Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Metoda integrarii proportionale: litera si spiritul normei IAS 31


Metoda integrarii proportionale: litera si spiritul normei IAS 31


Metoda integrarii proportionale: litera si spiritul normei IAS 31

Metoda integrarii proportionale se aplica in cazul intereselor in intreprinderile de tip "joint-venture". Intr-o intreprindere de tip "joint-venture" participa doi sau mai multi coantreprenori.

Un coantreprenor (a venturer) este un participant la o intreprindere de tip "joint-venture", care exercita un control conjunctiv asupra acesteia.

Un investitor (an investor) intr-o intreprindere de tip "joint-venture" este un participant la aceasta intreprindere, el neexercitand un control conjunctiv.

Intreprinderea de tip "joint-venture" se refera la o gama diversa de forme si de structuri. Norma IAS 31 prezinta trei mari categoriiactivitatile sub control conjunctiv;

activele sub control conjunctiv;

entitatile sub control conjunctiv.

Activitatile sub control conjunctiv reprezinta forma cea mai simpla de "joint-venture".

Fiecare antreprenor suporta propriile cheltuieli, utilizeaza propriile active si resurse pentru realizarea activitatilor supuse unui control conjugat cu alti antreprenori. Acordul contractual prevede, in special modul in care vor fi impartite veniturile realizate din vanzarea productiei vandute, precum si cheltuielile comune.

Exemplu: norma IAS 31 aduce in discutie cazul intreprinderilor care regrupeaza resursele si competentele lor pentru a fabrica si comercializa un avion. Fiecare dintre antreprenori are in sarcina o parte din procesul de fabricatie; ca atare, el suporta costuri si primeste, in contrapartida, o fractiune din venitul realizat din vanzare.

Activele sub control conjunctiv - aceasta forma de "joint-venture" presupune exploatarea unuia sau mai multor active supuse unui control conjunctiv. Fiecare antreprenor are dreptul la o parte din bunurile produse sau serviciile prestate, prin utilizarea acestor active, si isi asuma, in contrapartida, o parte convenita din cheltuielile generate de folosirea lor.

Exemplu: atunci cand sunt exploatate de catre mai multe societati petroliere, care le utilizeaza pentru a desface productia lor si care isi impart cheltuielile de exploatare, conductele constituie active sub control conjunctiv.

Entitatile sub control conjunctiv

O entitate sub control conjunctiv este un "joint-venture" care presupune crearea unei societati pe actiuni, a unei societati de persoane sau a unei alte entitati, in care fiecare antreprenor detine o participatie.

Activitatea comuna se exercita in cadrul unei entitati juridice independente controlate in comun de antreprenori. Entitatea controleaza activele, suporta cheltuieli si realizeaza venituri. Ea poate sa incheie si sa deruleze contracte in nume propriu, sa procure resurse necesare realizarii obiectivului sau social. Impartirea rezultatelor se face in conformitate cu necesitatile fixate in statut.

Alte precizari privind aceasta metoda de consolidare

diferenta fata de metoda I.G. este ca valorile sin situatiile financiare ale intreprinderii de tip "joint-venture" sunt luate la nivelul proratei participatiei antreprenorului;

I.P. presupune parcurgerea acelorasi faze si etape de lucru, utilizate si in cazul metodei I.G.;

Daca intreprinderea de tip "joint-venture" este o entitate straina, conturile sale vor trebui convertite in moneda de consolidare , conform IAS 21;

Efectele operatiilor si conturilor reciproce intre antreprenor si entitatea aflata sub control conjunctiv trebuie sa fie eliminate de aceeasi maniera ca in cazul I.G. Singura diferenta este data de faptul ca eliminarea este limitata la partea, cota antreprenorilor in operatiile sau in conturile in cauza;

La terminarea exercitiului, profiturile interne incluse in elementele de activ ale uneia sau celeilalte intreprinderi sunt eliminate la nivelul proratei partii coantreprenorului;

Similar cazului I.G., pierderile interne nu sunt eliminate decat atunci cand ele nu reprezinta o pierdere definitiva de valoare, dar sunt datorate utilizarii unor preturi de transfer care se abat semnificativ de la valorile de piata.

Nota !

Operatia de eliminare a participatiei coantreprenorului in entitatea aflata sub control conjunctiv, este mai simpla decat in cazul I.G., intrucat cumularea elementelor situatiilor financiare este limitata la partea coantreprenorului in activele si datoriile intreprinderii de tip "joint-venture", si ca atare, nu trebuie sa mai fie puse in evidenta interesele minoritare.

Exemplu de consolidare prin metoda I.P.

Societatea M trebuie sa consolideze prin integrare proportionala conturile societatii "ALFA", din capitalul careia a subscris, la data constituirii, 50%. Restul de 50% din capitalul societatii "ALFA" este detinut de catre societatea X.

Bilanturile si conturile de profit si pierdere ale societatilor M si A se prezinta astfel:

Bilantul societatii M

Activ (in milioane u.m.) Pasiv

Imobilizari corp. 1.520 Capital social 2.400

Titluri de part. A 800 Rezerve 840

Creante imobiliz. 160 Rezultat 160

Marfuri 360 Capitaluri proprii 3.400

Creante 720 Furnizori 400

Disponibil  240

Total activ 3.800 Total pasiv 3.800

Contul de profit si pierdere al societatii M

(in milioane u.m.)

Venituri din vanzarea marfurilor 16.000

Cheltuieli privind marfurile  12.000

Cheltuieli cu personalul  3.400

Cheltuieli de exploatare priv. amortizarea 500

Venituri financiare  60

Rezultat  160


Bilantul societatii A

Activ  (in milioane u.m.) Pasiv

Imobilizari corp. 1.760 Capital social 1.600

Marfuri  400 Rezerve 960

Creante  720 Rezultat 80

Disponibil 320 Capitaluri proprii 2.640

Imprumuturi primite 320

Furnizori 240

Total activ 3.200 Total pasiv 3.200

Contul de profit si pierdere al societatii A

( in milioane u.m.)

Venituri din vanzarea marfurilor 8.400

Cheltuieli privind marfurile  6.000

Cheltuieli cu personalul  2.100

Cheltuieli privind amortizarea  280

Venituri financiare  60

Rezultat  80

Informatii suplimentare privind exercitiul N:

  • Societatea A a primit un imprumut de 320.000.000 u.m., din care 160.000.000 u.m. de la M si 160.000.000 u.m. de la X;
  • M a primit dividende de la A de 50.000.000 u.m.;
  • A detine in stoc marfuri cumparate de la M, in valoare de 160.000.000 u.m.; beneficiul inregistrat de catre M din vanzarea acestui stoc a fost de 25% din pretul de vanzare.
  1. Preluarea si cumularea elementelor din bilanturile si din conturile de profit si pierdere ale societatilor M si A:

Tabloul de consolidare a posturilor din bilant(in milioane u.m.)

Activ M A 50% Total Corectari Conturi

+ - consolidate

Imob.

Corp. 1.520 880 2.400

Titl.

De part. 800 - 800

Creante

Imobilz. 160 - 160

Marfuri 360 200 560

Creante 720 360 1.080

Disponib. 240 160 400

Total 3.800 1.600 5.400

Pasiv  - +

Cap.social 2.400 800 3.200

Rezerve 840 480 1.320

Rezultat 160 40 200

Imprum.

Primite - 160 160

Furnizori 400 120 520

Total 3.800 1.600 5.400

Tablou de consolidare a posturilor din contul de profit si pierdere

(in milioane u.m.)

Ch. si rezultat M A 50% Total Corectari Conturi

+ - consolidate

Ch. cu marfuri 12.000 3.000 15.000

Ch. cu personal. 3.400 1.050 4.450

Ch. cu amortiz. 500 140 640

Rezultat 160 40 200

Total 16.060 4.230 20.290

Venituri  - +

Ven. din vanz. 16.000 4.200 20.200

Ven. finan. 60 30 90

Total 16.060 4.230 20.290

  1. Eliminarea conturilor si operatiilor reciproce
  • Eliminarea datoriilor si creantelor reciproce in limita sumelor integrate 50%

Imprumuturi prim.= Creante imobilizate 160.000.000

  • Eliminarea dividendelor interne

in bilant:

Rezultat M = Rezerve M 50.000.000

in contul de profit si pierdere:

Venituri financiare = Rezultat M 50.000.000

Inregistrarea unui activ de impozit amanat: 50.000.000 x 25% = 12.500.000

in bilant:

Impozit amanat = Rezultat M 12.500.000

in contul de profit si pierdere:

Rezultat M = Venit din impozit amanat 12.500.000

  1. Eliminarea rezultatelor interne:

Eliminarea plusurilor de valoare incluse in stocul final 160.000.000 x 25%

a.      in bilant:

Rezultat M = Stoc de marfuri 40.000.000

b.     in contul de profit si pierdere:

Cheltuieli cu marfuri = Rezultat M 40.000.000

Inregistrarea unui activ de impozit amanat 40.000.000 x 25%:

  1. in bilant:

Impozit amanat = Rezultat M 10.000.000

  1. in contul de profit si pierdere:

Rezultat M = Venit din impozit amanat 10.000.000

Repartizarea capitalurilor proprii ale societatii A (in milioane u.m.):

Elemente Total Partea lui M

50%

Cap.soc. A+ rez. A 2.560 1.280

Titl. de participare 800

Rezerva consolidata  480

Rezultat A  80 40

in bilant:

= %

800.000.000 Cap.soc.A Titluri de part.800.000.000

480.000.000 Rez. A Rezerva cons. 480.000.000

40.000.000 Rezultat A Rezultat cons. 40.000.000

in contul de profit si pierdere:

Rezultat consolidat = Rezultat A 40.000.000

Transferul rezervelor si rezultatelor societatii M in rezerve consolidate si rezultat consolidat:

in bilant:


890.000.000 Rezerve M7 Rezerva cons. 890.000.000

92.500.000 Rezultat M8 Rezultat cons. 92.500.000

unde:

Rezerve M7 = 840 + 50 = 890 milioane u.m.

Rezultat M8 = 160 - 40 + 10 - 50 + 12,5 = 92,5 milioane u.m.

in contul de profit si pierdere:

Rezultat consolidat = Rezultat A 92.500.000

Tabloul de consolidare a posturilor din bilant

(in milioane u.m.)

Activ M A Total Corectari Conturi consolidate


Imob.c. 1.520 880 2.400 2.400

Tit.part. 800 - 800 800 -Cr.imob. 160 - 160 160 -

Marf. 360 200 560 40 520

Creante 720 360 1.080 22,5 1.102,5

Disp. 240 160 400 400

Total 3.800 1.600 5.400 22,5 1.000 4.422,5

Pasiv  - +

Cap.soc. 2.400 800 3.200 800 2.400

Rezerve 840 480 1.320 480 50 -

890

Rez.cons. 480 1.370


Rezultat 160 40 200 40 12,5 -


Rez.cons.  40 132,5

92,5

Impr. prim. - 160 160 160 -

Furniz. 400 120 520 520

Total 3.800 1.600 5.400 2.530 1.530 4.422,5

Tabloul de consolidare a posturilor din contul de profit si pierdere

(in milioane u.m.)

Ch. si rezultat M A 50% Total Corectari Conturi

+ - consolidate

Ch. cu marf. 12.000 3.000 15.000 40 15.040

Ch. cu pers. 3.400 1.050 4.450 4.450

Ch. privind

Amortizarea 500 140 640 640

Rezultat 160 40 200 12,5 40 -

10 50

40

92,5

Rez.cons.  40 132,5


Total 16.060 4.230 20.290 150 200 20.262,5

Venituri  - +

Ven. din vanz. 16.000 4.200 20.200 20.200

Ven. financiare 60 30 90 50 40

Ven. din impozit

Amanat - - - 22,5 22,5

Total 16.060 4.230 20.290 50 20.262,5

Bilantul consolidat
Activ  (in milioane u.m.) Pasiv
Imob. corp. 2.400 Cap. social 2.400
Marfuri 520 Rez. cons. 1.370
Creante  1.102,5 Rezult. cons. 132,5
Disponibil 400 Capitaluri proprii 3.902,5
Furnizori 520
Total activ 4.422,5 Total pasiv 4.422,5

Contul de profit si pierdere consolidat

(in milioane u.m.)

Venituri din vanzarea marfurilor 20.200

Cheltuieli privind marfurile 15.040

Cheltuieli cu personalul 4.450

Cheltuieli privind amortizarea 640

Venituri financiare  40

Venituri din impozit amanat 22,5

Rezultat consolidat  132,5Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate