Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Proiect contabilitate si informatica de gestiune


Proiect contabilitate si informatica de gestiune
Universitatea Spiru Haret

BUCURESTI

Facultatea de Management Financiar -Contabil


PROIECT CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNECUPRINS


    Argumentarea temei
    Capitolul I: Generalitati din domeniul financiar-contabil

1.1  Elemente teoretice fundamentale privind contabilitatea si informatica de

gestiune


    Capitolul II: Prezentarea societatii

1.1    Actul constitutiv al societatii FARFUI SRL

1.2    Furnizorii si clienii S.C. FARFUI SRL

1.3    Organizarea contabilitatii la S.C. FARFUI SRL

1.4    Descrierea sistemului informatic WizCount

    Capitolul III: Interpretarea si analiza situatiilor financiare: calculul si interpretarea principalilor indicatori economico-financiari


    Bibliografie


    Legislatie
Argumentarea temei


In aceasta lucrarea am ales sa vorbesc despre programul de contabilitate WizCount.

WizCount este cel mai bine cunoscut sistem de management din clasa sa, acoperind in cadrul unui sistem unitar domeniile contabilitate, mijloace fixe, vanzari/distributie, stocuri, productie si rapoarte. Solutia ofera utilizatorilor atat avantaje functionale, cat si avantaje tehnice, prin prisma tehnologiei SQL/ Oracle - sisteme de gestiune a bazelor de date performante, cu un nivel ridicat de scalabilitate si posibilitati de adaptare la cerintele diverselor categorii de utilizatori.

WizCount este special conceput pentru a oferi informatiile necesare pentru o administrare eficienta a afacerii prin intermediul unui set complex de rapoarte si analize. Sistemul include generatoare de rapoarte ce ofera posibilitatea de a defini si a utiliza rapoarte complexe de analiza.
Sistemul colecteaza informatii la nivel global, de grup, permitand alcatuirea unor rapoarte consolidate. Punctele de lucru pot fi conectate on-line, accesand o baza de date unica pentru a oferi informatii in timp real.
WizCount permite un control in timp real al stocurilor, oferind in acelasi timp usurinta in luarea deciziilor de aprovizionare si optimizare a stocurilor prin corelarea necesarului de materii prime cu intrarile de la furnizori si stocul optim prognozat.
Sistemul permite analiza simultana in monede diferite indiferent de moneda initiala de achizitie. WizCount ofera control asupra sistemului si datelor prin intermediul parolelor acordate fiecarui utilizator si care permit accesul in sistem.
Este posibila definirea si urmarirea bugetelor, iar cheltuielile si veniturile pot fi distribuite pe centre de cost.
Sistemul este adaptat atat pentru legislatia romaneasca, cat si pentru cea internationala. Rapoartele pentru partenerii externi se pot emite direct din sistem: IAS (International Accounting Standards) si GAAP (General Accepted Accounting Principles).
Sistemul este deschis, permitand importul si exportul din si catre alte aplicatii informatice, spre exemplu importul costurilor salariale dintr-un alt sistem de salarizare.

Lucrarea a fost structurata in trei capitole. In capitolul I am scris cateva informatii din domeniul financiar-contabil. In capitolul II am prezentat societatea comerciala la care lucrez. Tot in acest capitol am prezentat si programul de contabilitate WizCount cu care firma unde sunt angajat opereaza. Si in ultimul capitol am prezentat principalii indicatori economico-financiari.I

Generalitati din domeniul financiar-contabil


Economia de piata presupune existenta unei legislatii adecvate regulilor acestui sistem, cunoasterea si aplicarea lor neconditionata. Eliminarea centralizarii, independenta decizionala a societatilor comerciale, ce caracterizeaza mecanismul economiei de piata, implica asumarea responsabilitatii tuturor riscurilor in utilizarea capitalului si in obtinerea profitului. 1

Contabilitatea asigura masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute de o societate comerciala. In acelasi timp, asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru propriile cerinte, cat si pentru utilizatorii externi. Utilizatorii de situatii financiare includ:

investitorii prezenti si potentiali;acestia preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de beneficiul adus de investitiile lor, au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda actiuni, dar si pentru evaluarea capacitatii societatii de a plati dividende;

angajatii; acestia sunt interesati in ceea ce priveste stabilitatea si profitabilitatea societatii in care isi desfasoara activitatea, pentru a evalua capacitatea acesteia de a oferi remuneratii, pensii, alte avantaje;

creditorii financiari; sunt interesati de acele informatii care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente pot fi rambursate, conform termenelor prevazute in contractele de imprumut;

furnizorii si alti creditori comerciali; sunt interesati de acele informatii care, dupa analiza lor, permit sa determine daca sumele care le sunt datorate de societate vor fi achitate la termenele convenite,

clientii; sunt interesati de continuitatea societatii, mai ales cand acestia au relatii de colaborare cu societatea pe termen lung sau atunci cand sunt dependenti de societeta; 2

Guvernul si institutiile sale; sunt interesate de acele informatii necesare reglementarii activitatii societatii, determinarii politicii fiscale si pentru calculul venitului national ori a altor indicatori statistici;

Publicul; acesta este interesat de informatiile furnizate de societate, datorita rolului pe

care aceasta il poate avea pentru economia locala, urmarindu-se, in special, acele informatii care pot conduce la concluzii legate de evolutia recenta si tendintele legate de prosperitatea societatii, de sfera activitatilor sale;

Contabilitatea se efectueaza in limba romana si in moneda nationala, cu exceptia operatiunilor efectuate in valuta, a caror contabilitate se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

In baza prevederilor legale, contabilitatea conduce la:

inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor patrimoniale dupa data intocmirii lor ori dupa data intrarii in societate, respectiv in debitul unor conturi si in creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;

stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare, dar si a soldului final al fiecarui cont;

intocmirea lunara a balantei de verificare;

intocmirea situatiilor financiare anuale, acestea cuprinzand bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative;

Operatiunile economice efectuate sunt consemnate in documente care stau la baza inregistrarilor an contabilitate, documente ce dobandesc calitatea de inscrisuri justificative, ele angajand raspunderea persoanelor care le-u intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate.

Contabilitatea poate fi organizata si condusa:

in compartimente distincte ale societatii, conduse de directorul economic sau de contabilul sef, aceste persoane trebuind sa aiba studii economice superioare;

pe baza de contracte de prestari servicii, de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care indeplinesc calitatea de expert contabil ori contabil autorizat.

Situatiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

In cadrul unei societati comerciale se impune exercitarea controlului financiar preventiv si a controlului de gestiune. 11.1 Elemente teoretice fundamentale privind contabilitatea si informatica de

gestiune


Contabilitatea de gestiune a aparut ca urmare a concurentei in mediul industrial. Ea a evoluat continuu, denumindu-se succesiv: contabilitate industriala, contabilitatea costurilor, contabilitatea analitica, de exploatare, contabilitate de gestiune, contabilitate manageriala. Contabilitatea de gestiune are rolul de a servi ca instrument in luarea deciziilor de catre manageri. De regula, contabilitatea de gestiune nu este reglementata la nivel national, adica nu are la baza norme unitare si obligatorii. Multe firme isi definesc proceduri stricte privind organizarea contabilitatii de gestiune, avand in vedere specificul activitatii si nevoile interne de informare. Aceste norme nu sunt publicate in exterior, fiind deci secrete. Contabilitatea de gestiune indeplineste urmatoarele functii:

functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale (divizii, ramuri, departamente)

functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati

functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale

functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor intreprinderii (rentabilitate, productivitate) la nivelul produselor si al sectoarelor de activitate 1

Contabilitatea de gestiune si sistemul informational al costurilot face parte din ansamblul stiintelor economice. In cadrul disciplinei Contabilitatea de gestiune si sistemul informational al costurilor mai intra drept parti componente contabilitatea propriu-zisa a costurilor, previziunea costurilor. Contabilitatea de gestiune si sistemul informational al costurilor intra in contact, in primul rand, cu celelalte componente ale contabilitatii: contabilitatea financiara, bazele contabilitatii, contabilitatea aprofundata, doctrinele contabilitatii.

Sistemul informational trebuie creat astfel incat sa raspunda obiectivului major al oricarei firme, pe care noi il definim astfel: asigurarea viabilitatii firmei in conditii de competitie, cu respectarea restrictiilor date de dezvoltarea durabila, incadrarea in dispozitiile legale si ale normelor de conduita. 2

Informatia reprezinta un mesaj, un semnal, care reflecta starea unui sistem sau a mediului in care aceasta functioneaza si care aduce receptorului sau un spor de cunoastere

Informatia contabila, parte a informaticii economice, vehiculeza cunostinte de reflectare si control privitoare la situatia patrimoniului, entitate economica si juridica de gestiune a valorilor materiale si banesti. In functie de forma de reprezentare, informatia contabila poate fi cantitativa, reflectand starea in care se afla elementele patrimoniale sau valorile definite prin raportari, si calitativa, indicand felul si natura elementului patrimonial la care se refera informatia. In mod concret, informatia contabila se identifica cu datele financiar-contabile furnizate de documentele contabile si cu indicatorii economico-financiari privind resursele si rezultatele obtinute. 1

II

Prezentarea societatii


S.C. FARFUI SRL


1.1    Actul constitutiv al societatii S.C. FARFUI S.R.L.


CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA SOCIETATII


Art.1. DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este Societatea Comerciala "FARFUI - S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.107621 din data de 21.03.2001, emisa de Oficiul Registrul Comertului Focsani

Intoate actele, facturile, actiunile, publicatiile si orice late documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "Societate cu raspundere limitata" sau initatilele "S.R.L.", de capitatlul social, sediul precum si numarul de inmatricularedin registrul comertului. Denumirea si reprezentarea grafica a societatii (sigla) vor fi protejate pe cai legale.


Art.2. FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Societatea Comerciala FARFUI S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si stipulatiunile prezentului act constitutiv.

Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in proces in nume propriu.

Ca socieatate cu raspundere limitata, societatea raspunde fata de terti cu intregul sau patrimoniu, iar asociatii raspund in limita aportului subscris de ei la capitatlul social.


Art.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ACTIVITATEA PRINCIPALA

Societatea Comerciala FARFUI S.R.L. isi desfasoara activitatea in domeniul : Productia si cormecializarea de cherestea ca obiect principal: comert intern, totodata societatea isi va putea desfasura activitatea si in domeniul de lucrari generale de constructii pentru ridicarea cladirilor de locuit.


Art.4. SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii se afla in Romania, Focsani, str. Carteru CPL,nr.9, ap.36

Societatea poate infiinta, prin decizia Asociatului Unic, filiale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru si in alte localitati din tara si din strainatate, potrivit legislatiei romane si a celei teritoriale.


Art.5. DURATA SOCIETATII

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.


CAPITOLUL II - CAPITATLUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE


Art.6. CAPITATLUL SOCIAL

Capitalul social este de 1000 lei divizat in 100 parti sociale a cate 10 lei fiecare si este detinut integral de catre asociatul unic Marcu Narcis

Aporturile asociatului la capitalul social constau in varsaminte in numerar.


Art.7. DETINEREA PARTILOR SOCIALE

Dovada proprietatii asupra partilor sociale se va face prin mentiunile cuprinse in registrul de parti sociale si la Registrul Comertului.

Partile sociale pot fi transmise prin succesiune.


Art.8. RASPUNDEREA FATA DE TERTI

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatului. Creditorul personal al asociatului unic poate urmari numai partile din beneficiile cuvenite acestuia de pe urma activitatii societatii, sau beneficiul rezultat pentru acesta dupa lichidarea societatii.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde in limita aportului sau la capitatlul social.


Art.9. CESIUNEA PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala

Asociatul unic are dreptul de a cesiona in mod liber partile lui sociale.

In caz de dizolvare a societatii comerciale transferul partilor sociale opereaza automat in favoarea succesorilor in drept.

Transmiterea partilor sociale va fi inscrisa in registrul comertului precum si in documentele societatii.

Transmiterea are ca efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.


Art.10. REDUCEREA CAPITATLUI SOCIAL

Reducerea capitatlului social va putea fi facuta niumai dupa trecerea a doua luni de la data in care decizia in acest sens a asociatului unic a fost publicata in Monitorul Oficial.

Decizia de reducere a capitalului social va fi luata in conformitate cu dispozitiile legii romane si cu procedeul ce urmeaza a fi utilizat pentru efectuarea reducerii.


Art.11. MAJORAREA CAPITATLUI SOCIAL

Capitatlul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la constituirea societatilor comerciale cu raspundere limitata.CAPITOLUL III - ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII


Art.12. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETATII

Activitatea societatii va fi organizata si condusa dupa cum urmeaza:

  1. Asociatul unic decide asupra tuturor activitatilor importante ale societatii. In acest sens ea are urmatoarele obligatii principale:

sa aprobe situatia financiara anuala a societatii, contul de profit si pierderi si raportul cenzorilor;

sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;

sa fixeze remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor;

sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele cauzate societatii desemnand si persoana insarcinata sa o reprezinte;
De asemenea , Asociatul Unic va hotara cu privire la:

modificarea statutului societatii;

realizarea de noi investitii, inclusiv investirea de capital in alte societati;

majorarea sau reducerea capitalului social;


contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;

fuzionarea societatii cu alte societati;

dizolvarea sau lichidarea societatii;

infiintarea de sucursale si filiale, etc.

  1. Societatea este administrata de Dl. Marcu Narcis, cetatean roman, nascut la data de 08.04.1986 in Romania, Focsani, necasatorit, de sex masculin, domiciliat in Focsani, com.Naruja, sat Podu Naruja, care reprezinta cu puteri depline si angajeaza patrimoniul societatii in relatiile cu tertii.

In raport cu nevoile curente ale societatii, asociatul unic poate numi si alti administratori.

Mandatul administratorului este de patru ani, cu posibilitatea revocarii sau realegerii.

Administratorul are depline atributiuni executive, avand obligatia de a actiona cat mai bine in interesul societatii, avand urmatoarele imputerniciri si atributiuni principale:

coordoneaza activitatea intregii societati;

reprezinta societatea in raporturile cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine;

angajeaza patrimoniul societatii;

are drept de semnatura sociala si specimen de semnatura in banca;

introduce sau renunta la actiunile in justitie;

negociaza sau incheie contracte de munca cu personalul salariat al societatii, pot sa delege o parte din componentele lor unui alt administrator sau tert, ori de cate ori se afla, din orice motive, in imposibilitatea de a-si indeplini atributiunile.

Cuantumul remunerarii administratorului se stabileste de catre asociatul unic la inceputul fiecarui exercitiu bugetar.

Administratorul raspunde, individual si solidar, fata de societate, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare din culpa, a atributiunilor lor.


Art.13. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Activitatea societatii poate fi controlata de Asociatul Unic in mod direct, sau prin reprezentanti. In acest scop reprezentatntii sai sunt indretuiti sa aiba oricand acces liber la documentele societatii.


CAPITOLUL IV - ACTIVITATEA SOCIETATII


Art.14. PERSONALUL SOCIETATII

Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile si obligatiile, precum si concedierea personalului societatii se stabilesc de catre asociatul unic sau de catre conducerea executiva a societatii in baza contractelor individuale de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a regimului de asigurari sociale si a limitei manime de salarizare prevazute de lege.


Art.15. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Societatea va organiza si conduce evidenta contabila prevazuta de legea romana, in conformitate cu normele Ministerului Finantelor din Romania.

Evidenta contabila, situatia financiara anuala, contul de beneficii si pierderi, precum si alte documente contabile explicative, de acestea se intocmesc in lei, in conformitate cu reglementarile in vigoare in Romania.

Evidentierea in lei a operatiunilor efectuate se face tinandu-se seama de cursul de schimb, in vigoare in Romania la data aceasta.

Situatia financiara anuala si contul de beneficii si pierderi se supun aprobarii Asociatului unic de catre comitetul de directie/contabil, in termen de 3 luni de la expirarea exercitiului financiar si inaintea depunerii la organele competente.

Cheltuielile efectuate de asociat cu organizarea de simpozioane si participarea la conferinte interne si internationale precum si orice alte activitati desfasurate de acesta in interesul ocietatii se deconteaza din sumele obtinute de societate. Asociatul unic are dreptul de a lua sume de bani din contul societatii in interes particular conform art 81 alienatul 3, din legea nr.31/1990 asa cum a fost modificata.


Art.16. AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Amortizarea mijloacelor fixe se face prin raportarea la valoarea de achizitie a acestora.

Prin valoare de cahizitie a mijloacelor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui mijloc fix.

Fondul de amortizare a mijloacelor fixe se constituie cu inceperea de la data punerii efective in functiune a acestora si in conformitate cu prevederile legislatiei romane.


Art.17. INTOCMIREA BILANTULUI SI A CONTULUI E PROFIT SI PIERDERE

Societatea va intocmi anual situatia financiara si contul de profit si pierderi si vatine evidenta in lei a activitatii economico-financiare in conditiile prevazute de lege. Bilantul societatii va fi probat de asociati si depus de administrator in termen de 15 zile, la Registrul Comertului, pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.


Art.18. CALCULUL PROFITULUI

Profitul societatii se stabileste anual, prin situatia financiara anuala. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva.

Din profitul prevazut in situatia financiara se scad impozitul anual (cu exceptia perioadei in care societatea este scutita de impozitul pe profit) si prelevarile pentru fondul de rezerva, rezultand astfel profitul cuvenit asociatului unic.


Art.19. DIZOLVAREA SOCIETATII

Societatea se va dizolva in urmatoarele cazuri:

F imposibilitatea realizarii obiectivului societatii;

F pierderea a din capitatlul social, daca asociatul unis nu decide reconstituirea acestuia sau reducerea lui la suma ramasa;

F prin decizia asociatului unic;

F prin falimentul societatii.

Dizolvarea societatii se va inscrie in Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial.


Art.20. LICHIDAREA SOCIETATII

Lichidarea societatii se va face in baza deciziei Asociatului unic de dizolvare a societatii de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de aceasta.

Pana la intrarea in functie a lichidatarilor, administratorul continua mandatul sau, fara a mai putea intreprinde insa noi operatiuni.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorul societatii. Ei sunt datori, insa dupa intratrea in functie, ca, impreuna cu administratoriisa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa reflecte situatia exacta a activului si pasivului social, si sa le semneze.

Lichidatorii vor primi si pastra patrimoniul societatii, registrele si actele acestuia, si vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii in ordine cronologica.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Lichidatorii vor putea:

sa apra in fata instantelor judecatoresti;

sa incheie tranzactii cu creditorii societatii;

sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a societatii;

sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.

Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni care nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar fata de terti pentru executarea acestora.

Din sumele rezultate dupa lichidare vor fi indestulati mai intai creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori. Dupa aceea, lichidatirii vor intocmi si prezenta spre aprobare Decizia Asociatului Unic, bilantul de lichidare dupa care ii vor plati acestuia beneficiul de lichidare.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului si vor inmana asociatilor registrul si actele societatii, pe care acestia le vor pastra timp de 5 ani.


Art.21. LITIGII

Litigiile dintre societate si persoanele fizice si juridice romane si straine, izvorate din raporturi contractuale, vor fi supuse solutionarii instantelor competente potrivit legii romane.


Art.22. DISPOZITII FINALE

Modificarea prezentului act constitutiv este posibila numai in baza deciziei Asociatului unic, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990.1.1  Furnizorii si clienii S.C. HL & H S.R.L.
CLIENTII

sunt in majoritate societati comerciale romane, care activeaza in domeniul bancar, societati cu activitai de comert intern, chiar persoane fizice.


FURNIZORII

se folosesc de experienta pentru a ne oferi solutii pe termen lung pentru ca noi sa excelam in domeniul in care lucram;

majoritatea sunt societati comerciale romane:;

scopul lor este sa ne furnizeze produse de calitate care permit standardizarea completa a ofertei nostre generale pentru a asigura nevoile si asteptarile voastre.


Misiunea nostra

vrem sa oferim clientilor nostri incredere prin profesionalismul echipei nostre si sa ajundem un lider zonal in domeniu;

ne propunem sa oferim cele mai bune servicii;

partenerii nostrii trebuie sa simta increderea colaborarii cu noi datorita eticii profesionale care guverneaza prestarea acestor servicii;

serviciile nostre profesioniste sunt bazate pe o pregatire continua de inalta calitate si experienta vasta;

toate serviciile oferite sunt executate la un standard ridicat de performanta.

1.2 Organizarea contabilitatii la S.C. FARFUI SRL comform Legii contabilitatii nr.82/1991Dispozitii Generale


S.C. FARFUI SRL are obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit Legii nr.82/1991 si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Contabilitatea, ca activitate specializata de masurare, evaluare, cunoastere, gestiune si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii potentiali, creditorii financiari si coemrciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala.

Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

S.C. FARFUI SRL are obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatiile financiare anuale.

Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza inregistarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie proprie, dua caz.

Creantele si datoriile se inregitreaza in contabilitate la valoarea nominala.

S.C. FARFUI SRL are obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii, precum si in cazul fuziunii sau incetarii activitatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens de catre Ministerul Finantelor Publice.

Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementarilor contabile.

Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa a acestora. Valorea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.

Plusurile sau minusurile rezultate din reevaluare se recunoaste in contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens.

Documentele oficiale de prezentare a situtiei economico-financiare a S.C FARFUI SRL sunt situatiile financiare anulae, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.Organizarea Si Conducerea Contabilitatii


Raspunderea penru organizarea si conducerea contabilitatii la S.C. FARFUI SRL. revine administratorului, in persoana d-rei Marcu Mirela.

Administratorul organizeaza si conduce contabilitatea, conduse de catre contabilul in persoana d-rei Mirela Marcu. Aceste persoane au studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.

Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice fara sa fie inregistrate in contabilitate sunt interzise.

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric.

Valorea actiunilor emise sau a alor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.

Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.

In contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii prevazute de lege.

Pierderea contabila se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse proprii, potrivit hotararii adunariii generale a asociatilor.

Forma de inregistrare contabila se efectueaza pe registre de contabilitate obligatorii - Registrul jurnal, Registrul - inventar si Carte mare.

Acestea, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva timp de 10 ani, cu inceperea de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.


1.2  Descrierea sistemului informatic


Caracteristici fundamentale

Sistem integrat

n         Este un program de gestiune economica si management proiectat pentru companiile care lucreaza intr-un mediu in plina dezvoltare, in conditiile unei rate mari a inflatiei

n         Cuprinde functionalitati de contabilitate, gestiune, vanzari, logistica-aprovizionare, productie, management, ce opereaza simultan pe aceeasi baza de date

n         Informatiile prelucrate de sistem sunt transmise instantaneu in tot programulTradus si adaptat

n         Programul este tradus si adaptat legislatiei romane, fiind in permanenta actualizat conform noilor cerinte care apar

Multi-firma, multi-utilizator

n         Cu acelasi program pot fi gestionate simultan un numar nelimitat de companii

n         Programul permite accesarea simultana a aceleiasi functii a programului, de catre un numar nelimitat de utilizatori

Contabilitate conforma standardelor romanesti si internationale

n         Asigura controlul contabilitatii in ambele sisteme: romanesc (Balanta de verificare, Note Contabile, Jurnale, etc.) si international (IAS si GAAP - Balance Sheet, Profit&Loss, Trial Balance, etc.)

Flexibilitate si usurinta in utilizare

n         Interfata Windows prietenoasa cu utilizatorul

n         Dispune de taste functionale

Centre de cost

n         Repartizarea si urmarirea cheltuielilor efectuate pe proiecte / departamente / produse / campanii publicitare / operatiuni etc.

Generare de rapoarte

n         Programul dispune de rapoarte pre-definite dar si de facilitati de creare de rapoarte specifice fiecarui departament / utilizator in parte

Securitatea accesului la informatie

n         Protectia sistemului este asigurata prin parole la nivel de utilizator, accesul fiind structurat pe mai multe nivele

n        

Salvari / restaurari baza de date

n         Programul dispune de facilitati interne de salvare comprimata si de restaurare a bazei de date de pe diferite suporturi externe

n         Permite consolidarea informatiilor de la sediile din teritoriu catre sediul central (transmisia datelor se poate face prin modem, Internet, dischete etc.)

Configuratia hardware necesara

Cerintele hardware pentru utilizarea sistemului WizCount (versiunea Windows, cu motor de baze de date Oracle/ MS SQL) va vor fi puse la dispozitie la cerere deoarece necesitatile hardware pot varia in functie de numarul de utilizatori si de marimea bazelor de date. Va rugam solicitati detaliile tehnice specifice firmei Dvs. de la personalul nostru autorizat

Viteza si siguranta

n         Atat limbajul de programare folosit, Visual C++, cat si siguranta bazelor de date, asigura programului viteza in exploatare si stabilitate deosebita in lucrul cu baze de date foarte mari, fiind in acelasi timp disponibil pentru adaptari specifice

n         Nu pierde si nu altereaza informatiile

Import si export de date

n         Permite importul si exportul de date din si catre alte programe

Implementare rapida

n         Experienta acumulata de Wizrom, precum si flexibilitatea programului, pot garanta folosirea acestuia in diverse domenii de activitate, in conditiile unei implementari rapide si cu rezultate deosebite

Arhitectura sistemului

WizCount se bazeaza pe integrarea tuturor operatiunilor firmei in sistemul informatic. Flexibilitatea programului asigura independenta fiecarui departament dar si controlul total, impreuna cu integrarea datelor in sistemul central.

Toate documentele sunt introduse in sistem o singura data, programul asigurand legatura automata intre departamente si catre baza de date centrala. In acest fel toate operatiunile (atat cele contabile cat si cele de gestiune / productie / vanzari / logistica) pot fi urmarite in timp real, informatiile fiind disponibile in intregul sistem pana la nivel managerial.

Contabilitate

Definitii de conturi

In acest submodul se defineste planul de conturi (conturi sintetice de grad I si grad II, conturi analitice), si:

n         Se codifica clientii, furnizorii, debitorii, s.a.m.d. pe grupe, sub-grupe sau alte categorii

n         Se introduc date suplimentare despre acestia (adresa, telefon, oras, profil, cod fiscal, s.a.)

n         Se adauga amanunte privind derularea tranzactiilor (termene de plata, plati in rate, credite si obligatii in suma fixa a livrarilor, colectarea datelor pentru livrarile la mai multe adrese, etc.)

Note contabile

In acest submodul se fac inregistrarile contabile curente si, in plus, se pot lua in calcul anumite inregistrari contabile care se presupune ca vor avea loc in viitor; programul putand emite rapoarte care sa tina cont de acestea (inregistrarile respective se vor face numai extracontabil).

Operatiunile contabile pot fi predefinite folosind formule contabile simple sau compuse care sa ajute operatorul la introducerea datelor.

Rapoarte

Acest submodul contine:

Rapoarte predefinite

n         Liste (planul de conturi, liste alfabetice clienti / furnizori, etc.)

n         Fise de cont

n         Balante de verificare sintetice / analitice (cu 3, 4, sau 5 egalitati)

n         Jurnal de vanzari / cumparari

n         Fisa sah / Carte Mare

n         Circuit financiar / prognoze (registru de casa, banca, previziuni incasari si plati)

n         Analiza pe clienti / furnizori in lei / valuta - analiza facturi neachitate, debite FIFO, imbatranirea debitelor, intarzieri medii de plata, etc.

n         Analiza bugete pe centre de cost (utilizarea bugetului stabilit)

n         Raport neincasate dupa data scadenta.

Generatoare de rapoarte

Cu ajutorul acestora se pot crea diverse tipuri de rapoarte specifice fiecarui departament / utilizator in parte. Rapoartele pot fi emise la imprimanta, pe ecran sau pot fi exportate in fisiere ASCII ce pot fi folosite ulterior in alte programe / aplicatii (Visual C++, FoxPro, ACCESS, EXCEL, LOTUS etc.)

Rapoarte internationale

Conform standardelor internationale (IAS si US GAAP) pot fi emise automat o serie de rapoarte (Profit & Loss, Balance Sheet, Trial Balance, etc.) atat in lei, cat si in orice alta moneda straina fara a necesita operatiuni contabile suplimentare.

Cursuri de schimb valutar

Sistemul include o tabela de cursuri de schimb pentru un numar nelimitat de monede straine ce permite reevaluarea tranzactiilor din/ in orice moneda, inclusiv determinarea calculului diferentelor provenite din modificarea cursului valutar.

Centre de cost

Se realizeaza repartizarea si urmarirea fiecarei cheltuieli catre un centru de cost conform calculelor specifice fiecarei firme


Marketing si gestiune

Definitii de gestiune

In acest submodul se vor defini:

n         Nomenclatorul de produse / repere (codificari pe grupe, sub-grupe, clase si categorii de produse, etc.) si alte informatii specifice fiecarui produs / reper in parte (stoc optim si stoc de siguranta, liste multiple de preturi in lei / valuta, cod de bare, locatie depozit, discount-uri specifice, etc.)

n         Retete si arbori de productie (consum specific fiecarui produs finit / semifabricat in parte).

n        
Documente specifice

Permite emiterea cu ajutorul calculatorului a documentelor fiscale si evidentierea tuturor miscarilor aferente acestora in mod automat si in timp real, atat in gestiune (cantitativ si valoric) cat si in contabilitate, fara alte operatii suplimentare:

n         Vanzari: facturi, avize de expeditie, oferte, comenzi etc.

n         Cumparari: facturi, NIR, oferte, comenzi, cotatii etc.

n         Transferuri: transfer de marfa intre gestiuni, retur de marfa de la clienti / catre furnizori, modificari de inventar, s.a.

n         Incasari si plati: operatii de casierie prin numerar, CEC-uri, ordine de plata, carti de credit.

n         Productie: bonuri de consum, planificare, lansare si urmarire productie, abateri de productie cantitative/valorice, repartizare cheltuieli directe / indirecte, etc
Rapoarte de inventar

Se includ aici:

n         Liste (de articole, de preturi, categorii de articole, preturi speciale, etc.)

n         Miscari (fise de magazie, intrari, iesiri, etc.)

n         Rapoarte de stocuri (pe depozite, pe agent, pe grupe de produse, s.a.)

n         Rapoarte de vanzari si cumparari (pe agent, pe filiala, pe clienti, pe produse, etc.)

n         Calcul costuri stoc (FIFO, LIFO, mediu ponderat), balanta de gestiune

n         Articole fara miscari, articole cu miscari lente

n         Cele mai bine vandute produse (Raport ABC - cantitativ, valoric sau dupa profit)

n         Managementul comenzilor si livrarilor - urmarire inchidere documente

n         Necesar de aprovizionare

n         Stocuri prognozate

n         Calcul automat al pretului la marfurile de import.

Productie

Definiri de arbori si lista de componente

n         Definire de arbori de productie

n         Definiri de retete si consumuri specifice pe fiecare produs finit / semifabricat.

Planificarea, lansarea si urmarirea productiei

n         Planificare si urmarire pe arbori de productie (consum normat)

n         Planificare si urmarire pe bonuri de consum (consum efectiv)

n         Planificare mixta - Planificare pe arbori de productie si urmarire pe bonuri de consum (consum comparativ).

Raportarea productiei

n         Introducerea notei de predare a produselor finite genereaza automat consumul standard conform retetei, acesta putand fi ajustat conform consumului efectiv.

Evidentiere abateri si evidentiere costuri directe / indirecte

n         Repartizare costuri directe

n         Repartizare costuri indirecte

n         Evidentiere abateri de productie cantitative / valorice.


n       

SC FARFUI SRLIII


Analiza principalilor indicatori economico-financiariIndicatori de lichiditate


indicatorul lichiditatii curente (capitalului circulant)


= active curente

datorii curente


t valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

t    ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele circulante.


indicatorul lichiditatii imediate (test acid)


= active curente - stocuri

datorii curenteIndicatori de risc

indicatorul gradului de indatorare


= capitalul imprumutat x 100 saucapitalul imprumutat x 100

capital propriu capital angajat


t capital imprumutat = credite peste un an;

t capital angajat = capital imprumutat + capital propriu


indicatorul privind acoperirea dobanzilor


= profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit = numar de ori

cheltuieli cu dobanda


t determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda; cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.


Indicatori de activitate (de gestiune)


viteza de rotatie a stocurilor (rulaj stocuri)- aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar


= costul vanzarilor = numar de ori

stocul mediu


t furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau de iesure a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;

t furnizeaza informatii cu privire la capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii


sau


numarul de zile stocare - indica nr. de zile in care bunurile sunt stocate in unitate


= stoc mediux 365

costul vanzarilor


viteza de rotatie a debitelor - clienti - calculeaza eficacitate intreprinderii in colectarea creantelor sale; exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere:


= soldul mediu clienti x 365

cifra de afaceri


t o valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor sai, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).


viteza de rotatie a creditelor - furnizori - aprximeaza numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sai; in mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali:


= sold mediu furnizori x 365

achizitii de bunuri (fara servicii)


t unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.


viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate:


= cifra de afaceri

active imobilizate


viteza de rotatie a activelor totale


= cifra de afaceri

total activeIndicatori de profitabilitate - eficienta intreprinderii in realizarea d profit din resursele disponibile.


rentabilitatea capitalului angajat - profitul pe care il obtine intreprinderea din bani investiti in afacere:


= profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit

capital angajat


t unde capital angajat se refera la banii investiti inintreprindere atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung


sau

t active totale - datorii curente


marja bruta din vanzari


= profitul brut din vanzari x 100

cifra de afaceri


t o scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa-si controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim
BIBLIOGRAFIE


BALU, Mariana Elena, Bazele statisticii, Editura Fundatiei Romania Maine, Bucuresti, 2007

BOULESCU, Mircea, Control financiar-fiscal, editia a II-a, Editura Fundatiei Romania Maine,

Bucuresti, 2007

COMAN, Florin, Contabilitate financiara a societatilor comerciale, editia a III-a revazuta, Editura

Fundatiei Romania Maine, Bucuresti, 2007

DUMITRU, Marin, Finantele intreprinderii, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006

GHERASIM, Zenovic, Programare si baze de date, Editura Fundatiei Romania de Maine,

Bucuresti, 2005

HAIDUC, Lacramioara Rodica, Zarnescu Mihaela Odi, Managementul finaciar-contabil al societatilor

comerciale, Editura Fundatiei Romania Maine, Bucuresti, 2007

IONESCU, Cecilia, Contabilitate baze si proceduri, Editura Fundatiei Romania de Maine,

Bucuresti, 2006

IONESCU, Cecilia (coord.), Haiduc Lacramioara, Zarnescu Odi, BAZELE CONTABILITATII Abordari

practice, Editura Fundatiei Romania Maine, Bucuresti, 2007

MARES, Marius, Daniel (coord.), Mihai Gabriel, Mares Valerica, Informatica generala, Editura

Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006

RABOACA, GHEORGHE; Ciucur Dumitru, Metodologia cercetarii stiintifice economice, editia a III-a

revazuta si adaugita, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004
Legislatie


1. Legea nr. 31/1991 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

2. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, M.O. nr. 531 din 31 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 310/2002.

3. Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

4. Ordinul 1790/2001 privind aplicarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

5. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2264/2001 pentru aprobarea modelelor, formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila si a normelor privind intocmirea si utilizarea acestora, in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.136 din 21 februarie 2002.

6. Ordinul 2185/2001 pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special.

7. Ordinul 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata, in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 73 din 28 ianuarie 2004.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate