Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» ORGANIZAREA CONTABILITATII VENITURILOR LA SUCURSALA “PETROM” PITESTI


ORGANIZAREA CONTABILITATII VENITURILOR LA SUCURSALA “PETROM” PITESTI
ORGANIZAREA CONTABILITATII VENITURILOR LA SUCURSALA “PETROM” PITESTI

1. CONCEPTUL DE VENIT SI CARACTERIZAREA ACESTUIA

Maximizarea profitului constituie premisa realizarii obiectivului strategic de perspectiva al oricarei firme, sporirea valorii patrimoniale. Performantele activitatii intreprinderii sunt legate in mod direct de buna gestionare a patrimoniului acesteia. Identificarea posibilitatilor de crestere a rezultatelor necesita un studiu aprofundat al veniturilor si cheltuielilor.
Potentialul economic al regiilor si societatilor comerciale, consecinta a potentialului tehnic, productiv, comercial, dar si managerial, este capacitatea de a crea venituri ca unica sursa de acoperire a cheltuielilor si realizarea unui profit suficient spre a asigura dezvoltarea si a impiedica erodarea capitalului.

Intreprinderea, prin activitatile desfasurate, genereaza consumuri (cheltuieli) si totodata produce rezultate (venituri), deci ea este un centru de calcul economic, calcul care are la baza comparatii intre:

- valorile produse si vandute pe piata clientilor - numite generic venituri;

- valorile intrebuintate pentru obtinerea acestor venituri constituite din costuri angajate pe alte piete care reprezinta in fapt, remunerarea factorilor de productie, numite generic cheltuieli .

Avand in vedere faptul ca orice intreprindere are drept obiectiv obtinerea profitului, cele doua marimi valorice se compara

VENITURI - CHELTUIELI = REZULTAT

sau

VENITURI = CHELTUIELI REZULTAT

rezultatul putand fi o marime valorica

- pozitiva - profit sau beneficiu recunoscut si sub denumirea de rezultat beneficiar-atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile sau

- negativa - pierdere recunoscut si sub numele de rezultat deficitar - atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile. In contabilitatea financiara veniturile, se grupeaza in:

- curente:

- veniturile curente sunt constatate, inregistrate si incorporate in rezultatul exercitiului curent;

inregistrate in avans:

- veniturile inregistrate in avans sunt veniturile constatate in exercitiul 'N' dar incorporate in rezultatul exercitiului 'N+1';

- de realizat:

- veniturile de realizat reprezentate de veniturile realizate efectiv in exercitiul 'N' si incorporate in rezultatul aceluiasi exercitiu, pentru care nu s-au intocmit documentele de inregistrare (vanzarile de produse pentru care nu s-au intocmit facturi pana la inchiderea exercitiului).

Avand in vedere criteriul 'contabilitate de trezorerie' la delimitarea si evidentierea veniturilor - veniturile sunt realizate in momentul incasarii rezultatului.

Pentru delimitarea si inregistrarea veniturilor criteriul folosit este cel al angajarii si nu cel al incasarii lor. Deci, veniturile se contabilizeaza in momentul obtinerii si vanzarii bunurilor materiale, lucrarilor si serviciilor.

Operatiile economice care privesc veniturile se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative si centralizatoare specifice in care sunt consemnate, dintre care se amintesc cele utilizate in mod curent:

Factura fiscala, pentru toate operatiile privind livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cu decontare, de regula, ulterioara;

factura externa INVOICE, in cazul operatiilor de export, document ce se ataseaza la factura fiscala;

Monetarul utilizat de toate unitatile comerciale cu amanuntul;

Bonul fiscal cod PETROM, in cazul vanzarii cu amanuntul a produselor petroliere;

Avizul de insotire, pentru situatiile legale cand factura aferenta bunurilor livrate se intocmeste ulterior, in cazul trimiterii de valori materiale pentru prelucrare la terti s.a.;

Extrasul de cont, in cazul incasarii unor venituri direct in conturile deschise la banci, cum este cazul dobanzii cuvenite pentru disponibilul din cont s.a.;

Inventarul si procesul verbal de inventariere, pentru plusurile in gestiune, in special la activele circulante materiale si banesti;

Documente specifice (exemplu: facturi adecvate) pentru anumite categorii de venituri, cum sunt cele care privesc livrarile de curent electric, cele de prestari servicii de posta, telefon, telegraf s.a.;

Bonul de predare, transfer, restituire, serveste, printre multe altele, pentru predarea la magazie a produselor finite sau a semifabricatelor etc.

Conturile de venituri au functie contabila de pasiv, se crediteaza cu veniturile realizate in cursul unui exercitiu financiar, se debiteaza cu incorporarea veniturilor in rezultate. Nu prezinta sold.

Potrivit planului de conturi aplicat in Romania, veniturile se regasesc in clasa 7 'Conturi de venituri' defalcate pe conturi sintetice de gradul I si II.

Conturile de venituri nu se incadreaza in categoria conturilor bilantiere deoarece la sfarsit de luna nu prezinta sold, asa cum am mai mentionat, si functioneaza dupa regulile conturilor de pasiv adica:

- se crediteaza in cursul perioadei pe masura inregistrarii veniturilor obtinute de unitatea economica;

- se debiteaza la sfarsitul lunii, la inchiderea conturilor de venituri prin rezultatul exercitiului.

De la aceasta regula face exceptie contul 711 'Venituri din productia stocata' care este bifunctional, soldul sau creditor reprezentand o crestere a productiei stocate la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei, iar soldul debitor reprezinta o descrestere a productiei stocate la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei. Soldul acestui cont se transfera de asemenea, la contul de profit si pierdere, in creditul sau sau in debitul acestuia dupa caz.

Veniturile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin marirea activului, operatii care se concretizeaza in livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobile pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, in servicii prestate s-au lucrari executate in conditiile in care se fac incasari in numerar ori daca se inregistreaza in prealabil creantele asupra clientilor, s-au prin diminuarea provizioanelor, daca acestea raman fara obiect.

In actualul sistem contabil, organizarea evidentei veniturilor si conceptia generala despre venituri se schimba fundamental in ideea delimitarii eforturilor si efectelor economico-financiare cu foarte mare claritate, asupra unei anume perioade de gestiune.

Contabilitatea financiara a veniturilor este organizata pe baza conceptului dualist, potrivit caruia ea are ca obiect evaluarea si inregistrarea veniturilor in functie de natura lor in: venituri de exploatare, venituri financiare si venituri exceptionale (natura veniturilor este determinata in cadrul fiecarei activitati de natura rezultatelor obtinute).

Totodata este delimitata si categoria venituri din provizioane, venituri care prezinta particularitatea ca se constituie numai prin intermediul operatiilor contabile de diminuare s-au anulare a provizioanelor, fara angajarea unor operatii de incasare.

Cele patru categorii de venituri amintite se au in vedere in ceea ce priveste organizarea contabilitatii, in cadrul careia sunt stabilite cinci grupe de conturi pentru veniturile din exploatare, care au structura eterogena, si cate o singura grupa de conturi pentru fiecare din cele trei categorii de venituri, astfel :

Venituri de exploatare – reprezinta diveristatea activitatilor economice ce se realizeaza in cadrul intreprinderii.

Criteriul de delimitare si inregistrare a veniturilor din activitatea de exploatare este cel incepand cu obtinerea productiei si se continua cu vanzarea aceleiasi productii sau a marfurilor cumparate. Totodata, se considera venituri realizate, in functie de care se determina rezultatul, numai cele din stadiul de vanzare, adica din faza unde are loc transferarea dreptului de proprietate.

In cadrul veniturilor din exploatare se includ:

venituri din vanzarea de produse, marfuri, servicii prestate si din alte activitati care, pe de o parte, reprezinta indicatorul denumit “Cifra de afaceri”, iar pe de alta parte se constituie pe baza documentelor de livrare sau predare catre beneficiari. In ceea ce priveste cifra de afaceri, acesta nu include rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor;

venituri din productia stocata - unde se incadreaza cresterea sau diminuarea, dupa caz, a costurilor de productie efective totale de la sfarsitul perioadei de gestiune in comparatie cu inceputul acesteia;

venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale ce privesc valoarea sau costul de productie al bunurilor realizate pe cont propriu pentru nevoile interne ale intreprinderii;

venituri din subventii de exploatare, se refera la sumele nerambursabile ce se primesc de la bugetul de stat, de la colectivitatile publice sau de la alte unitati patrimoniale in vederea acoperirii diferentelor de pret si a pierderilor sau pentru anumite finantari asa cum este cazul cheltuielilor de cercetare;

alte venituri din exploatare, unde se include veniturile din creante reactivate si alte venituri ocazionale, de tipul celor provenite din imputarea unor prejudicii cauzate de personalul unitatii sau de catre terti.

Venituri financiare

Operatiunile financiare desfasurate de o unitate patrimoniala duc la constituirea veniturilor si cheltuielilor financiare, indiferent de caracterul lor ordinar sau exceptional, din compararea carora se determina rezultatul financiar.

In cadrul acestei categorii sunt delimitate veniturile din: participatii, titluri de plasament, imobilizarile financiare cedate, creantele imobilizate, titlurile de plasament cedate, diferentele favorabile de curs valutar, dobanzile cuvenite, sconturile obtinute si alte venituri finaciare.

Aceste venituri sunt formate din:

venituri din participatii;

venituri din alte imobilizari financiare;

venituri din creante imobilizate;

venituri din titluri de plasament;

venituri din diferentele nefavorabile de curs valutar;

venituri din dobanzi;

venituri din sconturi obtinute;

alte venituri financiare.

Venituri exceptionale - nu au legatura cu activitatea normala a unitatii, de exploatare sau financiara.

Aceste venituri sunt grupate in doua categorii, si anume:

- veniturile exceptionale din operatii de gestiune care sunt determinate de operatiile extraordinare privind activitatea de exploatare cum sunt: bunurile sau valorile primite prin donatie sau cu titlu gratuit, drepturile de personal neridicate dupa prescrierea lor; valoarea imputatiilor privind lipsurile constatate cu ocazia inventarierii; sumele cuvenite din amenzi si despagubiri;

- veniturile din operatii de capital sunt acele venituri care provin din pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata si din subventiile pentru investitii virate la venituri.

Veniturile exceptionale includ:

- veniturile exceptionale din operatii de gestiune si anume: veniturile din despagubiri si penalitati si alte venituri exceptionale din operatii de gestiune;

- veniturile din operatii de capital care cuprind: veniturile din cedarea activelor; subventiile pentru investitii virate la venituri, alte venituri exceptionale din operatii de capital si

- veniturile exceptionale din provizioane si anume: veniturile exceptionale din provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; veniturile exceptionale din provizioanele pentru deprecieri si veniturile exceptionale din provizioanele reglementate.

Venituri din provizioane – se constituie prin anularea sau diminuarea sumelor inregistrate anterior drept provizioane, fiind stabilita cate o grupa pentru fiecare din cele trei categorii de activitati amintite.

Avand in vedere modul de utilizare a veniturilor in determinarea rezultatului exercitiului (profitul sau pierderea) supus repartizarii, veniturile se grupeaza in doua categorii:

venituri curente – formate din venituri din exploatare si venituri financiare;

venituri exceptionale

cu precizarea ca veniturile din diminuarea sau anularea provizioanelor se subdivide intre cele doua categorii in raport de caracteristica acestora (modul de provenienta).

Clasificarea corespunzatoare naturii rezulatelor (exploatare, financiara si exceptionala) se structureaza la nivelul grupelor de conturi principale astfel:

I. ' VENITURI DIN EXPLOATARE'

Venituri din vanzari de produse, servicii prestate si din alte

activitati, (marfuri)

Venituri din productia stocata

Venituri din productia de imobilizari

Venituri din subventii de exploatare

Alte venituri din exploatare

II. ' VENITURI FINANCIARE'

Venituri financiare

III. ' VENITURI EXCEPTIONALE'

Venituri exceptionale

IV ' VENITURI DIN AMORTIZARI SI PROVIZIOANE sau VENITURI

CALCULATE'

Venituri din provizioane

Conturile de venituri se inchid prin contul 121 'Profit si pierdere', respectiv veniturile se incorporeaza in rezultat. Contul 121 'Profit si pierdere' este cont de bilant inclus in categoria conturilor de capitaluri proprii.

Rezultatul exercitiului, prezinta soldul final al contului de profit si pierdere, supus repartizarii si prin urmare, compararea veniturilor cu cheltuielile efectuate constituie o etapa importanta a activitatii financiar-contabile, de caracterizare a gestiunii.

Pentru reprezentarea veniturilor se porneste de la caracterul de proces al activitatilor producatoare de rezultate. Crearea veniturilor se deruleaza in mai multe etape sucesive sau simultane de timp.

Inregistrarea veniturilor in conturi se face in conditiile practicarii unei 'contabilitati de angajamente', respectiv contabilizarea acestora in momentul constatarii, indiferent de data incasarii venitului (in momentul obtinerii si realizarii lor). Aceasta reprezinta, de fapt, respectarea principiului independentei exercitiilor

Pentru respectarea principiului rezultatului, este necesar sa se delimiteze momentul in care veniturile sunt realizate, iar pe acesta baza repartizarea asupra rezultatelor obtinute a costului atasat in vederea determinarii rezultatului net. Pentru a se realiza aceasta delimitare s-a creat principiul recunoasterii (constatarii) veniturilor realizate in momentul transferarii dreptului de proprietate (a livrarii sau facturarii catre client). In situatia in care veniturile nu sunt legate de vanzari (chirii, dobanzi de incasat) sunt considerate realizate in momentul constatarii lor. Pornind de la venitul realizat al exercitiului, in mod corespunzator, se delimiteaza cheltuielile in calitatea lor de efort care au generat veniturile.

In doctrina si practica nord-americana principiul recunoasterii veniturilor mai este recunoscut sub numele de “principiul realizarii” (realization principle)[3]. In conformitate cu acest principiu, un profit trebuie sa fie constatat numai in momentele in care intreprinderea realizeaza o operatie cu un tert, de schimb de bunuri sau de servicii. Teoria, doctrina si chiar practica dovedesc ca recunoasterea veniturilor este o operatie cu mai multe interpretari si solutii.

Principiul recunoasterii veniturilor se refera, in mod direct, la recunoasterea veniturilor si, indirect, la masurarea acestora. Operatiile de masurare si constatare trebuie precedate de definirea veniturilor. Apoi se impune precizarea momentului in care trebuie contabilizat venitul. Venitul se masoara prin valoarea monetara a bunurilor si serviciilor schimbate. In legatura cu momentul realizarii venitului, acest aspect poate fi analizat atat teoretic cat si practic. Teoretic, venitul ar trebui contabilizat, in mod gradual pe parcursul procesului de exploatare. Motivul acestui mod de contabilizare este faptul ca venitul din exploatare ar trebui sa fie repartizat in mod echitabil, in timpul perioadei in care sunt constatate “eforturile” pentru realizarea acestuia. Este nepotrivit ca venitul sa fie recunoscut numai in mometul vanzarii sau al incasarii, deoarece efortuile nu sunt constatate numai in aceste momente. Eforturile sunt facute si constatate incepand cu momentul fabricatiei, si, uneori, chiar inaintea acestuia. Daca am lua, spre exemplu, momentul cercetarii si dezvoltarii, venitul din exploatare ar trebui sa fie contabilizat incepand achiar cu acest moment. Practic, insa, contabilii prefera sa se protejeze impotriva incertitudinii si riscurilor, contabilizand venitul intr-un moment mai obiectiv. Venitul este recunoscut, in general, numai in momentul vanzarii.

Doctrina si practica tarilor din Europa continentala demonstreaza ca recunoasterea veniturilor se face si in momentul productiei. Cazurile tarilor anglo-saxone, in legatura cu aceasta solutie, sunt extrem de rare. In viziunea anglo-saxona momentul obiectiv pentru contabilizarea venitului este vanzarea unui bun sau prestarea unui serviciu, iar inaintea acestui moment, intreprinderea nu este asigurata, pe deplin, in privinta vanzarii produsului sau, deci ea nu poate masura cu certitudine pretul de vanzare pe care il va obtine si nu poate sa cunoasca totalitatea costurilor legate de fabricarea si vanzarea bunurilor sau de prestarea serviciilor.

Putem spune ca recunoasterea unui venit se poate face cand sunt indeplinite doua conditii, si anume: - fabricarea sa fi fost incheiata;

- masurarea si incasarea contravalorii venitului sa fost sigure.

Aceste doua conditii sunt satisfacute, in general, in cazul unei vanzari efectuate la un tert independent. Orice alta metoda de constatare a veniturilor decat cea datata in momentul vanzarii reprezinta teorii si practici mai mult sau mai putin prudente, dupa cum momentul recunoasterii se plaseaza in aval sau in amonte de vanzarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

2. SISTEMUL DE CONTURI UTILIZAT PENTRU EVIDENTA VENITURILOR

Contabilitatea operatiilor privind veniturile se organizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I si II ce fac parte din din grupe al clasei 7 “Conturi de venituri” (deoarece au o structura eterogena), grupate pe categorii de venituri, dupa natura lor, cu functie contabila de pasiv. In cadrul fiecarei grupe se regasesc conturi distincte, pe feluri de venituri, adica pe cai de realizare a acestora.

Conform principiilor de functionare a conturilor de pasiv, conturile de venituri se crediteaza, in momentul vanzarii bunurilor sau incasarii unor sume cu caracter financiar sau exceptional, de natura veniturilor, debitandu-se conturile care arata natura operatiilor si se debiteaza la sfarsitul perioadei de exercitiu, prin transferarea veniturilor colectate asupra contului de profit si pierdere. Conturile de venituri, ce se incadreaza in urmatoarele grupe nu se incadreaza in categoria conturilor bilantiere deoarece la sfarsitul lunii nu prezinta sold:

Grupa 70 “Venituri din vanzari de produse, prestari de servicii, marfuri si din alte activitati”;

Grupa 71 “Venituri din productia stocata”

Grupa 72 “Venituri din productia de imobilizari”;

Grupa 74 “Venituri din subventii de exploatare”;

Grupa 75 “Venituri din exploatare”;

Grupa 76 “Venituri financiare”;

Grupa 77 “Venituri exceptionale”;

Grupa 78 “Venituri din provizioane”.

Grupa 70 “Venituri din vanzari de produse, prestari de servicii, marfuri si din alte activitati”, reflecta veniturile inregistrate in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii , prevazute in contract, care atesta transferul de proprietate al bunurilor respective asupra clientilor. In raport de modul de realizare a veniturilor, exista urmatoarele conturi:

701 “Venituri din vanzarea produselor finite”;

7011 “Venituri din vanzarea titeiului”

7012 “Venituri din vanzarea gazelor”

7013 “Venituri din vanzarea gazolinei”

7014 “Venituri din vanzarea etanului”

7015 “Venituri din condens”

7016 “Venituri din bioxid de carbon”

7017 “Venituri din alte produse indistriale”

7018 “Venituri din redeventa titei”

7019 “Venituri din redeventa gaze”

702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor”;

703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale”;

704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate”;

7041 “Venituri din activitati foraj sau probe productie”

7042 “Venituri din transporturi”

7043 “Venituri din prelucrarea datelor”

7044 “Venituri in devize”

7045 “Venituri din alte prestatii”

705 “Venituri din studii si cercetari”;

706 “Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii”;

707 “Venituri din vanzarea marfurilor”;

708 “Venituri din actovitati diverse”.

Toate conturile de venituri enumerate au functia contabila de pasiv si functioneaza dupa regulile generale privind conturile din aceeasi categorie.

Grupa 71 “Venituri din productia stocata” – reflecta variatia in plus sau in minus intre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productiei in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale ale productiei in curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite pentru acestea. In acest sens exista un singur cont:

711 “Venituri din productia stocata”.

Grupa 72 “Venituri din productia de imobilizari” – reflecta costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale sau necorporale, cuprinzand doua conturi:

721 “Venituri din productia de imobilizari necorporale”;

722 “Venituri din productia de imobilizari corporale”.

7221 “Venituri din foraj efectuate in regie proprie”

7222 “Venituri din probe de productie efectuate in regie proprie”

7223 “Alte venituri din productia de imobilizari corporale”

Grupa 74 “Venituri din subventii de exploatare” – reflecta, prin contul ce aceeasi denumire: 741 subventii primite pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii de cercetare stiintifica, acoperirea primelor de export si alte finantari) de care beneficiaza unitatea din partea statului, a colectivitatilor publice sau altor unitati patrimoniale.

Grupa 75 “Venituri din exploatare” - se refera la veniturile obtinute din creantele recuperate sau alte venituri din exploatarea curenta care nu se cuprind in grupele anterioare:

754 “Venituri din creante reactivate”;

758 “Alte venituri de exploatare”.

Grupa 76 “Venituri financiare” – cuprinde conturi distincte pe cai de realizare:

761 “Venituri din participatii”;

762 “Venituri din alte imobilizari financiare”;

763 “Venituri din creante imobilizate”;

764 “Venituri din titluri de plasament”;

765 “Venituri din diferente de curs valutar”;

766 “Venituri din dobanzi”;

767 “Venituri din sconturi obtinute”;

768 “Alte venituri financiare”.

Grupa 77 “Venituri exceptionale” – cuprinde acele venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera fie la operatiuni de exploatare, fie la operatiuni de capital. Pentru reflectarea naturii acestor venituri exista conturi sintetice de gradul II, dupa cum urmeaza:

771 “Venituri din operatiuni de gestiune”:

7711 “Venituri din despabubiri si penalitati”;

- 7718 “Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune”.

772 “Venituri din operatiuni de capital”:

7721 “Venituri din cedarea activelor”;

- 7727 “Subventii pentru investitii virate la venituri”;

- 7728 “Alte venituri exceptionale din operatiuni de capital”.

Grupa 78 “Venituri din provizioane” – reflecta pe feluri de provizioane, veniturile realizate din diminuarea, sau anularea provizioanelor create, atunci cand nu se mai justifica mentinerea acestora, respectiv are loc realizarea riscului, sau cheltuiala devine exigibila. In acest context, exista conturi sintetice de gradul I iar in cadrul lor, conturi sintetice de gradul II, pe feluri de venituri:

781 “Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”:

7812 “Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli”;

- 7813 “Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”.

- 7814 “Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante”.

786 “Venituri financiare din provizioane”:

7862 “Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli”;

- 7863 “Venituri din provizioane pentru deprecieri”.

787 “Venituri exceptionale din provizioane”:

7872 “Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli”;

- 7873 “Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri”;

- 7874 “Venituri exceptionale din provizioane reglementate”.

Nu se observa nici o similitudine intre modul de simbolizare a conturilor de venituri si conturile existente in celelalte clase de conturi.

La nivelul S.N.P. “PETROM” S.A. Bucuresti s-a stabilit ca venituirle relizate in interiorul acesteia sa nu se contabilizeze ca atare (ca venituri), ci sa se utilizeze contul 6583”Cheltuielile aferente livrarilor in sistem extractie” care este egal cu veniturile din livrari in sistem S.N.P., de aceea pentru reconstituirea cheltuielilor si veniturilor reale acest cont nu se ia in seama la total cheltuieli (in balanta este evidentiat in rosu).

Concomitent suma din acest cont se aduna la total venituri (in negru). Profitul ramane neschimbat (suma veniturilor – suma cheltuielilor).

Initial in clasa 6 s-a scazut iar in clasa 7 nu este luat in calcul.

In clasa a 7-a se evidentiaza numai livrarile in afara sistemului, deci livrarile in sistem se evidentiaza ca o decontare intre gestiuni: titeiul din activitatea de extractie care merge la rafinarii proprii se evidentiaza ca livrare de produse, rezultate din prelucrarea lui.

Vanzarile intermediare intre subunitati, sucursale ale S.N.P., nu constituie venituri respectiv costuri pentru cumparatori, nu sunt purtatoare de T.V.A. Evidenta lor se tine in conturi specifice 4827”Decontari intre sucursale pentru livrari interne” si 4828 “Decotari intre sucursale pentru aprovizionari interne” desfasurate in analitic pe subunitati.

Nu se practica la vanzare adaos comercial sau cota de profit.

Pentru vanzarile in afara sistemului livrarea se face pe baza de Factura fiscala purtatoare de T.V.A. si adaos comercial sau cota de profit. Facturarea productiei se efectueza de S.N.P. “PETROM” S.A. Bucuresti in numele sucursalei de extractie.

Pentru transferul de descarcare intre gestiuni se folosesc Note de debitare-creditare intocmite pe baza avizelor de insotire a marfii. Nu se intocmesc facturi fiscale.

Incasarea productiei se face de S.N.P. “PETROM” S.A. Bucuresti.

Sucursalele sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe specifice activitatii petroliere.

Alimentarea conturilor sucursalelor se face de serviciul Financiar de la S.N.P. “PETROM” S.A. Bucuresti in baza solicitarilor scrise ale serviciului Financiar de la sucursala.

REFLECTAREA IN CONTABILITATE A VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN VANZARI DE PRODUSE, PRESTARI DE SERVICII, MARFURI SI ALTE ACTIVITATI

In totalul veniturilor obtinute de Sucursala “PETROM” Pitesti, majoritatea o detin veniturile ce provin din activitatea de exploatare, respectiv din vanzarea de produse petroliere: titei, gaze, gazolina, etan, condens, executarea de lucrari si prestarea de servicii (confectii atelier; energie electrica, chirii pentru spatiile subinchiriate, chiria platita de angajatii care locuiesc in caminele petrolului, etc.).

La noi in tara criteriul de delimitare si inregistrare a veniturilor din activitatea de exploatare este cel incepand cu obtinerea productiei si se continua cu vanzarea aceleiasi productii sau a marfurilor cumparate. Totodata, se considera venituri realizate, in functie de care se determina rezultatul, numai cele din stadiul de vanzare, adica din faza unde are loc transferarea dreptului de proprietate. Veniturile nelegate de vanzari, cum sunt cele financiare si, in unele cazuri, cele exceptionale, sunt considerate realizate in momentul constatarii sau incasarii, dupa caz.

Veniturile din exploatare, avute in vedere la stabilirea rezultatelor financiare ce se raporteaza la organele fiscale, se calculeaza influentand aceste venituri cu cresterea sau descresterea stocurilor de produse fabricate si comenzi in curs de executie de la sfarsitul perioadei fata de cele de la inceputul perioadei astfel:

Venituri = Venituri reflectate in grupele de + cresterile de stocuri de produse

din exploatare  conturi 70, 72, 74, 75, 78 fabricate si comenzi in curs

de executie

In contabilitate, inregistrarea livrarii de produse finite catre clienti pe baza de facturi ce se vor incasa ulterior, incasari in numerar in momentul vanzarii si vanzari pentru care nu s-au intocmit facturi, se efectueaza prin urmatoarele operatiuni inregistrate conform notei de contabilitate anexata la nr. 4:

inregistrarea livrarii de produse finite catre clienti pe baza de facturi ce se vor incasa ulterior:

A. Vanzari facturate de Schela Pitesti:

= % 400.745.590 lei

“Clienti” 7012 320.279.000 lei

“Venituri din vanzarea gazelor”

7017 16.482.000 lei

“Venituri din alte produse industriale”

4427 6984.590 lei

“TVA colectata”

B. Livrari catre Rafinariile din afara S.N.P.-ului:

= % 20.188.902.328 lei

“Clienti” 7011 16.356.220.422 lei

“Venituri din vanzarea titeiului”

7012 250.000.022 lei

“Venituri din vanzarea gazelor”

4427 582.681.884 lei

“TVA colectata”

A.    Redeventa rafinarii in afara S.N.P.-ului

= % 808.784.702 lei

“Clienti” 7019 691.146.808 lei

“Venituri din redeventa gaze”

4427 117.637.894 lei

“TVA colectata”

inregistrarea vanzarii de produse finite a caror incasare se face in numerar la data livrarii pe baza de chitanta:

= %

“Casa” 7013

“Venituri din vanzarea gazolinei”

4427

“TVA colectata”

inregistrarea vanzarii de produse finite pentru care nu s-au intocmit facturi:

418 = % 5.950.466 lei

“Clienti – facturi de intocmit” 7017 5.000.392 lei

“Venituri din alte produse industriale”

4428 950.074 lei

“TVA neexigibila”

dupa intocmirea facturii se face reglarea inregistrarilor:

4113 = 418 5.950.466 lei

“Clienti” “Clienti – facturi de intocmit”

iar TVA devine exigibila:

4428 = 4427 950.074 lei

“TVA neexigibila” “TVA colectata”

din veniturile obtinute din vanzarea produselor finite se transfera coparticipantilor partea cuvenita din operatiuni in participatie:

701 = 458

“Venituri din vanzarea produselor “Decontari din operatii

finite”  in participatie”

La Sucursala “PETROM” Pitesti nu este cazul.

Semifabricatele sunt produse al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o faza de fabricatie si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei faze de fabricatie. Deci ele sunt destinate continuarii prelucrarii lor in unitatea care le-a produs.

In anumite cazuri, semifabricatele destinate productiei interne se pot livra tertilor, situatie in care se inregistreaza ca venituri cu ajutorul contului 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor”.

Inregistrarea in contabilitate a veniturilor din vanzarea semifabricatelor este la fel ca si a veniturilor din vanzarea produselor finite, cu deosebirea ca in locul contului 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” se va folosi contul 701 “Venituri din vanzarea semifabricatelor”.

Produsele reziduale sunt reprezentate de rebuturile, materialele recuperabile si deseurile obtinute din procesul de productie.

Inregistrarile contabile:

inregistrarea vanzarii de produse reziduale:


“Clienti” 703

“Venituri din vanzarea produselor reziduale”

“TVA colectata”

inregistrarea vanzarii de produse reziduale cu incasarea in numerar la data livrarii pe baza de chitanta:

= %

“Casa” 703

“Venituri din vanzarea produselor reziduale”

4427

“TVA colectata”

inregistrarea vanzarii de produse reziduale pentru care nu s-au intocmit facturi:


“Clienti – facturi de intocmit” 703

“Venituri din vanzarea produselor reziduale”

4428

“TVA neexigibila”

dupa intocmirea facturii se face reglarea inregistrarilor:

411 = 418

“Clienti” “Clienti – facturi de intocmit”

iar TVA devine exigibila:

4428 = 4427

“TVA neexigibila” “TVA colectata”

La Sucursala “PETROM” Pitesti nu este cazul.

In categoria venituri din exploatare, se includ si lucrarile executate si serviciile prestate pentru terti.

In cadrul lucrarilor executate, decontarea se face pe baza devizelor de antecalculatie sau postcalcul, iar in cadrul serviciilor prestate, decontarea de face pe baza de tarife.

Documentele ce justifica executarea lucrarii sau prestarea serviciului sunt: factura, care se poate incasa prin banca sau in numerar si chitanta fiscala.

Inregistrarile contabile:


“Clienti” 704

“Venituri din lucrari executate si servicii

prestate”

“TVA colectata”

La Sucursala “PETROM” Pitesti nu este cazul.

Veniturile din studii si cercetari sunt si ele parte a veniturilor activitatii de exploatare. Studiile si cercetarile dunt efectuate pentru terti pe baza de contracte, de comenzi sau prin alte modalitati de decontare.

Contabilitatea acestor venituri se realizeaza in mod asemanator cu veniturile din vanzarea produselor finite, folosindu-se contul 705 “Venituri din studii si cercetari”.

Redeventele, locatiile de gestiune si chiriile genereaza, pentru orice agent economic care le datoreaza, cheltuieli care au facut obiectul contului 612 “Cheltuieli de redeventele, locatiile de gestiune si chiriile”.

Unitatile economice care incaseaza asemenea redevente, locatii de gestiune si chirii le vor considera venituri si le vor inregistra in contul 706 “Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii”, astfel:

valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si chiriilor, pentru care au fost emise facturi catre concesionari, locatari sau chiriasi:

Chirie pentru spatiul inchiriat Romtelecom-ului (centrala telefonica):

= % 000.000 lei

“Clienti” 706 2.521.008 lei

“Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii”

478.992 lei

“TVA colectata”

sume incasate in numerar ce reprezinta valoarea redeventelor datorate din concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, pentru care nu s-au intocmit anterior creante de incasat:

= % 600.000 lei

“Casa” 706

“Venituri din redevente, 504.202 lei

locatii de gestiune si chirii”

4427 95.798 lei

“TVA colectata”

valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si chiriilor pentru care nu s-au intocmit facturi:


“Clienti – facturi de intocmit” 706

“Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii”

4428

“TVA neexigibila”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

sume incasate in avans pentru redevente, locatii de gestiune si chirii care se fac venituri ale exercitiului in curs:

472 = 706 974.790 lei

“Venituri inregistrate in avans”  “Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii”

sume datorate de personal, reprezentand chirii, care se fac venituri ale unitatii:

4282 = 706 949.776 lei

“Alte datorii si creante in  “Venituri din redevente,

legatura cu personalul” locatii de gestiune si chirii”

Nu este cazul in acest an.

Vanzarile de marfuri se intalnesc la intreprinderile cu profil comercial, dar si la alte unitati cu alt profil decat cel comercial, care dispun de depozite de marfuri cu ridicata sau de unitati de desfacere cu amanuntul a marfurilor.

In functie de natura vanzarilor de marfuri, acestea pot fi:

vanzari de marfuri cu ridicata, care se refera la livrari de marfuri catre terti in partizi mari;

vanzari de marfuri cu amanuntul, care se refera la desfacerea de marfuri catre populatie.

Indiferent de natura vanzarilor, acestea fac obiectul contului 707 “Venituri din vanzarea marfurilor”. In creditul acestui cont se inregistreaza pretul de vanzare al marfurilor, exclusiv TVA, format din pretul de vanzare si adaosul comercial.

Documentele utilizate pentru vanzarile de marfuri:

Factura, care se foloseste mai ales in vanzarile cu ridicata;

Chitanta fiscala, pentru vanzarile de marfuri catre agentii economici, a caror decontare se face in numerar;

Monetar pentru vanzarile de marfuri cu amanuntul in casate in numerar.

Inregistrarile contabile:

vanzarea marfurilor la pretul de vanzare, inclusiv TVA:


“Clienti” 707

“Venituri din vanzarea marfurilor”

“TVA colectata”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

inregistrarea sumelor incasate din vanzarea marfurilor, inclusiv TVA, prin magazinul propriu de desfacere:

= %

“Casa” 707

“Venituri din vanzarea marfurilor”

4427

“TVA colectata”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

vanzarea marfurilor la pretul de vanzare, inclusiv TVA neexigibila pentru care nu s-au intocmit facturi:


“Clienti – facturi de intocmit” 707

“Venituri din vanzarea marfurilor”

4428

“TVA neexigibila”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

Agentii economici care tin evidenta stocurilor de marfuri prin folosirea metodei inventarului permanent trebuie sa inregistreze in contabilitate, alaturi de realizarea veniturilor, si descarcarea gestiunii marfurilor iesite.

Veniturile din activitati diverse, venituri ce intra in categoria venituri de exploatare, se considera a fi urmatoarele: comisioane primite, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii contra plata, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatii cu tertii.
Contabilitatea acestor venituri se realiaeaza cu ajutorul contului 708 “Venituri din activitati diverse”.

Inregistrarile contabile:

inregistrarea sumelor facturate clientilor, inclusiv TVA, reprezentand venituri din activitati diverse:


“Clienti” 708

“Venituri din activitati diverse”

“TVA colectata”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

inregistrarea sumelor incasate in numerar de la terti, inclusiv TVA, reprezentand venituri din activitati diverse:

= %

“Casa” 708

“Venituri din activitati diverse”

4427

“TVA colectata”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

inregistrarea sumelor datorate de clienti, inclusiv TVA neexigibila, pentru care nu s-au intocmit facturi:


“Clienti – facturi de intocmit” 708

“Venituri din activitati diverse”

4428

“TVA neexigibila”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

inregistrarea valorii ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti:


“Clienti – creditori” “Venituri din activitati diverse”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

inregistrarea sumelor datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru acestia si care se fac venituri ale unitatii:

= 708

“Alte datorii si creante in “Venituri din activitati diverse”

legatura cu personalul”


“Clienti – creditori” “Venituri din activitati diverse”

Nu este cazul la Sucursala “Petrom” Pitesti.

2. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PRODUCTIA STOCATA

Activitatea de productie a oricarui agent economic se concretizeaza, pe de o parte, in diferite active circulante materiale, care se reflecta in conturile corespunzatoare naturii lor ce exista in clasa conturilor de stocuri, iar pe de alta parte in venituri aferente acestei productii si predate magaziei unitatii pentru stocare pana in momentul valorificarii catre clienti, precum si celei neterminate de la sfarsitul perioadei. Aceasta categorie de venituri se oglindeste in contabilitate cu ajutorul contului 711 “Venituri din productia stocata”.

Acest cont este bifunctional sub aspectul soldului si prezinta particularitati comparativ cu celelalte conturi de venituri.

Contul amintit reflecta, in credit, atat pretul de inregistrare aferent semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie, prin debitul conturilor de stocuri, inclusiv a celor de diferente de preturi (348, 368), in cazul in care acestea sunt nefavorabile (costul de productie este mai mare decat cel de inregistrare). Se mai inregistreaza costul de productie corespunzator atat baracamentelor si amenajarilor provizorii obtinute, de asemenea din productie proprie, cat si productiei, lucrarilor, serviciilor in curs de executie de la sfarsitul perioadei, prin corespondenta cu debitul conturilor aferente.

In debit oglindeste, la inceputul perioadei, reluarea productiei lucrarilor si serviciilor in curs de executie, prin creditul conturilor aferente acestor elemente patrimoniale (331 si 332), iar in cursul lunii reflecta valoarea productiei obtinute si stocate anterior dar vanduta sau constatata lipsa in gestiune cu prilejul inventarierii prin creditul conturilor de stocuri (323, 341 la 348, 361, 367)

Soldul care se stabileste la sfarsitul perioadei, creditor sau debitor, se transfera integral asupra contului de rezultate. Acesta reprezinta (inainte de transfer) diferenta intre costul efectiv aferent productiei obtinute in cursul lunii, inclusiv cea in curs de executie de la sfarsitul acesteia (rulajul creditor) si cel corespunzator productiei iesite din magazie in cursul lunii, inclusiv cea in curs de executie de la inceputul lunii (rulajul debitor).

Contul 711 se prezinta astfel:

Debit 711 Venituri din productia stocata Credit

Costul efectiv aferent productiei iesite - Costul efectiv aferent productiei obtinute

in timpul lunii, indiferent de perioada in in timpul lunii.

in care a fost obtinuta.

Costul efectiv aferent productiei in - Costul efectiv aferent productiei in curs

curs reluata la inceputul lunii. de la sfarsutul lunii.

Deci, diferenta dintre rulajul creditor si cel debitor de la contul 711 reprezinta variatia stocurilor din productia proprie din cadrul fiecarei perioade, diferenta care se transfera in contul de rezultate, insa influenta pe care o exercita se anuleaza in timp.

Inregistrarea productiei neterminate:

la inceputul perioadei:

711 = 331 17.901.926.321 lei

“Venituri din productia stocata” “Produse in curs de executie”

la sfarsitul perioadei:

331 = 711 11.178.639.000 lei

“Produse in curs de executie” “Venituri din productia stocata”

Inregistrarea se face la costurile de productie si tipurile de inregistrari sunt:

inregistrarea produselor finite obtinute:

711 1.061.804.000 lei

“Titei” “Venituri din productia stocata”

diferente de pret favorabile, costul de productie este mai mic decat pretul prestabilit,

3481 = 711 4.812.261.321 lei

“Produse finite” “Venituri din productia stocata”

regularizarea contului 711 – pentru a nu distorsiona total rulaje la nivelul S.N.P. “PETROM” S.A. Bucuresti,

711 = 711 - 22.932.566.608 lei

“Venituri din productia “Venituri din productia

stocata” stocata”

CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

In cadrul activitatilor economice pe care le desfasoara agentii economici isi pot realiza imobilizari corporale si necorporale, ceea ce este cunoscut sub denumirea de investitii in regie proprie. Bunurile sau lucrarile astfel executate se inregistreaza, pe de o parte, in conturile corespunzatoare naturii lor, existente in clasa conturilor de imobilizari, iar pe de alta parte, in cele de venituri aferente activitatii de realizare a acestor active, venituri ce se urmaresc in contabilitate prin utilizarea conturilor din clasa 72 “Venituri din productia de imobilizari”.

Veniturile din productia imobilizata sunt formate din:

costul de productie al imobilizarilor necorporale si corporale realizate in regie proprie si inscrise ca atare in activul imobilizat;

totalul cheltuielilor auxiliare efectuate de intreprindere cu procurarea si punerea in stare de folosinta a imobilizarilor corporale si necorporale procurate de la terti, cum ar fi: cheltuieli de transport, de instalare, de montaj, efectuate in regie proprie.

Contabilitatea veniturilor din productia de imobilizari necorporale

In categoria imobilizarilor necorporale sunt cuprinse lucrari pentru construirea unitatii, de cercetare si dezvoltare, concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare, programe informatice, etc.

Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:

inregistrarea imobilizarilor necorporale la costul de productie, realizate in regie proprie, terminate si receptionate:

% = 721

201 “Venituri din productia de imobilizari

“Cheltuieli de constituire” necorporale”

203

“Cheltuieli de cercetare si dezvoltare” 205

“Concesiuni, brevete si alte valori similare”

208

“Alte imobilizari necorporale”

La Sucursala PETROM Pitesti nu este cazul.

lucrari de punere in functiune a imobilizarilor necorporale procurate de terti, executate cu forte proprii, terminate:

% = 721

203 “Venituri din productia de imobilizari

“Cheltuieli de cercetare dezvoltare” necorporale”

205

“Concesiuni, brevete si alte valori similare”

208

“Alte imobilizari necorporale”

La Sucursala PETROM Pitesti nu este cazul.

inregistrarea productiei neterminate de imobilizari necorporale executata in regie proprie si cheltuielile de punere in functiune a imobilizarilor necorporale procurate de la terti in curs de executie:

230 = 721

“Imobilizari necorporale in curs” “Venituri din productia de imobilizari

necorporale”

La Sucursala PETROM Pitesti nu este cazul.

Contabilitatea veniturilor din productia de imobilizari corporale

Veniturile din productia de imobilizari corporale cuprind:

mijloace fixe obtinute din productia proprie;

lucrari de punere in functiune a mijloacelor fixe procurate de la terti aflate in curs de executie;

amenajarile de terenuri realizate in regie proprie.

La Sucursala “PETROM” Pitesti inregistrarile in contabilitate sunt:

inregistrarea imobilizarilor in curs de executie, la costurile de productie obtinute din productia proprie, precum si a lucrarilor de punere in functiune a mijloacelor fixe procurate de la terti neterminate pana la sfarsitul perioadei:

231 = 722

“Imobilizari corporale in curs” “Venituri din productia de imobilizari

corporale”

Imobilizarile in curs de executie se inregistreaza la S.N.P. “PETROM” S.A. Bucuresti.

inregistrarea probelor de productie – activitate specifica petrolului

4827 = 7222 261.562.732 lei

Decontari intre sucursale pentru livrari Venituri din probe de productie

efectuate in regie proprie

4. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN SUBVENTII

De subventii pot beneficia unitatile patrimoniale, in anumite conditii, reglementate in mod expres, pentru acoperirea diferentelor de pret la produsele subventionate si pentru acoperirea pierderilor, precum si pentru finantarea activitatii de cercetare stiintifica, acoperirea primelor de export si alte finantari.

Acestea pot fi primite din partea statului, a colectivitatilor publice sau a altor unitati patrimoniale.

Sucursala PETROM Pitesti nu beneficiaza de aceste subventii .

inregistrarea subventiei de exploatare care se vireaza ulterior in contul deschis la banca, subventia avand aviz de aprobare:

445 = 741

“Subventii” “Venituri din subventii de exploatare”

512 = 445

“Conturi la banci in lei” “Subventii”

La Sucursala PETROM Pitesti nu este cazul.

inregistrarea subventiilor fara o avizare prealabila:

512 = 741

“Conturi la banci in lei” “Venituri din subventii de exploatare”

La Sucursala PETROM Pitesti nu este cazul.

5. CONTABILITATEA ALTOR VENITURI DIN EXPLOATARE

In activitatea de exploatare curenta se pot realiza, totodata, venituri din creante reactivate si late sume ocazionaleincasate sau de incasat, care se include in categoria “Alte venituri de exploatare”.

Creantele unitatii patrimoniale care din diferite motive devin incerte si nu se mai pot incasa sunt trecute asupra cheltuielilor, influentand nefavorabil rezultatul exrcitiului.

In situatia in care acestea revin la o stare de solvabilitate, ele se reactiveaza, adica se reintroduc in activul unitatii, in acest caz influenta este favorabila rezultatului exercitiului, motiv pentru care se considerea venituri.

Alte venituri din exploatare, neincluse in productia exercitiului si deci in valoarea adaugata:

inregistrarea reactivarii unor clienti reveniti la o stare de solvabilitate:


“Clienti” “Venituri din creante reactivate”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti.

inregistrarea reactivarii unor debitori pentru care au aparut posibilitati de incasare ulterioara:


“Debitori diversi” “Venituri din creante reactivate”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti.

- sumele datorate de salariati privind debitele, remuneratiile, sporuri sau adaosuri necuvenite si avansuri nejustificate:

428 = 758 576.325 lei

Alte datorii si creante in legatura “Alte venituri din exploatare”

cu personalul”

sumele datorate de diversi debitori, ca urmare a pagubelor produse de acestia:

461 = 758 599.867 lei

“Debitori diversi” “Alte venituri din exploatare”

sumele incasate reprezentand venituri din exploatare curenta, cum este contributia parintilor pentru crese si gradinite:

512 = 758

“Conturi curente la banci” “Alte venituri din exploatare

531

Casa”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti, deoarece acesta nu are astfel de activitate.

inregistrarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii (la inchiderea exercitiului s-a constatat ca s-a efectuat repararea unei conducte aferenta exercitiilor urmatoare):

471 = 758 9.150.326 lei

“Cheltuieli inregistrate in avans” “Alte venituri din exploatare

valoarea pierderilor din calamitati, inregistrate initial dupa natura lor, iar apoi decontarea asupra cheltuielilor exceptionale, exemplu stocuri calamitate:

Conturile din grupa 60 = Conturile din clasa 3

Cheltuieli cu materii prime, materiale Conturi de stocuri si productie

si marfuri in curs de executie

(conturile:600,601,602,603,604,605,606,607,608)

si

671 = 758

Cheltuieli exceptionale privind Alte venituri din exploatare

operatiile de gestiune

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4. URMARIREA SI INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A VENITURILOR FINANCIARE

In categoria veniturilor financiare, corelate cu cheltuielile financiare sunt incluse:

veniturile din participatii la capitalul social al unor unitati comerciale;

veniturile din alte imobilizari financiare si din creante imobilizate;

veniturile din titluri de plasament;

veniturile din diferentele de curs valutar;

veniturile din dobanzi;

veniturile din sconturile obtinute si

alte venituri financiare.

In general, veniturile financiare sunt corective cu cheltuielile financiare, in sensul ca elementelor de venituri financiare le corespund elemente de cheltuieli financiare, ambele fiind generate, de regula, de aceeasi operatie economica.

Aceste venituri constituie o grupa sau categorie distincta de venituri in cadrul componentei bilantului contabil, denumita “contul de profit si pierdere”, si sunt urmarite in contabilitate prin utilizarea mai multor conturi sintetice de gradul I care, in cadrul Planului de Conturi general constituie grupa 76 “Venituri financiare”, grupa fiind impartita in conturi pe feluri de venituri financiare.

4.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PARTICIPATII

Participatiile reprezinta detinerea de catre un agent economic de titluri de participatii ce reprezinta drepturi sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati patrimoniale.

Unitatea patrimoniala ce detine titluri de participatii are dreptul sa:

- exercite un control sau o influenta notabila in luarea deciziilor de importanta majora ale altor unitati patrimoniale;

- realizarea unui profit sub forma de dividende, care se stabilesc la sfarsitul exercitiului financiar din rezultatul exercitiului.

Aceste dividende sunt considerate venituri financiare si sunt inregistrate in contul 761 'Venituri din participatii' cu ajutorul urmatoarelor formule contabile:

- dividendele aferente titlurilor de participare ale unei unitati in capitalul social al altei unitati din cadrul aceluiasi grup:


“Decontari in cadrul grupului” “Venituri din participatii”

461

“Debitori diversi”

512

“Conturi curente la banci”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4.2. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

In categoria altor imobilizari financiare se cuprind, printre altele, titlurile imobilizate, alte activitati de portofoliu, pentru care unitatile economice ce le detin beneficiaza de dividende anuale.

Dividendele aferente acestor imobilizari sunt considerate venituri si se evidentiaza in contul 762 'Venituri din alte imobilizari financiare' astfel:

% = 762

“Venituri din alte imobilizari financiare” “Debitori diversi”

4511

“Decontari in cadrul grupului” 

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN CREANTE IMOBILIZATE

Veniturile din creante imobilizate reprezinta valori date temporar altor persoane fizice sau juridice cu scopul obtinerii unor venituri financiare sub forma de dobanzi si cuprind:

- creantele legate de participatii

- imprumuturi acordate pe termen lung

- alte creante

Aceste venituri se evidentiaza cu ajutorul contului 763 'Venituri din creante imobilizate' astfel:

- daca dobanzile majoreaza creantele imobilizate urmand a fi incasate ulterior:


“Venituri din creante imobilizate”

“Creante imobilizate”

“Conturi la banci in lei”

“Casa in lei”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4.4. VENITURI DIN TITLURI DE PLASAMENT

Veniturile din titluri de plasament reprezinta diferenta favorabila dintre pretul de cesiune a titlurilor de plasament si valoarea contabila a lor. Atunci cand acestea sunt vandute la bursa la preturi mai mari decat valoarea lor de achizitie, agentii economici realizeaza venituri financiare ce se evidentiaza in contul 764 'Venituri din titluri de plasament' astfel:

venituri din titluri de plasament cedate:

461 = 764

Debitori diversi Venituri din titluri de plasament cedate”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4.5. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

In situatia in care la decontarea unor datorii contractate in valuta cursul valutar de la data platii este mai mic decat cel de la data aparitiei si inregistrarii in contabilitate a obligatiei rezulta o diferenta favorabila de curs valutar inregistrata ca venit financiar in contul 765 'Venituri din diferente de curs valutar'.

Inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar realizate in urma lichidarii imprumuturilor si datoriilor in valuta ale unitatii, aferente disponibilitatilor in devize existente in sold la sfarsitul exercitiului, cand cursul valutar al acestora a crescut, se inregistreaza prin formula contabila:


161 - 167 “Venituri din diferente de curs valutar”

“Conturi de imprumuturi

si datorii”

267

“Creante imobilizate”

401 - 404

“Conturi de furnizori”

411 - 419

“Conturi de clienti”


“Conturi de decontari in cadrul grupului”

461 - 462

“Conturi de debitori si creditori diversi”

5124

Conturi la banci in devize”

5314

Casa in devize”

5412

Acreditive in devize”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4.6. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN DOBANZI

Atunci cand agentii economici acorda imprumuturi altor agenti economici beneficiaza de dobanzi ce sunt considerate venituri financiare. Astfel de dobanzi se obtin si pentru disponibilitatile din conturile bancare.

Aceste dobanzi se inregistreaza in contul 766 'Dobanzi' prin debitul conturilor:

- 451 'Decontari in cadrul grupului'

- 461 'Debitori diversi'

- 512 'Conturi curente la banci'

- 518 'Dobanzi'

- 472 'Venituri inregistrate in avans'

Inregistrarile contabile:

F venituri din dobanzi realizate ca urmare a imprumuturilor acordate:

% = 766

4518 “Venituri din dobanzi”

“Dobanzi aferente decontarilor

in cadrul grupului”


“Debitori diversi”


Dobanzi”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

F veniturile realizate din dobanzile incasate aferente disponibilitatilor banesti:

5121 = 766 2.002.422 lei

Conturi la banci in lei” “Venituri din dobanzi”

F cand veniturile din dobanzi apar in extrasul de cont al lunii urmatoare si privesc luna expirata se inregistreaza:

5187 = 766

Dobanzi de incasat” “Venituri din dobanzi”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4.7. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN SCONTURI OBISNUITE

Contabilitatea veniturilor din sconturile obtinute se tine cu ajutorul contului 767 'Venituri din sconturi obtinute'. Sconturile sunt venituri obtinute de agentii economici care-si platesc datoriile inaintea scadentei.

Inregistrari contabile:

venituri din sconturi obtinute de furnizori si creditori:

= 767

“Veniturile din sconturi obtinute”“Furnizori”

“Furnizori pentru imobilizari”

“Creditori diversi”

5121

“Disponibil la banca in lei”

5311

“Casa in lei”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

plata prin banca a furnizori inainte de scadenta stabilita, pentru care beneficiaza de sconturi obtinute:


“Furnizori” 5121

“Disponibil la banca in lei”

767

“Veniturile din sconturi obtinute”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

4.8. CONTABILITATEA ALTOR VENITURI FINANCIARE

Alte venituri financiare sunt considerate acele venituri care nu se pot inregistra in conturile corespunzatoare din grupa 76, prezenatate mai sus. De exemplu, diferenta dintre valoare de vanzare a titlurilor de plasament cedate se considera alt venit financiar:


“Alte venituri financiare”

“Disponibil la banca in lei”

5311

“Casa in lei”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

5. URMARIREA SI INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A VENITURILOR EXCEPTIONALE

5.1. CONTABILITATEA VENITURILOR EXCEPTIONALE DIN OPERATIUNI DE GESTIUNE

Veniturile extraordinare sau exceptionale sunt reprezentate de acele venituri ce apar in activitatea agentilor economici si nu sunt legate direct nici de activitatea de exploatare si nici de activitatea financiara.

Aceste venituri fac obiectul conturilor din grupa 77 'Venituri exceptionale'.

Veniturile exceptionale din operatiuni de gestiune sunt determinate de operatii extraordinare privind activitatea de exploatare, cum sunt:

- bunurile sau valorile primite prin donatii sau cu titlu gratuit,

- drepturile de personal neridicate dupa prescrierea lor,

- valoarea imputatiilor, lipsurilor constatate cu ocazia inventarierii,

- despagubirile si penalitatile primite de la personal.

Contabilitatea acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 771 'Venituri exceptionale din operatiuni de gestiune' defalcat pe urmatoarele conturi de gradul II:

7711 Venituri din despagubiri si penalitati

7718 Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune

Veniturile exceptionale din operatiuni de gestiune nu sunt legate de activitatea normala, curenta, a unitatii patrimoniale, dar se refera la operatii de exploatare:

despagubiri si penalitati primite de la persoane fizice si juridice;

active circulante primite cu titlu gratuit;

active de trezorerie primite gratuit in numerar sau prin dezmembrarea unor imobilizari;

bunuri de natura activelor circulante rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;

drepturi de personal neridicate, care dupa un anumit numar de ani se prescriu;

sume cuvenite unitatii, datorate de bugetul statului, altele decat impozite si taxe;

venituri din amenzi si penalitati realizate in momentul incasarii sumelor pretinse:

% = 7711

5121 “Venituri din despagubiri, amenzi

“Conturi la banci in lei” si penalitati”

531

“Casa”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

Concomitent cu acesta inregistrare, se va credita contul in afara bilantului 8035 “Debitori din amenzi si penalitati”, cont care s-a debitat in momemtul calcularii sumei cuvenite drept despagubire.

venituri exceptionale provenite din primirea de bunuri de natura activelor circulante cu titlu gratuit:

% = 7718

300 “Alte venituri exceptionale din

“Materii prime” operatiuni de gestiune”

301

“Materiale consumabile”

321

“Obiecte de inventar”


“Marfuri”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

alte venituri exceptionale din active de trezorerie primite gratuit:


5121 “Alte venituri exceptionale din

“Conturi la banci in lei” operatiuni de gestiune”

531

“Casa”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

materiale, obiecte de inventar si marfuri rezulate din dezmembrarea unor imobilizari:

% = 7718

Alte venituri exceptionale din

“Materii prime” operatiuni de gestiune”

3014

“Piese de schimb”

321

“Obiecte de inventar”

alte venituri exceptionale din drepturile de personal neridicate, prescrise:sumele datorate de bugetul statului, altele decat impozitele si taxele:


“Drepturi de personal neridicate” “Alte venituri exceptionale din

operatiuni de gestiune”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti, care vireaza la bugetul de stat sumele depuse temporar, la prescrierea lor.

alte venituri exceptionale aferente sumelor datorate de bugetul statului, altele decat impozitele si taxele:

448 = 7718

“Alte datorii si creante cu “Alte venituri exceptionale din

bugetul statului” operatiuni de gestiune”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

5.2. CONTABILITATEA VENITURILOR EXCEPTIONALE DIN OPERATII DE CAPITAL

Veniturile din operatiuni de capital sunt inregistrate in contul 772 'Venituri din operatii de capital' care se dezvolta pe conturi sintetice de gradul II si cuprinde:

- subventiile pentru investitii virate la venituri, care se esaloneaza in acest scop pe toata perioada de utilizare a imobilizarilor procurate pe seama subventiilor primite,

- veniturile provenite din vanzarea imobilizarilor, reprezentate de pretul negociat cu cumparatorii acestora.

Inregistrari contabile:

imobilizarile corporale vandute unor persoane fizice sau juridice, la pret negociat inclusiv T.V.A. – vanzarea unui calculator Pentium 133:

461 = % 4.190.465 lei

Debitori diversi” 7721 521.399 lei

Venituri din cedare de active”

4427 669.066 lei

“T.V.A. colectata”

imobilizarile corporale cedate unor societati

= %

“Decontari in cadrul grupului” 7721

“Venituri din cedarea activelor”

4427

“T.V.A. colectata”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

cota parte a subventiilor pentru investitii virate asupra rezultatului exercitiului

131 = 7727

“Subventii pentru investitii” “Subventii pentru investitii virate la venituri”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

alte venituri exceptionale din operatii de capital:

461 = 7728 161.788.243 lei

“Debitori diversi” “Alte venituri exceptionale din operatiuni

de capital”

6. URMARIREA IN CONTABILITATE A VENITURILOR DIN PROVIZIOANE

Sunt venituri calculate, determinate de reluarea prin diminuare a provizioanelor pentru depreciere si a celor reglementate.

Un venit din amortizari poate interveni numai in mod exceptional, al unei schimbari de plan de amortizare, care ar necesita diminuarea amortizarii.

De regula, veniturile din amortizari si provizioane se contabilizeaza la inchiderea exercitiului financiar, in cazul iesirilor activelor pentru care s-au constituit provizioane pentru deprecieri si in situatia anularii partiale sau totale a provizioanelor ramase fara obiect.

Modul de inregistrare:

141 = 78

“Provizioane reglementate” “Venituri din provizioane”

151 (conturile:781,786,787)

“Provizioane pentru riscuri si

cheltuieli”

280

“Amortizari privind imobilizarile

necorporale”


“Amortizari privind imobilizarile

corporale”

29

“Provizioane pentru deprecierea

stocurilor si productiei in

curs de executie”

(conturile 290,291,293,296)

49

“Provizioane pentru deprecierea

creantelor”

(conturile: 491,495,496)

590

“Provizioane pentru deprecierea

titlurilor de plasament”

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti

Provizioanele sunt prelevarile din rezultat efectuate cu scopul de a finanta deprecierea sau pierderea unui element de activ, precum si cheltuielile care nu sunt efective, dar sunt considerate probabile la inchiderea exercitiului financiar.

Inregistram urmatoarele categorii de provizioane:

provizioanele pentru deprecierea elementelor de activ care vizeaza acele elemente de activ neamortizabile a caror valoare de inventar la data inchiderii exercitiului este mai mica decat valoarea contabila de intrare. Micsorarile de valoare calculate au un caracter reversibil si sunt regularizate la inchiderea conturilor, procedandu-se in functie de situatii.

provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (riscuri si cheltuieli probabile la inchiderea exercitiului sau certe dar nedeterminate ca volum) reprezinta in mod indirect, echivalentul unor datorii probabile generatoare de pierderi sau de cheltuiali, si sunt destinate finantarii riscurilor si cheltuielilor pe care evenimente trecute sau actuale le fac probabile (litigii, penalitati, impozite, cheltuieli provocate de reparatii ce se repartizeaza pe mai multe exercitii). Putem avea urmatoarele cazuri:

- litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;

- cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;

- cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii cum sunt cheltuielile cu reparatiile capitale etalate, potrivit regulamentului, pe mai multe exercitii;

- pierderile latente aferente unor datorii si creante in devize;

alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate.

Sucursala PETROM Pitesti constituie provizion pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor degradate si neredate in terenul agricol. Nu a fost diminuat provizionul intrucat nu s-a ajuns la redarea in circutul agricol a terenului degradat si nici la depasirea costului unei asemenea operatiuni.

provizioanele reglementate sunt constituite pe seama cheltuielilor si sunt destinate finantarii fluctuatiilor de curs valutar, fluctuatiilor privind rata dobanzii, cresterilor de preturi si amortizarilor derogatorii.

Constituirea si diminuarea acestor provizioane este reglememntata de fiecare tara, regimul financiar-contabil fiind formalizat printr-o ligislatie specializata in acest sens. Provizioanele reglementate sunt integral deductibile, ele necorespunzand elementelor contabilizate in spiritul principiilor contabile general admise.

Veniturile din provizioane nu angajeaza operatii de incasare, iar constituirea lor se realizeaza cu prilejul inventarierii anuale, prin diminuarea sau anularea, dupa caz, a provizioanelor constituite in exercitiul anterior si pentru care nu se mai justifica mentinerea lor ca urmare a faptului ca nu mai au obiect, s-a realizat riscul pentru care au fost constituite sau cheltuielile care le-au generat devin exigibile.

Fiecare cont al acestei grupe de venituri cuprinde subconturi corespunzataore felurilor de provizioane ce se constituie.

6.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PROVIZIOANE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Veniturilor din provizioane privind activitatea de exploatare sunt formate din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea activelor circulante.

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti dar redau teoretic inregistrarile contabile:

veniturile din provizioane pentru riscuri si cheltuieli privind activitatea de exploatare (litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli repartizate pe mai multe exercitii, etc.) se vor relua astfel:

151 = 7812

“Provizioane pentru riscuri “Venituri din provizioane

si cheltuieli” pentru riscuri si cheltuieli “

veniturile din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor din activitatea de exploatare (corporale, necorporale si in curs de executie):

% = 7813

290 “Venituri din provizioane

“Provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea imobilizarilor”

imobilizarilor necorporale”

291

“Provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor corporale”

293

“Provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor in curs”

veniturile din provizioane privind deprecierea activelor circulante vizeaza reluarea provizioanelor constituite prin grupele 39 si 49 ale claselor de conturi corespunzatoare de stocuri si terti:

% = 7814

390 “Venituri din provizioane

“Provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea activelor circulante”

materiilor prime”

391

“Provizioane pentru deprecierea

materialelor consumabile”

491

“Provizioane pentru deprecierea

creantelor-clienti”

496

“Provizioane pentru deprecierea

creantelor-debitori diversi”

6.2. CONTABILITATEA VENITURILOR FINANCIARE DIN PROVIZIOANE

Veniturilor financiare din provizioane sunt formate din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, a celor privind deprecierea imobilizarilor financiare, a creantelor, si titlurilor de plasament.

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti dar redau teoretic inregistrarile contabile:

veniturile financiare din provizioane pentru riscuri si cheltuieli, vizeaza reluarea provizioanelor constituite pentru diferente de curs valutar:

1514 = 7862

“Provizioane pentru pierderi “Venituri din provizioane

din schimb valutar” pentru riscuri si cheltuieli”

veniturile financiare din provizioane pentru deprecieri vizeaza reluarea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor financiare, a decontarilor in cadrul grupului sau cu asociatii, si a titlurilor de plasament:


296 “Venituri din provizioane”

“Provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor financiare”

495

“Provizioane pentru deprecierea

creant-decont in cadrul

grupului si cu asociatii”

6. CONTABILITATEA VENITURILOR EXCEPTIONALE DIN PROVIZIOANE

Veniturilor exceptionale din provizioane sunt formate din anularea sau diminuarea provizioanelor reglememtate, a celor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea creantelor si pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale care privesc activitatea exceptionala.

Nu este este cazul la Sucursala PETROM Pitesti dar redau teoretic inregistrarile contabile:

constituirea de venituri reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru reglementate:

141 = 7874

“Provizioane reglementate” “Venituri exceptionale din provizioane

reglementate”

constituirea de venituri reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli de natura exceptionala:

151 = 7872

“Provizioane pentru riscuri “Venituri exceptionale din provizioane

si cheltuieli” pentru riscuri si cheltuieli”

constituirea de venituri reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru imobilizarilor necorporale sau corporale aferente activitatii exceptionale:

% = 7873

290 “Venituri exceptionale din provizioane”

Provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor necorporale

291

Provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor corporale

293

Provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor in curs

constituirea de venituri reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor-debitori diversi:

495 = 7873

“Provizioane pentru depreciereaVenituri exceptionale din provizioane

creant-decont in cadrul pentru deprecieri”

grupului si cu asociatii”Dr. C.M. Dragan, Noua contabilitate a agentilor economici, Ed. “Hercules”, 1993, pag. 240

Constantin Staicu, Contabilitatea agentilor economici, Ed. Universitaria, Craiova, 1992, pag. 372

Niculae Feleaga; Ion Ionascu, Tratat de contabilitate financiara, Vol. I, Ed. Economica, 1998.

Constantin Staicu, Contabilitatea agentilor economici, Ed. Universitaria, 1999, pag. 392
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate