre elementele lumii reale (mediul economic de informatizat) si

conceptele fundamentale ale MCD.

25. Ce intelegeti prin restrictie de integritate?

Restrictiile de Integritate (RI) sunt reguli pe care trebuie sa le respecte datele, permanent, pentru a fi corecte si coerente in raport cu realitatea de informatizat. Si intrucat datele sunt reprezentate in MCD prin atributele din multimile AT, RI sunt, in mod concret, reguli care se aplica asupra AT ce apartin ET si AST din MCD-ul realizat pentru un organism economic sau pentru un compartiment specializat al

acestuia.

26. Ce tipuri de restrictii de integritate cunoasteti? Prin ce se caracterizeaza fiecare?

RI structurale: reguli care permit identificarea unica a ET, AT si a AST:

. integritatea ET;

. integritatea AST: integritatea referentiala;

. integritatea AT: dependente functionale.

RI semantice: reguli de gestiune specifice care se aplica asupra AT identificate pentru modelarea realitatii de informatizat (organism economic sau compartiment al acestuia); sunt reguli suplimentare, nereprezentabile direct in MCD, implementandu-se in procesul crearii Bazei de Date Relationale (BDR), care exprima:

. reglementarile legislative in vigoare, care trebuie respectate de organismul economic;

. reglementarile si normele interne, specifice organismului economic;

In functie de momentul in care actioneaza, pot fi:

. RI statice = RI de domeniu;

. RI dinamice.

RI functionale: reguli care exprima particularitatile functionale specific organismului economic:

RI ierarhice;

RI neierarhice, de retea.

27. In ce consta integritatea entitatii tip?

Integritatea ET consta in RI aferente ET, respectiv in regulile de identificare unica a entitatilor fiecarei ET din MCD.

28. Ce este integritatea referentiala

Integritatea AST sau Integritatea referentiala consta in RI aferente AST, respectiv in regulile de identificare unica a asocierilor fiecarei AST la care participa ET;

29. Ce este dependenta functionala

Dependentele functionale sunt RI aferente AT, reguli de identificare unica a atributelor fiecarui AT; identificarea unica a atributelor fiecarui AT este determinata de modul in care AT-urile, din multimea de AT identificata pentru modelul abstract de date al OE (compartimentul acesteia), depind unele de altele.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate